Husk mig
▼ Indhold

Fremtidens energiform?Side 7 af 13<<<56789>>>
29-12-2013 16:26
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
2020- og hvad så?

Da regeringens politik er baseret på at al energiproduktion i Danmark i fremtiden skal være "grøn" og CO2 fri,har man udarbejdet det tidligere omtalte katalog med 78 punkter,som man mener kan nedbringe CO2 udledningen,så det fastsatte klimamål i 2020 kan nås.

Her har man valgt de lavthængende frugter først,dvs. isolering af boliger og udskiftning af elektriske apparater mv.,når disse er gennemført,må man tage fat på de tiltag som har en længere tilbagebetalingstid,til sidst resterer tiltag,som ikke kan blive betalt tilbage på en menneskealder,her bliver det på tide,at overveje om der ikke er en mere fornuftig måde at bruge samfundets ressourcer på.
Det er muligt,at regeringen kan nå 2020 klimamålene,ved at gennemføre en række af de foreslåede tiltag;men de store udfordringer ligger på det mellemlange og lange sigt efter 2020.

Hvis man forsøger at lave planer,der rækker mere end 5 til 10 år ud i fremtiden,er man på gyngende grund.Den teknologiske udvikling vil fortsætte måske med voksende hast.
Blev der f.eks. for 10 år siden lavet prognoser over,hvor mange smartphones der ville være i 2014,og hvordan disse ville påvirke energiforbruget,hvis man medregner hele den nødvendige infrastruktur med servere og sendere,påstås det,at en smartphone bruger ligeså meget energi som et køleskab.

På det lange sigt skal man derfor være åbne overfor de muligheder som forskning og udvikling kan bringe,det gælder også indenfor energiforsyningen.
Men indtil nu har de danske politikere besluttet,at al viden og forskning om atomenergi/fissionsenergi her i landet skal indstilles,selvom der netop på dette energiområde ville være muligt at opnå en CO2 reduktion efter 2020,efterhånden som de fossile brændsler bliver udfasede.

Istedet har regeringen og de fleste partier besluttet,at satse på biomasse/træpiller som brændsel til kraftværker,selvom det er en meget dyr og samfunds- og naturbelastende løsning,som ikke nedbringer CO2 udledningen - en indbildt forestillelse om CO2 reduktion,som jo er hele grunden til de "grønnes" energiomlægning.

Såfremt man af ideologiske grunde er så bange for kernekraft,kan man derfor ligså godt fortsætte med at fyre med kul i kraftværkerne,indtil de fossile brændsler er opbrugt om måske 80 år,kul er nemlig det billigste brændsel,og der er store forekomster,også i Europa.
I Tyskland og i de fleste europæiske lande anvender man primært brun-og stenkul i kraftværkerne,undtagen i Frankrig,her har man 75% kernekraft.
Når de fossile brændsler til sin tid er opbrugt,vil Danmark også få sin primær-energi fra kernekraft - hvorfor vente så længe?

Der er derfor ingen grund til de yderligere økonomiske belastninger af de danske skatteydere og energiforbrugere,som opstår ved ombygning af kulkraftværkerne til fyring med dyr og sparsom importeret ikke-CO2 neutral træmasse.

En demonstration skulle være mod den ulogiske samfunds- og naturbelastende danske energipolitik.
Redigeret d. 29-12-2013 16:34
29-12-2013 16:59
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men indtil nu har de danske politikere besluttet,at al viden og forskning om atomenergi/fissionsenergi her i landet skal indstilles,selvom der netop på dette energiområde ville være muligt at opnå en CO2 reduktion efter 2020,efterhånden som de fossile brændsler bliver udfasede

- læs denne interessante (men nedslående) beretning om dårskaben bag fortidens forspildte muligheder!
02-01-2014 15:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er helt uforståeligt ,at Danmark har lukket sin forsøgsreaktor i Risø og har indstillet sin forskning indenfor nuklear energi og teknologi,efter at have været førende på verdensplan i mange år.

Hvis vi havde fortsat vores forskning og istedet udbygget videnscentret Risø,havde Danmark kunnet eksportere nuklear know how i et måske større omfang end "grøn" teknologi.
Da mange lande i de kommende mange år,enten vil udbygge og forøge antallet af deres kernekraftværker eller påbegynde opførelsen af kernekraftværker til erstaning for kulkraftværker,vil behovet for og efterspørgslen efter nye teknologiske løsninger indenfor den nye generation af natrium-og blykølede sikre reaktorer,hvor det radioaktive brændstof tilføres i saltopløsninger,være stigende.
Produktionen af højteknologiske komponenter til opførelsen af de ,mange nye kernekraftværker vil derfor blive placeret i lande,der har investeret i viden og udvikling på dette felt.
Vindmølle-og anden "grøn" produktion er i en lavere teknologisk liga,hvis know how er lettere at plagiere for mange industrilande,hvorfor konkurrencen indenfor "grøn" eksport er større og indtjeningen mindre.
Det kan nævnes,at vores naboer,Holland,Norge,Finland og Sverige er med i forskningsprojekter omkring den nye generation af kernekraftværker.

Der er mange forskellige typer af den nye generation reaktorer på bedding.
Nogle af dem,som er langt fremme og også er taget i drift,er de russiske BN-800 og BN-1200 reaktorer.
Disse reaktorer kan udnytte såvel uran og transuran i det brugte brændsel,som det depletere(lav radioaktive)uran.
En 12 TWh reaktor,som den nuværende letvandsreaktor,efterlader på et år 135 ton depleteret uran plus 23 ton affald,som med f.eks. en BN reaktor kan give den samme mængde elektricitet i 100 år.
De nuværende letvands-reaktorer udnytter kun 1% af den uran som bliver hentet i minen.

Som tidligere nævnt,satser Rusland næsten udelukkende på kernekraft til den fremtidige energiforsyning,efterhånden som de fossile brændsler gas og kul bliver udfasede.
Rusland har netop besluttet at bygge 18 letvandsreaktorer,type WWER-1200 generation,III+,samt 3 af den nye generations hurtige-reaktorer med natriumkøling, type BN-1200,generation IV.

Rusland er dog allerede ved at indkøre den mindre natriumkølede BN-800 i Beloyarsk,2 af den type skal også opføres i Kina.

For de interesserede,se her mere om BN-800 :

http://nuklearia.de/2013/12/30/schneller-reaktor-bn-800-wird-erstmals-angefahren/
02-01-2014 16:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fransk el-produktion seEn franskmands 'forbrugsfordeling' seFra http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_France
Redigeret d. 02-01-2014 16:13
02-01-2014 18:55
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kernekraftværker i verden idag.
Ca. 435 kernekraftværker(reaktorer) leverer elektricitet i 32 lande og dækker 15% af verdens strømforbrug.Desuden er 56 reaktorer under bygning,flest i Kina og Indien.

Efter ulykken i Japan(Fukushima)har alle landets kernekraftværker været stoppet for at kontrollere sikkerheden,kun 2 blev genstartet i december 2012.

De lande,der får dækket den største del af elektriciteten fra kernekraft er:
Frankrig 77%
Litauen 64%
Slovakiet 57%
Belgien 54%
Ukraine 48%
Sverige 46%
Armenien 43%
Slovenien 41%
Schweiz 40%
Ungarn 37%
Sydkorea 35%
Danmark 0% ( dog importeres 8-10% kernekraft fra Sverige)

I Danmark besluttede et lille flertal i Folketinget i 1985,at kernekraft med den daværende teknologi ikke skulle indgå i energiplanlægningen. - Denne beslutning fastholder de fleste partier stadig;men de sidste 4-6 år har skræmme-profetierne om CO2s påvirkning af klimaændringerne samt den begyndende udfasning af de fossile brændsler sat gang i debatten igen,partierne Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har erklæret sig delvis positive for kernekraft i Danmark.
02-01-2014 20:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Danmark 0% ( dog importeres 8-10% kernekraft fra Sverige)


JA det er et reelt problem med alt det ubrugelige a-strøm, som lande med akraft bare dumper i udlandet, herunder ikke mindst frankrig.

En af følgerne ses her se.Data fra H C Ørsteds værkets grønne regnskab.

I 2003 producerer værket 173.000 Mwh el og Fjernvarme ved at forbruge hele 5.344.000 Gj energi eller 1.484.000 Mwh naturgas.

Det er 11,6 % af gassen som er blevet til strøm.

Og når selve brændselsudgiften er så relativ lille for a-værkerne så producerer værkerne bare løs så længe prisen er over 0.- kr.

Her resultatet i Ringkøbing seStort set ingen fjernvarme som spild fra el-produktionen.

Og når året er omme så går udvekslingen med udlandet stort set i nul (energistatistik 2011 link) se


Redigeret d. 02-01-2014 20:23
02-01-2014 23:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Delphi,ja istedet for alle de kulkraftværker der bliver opført for at sikre energiforsyningen når der.er.vindstille,synes jeg.da også de skulle fyre med skovtræ.
02-01-2014 23:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Delphi,ja istedet for alle de kulkraftværker der bliver opført for at sikre energiforsyningen når der.er.vindstille,synes jeg.da også de skulle fyre med skovtræ.


JA! Når møller og Svensk atomkraft producerer så er man nød til at fortsætte med at fyre kul ind fordi kedlerne kan ikke holde til at køles hurtigt, så bypasses dampen og laver fjernvarme og hvis ikke der er brug for fjernvarme så havvand.

De skal selv følgelig lukkes, fremtiden er ikke til baseload fra akraft og kul-kraft.

Rolls Royce Naturgasmotor 10 Mwudnytter gassen til 48 % og har en reaktionstid på 5 min.

Indkøb: 20 mio.
03-01-2014 01:37
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Beklager men hverken afbrænding af træ, kul, olie eller naturgas løser det grundlæggende problem for fremtidens energiforsyning samtidig med, at der er bare en minimal chance for, at klimamålene nås.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-01-2014 09:07
John Niclasen
★★★★★
(6537)
fremtidens energiforsyning

Imorgen er i fremtiden. Vil vi få vores energi fra bl.a. afbrænding af træ, kul, olie og naturgas imorgen?

Om et år er i fremtiden. Vil vi få vores energi fra bl.a. afbrænding af træ, kul, olie og naturgas om et år?

Om 10 år er i fremtiden. Vil vi få ...?

Om 100 år er i fremtiden. Vil vi få ...?

Hvad er tidshorisonten for argumentet?

Hvilket land har de største kendte oliereserver idag her i starten af 2014? Det er ikke længere Saudiarabien. Der er fundet nye oliereserver, som har ændret dette billede de seneste år.

Efterhånden som os mennesker genopretter noget af al den CO2 i atmosfæren, som var der for mange millioner år siden, og som nu er gemt væk i undergrunden som kalksten, kul, olie og gas, vil Jorden blive mere grøn de steder, hvor der er ørken nu. Kul er det grundstof, livet bygger på. 1/3 af Jordens landarealer er idag ørken. Sådan var det ikke i tidligere tider, hvor livets grundstof fandtes i større mængder i atmosfæren. Det kan vi mennesker ændre på, så Jorden bliver mere grøn igen. Det kommer blot til at foregå på den omvendte måde, end de 'grønne' går og råber op om.

Vil der være så rigelig skov om 100 år, om 500 år, at det måske kan begynde at betale sig at benytte biobrændsel på industrielt niveau?

Har vi ikke rigelige reserver af kul, olie og gas til, at vi fortsat kan forsynes med energi, mens vi bliver bedre til at udnytte atomkraft på en sikker måde? Og udnytte nye former for atomkraft?
03-01-2014 18:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I Danmark er recepten for at nå klimamålet i 2050,at energiforsyningen til både el,varme og biobrændstof skal komme fra vind/sol og biomasse/træmasse- derfor hellere a-kraft end rydning af skove og fyring med levende ved,samt ødelæggelse af afgrøder,der kan bruges til fødevarer.
03-01-2014 18:24
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Jeg giver - som altid - Delphi ret - Baseload burde i DK omlægges til Naturgas/skiffergas. Samtidigt burde energiafgifterne omlægges så elvarme igen blev rentabelt.

Fremtiden er i mine øjne mere problematisk - fordi vi ikke kender behovet. Lad os antage at Atomkraft, i den ene eller anden moderne form , giver mulighed for 20 gange nuværende elproduktion og 'Apple' opfinder en dims vi alle må have , der bruger 19 gange mere end vi producerer med det halve af Kattegat fyldt op med møller...

Så har vi et problem i DK hvis vi ikke følger med atomteknologiens udvikling.

Derfor i mine øjne...

- Fasthold og vedligehold møllerne vi har nu de næste 20-30 år.

- Omlæg baseload til gas.

- Sats max på indførsel af moderne atomteknologi om 30 år: Forskning, uddannelse folkeoplysning....
03-01-2014 19:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld Jul skrev:
I Danmark er recepten for at nå klimamålet i 2050,at energiforsyningen til både el,varme og biobrændstof skal komme fra vind/sol og biomasse/træmasse- derfor hellere a-kraft end rydning af skove og fyring med levende ved,samt ødelæggelse af afgrøder,der kan bruges til fødevarer.


Man kan jo svært komme uden om at det er her interessant (selv om det lyder lidt urealistisk (prisen))Og her navnlig muligheden for at lave syntetiske kulbrinter (Benzin)... Det alt overskyggende problem er at sådan en seDen skal bruge 200 ton brændstof for at flyve den maksimale længde.
Redigeret d. 03-01-2014 19:24
03-01-2014 19:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja Delphi,
DFR byder på spændende muligheder for fremstilling af syntetisk brændstof- prisen kommer bestemt ned i et akceptabelt niveau,når anlægget kommer i udbud med deltagelse af Rosatom.
03-01-2014 21:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld Jul skrev:
Ja Delphi,
DFR byder på spændende muligheder for fremstilling af syntetisk brændstof- prisen kommer bestemt ned i et akceptabelt niveau,når anlægget kommer i udbud med deltagelse af Rosatom.


Ja! En mulighed et civiliseret samfund ikke kan sidde sig overhørigt!
Redigeret d. 03-01-2014 21:29
03-01-2014 21:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi- indtil vi går over til a-kraft finder jeg gasmotorer udmærket som grundlast,skal gassen så komme fra Rusland eller skal det være skifergas fra nord Jylland?
04-01-2014 00:44
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Delphi- indtil vi går over til a-kraft finder jeg gasmotorer udmærket som grundlast,skal gassen så komme fra Rusland eller skal det være skifergas fra nord Jylland?


Kjeld

Hvorfor betale mere end højst nødvendig for energi købt i Rusland ? Hvorfor køb naturgas i Rusland og ikke el ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-01-2014 11:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvorfor betale mere end højst nødvendig for energi købt i Rusland ? Hvorfor køb naturgas i Rusland og ikke el ?

Er det billigere at lave en el-ledning end en gasledning?
04-01-2014 15:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe-

Jeg går faktisk ind for el-opvarmning til ejendomme,som ligger i landdistrikterne og geografisk langt væk fra varmekraftværker,hvor det ikke er rentabelt at transportere varmt vand i lange rørledninger.

El-opvarmning fra el-paneler,oliefyldte radiatorer eller strålevarme er en installationsmæssigt enklere,billigere,mere driftssikker og vedligeholdelsesfri løsning end udførelsen og driften af et centralvarmeanlæg med radiatorer,rør,og pumper,hvor varmekilden kan være varmepumper eller pillefyr.

Før i tiden,da elektricitet i Danmark var væsentligt billiger end idag,var mange huse på landet og i mindre bysamfund el-opvarmede;men efterhånden som VE-tilhængerne fik politisk indflydelse,og opførelsen af vindmøller til lands og de dyre havvindmølle-parker tog fart,er prisen på elektricitet eksploderet.

Grunden til vi er kommet i den situation,at det faktisk ikke er muligt,at styre driften og el-produktionen af et konventionelt kul-eller gasfyret kraftværk økonomisk forsvarligt,skyldes jo alene den svingende vindmøllestrøm.
Her er det at en gasmotor ville være ideel,da man med kort varsel kan tilpasse strømbehovet.

Jeg mener,at vindmøllers æra vil være forbi om 30-40 år,det vil da have vist sig,at vindkraft er en alt for dyr form for energiforsyning,alene den relativt korte levetid for en havvindmølle på 15-20 år plus den løbende vanskelige vedligeholdelse på havet,vil bevirke en stadigt stigende el-pris,som vil bremse virksomhedernes konkurrenceevne med tab af arbejdspladser til følge.

I de næste 30 år mener jeg,at vi skal bruge gasmotorer og købe naturgassen i Rusland,fordi vi allerede nu har en pipeline til Rusland via Tyskland.
Politisk set,ville jeg helst være uafhængig af en energiforsyning fra Rusland og bruge de store forekomster af skifergas vi har i nord Jylland;men jeg frygter at boringer der vil ødelægge grundvandet.

I de næste 30 år vil kernekraftteknologien blive yderligere udviklet og til den tid vil der være flere af den nye generations hurtige-reaktorer i drift,som er i stand til at udnytte en betydelig større del af det nukleare brændsel end de nuværende letvandsreaktorer og som også vil være istand til at kunne omstilles til et skiftende strømbehov.
Produktionsprisen for el på disse hurtige-reaktorer er væsentligt lavere end på de kraftværker vi kender idag,så verdensprisen på el vil derfor falde markant.
Såfremt Danmark ikke har sine egne kernekraftværker,som kan producere el,varme og kemisk brændstof,hvilket jeg betvivler med den "grønne" ideologiske politiske holdning,som er herskende idag,vil Danmark om 30-40 år importere sin primære strømforsyning fra kernekraftværker i andre lande,også fra Rusland,som vil være førende med eksport af atomstrøm.

Danske virksomheder og private forbrugere vil da nyde gavn af de lave el-priser,og el-opvarmningen af huse vil få sin renæssance.

Det smager måske lidt af "den fagre nye verden"- men fremtiden er måske ikke så fjern endda - der er bestemt ingen grund til at lade sig kyse p.gr. af udledningen af CO2 - løsningen ligger ligefor - kernekraft.
Redigeret d. 04-01-2014 15:32
04-01-2014 16:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvad vi gør i vores lille land betyder bare ikke ret meget i den globale sammenhæng.

Jeg mener, at vi lige så godt kan se realiteterne i øjnene og indstille os på, at den globale CO2-udledning vil stige kraftigt år for år mange år ud i fremtiden.
04-01-2014 16:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
I de næste 30 år mener jeg,at vi skal bruge gasmotorer og købe naturgassen i Rusland,fordi vi allerede nu har en pipeline til Rusland via Tyskland.


Hvorfor køb naturgas i Rusland, når det er billigere at købe el ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-01-2014 16:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe -

Hvad er prisen på el og naturgas fra Rusland?
04-01-2014 18:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi- indtil vi går over til a-kraft finder jeg gasmotorer udmærket som grundlast,skal gassen så komme fra Rusland eller skal det være skifergas fra nord Jylland?


Problemet er tværtimod at i fremtiden og allerede i dag! Der er ikke brug for baseload/grundlast..

I 2013 forbrugte landet 33 Twh strøm og de centrale værker afsætter 16 Twh.

Vurderinger af forskellige produktionsformers forholdsmæssige produktionspris fra http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_sourceHvis de store grundlastenheder ikke får et betydeligt antal produktionstimer så stiger produktionsprisen markant.
04-01-2014 22:43
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
delphi skrev:
Og sænkes ned på bunden ved stormHa Ha, vandet er 1000 gange tunger end luft og river møllen i stykker, hurtigere end vinden.


04-01-2014 23:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ha Ha, vandet er 1000 gange tunger end luft og river møllen i stykker, hurtigere end vinden.


Dog med den lille forskel at der er meget 'vindstille' på havbunden, når elementerne raser ovenvande. Der er nok et større problem i holde møllen tæt..
05-01-2014 15:11
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
delphi skrev:
Ha Ha, vandet er 1000 gange tunger end luft og river møllen i stykker, hurtigere end vinden.


Dog med den lille forskel at der er meget 'vindstille' på havbunden, når elementerne raser ovenvande. Der er nok et større problem i holde møllen tæt..


Jo dybder i vandet, jo støre er problemerne med at holde tæt. Og møllen skal igennem den urolige hav overflade, da søen jo rejser flere timer før at vinden kommer og søen ruller videre flere dage efter stormen.


05-01-2014 15:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-

Grundlastbegrebet er efter,at en stor del af el-produktionen kommer fra de variable bidragsydere vindkraft og kraftvarmeværker,svær at tilpasse ligningen der skal give en fastsat nøvendig strømproduktion.
Før "fluerne" VE og kraftvarme kom ind i billedet,blev der udfra statistiske beregninger fastlagt en nødvendig minimum el-produktion benævnt grundlast. Grundlasten blev varetaget af kul-og oliefyrede kraftværker,afvigelser fra grundlasten blev dengang reguleret gennem import og eksport af elektricitet.
Idag skal "grundlasten" istedet være driftsikre,stabile produktionsenheder/leverandører,der som backup med kort varsel kan sættes ind,når især den meget svingende el-produktion fra vindmøllerne svigter.
Backup produktionsenhederne kan enten være gasturbinekraftværker eller det kan være importeret strøm.
Hvilke af de to muligheder man ville foretrække i Danmark er både en politisk og økonomisk beslutning,vil man producere elektricitet her i landet med et gasturbinekraftværk med importeret gas fra Rusland,eller investere i et transmissionskabel fra det russiske a-kraftværk i Kaliniengrad og købe russisk el.
Gassen til turbinerne kan jo også senere være skifergas,hvoraf der er store forekomster i Polen.
Hvis vi investerer i et transmissionskabel og køber elektricitet i Rusland,vil vi blive afhængig af forsyningssikkerheden fra Rusland.

Den her skitserede løsning på forebyggelse af strøm-efterløb og den fortsatte urentable drift af kraftværksmastodonterne,er jo blot ønsketænkning,regeringen/energistyrelsen har jo allerede fastlagt køreplanen for energipolitikken indtil 2050,med en beslutning om omstilling fra kul til fyring med biobrændsel/træpiller i kraftværkerne og en yderligere import at biomasse til bl.a. fremstilling af biobrændstof til transportsektoren.
05-01-2014 20:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Keld

I 2010 forbruges 92 Twh brændsler for at yde 25 Twh el, når møllerne afsatte 8 Twh.

Her forbrug og møllerne for 2013 seGrundlast fra kul- eller a-kraftværker kan absolut maks. afsætte 2500 Mw alle årets timer som grundlast og det er 22 Twh. Så mangeler der 10 - 12 Twh som skal komme fra backupværker som indsættes i dagtiden og i vinterhalvåret når strømforbruget er stort.

Man skal herefter råde over 3500 Mw kapacitet for at kunne yde landet 6.000 Mw som er behovet. Hertil skal der stå reservekapacitet klar til indsættelse når de store kraftværksblokke skal til eftersyn eller uventet lukker ned ved fejl.

Fra Amagerværkets Grønne Regnskab seI 2012 yder værket 1.255.000 Mwh el ved at forbruge 16.352.000 Gj eller 4,5 Twh overvejende kul.

ALtså et meget stort overforbrug af brændsler til den producerede el. Og det fordi der skal ydes fjernvarme hvor der ikke nødvendigvis er brug for strømmen.

Havde man fravalgte møllerne:

Hvis man installerer store grundlastværker (a-kraft eller kul)som ikke yder fjernvarme, så kan man fortsætte med at brænde et eller andet af for at yde fjernvarme ved byerne. Hvis man renoverer de nuværende centrale værker, så kan de yde fjernvarme sammen med el-produktion, og i sommerhalvåret yder de kun strøm. Problemet er bare, at de er relativ ineffektive med relative lave el-virkninger, og væsentligst der er ikke brug for alt det strøm som fjernvarmebehov kan afsætte. Når der er virkeligt koldt er behovet op til 30 - 40 Gw fjernvarmeffekt, så der er overhovedet ikke brug for alt det strøm, selv om nabolande (med a-kraft og vandkraft) har et stort behov, netop i vinterhalvåret.

Så konklussionen er at 20 Twh grundlast årligt fra store værker: det giver ingen reduktion af brændselsforbruget, det vil stort set være det samme..
Redigeret d. 05-01-2014 20:45
13-01-2014 17:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kulforbruget er stigende,vind er nedgraderet-
Mere senere.
13-01-2014 17:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er Kina,i Danmark fyrer vi jo med levende ved.
14-01-2014 17:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nu åbner EU måske energipolitiken til at landene frit kan vælge den energiformer,som giver den største CO2 reduktion,dvs det bliver igen interessant at investere i kernekraft som primærenergi.
14-01-2014 19:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
JA! Så kan ROSE Poultry nedlægge deres dampproduktion sammen med el-produktion. Se Link

Og det sammen med Novopan, Skjern Papirfabrik, Kommunekemi osv og de kan fortsætte det fossile energiforbrug uden at lave strøm.

For ellers må man først betale for A-værkerne og så en betydelig omkostning for at kassere strømmen fra værkerne...

Baseload fra a-kraft og fremtidens smart-grid, her er a-værket som en elefant i en glasbutik.


Redigeret d. 14-01-2014 19:21
14-01-2014 19:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Rolig Delphi,Danmark skal da ikke have kernekraft,vi fortsætter da med den bedste løsning,fyring med træpille
14-01-2014 19:36
Kosmos
★★★★★
(5375)
vi fortsætter da med den bedste løsning,fyring med træpille

- og ser dermed frejdigt bort fra påbudet: "Nix pille"!
14-01-2014 20:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Rolig Delphi,Danmark skal da ikke have kernekraft,vi fortsætter da med den bedste løsning,fyring med træpille


Ja! indfører kernekraft og øge ressourceforbruget; fossil <-> træpille..
Redigeret d. 14-01-2014 20:07
14-01-2014 20:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nix pille


Uran-pille til en reaktor se

14-01-2014 22:35
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Rolig Delphi,Danmark skal da ikke have kernekraft,vi fortsætter da med den bedste løsning,fyring med træpille


Lad os leje en 3 eller 4 flydende kernekraftværker i Rasland - det kan vel ikke være værrer end at være afhængig af rusiske træpiller.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
14-01-2014 22:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe-
Delphi og jeg har drøftet denne løsning tidligere,vi var i tvivl om,at Martin Lidegaard ville give grønt lys.
15-01-2014 03:43
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Boe-
Delphi og jeg har drøftet denne løsning tidligere,vi var i tvivl om,at Martin Lidegaard ville give grønt lys.


Kan vi ikke lægge de flydende kernekraftværker ude ved havvindmøllerne, så de kan bruge kablet ind til ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-01-2014 12:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe-

Løsningen kunne være udmærket;men jeg er bange for,at vi hænger på træpillerne fra Rusland,der er temmelig sikkert allerede indgået leveringskontrakter indtil 2020.
Det er også tvivlsomt,om Martin Lidegaard vil acceptere atomstrøm i de grønne vindkraftkabler.
Side 7 af 13<<<56789>>>

Deltag aktivt i debatten Fremtidens energiform?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad er den mest bæredygtige energiform?904-04-2020 12:07
Er Alger fremtidens energikilde til erstatning for de fossile?1429-03-2018 11:06
Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?1611-11-2016 11:46
Fusionsenergi - en fremtidig energikilde322-04-2014 18:30
Er helium3 fremtidens energikilde?021-08-2011 13:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik