Husk mig
▼ Indhold

Fremtidens energiform?Side 3 af 13<12345>>>
19-11-2013 17:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Rosatom i førertrøjen


Er det de samme som lavede denne

19-11-2013 17:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Rosatom genanvender stumperne,derfor den lave produktionspris
19-11-2013 17:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er Hr. Jul's PC kommet oven vande igen...

Og hvordan med husstandsmøllen?

En ulykke kommer sjældent alene...
19-11-2013 17:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Er stadig.på mobilen,harddisken var slidt,det koster at være på Klimadebat
19-11-2013 22:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er stadig.på mobilen,harddisken var slidt,det koster at være på Klimadebatsmiley


Du ka'jo ligeså godt bekende kulør! Du er i et land med a-kraft (måske rusland) og 2 a-kraftværksblokke er brudt ned og der er ingen strøm til din PC...
Redigeret d. 19-11-2013 23:03
20-11-2013 14:23
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vietnam er økonomisk på kraftig fremmarch og fortalerne for VE vejrede her morgenluft og troede på et eksporteventyr for vindmøller,heriblandt Tyskland,især da Vietnam råder over en kystlinie på mere end 3000 km.
Men selvom Vietnams energibehov stiger med mere end 15% årligt,satser man ikke på VE.
Regeringens masterplan viser at man de næste 7 år tager 13 kulkraftværker i brug og at man i 2020 tilslutter det første kernekraftværk til nettet.
I 2020 regner man kun med en kapacitet på 1000 MW VE,det svarer til 1,33% af det samlede energibehov.
Rusland er Vietnams rådgiver omkring kernekraft.

http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/Energy_on_Putins_Vietnam_agenda_999.html
Redigeret d. 20-11-2013 14:31
21-11-2013 15:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det lyder dyrt!

http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil-fuel_power_station

Citat: In a fossil fuel power plant the chemical energy stored in fossil fuels such as coal, fuel oil, natural gas or oil shale and oxygen of the air is converted successively into thermal energy, mechanical energy and, finally, electrical energy. Each fossil fuel power plant is a complex, custom-designed system. Construction costs, as of 2004, run to US$1,300 per kilowatt, or $650 million for a 500 MWe unit[citation needed]. Multiple generating units may be built at a single site for more efficient use of land, natural resources and labour. Most thermal power stations in the world use fossil fuel, outnumbering nuclear, geothermal, biomass, or solar thermal plants.

4 Mia for 500 Mw effekt fra et kul-kraftværk..
Redigeret d. 21-11-2013 15:28
21-11-2013 18:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil-fuel_power_station


Den pris er helt galt, på wikipedia..

Det er for et gaskraftværk..

Her er IEA's priser på kraftværksanlæg fra Link, fra regneark som kan downloades seEt kraftværk med 2 blokke med den ringeste el-virkning koster 2.934 $ pr kw effekt, eller 17 mia pr Gw effekt.
Redigeret d. 21-11-2013 18:47
21-11-2013 19:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I 2007 kostede det ca. 1,2 milliarder EURO at opføre et 800 MW kulkraftværk i Tyskland,idag skal man regne med ca. 3 milliarder EURO.

Mht. Vietnam vil jeg gerne fremhæve flg. udtalelse af premierminister Hoang Trung Hai:
"Vietnam will prioritize nuclear power development".

De fossile brændsler vil efterhånden blive afløst af nuklear energi,som primærenergi ikke bare i Vietnam;men i alle verdens vækstlande.

Ikke blot Rusland hjælper Vietnam med financeringen og opførelsen af kul -og kernekraftværker;men også USA og Japan er i kontakt med Vietnam omkring investeringer og bygning af nukleare kraftværker.

I Kina er man ved at udvikle næste generations kernekraftværker,baseret på saltkøling,hvor man ikke risikerer en nedsmeltning.

For ikke at blive distanceret økonomisk,vil man i Tyskland om nogle år også blive nødsaget til at fortsætte med udviklingen af næste generations kernekraftværker.
21-11-2013 21:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
For ikke at blive distanceret økonomisk,vil man i Tyskland om nogle år også blive nødsaget til at fortsætte med udviklingen af næste generations kernekraftværker.


Nej! Jeg vil umiddelbart antage at de nye vestas og Siemens møller på over 6 Mw de koster 8 mio pr Mw installeret effekt. Hvis man i Tyskalnd vælger en massiv overkapacitet og erstatter boligopvarmningen med varmepumper og akkumulering i vand til f.eks. 12 timers forbrug, så kan tyskland udfasse alt fossilenergi og atomkraft til el-produktion og ved den halve mængde gas, som i dag forbruges til boligopvarmning, kan de yde den strøm der er behov for via effektive kraftværker, til den strøm som møllerne ikke yder. Eller den effekt der herefter er behov for til el-forsyning og el til varmepumperne den kommer nu fra effektive kraftværker som omsætter gas, når møllerne ikke forsyner...

a-kraft og kul-kraft det er alt alt for dyrt. Ved møller og varmepumper kan den tyske sværindustri øge sin konkurrence-kraft når de fossile løsninger og a-kraften udfases..

Vi taler om 2000 kr til opvarmning af en bolig årligt i et effektivt energisystem med udgangspunkt i vindmøllen..
Redigeret d. 21-11-2013 21:38
22-11-2013 16:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Efterhånden som de fossile brændsler bliver opbrugt,dvs. kul,olie,gas/skifer,der er vel nok til endnu 30-80 års forbrug,da man endnu kun i USA i større udstrækning er begyndt at udvinde skifergas og forkomsterne af sten-og brunkul er ret store,vil man blive nødsaget til at anvende nuklear brændstof som primærenergi.

Et land som Rusland er så visionær,at man har indset,at det bliver et problem for landets fortsatte vækst og levestandard,når de fossile brændsler svinder,og har derfor udarbejdet en langtidsplan for landets udvikling af kernekraft.
Den fremtidige nye generation af kernekraftværker vil blive konstrueret til en driftform,som ligner nutidens gaskraftværker,så man forholdsvis hurtigt kan tilpasse sig det aktuelle behov for energi.
I fremtiden vil kernekraftværkerne ikke blot kunne producere el og fjernvarme;men også kunne levere energi til fremstilling af syntetisk brændstof i samme mængder,som olie og benzin idag.

Både i Tyskland og her hos os,har prisen på el været stadig stigende i takt med at staten har subventioneret opførelsen af flere og flere vindmøller,disse statsafgifter er løbende blevet pålagt strømforbrugerne.
I TYskland er flere virksomheder lukningstruede p.gr. af de øgede energiafgifter.
Til erstatning for lukkede kernekraftværker,har man i Tyskland været nødsaget til at bygge flere kulkraftværker.
Da man i Tyskland prioriterer vindkraft højt,har denne energi fået forrang,således at kraftværkerne skal tilpasse deres el-produktion efter vindmøllernes meget varierende,vindstyrke afhængige, el-produktion.
Driften af kraftværkerne er derfor blevet vanskeliggjort,hvilket har medført yderligere afgifter på el.

Den ideelle boligopvarmning ville være,at man havde fjernvarme i byerne og de forholdsvis tæt bebyggede områder,og direkte el-opvarmning via el-paneler,væskefyldte radiatorer og strålevarme i boligerne i landdistrikter,som ikke har mulighed for fjernvarme.
Tidligere var el-opvarmning meget udbredt i Danmark,i Sønderjylland blev nye parcelhuse i 1970erne bygget med strålevarme;men idag er denne bekvemme opvarmningsform alt for dyr.
Det er en omvej at opvarme et hus med varmepumpe eller over et pillefyr,det ville være langt billigere og direkte at vælge ovennævnte opvarmningsform,alene på installationerne ville man kunne opnå store besparelser.

En vindmølle har en levetid på 15-20 år,et kernekraftværk har 60 år.
Hvad koster vedligeholdelsen af en havvindmølle i dens levetid?
Hvad koster det at forny en havvindmølle?
Hvordan ser en havvindemøllepark ud efter en orkan?

Nej,vindmøllestrøm vil også i fremtiden blive meget bekostelig for forbrugerne.
Redigeret d. 22-11-2013 16:47
23-11-2013 14:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I TYskland blev der d.30.10.13 grundlagt en ny forening med navnet:
Nuklearia e.V.
Mottoet er : Für Kernenergie,gegen Atommüll.

Foreningen vil arbejde for,at få politikerne overbevist om,at den næste generation af kernekraftværker skal opføres i Tyskand,som f.eks. Dual Fluid Reaktoren,der allerede er på projektstadiet.
I DFR kan der ikke forekomme en kernenedsmeltning og det nukleare restmateriale vil efter deponering være nedbrudt på ca.300 år,en stor del af det, i værdifulde og sjældne råstoffer.
23-11-2013 18:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
PC-en er kommet oven vande igen! Tillykke med det..

Men de kolde tal viser altså bare at møllestrømmen er den billigst!

SE
Fra http://www.eia.gov/forecasts/capitalcost/

Kun el fra skiffergas er billigere, via gasturbiner!
23-11-2013 19:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fremtidens biogaskørtøjer se
Da metan fylder meget hvis det ikke komprimeres bruger man en stor ballon i Kina..
Redigeret d. 23-11-2013 19:08
23-11-2013 19:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Sikke nogle knald det kunne give,hvis bilerne kørte op i hinanden,det er nogle store kinesere.
23-11-2013 19:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Yep! Men det tager man nok ikke så tungt i Kinas Land.. En kineser fra eller til...
23-11-2013 20:09
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Men heldigvis er det ikke eksplosiv hvis der ikke opstår ildmen detgiver en forfærdelig stank når det går hul og luftforurening men det er de jo vant til så det bliver et ekstra krydderi i hverdagen.
23-11-2013 20:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Forurening!

Floddelta ud for ShanghaiDet ser lidt snavset ud! SÅ lidt biogas som lugter lidt fra eller til i ny og næ, det betyder nu nok ikke så særlig meget!
Redigeret d. 23-11-2013 20:44
23-11-2013 21:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Denne stillestående smog luft er da ikke særlig egnet for vindkraft,jeg vil da foreslå et nyt opdateret. Kernekraftanlæg
23-11-2013 21:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Denne stillestående smog luft er da ikke særlig egnet for vindkraft,jeg vil da foreslå et nyt opdateret.


Ny 8 Mw havvindmølle fra Kina se

23-11-2013 21:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Seriøst,hvor store vindtryk kan en vinge klare,hvordan tester man for vindstød af orkanstyrke?
23-11-2013 21:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Seriøst,hvor store vindtryk kan en vinge klare,hvordan tester man for vindstød af orkanstyrke?Når vingen pitches så den ikke yder effekt til rotoren så holder den til alt. Der har da ikke været noget problem med harvererede møller når det stormer, mig bekendt.
23-11-2013 21:53
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg tænker på havvindmøller i tyfonområder,som.ud for Kina og Japan,mig bekendt har man endnu ikke møller i disse områder
23-11-2013 22:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Jeg tænker på havvindmøller i tyfonområder,som.ud for Kina og Japan,mig bekendt har man endnu ikke møller i disse områder


Japan har nogle planer om flydende havvindmøller, der skal overtage elproduktionen fra kernekraftværkerne efter hånden, som de nedlægges.

Så kan japanerne jo håbe på, at disse flydende vindmøller kan klare mosten.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-11-2013 22:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg tænker på havvindmøller i tyfonområder,som.ud for Kina og Japan,mig bekendt har man endnu ikke møller i disse områder


Næhe... Men nu ved vi jo hvordan det går med a-kraft i de områder når elementerne de raser..

Fukushima

23-11-2013 22:18
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det kan jo være,at japanerne i fremtiden skal have strøm fra dynamoer,de er jo nok til st trampe i pedalerne.
23-11-2013 22:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det kan jo være,at japanerne i fremtiden skal have strøm fra dynamoer,de er jo nok til st trampe i pedalerne.

Ja det skulle de jo altså da flere A-kraftværker lukkede ned under tsunamien. Så går det Japanske samfund i sort og strømmen bliver rationeret, fordi man har ikke den backup der er nødvendig..
24-11-2013 13:08
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Med kernekraft kan vi frigøre os fra afhængigheden af fossile brændsler og reducere vores CO2 udslip med mindst 25%.

Danmark kan inden 2030 reducere andelen af fossile brændsler i el-forsyningen fra 66% i 2010 til 10-20% ved opførelsen af fire kernekraftreaktorer.
I alle tilfælde vil op til 30% komme fra vind,biomasse og affaldsforbrænding.
Vindkraft er stærkt svingende og kan derfor ikke stå for grundlasten af el-forsyningen.
24-11-2013 16:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Med kernekraft kan vi frigøre os fra afhængigheden af fossile brændsler og reducere vores CO2 udslip med mindst 25%.


Fantasi! Hvor skal de 42 Twh/år som skal fødes ind i fjernvarmenettet komme fra, selv om a-værkerne kan forsyne byerne i oplandet til disse, så står man og mangler varme.

Samlet bruger boligmassen omkring 70 Twh årligt til opvarmning.

Og det forhold at strømforbruget er størst om vinteren gør at a-kraft ikke kan forsyne varmepumper med strøm.

Eller 4 a-kraftværker og det fossile energiforbrug vil øges, til varme og el, i forhold til i dag.
Redigeret d. 24-11-2013 16:54
24-11-2013 17:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Fantasi,nej da- 50% nukleare,20% fossil,30%vind,bio, kan da sagtens lade sig gøre.
24-11-2013 17:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fantasi,nej da- 50% nukleare,20% fossil,30%vind,bio, kan da sagtens lade sig gøre.


Måske ikke helt urealistisk! Men prisen, så skal de Russere da til at få prisen markant ned på anlæg..
24-11-2013 17:47
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det ser ud til at Rosatom.er meget konkurrencedygtig,de har netop fået en ordre i Vietnam,og nu ser det ud til de skal.bygge Jordans første a-kraftværk.
24-11-2013 22:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det forekommer endog meget svært, at yde et el-net kraftværks-effekt, som har dette forbrugsmønster, hvis man vil satse på a-kraft seHvis ikke der skal brændes et eller andet af til at opvarme boligmassen, så er løsningen varmepumper. Men det forekommer ualmindelig svært at frembringe den kraftværksproduktion som skal forsyne disse varmepumper, når de skal yde måske 50 Gw varmeeffekt, når det virklig er koldt, oveni at kraftværkerne skal yde maksimal el-effekt til el-nettet!
Redigeret d. 24-11-2013 22:45
25-11-2013 14:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Den fremtidige energi i Danmark.

Jeg mener,at indtil 2030 skal energien fordeles på 30% kernekraft,20%fossil og 30% vind,biomasse,solar.
Indtil 2050: 50% Kernekraft,50% vind,biomasse,solar.

Kerneenergien skal være grundlast(ligesom fossil energi er idag),det er en stabil og billig energiform,hvor det nukleare brændstof uran og thorium findes i rigelige mængder til flere tusinde års forbrug.

Det skal være den nye generation af reaktorer,hvor en kernenedsmeltning ikke er muligt,og hvor de hidtige problemer med langtidsdeponeringen af de radioaktive reststoffer er reduceret til ca. 300 år,og hvor de efter omdannelse er blevet til de værdifulde og kostbare råstoffer,Rhodium og Ruthenium.

Den tyske Dual Fluid Reaktor er et godt eksempel på en moderne reaktortype,som kunne være i drift om 7 år,såfremt de tyske politikere og myndigheder gav grønt lys til afslutningen af projektet.
DFR ville kunne producere strøm til mindre end 0,01 Euro/kwh og kemisk brændstof,benzin ækvivalent,til 0,20 - 0,40 Euro/liter.
DFR kan fremstille syntetisk brændstof,fordi den istedet for et primært vandkredsløb under tryk,arbejder med flydende bly ved en temp. på 1000 gr. C.
Blykredsløbet afgiver energien over en varmeveksler til et sekundært vandkredsløb,hvor dampen ledes videre til turbinerne hhv. integreres i fjernvarmeforsyningen.

Vindkraft kan ikke anvendes til grundlast,dertil er den alt for svingende.

Biomasse til enegifremstilling er også spektakulær.
Danmark kan ikke selv producere nok biomasse til at dække energibehovet sammen med vindkraft,når de fossile brændsler er udfaset i 2050,som det er foreslået i Energistyrelsens energiplan.
Energiforsyningen til transportsektoren er indtil nu et uløst problem,der skal produceres store mængder af biobrændstof for at kunne holde lastbiler,landbrugs-og entreprenørkøretøjer,kørende.
Import af biomasse fra udlandet er derfor nødvendigt,hvor store mængder,i hvilken form og hvorfra,er et åbent spørgsmål - hvis andre lande har den samme energipolitik som Danmark,bliver det et problem at finde tilstrækkelige mængder i udlandet.

Den eneste mulighed vi har for for at skaffe CO2 fri energi i tilstrækkelige mængder efterhånden som fossilt brændsel bliver udfaset,er at benytte os af nuklear energi og bygge kernekraftværker,her kan vi producere el-energi,varme og brændstof i samme omfang,som i den fossile æra,og er ikke afhængige af ydre omstændigheder,mht. forsyningssikkerhed,vejr og klima.
Redigeret d. 25-11-2013 14:40
25-11-2013 16:03
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg mener selvfølgelig 40% fossilenergi indtil 2030.
26-11-2013 09:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her mølleproduktionen og forbrug i DK for de sidste 3 mdr, forøget med en faktor 3 seSamlet er forbruget 7.425.000 Mwh.

Samlet har der været sammenfald mellem produktion fra møllerne og forbrug for hele 5.207.000 Mwh eller for 70 % af forbruget har der været sammenfald med mølleproduktionen.

F.eks. de svenske Atom-kraftværker de kommer aldrig i nærheden af denne høje samtidighedfaktor. Værkerne i Sverige 'lever' udelukkende af at dumpe deres overvejende ubrugelig strøm til nabolande, som f.eks. Danamrk. Ind til omkostningen til at gemme strøm er nogenlunde overkommelig så er baseload og kul og a-kraft ubrugelig.

Møllen:

Når varmepumper og akkumulering i vand kan forsyne boligmassen, så kan alt overproduktionen fra møllerne omsættes varme og meget billig varme, så er synergien oplagt!


Redigeret d. 26-11-2013 09:18
26-11-2013 16:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Efterhånden fossilenergi bliver udfaset,kan EU ikke undvære kernekraft,som grundlast og primærenergi.

Spanien,Storbritannien,Frankrig,Holland og Finland samt flere østeuropæiske lande ønsker derfor,at atomenergi bliver betragtet som CO2 neutralt på samme niveau som vedvarende energi.

EU-kommissionen vil ændre konkurrencereglerne,så medlemslandene kan bruge skattekroner til nye atomkraftværker.

I fremtiden vil Danmark skulle importere en større del af el fra kernekraftværker i andre lande.
Hvorfor ikke være uafhængige og selvforsynende med tilstrækkelig el-kraft,og bygge vores egne moderne a-kraftværker,som udover el og varme også kan fremstille brændstof til vores køretøjer?
Redigeret d. 26-11-2013 16:25
26-11-2013 18:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I fremtiden vil Danmark skulle importere en større del af el fra kernekraftværker i andre lande.
Hvorfor ikke være uafhængige og selvforsynende med tilstrækkelig el-kraft,og bygge vores egne moderne a-kraftværker,som udover el og varme også kan fremstille brændstof til vores køretøjer?


I den virkelige verden er bunden ved at gå ud af el-markedet pga. alt det overskud af strøm fra baseload som bare dumpes ud i el-nettet, uanset om der er brug for strøm eller ej. Og når der er brug for ekstra strøm i dagtiden og om vinteren som supplement til baseload, så skal sekundære produktioner stå klar.

Pris 3 mdr tilbage se


Redigeret d. 26-11-2013 18:26
27-11-2013 11:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Delphi

Selvom Mitsubishi er gået sammen med Vestas for at udvikle havvindmøller,satser Mitsubishi på at bygge sine egne havvindmøller - vel de flydende.
Det er da absolut en fordel for Vestas,så vil de da ikke få den teknologiske og økonomiske lussing,når vindmøllerne efter den første tyfon står tilbage med stækkede vinger eller sejler rundt midt ude på Stillehavet.
27-11-2013 12:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Debatører på Klimadebatten og deres forslag se http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lavere-pris-d20-e516.php#post_5415

Møllen flyder på havet seOg sænkes ned på bunden ved storm


Redigeret d. 27-11-2013 12:52
Side 3 af 13<12345>>>

Deltag aktivt i debatten Fremtidens energiform?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad er den mest bæredygtige energiform?904-04-2020 12:07
Er Alger fremtidens energikilde til erstatning for de fossile?1429-03-2018 11:06
Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?1611-11-2016 11:46
Fusionsenergi - en fremtidig energikilde322-04-2014 18:30
Er helium3 fremtidens energikilde?021-08-2011 13:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik