Husk mig
▼ Indhold

Global vandstand og tyngdelov


Global vandstand og tyngdelov17-03-2009 13:03
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Global vandstand og tyngdeloven.

Et af de emner der optager mange i klimadebatten er havniveauet – eller den globale vandstand. Det er klart interessant for os mennesker, idet meget store arealer ligger så lavt, at en vandstandsstigning på nogle få meter ville få stor økonomisk betydning. Man ville være nødt til – som hollænderne – at bygge stadigt højere diger. Dette er ikke noget teknisk problem, men det har sikkert sine grænser – også selv om man hentede digematerialet på havbunden, hvilket selvfølgelig ville være det mest logiske.

Selv om det er vanskeligt at måle niveauet – specielt fordi landområderne ikke er stabile men derimod hæver og sænker sig uafhængigt af vandstanden – så er der dog tilsyneladende fundet metoder til at måle det globale havniveau nogenlunde sikkert. Det sker primært ved hjælp af satellitmålinger (så vidt jeg ved, og jeg ved det fra Branner), og det lader til, at niveauet er stigende med ca 3 mm pr år. I øvrigt tilsyneladende næsten lineært. Prøv at se på grafen fra klimadebats forside (global vandstand – se her: http://www.klimadebat.dk/grafer_vandstand.php )
– der er små udsving fra år til år, men det generelle billede fra 1993 indtil nu er, at niveauet stiger omtrent lineært.

Det der så er interessant er at prøve at forstå, hvad det er, der betinger dette øgede niveau. Et ofte brugt argument er, at det skyldes stigende global middeltemperatur, idet vand udvider sig, når temperaturen stiger. Dette er til en vis grad korrekt, men det er dog værd at bemærke, at så enkelt er det ikke. Vand vejer ikke mest – og fylder derfor heller ikke mindst – ved 0 grader C – men derimod ved 4 grader C. Det betyder, at alt det havvand, der har en temperatur under 4 grader C faktisk fylder mindre ved en behersket temperaturstigning. Vandets frysepunkt/smeltepunkt er i øvrigt heller ikke altid 0 grader – men afhænger bl a af saliniteten. Det betyder, at det ikke kun er det vand, hvori der flyder is, der har en temperatur på 0 grader – isfrit vand kan sagtens have en temperatur under ferskvands frysepunkt. – En forudsætning for at kunne sige noget klogt om en eventuel udvidelse som følge af temperaturstígning er derfor, at man kender havets gennemsnitlige temperatur. I hvert fald er det værd at bemærke, at meget store havområder omkring polerne konstant ligger under 4 grader C.

Men kunne der tænkes andre faktorer, der påvirker vandstanden? Det kunne der faktisk godt! For det første findes der en del undersøiske vulkaner. Hvor mange aner jeg ikke, men de der er, vil dels kunne ændre vandtemperaturen lokalt (hvilket dog kun vil ændre havniveauet generelt, dersom aktiviteten øges) og dels sprøjte materiale fra Jordens indre op på havbunden. Desuden er der en vis transport af materiale fra land til vand fra de forskellige vandløb. Grand Canyon er f eks et resultat af Coloradoflodens aktivitet, så det er ikke småting, denne flod har flyttet fra land til hav. Dette gælder alle floder, åer, elve, gletchere osv – det er en énvejstransport som følge af tyngdeloven.. Havet flytter ikke på samme måde materiale fra vand til land – udelukkende vand i fortættet dampform – og dette vand tilbageføres konstant. Kysterosion er et andet eksempel på denne ensidige bevægelse. Endelig er der sand- og støvstorme, der hele tiden flytter materiale fra land til vand. Hvor meget disse faktorer betyder, er dog sikkert svært at måle, men at det er milliarder af tons hvert år, er formentlig uomtvisteligt. Den eneste modsatrettede bevægelse jeg lige kan komme i tanker om er, når tektonikplader bevæger sig ind over hinanden. Bjergkæderne er jo så vidt vi ved skabt på denne måde, så det er selvfølgelig også en faktor, der skal medregnes. Den mekanisme er dog meget mere abrupt – dvs det sker ikke jævnt – så indtil vi får nogle gigantiske jordskælv som følge af tektonisk aktivitet, vil vi nok se vandstanden stige.

Betyder klimaet/temperaturen så ikke noget som helst? – Formentlig jo. Hvis vi ser på grafen over den globale vandstand, ser vi nogle annuale udsving, og det skyldes uden tvivl, at der er meget mere hav på den sydlige end på den nordlige halvkugle. Derfor stiger vandstanden midlertidigt, mens vi har vinter, fordi så er det jo som bekendt sommer på den sydlige halvkugle.

Men det er vigtigt at bemærke, at mens den globale temperatur tilsyneladende toppede i 1998, så er vandstanden fortsat med at stige. Og dette kan formentlig ikke forklares med nogen forsinkelses-mekanisme, fordi så ville vi næppe se de årlige udsving så markant.

Skrevet af Brinch
17-03-2009 15:54
Kosmos
★★★★★
(5374)
– der er små udsving fra år til år, men det generelle billede fra 1993 indtil nu er, at niveauet stiger omtrent lineært

- interessant og tankevækkende indlæg; men prøv lige at kigge her, samt at læse dette; det sidste link peger på en række interessante indlæg - scroll ca. halvvejs ned ad siden og find:
'January 15, 2008
Verification of IPCC Sea Level Rise Forecasts 1990, 1995, 2001'.
RE: global vandstand og tyngdelov17-03-2009 17:21
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
@Kosmos

Tak for henvisningen Kosmos. Jeg synes jo på en måde, at din henvisning blot bekræfter en antagelse om, at IPCC ret ofte skifter synspunkt eller forudsigelser. Det kan man så synes godt eller mindre godt om, - det klogeste man måske kan sige om den holdning er vel sagt af komponisten Bob Dylan: "The answer my friend - is blowing in the wind - the answer is blowing in the wind".

VH Brinch
17-03-2009 18:46
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Brinch

Det er også vigtigt for helhedens skyld, at bemærket at den gamle havbund falder sammen, dermed bliver volumen større (mere plads til smeltevand/havvand)...det kan evt. betyde at vandstandsstigningerne ikke synes voldsomme store.
RE: global vandstand og tyngdelov17-03-2009 19:43
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
@Glar

Tak for tilføjelsen. Det gælder jo om at få så mange aspekter med som muligt. Det at den gamle havbund falder sammen, har det at gøre med olie- og gasudvinding? Eller hvad? Ved du noget om det? - For hvis det er sådan, så er det jo et element, der også skal tages i betragtning. Jeg forestillede mig umiddelbart, at det måtte dreje sig om så små mængder - relativt set - at jeg slet ikke tog det i betragtning. Men det kan jo være et vigtigt element.

Venligst brinch
Deltag aktivt i debatten Global vandstand og tyngdelov:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nils-Axel Mörner/Cuxhaven-vandstand805-12-2011 23:56
Artikler
Havniveau
NyhederDato
Højere vandstand kan koste København 390 millioner om året09-10-2008 07:00
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik