Husk mig
▼ Indhold

Fremtidens energiform?Side 1 af 13123>>>
Fremtidens energiform?08-09-2013 20:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Idag får vi vores energi primært fra fossilt brændsel som,kul,olie og gas.
Selvom der fra en stor del af klimavidenskaben,som er tilknyttet IPCC,igennem mere end 20 år er blevet advaret mod brugen af fossile brændsler p.gr. af udledningen af CO2,fortsætter de førende industrilande,som har stor videnskabelig ekspertise og viden,med at udvinde olie og gas samt åbne nye felter.

Denne tendens lader ikke til at have en limit eller et begrænset fastsat politisk åremål,tværtimod søger man nu efter olie og gas i tidligere utænkelige områder og med nye metoder,så man nu også kan udvinde olie og gas af skifer og sand.

De fleste lande fører en dobbel moralsk politik,populistisk går de ind for begrænsningen og helt afskaffelsen af fossile brændsler;men reelt drejer det sig kun om mere vækst og velstand for deres befolkninger,og denne vækst kan kun opnås ved hele tiden at finde nye fossile energireserver.
Populistisk for at tækkes "de grønne" og fortalerne for vedvarende energi,lyder det fra politikkerside et opråb om,at der i fremtiden næsten udelukkende skal satses på vindmølle-og solarstrøm ,velvidende,at disse energikilder i fremtiden kun kan dække en brøkdel af verdens energibehov.

Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,hvorfor har man så ikke for flere år siden påbegyndt produktionen af f.eks. brintmotorer i stor skala,her er teknikken allerede afprøvet og man behersker hele processen?
Også den nye generation af kernekraftværker,hvor reststofferne efter deponering er nedbrudt til brugbare metaller efter nogle hundrede år,kunne være taget i drift.

Troen på IPCCs forudsigelser og skræmmescenarier er tydeligvis ikke så stor,at politikkerne har fundet det nødvendigt,at stoppe brugen af fossile brændsler og istedet,at satse alle kræfter på fuldendelsen af ovennævnte energiformer - CAGW kan efter min mening bedst betegnes som et politisk spil,af hensyn til verdens opinionen.
I Danmark er det det samme,energi-og klimaminister Martin Lidegaard er imod brugen af fossile brændsler og fortaler for vindmølle-og solarstrøm ;men helt afskrive udvindingen af skifergas i Danmark vil han ikke,han går også ind for den fortsatte udvidelse af olie-og gasfelterne i Nordsøen.

Fakta er,at uden olie og gas ville vi idag intet brændstof have til fly og skibe.
Større køretøjer,som lastbiler,landbrugs-og entreprenørmaskiner kan ikke køre på batterier - det vil sige vindmøllestrøm.
Industrien og jerbanedriften skal have en vedvarende og stabil strømforsyning fra kul,olie eller gasfyrede stationære kraftværker hhv. a-kraftværker - her er vindkraft en alt for ustabil energikilde.

For at kunne bibeholde væksten i industrilandene,under hensyn til energiomkostningerne,og kunne hjælpe verdens fattige befolkninger til en bedre fremtid,vil fossile brændsler derfor i mange år frem være den primære energiform - evt. suppleret med den nye generation af kerne-reaktorer.
09-09-2013 01:25
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/paa-vej-mod-en-energiplan-uden-fossile-braendsler-161517

For godt 36 år siden fik Danmark som et af de første lande en officiel energiplan, fordi vi havde behov for at komme væk fra den dyre afhængighed af olie og over til billigere naturgas og kul.

Nu trænger behovet for en ny plan sig på. 36 år ud i fremtiden – altså i 2050 – har politikerne bebudet, at en endnu mere omfattende omstilling skal være afsluttet, nemlig til et energisystem, der netto klarer sig uden brug af fossile brændsler.

Derfor har politikerne – med udgangspunkt i energiforligets rammer frem mod 2020 – bedt Energistyrelsen give en række bud på et robust, effektivt og langtidsholdbart energisystem i 2050, samt hvordan vi kommer derhen; og det knokler styrelsen så med lige nu med deadline til nytår.

I praksis omfatter arbejdet delanalyser af for eksempel biomassens rolle i energisystemet, af fjernvarmens rolle, af potentialer og økonomi i biogas og en el-analyse af blandt andet forsyningssikkerhed. Plus en række tværgående scenarier for hele energisystemet frem mod 2050, som lægger op til, at politikerne skal vælge. Parallelt hermed skal hele tilskuds- og afgiftssystemet også nytænkes i et tværministerielt arbejde.


Debatten under artiklen kan også give inspiration.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
18-09-2013 12:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Energistyrelsen er på vej med en energiplan uden fossile brændsler i 2050,det er efter min mening et utopisk mål.

Målsætningen er vel at stoppe udledningen af CO2; men en CO2 emission til atmosfæren vil finde sted i mange år efter 2050,sålænge man fyrer med træpiller og indtil de fossile brændsler er opbrugt og der er udviklet sikre og stabile alternative energiformer uden CO2 udledning.

Industrien og togtransporten har brug for en stabil og kontinuerlig strømforsyning og her er solar- og vindenergi en alt for vekslende strømkilde,som er afhængig af sollysets intensitet og vindhastighederne.
For at kunne opfylde disse kriterier,er det derfor nødvendigt at have konventionelle stationære kraftværker,som hele tiden er i drift og tilsluttet strømnettet.

Undersøgelser i Tyskland har vist,at der uden de store kulfyrede kraftværker og kernekraftværkerne,kun kan leveres strøm til en brøkdel af forbrugerne gennem solar-og vindenergi.
Selvom der idag er installeret ca. 66.000 MW i sol-og vindenergi,hvilket svarer til hele energiforbruget på en alm. dag med spidsbelastning,har
målinger vist,at der mellem kl. 8 og 20 med sol og vind ved middagstid kun blev produceret 1/3 af den krævede energimængde.

Af ovennævnte fremgår det,at man på ingen måde kan erstatte konventionelle kraftværker med vedvarende energikilder som sol og vind.
Energistyrelsens mål er at nedsætte udledningen af CO2 fra forbrændingen,dette kan nås ved at erstatte kul og olie med gas og biobrændsel-træpiller.

Det er nonsens at tro,at forbrændingen af træpiller er CO2 neutral,visse typer træpiller fra USA har endda vist sig,at udlede dobbelt så meget CO2 som kul.
For at træpiller kan være CO2 neutral,skal det være en bæredygtig biomasse,og det er ikke tilfældet,hvor store skov-og vådområder bliver ryddet for at skaffe plads til energiafgrøder, og det kan tage mange år før nye træer har vokset sig store nok til at udligne den CO2 der udledes ved at brænde træet som biomasse.
Forskerne peger på,at afbrænding af træ vil give en forhøjet udledning af CO2 til atmosfæren,hvis det stammer fra voksne skovtræer,fordi det vil tage 50-100 år før nye træer har optaget og lagret den tilsvarende mængde CO2.

Det er klart,at så længe der findes store olie-og gasreserver under havet og skifergas i land,vil disse fossile brændsler blive anvendt,og her er måske fossile brændsler til 100 år endnu.
Selvom vi ikke selv vil udvinde skifergas i Danmark,vil vi importere fra andre lande også i Europa.
18-09-2013 18:50
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Kjeld Jul skrev:
Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,


Det burde vist være åbenlyst. Fordi verden er fuld af folk, der har mere travlt med at bruge vendinger som "alamisterne påstår" end at forholde sig sagligt til naturvidenskab.
Over halvdelen af den amerikanske kongres består bl.a. af den slags.

Nogen mere underholdende at høre på end andre:
http://www.youtube.com/watch?v=_7h08RDYA5E
18-09-2013 22:35
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Peter Mogensen skrev:
Kjeld Jul skrev:
Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,


Det burde vist være åbenlyst. Fordi verden er fuld af folk, der har mere travlt med at bruge vendinger som "alamisterne påstår" end at forholde sig sagligt til naturvidenskab.
Over halvdelen af den amerikanske kongres består bl.a. af den slags.

Nogen mere underholdende at høre på end andre:
http://www.youtube.com/watch?v=_7h08RDYA5E


Igen en typisk Mogensen kommentar som kun har det ene formål at afspore emnet.Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
19-09-2013 15:06
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Peter Mogensen.

Morten Riber har ret,hold dig dog til emnet!!

Mange kongresmedlemmer og politikere i alle lande,stiller sig disse spørgsmål:

How convincing is the climate science?
How important should it be for climate policies?
Do we need to implement climate policies,and if so,what should they be?
19-09-2013 21:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Grønt lys for fremtiden
Nul spild

Se de nyeste opfindelser inden for affalds- og genbrugsteknologi. Fra skraldepladsen til laboratoriet - se hvorfor affald er ved at blive den hotteste videnskabelige trend.


Jeg kan desværre ikke finde udsendelsesrække online - men min opfattelse er, at vi i Danmark er mange år bagefter udviklingen i USA.

Tænk - at de arbejder med metoder, der kan reducere affaldet fra kernekraft med op til 90 %.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-09-2013 21:28
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Kjeld Jul skrev:
Morten Riber har ret,hold dig dog til emnet!!


Du stillede et spørsgmål. Jeg svarede. Hvis du ikke kan lide svaret, så lad være og spørg.
Jeg har ihvertfald absolut ingen respekt for at man først bidrager til en stor misinformationskampagne for at forhindre politiske tiltag imod et problem naturvidenskaben beskriver for os og så samtidig stiller spørgsmålet "Hvis det virkelig var et problem, hvorfor har man så ikke gjort noget?"

Mange kongresmedlemmer og politikere i alle lande,stiller sig disse spørgsmål:

How convincing is the climate science?
How important should it be for climate policies?
Do we need to implement climate policies,and if so,what should they be?


Ja. det gør de.
Men det spørgsmål jeg opponerede imod var det jeg svarede på - som beskrevet ovenfor.
19-09-2013 23:16
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Mogensen skrev:
Kjeld Jul skrev:
Morten Riber har ret,hold dig dog til emnet!!


Du stillede et spørsgmål. Jeg svarede. Hvis du ikke kan lide svaret, så lad være og spørg.
Jeg har ihvertfald absolut ingen respekt for at man først bidrager til en stor misinformationskampagne for at forhindre politiske tiltag imod et problem naturvidenskaben beskriver for os og så samtidig stiller spørgsmålet "Hvis det virkelig var et problem, hvorfor har man så ikke gjort noget?"

Mange kongresmedlemmer og politikere i alle lande,stiller sig disse spørgsmål:

How convincing is the climate science?
How important should it be for climate policies?
Do we need to implement climate policies,and if so,what should they be?


Ja. det gør de.
Men det spørgsmål jeg opponerede imod var det jeg svarede på - som beskrevet ovenfor.


Nej - Peter - du svarer kun på den del af spørgsmålet, der passer i dit kram, og derfor afsporer du debatten.

Spørgsmålet lød:
Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,hvorfor har man så ikke for flere år siden påbegyndt produktionen af f.eks. brintmotorer i stor skala,her er teknikken allerede afprøvet og man behersker hele processen?Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-09-2013 23:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/opraab-stop-nu-den-hovedloese-brug-af-biomasse-161910

Opråb: Stop nu for den hovedløse brug af biomasse Det er imod al ny viden, at vi automatisk betragter biomasse som CO2-neutral, for det er langt fra tilfældet. Derfor er det yderst uhedligt, at afgifterne præmierer Dong for at bygge store kraftværker om til træpiller, skriver tidligere EU-rådgiver og medlem af klimakommissionen.

Biomasse er ikke CO2-neutral, og vi bør holde op med at opføre os, som om det er tilfældet.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
20-09-2013 17:41
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Peter Mogensen
Du besvarer jo ikke mit spørgsmål ang. brugen af brintmotorer eller reaktorer - istedet forsøger du,at påbegynde din sædvanlige kiv-retorik,som tidligere i andre tråde har ført til dine lange fallerader.


Na,Schwamm drüber.!

Når nu udledningen af CO2 fra forbrændingen af fossile stoffer og tildels også biomasse er så skadelig for livet på Jorden,som en del af videnskaben alarmerende bebuder,hvorfor har den samme videnskabelige ekspertise så ikke efter så mange år kunnet ovebevise verdens ledere om,at der skal udvikles og opføres anlæg,der ikke udleder CO2 og som kan opretholde verdens energiforsyning i fremtiden?

Af hensyn til verdens fremtidige energiforsyning mener jeg,der er store fremtidsperspektiver i at opføre den ny generation af kernereaktorer,som ikke udgør den sikkerhedsrisiko,som de nuværende trykvandsreaktorer trods alt gør,og hvis nukleare affaldsprodukter efter deponering har en halvveringstid på flere tusinde år.
Kernereaktorer har ingen CO2 udledning.

Jeg tænker her på konceptet fra IFK-Das Institut für Festkörper-Kernphysik i Berlin,den såkaldte Dual-Fluid-Reaktor(DFR),som istedet for vand,køles med bly.
De nukleare affaldsstoffer fra DFR skal kun deponeres i ca. 300 år og allerede efter ca. 100 år er 90% forvandlet til værdifulde råstoffer.
DFR bruger næsten 100% af brændstoffet,hvorimod de nuværende trykvandsreaktorer kun udnytter ca. 1% og efterlader et nukleart affald med en stærk stråleintensitet.

DFR reaktoren er også glimrende egnet til fremstilling af kemisk brændstof,som erstatning for fossilt.
På denne måde kunne man samtidig løse problemet med brændstof til motorer både i biler,skibe og fly etc.
Man kunne så anvende markafgrøderne til fødevarer istedet for til fremstilling af bioethanol og lignende.
Batterier vil aldrig kunne opnå det samme energipotentiale,som syntetisk brændstof.

Disse DFR-kraftværker kunne med tiden helt erstatte de fossildrevne kraftværker og fremtidssikre en stabil og sikker energiforsyning til glæde for hele verdens befolkning.
20-09-2013 18:44
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Kjeld Jul skrev:
... istedet forsøger du,at påbegynde din sædvanlige kiv-retorik,


Kan du forestille dig at folk, der ikke ser nogen grund til at betvivle velunderbyggede videnskabelige konklusioner anser ord som "alarmister" og "skræmmescenarier" og betvivlen af samme videnskab som "kiv-retorik"?

Hvis du kan og stadig har et oprigtigt spørgsmål, så prøv at formuler det igen uden kiv-retorik.
20-09-2013 19:25
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Mogensen skrev:
Kjeld Jul skrev:
... istedet forsøger du,at påbegynde din sædvanlige kiv-retorik,


Kan du forestille dig at folk, der ikke ser nogen grund til at betvivle velunderbyggede videnskabelige konklusioner anser ord som "alarmister" og "skræmmescenarier" og betvivlen af samme videnskab som "kiv-retorik"?

Hvis du kan og stadig har et oprigtigt spørgsmål, så prøv at formuler det igen uden kiv-retorik.


Peter

Hvilke velunderbyggede videnskablige konklusioner hentyder du til ?

Måske dem som mange såkaldte videnskabsfolk tror på, hvorfor de er holdt op med at bedrive videnskab ?

Og Peter - hvordan kan du tro, at du har en særstatus på klimadebat.dk, så du kan skære spørgsmål til, så de passer i din blinde verden ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
20-09-2013 20:36
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
@Boe

Kjeld indlæg indeholdt et klart spørgsmål af formen:
"Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,hvorfor har man så ikke .... ?"

- inkl. det afsluttede spørgsmålstegn. Der kan ikke være nogen tvivl om at det var et spørgsmål.
Og han fik mit oprigtige svar.

De eneste, der påberåber sig særstatus her i debatten er dem, der vil bestemme hvilke spørgsmål andre må svare på i indlæg og som tror de uimodsagt kan kritisere andre for "kiv-retorik", men selv har fuldstændig frit slag.
20-09-2013 21:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Mogensen skrev:
@Boe

Kjeld indlæg indeholdt et klart spørgsmål af formen:
"Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,hvorfor har man så ikke .... ?"

- inkl. det afsluttede spørgsmålstegn. Der kan ikke være nogen tvivl om at det var et spørgsmål.
Og han fik mit oprigtige svar.

De eneste, der påberåber sig særstatus her i debatten er dem, der vil bestemme hvilke spørgsmål andre må svare på i indlæg og som tror de uimodsagt kan kritisere andre for "kiv-retorik", men selv har fuldstændig frit slag.


Peter

Spørgsmålet var:
Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,hvorfor har man så ikke for flere år siden påbegyndt produktionen af f.eks. brintmotorer i stor skala,her er teknikken allerede afprøvet og man behersker hele processen?

Hvilket er i overensstemmelse med trådens overskrift - så ikke nok med at du ikke svarer på spørgsmålet, du holder dig heller ikke til formålet med tråden - det kan kun opfattes som et forsøg på at afspore debatten.

Og Peter - du skal ikke bestemme, hvad andre vil debattere.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
20-09-2013 21:28
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
@Boe

Det er simpelthen for åndsvagt det du har gang i. Der var et tydeligt "hvorfor" i det spørgsmål og jeg gav mit oprigtige svar. Intet sted har jeg forsøgt at bestemme hvad andre vil debattere. De eneste, der skriger op om hvad andre må skrive er dig, Kjeld og Morten.
20-09-2013 22:25
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Mogensen skrev:
@Boe

Det er simpelthen for åndsvagt det du har gang i. Der var et tydeligt "hvorfor" i det spørgsmål og jeg gav mit oprigtige svar. Intet sted har jeg forsøgt at bestemme hvad andre vil debattere. De eneste, der skriger op om hvad andre må skrive er dig, Kjeld og Morten.


Peter

Det er dig der er ude i et åndsvagt ærinde, hvis eneste formål er, at afsporer debatten - har du et svarpå følgende:

Hvorfor har man så ikke for flere år siden påbegyndt produktionen af f.eks. brintmotorer i stor skala,her er teknikken allerede afprøvet og man behersker hele processen?

Det er det spørgsmål, der bliver stillet, og som du til nu ikke har svaret på - hvilket kan skyldes, at du ikke kendr svaret.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
20-09-2013 23:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Power generation[edit source]


This section contains weasel words: vague phrasing that often accompanies biased or unverifiable information. Such statements should be clarified or removed. (March 2013)


A second-generation approach to controlled fusion power involves combining helium-3 (32He) and deuterium (21H). This reaction produces a helium-4 ion (42He) (like an alpha particle, but of different origin) and a high-energy proton (positively charged hydrogen ion) (11p). The most important potential advantage of this fusion reaction for power production as well as other applications lies in its compatibility with the use of electrostatic fields to control fuel ions and the fusion protons. Protons, as positively charged particles, can be converted directly into electricity, through use of solid-state conversion materials as well as other techniques. Potential conversion efficiencies of 70% may be possible, as there is no need to convert proton energy to heat in order to drive a turbine-powered electrical generator[citation needed].

There have been many claims about the capabilities of helium-3 power plants. According to proponents, fusion power plants operating on deuterium and helium-3 would offer lower capital and operating costs than their competitors due to less technical complexity, higher conversion efficiency, smaller size, the absence of radioactive fuel, no air or water pollution, and only low-level radioactive waste disposal requirements. Recent estimates suggest that about $6 billion in investment capital will be required to develop and construct the first helium-3 fusion power plant. Financial breakeven at today's wholesale electricity prices (5 US cents per kilowatt-hour) would occur after five 1-gigawatt plants were on line, replacing old conventional plants or meeting new demand.[53]

The reality is not so clear-cut. The most advanced fusion programs in the world are inertial confinement fusion (such as National Ignition Facility) and magnetic confinement fusion (such as ITER and other tokamaks). In the case of the former, there is no solid roadmap to power generation. In the case of the latter, commercial power generation is not expected until around 2050.[54] In both cases, the type of fusion discussed is the simplest: D-T fusion. The reason for this is the very low Coulomb barrier for this reaction; for D+3He, the barrier is much higher, and it is even higher for 3He–3He. The immense cost of reactors like ITER and National Ignition Facility are largely due to their immense size, yet to scale up to higher plasma temperatures would require reactors far larger still. The 14.7 MeV proton and 3.6 MeV alpha particle from D–3He fusion, plus the higher conversion efficiency, means that more electricity is obtained per kilogram than with D-T fusion (17.6 MeV), but not that much more. As a further downside, the rates of reaction for helium-3 fusion reactions are not particularly high, requiring a reactor that is larger still or more reactors to produce the same amount of electricity.

To attempt to work around this problem of massively large power plants that may not even be economical with D-T fusion, let alone the far more challenging D–3He fusion, a number of other reactors have been proposed – the Fusor, Polywell, Focus fusion, and many more, though many of these concepts have fundamental problems with achieving a net energy gain, and generally attempt to achieve fusion in thermal disequilibrium, something that could potentially prove impossible,[55] and consequently, these long-shot programs tend to have trouble garnering funding despite their low budgets. Unlike the "big", "hot" fusion systems, however, if such systems were to work, they could scale to the higher barrier "aneutronic" fuels, and therefore their proponents tend to promote p-B fusion, which requires no exotic fuels like helium-3.


http://en.wikipedia.org/wiki/Helium-3

Kan blive en af fremtidens energiformer.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
21-09-2013 07:52
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvorfor har man så ikke for flere år siden påbegyndt produktionen af f.eks. brintmotorer i stor skala,her er teknikken allerede afprøvet og man behersker hele processen?

Det er det spørgsmål, der bliver stillet, og som du til nu ikke har svaret på - hvilket kan skyldes, at du ikke kendr svaret.


Det var ikke det, spørgsmålet, der blev stillet.
Du "skære spørgsmål til, så de passer i din blinde verden". ... enhver kan læse det oprindelige spørgsmål og se at du har skåret "kiv-retorikken" fra for at finde belæg for din heksejagt.

Og svaret er: Manglende incitement-strukturer.
21-09-2013 11:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Mogensen skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvorfor har man så ikke for flere år siden påbegyndt produktionen af f.eks. brintmotorer i stor skala,her er teknikken allerede afprøvet og man behersker hele processen?

Det er det spørgsmål, der bliver stillet, og som du til nu ikke har svaret på - hvilket kan skyldes, at du ikke kendr svaret.


Det var ikke det, spørgsmålet, der blev stillet.
Du "skære spørgsmål til, så de passer i din blinde verden". ... enhver kan læse det oprindelige spørgsmål og se at du har skåret "kiv-retorikken" fra for at finde belæg for din heksejagt.

Og svaret er: Manglende incitement-strukturer.


Peter

Vi tager den lige en gang:

Det du hidtil har svaret på er ikke et spørgsmål !
Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,


Hvilket du så får til et spørgsmål, som du besvarer - men det er blot en konstatering af, at politikerne nok ikke tager problemet helt så alvorligt, eller at politikerne presses af stærke lobbyer ikke tør tage problemet alvorligt, hvorfor klima-/energidebatten både i og udenfor Danmark er blevet til en farse.

Spørgsmålet kommer først her !
hvorfor har man så ikke for flere år siden påbegyndt produktionen af f.eks. brintmotorer i stor skala,her er teknikken allerede afprøvet og man behersker hele processen?


Det svarer du først på, når du ikke længere kan komme uden om det.

Vi kunne have været kommet meget længere, hvis de ansvarlige politikere, havde sat handling bag orderne, hverken politikerne i EU eller i Danmark tør gå op mod de stærke lobbyer, der hver gang truer med, at dette eller hint vil få dem til at flytte arbejdspladser og produktion ud til andre lande.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-09-2013 13:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nu begynder krigen også mod brugen af skifergas i kraftværkerne,enden bliver vel,at fremtidens primære energikilde bliver nuklear?


http://www.wvgazette.com/News/201309280034
01-10-2013 21:22
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@Peter Mogensen

Jeg holder med dig. Jeg sidder og tygger på et svar angående energi, men jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde, eller hvor jeg skal ende, fordi det vrimler med vildledende og udokumenterede påstande, som det er vanskeligt at se bort fra.
Du holdt dig til at svare på spørgsmålet, som var tendentiøst formuleret, og så fik du hug for at afspore emnet. En afsporing, som Boe gerne forvandler til en endnu større afsporing i form af en debat om debatten, og du kan godt regne med, at i en kværuleringskonkurrence med Boe, så er du oppe imod meget stærke odds.

Jeg tror, at jeg melder pas på at svare.@Kjeld Jul

Men jeg er dog enig i, at politikerne er nogle hyklere, når de med den ene hånd vil standse forbruget af fossilt brændsel samtidigt med, at de med den anden hånd støtter endnu mere udvinding og bilder folk ind, at biomasse er CO2 neutralt.
I mine øjne er din værste forseelse nok, at du ikke vil erkende, at når alle de fossile lagre er tømt, så har menneskeheden ikke andet til rådighed end de vedvarende energikilder, så vi kan ligeså godt vænne os til det, før vi bliver endnu mere afhængige. Og der er da heller ingen holdbare moralske argumenter for, at det netop er din og min generation, som har særligt hårdt brug for at holde fest og tømme de sidste lagre på fremtidsmenneskets bekostning.
.
02-10-2013 02:05
Morten Riber
★★★★★
(2298)
I mine øjne er din værste forseelse nok, at du ikke vil erkende, at når alle de fossile lagre er tømt, så har menneskeheden ikke andet til rådighed end de vedvarende energikilder


Et godt eksempel på den blindhed der rammer den enfoldige.


De enfoldige kloge

Man føler sig som regel klog, når man har forstået, hvordan et formelt system fungerer. Men man er enfoldig, hvis man tror, at denne forståelse rummer nøglen til enhver gåde
03-10-2013 16:23
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Jacob

Det er en from tanke;men meget naivt at tro,at der er industrilande,som tænker på at lade fossile energireserver ligge til fremtidige generationer af ren næstekærlighed.
I dagens industrisamfund drejer det sig om vækst og velstand samt konsolidering af magtstrukturerne.
De til en hver tid dominerende progressive lande,vurderer risikoen og mulighederne for at opnå mere magt og indflydelse,og har i nutiden anslået,at der er mindre risiko ved at bruge fossile brændsler og udlede CO2,på trods af den etablerede videnskabs advarsler,end det er at vælge energiformer som brint og nuklear,uden CO2 emission.
Derfor vil man sålænge der kan udvindes fossile brændsler anvende disse som primær energi.

Atmosfærens indhold af CO2 vil derfor fortsat stige,sålænge der anvendes kul,olie og gas,samt træpiller fremstillet af ikke bæredygtigt træ.
Men jeg tror ikke på de af IPCC fremsatte dommedagsprofetier p.gr. af AGW;jeg mener,at vi med vores viden og teknologi kan mestre og er istand til at imødegå konsekvenserne af en fortsat mindre temperaturstigning og at et varmere klima også vil have sine fordele.
Et varmere klima vil forøge plantevæksten og afgrøderne i flere geografiske områder,og være til gavn for en større fødevareproduktion.
Skader som kan forvoldes p.gr. af vandstigninger,kan forbygges og forhindres ved ændringen af anlægs-og bygningskonstruktioner og etablering af dæmninger mm.
Ørkenområder kan gøres frugtbare ved overvanding fra inddampningsanlæg af havvand,samt fra undersøiske ferskvands søer,som under Sahara.
Tendensen til flere og voldsommere storme og orkaner har ikke været stigende i flere år.
I 15 år er den globale temperatur ikke steget,klimaforskerne kan endnu ikke forklare,hvor varmen er blevet af,nogle forskere mener,at varmen er blevet "suget" ned i dybhavet,en teori som er i strid med de fysiske love og som ikke kan påvises i havstrømmene.
Temperaturstigningen i havdybderne på 2000 m,skyldes nærmere opstigende bundvarme.
Nogle klimaforskere mener endda,at den globale temperatur p.gr. af Solens aftagende aktivitet,vil være faldende de næste mange år.
Vi kan kun afvente den fremtidige klimaudvikling.

Længe inden de fossile brændsler er helt opbrugt,vil de næste generationer have udviklet nye stabile energiformer,som erstatning.
Man vil anvende brint energi og have opdateret kraftværker med fissions kernespaltning,ligeledes vil de første fussions kraftværker være taget i brug.
På disse nukleare anlæg vil man også være istand til at fremstille tilstrækkelige mængder af syntetiske brændstoffer til brug i køretøjer,skibe og fly.
Efterhånden vil den antropogene CO2 emission næsten helt ophøre.

Så vi behøver bestemt ikke have moralske skrubler over vores nuværende forbrug af vor tids energikilder - fremtidsmenneskene vil sikkert have bedre levevilkår end os.
03-10-2013 20:58
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@Kjeld Jul


Den overoptimistiske sang har jeg hørt på hele mit liv, mens stort set alt med hensyn til bæredygtighed samtidigt er fortsat med at gå den forkerte vej.
Det vækker minder om München aftalen i nye klæder med slips om klima, miljø og råstofforbrug.
I stedet for at tage tyren ved hornene i tide, så bliver man ved med at bruge de nemme profitable løsninger og satser på at problemerne nok løser sig selv, eller at andre gør det senere.
Hvis vi sætter en menneskealder til 100 år, så har mennesket eksisteret i ca. 18.000 menneskealdre, men fortsætter udviklingen, så tager det kun ca. 10 at tømme alle de energilagre, som vi kender i dag, og omdanne dem til skadeligt affald. Og det samme gælder for mange andre værdifulde råstoffer.
Og samtidigt forurener vi som aldrig før.
Jeg synes bestemt ikke, at det er en from tanke at overveje, om det er ansvarlig politik, og hvad der egentlig giver os ret til at gøre det.
Derimod synes jeg, at man skal være noget af et tankeløst og empatiforladt svin overfor fremtidsmennesket, hvis man ikke drastisk ønsker at ændre kurs.
Det er ikke personligt ment, det er blot min egen personlige vurdering.

Jeg har også ofte undret mig over, at næsten alle godt kan forstå, at vi ikke må forgælde landet til næste generation. Vi kan ikke være bekendt at børn og børnebørn skal betale vores gæld tilbage.
Men de færreste synes at tænke særlig meget over, hvor uheldigt og dyrt det kan blive for dem ikke at have olie, skifergas, god muldjord og rent drikkevand, og kan vi bare klare skærene et par generationer endnu, så lader det til, at de fleste ikke synes, at de behøver at bekymre sig længere frem. Men intet er mere forkert med mindre de næste generationer bliver så dygtige, at de kan plukke hår af en skallet, og det tyder intet på, at de bliver. Måske går det endda nærmere den modsatte vej.

Så vi kan altså godt bare se at få de landvindmøller sat op i en skala, så det svimler, mens vi intensivt arbejder på at opnå bæredygtighed på alle andre fronter også..!Morten Riber skrev:
I mine øjne er din værste forseelse nok, at du ikke vil erkende, at når alle de fossile lagre er tømt, så har menneskeheden ikke andet til rådighed end de vedvarende energikilder


Et godt eksempel på den blindhed der rammer den enfoldige.


Man skal ikke sige skovl til en spade, hvis man selv er en møggreb. Men man bør jo have øje for perspektivet, og jeg er heldigvis ikke typen, der nødvendigvis tager det meget alvorligt, hvis en landsbytosse betegner andre som enfoldige.

.
04-10-2013 01:10
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jakob skrev:

Morten Riber skrev:
I mine øjne er din værste forseelse nok, at du ikke vil erkende, at når alle de fossile lagre er tømt, så har menneskeheden ikke andet til rådighed end de vedvarende energikilder


Et godt eksempel på den blindhed der rammer den enfoldige.


Man skal ikke sige skovl til en spade, hvis man selv er en møggreb. Men man bør jo have øje for perspektivet, og jeg er heldigvis ikke typen, der nødvendigvis tager det meget alvorligt, hvis en landsbytosse betegner andre som enfoldige.Flot du sådan kan give igen, men desværre magtede du (forventeligt?) ikke at finde fejlen og rette fejlen der var årsagen til min kommentarTiden går - mens vi stadig fejlinformeres
04-10-2013 15:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Jacob.

Det er ikke hængehoveder og pessimister,som skal holde hjulene igang og komme med nye ideer og tanker.
Såfremt der ikke var optimister og idemagere,som var parat til at eksperimentere og udtænke nye løsninger,var vi stadig på et stade som for flere hundrede år siden.
Industrisamfundet tog sin begyndelse i 1800tallet,takket være,at man begyndte at bruge kul som energikilde,senere fulgte olie og gas.
De lande,som tidligt forstod at bruge kulbrinterne til fremstilling af energi er også de nationer,som idag har den højeste levestandard.
De fattige lande kan kun hjælpes til mere vækst og en større levestandard med reducering af dødelighed og fattigdom,når der er rige progressive lande med ressourcer.
Det er fejlagtigt og naivt at tro,at industrilandene og verdenssamfundet nu vil slå bak og forsøge at klare sig alene med grøn energi uden kulbrinter,såfremt det var tilfældet,ville man jo også lade u-landene i stikken.

Vindenergi,solarstrøm og biogasanlæg er energiformer,som på ingen måde kan erstatte fossil energi.
Vindkraft er ikke stabil og helt afhængig af vindhastighederne.
Vindmøller producerer kun strøm i et relativt smalt vindområde.Ved for lidt vind,bruger møllen strøm og ved for meget blæst bliver møllen standset.
Solaranlæg har kun en meget lille virkningsgrad.
Da el-energi kun meget vanskelig kan lagres,er det nødvendigt samtidig at have stationære el-producerende kul-olie-eller gas kraftværker,som konstant er i drift.
Biogasanlæg er kun et supplement til el-produktion og til fremstilling af gas,som kan anvendes i køretøjer og til opvarmning.
Et biogasanlæg er udmærket i et mindre isoleret geografisk område,hvor der en nem tilgang til biomasse uden længere transportveje.

En verden baseret alene på øko-energi ville blive et fattigt og ustabilt samfund.

De næste generationer vil selvfølgelig fortsætte den teknologiske udvikling.
Brint-,fission og fussion teknologien vil blive videre udviklet til at kunne levere en sikker og stabil energi,som vil være mere fremtidssikker end den nuværende fossil baserede energi.
De fremtidige generationer vil være næsten fri for den antropogene CO2 emission og behøver ikke bekymre sig om forurening af drikkevandet p.gr. af boring efter skifergas.

Jeg er sikker på,at vores efterkommere vil have et mindst lige så godt liv som vores generation,og at man til den tid også politisk har fået bedre styr på befolkningstilvæksten i verden og derved hævet levestandarden i de fattige lande.
Så op med humøret Jacob.
04-10-2013 22:04
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Jakob skrev:
Du holdt dig til at svare på spørgsmålet, som var tendentiøst formuleret, og så fik du hug for at afspore emnet. En afsporing, som Boe gerne forvandler til en endnu større afsporing i form af en debat om debatten, og du kan godt regne med, at i en kværuleringskonkurrence med Boe, så er du oppe imod meget stærke odds.


Takker.
Jeg ville jo også mene at spørgsmålet var yderst tendentiøst formuleret. Men selvom det ikke var, så var svaret det samme - som jeg også skrev ovenfor:
Der mangler incitament og grunden til at der gør det er obstruktion fra tendensiøse folk der forplumrer fakta.

Og jeg var godt klar over at Boe var dogmatiker - belært af tidligere erfaringer.
Derfor gad jeg heller ikke følge op på hans vedholdende vrøvl om hvad spørgsmålet var, der prøvede at ignorere spørgsmålets grundliggende "såfremt,... hvorfor ... " form.
Redigeret d. 04-10-2013 22:04
05-10-2013 11:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Peter Mogensen

Boe vrøvlede overhovedet ikke,han forstod sammenhængen i mit spørgsmål i modsætning til dig.
Til sidst kom du ud,hvor du ikke kunne bunde - efter at Jacob kastede en redningskrans ud til dig,fortsætter du nu i den samme retoriske rille.
05-10-2013 11:57
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Kjeld Jul skrev:
Til sidst kom du ud,hvor du ikke kunne bunde


Eller også manglede jeg bare en banker-hovedet-imod-dørkarmen smiley.
Som denne:

Hvis du virkelig ikke mente et spørgsmål af formen:
"Såfremt,... hvorfor ... ...?"

... så skulle du nok have formuleret det anderledes. Det lille ord "så" ville have været komplet overflødig i den sætning Boe citerede som dit spørgsmål, hvis det virkelig var sådan at første del ikke var en del af spørgsmålet.

PS: Og svaret er i øvrigt stadig det samme - uanset om man formulerer det som mit første svar, eller som det Boe anerkendte som et svar senere. Det er det samme jeg siger.
Redigeret d. 05-10-2013 12:05
05-10-2013 12:07
Jakob
★★★★★
(9267)
.@ Kjeld Jul


Vindenergi,solarstrøm og biogasanlæg er energiformer,som på ingen måde kan erstatte fossil energi.
Vindkraft er ikke stabil og helt afhængig af vindhastighederne.
Vindmøller producerer kun strøm i et relativt smalt vindområde.Ved for lidt vind,bruger møllen strøm og ved for meget blæst bliver møllen standset.
Solaranlæg har kun en meget lille virkningsgrad.
Da el-energi kun meget vanskelig kan lagres,er det nødvendigt samtidig at have stationære el-producerende kul-olie-eller gas kraftværker,som konstant er i drift.

Så op med humøret Jacob.Nu minder du mig om den satire serie, der kører på DR2, hvor børnehåndboldtræneren står og skælder ud over en masse ofte fejlaflæste småproblemer på en grov og ugennemtænkt måde, hvorefter han slutter af med at råbe: "Og husk det nu piger: POSITIV ENERGI..!!"

Så noget har han da alligevel lært om pædagogik.Men det er altså faktuelt forkert, at vindkraft på ingen måde kan erstatte fossilt brændsel. Det er allerede delvist sket i din egen stikkontakt, og du kan umuligt interessere dig særlig meget for energi, hvis du ikke har opdaget det endnu.
Men ok, en vis indsigt har du dog, når du har fundet ud af, at vindmøller producerer mindre energi i svag vind. Vi er vel her næsten helt oppe på 3. klasse folkeskoleniveau.
En lav virkningsgrad betyder ikke nødvendigvis så meget. I den nuværende verden er økonomien ofte mere afgørende for, om en metode kan udvikles og anvendes i større skala.
Vi har en hel tråd om lagring af vindenergi, hvis det har din interesse at blive klogere på emnet frem for at springe til forhastede konklusioner:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333.php
Det ligner i mine øjne igen fordomsfuld modvilje, når du uden valid dokumentation påstår, at der altid skal køre et kulkraftværk i baggrunden, fordi vind og sol aldrig kan give energi nok i sig selv.
Hvor der er vilje til VE, er der vej. Du viser ingen vej, men flakser rundt med overfladiske og fejlagtige lyseslukkerpåstande i en kreds om kernekraft, som du mener vil bringe lykke.
Men du og mange andre forholder sig ikke til, at vi forbruger energilagre, som ikke vender tilbage, og når de er forbrugt, så er de der ikke mere som en redningsplanke til fremtidsmennesket, som med stor sandsynlighed kommer til at mangle dem langt mere end os.

Derfor tror jeg ikke, at denne debat er krudtet værd, og jeg vil runde af med at henvise til Klimapolitisk Manifest:
http://www.klimadebat.dk/forum/klimapolitisk-manifest-d7-e411-s80.php#post_38204@Morten Riber

Det var vist også svar til dig. De brugbare kilder til kernekraft slipper også op..
05-10-2013 12:14
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Jakob skrev:
De brugbare kilder til kernekraft slipper også op.


Angiveligt slipper Uran op noget før Thorium.
Så hvis det her sagnomspundne Thorium-energi faktisk kan laves økonomisk effektivt, sikkert og med et løst affaldsproblem, som det hævdes, så synes jeg da det skal være mere end velkomment til at bidrage til at forhindre en klimakatastrofe i den overgangsperiode hvor der er nok af det.
RE: Fremtidens energiformer05-10-2013 16:02
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Mogensen skrev:
Jakob skrev:
Du holdt dig til at svare på spørgsmålet, som var tendentiøst formuleret, og så fik du hug for at afspore emnet. En afsporing, som Boe gerne forvandler til en endnu større afsporing i form af en debat om debatten, og du kan godt regne med, at i en kværuleringskonkurrence med Boe, så er du oppe imod meget stærke odds.


Takker.
Jeg ville jo også mene at spørgsmålet var yderst tendentiøst formuleret. Men selvom det ikke var, så var svaret det samme - som jeg også skrev ovenfor:
Der mangler incitament og grunden til at der gør det er obstruktion fra tendensiøse folk der forplumrer fakta.

Og jeg var godt klar over at Boe var dogmatiker - belært af tidligere erfaringer.
Derfor gad jeg heller ikke følge op på hans vedholdende vrøvl om hvad spørgsmålet var, der prøvede at ignorere spørgsmålets grundliggende "såfremt,... hvorfor ... " form.


Jakob og Peter

Jeg forstår ikke, at I vedbliver med at afspore debatten i denne tråd, men måske det er, fordi i ikke magter, at sætte jer ind i, hvad andre skriver - når det ikke helt passer ind i jeres eget virkelighedsforståelse.

"Det største kommunikationsproblem vi har er, at vi ikke lytter for at forstå. Vi lytter for at kunne svare tilbage."Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
05-10-2013 17:13
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Ork Boe... hvis du vidste hvor meget benægter-snak jeg har lyttet til og prøvet at forstå logikken i...

Det er ikke småting.
Jeg har faktisk brugt en hel del tid på at prøve at forstå hvad pokker, der motiverede folk til at indtage den position at netop klimatologien som videnskabelig område var helt galt afmarcheret i forhold til virkeligheden.
Jeg mener .... jeg har før diskuteret en hel del med kreationister om deres yndlings-hade-videnskabelige-teori (Evolutionsteorien) og der kunne jeg forstå motivationen. Det tog mig faktisk en hel del tid at erkende at det ikke kun er religiøs ideologi, der kan drive folk til at benægte en hel videnskabelig teori, men også politisk ideologi. Men efterhånden må jeg jo erkende at det faktisk er tilfældet - og det bekræftes jo bl.a. af at jeg prakttisk taget ikke har mødt en eneste benægter af teorien om menneskeskabt global opvarmning, der ikke (hvis vedkommende blot blev tilstrækkelig ophidset) begyndte at fable om socialister, skatter og statens indblanding. - uanset hvor objektivt saglige de så startede med at forsøge at give indtryk af at de var.

Så jeg har faktisk lyttet til og sat mig en hel del ind i hvad andre skriver.
RE: Uden for trådens emne05-10-2013 17:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Mogensen skrev:
Ork Boe... hvis du vidste hvor meget benægter-snak jeg har lyttet til og prøvet at forstå logikken i...

Det er ikke småting.
Jeg har faktisk brugt en hel del tid på at prøve at forstå hvad pokker, der motiverede folk til at indtage den position at netop klimatologien som videnskabelig område var helt galt afmarcheret i forhold til virkeligheden.
Jeg mener .... jeg har før diskuteret en hel del med kreationister om deres yndlings-hade-videnskabelige-teori (Evolutionsteorien) og der kunne jeg forstå motivationen. Det tog mig faktisk en hel del tid at erkende at det ikke kun er religiøs ideologi, der kan drive folk til at benægte en hel videnskabelig teori, men også politisk ideologi. Men efterhånden må jeg jo erkende at det faktisk er tilfældet - og det bekræftes jo bl.a. af at jeg prakttisk taget ikke har mødt en eneste benægter af teorien om menneskeskabt global opvarmning, der ikke (hvis vedkommende blot blev tilstrækkelig ophidset) begyndte at fable om socialister, skatter og statens indblanding. - uanset hvor objektivt saglige de så startede med at forsøge at give indtryk af at de var.

Så jeg har faktisk lyttet til og sat mig en hel del ind i hvad andre skriver.


Peter

Endnu en gang demostrerer du din manglende evne / lyst til at holde dig til trådens enme - om en debattør er pro eller anti menneskeskabt klimaforandringer er ikke emnet for tråden. Og jeg tror da gerne, at du forsøger, at sætte dig ind i andres virkelighed - den virkelighed, som deres ideer, holdinger mv. er formet af, men desværre fornemmer jeg en slet skjult overbærenhed i dine svar - der kan tolkes som om, at du mener, at du er højt hævet over alle andre, og at dem, der ikke bare giver dig ret, så du helst holdt op med at skrive indlæg og ellers blot hold kæft.

Jeg prøver også at forstå din logik - men jeg må nok erkende, at jeg ikke deler din tillid til, at blot mange nok gentager det samme og bakker hinanden op i, at klimaforandringerne hovedsaglig skyldes menneskelig aktivitet - at det så er en uomtvistelig sandhed, og det så fremstår som ufejlbarlig videnskab - og derfor skal politikerne tilpasse klima-, energi- miljøpolitikken mv., så menneskerne kan modvirke disse forandringer.

Peter - hvor mange politikere mener du, der har opfattet, at CO2 i blandt andet IPCC's rapporter ikke blot er CO2, men indeholder alle andre drivhusgasser omregnet til CO2 ?

Peter - hvor mange politikere mener du, der tror, at alle former for udledning af drivhusgasser kan modvirkes ved samme politiske tiltag ?

Men trådens enme er stadig fremtidens energiform - og for at debattere fremtidens energiform(er) behøver man ikke at have taget stilling til, om der er tale om menneskeskabte klimaforandringer. Til den debat er der oprettet mange andre debattråde.

Så Peter - hvad mener du, der vil være den bærende energiform om 10, 15, 20, 25, 30 eller flere år eller meget længere ude i fremtiden ?

Og mener du - Peter - at politikerne gør nok for at fremme fremtidens energiformer ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
05-10-2013 17:51
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
....og at dem, der ikke bare giver dig ret, så du helst holdt op med at skrive indlæg og ellers blot hold kæft.


Næe... men hvis de vil have mig til at tage dem seriøst, så må de afstå fra tendensiøst formulerede spørgsmål.

Peter - hvor mange politikere mener du, der har opfattet, at CO2 i blandt andet IPCC's rapporter ikke blot er CO2, men indeholder alle andre drivhusgasser omregnet til CO2 ?


Det ved jeg ikke. Jeg må indrømme at jeg heller ikke anser det for særlig relevant, for CO2 udgør et betydeligt længerevarende og i omfang større problem end de andre, - og metan bliver alligevel af sig selv til CO2 i atmosfæren. Hvis vi ikke løser CO2-problemet løser vi intet.

Peter - hvor mange politikere mener du, der tror, at alle former for udledning af drivhusgasser kan modvirkes ved samme politiske tiltag ?


Aner det ikke. Er det vigtigt at jeg ved det? Jeg har svært ved at se det skulle være tilfældet.
At det skulle have nogen som helst betydning om jeg kendte svaret på det spørgsmål ville jo som minimum kræve at det var forkert at CO2 var den altoverskyggende del af problemet og at vi ikke løste problem uden at løse CO2-problemet.

Dine spørgsmålet virker for mig som endnu mere tråds-afsporing end det du beskyldte mig for.

Men trådens enme er stadig fremtidens energiform - og for at debattere fremtidens energiform(er) behøver man ikke at have taget stilling til, om der er tale om menneskeskabte klimaforandringer. Til den debat er der oprettet mange andre debattråde.


Så lad være med at formuler tendensiøse spørgsmål.

Så Peter - hvad mener du, der vil være den bærende energiform om 10, 15, 20, 25, 30 eller flere år eller meget længere ude i fremtiden ?


Jeg ved ikke noget - jeg håber ... og jeg håber på at det ikke bliver besluttet via en masse ineffektive planøkonomiske skridt med 117. forskellige mere eller mindre fejlslagne støtte-ordninger, men med en provenu-neutral fee-n-dividend afgift på fossilt kulstof, så det bliver markedet, der finder den rette løsning istedet for at politikerne skal gætte sig til den efter hvad deres fantasier ligenu synes kunne være smart.


Og mener du - Peter - at politikerne gør nok for at fremme fremtidens energiformer ?


Nej. Og det har jeg også sagt talrige gange.
De nuværende løsninger som CO2-kvoter og regeringen klima-katalog løser intet.

Jeg har jo sagt hvad jeg mener, der skal til. Det kan ikke komme bag på dig.
Redigeret d. 05-10-2013 17:52
07-10-2013 11:15
helios
★★☆☆☆
(314)
De nukleare affaldsstoffer fra DFR skal kun deponeres i ca. 300 år og allerede efter ca. 100 år er 90% forvandlet til værdifulde råstoffer.
DFR bruger næsten 100% af brændstoffet,hvorimod de nuværende trykvandsreaktorer kun udnytter ca. 1% og efterlader et nukleart affald med en stærk stråleintensitet.

De tal holder ikke for en nærmere kontrol.
For uran gælder det, at der udnyttes 1% af natururanet, der kun indeholder 0.7% af det spaltelige U-235, altså mere end 100% udnyttelse! Det skyldes at der også spaltes plutonium, der er dannet ud fra U-238.
Uran-238 er en ressource, der på længere sigt kan anvendes, det er et spørgsmål om pris. Der er rigeligt med uran til flere tusind års drift, idet man kan udvinde uran fra havvand, der findes i 1000-1500 gange mere end der findes af uran i land.
Der er forsøg i gang med at bruge smeltet salt som kølemiddel - MSR-reaktorer. Her kan man kontinuert skifte brændsel og udvinde affaldet.
Thorium skal nok komme, men teknikken er ikke på plads - og prisen pr. kWh kendes ikke.
07-10-2013 15:47
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Jacob

Indledningsvis vil jeg gerne udtrykke et tillykke med din varmeinstallation;men istedet for selv at bøvle med sådan en rørføring med pumpe og ventiler,skulle du have fået en førsteårs vvs lærling til at udføre projektet,så havde du helt undgået disse begynderfejl.


Tror du virkelig i ramme alvor,at vindmøllestrøm på verdensplan eller i Danmark vil være en fuldgyldig erstatning for fossilenergi eller for nuklearenergi?

Jeg har været i energisektoren i mange år og har været beskæftiget med projektering og udførelse af energi produktionsanlæg i et bredt spekter,spændende fra projektering af a-kraftværker i Tyskland til udvikling og opførelse af nogle af de første kraft-varme biogas anlæg i Danmark.
Idag er jeg i løbende kontakt med personer,som beskæftiger sig med energiproduktion,det gælder både på vind-og fossilbasis og jeg ved at opgaven med at styre el-produktionen fra vindmøller er meget kompleks og problemet med lagringen af el.energien er,at lagringsmetoderne enten bliver for dyre at etablere eller at de har et stort energitab,desuden konventerer flere af de udtænkte metoder el-energien til varmeenergi,som ikke kan ledes tilbage i elnettet.

Hvis du havde sat dig ind i el-produktions problematikken,ville du ikke stille et så fjollet spørgsmål om det var nødvendigt med et stationært kraftværk, som back up for vindmølle el - selvfølgelig fordi vindmøllestrøm ikke er så sikker og stabil,som fra f.eks. et kulkraftværk.
Selvom man i Tyskland har installeret mange vindkraftanlæg,fortsætter man med bygningen af nye kulkraftværker,i år er der taget flere nye kulkraftværker i brug end i mange af de tidligere år,det gælder både til fyring med stenkul og brunkul.
For de næste år er der planlagt nye kulkraftværker og industrien i Tyskland udtaler,at de i de næste mange år ikke vil give afkald på kulkraftværkerne,en af årsagerne er også,at stenkul er den billigste energibærer.
Det gælder også en meget stor virksomhed,som eksperimenterer med lagring af vindenergi i brintform,efter behov og vindproduktion vil man tilsætte brinten til forbrændingen i deres kulkraftværk.
I Tyskland fordeler produktionen af bruttostrøm sig således: kulkraft ca.43%,A-kraft ca. 18% og gas ca. 14%.
I Tyskland findes der ca. 130 kulkraftværker og antallet er stigende.

Ovennnævte situation og energibetragtning er den samme i alle industrilande,hovedparten af kraftværkerne er fossildrevne,i øst Europa fyrer mange med brunkul,i Rusland er de primært gasfyrede,i Kina bliver der koblet et nyt kulkraftværk på nettet hver anden uge,i USA bliver kulkraftværkerne omstillet til fyring med skifergas og i Australien bruger man hovedsageligt stenkul.
Selvom der overalt i industrinationerne bliver opstillet mange vindmøller,ønsker man ikke at give afkald på de sikre og konventionelle kraftværker.

Som erstatning for fossilenergi er det nødvendigt at nytænke anvendelsen af nuklear energi.
Brændstoffet kan være uran 238 eller thorium,både uran og thorum findes i store mængder,man har anslået, at der er thorium til mere en 1000 års globalt forbrug.
Helios har i denne tråd allerede givet en udmærket beskrivelse af mulighederne.

Vi ved,at de fossile energiforekomster svinder og at de næste generationer har brug for nye energiformer,som fuldgyldig erstatning,derfor håber jeg,at politikerne snart vågner op og bevilger kapital til den fortsatte forskning og videreudvikling i brint- og nuklearteknologien,så vi om få år kan få opført de første fuldskala forsøgsanlæg - det skylder vi vores efterkommere.
For nuværende fokuserer de fleste politikere næsten udelukkende på øko-energi.
RE: Fremtidens energiform07-10-2013 17:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Mogensen skrev:

Så Peter - hvad mener du, der vil være den bærende energiform om 10, 15, 20, 25, 30 eller flere år eller meget længere ude i fremtiden ?


Jeg ved ikke noget - jeg håber ... og jeg håber på at det ikke bliver besluttet via en masse ineffektive planøkonomiske skridt med 117. forskellige mere eller mindre fejlslagne støtte-ordninger, men med en provenu-neutral fee-n-dividend afgift på fossilt kulstof, så det bliver markedet, der finder den rette løsning istedet for at politikerne skal gætte sig til den efter hvad deres fantasier ligenu synes kunne være smart.


Interessant - en ivrig debattør i en debat, han selv medgiver ikke at vide noget om, kommer helt sikret med indlæg, som andre kan lære og forholde sig til - hhhhhhhmmmm


Og mener du - Peter - at politikerne gør nok for at fremme fremtidens energiformer ?


Nej. Og det har jeg også sagt talrige gange.
De nuværende løsninger som CO2-kvoter og regeringen klima-katalog løser intet.

Jeg har jo sagt hvad jeg mener, der skal til. Det kan ikke komme bag på dig.


Ok - politikerne gør ikke nok, eller det de gør virker ikke - er svaret en ændring af regulering af klimaskadelige stoffer i form af afgifter på en ny eller anderledes måde ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-10-2013 19:36
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@Kjeld Jul


Indledningsvis vil jeg gerne udtrykke et tillykke med din varmeinstallation;men istedet for selv at bøvle med sådan en rørføring med pumpe og ventiler,skulle du have fået en førsteårs vvs lærling til at udføre projektet,så havde du helt undgået disse begynderfejl.


Hva', ska' du nu også være fræk..?

Desværre har du nok delvist ret, men kun delvist, og jeg vil ikke gå nærmere ind i det, fordi du henviser til en anden tråd, som er denne mindre vedkommende.
Jeg skulle jo nødigt med rette kunne beskyldes for at medvirke til en afsporing af emnet.

Men bortset fra det, så vil jeg gerne takke for, at du har strammet ballerne i dit sidste indlæg, som i mine øjne er noget mere objektivt og faktuelt end de foregående.Tror du virkelig i ramme alvor,at vindmøllestrøm på verdensplan eller i Danmark vil være en fuldgyldig erstatning for fossilenergi eller for nuklearenergi?


Ikke på verdensplan, men i Danmark mener jeg, at vi på få år kan komme meget tæt på.
Og jeg mener nok også godt, at vi kan nøjes med lidt mindre, uden samfundet behøver at bryde totalt sammen af den grund.
Jeg går ud fra, at du ikke medregner solenergi eller jordvarme i udtrykket "nuklearenergi".Hvis du havde sat dig ind i el-produktions problematikken,ville du ikke stille et så fjollet spørgsmål om det var nødvendigt med et stationært kraftværk, som back up for vindmølle el


Jeg må nok bede dig citere mit spørgsmål, for jeg kan ikke selv finde det.

Men du skrev:
Da el-energi kun meget vanskelig kan lagres,er det nødvendigt samtidig at have stationære el-producerende kul-olie-eller gas kraftværker,som konstant er i drift.


Og det er faktuelt forkert.
Har vi tilstrækkeligt mange vindmøller, så kan de i en blæsende periode sagtens dække hele Danmarks strømforbrug, og med en stor overkapacitet vil vi også kunne dække behovet, selvom det ikke blæser optimalt.
Det er heller ikke en pind vanskeligt at lagre EL-energi. Det er bare ikke særlig billigt, og som du påpeger det, er der også en del energitab ved de fleste metoder.
Derfor mener jeg, at vi i nogle år i overgangsfasen, mens vi forsker intensivt videre i energilagring, bør indstille os på en mere fleksibel produktion i de energikrævende virksomheder. Sådan som jeg f.eks. har beskrevet det i tråden om lagring af vindenergi.
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s400.php#post_21079
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s440.php#post_28384

Jeg respekterer mange år i energisektoren, men du erkender nok også, at hvis vi skal svinge vores VE kapacitet langt op over alle andre landes niveau, så er det næppe tilstrækkeligt at se på, hvordan de gør alle andre steder. Vi skal mere ud af boxen, om jeg så må sige.


Men når du nu er så erfaren med hensyn til energibetragtninger, så vil det være super, hvis du kan bidrage med et kvalificeret svar på spørgsmålene i dette indlæg:
http://www.klimadebat.dk/forum/varmeproducerende-minivindmoeller-d24-e567-s40.php#post_23669
.
Side 1 af 13123>>>

Deltag aktivt i debatten Fremtidens energiform?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad er den mest bæredygtige energiform?904-04-2020 12:07
Er Alger fremtidens energikilde til erstatning for de fossile?1429-03-2018 11:06
Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?1611-11-2016 11:46
Fusionsenergi - en fremtidig energikilde322-04-2014 18:30
Er helium3 fremtidens energikilde?021-08-2011 13:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik