Husk mig
▼ Indhold

Global opvarmning, vulkaner og island....


Global opvarmning, vulkaner og island....27-08-2014 14:36
kfl
★★★★★
(2167)
Det er almindeligt kendt, at kraftige vulkaner kan sænke den globale temperature, men gælder der også det omvendt, nemlig at en globale opvarmning/afkøling kan medføre en forøget/reduceret vulkan-aktitiviteten.

At noget sådan skulle være tilfældet fremgår af følgende artikel, som jeg desværre ikke har adgang til:

W. J. McGuire:Correlation between rate of sea-level change and frequency of explosive volcanism in the Mediterranean.

Kan den forøgede jordskælvsaktivitet på Island have noget at gøre den globale opvarmning / landhævninger ? Jeg ved det ikke, men måske nogle af klimadebats geologer ved det ? I så fald: Hvilken tidsskala taler man om: 10 år, 100 år, 1000 år ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
27-08-2014 15:12
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
"Vær skeptisk over for skeptikerne...."

Skeptikerne forekommer skeptiske overfor alle udsagn og vurderinger i klimadebaten. (det skal jeg love for jeg selv har fået at føle ..!)
De IPCC-tro forekommer kun ensidigt skeptiske over for den ene fløj?

KFL: iøvrigt tak for alle dine indlæg og undskyld det kniber med at kommentere , jeg vender tilbage til debaten inden så længe igen.
27-08-2014 15:23
kfl
★★★★★
(2167)
Her er et link til Carbon Brief staff: Can climate change cause earthquakes? We look at the science and the spin.
28-08-2014 17:11
Henning Petersen
☆☆☆☆☆
(25)
Meget skal man læse. Hvad bliver det næste? Global opvarmning skyld i meteornedslag? Global opvarmning skaber sorte huller? Global opvarmning giver Helle Thorning en valgsejr?

Mon ikke de kræfter med tusindvis af grader der er på spild i Jordens indre er ret ligeglade med et par tiendedele temperaturstigning i luften?
28-08-2014 20:02
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg må sige, at jeg nyder din bemærkning for du har helt klart ikke bemærket, at der kan være noget om snakken.

Ved en afsmeltning af iskapperne vil der ske en landhævning og disse landhævninger kan igangsætte et jordskælv. Det er helt sikkert noget, der ikke kan ske i løbet af noge få år, men måske 50, 100 eller 1000 år. Jeg skal selvfølgelig undersøge tidsperspektivet i en sådan følge af den globale opvarmning. Er der nogen der ved noget om dette ?

Ifølge

Climate Change May Increase Volcanic Eruptions

vil der være en timelag på ca 2500 år før man ser en forøget vulkanaktivitet:

We predict there's a time lag of about 2,500 years," Jegen said. "So even if we change the climate, you wouldn't really expect anything to happen in the next few thousand years.

Redigeret d. 28-08-2014 20:12
RE: Jordskælv28-08-2014 23:21
kfl
★★★★★
(2167)
Island Jordskælv 1706-1990
29-08-2014 17:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg mener,at det er usandsynligt,der kunne findes en mærkbar sammenhæng med afsmeltningen af isdækket i Grønland og jordskælv og vulkanudbrud.
Isdækket opstod i øvrigt som en følge af vulkanudbrud,og vulkanudbrud var en følge af pladetektonik?

De kræfter,som er i spil ved forskydningen af kontinentalpladerne er mange gange større end de kræfter der ville opstå ved afsmeltningen af indlandsisen i Grønland og nogle bjerggletsjere.
Det kan påpeges,at målinger viser,at den samlede masse af isdækket på Antarktis ikke er aftaget,selvom nogle promille af isen på halvøen er afsmeltet.

Der skulle en afsmeltning af et isdække på flere kilometers tykkelse på hele den nordlige hemisfære til,for at bevirke en mindre hævning af den europæiske del af den euro-asiatiske kontinentalplade.

F.eks.opstår Andreasgraven i Californien ved,at stillehavspladen graver sig ind under den nordamerikanske plade.
Vulkanerne på Island opstår langs skillelinjen mellem den nordamerikanske plade og den nordeuropæiske,disse plader fjerner sig kontinuerligt fra hinanden.

Jordskælv,vulkanudbrud og isdannelser har altid fundet sted og vil fortsætte i fremtiden.
Det ville da være mere meningsfuldt,at menneskene indrettede sig efter disse naturhændelser og tilpassede deres livsform mht. bosteder etc.,istedet for at forsøge sig med useriøse teorier om relationer til AGW.

De mennesker,som siger,at klimaforandringerne altid har fundet sted,og at de nuværende også er naturlige,og at det blot er andelen af menneskets indflydelse,som kan diskuteres,skal man derimod respektere og tage alvorligt.
Redigeret d. 29-08-2014 17:39
29-08-2014 19:16
kfl
★★★★★
(2167)
Tidsskalaen er vigtig i denne sammenhæng !"
29-08-2014 19:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
kfl skrev:
Tidsskalaen er vigtig i denne sammenhæng !"


Kfl

Hvad mener du ? Tidsskala - har den ændret sig ? Mig bekendt inddeler vi stadig tiden i sekunder, minutter, timer, døgn, uger, måneder, år osv.

Måske du mente tidshorisonten - altså længden af den tidsperiode, der ses på ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-08-2014 20:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
KFL-
Med udviklingen af en naturlig hændelse set i et tidsperspektiv,mener du vel at vi går fra en varm periode til en ny istid?
29-08-2014 22:29
kfl
★★★★★
(2167)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
kfl skrev:
Tidsskalaen er vigtig i denne sammenhæng !"


Kfl

Hvad mener du ? Tidsskala - har den ændret sig ? Mig bekendt inddeler vi stadig tiden i sekunder, minutter, timer, døgn, uger, måneder, år osv.

Måske du mente tidshorisonten - altså længden af den tidsperiode, der ses på ?


Jeg har brugt tidsskala I betydningen tidshorisont dvs 10 år, 100 år, 1000 år....


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
RE: Jordskælvsmyter30-08-2014 09:16
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Sakset fra: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/10-myter-om-jordskaelv


Myte 2: Klimaforandringer kan påvirke jordskælv


Fakta:
»Det er meget usandsynligt,« siger Bo Holm Jacobsen. (Bo Holm Jacobsen er lektor på Geologisk Institut ved Aarhus Universitet)

Klimaforandringerne finder sted i den meget aktive grænse ved jordens overflade og omfatter atmosfæren og verdenshavet.

»Kræfterne fra atmosfæren og oceanet på jordoverfladen ændrer sig uhyre lidt, sammenlignet med de kræfter, der virker mellem de tektoniske plader og som driver og udløser jordskælv. Ligeså udbreder temperaturvariationer sig uhyre langsomt ned i jorden fra overfladen,« siger Bo Holm Jacobsen, og han fortsætter:

»Jordlag dybere end cirka 2 km har ikke mærket opvarmningen efter istiden, så vore dages klimavariationer rækker ikke ned til de jordskælvsaktive lag.«
30-08-2014 14:57
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
kfl skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:
kfl skrev:
Tidsskalaen er vigtig i denne sammenhæng !"


Kfl

Hvad mener du ? Tidsskala - har den ændret sig ? Mig bekendt inddeler vi stadig tiden i sekunder, minutter, timer, døgn, uger, måneder, år osv.

Måske du mente tidshorisonten - altså længden af den tidsperiode, der ses på ?


Jeg har brugt tidsskala I betydningen tidshorisont dvs 10 år, 100 år, 1000 år....


kfl

Tak for uddybningen.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-08-2014 16:44
kfl
★★★★★
(2167)
Fra same kilde:
Myte 6: Den smeltende iskappe kan påvirke jordskælv

Fakta:
»Ja, principielt kan afsmeltning af store iskapper formentlig forårsage store jordskælv.

»Der er klare indikationer, at afsmeltningen af den store iskappe over Skandinavien for ca. 10.000 år siden forårsagede nogle skælv med størrelse på måske så meget som 7 eller 8 på Richterskalaen,« siger Bo Holm Jacobsen.

Men ifølge Bo Holm Jacobsen er vores globale opvarmning ret moderat i sammenligning med opvarmningen ved afslutningen af istiden, og der er derfor ikke grund til at tro, at den smeltende is på Grønland og Antarktis spiller væsentligt ind.


Det er præcis det som andre kilder siger - her og nu ingen påvirkning, men måske om nogle tussinde år når iskapperne er smeltet helt eller delvist væk.

Du skulle have læst hele artiklen !
30-08-2014 19:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Den antropogene emission af CO2 vil vare ved mindst 100 år endnu;men med aftagende intensitet,og vil være med til at forlænge den nuværende mellem-istid.

Men om vi mennesker udleder mere eller mindre CO2,kan det ikke bremse de geologiske og klimatiske forandringer,som fører til den næste istid.
Og om den globale atmosfæretemperatur stiger eller falder 2 eller 3 gr. kan os i princippet være ligegyldig.,det bliver først til en katastrofe når menneskene og andre levevæsener bliver påvirket negativt i deres levevis,skal vi ikke nyde varmen så længe det er muligt?
At bilde os ind,at vi med de forholdvis ringe globale temperaturstigninger,som skyldes antropogen CO2 emission,som vil være næsten aftaget om godt 100 år, vil være i stand til at smelte iskapperne i Grønland og på Antarktis om 1000 år,og derved bevirke jordskælv ,er efter min mening det pure fantasteri..

Skræmmebillederne med,at den begyndene afsmeltning af iskappen i Grønland,(Ismassen på Antarktis er idag ikke reduceret),vil bevirke at Grønland hæver sig,og at der derved udløses jordskælv og vulkanudbrud er helt absurd,inden isen har mistet meget af sin masse,vil klimaet igen være blevet koldere og iskappen vil igen være tiltagende,måske allerede om 200 år.

Vulkanudbrud,jordskælv og drastiske klimaforandringer har altid fundet sted i Jodens historie og vil fortsat gøre det.Egentlig hører disse naturbegivenheder til det normale for en planet som Jorden.
Den langsomme evolution får os til at tro,vi lever lever i en statisk verden,og når vi oplever drastiske begivenheder som vulkanudbrud på Island,jordskælv,oversvømmelser og orkaner,bliver vores verdenbillede bragt i uorden og det daglige liv bliver forandret.Denne usikkerhed giver grobund for fantaster med useriøse teorier.

Og så hopper KFL. på vognen og laver en tidslinje og taler om afsmeltning af Grønland og jordskælv om 1000 år og mere,grundet AGW,det kan man da kalde "overnaturlige evner",som måtte kunne give ham en stilling i IPCCs øverste hierarki.
Redigeret d. 30-08-2014 19:20
30-08-2014 21:12
SRJ
★★★☆☆
(462)
Kjeld Jul skrev:
Ismassen på Antarktis er idag ikke reduceret


Det udsagn stemmer ikke overens med nedenstående figure, fra Shepherd et al, 2012------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
31-08-2014 15:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ SRJ

Der skulle have stået:
Ismassen på Antarktis er idag ikke reduceret væsentligt.

Jeg har mine oplysninger fra Alfred-Wegener Institutes -AWI-,som skriver: mens gletsjerne på vest Antarktis og halvøen skrumper,vokser iskappen på øst-Antarktis.
På en dekade taber Antarktis kun ca. 0,0045% af sin samlede ismasse.

Det kan også nævnes,at målinger på den meteorologiske Neumayer station på øst-Antarktis viser,at der de sidste 30 år er blevet koldere.
Redigeret d. 31-08-2014 15:54
31-08-2014 17:24
Kosmos
★★★★★
(5374)
Det udsagn stemmer ikke overens med nedenstående figure, fra Shepherd et al, 2012

- men 'fårehyrden's (mfl.) graf synes på den anden side ikke at stemme helt overens med DMIs angivelser vedr. Grønlands indlandsis(masse):, hvis jeg iøvrigt læser dem korrekt(?).
08-09-2014 14:57
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld Jul

Her er et par bemærkning til din post:

Der er videnskabelig dokumentation for at den globale opvarmning/afsmeltning af gletchere kan påvirke jordskælvsaktivitetet:

Rapid Ice Mass Loss: Does It Have an Influence on Earthquake
Occurrence in Southern Alaska?
.

Her er et andet link Melting Glaciers Expected To Cause Earthquakes And Volcanoes As Earth's Shape Isostatically Rebounds

"It's unavoidable that glacial retreat will induce tectonic activity," says geoscientist Allen Glazner of the University of North Carolina, Chapel Hill.


Med hensyn til din påstand om at Antarktis ikke reducers henvises til New satellite maps show polar ice caps melting at 'unprecedented rate'
Redigeret d. 08-09-2014 15:19
09-09-2014 15:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej KFL

Jeg mener,det er usandsynligt,at AGW kan bevirke afsmeltningen af så store ismasser i Grønland og på Antarktis,at det kan påvirke kontinentalpladerne og forårsage jordskælv og vulkanudbrud.
Allerede om mindre end 100 år,vil udledningen af antropogen CO2 klinge af,hvorved den tilførte mindre globale opvarmning vil aftage,og Jorden igen efterhånden komme i en termisk balance.

En hævning af landmasserne efter afsmeltningen af den flere kilometertykke iskappe på den nordlige hemisfære går meget langsomt.
Den sidste store istid sluttede for ca. 12000 år siden,og landmasserne i Skandinavien og Skotland hæver sig stadig med ca. en meter på 100 år,det er en kontinuerlig landhævning,som ikke har udløst jordskælv og vulkanudbrud i nord Europa.
Hvordan skulle en minimal afsmeltning af iskapperne i Grønland og på Antarktis så føre til sådanne voldsomme geologiske begivenheder på grund af en relativ kortvarig antropogen opvarmning?
Man kunne forestille sig,at det kunne komme til jordskælv,hvis kontinentalpladen var i bevægelse,samtidig med at den blev aflastet af den smeltende iskappe;det er en iagttagelse man mener at have gjort i Alaska;men at henføre en sådan hændelse til en årsagssammenhang med AGW er helt absurd,fordi en sådan skorpespændings udløsning vil indfinde sig med flere tusinde års forsinkelse.
Jordskælv af denne art,passerer naturligvis der,hvor der før lå en iskappe,og ikke et eller andet sted i verden,som f.eks. i Chile,Indonesien eller Island.

Nu til afsmeltningen af iskappen i Grønland og på Antarktis.

Ad. Grønland.
Den danske forsker Kurt Kjær er sammen med forskere fra KU,DTU og Aarhus Uni nået frem til ,at klimamodellerne omkring issmeltningens indflydelse på vandstanden i verdenshavene skal laves om.
Hastigheden,som isen forsvinder med,stiger og falder betydeligt hen over årtierne.
Forskningen viser,at det dynamiske ismassetab kommer og går med flere års mellemrum.
I perioden 1985 - 1992 oplevede Grønland et stort tab af ismasse;men gletsjerne stabiliserede sig,og det dynamiske ismassetab ophørte i over 10 år.
Forskerne siger,at Grønland vil miste mindre is de næste år.

Ad. Antarktis.
Iflg. Alfred Wegener Institut -AWI-taber Antarktis kun ca. 0,0045% af sin samlede ismasse i 10 år.
Vest Antarktis taber ismasse,mens ismassen på øst Antarktis er tiltagende.
Samtidig er der blevet koldere på øst Antarktis de sidste 30 år.
09-09-2014 23:20
SRJ
★★★☆☆
(462)
Kjeld Jul skrev:
Ad. Grønland.
Den danske forsker Kurt Kjær er sammen med forskere fra KU,DTU og Aarhus Uni nået frem til ,at klimamodellerne omkring issmeltningens indflydelse på vandstanden i verdenshavene skal laves om.
Hastigheden,som isen forsvinder med,stiger og falder betydeligt hen over årtierne.
Forskningen viser,at det dynamiske ismassetab kommer og går med flere års mellemrum.
I perioden 1985 - 1992 oplevede Grønland et stort tab af ismasse;men gletsjerne stabiliserede sig,og det dynamiske ismassetab ophørte i over 10 år.
Forskerne siger,at Grønland vil miste mindre is de næste år.


Henvisninger? Jeg kender kun til gode satellitdata for grønlands ismasse efter engang midt i halvfemserne (jvf. den graf jeg indsatte ovenfor).


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
10-09-2014 00:18
Kosmos
★★★★★
(5374)
Henvisninger? Jeg kender kun til gode satellitdata for grønlands ismasse efter engang midt i halvfemserne

- kan disse:ikke (gen)bruges??
10-09-2014 00:26
SRJ
★★★☆☆
(462)
Kosmos skrev:
Henvisninger? Jeg kender kun til gode satellitdata for grønlands ismasse efter engang midt i halvfemserne

- kan disse:

[/img]

ikke (gen)bruges??


Nej - det er surface mass balance, og inkluderer dermed ikke massetab ved kælving (se teksten på DMI's side). De kan derfor ikke sammenlignes direkte med de grafer som jeg viste, og som er beregnet ud fra ændringer i tyngdefeltet målt med satellit. Desuden er de DMI grafer jo fra en reanalyse, dvs. kombination af observationer og modelberegninger. Model. Klimamodel. Vist noget som skeptikere gerne vil undgå.

Og jeg spørger efter en præcis henvisning til data for påstanden om ismængden 1985-1992 i Kjeld Juls indlæg


------------------------------------------------------

For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
10-09-2014 08:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ SRJ

Oplysningen har jeg fra en artikel i Videnskab.dk
10-09-2014 11:16
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld

Du skriver følgende:

Det kan også nævnes,at målinger på den meteorologiske Neumayer station på øst-Antarktis viser,at der de sidste 30 år er blevet koldere.


Denne påstand har jeg undersøgt ved at hentet middeltemperaturen for Neumayer stationen (70.67S,8.25W) via KNMI. Resultat kan du se her:Der er anvendt en lineaær model med 2 harmoniske svingninger med perioderne 6 og 12 måneder.

Denne model kan forklare ca. 91% af al variation og der er beregnet en ikke signifikant trend på -0.01471 +/+ 0.0237 Celcius.

Dette kan også udtrykkes ved et konfidensinterval for trenden på [-0.03841;0.00898] Celcius. Da dette interval indeholder 0, er trenden ikke significant forskellig fra nul.

Din påstand holder derfor ikke.
Redigeret d. 10-09-2014 11:35
10-09-2014 21:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej KFL-
Det er.sandelig ikke min påstand,det er data fra AWI. -
Jeg priser dog din ihærdige research.
Deltag aktivt i debatten Global opvarmning, vulkaner og island....:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Vulkanudbrud på Island318-07-2017 12:25
Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island dynamics in the Solomon Islands015-05-2016 22:49
Island Jordskælv329-08-2014 16:43
Vulkanudbrud4123-03-2013 10:42
Urban Heat Island again....516-04-2012 10:39
Artikler
Klimaet i Island
Vulkaner og vulkanudbrud
Global opvarmning
NyhederDato
Mennesket langt større CO2-synder end vulkaner24-06-2011 06:18
Ekspert: Varmere klima giver flere vulkanudbrud19-04-2010 10:05
Vulkanudbrud kan sænke temperaturen16-04-2010 08:03
Støv på bilerne skyldes smeltet is i Island23-02-2010 05:32
Vulkaner og sol er uden betydning for havstigning30-10-2009 05:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik