Husk mig
▼ Indhold

Fremtidens energiform?Side 9 af 13<<<7891011>>>
02-03-2014 16:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Efter at have besluttet,at Danmark ikke skulle have kernekraftværker,burde man ikke have lukket Risø og indstillet al forskning vedr. kernekraft og nuklear teknologi.
Efter min mening var det en uforståelig og tåbelig politisk beslutning- hvad mener du?

Man må have i erindring,at Danmark var langt fremme med denne forskning og at Risøs forsøgscenter var internationalt anerkendt for deres resultater.

Danmark ville idag have kunnet give et væsentligt bidrag til udviklingen af de nye reaktortyper og ikke bare kunnet bryste sig af "grøn energi eksport";men også af eksport indtægter fra nuklear know how.


Ja det er korrekt, og navnlig med de teknologier tyskerne behersker som du fremfører, så er det da godt nok beklagelig at vi har afskrevet vores deltagelse i det forretningseventyr.

Selvfølgelig skal a-kraft være en betydelig energileverandør i fremtidens energisystem og også gerne i Danamrk. Men som sagt mener jeg ikke det skal være som baseload ud i et el-net som i store dele af tiden ikke kan nyttiggøre værkets produktion. Men der er mange andre muligheder f.eks. produktion af syntetisk brændstof, når der ikke er brug for strøm.
02-03-2014 18:03
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Efter at have besluttet,at Danmark ikke skulle have kernekraftværker,burde man ikke have lukket Risø og indstillet al forskning vedr. kernekraft og nuklear teknologi.
Efter min mening var det en uforståelig og tåbelig politisk beslutning- hvad mener du?

Man må have i erindring,at Danmark var langt fremme med denne forskning og at Risøs forsøgscenter var internationalt anerkendt for deres resultater.

Danmark ville idag have kunnet give et væsentligt bidrag til udviklingen af de nye reaktortyper og ikke bare kunnet bryste sig af "grøn energi eksport";men også af eksport indtægter fra nuklear know how.


Ja det er korrekt, og navnlig med de teknologier tyskerne behersker som du fremfører, så er det da godt nok beklagelig at vi har afskrevet vores deltagelse i det forretningseventyr.

Selvfølgelig skal a-kraft være en betydelig energileverandør i fremtidens energisystem og også gerne i Danamrk. Men som sagt mener jeg ikke det skal være som baseload ud i et el-net som i store dele af tiden ikke kan nyttiggøre værkets produktion. Men der er mange andre muligheder f.eks. produktion af syntetisk brændstof, når der ikke er brug for strøm.


Der tænkes alt for stereotypt ! Hvordan dækkes et energibehov, der flytter sig over tid og sted ? Med stationære energianlæg eller ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-03-2014 15:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-

Her kan du se en prisbelønnet video med Dual Fluid Reaktoren (DFR) på engelsk.

http://www.science-skeptical.de/blog/preisgekroentes-video-zum-dual-fluid-reaktor-jetzt-auf-deutsch/0011643/
04-03-2014 23:00
pifpafpuf
★★★☆☆
(777)
Robert Steinhaus:

"Molten Carbonate based fuel cells using (Na,K)2CO3 eutectic salt have the potential to revolutionize the way the world extracts energy from coal. Direct Carbon Fuel Cells are a technology for extracting the chemical energy in coal and efficiently producing electricity without having to burn the coal. The main advantage of Direct Carbon Fuel Cells is that the efficiency of producing electricity from coal is 80% (the best coal fired power plants are lucky to get 44% efficiency). Effectively, you get twice as much electricity while producing only half the amount of Green House Gas from the same amount of coal using a Direct Carbon Fuel Cell."
05-03-2014 00:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://mssci.com/

Hvorfor undrer det mig ikke, at Danmark ikke medlem af Molten Salt Science International ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
05-03-2014 15:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
På deres partikongres har Kina meddelt ,at.de vil lukke 50.000 kulkraftværker i år.
Det er små kulkraftværker,som fortrinsvis vil blive erstattet med større kulkraftværker og kernekraftværker,tildels også med gasfyrede.
Hvormeget af forsyningsenergien,der vil blive erstattet med VE er endnu ukendt.
07-03-2014 13:55
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Den britiske energi-og miljøminister Edward Davey siger,at der skal sættes ind med alle midler mod klimaændringrne- også med kerneenergi.

Edward Davey vil gennemføre dette sammen med Tyskland og går ikke ind for en bindende andel af vedvarende energi,som foreslået af EU-kommissionen.
Han siger,at ingen skal være tvunget til en bestemt energimix.Med de dyreste midler vil vi aldrig nå vores mål.
Såfremt drivhusgasserne er den største globale miljøfare,er det uklogt ikke at tage en CO2-ringe option,som kerneenergi med i betragtning,siger E.D.
I 2022 skal et nyt kernekraftværk i Storbritannien gå på nettet.

http://www.wiwo.de/politik/europa/britisher-energieminister-davey-mit-allen-mitteln-gegen-den-klimawandel-auch-mit-kernenergie/9484464.html
Redigeret d. 07-03-2014 14:14
22-03-2014 13:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
En rapport viser,at der er overraskende stor samtidighed mellem vindmøllernes el-produktion i landene: Danmark,Tyskland,Belgien,Frankrig,Spanien,Storbritannien og Irland.
Konklusionen er derfor,at et "smart grid elsystem" i Europa ikke kan løse den svingende el-produktion fra vindmøllerne.
Vindmølleindustrien skylder derfor offentligheden en redegørelse for,hvordan vindkraften kan blive en væsentlig del af Europas(og verdens)energiforsyning.

F.eks. sender Tyskland i perioder en stor del af sin vindkraft produktion til Polen,hvilket også indebærer en stor ustabilitet i Polens kraftværksdrift og en urentabel netdrift.
Polen har derfor fra 2015 besluttet at lave en spærring for strøm fra Tyskland,hvilket bringer Tyskland i et stort problem med afsætningen af deres efterløbsstrøm.
Lignende foranstaltninger kan være på vej mellem andre europæiske nabolande,måske sætter Tyskland en spærring for dansk vindmøllestrøm?
22-03-2014 14:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
F.eks. sender Tyskland i perioder en stor del af sin vindkraft produktion til Polen,hvilket også indebærer en stor ustabilitet i Polens kraftværksdrift og en urentabel netdrift.


Ja det er virkelig katastrofalt. Det er a-kraft og kul-kraft der bare dumper deres ubrugelige produktion ud i el-nettet, om der er brug for strøm eller ej.

Her en måned i 2010 seUanset om møllerne producerer eller ej, og herunder om der er billig strøm fra udlandet omsættes der (bekostelige) brændsler i kraftværker hvor strømmen i praksis er ubrugelig.
Redigeret d. 22-03-2014 15:11
22-03-2014 15:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Dansk vindkraft 2013 viser hvor meget effekten fra vores 4500 vindmøller varierer fra dag til dag.De havde 2013 en maksimal ydelse på 4770 MW,men leverede i gennemsnit kun 29% eller 1380 MW.
Konklusionen er,at vindkraft kun virker så længe der er back up kraftværker,der træder til når det ikke blæser.
22-03-2014 15:31
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
En rapport viser,at der er overraskende stor samtidighed mellem vindmøllernes el-produktion i landene: Danmark,Tyskland,Belgien,Frankrig,Spanien,Storbritannien og Irland.
Konklusionen er derfor,at et "smart grid elsystem" i Europa ikke kan løse den svingende el-produktion fra vindmøllerne.
Vindmølleindustrien skylder derfor offentligheden en redegørelse for,hvordan vindkraften kan blive en væsentlig del af Europas(og verdens)energiforsyning.

F.eks. sender Tyskland i perioder en stor del af sin vindkraft produktion til Polen,hvilket også indebærer en stor ustabilitet i Polens kraftværksdrift og en urentabel netdrift.
Polen har derfor fra 2015 besluttet at lave en spærring for strøm fra Tyskland,hvilket bringer Tyskland i et stort problem med afsætningen af deres efterløbsstrøm.
Lignende foranstaltninger kan være på vej mellem andre europæiske nabolande,måske sætter Tyskland en spærring for dansk vindmøllestrøm?


Har du et link til rapporten ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
22-03-2014 15:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Dansk vindkraft 2013 viser hvor meget effekten fra vores 4500 vindmøller varierer fra dag til dag.De havde 2013 en maksimal ydelse på 4770 MW,men leverede i gennemsnit kun 29% eller 1380 MW.


Det er jo korrekt! Men det er jo ikke noget i sammenligning med A-kraft og kulkraft som overvejende producerer den samme effekt om strømforbruget er stort eller lille. Den mindste effekt som forbruges i Danmark er 2,5 Gw om sommeren om natten, og over 6,5 Gw i dagtiden om vinteren. Det siger jo sig selv at store centrale a-værker eller kul-værker som er bekostelige og derfor skal ha' mange driftstimer, hvorfor de overvejende producerer ubrugelig strøm, at de ikke egner sig til dette forbrugsmønster..
22-03-2014 16:18
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe-
Publikationer af Søren Kjærsgård DTU
Dansk Vindkraft 2013
Europæisk Vindkraft

Vindkraft fra Tyskland til Polen fra:
Science-Skeptical.de
22-03-2014 18:39
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Først når man har udviklet en effektiv og rentabel metode til.at lagre el-energi på,vil vindmøller være istand til at yde en optimal og tilfredsstillende sikker energiforsyning- indtil da vil de levere" som vinden blæser".

Indtil da har man brug for kraftværker til back-up.
Redigeret d. 22-03-2014 18:47
22-03-2014 21:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Indtil da har man brug for kraftværker til back-up.


JO men backup til møllerne kræver betydelig mindre kapacitet end til a-kraft.

Og så længe el ikke kan akkumuleres så er a- og kulkraft en meget dårlig løsning. Til a-kraft og kul-kraft skal der så enorme kapaciteter til som dels kan varetage spidslastproduktion i dagtiden og herunder produktion hvis værkerne falder ud ved fejl.

Samspillet med varmepumper som omsætter overproduktionen fra møllerne når de yder overproduktion i vinterhalvåret og varmen gemmes i vand er unik.

Samspillet med møller, udlandsforbindelser og forholdsvis billige gaskraftværker, og gaskraftværker som kun omsætter et minimum af den gas og olie som frigives fra boligmassen som reelt varmeforsynes via møllestrøm når varme gemmes i vand.

Atom og kulkraftværket sammen med varmepumper som erstatter fossilenergi til opvarmning i boligmassen er ikke en mulighed. Fordi i vinterhalvåret er kapaciteten fra værkerne ikke tilstrækkelig til at yde forbruget i el-nettet, som netop er stort i Vinterhalvåret, når der også er varmebehov.. Man kan selvfølge monterer varmepumper i boligmassen og så opstille gaskraftværker som supplement til a-kraften og så bruge disse værker når der er behov for strøm til varmepumperne.

Det er et meget bekostelig energisystem samlet set, i forhold til møllen, varmepumper, udlandsforbindelser og så gaskraftværker..
Redigeret d. 22-03-2014 21:03
22-03-2014 23:53
Jakob
★★★★★
(9347)
.Kjeld Jul skrev:
En rapport viser,at der er overraskende stor samtidighed mellem vindmøllernes el-produktion i landene: Danmark,Tyskland,Belgien,Frankrig,Spanien,Storbritannien og Irland.
Konklusionen er derfor,at et "smart grid elsystem" i Europa ikke kan løse den svingende el-produktion fra vindmøllerne.


Vindmøllenettet er ikke udbygget med Østeuropa endnu.
Men indebærer smart grid ikke også en mulig energilagring, og derfor er det egentlig kun fantasien og investeringsvilligheden, der sætter grænser for, hvor meget smart grid kan afbøde problemerne med den svingende produktion..?.
23-03-2014 14:01
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob-

Mig bekendt er lagring af el ikke tænkt at indgå i smart-grid-elsystem.
Med den nuværende teknologi kan store mængder strøm fra vindmøller kun lagres ,hvis det ved elektrolyse producerer brint,der kan lagres og så kan brinten i brændselsceller producere strøm.Men det er dyrt og virkningsgraden kommer ned på 30-35%.
23-03-2014 14:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sådan lige for at sætte møllens behov for akkumulering i forhold til kraftværkers behov for at kunne akkumulerer strøm..

Forbrug for Jylland Fyn, Møllerne, kablet til Norgen når det afsætter strøm til Jylland og det samme for Sverigskablet.

Strømmen fra norden sendes så overvejende til Tyskland men det som ses er det i meget korte tidsrum hvor der er behov som Dansk kraftværksstrøm.

Data fra 1/1/2014 til dato se


Redigeret d. 23-03-2014 14:16
23-03-2014 14:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Problemet med lagringen opstår,når man skal sammenkøre vindkraft produktion på europæisk plan.
23-03-2014 14:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Problemet med lagringen opstår,når man skal sammenkøre vindkraft produktion på europæisk plan.


Jo men det er jo kun hvis der i el-systemet i f.eks. Tyskland er store kapaciteter af a- og kulkraft som skal ha' adgang til el-nettet, og deres strøm er der så behov for at gemme.

Der er i de nordiske vandmagasiner 100 Twh akkumuleringskapacitet. Det Nordenuropiske forsyningsnet (Polen, tyskland, Holland og Skanidnavien) aftager 2400 Twh årligt.

De 100 Twh sammen med kul og A-kraft som lægger en baseload hvor lagrene så skal supplerer når der er behov for spidslast og ved nedbrud og herunder årstidsvariationer, det er fuldt og helt utilstrækkelig.

Derimod vindmøllen som yder voldsom overkapacitet i perioder hvor overproduktionen kan få 100 % adgang til el-nettet når vandkraften holdes tilbage, og herunder via varmepumper producerer boligmassens varme. Der vil de 100 Twh akkumuleringskapacitet gøre langt mere nytte og virkelig indpasse møllestrømmen, og udfase fossilenergi..
Redigeret d. 23-03-2014 14:37
23-03-2014 14:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-

Med en samtidighedsfaktor for vindkraftproduktionen i syv lande,er det svært at se,hvordan store industrilande,som Tyskland,Frankrig og Storbritannien skulle kunne undvære back up fra kraftværker.
23-03-2014 15:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Med en samtidighedsfaktor for vindkraftproduktionen i syv lande,er det svært at se,hvordan store industrilande,som Tyskland,Frankrig og Storbritannien skulle kunne undvære back up fra kraftværker.


Det kan de da heller ikke! Men pointen er bare at den kapacitet man f.eks. har i England i Dag til supplement og backup til atomkraft og kulkraft den er enorm og kan reduceres ved møller.

Kundbyværket som backup for Sjælland se740 Mw altså bare for et af de kraftværker på Sjælland som yder supplement og er backup for Baseload fra kul-kraft.

Hertil er der andre kapaciteter af backup i det sjælandske el-net, og det er ret betydelig når nettet kun afsætter omkring 2.000 Mw til forbrug på Sjælland.
25-03-2014 12:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
IPCC advarer nu mod fremstillingen af bio-brændstof til transport.
Det må da give muligheden for fremstillingen af kemisk brændstof,f.eks. med en Dual Fluid Reaktor,en større chance.

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/10716756/Biofuls-do-more-harm-than-good-UN-warns.html
30-03-2014 17:56
Jakob
★★★★★
(9347)
.Kjeld Jul skrev:
Mig bekendt er lagring af el ikke tænkt at indgå i smart-grid-elsystem.
Med den nuværende teknologi kan store mængder strøm fra vindmøller kun lagres ,hvis det ved elektrolyse producerer brint,der kan lagres og så kan brinten i brændselsceller producere strøm.Men det er dyrt og virkningsgraden kommer ned på 30-35%.Der hører mere til smartgrid end blot at koble flere vindmøller sammen og satse på, at det altid blæser på nogle af dem.

F.eks. EL-biler:
https://www.energinet.dk/da/forskning/energinet-dks-forskning-og-udvikling/Smart-Grid/Sider/default.aspx
https://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Forskning/Kortlaegning%20af%20den%20danske%20elbranches%20Smart%20Grid%20FUD-indsats.pdf
2010 Kørselsmønstre, kørselsbehov og indpasning i
elsystemet afprøves, for at vise hvorledes elbiler kan
indfases i energisystemet


Produktionsstyring kan i visse tilfælde også betragtes som lagring af energi:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s400.php#post_21079

Men ellers fik du også svar her:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s480.php#post_41335
Der er mange muligheder for at lagre vindenergi, selvom det ikke har din interesse.
http://www.21stcentech.com/wp-content/uploads/2013/12/smartgrid.jpg
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 30-03-2014 18:02
30-03-2014 19:14
Jakob
★★★★★
(9347)
.
@Kjeld Jul


http://www.klimadebat.dk/forum/fremtidens-energiform-d7-e2381-s40.php#post_39212
Disse nye reaktorkoncepter,vil have en EROI faktor på over 100.Ja, det er meget godt med den EROI.

Måske er her et par links, som vil underholde dig:
Om EROI og EROEI:
http://www.klimadebat.dk/forum/afloesning-for-fortraengning-af-fossiler-d39-e1712-s80.php#post_24685

Jeg kunne godt få den til 100 for vindmøller:
http://www.klimadebat.dk/forum/afloesning-for-fortraengning-af-fossiler-d39-e1712-s80.php#post_24695
Eller 180 med et forbedret koncept:
http://www.klimadebat.dk/forum/afloesning-for-fortraengning-af-fossiler-d39-e1712-s40.php#post_24618


Men i klimasammenhæng kan eroi og eroei isoleret set næppe have den store interesse.
Hvor meget energi, der skal bruges for at gøre en forretning, er i sig selv ikke svar nok på, om forretningen er for beskidt.
Det afgørende er nærmere, om den energi, der skal bruges til at frigøre energikilden er beskidt, eller om den er vedvarende og bæredygtig.
Og der må man sige, at den energi, der skal bruges til vindmølleproduktion er temmelig ren, fordi jern kan smeltes om, og det meste af produktionen kan drives af vindstrøm.
Lidt anderledes må det se ud for et atomkraftværk, hvor bjerge skal væltes for at finde malm, og enorme betonkapsler skal støbes og måske tilmed senere brydes ned og transporteres væk som farligt affald.
Derfor må det nok kun være i nært samspil med sådanne eksterne betragtninger, at EROI på en fornuftig måde kan hjælpe med at skille fårene fra bukkene i forbindelse med klima og miljø.
.
Redigeret d. 30-03-2014 19:15
30-03-2014 20:01
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@Jacob

Er neodym og lanthan,samt kobber ren- udvindingen taget i betragtning ? -disse metaller anvendes i vindmøller.
01-04-2014 10:28
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Affødt af krisen og gasforsyningen fra Rusland,overvejer Tyskland at opretholde driften af a-kraftværkerne,som ellers skulle have været lukket.
01-04-2014 17:53
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeppe Kofoed,Udenrigspolitisk-og udviklings Europaordfører for Socialdemokratiet og Bendt Bendtsen,Medlem af Europarlamentet i debat idag på DR 2 om gasforsyningen fra Rusland til EU.
På spørgsmålet om,at Merkel skulle fortsætte med kernekraft,såfremt gassen udeblev fra Rusland,svarede Kofoed,nej jeg er ikke for kernekraft,dvs hellere kulkraft.
Welscher ideologischen Unsinn zu antworten.
Bendt betjent mente derimod at Frau Merkel skulle gøre brug af hele energiværktøjskassen om nødvendigt for at kunne opretholde energiforsyningen til både Tyskland og.resten af EU.
Redigeret d. 01-04-2014 18:23
06-04-2014 14:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Danmarks elforsyning efter 2020.

Det er nødvendigt at oprette et beredskab af regulerbar energi til udligning af den naturlige variation af vindkraften og til forebyggelse af sammenbrud i el-nettet.
Der kan i det nordlige Europa forekomme flere dage og endda uger uden ret meget vind.
Det er en politisk vurdering,at vindenergi skal dække halvdelen af Danmarks el-forbrug i 2020,4% af solceller og resten,46% af kraftvarmeværker med biobrændsel.
Der udfoldes derfor store anstrengelser for at udvikle energilagre,som kan absorbere vindkraftens variationer.
De danske kraftvarmesystemer har varmtvandslagre på ca. 180 TJ(eller 50 GWh).
De gør det muligt at samle en del af kraftvarmeproduktionen når der er ophold i vindkraften.Lagrene kan også absorbere mange timers eloverløb,ved at konvertere el til varme med elpatroner og varmepumper.
Anvendelsen af el til opvarmning af fjernvarmevand udgør det fleksible elforbrug,som kan effektivisere udnyttelsen af energi fra sol og vind,for tiden kan ingen anden teknologi supplere solceller og vindmøller lige så effektivt som kraftvarmen.
Undersøgelser og simuleringer har vist,at det kræver en vis overkapacitet af kraftvarmeproduktion,varmtvandslagre,elpatroner og varmepumper,såfremt kraftvarmesystemerne skal kunne spille fuldt fleksibelt sammen med sol og vind.
Idag leverer kraftvarmesystemerne ca. 80 PJ,i 2020 skønnes kraftvarmeproduktionen at blive mellem 40 og 75PJ,det er mest sandsynligt,at vi lander i den lave ende af dette interval.Her vil kraftvarmens fleksibilitet være ubetydelig,og i vindstille perioder kan der mangle op mod 4.000 MW,som skal importeres fra udlandet.Hen ved 25% af det årlige danske elforbrug må importeres,og der vil desuden være et betydeligt overløb,som må eksporteres.
Med en samtidighed i vindmølleproduktionen i Danmark og vore nabolande,vil den største del af den importerede strøm komme fra kulkraftværker og tildels kernekraftværker.
06-04-2014 16:15
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Sidste nyt.

WG 3 - IPCC opfordrer verdens rige lande til at gøre sig uafhængig af kul og olie.
07-04-2014 17:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
WG 3

Brugen af gas/skifergas kan tilsyneladende accepteres,da CO2 emissionen kun er ca. 50% af udledningen fra kul og olie.
USA,Kina og Rusland har gasforekomster til måske 80 år endnu- de store mængder CO2 der kan udledes i dette tidsrum har åbenbart ikke nogen betydelig indvirkning på klimaet- er det til at begribe,eller bliver vi ført bag lyset?
07-04-2014 18:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Nu er der ikke noget nyt i, at man i den politiske debat bliver ført bag lyset.
07-04-2014 20:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen Petersen-

Du har ret,klimavidenskab og politik er et sammensurium.
Redigeret d. 07-04-2014 20:06
07-04-2014 21:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
En forfærdelig blanding, det kan vi hurtigt blive enige om.
08-04-2014 10:13
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Energiforliget må revideres

Energiaftalen fra 2012 volder stadigt større problemer. Den var bygget på en forventning om, at energipriserne ville stige stærkt, og at den grønne omstilling derfor ikke ville blive særlig dyr for borgere og virksomheder. I mellemtiden er der opstået en ny markedssituation. Kul har aldrig været så billigt, oliepriserne stiger ikke som ventet, og afstanden mellem markedsprisen og de reelle omkostninger ved at producere vedvarende energi øges. Borgere og virksomheder får konsekvensen at føle i form af kraftigt stigende afgifter. Derfor er der grund til at tage energiforliget op til overvejelse. Selvfølgelig skal Danmark tage klimaforandringerne alvorligt, men i øjeblikket er vi ved at løfte den grønne fane så højt, at vi taber jordforbindelsen.

08.04.2014 Berlingske, Leder, side 2
08-04-2014 15:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Morten Riber-

Jeg er enig i dine betragtninger omkring de voldsomt stigende energipriser i Danmark,fordi vores klimapolitik absolut skal være verdens mest ambitiøse.
Det er en ond cirkel af voksende udgifter for både erhvervslivet og de private forbrugere.
Den danske stat er stærkt afhængig af afgifter på råvarer og teknologier som er på vej ud,og de faldende indtægter skal derfor erstattes af øgede eller nye afgifter.
Afgiftssystemet er udviklet til at støtte renere;men også dyrere teknologier,som f.eks. opførelsen af havvindmølle-parker,og det i et tempo,som langt overgår vores nabolande.
Derfor øges skatteniveauet og slutforbrugerne må både betale den dyre skat og de dyre løsninger.Resultatet bliver støt stigende energiudgifter for forbrugerne,hvad der aldrig har været tanken i energiplanerne.
I år bliver PSO afgifterne 1,6 mia.kr. større end sidste år.
Energiforliget bør åbnes og genforhandles,og der skal tages hensyn til de lave kulpriser og prisen på skifergas i USA,ligeledes skal den nuværende grønne målsætning for 2020 forlænges med nogle år.
21-04-2014 16:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I år bliver PSO afgifterne 1,6 mia.kr. større end sidste år.


Ja og den samlede produktionspris for el-bliver med sikkerhed lavere.

Dansk Energi opgørelse over el-prisernes sammensætning:

2013 seOg 2011


'
Oktober måned 2013 var produktionsprisen for el 33,71 øre og pso'en 18,1 øre.

December måned 2011 var produktionsprisen for 46,29 øre og pso'en 10,1 øre.

Og August måned 2011 var endda endnu værre...

Så det overordnede billede er at stigningen i PSO mere end rigelig udvandes af prisfaldet på produktionsprisen på strøm
21-04-2014 17:19
pifpafpuf
★★★☆☆
(777)
...man må beundre konstruktionen af PSO'en. Virkelig gedigent håndværk fra skatteministeriet.

Det eneste, der undrer er at man har lagt så meget snilde ind i konstruktionen når nu man 'forventede' stigende priser på fossile brændsler?

Det er jo ikke normalt at skat indbygger korrektionsmekanismer til at håndtere adfærdsændringer, når nu f.eks. folk ikke køber sodavand og slik i landet pga. forhøjede sukkerafgifter.

Man må applaudere....
21-04-2014 17:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
NU har Skatteministeriet eller statskassen jo ikke noget som helst ud af at der betales mere i PSO overhovedet.
21-04-2014 17:35
pifpafpuf
★★★☆☆
(777)
...der er vel nogle møller der skal betales?
Side 9 af 13<<<7891011>>>

Deltag aktivt i debatten Fremtidens energiform?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad er den mest bæredygtige energiform?904-04-2020 12:07
Er Alger fremtidens energikilde til erstatning for de fossile?1429-03-2018 11:06
Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?1611-11-2016 11:46
Fusionsenergi - en fremtidig energikilde322-04-2014 18:30
Er helium3 fremtidens energikilde?021-08-2011 13:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik