Husk mig
▼ Indhold

Global opvarmning i folkeskolenSide 2 af 3<123>
15-12-2019 10:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den globale udvikling af tørker i 5 forskellige klimazoner

15-12-2019 10:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kigger vi nærmere på årsagerne til stigningerne i den samlede produktion, så kan man pege på følge årsager, som de primære.

Dels er der dyrkningstekniske fremskridt. F.eks. mere højtydende sorter. Denne udvikling vil helt sikkert fortsætte.

Dels er det samlede areal til dyrkning af landbrugafgrøder af denne ene eller anden slag blevet forøget som følge af global opvarmning, da man nu kan dyrke de respektive afgrøder længere imod nord end man kunne tidligere. Her er det specielt værd at bemærke, at arealerne med afgrøder med højt udbytte (f.eks. ris, majs og vinterhvede) er blevet udvidet som følge af global opvarmning. Planteavlen world wide har således haft stor gavn af den opvarmning der er sket i de sidste 100 eller 200 år. Hvis den globale opvarmning forsætter, så vil denne udvikling på tilsvarende måde fortsætte.

Dels har vi også CO2-befrugtningen. Denne effekt regner man med at ville kunne forøge udbytterne i de forskellige afgrøder med imellem 25% og 60% frem til år 2100. Se nedenstående diagram. Den bagved liggende artikel kan læses her. https://www.cato.org/blog/projecting-impacts-rising-co2-future-crop-yields-germany
Tilknyttet billede:

15-12-2019 10:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kigger vi nærmere på ovenstående indlæg, som Peter Villadsen har bragt, så fokuserer de i høj grad på majsdyrkningen. Dette er en stor fejl for majs, hvede og byg bruges i dag primært som husdyrfoder. Med andre ord, så kan de forskellige afgrøder let substituere hinanden. Hvis der f.eks. skulle blive mangel på majs, så fodrer man bare husdyrene med hvede eller byg (eller noget helt andet). Med andre ord er vi ikke afhængige af den enkelt afgrøde.

Tilsvarende er majs, hvede, ris og sojabønner med mere globale handelsvarer. Hvis der f.eks. bliver mangel på en eller flere af disse landbrugsvarer det ene eller andet sted, så importerer man bare det man mangler fra en anden del af verden. Dette er i stor stil med til at forøge forsyningssikkerheden.
15-12-2019 10:58
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og som delphi helt rigtigt påpeger, så er der intet der tyder på, at problemerne med tørke er blevet værre i de sidste 30 år.
16-12-2019 22:22
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jørgen Petersen skrev:
@ Christoffer Bugge Harder

Dit indlæg er ekstremt polemisk. At sammenligne mennesker med planter hører ingen steder hjemme.

Hvis der bliver lidt varmere sker der bare det at klimazonerne bliver forskudt et lille stykke ud i mod polerne. Skovgrænsen vil eksempelvis flyttet lidt op i højden og ud imod polerne. Tilsvarende vil det blive muligt at dyrke korn længere imod nord end det er i dag. Se nedenstående diagram over hvor det er muligt at dyrke hvede i dag i Nordamerika, og hvor man i 2050 regner med at kunne dyrke hvede.

Alt dette bevirker blot at denne klode bliver grønnere og mere frodig. Igen skal vi huske, at den store biodiversitet findes i troperne hvor det er varmt og frodigt og ikke ved polerne hvor det koldt og goldt.


Dit indlæg er (som sædvanlig) ikke andet end dine egne småbitte tanker løsrevet fra faktiske forhold, og du magter på den sædvanlige trættende vis end ikke at forholde dig til det, der faktisk er oplægget i denne her debat.

Vi tager den lige én gang til: Mikkel Kaastrup skrev om, hvordan en opvarmning på 5 grader ville være gavnligt for de fleste økosystemer. Det er det, jeg adresserer ved at fortælle det meget enkle faktuelle, at nej, det er bestemt ikke godt for hverken arktisk/antarktiske/alpine økosystemer eller for regnskove - og det gælder allerede ved langt færre end 5 varmegrader (vi gentager her, at det er mere end en ny opvarmning siden sidste istid) - hvilket jeg henviser til empirisk forskning, der dokumenterer. Det er riimelig ukontroversielle kendsgerninger - hvis du mener, at den slags er for "polemisk" til dig, så find en blog om julebag eller noget andet, der ikke tager nær så hårdt på dit sarte følelsesliv.

Og hvordan eller hvorfor er det relevant i sammenhæng med en debat om 5C opvarmnings konsekvenser for økosystemer, at du kan fortælle, at 0,5C opvarmning hidtil har kunnet flytte grænsen for, hvor man kan dyrke vinterhvede, lidt mod nord? Hvis det er gavnligt for din præstationsevne at øge temperaturen i musklerne fra 37 til 38 over 39 til 40 grader, hvorfor skulle den så ikke fortsætte med at blive endnu bedre af at øges til 45 grader, ikke? Det er jo logik for enhver af denne verdens "Jørgen Petersen´er".

Og dernæst gør jeg opmærksom på, at selv, hvis man tager hvert et ord, Bjørn Lomborg eller Richard Tol har sagt, for gode varer, så kommer de også frem til, at opvarmning over godt 2 grader vil være klart skadeligt - også fra et rent snævert menneskeligt synspunkt mht. tørke, høstudbytter, oversvømmelser og deslige. Hvis du nu mener, at Tol og Lomborg også er "dommedagsprofeter" ud fra dine egne private definitioner, skulle du måske liige prøve at stoppe op og tænke dig bare lidt om. Alle er grundlæggende enige i, at opvarmning på 1-1,5C vil være netto-gavnligt, også IPCC, så der er intet af det, du kan sige om gavnlige effekter 0,5C og høstudbytter, der er hverken kontroversielt eller for alvor relevant ifht. det, du skulle forestille at forholde dig til.

Du må naturligvis mene og tro, hvad du vil, men hvis ikke du kan klare som minimum at forholde dig til indholdet i det, andre debatterer, så lad være med at spilde din og endnu værre andres tid. Øv dig i at læse og tænke lidt, før du galopperer ud over stepperne med et eller andet alibi for at gentage, at alting nok skal blive fantastisk i den fagre nye verden, uanset om det er 1,3 eller 5 grader varmere. Eller find en blog om noget andet

P.S. Tropernes biodiversitet findes som bekendt altovervejende i de tropiske regnskove, og her er mere varme som ovenfor beskrevet det rene udtørrende gift, også i niveauer langt under 5 grader. Vorherre bevares.
17-12-2019 17:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Christoffer Bugge Harder

Jeg vil til en hver tid sige, at det er meget polemisk når du i en debat om klimaet siger således:

"Hvis en horde islamiske terrorister invaderede og overtog dit hus og have, fjernede din familie og flyttede ind med deres 11 koner, 20 børn og fik figentræerne i din have til at vokse meget bedre, kunne nogle også beskrive dette som, at menneskelivet trivedes,......"

og således:

"Hvis det er gavnligt for din præstationsevne at øge temperaturen i musklerne fra 37 til 38 over 39 til 40 grader, hvorfor skulle den så ikke fortsætte med at blive endnu bedre af at øges til 45 grader, ikke?"

Problemet er bare, at hvis man har de politisk korrekte holdninger i ryggen, så kan man tillade sig meget mere end dem der ikke har dette.
17-12-2019 22:10
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jørgen Petersen skrev:
@ Christoffer Bugge Harder

Jeg vil til en hver tid sige, at det er meget polemisk når du i en debat om klimaet siger således:

"Hvis en horde islamiske terrorister invaderede og overtog dit hus og have, fjernede din familie og flyttede ind med deres 11 koner, 20 børn og fik figentræerne i din have til at vokse meget bedre, kunne nogle også beskrive dette som, at menneskelivet trivedes,......"

og således:

"Hvis det er gavnligt for din præstationsevne at øge temperaturen i musklerne fra 37 til 38 over 39 til 40 grader, hvorfor skulle den så ikke fortsætte med at blive endnu bedre af at øges til 45 grader, ikke?"


At sige, som du gør, at "hey, vi har set en fantastisk udvikling i landbruget ved 0,5C opvarming, hvorfor skulle det være anderledes ved 5C?" er 1:1 identisk med mit ræsonnement omkring opvarmning i muskler - hvis 40 grader er mere effektivt end 37C (hvilket det er, og hvad temperaturen i arbejdende muskler nemt kan nå op på), hvorfor skulle muskler ved 45C så ikke være endnu mere effektive? Det er ikke engang spor overdrevet for at fremme forståelsen.

Ja, objektive sandheder kan gøre ondt, men det kan aldrig være et argument for at undlade at sige dem højt.

Problemet er bare, at hvis man har de politisk korrekte holdninger i ryggen, så kan man tillade sig meget mere end dem der ikke har dette.


Jeg har hørt mange tåbeligheder fra dig i årenes løb, hvoraf de fleste har været ret så forudsigelige, men jeg indrømmer sgu alligevel at være blevet overrasket over at blive beskyldt for "politisk korrekthed" for at drage en parallel til truslen fra voldelig islamisk terrorisme.

Redigeret d. 17-12-2019 22:11
18-12-2019 17:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Christoffer Bugge Harder

Når du skriver således:

"Jeg har hørt mange tåbeligheder fra dig i årenes løb, hvoraf de fleste har været ret så forudsigelige, men jeg indrømmer sgu alligevel at være blevet overrasket over at blive beskyldt for "politisk korrekthed" for at drage en parallel til truslen fra voldelig islamisk terrorisme."

Så bekræfter du således meget klart, at hvis man har de politisk rigtige holdninger, så kan man tillade sig meget mere end alle andre. Men nu er det jo heller ikke første gang, at du bruger stærkt nedsættende, nedladende og tilsvarende tåbelige omtale af dine modstandere. Denne praksis har du således været berømt (eller skal vi sige berygtet) for at bruge igennem mange år.

I øvrigt har jeg aldrig talt om planteavl ved en temperaturstigning på 5 grader. Så kraftig en temperaturstigning anser jeg af mange årsager som fuldstændig urealistisk. Med andre ord, så er det en ren stråmand, som du her laver.
RE: Menneskeskabt kostbart hysteri18-12-2019 20:51
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
I dag ser vi en stor stigning i nedbør, mudderskred, tørke, vandmangel, hedebølger, skovbrande og orkaner med voldsomme ødelæggelser rundt om på kloden. Klimatiske begivenheder, vi ikke så før i tiden. Vejrudsigten på flowTV bringer seks gange ud af syv en eller flere beviser på at klimaet er på vej til at gå amok, og i forbindelse med COPNext stiger den journalistiske opmærksomhed proportionalt med de obligatoriske skrækhoroskober fra IPCCs nøje selekterede propagandaproduktion som resultat af deres menneskeparametrerede modelkørseler.

Hvis vi checker historiske data frem til nu, er der ikke hold i tesen om at dommedag er nær, hverken med hensyn til voldsommere vand, vind og nedbør eller sult, fattigdom og klimarelaterede dødsfald.

Vi har fået en større menneskeforårsaget primær opvarmning med vores forbrug af fossile brændsler og en langt større aktivitet fra vores voksende udbredelse af folk og fæ. Alt ender op i varmestråling på linie med klodens returstråling som resultat af solens indstråling, alt sammen i kombination med atmosfærens drivhuseffekt, hovedsageligt i kraft af vanddampen i troposfæren plus den vanddamp, vi kontinuerligt tilfører den tørre stratosfære, faciliteret af luftfarten. En klimaskal som arbejder på den udstråling, kloden tidligere udledte til rummet omkring os, men som nu kastes tilbage ned i troposfæren med 50%. Denne primære opvarmning indgår i de landbaserede temperatursensorer og forklarer forskellen til de satelitbaserede målinger.

CO2 er vognen og ikke hesten i forhold til klodens temperatur, og det ved vi godt, hvis vi har analyseret iskernedata fra fortiden. CO2 opretholder symbiosen mellem planter og dyr gennem kulstofkredsløbet. Man kan derfor med rette kategorisere klimapsykosen som en autoimmun vestlig lidelse, som arbejder på at save den gren over, som vi er afhængig af, hvis vi skal brødføde flere mennesker i fremtiden.

På Mars virker de 950.000ppm ikke, når solen går ned, og ja selv om trykket er meget lavt der, er der flere CO2 molekyler der end her, og specielt på grund af det lave tryk på Mars er CO2s spektre for strålingsoptag så ekstremt smalle, at det burde ikke engsng have akademisk interesse. Det samme gælder CO2 uden for troposfæren herhjemme.

CO2 er en fis i en lygte uden horn, og hvis ikke naturvidenskaben prioriteres for de kommende generationer, kan det blive katastrofalt og langt mere kostbart, hvis vi skal anvende vores resurser til at bremse kulstofkredsløbet med nul bøffer, store fugtige naturskovarealer og sumpe med stort CH4 udslip. Vores viden om klima er på linie med astrologernes viden om universet i middelalderen.
18-12-2019 22:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Peder Kruse skrev:

"Hvis vi checker historiske data frem til nu, er der ikke hold i tesen om at dommedag er nær, hverken med hensyn til voldsommere vand, vind og nedbør eller sult, fattigdom og klimarelaterede dødsfald."

Heri er vi mange der er enige.
18-12-2019 22:30
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Der er et meget lille mindretal der mener at klimaforandringerne er uskadelige eller endog kun positive. Jeg har til dato kun læst om en person, der tror sådan.

Det strider da også mod al seriøs forskning og er uden fysisk forankring i den virkelighed vi alle kan se og prøver at forstå.
19-12-2019 00:54
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jørgen Petersen skrev:
@ Christoffer Bugge Harder

[Jeg har] aldrig talt om planteavl ved en temperaturstigning på 5 grader. Så kraftig en temperaturstigning anser jeg af mange årsager som fuldstændig urealistisk. Med andre ord, så er det en ren stråmand, som du her laver.


Jeg ved godt, at du ikke gider læse kilder eller i det hele taget bidrage med andet end at gentage dig selv mht., at der slet ingen problemer er, og at varme er godt. Men hvis du havde prøvet at læse de indlæg, du skulle forestille at svare på, så ville du have set, at hele debatten kom i stand ved, at Mikkel påstod, at 5 graders yderligere opvarming ville være fantastisk:

Christoffer: Hej Mikkel,

det er fint, at du som lærer er kritisk og ikke bare tager den gængse mening for gode varer, alene fordi den er "gængs". Men det kan altså ikke nytte noget, at du modsat forfalder til noget, der nærmest ligner at hive tilfældige påstande ud af den blå luft. Når du f.eks skriver sådan her:

Mikkel Kaastrup: a) Nej, global opvarmning fra det nuværende niveau og i hvert fald 5 grader mere er gavnlig for jordens økosystemer.


så er der næppe én eneste biolog i verden, der ikke vil trække på smilebåndet (jeg er selv biologisk forsker, bla. i arktiske organismer). 5 grader er jo mere end stigningen siden sidste istids højdepunkt, og det skete over flere årtusinder.


Så hele debatten handlede om, hvorvidt 5 graders opvarmning ville være godt for Jordens nuværende økosystemer - og hertil postede du så på den sædvanlige trættende façon en masse små og dybt irrelevante grafer om øget hvedehøst i Nordamerika som følge af 0,5C mere opvarmning, hvilket jeg så (som objektivt sandt er) konstaterede var dybt irrelevant og trættende.

Når du så nu selv erkender, at dine indvendinger intet havde at gøre med den debat, du skulle forestille at bidrage til, kunne du så ikke have gjort dig selv og os andre den tjeneste i det mindste læse det oplæg, som du skulle forestille at svare på - eller endnu bedre, bare at klappe i og undlade at spilde din egen og andre voksne menneskers tid, når nu ikke du havde noget af relevans at bidrage med?

Som Storm P. sagde, var to mennesker meget uenige, indtil de opdagede, at den ene talte om Mozart, og den anden om rødgrød - så ja, når nu du har brugt så mange af dine kræfter på at skrive så meget om rødgrød, kan det da sikkert opleves som nedladende og arrogant, at jeg nu fortæller dig om, hvordan det indlæg, du svarede på, handlede om Mozart.
19-12-2019 17:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Christoffer Bugge Harder

Du bekræfter jo endnu engang, at hvis man har de politisk korrekt holdninger, så kan man tillade sig meget mere end alle andre kan. Det acceptere jeg bare ikke.

Eller sagt på en anden måde, så kan man ikke styre en debat som denne. Man kan starte en debat, men styre den kan man godt opgive.

Hvis du f.eks. skriver således i relation til global opvarmning:

"Hvis en horde islamiske terrorister invaderede og overtog dit hus og have, fjernede din familie og flyttede ind med deres 11 koner, 20 børn og fik figentræerne i din have til at vokse meget bedre, kunne nogle også beskrive dette som, at menneskelivet trivedes,....."

så er det fuldt ud på sin plads at påpege det positive i AGW i relation til planteavlen/korndyrkningen.
21-12-2019 00:56
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Du bekræfter jo endnu engang, at hvis man har de politisk korrekt holdninger, så kan man tillade sig meget mere end alle andre kan. Det acceptere jeg bare ikke.


Hvis nogen påstår, at 5 C yderligere opvarmning (der vil få samtlige iskapper til at smelte helt væk og udtørre næsten alle tropiske regnskove) er godt for verdens økosystemer/biodiversiteten, så tillader jeg mig at påpege, at det er rent nonsens. Dette er den faktuelt korrekte konklusion. Om den er politisk korrekt eller ej, interesserer mig ikke.
21-12-2019 12:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Christoffer Bugge Harder

Du udtaler dig om noget, som du ikke har forstand på når du skriver:

"Hvis nogen påstår, at 5 C yderligere opvarmning (der vil få samtlige iskapper til at smelte helt væk og udtørre næsten alle tropiske regnskove)....."

I Jura-tiden for 200-145 millioner år siden var det ca. 10 grader varmere end nu og skovene var dengang langt mere udbredt end i da. Læs f.eks. dette:

"I Jura (200-145 millioner år siden) var kontinenterne delt i to – Laurasia og Gondwana.

Klimaet var varmt og fugtigt, og der var ingen is på polerne (der var heller ikke noget land på nogen af polerne). Det fugtige klima tillod at langt større områder på kontinentet blev dækket af skov.

I denne periode begyndte den vulkanske aktivitet for alvor. Gennemsnitstemperaturen i denne periode var – på grund af den øgede drivhuseffekt som følge af den øgede vulkanske aktivitet – cirka 10 grader højere, end den er i dag."

Hele artiklen kan læses her:[url]https://www.experimentarium.dk/klima/fortidens-klima/[url]

Og tilsvarende under kul-tiden hvor de store kulforekomster blev dannet via trævækst i de meget store tropiske skove som fantes dengang.
21-12-2019 13:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Går man tilbage i tiden, så er der absolut ingen tegn på, at et varmt klima medfører tørke og aftagende plantevækst. Tværtimod, så er der masser at tegn på, at et varmt klima generelt har være ledsaget at en kraftig plantevækst. Og det gælder i store træk hele rækken af varmeperioder, som vi har været igennem for millioner af år siden.
22-12-2019 08:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Jørgen Petersen logik:
Det ses tydeligt i Australien at mere varme ikke giver flere brande, men kun mere udbytte til landbrug år for år.
Kun ganske få hundrede familier har mistet alt. Det da ingenting.
Der er således heller ikke ret mange døde i brandene, så det er dejligt.
Redigeret d. 22-12-2019 09:07
22-12-2019 12:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I Australien har de altid haft problemer med tørke. Det er der ikke noget nyt i. Som bekendt varierer omfanget at tørken både fra sted til sted og over tiden.

På globalt plan er der derimod ikke noget der tyder på at tørkeproblemerne er blevet værre i de sidste mange år.
Tilknyttet billede:

22-12-2019 12:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der er heller ikke noget der tyder på at omfanget af skov- og naturbrande (wildfires) er blevet være. Se nedenstående diagram.

Hele artiklen kan læses her:https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-year-fire
Tilknyttet billede:

22-12-2019 12:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Angående Australien så har de lige som næsten alle andre også oplevet en stigning i nedbørsmængden.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 22-12-2019 12:25
22-12-2019 17:37
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Jørgen Petersen skrev:
Der er heller ikke noget der tyder på at omfanget af skov- og naturbrande (wildfires) er blevet være. Se nedenstående diagram.

Hele artiklen kan læses her:https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-year-fire


Hvis du gerne vil sige noget om omfanget af wildfires, så ses det altså ikke ud af en kurve, der viser co2 udledningen fra wildfires år for år.
Der indgår mange parametre for hvor voldsomt og skadeligt en skovbrand udvikler sig - som for eksempel nedbør, temperatur, beredskabet og meget mere.

Så ikke simplificere noget, der er kompliceret.

Det, det gælder om er at finde undersøgelser, der viser antallet af skovbrande, det berørte areal som funktion af tiden siden 1980 eller deromkring, hvor registreringerne af skovbrande begyndte at blive pålidelige.


Redigeret d. 22-12-2019 17:39
22-12-2019 18:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Hvis CO2-udledningen fra skov- og naturbrande falder over tid, så er det fordi at der en mindre mængde organisk materiale, som er blevet omsat i disse brande. Så enkelt er det.

Du tror fejlagtigt, at problemet med disse skov- og naturbrande er blevet værre i de seneste mange år blot fordi at disse brande i dag blive vist og omtalt mere i medierne end de gjorde tidligere. Dette er en håbløs fejlslutning. Folk der laver sådan en fatal fejlslutning skal ikke kritisere mig for at vise en graf som denne.
Tilknyttet billede:

22-12-2019 18:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Hvis CO2-udledningen fra skov- og naturbrande falder over tid, så er det fordi at der en mindre mængde organisk materiale, som er blevet omsat i disse brande. Så enkelt er det.

Du tror fejlagtigt, at problemet med disse skov- og naturbrande er blevet værre i de seneste mange år blot fordi at disse brande i dag blive vist og omtalt mere i medierne end de gjorde tidligere. Dette er en håbløs fejlslutning. Folk der laver sådan en fatal fejlslutning skal ikke kritisere mig for at vise en graf som denne.
Tilknyttet billede:

22-12-2019 21:48
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Læs her, hvis du vil vide noget om emnet.
Påstande er ligegyldige.

https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-global-warming-has-increased-us-wildfires
Redigeret d. 22-12-2019 21:54
22-12-2019 22:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
USA er bare et land. Udviklingen i et enkelt land fortæller ikke noget om udviklingen på globalt plan.

Det interessant er derimod, at antallet af mennesker som mister livet p. g. a. ekstremvejs hændelser igennem lang tid har været faldende. Det er det som virkelig betyder noget.
Tilknyttet billede:

22-12-2019 22:44
Jakob
★★★★★
(9328)
­Man skal læse meget, før ørerne falder af. Det kan være vanskeligere at undgå opkastningsfornemmelser.
Men jeg har læst nok til at vide, at de venlige fossile propagandaløgne fra Jørgen Petersen ikke kender nogen grænser, og hans bekymring for tab af liv kan ligge på et uendeligt lille sted.
Fy for h.......
https://www.klimadebat.dk/forum/greta-thunberg-d12-e3632.php#post_74455­
22-12-2019 23:23
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Is this climate change in action?
No fire can be blamed on climate change alone, but Bowman says the rise in higher temperatures, extreme dryness, worsening fire seasons, extreme bursts of fire weather and behaviour and the spread of fire across the country all align with scenarios painted by climate change projections.

Greenhouse gas emissions have a clear impact on rising temperatures and, through that, an indirect link on increased dryness in eastern Australia. A recent study found the extreme temperatures that drove historic 2018 bushfires in northern Queensland were four times more likely to have happened because of human-caused climate change

In short, climate change can and does makes bushfires worse.

Bradstock says a range of published research has found escalating atmospheric concentrations of greenhouse gases are increasing the risk of the type of fires affecting NSW's eastern forests, but reducing the likelihood of a similar fire to that experienced in 1974.

The elevated scores on the forest fire danger index in winter this year meant not only that the risk of bushfires was significantly heightened as the warmer seasons began, but opportunities for hazard reduction burning had been limited in some parts of the country – although NSW authorities still managed to meet its annual target of 135,000ha of prescribed burning.

Sarah Perkins-Kirkpatrick, from the University of New South Wales' climate change research centre, says studies by the CSIRO and others have found the fire season has got longer, particularly in eastern Australia, where it is starting earlier. This is expected to continue until 2050 at least.

"We know that catastrophic conditions are now more likely to occur, and into spring as well," she says.

On this year, Bradstock says: "I guess the most concerning thing to emphasise is it's not over. We're not even into summer yet."


Sådan skrives der om brandene i Australien...
23-12-2019 13:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der er fortsat god grund til at glæde sig over at antallet af omkomne p. g. a. af naturkatastrofer af den ene eller anden slags har været kraftigt faldende igennem næsten 100 år. Det er virkelig en glædelig udvikling. Denne udvikling hænger som bekendt nøje sammen med den teknologisk og økonomiske udvikling, som der har været i denne periode. Dette er helt klart en udvikling som vil fortsætte, og det skal vi være glade for.

Angåend skov- og naturbrande så har vi her et forhold, hvor man i stor stil har glemt at lave de nødvendig forholdsregler. Det er i øvrigt ret let at lave en god beskyttelse i mod skovbrande m. m. Nøgleordet er her brandbælter. Specielt i og omkring bymæssig bebyggelse er det vigtigt at man får lavet disse brandbælter. Mange steder ser man således bevoksning med nåletræer (som er meget brandfarlige) helt om til byer og bymæssig bebyggelser. Sådanne nåletræers-bevoksninger helt om til bymæssig bebyggelse er de rene brandfælder, når man har et varmt og tørt klima.

Vi så sidste sommer en større skovbrand i udkanten af Athen, som resulterede i et større tab af menneskeliv. Dette var (set med bagklogskabens klarsyn) et udtryk for sydlandsk uansvarlighed.

Faren ved at have en sådan nåletræsbevoksning helt op til en by med mange mennesker er simpelt hen alt for stor, når man har et tørt klima. Det eneste rigtige er her at lave brandbælter i en passende afstand rundt om byen. Dette gælder også for små landsbyer. Alt andet er kort og godt uansvarligt.
23-12-2019 14:40
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Australsk by udslettet af flammerne.
Som sagt: global opvarmning øger tørken i nogle områder.
Perioden med risiko for skov og buskbrande øges, derfor øges også ødelæggelserne forårsaget af global opvarmning.
Global opvarmning er et menneskeskabt problem pga for mange mennesker på kloden/ alt for stort forbrug.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/australsk-er-udslettet-af-flammer-efter-ekstrem-farlig-dag
23-12-2019 15:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I Australien som så mange andre steder med et tilsvarende klima har man altid haft perioder med ekstrem tørke. Det er der ikke noget nyt i. Periodevis ekstrem tørke er således et grundvilkår i Australien lige som det er en lange række andre steder. Tørke og deraf følgende brandfare er man således kort og godt nødsaget til at beskytte sig i mod. Hvis en hel by brænder ned, så er problemet, at man har glemt/undladt at lave de nødvendig beskyttelesforanstaltninger.

I øvrigt har en by som København gentagne gange været hærget af brand. Dette har vi lært at beskytte os imod, så storbrande (som nedbrænder store dele at byen) har vi ikke længere. Tidligere brugte man i høj grad træ og strå som byggematerialer. Det gør man ikke længere, da disse materialer er alt for brandfarligt.
23-12-2019 16:30
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Jørgen Petersen skrev:
Angående Australien så har de lige som næsten alle andre også oplevet en stigning i nedbørsmængden.
.

Din tabel viser bare den generelle udvikling i Australien. Det dækker over flere forskellige udviklinger, hvis man ser på de enkelte regioner i Australien.

Der har været en negativ trend og et fald i årsmiddelnedbør i perioden 1970-2018 i det østlige Australien, hvor omkring 80% af befolkningen og en stor del af landbrugsproduktionen befinder sig.

At der så har været en stigning i årsmiddelnedbør i de tyndt befolkede områder i det vestlige Australien, der opvejer dette, kan de ikke bruge til så meget i byerne og i landdistrikterne i det østlige Australien, der rummer mange områder med kvægopdræt og kornproduktion.

Så hvis du havde taget udgangspunkt i udviklingen i de enkelte regioner i Australien frem for bare at tage udgangspunkt i en standardtabel, som du plejer at gøre, havde du kunne fornemme nuancerne.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-12-2019 16:37
23-12-2019 17:15
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Måske var det en god idé at starte en ny debattråd om emnet. Det oprindelige startindlæg handlede om en folkeskoleelev, der skulle have hjælp til en projektuge for tre år siden, og det er postet i gruppen med overskriften: Få lektiehjælp og gode råd til eksamen og skoleopgaver, der handler om klima. Husk altid at oplyse uddannelse/fag, klassetrin og hvilke spørgsmål, du ønsker svar på.

Har selv arbejdet som underviser på en videregående uddannelse og synes, at det er en glimrende idé med spørgsmål og målrettede svar.

Men siden da har diskussionen været vidt omkring, så hvis der er nogen, der har mod på at fortsætte diskussionen i en ny debattråd, er det oplagt for overskuelighedens skyld og med respekt for, at det er tilegnet spørgsmål fra elever, studerende og undervisere og målrettede svar på disse.
Redigeret d. 23-12-2019 17:21
23-12-2019 19:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Debatten i denne tråd har nu bare ligge død i 3 år. Det er helt præcist fra den
16-12-2016 til den 12-12-2019.
23-12-2019 19:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Debatten i denne tråd har nu bare ligge død i 3 år. Det er helt præcist fra den
16-12-2016 til den 12-12-2019.
23-12-2019 19:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Debatten i denne tråd har nu bare ligge død i 3 år. Det er helt præcist fra den
16-12-2016 til den 12-12-2019.
23-12-2019 19:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Uanset forskydningerne i regnmængden har de formået at får en kraftig stigning i høstudbytterne i hvede i Australien fra 1961 og til nu.

Det påståede omkring tørke i Australien skal man lige tage med et grand salt. Om få år vil der med stor sandsynlighed blive sat en ny rekord i produktionen af hvede.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-12-2019 19:59
23-12-2019 21:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Jørgen Petersen - du snakker løs og smider rundt med kurver.
"Data er fra Faostat" står der - på dansk.
Måske en skoledreng, der har hygget sig lidt med billederedigering?
Eller er det virkeligt noget fra en seriøs kilde?
23-12-2019 21:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
FAOSTAT er en glimrende database angående kornavl.
23-12-2019 22:13
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Og hvor er så linket til den glimrende undersøgelse, Jørgen Petersen?
23-12-2019 22:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Dataene kan hentes her. Bare vælg det rigtige land og afgrøde med mere.

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
Redigeret d. 23-12-2019 22:22
Side 2 af 3<123>

Deltag aktivt i debatten Global opvarmning i folkeskolen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nyt computerprogram til folkeskolen922-03-2017 09:12
Artikler
Global opvarmning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik