Husk mig
▼ Indhold

Fremtidens energiform?Side 6 af 13<<<45678>>>
05-12-2013 12:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Netop! Nu ved vi med sikkerhed at Jesus var amatør!
Redigeret d. 05-12-2013 12:48
05-12-2013 14:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja hvorfor ikke,Martin har givet stormene navne,først Allan og nu Bodil,så han går også Johannes i bedene.
05-12-2013 15:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er mig en stor undren at jeg i hel min barmdom er fyldt med at vi skulle spare på papir for et beskytte skoven.

Nu om dage ønsker man at omsætte op til 10 mio ton træ årligt, gennem de centrale kraftværker.

Det er et meget stort mysterium at det nu lige pludselig er i orden at omsætte skovens træ og 50-doble træforbruget...
05-12-2013 17:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvorfor fortsætter vi ikke med kul,som i Tyskland og landene i øst Europa,det er det man på tysk kalder"gruener Wahnsinn".
05-12-2013 18:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
De "grønne" bilder sig ind eller er blevet bildt ind,at biomasse/træpiller er CO2 neutrale.
06-12-2013 13:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www2.emd.dk/el/

Hvor er det godt, at vi ikke er afhængig af vindmøllernes elproduktion.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
06-12-2013 18:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvor er det godt, at vi ikke er afhængig af vindmøllernes elproduktion


Ja! Bestem, det er bedre end når oskarshamn a-værk lukker ned pga. en eller anden fejl og der mangler 1600 Mw inden for få Sekunder.
06-12-2013 19:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Delphi

Nu må du ikke være for hård ved en gammel 40 årig trykvandsreaktor hun har trods alt.llevet dobbelt så længe som en vindmølle kan blive.
06-12-2013 20:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Hvor er det godt, at vi ikke er afhængig af vindmøllernes elproduktion


Ja! Bestem, det er bedre end når oskarshamn a-værk lukker ned pga. en eller anden fejl og der mangler 1600 Mw inden for få Sekunder.


Det er unægtelig billigere at have en 20 % buffer end en 125 % buffer, hvilket netop er forskellen mellem den danske og svenske model.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-12-2013 15:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Iflg. Energistyrelsens Energiplan har det været en hel central udfordring,at skaffe energi nok til transportsektoren i 2050- uden fossile brændstoffer.

Energistyrelsen regner med,at personbiler skal køre på el;men at der skal bruges så store mængder biobrændstof til forbrændingsmotorerne i fly,skibe,lastbiler og entreprenør-og landbrugsmaskiner,at der stort set ikke er biomasse tilovers til andre formål - såfremt Danmark ikke importerer biomasse.

VE-tilhængerne,som går ind for 100% grøn energi,tror fejlagtigt,at elektro-biler er miljø-og klimavenlige,fordi de kører på strøm fra vindmøller.
Undersøgelser viser nemlig,at biler som kører på el,på globalt plan vil medføre miljøskader,som er mindst lige så store,som biler der kører på fossile brændstoffer.
Fremstillingen af elektro-biler og driften af dem med strøm fra vedvarende energi kræver mange ressourcer og skader derved miljøet.
F.eks. kræver hver model Prius 1 kg. neodym og hver Prius-aku behøver 10-15 kg lanthan.
Neodym og lanthan hører til de meget sjældne og kostbare metaller,som findes sammen med de radioaktive stoffer thorium og uran.
Neodym og lanthan udvindes og separeres fra de radioaktive stoffer under problematiske menneskelige og miljøskadelige forhold,i hovedsageligt Kina.
Kobberindholdet i en el-bil,vokser p.gr. af el-motoren,fra 25 til 65 kg i forhold til en bil drevet med fossilt brændstof.
Til et 20kWh lithium-ion-batteri kræves der yderligere 80 kg kobber.
Kobber udvindes bl.a. i Peru og Afrika under umenneskelige og miljøskadelige forhold.

I de store havvindmøller,som skal levere batteristrømmen,er der mere end 30 ton kobber og her bliver der nu også anvendt neodym.

Konklusion : fremstillingen og driften af en el-bil er ikke mindre miljøbelastende end en bil drevet med fossilt brændstof.

For i fremtiden at kunne producere tilstrækkeligt CO2 fri brændstof til fly,skibe og alle slags køretøjer,kommer kun den næste generations a-kraftværker,med høj process varme,på tale.
08-12-2013 12:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nu må du ikke være for hård ved en gammel 40 årig trykvandsreaktor hun har trods alt.llevet dobbelt så længe som en vindmølle kan blive.smiley


for 2 - 3 år siden: Den havde problemer med en turbine på en af de to blokke og måtte lukke meget hurtigt ned, men kunne så i et stykke tid køre for 50 %. I den situation når der skal lukkes ned hurtigt, fortsætter reaktoren med at yde effekt og overproduktionen dumpes i havet.

PÅ sammen måde når kul-værkerne skal lukke hurtigt ned så dumpes overproduktionen bare i havet, så turbien kun får den dampmængde som passer med el-behovet..
08-12-2013 12:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er unægtelig billigere at have en 20 % buffer end en 125 % buffer, hvilket netop er forskellen mellem den danske og svenske model.


Her de 4 dage omkring stormen hvor møllerne lukker ned Torsdag kl 19 - 20 seSom det ses er der rigelig backup, i form af kraftværker som dumper deres ubrugelige strøm ud i nettet, eller problemet er bare man bruger den reserve som skulle stå klar når møller ikke forsyner, denne reserve bliver brugt når strømmen herfra er ubrugelig. Kun når forbruget i el-nettet er vigende lukker kraftværkerne ned og det når udlandsforbindelserne er overbelastet og der er ikke afsætning for værkernes ubrugelige produktion.

HVorfor dog ikke spare de brændsler som medgår til produktion af ubrugelige el som bare skal skaffes af vejen, og herefter kun bruge kraftværkerne når møllerne ikke forsyner.
Redigeret d. 08-12-2013 13:01
08-12-2013 14:57
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Bodil forårsagede, at en lokal vindmølle udløste vingebremsen, og vindmøllen er nu flere dage senere endnu ikke sat i drift igen.

Her er det nok værd at bemærke, at selvom husstandsvindmøller normalt er mindre økonomiske pr. produceret kWh end større vindmøller, så har nogle af dem den force, at de kan fortsætte med at producere strøm, selvom vinden blæser med orkanlignende styrke..
Tilknyttet billede:

15-12-2013 13:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Selv James Hansen går nu ind for kernekraft i fremtiden.

http://edition.cnn.com/2013/11/03/world/nuclear-energy-climate-change-scientists-letter/index.html
15-12-2013 13:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Prøv lige og se denne (religiøsitet) se https://www.youtube.com/watch?v=cMYbUjq4IR0
15-12-2013 14:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,det er grøn fanatisme i højeste potens.
15-12-2013 16:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Får simpelthen knubber, af det salvedesfulde pladder.
15-12-2013 16:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,das ist zum Kotzen,gruener Wahnsinn.
15-12-2013 16:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mere senere.
Redigeret d. 15-12-2013 16:24
16-12-2013 23:31
Magnus Hansen
☆☆☆☆☆
(38)
Tænk jeg synes faktisk han er ok fornuftig at høre på.


Har da i hvert fald meget lidt med religion at gøre??
17-12-2013 20:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Har da i hvert fald meget lidt med religion at gøre??


Bla. Sådan noget pjat er det, der føre til et ekstrem overforbrug af ressourcer i Danmark Se http://ing.dk/artikel/danskere-bruger-flere-ressourcer-end-amerikanere-129232
Redigeret d. 17-12-2013 20:14
26-12-2013 14:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Statskassen kommer til at mangle milliardbeløb,hvis fossile brændsler,der idag er belagt med høje afgifter til staten,erstattes med afgiftsfrie grønne energikilder som vind og biobrændsler.

De grønne energikilder må derfor nødvendigvis belægges med lige så høje afgifter som de fossile brændsler,for at lukke hullet i statskassen.
Udover dækningen af hullet i statskassen skal forbrugerne også betale forhøjede produktionsomkostningerne,idet grøn energi koster 3-4 gange mere at produksere end konventionel fossil energi.
Men omstillingen fra kul til biomasse bliver i virkeligheden meget dyrere for forbrugerne,fordi biomasse er en knap ressource,der er 4 gange dyrere end kul,og fordi ombygningen af vores kraftvarmeværker fra kul til biomasse koster mange milliarder i investering.
Fyring med biomasse giver desuden højere driftsudgifter end kul.

Eksempel:
Kul er belagt med en afgift på 71 kr/Gj. brændværdi.
Markedsprisen for kul er idag 20 kr/Gj. så 78% af den pris værkerne skal betale,er afgift til staten.
Biomassen skal derfor også belægges med 71 kr/Gj brændværdi,svarende til en en afgift på godt 1200 kr. pr ton træpiller af god kvalitet,hvis omstillingen skal være afgiftsneutral.

Amagerværket skal snart ombygges fra kul til fyring med biomasse for en investering på 1,2 mia.kr. samt 0,1-0,2 mia. kr./år i forøgede driftsudgifter ved fyring med biomasse.Dertil kommer den årlige merudgift på ca. 1,05 mia.kr.ved at erstatte det årlige kulforbrug på 700.000 ton(175Tj) med biomasse,der er 4 gange så dyr.Det giver en samlet merudgift på omkring 1,25 mia.kr. pr. år,ved afgiftsneutral omlægning fra kul til biomasse.
80% tillægges fjernvarmeproduktion,hvilket betyder,at værkets 130.000 forbrugere vil få deres varmeregning forøget 10.000 kr. om året.

Den ekstra milliardregning for omstilling fra fossil brændsel til biomasse,vil blive pålagt skatteyderne/forbrugerne.

Det er også en vildfarelse at tro,at biomasse/træpiller er CO2 fri,når de fossile er udfasede og erstattet med biomasse vil udledningen af CO2 være ca. 5 mio. ton pr. år,mod idag ca. 42 mio, ton pr. år.
26-12-2013 16:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Statskassen kommer til at mangle milliardbeløb,hvis fossile brændsler,der idag er belagt med høje afgifter til staten,erstattes med afgiftsfrie grønne energikilder som vind og biobrændsler.


Og tilskuddene til de såkaldte "grønne" energikilder skal fjernes.

De grønne energikilder må derfor nødvendigvis belægges med lige så høje afgifter som de fossile brændsler,for at lukke hullet i statskassen.
Udover dækningen af hullet i statskassen skal forbrugerne også betale forhøjede produktionsomkostningerne,idet grøn energi koster 3-4 gange mere at produksere end konventionel fossil energi.


Og afbrænding af affald, biomasse mv. reducerer ikke CO2-udledningen. Der skal mængdemæssigt bruges med af de "grønne" brændsler for at producere den samme mængde el og varme, da brændtemperaturer og energiindholdet pr. kg "brændsel er lavere. Den letteste metode til at øge nyttevirkningen af "grønne" brændsler er, at ændre afbrændingsformen til en iltfattig forbrænding, så der dannes gas, der kan bruges til at øge temperaturen.

Men omstillingen fra kul til biomasse bliver i virkeligheden meget dyrere for forbrugerne,fordi biomasse er en knap ressource,der er 4 gange dyrere end kul,og fordi ombygningen af vores kraftvarmeværker fra kul til biomasse koster mange milliarder i investering.


Fordelen for varmedelen i et kraftvarmeværk skal deles med elproduktionen, ellers vil ejerne af kraftvarmeværkerne ikke igangsætte ombygningen.

Fyring med biomasse giver desuden højere driftsudgifter end kul.

Eksempel:
Kul er belagt med en afgift på 71 kr/Gj. brændværdi.
Markedsprisen for kul er idag 20 kr/Gj. så 78% af den pris værkerne skal betale,er afgift til staten.
Biomassen skal derfor også belægges med 71 kr/Gj brændværdi,svarende til en en afgift på godt 1200 kr. pr ton træpiller af god kvalitet,hvis omstillingen skal være afgiftsneutral.


Der er kun energiafgifter på den del af brændslerne, der tilskrives varmeproduktionen. Hvorfor "grønne" brændsler er meget dyrere at anvende til elproduktion end kul mv.

Amagerværket skal snart ombygges fra kul til fyring med biomasse for en investering på 1,2 mia.kr. samt 0,1-0,2 mia. kr./år i forøgede driftsudgifter ved fyring med biomasse.Dertil kommer den årlige merudgift på ca. 1,05 mia.kr.ved at erstatte det årlige kulforbrug på 700.000 ton(175Tj) med biomasse,der er 4 gange så dyr.Det giver en samlet merudgift på omkring 1,25 mia.kr. pr. år,ved afgiftsneutral omlægning fra kul til biomasse.
80% tillægges fjernvarmeproduktion,hvilket betyder,at værkets 130.000 forbrugere vil få deres varmeregning forøget 10.000 kr. om året.


Husk at modregne de hidtidige energiafgifter, og det øgede mængdemæssige brændselsforbrug, ellers bliver regnestykket ikke rigtigt.

Den ekstra milliardregning for omstilling fra fossil brændsel til biomasse,vil blive pålagt skatteyderne/forbrugerne.

Det er også en vildfarelse at tro,at biomasse/træpiller er CO2 fri,når de fossile er udfasede og erstattet med biomasse vil udledningen af CO2 være ca. 5 mio. ton pr. år,mod idag ca. 42 mio, ton pr. år.


Der er kun 2 grupper til at betale regningen - skatteyderne og forbrugerne.
CO2 regnestykket er meget mere bedrøveligt - afbrænding af 1 kilokulstof udleder lige meget CO2 uanset om kulstoffet kommer fra "sorte" eller "grønne" brændsler. Samtidig skal der tages højde for EUs CO2-kvotesystem, der tillader at én på papiret opnåede CO2-reduktion kan sælges til andre EU-lande, og dermed øges CO2-udledningen atter.

For at noget kan betragtes som CO2-neutral skal mængden af bundet kulstof i planter, jord mv. være den samme som før afbrændingen.

For at noget kan betrages som en CO2-reduktion skal mængden af bundet kulstof i planter, jord mv. være større end før.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
26-12-2013 17:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,energiafgifterne vil i fremtiden være stadigt stigende - og CO2 emissionen vil kun blive mindre begrænset ved omstillingen til biomasse.
26-12-2013 18:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra http://www.trae.dk/Dokumenter/Print.asp?DokumentID=1252

Halvdelen af træs masse består af kulstof. Dvs. at 1 kg træ indeholder 0,5 kg kulstof.
Kulstof dannes ud fra luftens CO2 i forholdet 3,67 til 1 (44/12). Dvs. at 1 kg træ, som består af 0,5 kg kulstof, er dannet ud fra 1,83 kg CO2 (0,5*3,67).

Omregningsfaktoren fra træ til CO2 er altså: 1,83 kg CO2/kg træNår et tørt kilo træ indeholder 4 Kwh så udleder 1 Kwh fra træpiller 25 % mere co2 end 1 Kwh fra kul.. Men hvad er der så medgået af (fossil)energi til at lave 1 Kg træpiller herunder navnlig energi til tørring af træet..
26-12-2013 19:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kjeld Jul skrev:

"Statskassen kommer til at mangle milliardbeløb, hvis fossile brændsler, der i dag er belagt med høje afgifter til staten,erstattes med afgiftsfrie grønne energikilder som vind og biobrændsler."

Her skal det bemærkes, at det kroniske underskud som vi har på statsfinanserne må siges at være et af de absolut største samfundsmæssige problemer, som vi har her i landet. Skal dette problem rettes op, så kommer det til at gøre ondt. En stram finanspolitik, som er nødvendig for at få bugt med underskuddene på statsfinanserne, vil komme til at koste rigtigt mange arbejdspladser. Jeg beklager, men det er den barske virkelighed.
26-12-2013 19:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen Petersen,du har ret,og samtidig virker de fortsat stigende energipriser ikke befodrende på industriens konkurrenceevne - dvs øget beskæftigelse.
26-12-2013 19:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Kjeld Jul

Det er på høje tid, at vi begynder at protestere i mod den vanvittige energipolitik, som der bliver ført her i landet. Problemet er, at det er meget svært at gå i mod de politisk korrekte holdninger.
26-12-2013 20:13
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen Petersen,der er desværre så mange,der er forblændede af den grønne energi politik,at de ikke kan se deres egne fremtidige økonomiske problemer.
26-12-2013 20:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Om brændslet er kul eller biomasse, og biomasse som er 4 gange så dyrt, det betyder ikke det store for industrien og forbrugerne, hvis der tænkes på pris. Det samlede danske energisystem det er så ekstrem ineffektivt og ekstremt bekostelig at brændselsindkøbet i store træk er ligegyldig. Det der derimod kan bekymre er at mere træ i de danske værker, lægger beslag på mere og mere skov, som er en ressource verden skal passe på, og ikke omsætte til strøm og varme. Det er ikke en vej at gå, så hellere kul..

Eller en ting er at industrien betaler meget for strøm, men den nettopris fjernvarmebrugerne betaler for varme den er meget høj og langt over nettoprisen på alternativerne f.eks. nettoprisen på naturgas.

Fordi!

Et særligt katastrofalt år 2010 hvor det var meget koldt gennem lang tid hele vinteren, hvor fjernvarmeværkerne skulle yde meget fjernvarme!

Energistyrelsens statistik se Link

Fra side 17 og 18, det samlede brændselsforbrug og 'nytteværdien' seHelt ude til venstre er kolonnen med det tab der har været ved produktion af el og fjernvarme, ab. værker.

Hvis man regner det hele igennem for året, så er der produceret 25 Twh el fra kraftværker og 32 Twh fjernvarme er der afsat i boligmassen efter der tabes 10 Twh i fjernvarmerør.

Samlet er der indfyret over 100 Twh brændsler og møllerne har afsat 8 Twh. Eller et helt igennem ekstrem overforbrug.

Det alt overskyggende problem er at der er ikke brug for alt det strøm fjernvarmebehovet kan afsætter og navnlig at der virker meget ineffektive værker som virker hele året med meget lave el-virkninger. F.eks. H C Ørsted værket som yder 18 % el af naturgas virker hele året. Naturgas kan yde 60 % el i moderne værker.

Dansk Fjernvarmes opgørelse for at promovere flere varmepumper fra side 7 Link se
En dag i Århus, 5000 ton kul i døgnet som omsættes til fjernvarme i 2010. se Link

Og det er dyrt! Det er ekstrem dyrt..

Priser for hele det KØbenhavnske forsyningsområde som omsætter for 5 mia, uden moms og afgifter årligt seTil sammenligning var markedsværdien af hele el-produktionen i 2010 omkring 15 mia.

Og det er altså i en situation, hvor de københavnske husstande i praksis betaler for at komme af med affald som i sidste ende ender som fjernvarme når affaldet brændes af i affaldsforbrændingerne.

Men i dag i København kommer langt den største del varme fra kul og naturgas som ene og alene afbrændes som at lave varme. Og det koster, at holde alle de systemer i drift løbende!

Et særligt slemt år i 2003 for H c ØrstedværketVærket omsætter over 1 Twh naturgas til 11 % el og har en samlet virkningsgrad på 85 % når København modtager fjernvarme. En simpel katastrofe.
Redigeret d. 26-12-2013 20:57
26-12-2013 21:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Jørgen Petersen,der er desværre så mange,der er forblændede af den grønne energi politik,at de ikke kan se deres egne fremtidige økonomiske problemer.


Den "grønne" energipolitik er nærmest religiøs, og religion er svært at argumentere imod.

Energipolitikken har i mange år "gået" på 2 ben - kraftvarme og vindmøller, 2 former for elproduktion, der ikke kan ret godt sammen. For når andelen af el fra vindmøller øges, så falder mængden af kølingsvarme til fjernvarmenettet, og sætter samproduktion af el og varme under pres. Det er flere år siden, at kølingsvarmen udgjorde over 50 % af varmen til fjernvarmenettet, det til trods så udvides fjernvarmenettet stadig, hvilket tvinger os til fortsat afbrænding, og holder andre opvarmningsformer ude ved hjælp af tvangsudskrivning af betalere til fjernvarmeselskaberne.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
27-12-2013 10:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg må sige, at jeg er helt målløs over at høre, hvad der foregår.

Problemet er i høj grad, at der ikke er nogen reel opposition til den førte energipolitik her i landet. Derfor kommer dårligdommene ikke frem i lyset. Der er således ingen, som har en interesse i at få dårligdommene frem i lyset.

Så vidt jeg husker, så var alle de borgerlige partier med i det seneste energiforlig bortset fra Liberal Alliance. Det fortæller lidt om problemets grundlæggende karakter. Her til kommer så, at det har meget høj politisk prioritet, at vi får en pæn C02-statistik.
27-12-2013 12:16
Kosmos
★★★★★
(5375)
Så vidt jeg husker, så var alle de borgerlige partier med i det seneste energiforlig bortset fra Liberal Alliance. Det fortæller lidt om problemets grundlæggende karakter...

- prøv også at læse lidt med i denne debat, hvor der også er tale om energipolitik, der uden offentlig fremlæggelse af relevant dokumentation/rationale gennemtrumfes af et påfaldende fåmælt, politisk flertal!

Yderligere tankevækkende, at nogenlunde samme flertal p.t. holder på med at begrænse adgangen til aktindsigt!
27-12-2013 12:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg må sige, at jeg er helt målløs over at høre, hvad der foregår.


@Jørgen.

Så har du meget i vente, for det er kun toppen af is-bjerget. Der bruges årlig 15 -20 mia til overvejende aldeles tåbelige ting. Og et par håndøre ekstra for at erstatte kul med den co2-belastende træpille er i småtingsafdelingen..

Ringkøbing Fjernvarme har umiddelbart taget et solanlæg i brug til 200 mio som skal forsyne byen med 25 % af det årlige varmebehov.

I Sommerhalvåret tabes vel 80 % af energien i ringkøbing pga. nettab i fjernvarmerøret.

Og det i en situation hvor man i vinterhalvåret langt overvejende ikke kan afsætte strøm fra kraftvarmeværkets gasmotor hvorfor fjernvarmen i Ringkøbing kommer fra kedelproduktion.

8 dage i Oktober seFå timer har strømmen fra gasmotoren været brugbar og værkets 10 Mw el-patron har ydet fjernvarme i få timer og har omsat overproduktion fra el-nettet, hertil en ubetydelig del fra solfangere..

Resten eller over 95 % af varmen kommer ved at brænde gas af i en kedel, med en virkningsgrad på 90 %. Af de 90 % tabes vel 30 % af den resterende varme via fjernvarmerøret i RIngkøbing inden forbrugerens centralvarme. Så af gassens energi ender 63 % i boligerne i RIngkøbing.

Det havde nok været lidt smartere at bruge de 200 mio på at installere gasfyr i de 4000 boliger i Ringkøbing.. Nye gasfyr med en virkningsgrad på 100 %..
Redigeret d. 27-12-2013 12:44
27-12-2013 15:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nogle tanker på tærsklen til 2014.

Fremtiden tegner meget dystert for Europas skove og natur,og for tilstrækkeligheden med afgrøder for mennesker og dyr.

Energistyrelsens grønne plan går nemlig ud på,at de fossile brændsler skal være udfasede i 2050,og at vi da i Danmark skal få vores energi fra vindkraft,biogas og som grundlast fra kraftvarmeværker,der bruger biomasse/træpiller,som brændsel.
Energistyrelsen erkender,at vi i Danmark ikke vil have tilstrækkelig
med biomasse til at kunne fremstille biogas,biobrændstof og træpiller;men vil blive nødsaget til at importere biomasse.

Connie Hedegaards målsætning er,at EU skal tilstræbe det samme som Danmark;men alene på EU plan,vil behovet for biomasse være så enormt,at de fleste af Europas skove over en kortere årrække vil blive forvandlet til træflis og træpiller,samt at store arealer landbrugsland vil blive omlagt fra dyrkning af fødevarer til dyrkning af industriafgrøder.

Europa vil derfor på kortere eller længere sigt blive helt afhængig af import af biomasse og landbrugsprodukter fra andre verdensdele;men også denne yderste forsyningsudvej ville kun kunne fungere kortvarigt,inden det globale øko-system og fødevareforsyningen på verdensplan ville bryde sammen.

Jeg forsøger ikke "at male fanden på væggen";men sætter blot spot på den utopiske "grønne" tankegang om,at industrilandenes energibehov i fremtiden kan dækkes af vindkraft og biomasse alene uden supplement af kernekraft.

Jeg håber og tror ikke,at det kommer så vidt,som ovenfor beskrevet;men sætter min lid til,at der er politiske kræfter i Danmark og EU,der kan se det absurde i den nu afstukne kurs og beslutter en anden pejleretning.
27-12-2013 16:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Som om man ikke brugte nok biomasse...

For 2010 fra Link seSamlet er der brændt 94.000 Gj eller 26 Twh biobrændsler af i 2010.

Og det er med sikkerhed kun tiltaget de efterfølgende år frem til i dag i det flere og kraftværker omlægger til træpiller og biomasse.

Hvad skal alt det biomasse bare brændes af for i exorbitant bekostelige systemer hvor tabet er ekstrem.
Redigeret d. 27-12-2013 16:21
27-12-2013 18:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,det grønne tog fortsætter med uformindsket hastighed,og sålænge lokomotivføreren hedder Martin er der intet sporskifte eller stopsignal i sigte.
27-12-2013 18:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja,det grønne tog fortsætter med uformindsket hastighed,og sålænge lokomotivføreren hedder Martin er der intet sporskifte eller stopsignal i sigte.smiley


JOhe men Danmark har jo også en fornem fjerdeplads over verdens mest miljøbelastende/ressourceforbrugende nationer se http://ing.dk/artikel/danskere-bruger-flere-ressourcer-end-amerikanere-129232

Og Danmark giver oliestaterne Qatar, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater, baghjul ind for få år og landet besidder en suveræn førsteplads og med sikkerhed inden 2020..
Redigeret d. 27-12-2013 18:52
27-12-2013 19:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mon de 78 tiltag regeringen har fremlagt for at reducere CO2 emissionen og nå deres klimamål,vil ændre på denne fornemme placering,vel næppe.?
27-12-2013 20:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Mon de 78 tiltag regeringen har fremlagt for at reducere CO2 emissionen og nå deres klimamål,vil ændre på denne fornemme placering,vel næppe.?


Det kan der ikke være tvivl om. Det skal man skam nok nå!Fra H C Ørstedværkets grønne regnskab Link seI 2003 produceres 173.000 Mwh el, hertil produceres der 3.950.000 Gj fjernvarme/damp eller 1.090.000 Mwh fjernvarme. Samlet indfyres der 5.344.000 Gj naturgas eller 1.484.000 Mwh.

Dvs. samlet er 11,6 % omsat til strøm og 73 % omsat til fjernvarme.

Eller samlet er 1.263.000 Mwh omsat til brugbar energi af 1.484.000 Mwh Naturgas eller en samlet virkningsgrad på 85 %.

Når fjernvarmen kommer ud af fjernvarmerøret efter der minimum et tabt 15 % af energien i fjernvarmerøret så miljøbelaster den i København med 118 Kg co2 pr Mwh.

Og efter tabet i Fjernvarmerøret er den samlede virkningsgrad nede på 72 %...

Et naturgasfyr som udnytter gassen 100 % miljøbelaster med 240 Kg co2 pr. Mwh varme.

Jo Jo! Man skal skam nok nå de mål, man har sat sig, i 2020.
Redigeret d. 27-12-2013 21:06
Side 6 af 13<<<45678>>>

Deltag aktivt i debatten Fremtidens energiform?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad er den mest bæredygtige energiform?904-04-2020 12:07
Er Alger fremtidens energikilde til erstatning for de fossile?1429-03-2018 11:06
Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?1611-11-2016 11:46
Fusionsenergi - en fremtidig energikilde322-04-2014 18:30
Er helium3 fremtidens energikilde?021-08-2011 13:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik