Husk mig
▼ Indhold

Frit lejde til husstandsvindmøller.!?


Frit lejde til husstandsvindmøller.!?04-04-2022 13:19
Jakob
★★★★★
(8971)
­
Jeg havde egentlig opgivet husstandsvindmøller til fordel for store vindmøller.
Men krigen i Ukraine og stigende energipriser sætter flere ting i spil, som ellers var blevet forældede, og hvorfor så ikke også husstandsvindmøller.?

Man kunne i en periode give næsten frit lejde til at opstille dem.


Hurtig hjælp er dobbelt hjælp.!

Husstandsvindmøller vil kunne produceres og opstilles betydeligt hurtigere end de store vindmøller, fordi lokale håndværkere og fabrikker over hele landet kan aktiveres. Jeg vil skønne, at vi taler om uger frem for måneder.!


Logisk mener jeg også, at husstandsvindmøller må fordre langt mindre udbygning af kabelnettet, end de store vindmøller gør.


Umiddelbart kan der da vist ikke være meget at betænke sig på.!?­
­
­
05-04-2022 12:51
Jakob
★★★★★
(8971)
­
Hvis opstillingen af husstandsvindmøller skal op i gear, så skal der skrives nye og mere lempelige regler.


1. udkast:§1

Din nye husstandsvindmølle skal stå tættere på din egen beboelse end på naboens. Opstilles vindmøllen øst for din beboelse, så skal afstanden være under halvt så stor.
Direkte skyggekast, hvor vingerne skaber flimmer i nabobygninger ved at bryde direkte sollys, må ikke finde sted.
Inddirekte skyggekast fra vindmølleejerens grund, som skaber betydeligt flimmer i naboejendomme, må heller ikke finde sted.

Vindmøller mindre end 10 kW skal kunne fortsætte elproduktionen i orkan, og en slidstærk bremse skal kunne betjenes fra en fjernkontakt i beboelsen.

Der henstilles til at udvise et vist hensyn til naboens udsigt og støjbelastning. Disse hensyn bør normalt ikke have opsættende virkning, men naboer kan forlange, at Kommunen skal bidrage med hjælp og rådgivning.
Nabohensyn kan senere vise sig vigtige, fordi de kan få stor betydning for, hvor mange timer pr. døgn vindmøllen kan få tilladelse til at køre.
Hvis vindmøllen ønskes større end 10 kW, så skal kommunen pr. automatik deltage i rådgivning og planlægning.
Ellers skal kommunen blot orienteres om byggeprojektet, så BBR kan opdateres.
Netselskabet og Energinet ved, hvor meget kabelnettet i lokalområdet kan bære, så de må i første omgang sætte begrænsningen på den maksimale mængde vindstrøm, der må produceres det pågældende sted. Denne kapacitet fordeles ikke nødvendigvis jævnt i nabolaget. Den fordeles efter praktiske forhold og først til mølle princippet.
Værsgo - der må bygges.!

­
07-04-2022 22:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Strøm fra en husstandsmølle koster ca. 2 kr/KWh
08-04-2022 13:46
Jakob
★★★★★
(8971)
­delphi skrev:
Strøm fra en husstandsmølle koster ca. 2 kr/KWhJeg kan ikke se, hvordan du er kommet frem til det stigmatiserende tal, og jeg kan hverken be- eller afkræfte det.


Men jeg ser nogle væsentlige formildende omstændigheder:


1) Pengene vil ikke gå til Rusland. De vil i stedet gavne danske arbejdspladser.

2) Vi kan spare tid, fordi kabelnettet ikke behøver væsentlig forstærkning, og mindre vindmøller kan pruduceres mange steder i landet.

3) Vi kan spare penge, fordi kabelnettet ikke behøver væsentlig forstærkning ( mon du huskede det i din prisvurdering? ).

4) Vi får flere vindmøller, som kan fortsætte produktionen, når mange andre må bremses, fordi vinden er for hård.


Jeg mener også, at de lempeligere krav omkring opstillingen vil have en gavnlig effekt på økonomien, især fordi nogle af vindmøllerne kan blive større.
På et overordnet plan tænker jeg, at vi har tidligere haft råd til husstandsvindmøller, og det er næppe er elprisens skyld, at udbygningen er gået næsten i stå.De nævnte formildende omstændigheder må derfor betyde, at markedet nu skal hjælpes ind i en ny fase, hvor der meget hurtigt bliver opstillet mange flere husstandsvindmøller.
Alt andet vil for mig tyde på grov politisk forsømmelighed og angst for, at danskerne ikke vil forstå sagens opsummerede alvor.­
­
08-04-2022 16:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis en 10 KW husstandsmølle koster 600.000 kr og den holder i 15 år og den prodcerer 25.000 KWh/år sammen med den skal vedligeholdes, så ender prisen i niveauet 2 kr/KWh.
09-04-2022 11:05
Jakob
★★★★★
(8971)
­@delphi


Jeg har sådan set skrevet det om økonomi, som jeg finder relevant.

Men jeg kan da godt tilføje, at når det handler om VE-teknologi, så har vi næppe noget, der er mere velgennemprøvet end husstandsvindmøller.

Her et eksempel:

http://thymoellen.dk/wp-content/uploads/2014/01/Brochure-TWP-40-6-10kW-DK.pdf
Sidst i 1970'erne udviklede Flemming den første THYmølle. En 7.5 kW mølle med en 12 m mast.
Senere kom en 11 kW's variant til. Den dag i dag kører der stadig THYmøller fra dengang.
30 års kontinuerlig drift uden udskiftning eller reparation af hovedkomponenterne.
Det er pålidelighed!


Og levetiden kan forlænges betydeligt med renoveringer, og elproduktione fra en renoveret mølle er billigere, fordi den investerede kapital, som skal forrentes, er betydeligt mindre.

Så levetiden på 15 år, som du anfører, er måske nærmere 50 år, og det må matematisk set mere end halvere den elpris, som du kom frem til.


Desværre kan jeg ikke finde prisen på Thy-møllen, men et enkelt hit på google tyder på, at du også har skudt prisen langt over mål.

10 kw møllen fra Gaia koster 445.000 kr


Gaia er ikke en udpræget billig mølle.

Jeg gætter på, at du måske kan købe en 20 kW vindmølle for det beløb, som du angav for en 10 kW'er.

Men vi skal være forberedt på stigende priser, så hvordan det ser ud i næste uge vides ikke.
Det er en ørkesløs diskussion, fordi vi mangler pålidelige grundtal til beregningen, og derfor mener jeg ikke, at yderligere fordybelse i dette giver god mening.

Jeg er faktisk mere bekymret for, at det bliver vanskeligt at finde en dansk husstandsvindmølle, som er udviklet til at fortsætte elproduktionen i orkan, så det kan godt være, at det er et krav, som der desværre må slækkes lidt på.
­
09-04-2022 17:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Om 10 - 12 år så udgår typisk de fleste reservedele til anlæg som en husstandsmølle, og computeren som virker, hvis den så skal skiftes så er det reelt umulig at isætte en ny, når den så skal programmeres.
14-04-2022 11:37
Jakob
★★★★★
(8971)
­


delphi skrev:
Om 10 - 12 år så udgår typisk de fleste reservedele til anlæg som en husstandsmølle, og computeren som virker, hvis den så skal skiftes så er det reelt umulig at isætte en ny, når den så skal programmeres.


Det er netop på grund af sådan noget, at det er en fordel at benytte gennemprøvet teknologi, hvor de har lært at tage højde for den salgs problemer i konstruktionen.­
14-04-2022 11:41
Jakob
★★★★★
(8971)
­Ud over lempeligere regler er det grundet prisstigninger og ønsket om stor fart på opstillingen nok også nødvendigt at gøre noget økonomisk.

Man kan evt. vælge at gøre de nye husstandsvindmøller momsfri i de næste 3-6 måneder.


Det må også være vigtigt, at Energinet hurtigt engagerer sig med kommunerne, så vi lokalt får udnyttet netkapaciteten så godt som muligt.
Det behøver ikke være de lokale borgere, der efterspørger en lille vindmølle. Det kan ligeså godt være Kommunen og Energinet, som har fundet et godt sted, hvor de finder anledning til at oplyse borgerne/naboerne om muligheden.
­­
20-04-2022 15:36
Jakob
★★★★★
(8971)
­
­


@delphi


Hvis jeg kigger på min eltavle og finder en sikringsgruppe med 3 x 25 amperes sikringer, og sikringsgruppen ikke bruges til noget mere, kan jeg da således umiddelbart udregne, hvor stor en husstandsvindmølle, nettet hos mig mindst kan bære:P = U x I

P = 220V x 25A = 5500 W

3 faser á 5500 W = 16500 W = 16,5 kW


?

­

­
21-04-2022 01:07
ASKF
☆☆☆☆☆
(41)
Der er flere løsninger til vindenergi som kan bruges i byer, da flere af dem er uden bevægelige dele.

The Future of Solid State Wind Energy - No More Blades
https://www.youtube.com/watch?v=nNp21zTeCDc

Det bliver spændende at se hvilke af teknologierne som vil vinde indpas.

Er der nogen som har kendskab til om danske firmaer forsøger sig på det marked, eller er de alle totalt forblindede af de eksisterende mølletyper?
21-04-2022 10:34
Jakob
★★★★★
(8971)
­
ASKF skrev:
Der er flere løsninger til vindenergi som kan bruges i byer, da flere af dem er uden bevægelige dele.

The Future of Solid State Wind Energy - No More Blades
https://www.youtube.com/watch?v=nNp21zTeCDc

Det bliver spændende at se hvilke af teknologierne som vil vinde indpas.

Er der nogen som har kendskab til om danske firmaer forsøger sig på det marked, eller er de alle totalt forblindede af de eksisterende mølletyper?
Jeg ved ikke sikkert, hvordan man måler rotorarealet på et svajende fallossymbol, men er det over 5 m2, så skal møllen certificeres og bør efterfølgende kunne findes på denne liste:


https://cas.ens.dk/certifikater/
Der er krav om, at vindmøller med et rotorareal over 5 m2 skal have et gyldigt certifikat ved opstillingstidspunktet. Dette er for at sikre, at vindmøller opstillet i Danmark er designet og produceret sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

­­
21-04-2022 23:56
ASKF
☆☆☆☆☆
(41)
Det svajende fallossymbol har ingen roterende dele, men blot svajende/vibrerende dele, så rotor arealet er 0. Der burde derfor være grundlag for en revidering af loven, da en 20m høj fallos oven på et højhus i centrum af København, nok bør gå gennem en form for godkendelsesprocedure.

Jeg er dog overbevist om at solid-state "møllerne", vil kunne blive et alternativ til hustandsvindmøllerne i bymæssig bebyggelse, da de ikke genererer ret meget støj og der ikke er fare for at de taber en vinge, hvis de vel at mærke kan blive kosteffektive nok.

De vil dog næppe give mening i villakvarterer, hvor der ofte er mange træer, som blokerer for vinden, med mindre de står på 20m høje pæle og så ramler vi helt sikkert ind i en masse gamle servitutter, som vil forhindre opstilling.

Spørgsmålet er så om de også vil kunne blive konkurrenter til husstandsvindmøller på landet?
22-04-2022 08:11
Jakob
★★★★★
(8971)
­
ASKF skrev:
Det svajende fallossymbol har ingen roterende dele, men blot svajende/vibrerende dele, så rotor arealet er 0. Der burde derfor være grundlag for en revidering af loven, da en 20m høj fallos oven på et højhus i centrum af København, nok bør gå gennem en form for godkendelsesprocedure.

Jeg er dog overbevist om at solid-state "møllerne", vil kunne blive et alternativ til hustandsvindmøllerne i bymæssig bebyggelse, da de ikke genererer ret meget støj og der ikke er fare for at de taber en vinge, hvis de vel at mærke kan blive kosteffektive nok.

De vil dog næppe give mening i villakvarterer, hvor der ofte er mange træer, som blokerer for vinden, med mindre de står på 20m høje pæle og så ramler vi helt sikkert ind i en masse gamle servitutter, som vil forhindre opstilling.

Spørgsmålet er så om de også vil kunne blive konkurrenter til husstandsvindmøller på landet?
Ja, certificeringen er med til at kyse den kunstneriske frihed, og det er vel næsten kun fantasien, der sætter grænser for de godkendelsesproblemer, som sådan en mølle kan løbe ind i, når den opstilles midt i en krænkelseskultur. Man skal jo også tænke på sikkerheden. Den kan måske vælte og ramme nogen i hovedet, så de både slår sig og føler sig meget ydmygede og krænkede. Og ingen ved, hvad der sker, hvis den løber løbsk uden samtykke.!

Jeg vil gerne give dig ret, at der eksperimenteres for lidt. Men jeg tror, det skyldes, at der allerede har været sådan en periode, og det er endnu ikke lykkedes at konstruere noget bedre og billigere end den vinge, som vi typisk ser med to eller tre vingeblade.

I den nuværende situation på landet, mener jeg nok ikke, at tiden er den bedste til at eksperimentere.

Så snart Folketinget giver grønt lys, skal der helst bare lyn hurtigt opstilles gennemprøvede vindmøller, som straks og fuldt ud kan udnytte de kabler, der i forvejen er gravet ned i lokalområdet.
­
Deltag aktivt i debatten Frit lejde til husstandsvindmøller.!?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Fremskridt indenfor husstandsvindmøller112-07-2023 10:03
Husstandsvindmøller fra før klima gadget perioden015-11-2018 07:19
Private husstandsvindmøller2825-07-2012 13:38
NyhederDato
Statsministeren vil gøre Danmark CO2-frit i 205006-10-2010 00:01
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik