Husk mig
▼ Indhold

Fremtidsudsigter


Fremtidsudsigter12-12-2009 20:49
Ducknaldo112
☆☆☆☆☆
(22)
Jeg beklager hvis en lignende tråd tidligere har været slået op.

Hvordan ser de ærede forum-medlemmer på fremtiden, i tilfælde af fortsat stagnation/fald i temperaturer?
Hvor længe kan dette store show holdes i luften?
Vil man igen sætte fokus på en eventuel kommende istid og finde en forklaring der peger på co2?
Vil andre teorier kunne komme til orde eller vil man blive ved at at opfinde bortforklaringer på den udeblevne co2 effekt?
Vil man ligefrem kunne risikere borgerkrige om dette emne?
Hvem får først nok, befolkninger eller regeringer??
Vil man tie det ihjel og kan de største fortalere leve med dette, eftersom de er blevet så dybt afhængige krisen?
Hvad vil reaktionen være hvis co2 niveauet nu begynder at falde eller stagnere, uden at udledningen falder eller stagnerer?

Dette var bare nogle tanker og der er mange flere spørgsmål man kunne stille sig selv.
Hvis nogen har en holdning til nogle af disse spørgsmål eller selv flere spørgsmål, kunne det være interessant at høre dem.
Redigeret d. 12-12-2009 20:50
RE: Hvis og hvis og hvis12-12-2009 22:40
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Interessante spørgsmål.

Der er mange toneangivende videnskabsmænd og politikere som har deponeret deres troværdighed i CO2 hypotesen. De har ladet sig fange i en overbevisning som de ikke kan komme ud af uden at tabe ansigt. Uanset hvad der sker skal de nok opfinde en forklaring.

Så du får ikke et svar før klimaet selv afslører at CO2 hypotesen ikke holder (og da kun hvis det sker på en måde som er så tydelig at det er umuligt at bortforklare).

Sandheden er vedtaget. Lemmingeffekten styrer. Lige som i A-kraft debatten. Suk.
RE: svar13-12-2009 00:09
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Hvordan ser de ærede forum-medlemmer på fremtiden, i tilfælde af fortsat stagnation/fald i temperaturer?

Vi må lige rette nogen tal.
Hvor længe kan dette store show holdes i luften?

Altid, jeg har talt om dette i årevis
Vil man igen sætte fokus på en eventuel kommende istid og finde en forklaring der peger på co2?

Det er da en mulighed.
Vil andre teorier kunne komme til orde eller vil man blive ved at at opfinde bortforklaringer på den udeblevne co2 effekt?

Det er solen som tager en pause, inden at varmen stiger voldsomt.
Vil man ligefrem kunne risikere borgerkrige om dette emne

Nej
Hvem får først nok, befolkninger eller regeringer??

så længe at det meste af nyheds strømmen er varm af CO2 så ender det vil ikke
Vil man tie det ihjel og kan de største fortalere leve med dette, eftersom de er blevet så dybt afhængige krisen?

ja man vil tie det ihjel.
Hvad vil reaktionen være hvis co2 niveauet nu begynder at falde eller stagnere, uden at udledningen falder eller stagnerer?

Hurrae se det virkede vi har redet jorden!


13-12-2009 00:25
Ducknaldo112
☆☆☆☆☆
(22)
@kulden-varmen

Omend det var meget korte svar, så er jeg i flere af dem tilbøjelig til at konkludere at du nok har ret, men et eller andet sted synes det jo langt ude, at blive ved med at forsvare en hypotese der er så fuld af huller, at det virker usandsynligt at det kan holde i længden.
Dog er jeg fuldt ud klar over at måden man indtil nu har håndteret det på er at omdefinere katastrofe-begrebet uden at ændre skyldspørgsmålet.
Til at starte med snakkede man om klima-forværring i forbindelse med afkøling, så kom krisesituationen til at hedde global warming og nu hvor vi ikke har opvarmning(lige nu) kalder man det climate change og på den måde har du nok ret i at man kan køre det videre i det uendelige.
Hvis temperaturerne begynder at falde drastisk, så har IPCC jo ret i at vi har climate change og så findes der nok nogle spinkle data et sted der kan bruges til at forklare hvorfor det er menneskets skyld.
RE: Klimadøde - Klimakampen13-12-2009 09:49
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Ducknaldo112 skrev:
@kulden-varmen

Omend det var meget korte svar, så er jeg i flere af dem tilbøjelig til at konkludere at du nok har ret, men et eller andet sted synes det jo langt ude, at blive ved med at forsvare en hypotese der er så fuld af huller, at det virker usandsynligt at det kan holde i længden.

Det er meget nærliggende at tænke på venstrefløjens begejstring for Kommunistmen, selvom de bare var en slags militærdiktaturaer. Der er et misforhold imellem hvad folk ønsker at tro på og virkeligheden.

Klasse-kampen er byttet ud med klima-kampen. Bemærk at fjenden stadigt er den samme! De rige, som før tog penge fra de fattige, men som nu har et overforbrug som afgiver CO2.

Dog er jeg fuldt ud klar over at måden man indtil nu har håndteret det på er at omdefinere katastrofe-begrebet uden at ændre skyldspørgsmålet.
Til at starte med snakkede man om klima-forværring i forbindelse med afkøling, så kom krisesituationen til at hedde global warming og nu hvor vi ikke har opvarmning(lige nu) kalder man det climate change og på den måde har du nok ret i at man kan køre det videre i det uendelige.
Hvis temperaturerne begynder at falde drastisk, så har IPCC jo ret i at vi har climate change og så findes der nok nogle spinkle data et sted der kan bruges til at forklare hvorfor det er menneskets skyld.

11.000 vejrkatastrofer og 600.000 klimadøde siden 1990

Klimadøde er mennesker, som er døde af menneskeskabte klimaforandringer ligesom isbjørnene drukner.


13-12-2009 17:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@kulden-varmen

Det er meget nærliggende at tænke på venstrefløjens begejstring for Kommunistmen, selvom de bare var en slags militærdiktaturaer. Der er et misforhold imellem hvad folk ønsker at tro på og virkeligheden.

Klasse-kampen er byttet ud med klima-kampen. Bemærk at fjenden stadigt er den samme! De rige, som før tog penge fra de fattige, men som nu har et overforbrug som afgiver CO2.


Bullseye!

Der er så åbenlyst nogle mennesker som har et eller andet behov for en form for lemmingeffekt, og giver så iøvrigt en høstblomst for klima og forurening når det hysterisk projekt skal "vedholdes". Kan man bare presse den forhadte kapital til at igangsætte tåbelige energiprojekter hvor virkningen er absolut lig nul, i den hellige sags tjeneste, så er alt i orden.

At sideeffekter øger forurening eller at optimale og næsten gratis tiltag kan reducere miljøbelastningen, det har så åbenlyst ingen interesse, for det kan jo ikke, det man virkelig er ude efter: nemlig at øge presset på de kapitalinteresser som er i onde i alle henseender.

En forvirret marxist bliver eller blev en forvirret klimaforkæmper.
02-02-2010 13:20
Ali Abdul Ghani
☆☆☆☆☆
(13)
Det er nu vigtigt at se tingene fra flere forskellige synspunkter..de kan ses fra matematikkens, videnskabens og filosofiens synsvinkel. Ser man det fra matematikkens side vil jeg med sikkerhed kunne sige at vi er på vildtspor. Ses det så fra naturvidenskaben, vil jeg mene at også ud fra denne videnskabs resultater er vi på vildtspor.
Men skal det sees fra filosofiens synsvinkel, er det op til sin egen sandsed at konkludere om vi har alvorlige problemer eller ikke. Min mening som en del af menneskserne er at vi skal stole på videnskabsresultaterne, da de flere gange er bevist. Dvs. at vi nu straks må handle, da vi i høj grad er ved at begå "indirekte" selvmord.
Redigeret d. 02-02-2010 13:21
02-02-2010 14:30
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Det gør du bare.

Altså vælger de videnskabelige resultater som passer til din overbevisning, og så kan du straks
gå igang med at handle.

Men du skal ikke regne med at alle frivilligt går med til at betale regningen for at reducere den
menneskeskabte CO2 udledning. I min forståelse af videnskaben er det spild af gode penge
og menneskelige resourcer som kan bruges mere effektivt på andre formål. Og det er jeg langt
fra ene om at mene.

Selv hvis det var rigtigt at den menneskeskabte CO2 udledning skulle være den altoverskyggende
drivende faktor for den globale opvarmning (jeg erkender at den globale opvarmning er et faktum),
så vil det være fuldstændig urealistisk at få verdens milliarder af fattige borgere til at opgive at
brænde den billige fossile energi af. De har reelt ingen alternativer.

Så slutresultatet er, at den menneskelige natur får de fattigste 80% af jordens befolkning til at
skaffe sig den billigst mulige energiforsyning for at skaffe sig en nogenlunde tålelig levestandard.

Det stopper ikke før prisen på fossil energi grundet forsyningsknaphed bliver lige så høj som
alternativerne.

Det gode er, at det stopper helt af sig selv (afbrænding af fossil energi). Om 20-40 år når vi
kollektivt har futtet de mest let tilgængelige (de billigste) forekomster af olie og naturgas af.
(Kulforekomsterne strækker en hel del længere (100 år?)).

Hvis vi i den vestlige verden skærer ned på CO2 udledningen nu, vil vi blot udsætte det
uundgåelige et antal år. Altså skønne spildte kræfter.

Brug i stedet pengene på uddannelse, forskning i alternative energikilder, og bygning af en
masse atomkraftværker som kan sikre os energi medens de fossile energiforekomster langsomt
bliver udtømt og vi langsomt lærer hvordan vi kan klare os med vedvarende energiformer.

Og bor man ved vandkanten, så må man flytte, bygge nogle diger, eller skaffe sig en husbåd.

Klimaet ændrer sig. Det har det altid gjort. Det vil det fortsat gøre.

Vi kan hverken styre vejret, eller klimaet. Heller ikke selv om en kæmpe flok videnskabsmænd
og politikere prøver at bilde os ind at de kan "redde verden", alt imens de døner rundt og klapper
hinanden på ryggen. Det er kortsigtet indbildsk "tunnelsyn" af den aller værste skuffe.

Videnskabsmændene er fokuserede på deres bevillinger, og politikerne tænker
endnu mere kortsigtet på deres mulige genvalg til næste valgperiode. Uhyggeligt!

Glæd dig i stedet over at vejret på vores breddegrader bliver bedre, og få det bedste ud af
situationen. Men lad være med at spilde de fælles resourcer på en kamp der allerede er
tabt.
02-02-2010 17:57
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Mit bud på klima fremtiden (d. 23/11-09) (Kunne også hedde: "Hvad får man når man fletter de kendsgerninger fra verdens historie og menneskers natur sammen med klimavidenskab?" - for begyndere
)

Den endelig 'Copenhagen Agreement' trækker ud, men når den er på plads (der kommer endelig en juridisk bindende aftale) er den ikke robust nok til at knække CO2 kurven før 2015 som videnskaben siger der skal til for at undgå 'farlige klimaændringer'.


Jf. Mål og midler hænger ikke sammen i klimaaftalen

....er det imidlertid nu en kendsgerning, at summen af de afgivne klimaløfter langt fra vil kunne sikre målet i Copenhagen Accord om højst to graders opvarmning.

»Med det vi ser netop nu, er vi langt fra to grader,« siger Niklas Höhne, energi- og klimadirektør i konsulentvirksomheden Ecofys. Sammen med analysegruppen Climate Analytics har Ecofys beregnet 3,5 grader som den sandsynlige temperaturstigning med de klimaambitioner, landene meldte i København og nu gentager. Og lagt sammen svarer i-landenes klimamål ifølge Höhne til en reduktion af udledningerne i 2020 på 11-19 pct., markant mindre end de 25-40 pct., som ifølge IPCC skal til for at blive under de to grader.

Spørgsmålet er, om landene inden næste klimatopmøde i Mexico i november-december kan presses til at skærpe målene som del af en ny, forpligtende klimaaftale. Chefen for FN's klimasekretariat, Yvo de Boer, er usikker på, om en aftale er mulig i Mexico.

»Jeg er ligeglad, om det kommer fra ministre eller ngo'er, men hvis de mener, at vi kan opnå en underskrevet, juridisk aftale i Mexico i november, så tror jeg ikke på det,« siger Europarådets klimarapportør, tidligere britisk vicepremierminister John Prescott til The Guardian.

Fed min.

Bare en af mange historier med samme budskab.

Eller som King Crimson sang for over 40 år siden:

"Knowledge is a deadly friend, when no one sets the rules,
The fate of all mankind, I see, is in the hands of fools"


Med tekst: HER
24-02-2010 22:41
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Hedegaard skyder nu på COP17 dec. 2011 i Syd Afrika for en juridisk bindende aftale.

EU OBSERVER: EU climate chief: 'No climate deal likely before 2012' (23/2-10)
24-02-2010 23:16
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hedegaard skyder nu på COP17 dec. 2011 i Syd Afrika for en juridisk bindende aftale

- vist en noget (over)sangvinsk udlægning af denne (i forvejen ret vidtløftige) artikel!


In this regard, Ms Hedegaard is soon to set out on a 'goodwill' climate tour of the world and visit China, Brazil, and the United States, as well as attempt to "reach out" to African nations and small-island states

- ja, og måske nogle flere klima-ambassadører? Gac, gac!
24-02-2010 23:20
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
"No deal likely before 2012"
2012, er det ikke valgår i USA? Tror det må være Obamas største mareridt med et afgørende klima tema på valgåret? Er de ikke næsten nød til at komme igennem med noget i år eller aller senest 2011?
25-02-2010 00:04
Kosmos
★★★★★
(5375)
No deal likely before 2012

- er jo politikersprog; udsagnet rummer ingen information om, hvornår (nog)en aftale er 'sandsynlig'!

Redigeret d. 25-02-2010 00:05
05-03-2010 15:39
ISIS
★★☆☆☆
(361)
http://icecap.us/images/uploads/Gray_Rebuttal_to_Emanuel.pdf
05-03-2010 18:34
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Ja, hvordan ser det ud med fremtidsudsigterne?:

http://wattsupwiththat.com/2010/03/05/met-office-ends-season-forecasts-no-more-bbq-summers/

Der er altså rigtig mange morsomme kommentarer - selvfølgelig. Her er en:

""The Met Office is to stop publishing seasonal forecasts, after it came in for criticism for failing to predict extreme weather."

I saw a Professor Slingo, Professor and Director,Centre for Global Atmospheric Modelling, Department of Meteorology, University of Reading , telling the Parliamentry Science and Technology Committee regarding the code for climate modelling that the same code is used for weather prediction and is tested twice per day.
Interestingly they seem happy for the code to predict extreme weather in 100 years time. Or maybe they've just not had long enough to test it or maybe just that they know none of us will be here to ridicule them in 100 years."
.....
.....
23-05-2010 11:18
rick_uk
★★★★☆
(1140)
JP: Hedegaard: Klimaprocessen risikerer at dø (21/5-10)


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
08-06-2010 01:30
rick_uk
★★★★☆
(1140)
JP: Klimaindsatsen er gået i stå (7/6-10)

Et halvt år efter klimatopmødet i København er verdens indsats for at forhindre globale klimaforandringer stort set gået i stå.

De samme politikere og embedsmænd, som før mødet i København advarede om, at det var sidste udkald, hvis man skulle undgå at gøre uoprettelig skade på klimaet, siger nu, at en klimaaftale er langt væk.

FN's klimachef, Yvo de Boer, forudså på et klima-møde i Bonn i går, at der kan gå 10 år.

»Jeg kan ikke se, hvordan processen skulle levere tilstrækkelige reduktionsmål i løbet af de næste 10 år. Men i det lange løb skal vi nok få det under kontrol,« lyder det fra Yvo de Boer.

"Men i det lange løb skal vi nok få det under kontrol"

Tak, Hr. de Boer. Det har jeg 100% tillid til...Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
08-06-2010 17:48
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jeg har også hørt det der budskab i nyhederne.


Ganske gode nyheder, lyder det her fra en skeptiker.


Jeg tolker det derhen at nogen er begyndt at få røde øre og at processen stille og roligt er på vej ned i den syltekrukke den hører hjemme i.
08-06-2010 21:18
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Poll: American opinion on climate change warms up (8/6-10)

Since January, public belief that global warming is happening rose four points, to 61 percent, while belief that it is caused mostly by human activities rose three points, to 50 percent. The number of Americans who worry about global warming rose three points, to 53 percent. And the number of Americans who said that the issue is personally important to them rose five points, to 63 percent.

"The stabilization and slight rebound in public opinion is occurring amid signs the economy is starting to recover, along with consumer confidence, and as memories of unusual snowstorms and scientific scandals recede," said Anthony Leiserowitz, director of the Yale Project on Climate Change Communication. "The BP oil disaster is also reminding the public of the dark side of dependence on fossil fuels, which may be increasing support for clean energy policies."

Men i det sidste ende er videnskaben ikke afhængig af meningsmålinger....men den offentlige mening kan påvirke handlinger. Dog er ret 'fickle' (vægelsindet?) og kort sigtetVh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
Deltag aktivt i debatten Fremtidsudsigter:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik