Husk mig
▼ Indhold

Fremtidens energiform?Side 8 af 13<<<678910>>>
15-01-2014 14:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
En ny kerneenergi-æra vil i de kommende år blive indledt.
Også lande i EU vil fremover gå fra kulkraft til a-kraft.

Det er den nye generation af de såkaldte "hurtige reaktorer",som vil blive bygget.
I modsætning til de nutidige letvands- og trykvandsreaktorer,som anvender uran 235 isotopen,som kun udgør 0,7% af den uran,som findes i naturen,kan de hurtige reaktorer også bruge uran 238,som udgør resten, nemlig 99,3%.
Disse moderne reaktorer,som arbejder med hurtige energirige neutroner,kan udover uran 238 også anvende lavradioaktivt uran(transuraner),hvilket betyder,at de idag kendte uranforekomster kan række tll mindst 19000 år.
Disse reaktorer kan også udnytte de højradioaktive affaldsstoffer fra letvandsreaktorerne,som man hidtil har måttet deponere,alene de hidtil deponerede affaldsstoffer fra tyske reaktorer kunne forsyne Tyskland 250 år med strøm.

Men vi har også thorium i store mængder,hvor thorium er opløst i flydende salte i den nye generation reaktorer,har en stor fremtid for sig.

Uran findes overalt,i havvand,i fosfater i aske fra kulkraftværker etc.
Både uran og thorium findes overalt i verdensrummet,f.eks, er der store forekomster af thorum på månen.

Den nye generation af hurtige reaktorer vil snart blive taget i drift, er ved at blive bygget eller i planlægning.
I 2014 vil BN-800 i Beloyarsk,i Rusland og PFBR i Kalpakkam i Indien blive koblet på el-nettet.
I Rusland,Kina og Indien er flere af disse højeffektive og sikre reaktorer ved at blive bygget.

Mange modstandere af kernekraft i Danmark,har en viden om kernekraft,som ligger 30 - 40 år tilbage og har ikke revideret deres viden og modstand siden da.
Mange er af ideologiske grunde imod alt der har med atom at gøre,andre har p.gr. af den førte politik her i landet ikke været interesseret i at vide mere om kernekraft og er blevet skræmt af ulykkerne i Rusland og Japan.
I den nye generation af reaktorer,kan der ikke ske en kernenedsmeltning,som i Tjernobyl og der kan ikke komme radiokaktivt materiale ud i vandet,som det skete i Fusshima i Japan.

Det ville være rart,hvis politikere,kernekraftmodstandere og energieksperter ville bringe deres viden om kerneenergi på den aktuelle stand,inden de begyndte at indlede en samtale eller diskussion,hvis man gjorde det kunne det føre til færre fejilnformationer,mindre hysteri og en saglig debat om indførelsen af kerneenergi i Danmark
Redigeret d. 15-01-2014 14:37
15-01-2014 18:00
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Tak for vældig informativt indlæg. Ja, det er jo fantastisk alt de vi ikke høre om selvom vi ser nyhederne hver dag.

Det ser ud til at rigtig mange bekymringer er helt spild af tid, og jeg før lyst til at slå fast at mennesket er menneskets eget største problem.

Eller med andre ord, hold kæft hvor kunne vi alle sammen have det godt, hvis vi var enig om at ville.

...men det vil vi da ikke
15-01-2014 18:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Tak for vældig informativt indlæg. Ja, det er jo fantastisk alt de vi ikke høre om selvom vi ser nyhederne hver dag.

Det ser ud til at rigtig mange bekymringer er helt spild af tid, og jeg før lyst til at slå fast at mennesket er menneskets eget største problem.

Eller med andre ord, hold kæft hvor kunne vi alle sammen have det godt, hvis vi var enig om at ville.

...men det vil vi da ikke


Meget flot!
16-01-2014 12:15
Morten Riber
★★★★★
(2298)
delphi skrev:
Meget flot!


Mange tak!

Ja, men der er også derfor jeg spørger, hvordan kan vi få typer som Chris og Hr. Larsen til at indse det fornuftige i at få en mere moden indstilling til samfundet?

Kunne vi blot flytte 10 % af de ekstremt negative hen på et gennemsnitligt niveau ville det helt sikkert være mærkbart for os andre mere positive mennesker.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
16-01-2014 13:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/norske-forskere-producerer-stroem-med-thorium-i-testreaktor-160021

Norske forskere producerer strøm med thorium i testreaktorFor første gang tester norske forskere og virksomheder atombrændsel baseret på thorium. Potentialet er stort, men vil tage årtier at indfase, siger folkene bag.

En gammel norsk drøm om at udvikle atombrændsel, baseret på thorium, har fået ny næring. Det sker, efter at det private selskab Thor Energy og Institutt for Energiteknikk, IFE, er begyndt at teste thoriumbrændsel i Halden-forskningsreaktoren.

Nordmændene tester nu brændsel, der består af 90 procent thorium og 10 procent plutonium i en konventionel reaktor. Over de næste fire år skal tre forskellige blandinger, baseret på thorium gennem samme forløb, skriver Teknisk Ukeblad.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
16-01-2014 14:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Morten Riber-
Såfremt man ville sætte sig ordentlig ind i et sagskompleks og ikke være forindtaget og personnegativ samt anlægge en sober tone og føre en saglig debat,ville man lettere kunne komme til en forståelse og indgå et kompromis;men der er altid nogen,som føler sig meget anderledes og bilder sig ind,de er lidt bedre end andre og har de rigtige synspunkter,disse personer får sig til sidst malet op i hjørne og giver efterfølgende andre skylden for deres position og kontrærhed.

Boe-
Jeg har også læst om testen af thorium-reaktoren i Norge,det bliver spændende,at følge de videre forsøg.
Der vil ske rigtig meget i den nære fremtid omkring den fortsatte udvikling af nuklearenergi og bygningen af nye kernereaktorer,især i Rusland og Kina.
Redigeret d. 16-01-2014 14:25
16-01-2014 16:29
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Keld

Jeg kan ikke gå videre med problemstillingen her. Tråden er ikke til det. Jeg forventer ikke noget forkromet svar. Det findes ikke.

Men nu hvor vi er på vej til at kunne anvende atomkraft med en meget lav risiko, der er masser af den, og problemet med galopperende befolkningstilvækst, så godt som har løst sig, kunne naturvidenskaben træde ind i sin fordums kendte rolle og udbasunerer ny oplysningstid, som vil løfte menneskeheden ind i en helt ny og fantastisk epoke .

Væk med frygt og jammer og ind med oplysning, fremskridt og en ny tid, hvor vi har fuldstændig styr på tingene.

Oplysning, oplysning og oplysning
16-01-2014 18:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Morten Riber

Første skridt på vejen er, at vi holder op med at kalde det atomkraft - det minder for meget om atombomber. Ellers har du ret i, at vejen frem er oplysning, oplysning og atter oplysning, så fordums modvilje kan ændres. Selv Greenpeace støttere har jo ændret holdning.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
17-01-2014 01:51
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Morten Riber

Første skridt på vejen er, at vi holder op med at kalde det atomkraft - det minder for meget om atombomber. Ellers har du ret i, at vejen frem er oplysning, oplysning og atter oplysning, så fordums modvilje kan ændres. Selv Greenpeace støttere har jo ændret holdning.

Tja, du har vel ret, selvom jeg allerede hader tanken om at markedsføringen er vigtigere end indholdet. "Ny Kerneenergi" må kunne gøre det, og fri mig for noget med grøn. Hvem kan vi scoope til at være opinionsdannere ? Kunne man forestille sig Niels Hausgaard skrive en ny "atomkraftsang" :

For ha'et, her ve' os
ja, det vil vi, godtnok ger'n
for nu er'et, oss' ble'vn, sund i kern'


Hvis vi kan overtale Jacob herinde til at gå mere ind for Ny Kerneenergi fremfor altid at ville bombarderer verden med en vanvittig mængde vindmøller, kunne det måske ligne en overkommelig opgave.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
17-01-2014 09:42
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Pas nu på, I ikke starter en ny vanvittig energipolitik, hvor alle løber i samme retning, hurtigere end der måske er behov for.

Til hvor mange år findes der stadig kul, olie og gas?

Det ser ikke ud til, CO2 i atmosfæren har den alvorlige effekt, man har råbt op om. Tværtimod ser det ud til, CO2 har en forgrønnende effekt på Jorden, der stadig har henved 1/3 af landarealerne dækket af ørken. Det er ikke så underligt, når man ser på den yderst sparsomme mængde af CO2, der er i atmosfæren. Knap 400 ppm er 0,04% eller knap 1 molekyle CO2 for hver 2500 molekyler i atmosfæren. Og det er denne meget sparsomme mængde, planterne lever af.
RE: Jordens Atmosfære17-01-2014 13:24
John Niclasen
★★★★★
(6548)
For en bedre illustration af sammensætningen af vores atmosfære, se vedhæftet billede.

Mere på Wiki side: Jordens atmosfære
Tilknyttet billede:

17-01-2014 13:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Måske er der tegn på opbrud omkring energiforliset fra marts 2012.

http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Nyheder/NyhederFraPressen/EL,-c-,%20Skru%20ned%20for%20biomassen%20i%20energiaftalen.aspx

EL: Skru ned for biomassen i energiaftalen


"Der er behov for at se på alternativer til en meget stor anvendelse af biomasse."

Det er meldingen fra Enhedslisten, skriver Altinget.

Meldingen kommer efter en rapport fra Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer om biomasseudnyttelse i Danmark i Ingeniøren er blevet udlagt som, at der er risiko for negative klimaeffekter ved brug af importeret biomasse.

Rapporten er en delrapport i den analyse af bioenergis anvendelse i Danmark, som er en del af energiaftalen fra 2012. Delrapportens analyse er i Ingeniøren blevet fremlagt som at den blandt andet peger på, at importeret biomasse kan have en negativ drivhusgasbalance, samt at brugen af træpiller i energiforsyningen i en årrække kan betyde et øget CO2-udslip.

Det får Enhedslistens energi- og klimaordfører, Per Clausen, til at foreslå, at man skal sadle om i forhold til energiaftalens satsning på biomasse.

"Når vi skal afvikle vores afhængighed af fossile brændstoffer, så skal vi sikre os, at det gøres på en måde, som reducerer CO2-udslippet. Derfor er der behov for at se på alternativer til en meget stor anvendelse af biomasse, siger han.

Radikale Venstres klima- og energiordfører, Andreas Steenberg, mener ikke, svaret er at skrue ned for biomassen fremover. I stedet skal man sikre, at den biomasse, der benyttes, er bæredygtig.

"Biomasse er en god måde at få CO2-reduktioner på sigt. Hvis vi kan få regler for biomasse, så den er bæredygtig, og at skoven sikres genplantning, er det stadig en god ide," siger han.

Artiklen på Ingeniørens hjemmeside ing.dk har fået eksperter, herunder en af forfatterne til at slå fast, at artiklen har udlagt konklusionerne på en ikke korrekt måde. Det har de gjort i debatten, der følger artiklen.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
18-01-2014 12:57
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Pas nu på, I ikke starter en ny vanvittig energipolitik, hvor alle løber i samme retning, hurtigere end der måske er behov for.


Man kan aldrig styre at en masse mennesker vælger at løbe hysterisk ud af et alt for tyndt spor. Trender er kommet for at blive i mange generationer endnu. De sværeste trender at få has på er dem der opstår på baggrund af at bevæge sig væk fra noget, eller måske ligefrem frygt. Dette er CO2 forskrækkelsen vel det bedste bevis på. Skulle jeg nævne et andet eksempel kunne det være bevægelsen væk fra den autoritære skole i 50'erne. Antiautoritet var efterfølgende bygget ind i enhver pædagogik i den grad så det først er inden for det sidste årti vores pædagoger er ved at få nogenlunde styr på ungerne igen.

Men frygten for en ting skal da aldrig holde os fra at vælge det til som samfundet så hjertens skærende savner. Da vores pædagogikker manglede autoritet måtte der derfor nødvendigvis tilføres autoritet for at skolen kunne fungerer bedre igen. På samme måde er der ingen grund til at frygte muligheden for Ny Kernekraft hvis det findes i overmål, er relativt billigt og ufarligt på samme tid. Den slags energi er i høj grad en mangelvare i dag.

Selv om der uden Ny Kernekraft var energi til flere hundrede år, kan det let hævdes at der allerede i mange har været et slagsmål blandt verdens store magthavere, om at kontrollerer ressourcerne. Alene derfor er nyheden om et utømmeligt lager af god og billig energi af enorm betydning.

...altså ingen grund til at tage armene ned
18-01-2014 18:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
John Niclasen skrev:
Pas nu på, I ikke starter en ny vanvittig energipolitik, hvor alle løber i samme retning, hurtigere end der måske er behov for.

Til hvor mange år findes der stadig kul, olie og gas?

Det ser ikke ud til, CO2 i atmosfæren har den alvorlige effekt, man har råbt op om. Tværtimod ser det ud til, CO2 har en forgrønnende effekt på Jorden, der stadig har henved 1/3 af landarealerne dækket af ørken. Det er ikke så underligt, når man ser på den yderst sparsomme mængde af CO2, der er i atmosfæren. Knap 400 ppm er 0,04% eller knap 1 molekyle CO2 for hver 2500 molekyler i atmosfæren. Og det er denne meget sparsomme mængde, planterne lever af.


John Niclasen
Mig bekendt dannes der løbende naturgas nede i jorden, hvorfor den del af energiforsyningen ikke løber ud, før der ikke er mere plantemasse, mikrober osv. tilbage. De kendte naturgasressourcer rækker til de næste mange år - og nye fund kommer til.

http://www.geologi.dk/oliegas/d2.htm

Der findes også naturgas/metan bundet i "is" på bunde dybhavet.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
18-01-2014 20:55
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/groenlandsk-gashydrat-er-ny-joker-i-klimakampen-165659?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Grønlandsk gashydrat er ny joker i klimakampenHavbunden ved Grønlands vestkyst gemmer på gashydrat, der indeholder enorme mængder af den potente drivhusgas methan. Konsekvenserne for klimaet er usikre, men modellerne skal revideres.

Af Erik Holm 17. jan 2014 kl. 11:37 Danske forskeres fund af gashydrat i Diskobugten ved Grønland kan være skidt nyt for klimaet. Gashydrat indeholder enorme mængder methan, der kan frigøres fra den islignende gashydrat i takt med stigende havtemperaturer. Det sker allerede i dag, men ingen ved i hvilke mængder.

»Klimapåvirkningen fra gashydrat er et område, der ikke er forsket så meget i endnu. Vi ved simpelthen ikke så meget om de mulige konsekvenser for klimaet,« siger Naja Mikkelsen, der er maringeolog og projektleder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).


Mon ikke der kan findes en metode, hvor vi kan indfange og udnytte disse gashydrater - brænde metanen af så det kun er CO2, der udledes ?

http://ing.dk/artikel/forskere-finder-kaempe-energikilde-ved-groenland-165656?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 18-01-2014 20:56
19-01-2014 14:07
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Morten Riber skrev:Hvis vi kan overtale Jacob herinde til at gå mere ind for Ny Kerneenergi fremfor altid at ville bombarderer verden med en vanvittig mængde vindmøller, kunne det måske ligne en overkommelig opgave.


Det ligger nok desværre lidt tungt.
For mig lyder det absurd og uværdigt at tale om fremtidens energikilde til mennesket, uden at kunne foreslå noget bedre end at fortsætte med at plyndre endnu flere af klodens råstofdepoter og omdanne dem til farligt affald.
Især når der findes en anden mulighed, som hedder "vedvarende energi".

Skulle vi søge efter fremtidens indtægtskilde, så ville jeg f.eks. heller ikke foreslå, at vi skulle leve af at sælge kronjuveler eller stjæle børnenes opsparing.
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Mon ikke der kan findes en metode, hvor vi kan indfange og udnytte disse gashydrater - brænde metanen af så det kun er CO2, der udledes ?

http://ing.dk/artikel/forskere-finder-kaempe-energikilde-ved-groenland-165656?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig


Man kan evt. også overveje, om ikke snart mennesket må indse, hvor farligt det er at lege med klimaet, når der nu pludselig bliver fundet endnu en ny stor drivhusgaskilde, som kan frigives ved stigende temperatur og dermed gøre mødet med et tippingpoint endnu mere irreversibelt.
.
19-01-2014 17:14
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kernekraft er først energi opportunt når de fossile brændsler er ved at være opbrugt eller udfasede.
Der er store forekomster af kul,olie og gas i verden til måske 100 år endnu.

Drejer det sig derimod om neddroslingen af CO2 emissionen på kort sigt,som anbefalet af IPCC,er kernekraft den eneste energibærer der er CO2 fri og som kan sidestilles med vind-og solenergi.
Biomasse/træpiller er ikke CO2 neutrale og kan ikke henføres til VE,alene af den grund,at der ikke findes tilstrækkelige mængder biomasse/skove til en uendelig anvendelse uden uoprettelige skader på naturen,menneske-og dyreliv.

Verdens-og industrisamfundet kan ikke nøjes med VE plus biomasse,som erstatning for kul,olie og gas,det er en meget naiv tankegang,derfor er nogle lande allerede nu ved at teste den næste generations sikre kernekraftværker,der kan producere energi på nuklear brændstoffer i praktisk talt med menneskesyn et uendeligt antal år.
Der vil derfor være rigeligt med energi ressourcer til de kommende mange generationer.

Hvorfor iøvrigt kerneenergi?
-kernekraft er den af samtlige energibærere,der har haft færrest omkomne pr. produceret energienhed,inkl. vind og sol.
- et kernekraftværk af næste generation leverer en sikker energi,som produceres uden udslip af skadelige stoffer
-kernekraft har ingen CO2 emission
-et kernekraftværk kræver ikke tilnærmelsesvis så meget plads som en vindmøllepark eller solanlæg
-opførelsen af et kernekraftværk kræver meget mindre materialeressourcer end vindmølleparker og solaranlæg.
-fordi kernekraft udover at producere strøm og varme også kan fremstille kemisk brændstof og isotoper til nuklear medicin mod kræft og andre sygdomme
19-01-2014 17:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Mon ikke der kan findes en metode, hvor vi kan indfange og udnytte disse gashydrater - brænde metanen af så det kun er CO2, der udledes ?

http://ing.dk/artikel/forskere-finder-kaempe-energikilde-ved-groenland-165656?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig


Man kan evt. også overveje, om ikke snart mennesket må indse, hvor farligt det er at lege med klimaet, når der nu pludselig bliver fundet endnu en ny stor drivhusgaskilde, som kan frigives ved stigende temperatur og dermed gøre mødet med et tippingpoint endnu mere irreversibelt.

.


Det er netop faren for, at de nedfrosne drivhusgasser bliver frigivet, der får mig til at spørge, om vi ikke kan finde en metode til at hente dem op, inden de bliver frigivet. Hvis vi brænder metanen af, så får vi godt nok en CO2-udledning, men den er 22 gange svagere end metanens drivhuseffekt. Dvs. vi kan tillade os at udlede 22 gange mere CO2 end metan.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-01-2014 18:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Under permafrosten i Sibirien og Alaska er der også store mængder af fire-ice(metan hydrat)
19-01-2014 21:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/dansk-generator-laver-stroem-af-varmen-i-lastbilers-udstoedningsgas-165666?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Dansk generator laver strøm af varmen i lastbilers udstødningsgas10 pct. længere på literen er foreløbig resultatet, når lastbiler udstyres med ny termoelektrisk generator.

Udstødningen fra de tusinder af lastbiler, der dagligt drøner rundt på de danske motorveje, er ikke alene en miljømæssig belastning med tonsvis af CO2 og farlige partikler.

Den er også en kæmpe energiressource, fordi motorens spildvarme i udstødningen kan udnyttes og omsættes til strøm ved hjælp af en termoelektrisk generator. Det mindsker belastningen på bilens generator og sparer dermed brændstof.Et omend lille skridt i den rigtige retning - modsat er den fortsatte udrulning af fjernvarmenettet et stort skridt i den forkerte retning.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-01-2014 21:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Under permafrosten i Sibirien og Alaska er der også store mængder af fire-ice(metan hydrat)


De ressourcer skulle efter sigende være minimale iht., hvad der der findes i dybhavet.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
20-01-2014 13:51
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Morten Riber skrev:Hvis vi kan overtale Jacob herinde til at gå mere ind for Ny Kerneenergi fremfor altid at ville bombarderer verden med en vanvittig mængde vindmøller, kunne det måske ligne en overkommelig opgave.


...og svaret fra Jacob lød:

Det ligger nok desværre lidt tungt... osv


Nu læser jeg sjældent Jacobs indlæg, men så da lige svaret fra Jacob. Ikke overraskende er Jacobs noget firkantede, og ret negative syn på verden, fuldstændig uanfægtet af de nye opfindelser på energiområdet.

Chancerne for at trække negative typer som Jacob over i et lidt mere positivt livssyn er nok meget små, uanset hvad. Det er nok mere realistisk at håbe på at de lysere fremtidsudsigter måske vil vedvirke til at der trods alt kommer færre til af hans slags.

Jeg har for længst opgivet at få noget ud af at debattere med Jacob, hvilket igen bekræftes her. Derfor skriver jeg i denne form hvor jeg undlader at henvende mig direkte til Jacob. Jeg beklager lidt denne form, for selvfølgelig har jeg intet imod Jacobs tilstedeværelse her og i livet. Det gør mig bare ked af det at alting skal være så... ja, jeg mangler et godt ord her!


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
20-01-2014 19:13
John Niclasen
★★★★★
(6548)
EU energy crisis: prepare to abandon energy targets

Behov for dansk oversættelse? Måske Google Translate kan hjælpe.
22-01-2014 16:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
EUs klima-og energiplan.

Et forslag til EUs klimastrategi indtil 2030 er blevet fremlagt af Klima-kommissær(Connie Hedegaard) og Energi-kommissær(Öttinger) idag.
Det ser således ud :
Det er fælles bindende mål for hele EU,det enkelte medlemsland er ikke forpligtet,
VE 27%,CO2 reduktion 40%

Iflg. EUs Strategi-Energi-Plan(SET),skal der indtil 2040 investeres 7 mia. euro i bygningen af den nye generation IV kernekraftværker,som kan udnytte det nukleare brændsel bedre end de nuværende.
Generation IV er tidligere beskrevet i denne tråd.
26-01-2014 12:10
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Er der nogen der ved hvad prisen vil blive på energien fra de nye kernekraftværker, gerne sammenholdet med andre energiformer?
26-01-2014 14:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Morten Riber -

Jeg har fået oplyst flg. priser på energi i euro,cent/kWh:

Den ny generation af kernereaktorer IV,her en DFR reaktor fra Tyskland : ca. 0,1
Den nutidige letvandsreaktor : ca. 3,3
Sten-og brunkul: ca. 3,3
Vind : ca. 7,0
Solar : ca. 14,0

Fremstillingspriserne er baseret på EROI udbyttefaktor,hvor der er taget hensyn til produktionsanlæggets levetid.
EROI = W/KEA
W= produceret energi i hele anlæggets levetid
KEA= projektering,bygning,drift,vedligeholdelse,demontage og skrotning

Det største paradoks,med et pænt ord,i klimadebatten er,at det er lykkedes modstanderne af kernekraft at holde kernekraften ude af betragtning når der snakkes CO2.
NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University Earth Instiute, har i 2013 offentliggjort flg. om CO2 besparelser ved brug af kernekraft:

1) I perioden 1971-2009(38 år) har kernekraften sparet 64 mia.ton CO2
2) I perioden 2010-2050(40 år) vil besparelsen være mellem 80 og 240 mia.ton.Det lave tal gælder,hvis kernekraft erstatter naturgas,det høje tal,hvis kernekraft erstatter kul.
Det er vigtigt at bemærke,at der er tale om samlede mængder over den angivne periode og ikke udslip pr. år.

Den allerede sparede mængde,64 mia.ton CO2,svarer til USAs kulforbrug i 35 år,eller 430 kulkraftværker a 500 MW i 50 år.
Den mængde,der kan spares i fremtiden,80-240 mia.ton CO2,svarer til 16-48% af den reduktion,som anses nødvendig til 2050 for at begrænse atmosfærens indhold til 350ppm.
Kernekraftens anvendelse indtil nu har altså sparet atmosfæren for udslip svarende til USAs kulforbrug i 35 år.

Såfremt der ikke havde været den politiske modstand mod kernekraft,kunne andelen af kernekraft til energiforsyning have været dobbelt så stor som den faktisk er.
26-01-2014 14:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Rettelse,der skal stå ca 1 cent/kWh ved DFR reaktor.
26-01-2014 15:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Rettelse,der skal stå ca 1 cent/kWh ved DFR reaktor.


Dampturbiner se Link

Mon ikke det bliver svært at holde prisen på 1 Cent når alene der skal nye dampturbiner til disse anlæg.
26-01-2014 15:53
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Mange tak for info.

Jo, men altså, ca. 1/3 af prisen på kul. Det er jo en fantastisk god pris.
26-01-2014 16:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Prisen for en DFR reaktor er oplyst og bekræftet af IFK i Berlin.
26-01-2014 16:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Prisen for en DFR reaktor er oplyst og bekræftet af IFK i Berlin.


Johe men sådan en turbine på f.eks. 1 Gw hvis man f.eks antager den koster 3 mia.

Hvis anlægget har en årlig driftstid på 90 % og anlægget skal afskrives over 30 år, så producerer anlægget 236.000 Gwh over de 30 år.

Hvis kapitalomkostningen til turbinen antages 3 % årlig af investeringsbeløbet så er omkostningen pr Kwh alene 2,5 Øre. Eller 1/3 af hele produktionsbeløbet på 1 cent.
29-01-2014 22:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld Jul skrev:
Rettelse,der skal stå ca 1 cent/kWh ved DFR reaktor.


Er deri så indregnet omkostninger til destruktion af produktionen. Selvfølgelig afhængig hvor stor en kapacitet der skal etableres, vil hænge sammen med hvor meget strøm der skal bortskaffes, men i et moderne el-system er disse baseload enheder's strøm overvejende ubrugelig.

Kan ikke lige huske hvor meget produktionsbehovet fra DONG's centrale kraftværker er faldet godt nok pga. møllerne men i lige så høj grad den øgede kapacitet af overførselskapacitet til udlandet hvor andre baseloadenheder dumper deres ubrugelige produktion ud i nettet.
29-01-2014 22:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Jeg har bedt IFK om en mere fyldestgørende priskakule,men den opgivne pris på 1 cent kWh fastholder de.
15-02-2014 18:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra 1/10 - 2013 til i dag: El-spotpriser for Danmark Vest seGennemsnitsprisen er 242 kr/mwh over perioden.

PSO mm for industrivirksomheder fra Se LinkAltså en samlet el-pris for industrivirksomheder i Danmark på 259 Kr/Mwh og 242 Kr/mwh eller 501 kr/mwh eller 50,1 øre/kwh som er en en meget lav el-pris sammenlignet med alle andre europæiske lande.
19-02-2014 15:06
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
DELPHI-

Jeg har nu drøftet Dual Fluid Reaktoren(DFR) med Götz Ruprecht fra "Institut für Festkörper-Kernphysik"(IFK) i Berlin.

De moderate byggeomkostninger og frem for alt de lave driftsomkostninger er kendetegnende for DFR konceptet.
Bl.a. bortfalder hele infrastrukturen,som er nødvendig for de nuværende trykvandsreaktorer,der arbejder med brændselsstave,dvs. produktionen af brændselsstavene,tilsætning af uran,tildannelse og opbevaringen af brændselsstavene.
DFR ,som er en såkaldt "hurtig reaktor",udnytter kerne-brændstoffet 100 gange bedre end en alm. trykvandsreaktor.
Den høje ydelse/energitæthed gør,at reaktoren kan bygges meget kompakt,derved bliver materialeforbruget og byggetiden væsentlig mindre end for en trykvandsreaktor.
Alt i alt er DFRs energiefficient 50 gange(EROI) højere end for en trykvandsreaktor.

Den estimerede el-produktionspris for en DFR- 1500 MW er 1,0 US cent/kWh.

IFK er igang med at søge investorer til udvikling og bygning af den første prototype,man kalkulerer med en tidsramme på 10 år.
19-02-2014 19:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld

Det kan et civiliseret samfund selvfølgelig ikke sidde overhørrigt, og samfundet er selvfølgelig nød til at tage en sådan teknologi i brug. Og da særlig hvis private investorer vil afholde udviklingsomkostningen (mod en klækkelig profit).

Hvordan var det nu med stålefarer og radioaktivitet!
Redigeret d. 19-02-2014 19:45
01-03-2014 16:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
De nye IV-generations kernereaktorer-
Danmarks forpassede eksportmuligheder.


Den nuværende generation af svenske kerneraktorer vil frem til 2044 have produceret ca. 3500 TWh,svarende til Danmarks nuværende el-forbrug i 100 år. Til den tid vil Sverige stå med ca. 12000 ton brugt kerne-brændsel.
En svensk forskergruppe arbejder på at udvikle en generation IV-reaktor,som vil kunne udnytte det brugte brændsel,som idag betragtes som affald.
Forsøgsreaktoren bliver en lille sag på 30x30 cm,som skal køles med flydende bly,den har fået navnet Electra(European Lead Cooæed Training Ractor).
Flere andre lande deltager i projektet;men ikke Danmark.

Ved det belgiske kerneforskningscentrum i Mol opføres en anden IV -generations
reaktor med navnet Myrrha.

Et tredie projekt udvikles i Rumænien,foreløbig med deltagelse af nationale og private selskaber fra Italien og Rumænien og med støtte fra EUs program for forskning og udvikling.
Reaktoren på 120 MW forventes tidligst i drift i 2025.

Fælles for disse projekter- som også omfatter den tidligere beskrevede tyske DFR reaktor- er at udnyttet den uran,som idag betragtes som affald,fordi den er blandet med radioaktive stoffer,hvoraf nogle har en lang halveringstid.
Lykkes det,vil der være tæt-energi til tusindvis af år,næsten uden CO2 udledning.

Danmark er ikke med i nogle af disse fremtidsorienterede energiprojekter.
Efter flere års mediekampagne og politisk pres fra venstre-fløjen mod kernekraft,fremsatte Folketinget i 1985 denne erklæring: " Folketinget pålægger regeringen at tilrettelægge den offentlige energiplanlægning ud fra den forudsætning,at atomkraft ikke vil blive anvendt".
Der var 79 stemmer for og 67 imod.Men nogle år senere fandt partierne bag de 67 stemmer,at det nok var mere oppotunt at hoppe med på den grønne vogn.

I 1995 nedlagdes det såkaldte Hot Cell anlæg på Risø,med hviket man kunne håndtere stærkt radioaktive stoffer.
I 1998 blev atomkraft- professoratet ved DTU nedlagt,der skulle ikke længere forskes og undervises i dette fag.

Danmark har altså meldt sig helt ud af denne del af energiforskningen.
På det nukleare område vil vi i fremtiden være henvist til udenlandsk ekspertise,f.eks. når der opstår situationer,hvor Danmark skal tage stilling til et projekt i nabolande.

Danmark kunne idag have indtaget en meget stærk position mht. eksport af nuklear-teknologi og viden,såfremt politikerne ikke dengang i 1985 havde resigneret på dette væsentlige energiområde.
Redigeret d. 01-03-2014 16:59
01-03-2014 19:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den nuværende generation af svenske kerneraktorer vil frem til 2044 have produceret ca. 3500 TWh,svarende til Danmarks nuværende el-forbrug i 100 år.


Ja hvor det er ekstrem bekostelig dels at stå med backup til disse kernekraftværker, kapaciteter som skal yde spidslast i dagtiden, og herunder omkostning til at skaffe el-energien af vejen når den overvejende er ubrugelig om natten og uden for industriens forbrugstid.

Skal vi gætte på at 1/3 af energien i praksis bliver brugbar, når andre energikilder skal ha' sammen vilkår for at afsætte energi til el-nettet som a-kraft.
Redigeret d. 01-03-2014 19:09
02-03-2014 14:50
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-

Efter at have besluttet,at Danmark ikke skulle have kernekraftværker,burde man ikke have lukket Risø og indstillet al forskning vedr. kernekraft og nuklear teknologi.
Efter min mening var det en uforståelig og tåbelig politisk beslutning- hvad mener du?

Man må have i erindring,at Danmark var langt fremme med denne forskning og at Risøs forsøgscenter var internationalt anerkendt for deres resultater.

Danmark ville idag have kunnet give et væsentligt bidrag til udviklingen af de nye reaktortyper og ikke bare kunnet bryste sig af "grøn energi eksport";men også af eksport indtægter fra nuklear know how.
02-03-2014 15:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Delphi
Her har vi et godt eksempel på hvordan tåbelige ideologiske politiske beslutninger medfører et stort ressourcespild.
Side 8 af 13<<<678910>>>

Deltag aktivt i debatten Fremtidens energiform?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad er den mest bæredygtige energiform?904-04-2020 12:07
Er Alger fremtidens energikilde til erstatning for de fossile?1429-03-2018 11:06
Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?1611-11-2016 11:46
Fusionsenergi - en fremtidig energikilde322-04-2014 18:30
Er helium3 fremtidens energikilde?021-08-2011 13:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik