Husk mig
▼ Indhold

Global Warming-alarmister ude i kuldenSide 3 af 3<123
20-05-2009 19:59
kfl
★★★★★
(2167)
Frank Lansner skrev:
Og så er der drøje hug til global warming fra Telegraph Belfast:
Pouring cold water on global warming. Global cooling has arrived. Global warming is dead.

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/environment/pouring-cold-water-on-global-warming-14299972.html
Mediekrigen out there flytter sig?


Hej Frank Lansner

Tak for henvisningen til denne artikel, som jeg syntes er særdeles velskrevet. Her er mine bemærkninger:

Bemærkninger til artiklen:

Artiklen er skrevet af fysikeren, klimatologen Terri Jackson. Han har tidligere været med til at oprette Energy Group under Institute of Physics, London. Det er en fornøjelse rent sprogligt at læse den velformulerede artikel.

World Conference of Climate Change blev afholdt den 8. - 9. Marts 2009 i New York. Som arrangør stod Heartland Institute.

Det er min opfattelse, at Heartland Institute, som den førende skeptiske organisation, har forsøgt at samle alle klimaskeptikere på denne konference. Resultatet af denne konference, ser de selv, som noget af det ypperste klimaskeptikerne kan præstere.

Konferencen blev sponsoreret af ca. 60 organisationer fra det neokonservative netværk . Som de mest prominente kan nævnes:

- Competitive Enterprise Institute, US
- George Marshall Institute, US
- John Locke Foundation, US
- The Heritage Foundation, US
- Oregon Institute of Science and Medicine,US

Se World Conference of Climate Change

Artiklen beskæftiger sig dels med politiske/økonomiske argumenter og dels naturvidenskabelige argumenter imod den globale opvarmning. Som kronvidner i denne argumentation henvises til en række kendte skeptikere:

- Præsident Vaclav Klaus
- Prof. Emeritus Dan Easterbrook
- Dr. Richard Linzen
- Prof. Syun-Ichi Akasofu
- Dr. Willie Soon
- Prof. Paul Reiter
- Piers Corbyn

Der er måske kun Dr. Richard Linzen, der har beskæftiget sig med klimaforskning, men som også er sponsoreret af Exxon Moblile og Daimler Chrysler. Se Richard Linzen

Jeg opfatter artiklen som hudløs ærlige, hvor der ikke skjules noget. Derfor står præmisserne og dermed konklusionerne for konferencen helt klart og viser kvaliteten af de skeptiske argumenter.

Hvis den refererede artikel giver et retvisende billede af hvad, der blev omtalt på konferencen, er det skræmmende, hvor dårligt funderet de skeptisk cirkler er i deres argumentation og viden. Der er manglende viden, stråmandsargumentation, datafiskeri og manipulerede citater i lange baner. Enhver ærlig skeptiker må græmmes.

Politisk/Økonomisk argumentation.

Det centrale politisk/økonomiske argument blev fremført af Præsidenten den Tjekkiske Republik Vaclav Klaus, der er citeret for - i min oversættelse:

Miljøfolk – selv de moderate - er mindre interesseret i truslen fra den globale opvarmning end de er i, at styre den menneskelige adfærd og begrænse de økonomiske aktiviteter. Han tilføjede: Deres sande planer og ambitioner er at standse den økonomiske udvikling og gå hundredvis af år tilbage i tiden.


Der blev givet stående ovationer til hans indlæg.

Dette indlæg viser efter min vurdering, at det er økonomi og ikke videnskab, der er udgangspunktet for konference.

Naturvidenskabelig Argumentation

De centrale argumenter og kritikken af IPCC blev fremført af Prof. Don Easterbrook på basis af artiklen Global Cooling is here! Evidence for predicting global cooling for the next three decades

Selv om artiklen tager sig ud som en naturvidenskabelig artikel er der tale om noget andet. Der er så mange fejl, at Don Easterbrook mister al troværdighed allerede i første afsnit af artiklen:

Despite no global warming in 10 years and recording setting cold in 2007-2008, the Intergovernmental Panel on Climatic Change (IPCC) and computer modelers who believe that CO2 is the cause of global warming still predict the Earth is in store for catastrophic warming in this century.


Der har ikke været tale om en global afkøling over de sidste 10 år og der har ikke været en global kulderekord i 2007-2009 og IPCC har ikke forudsagt en katastrofal global opvarmning.


The IPCC models have predicted a one degree increase in global temperature by 2011 with further large temperature rises to 2100


IPCC har angivet en række scenarie for klimaudviklingen. Når der ikke er angivet en usikkerhedsmargin, er der ikke tale om en retvisende gengivelse af, hvad IPCC siger.

Se Diskussion af Don Earsterbrooks Artikel

Pacific Ocean in Cooling mode

Nasa satellite imagery from the Jet Propulsion Laboratory in California has confirmed that the Pacific Ocean has switched from the warm mode it has been in since 1977 to its cool mode, similar to that of the 1945-1977 global cooling period.


Ændret i forhold til førset version, idet jeg ikke have undersøgt PDO ordenligt.

Det er almindelig accepteret, at El Nina/La Nina(ENSO) påvirker både luft- og vandtemperaturen i Stillet Havet periodisk og at det har nogle afledede effekter.

PDO ( Pacific Decadal Ocillation) et udtryk for fordelingen af varmen i Stillethavet mellem nord/syd og minder om ENSO. Ordet Cold/Warm fase betyder blot en forskydning af varmen mellem nord/syd - ikke noget med at hele Stillethavet er koldt/varmt.

Der ligger måske en manipulation fra Don Earstebrook side i at referere til Cold Fase. Det kunne antyde, at hele Stillehavet er under afkøling ?

Jeg har hentet følgende fra Diskussion af Don Earstebroks artikel:

There is no evidence to suggest a switching of "warm" to "cool" phase will alter global mean temperature, for the reason that again, the PDO is an internal mechanism that moves heat around, it doesn't add heat to the climate system. The PDO itself is defined as not having a trend, but during the 'warm phase,' the majority of the Pacific is actually cooler than normal. These terms have more to do the value and are "names" rather than physical descriptions of what happens. Easterbrook would have us believe this is all responsible for mid-century "cooling" while ignoring aerosols, volcanoes, or anything else.


Se wikipedia PDO

Jeg har fundet flere artikel om PDO bl.a. Is Pacific Decadal Oscillation the Smoking Gun?

Variationer i PDO har ingen umiddelbar sammenhæng til den generelle trend globale temperatur, men den har konsekvenser for de forskellige fiskebestande og temperaturudvikling for de tilstødende lande set IPCC . Det førstnævnte fremgår af følgende graf:


Figure 3: Monthly PDO index (blue) versus monthly global land ocean temperature anomanly (red). Smoothed data and trend lines are added.


Klimarekorder

I artiklen nævnes en række klimarekorder som f.eks.

- Et temperaturfald i Antarktis på 2 - 3 F
- En tilvækst i den Arktiske is tykkelsen på indtil 3.5 m
- Der har lige været to af de værste vintre i USA i løbet af 60 år
- 46 tommer's snefald i New York
- 70 cm sne i Toronto – det største snefald siden 1950
- Snefald i dele af Kina og Asien – først i mands minde
- Storbritannien har haft den værste januar i 12 år
- Sneen i Alperne er den bedste i en generation

Der er ikke i alle tilfælde givet præcise tidsangivelser over tidsperioden for en de angivne rekorder. Derfor er det vanskeligt at eftervise disse rekorder. For eksemplet skyld antager jeg, at tidsperioden for den angvine rekorder er 24 år.

Hvis man betragter en tidsserie over f.eks. 24 år, og antager som en nulhypotese, at der ikke er sket nogen systematisk udvikling og at der er observeret en rekord, så er sandsynligheden for at observere en rekord i løbet af det efterfølgende år netop 1/25 dvs.ca 4%. Dette betyder, at hvis jeg betragter 1000 vejrstationer placeret verden over og der ikke er nogen systematisk udvikling i temperaturmålingerne, vil jeg forvente, at ca. 40 stationer vil vise en rekord. Der er derfor en let sag at finde vejrrekorder.

De angivne vejrrekorder kan selvfølgelig være forårsaget af et systematisk skift i klimaet fra opvarmning til afkøling, men det kan lige så vel være udtryk for tilfældige variationer i klimaet. Derfor har de viste rekorder ingen videnskabelig værdi, men kun en anekdotisk værdi.

Der gælder generelt, at

P(en ny rekord givet , at der er observeret en rekord til tid n)=1/(n+1).

Jeg skal på et senere tidspunk skrive mere om antal rekoder og ventetiden mellem rekorder. Det er ganske interessant.

Solen aktiviteter

Artiklen hævder, at

Studies by the WeatherAction team(weatheraction.com) led by astrophysicist Piers Corbyn and also the measurements of sun spots by the Institute of Solar-Terrestrial physics in Irkutsk in Russia show that over the last 50 years solar activity has been at its highest for the past several thousand years.


Den totale variation i solens indstråling er under 0,2 % fra min til max. Over de sidste 20 år har solen haft et negativ bidrag til den globale opvarmning se Mike Lockwood(2007).

Oplysningen om at solens aktivitet er den højeste over de sidste mange tusinder år kan være rigtig, men denne oplysning har ingen relevans i relation til diskussionen om den globale opvarmning over de sidste 30 år.

Piers Corbyn må betragtes som en fantast, idet han hævder at kunne forudsige vejret måneder frem i tiden jf. Piers Corbyn

LIA og MWP

The UN IPCC graphics have left out the medieval warming period (950-1300AD) and the Little Ice Age (1350- 1850). This alters the picture entirely.


LIA og MWP


Det er ikke korrekt. IPCC har gentagne gange diskuteret LIA og MWP og status er, at der er konsensus om, at der ikke er tale om globale fænomener. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at der kan ske en revurdering når bedre data og analyser kommer frem.

Desuden er fysikken bag LIA og MWP forskellige fra den opvarmninger, der er induceret af klimagasser.

Bemærkning:
Jeg skal på et tidspunkt have genopfrisket viden om LIA og MWP !

Afsluttende bemærkning

Der er mange flere detaljer i denne artikel, der fortjener en bemærkning, men jeg har ikke mere tid til at bruge på denne artikel om World Conference on Climate Change 2009. Det er tidskrævende at undersøge baggrundmateriale.

Hvorfor kan skeptikerne ikke komme med noget bedre og mere kvalificeret end hvad denne artikel omfater ? Hvor sluger du denne artikel rådt ?

I forhold til det vås, der finde i den omtalt artikel, glæder jeg mig ligefrem til ved lejlighed at læser artikler af Svensmark, Defreitas eller endda Lomborg. Tænk engang !


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 20-05-2009 23:39
20-05-2009 21:43
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@KFL
1000 tak for konstruktivt svar!

Don Easterbrok:
Despite no global warming in 10 years and recording setting cold in 2007-2008, the Intergovernmental Panel on Climatic Change (IPCC) and computer modelers who believe that CO2 is the cause of global warming still predict the Earth is in store for catastrophic warming in this century.


Kfl:
Der har ikke været tale om en global afkøling over de sidste 10 år og der har ikke været en global kulderekord i 2007-2009 og IPCC har ikke forudsagt en katastrofal global opvarmning.


Mit svar:
Don Easterbrok skrev "Despite no global warming in 10 years", Og altså ikke at der har været global afkøling over de sidste 10 år som du vist ligger ham i munden. Der har været temperaturstagnation i ca 10 år, det kan vi vist ikke længere debattere?
Kulderekord 2007-08: Jeg tror han hentyder til det største temperaturfald målt på ét år, jan 2007 til jan 2008? Er det da forkert? Så skriver du at IPCC ikke forudser katatrofal opvarmning. Jam, det var da dejligt! Hvis de ikke mener der lurer katastrofer, hvorfor skal hele verden så udskrive kæmpe beløb på dette midt i en krisetid hvor pengene kunne bruges på rigtigt mange presserende ting?


Don Easterbrok:
Nasa satellite imagery from the Jet Propulsion Laboratory in California has confirmed that the Pacific Ocean has switched from the warm mode it has been in since 1977 to its cool mode, similar to that of the 1945-1977 global cooling period.


Kfl:
Det er almindelig accepteret, at El Nina/La Nina påvirker både luft- og vandtemperaturen i Stillet havet periodisk og at det har nogle afledede effekter, men at bruge tidsrummet 1945-1977, som cold fase, er der ikke nogen dokumentation for.


Mit svar:
Don easterbrok hentyder til PDO og ikke El Nino- La Nina. PDO faser:


KFL:
"Oplysningen om at solens aktivitet er den højeste over de sidste mange tusinder år kan være rigtig, men denne oplysning har ingen relevans i relation til diskussionen om den globale opvarmning over de sidste 30 år."


Mit svar:
Den sætning skal næsten ind under "bemærkelsesværdige citater". Hvordan i XXXXXX kan du sige det???


KFL:
Jeg skal på et tidspunkt have genopfrisket viden om LIA og MWP !


Mit svar:
Efter en diskussion med CBH netop om disse ting påstod han at uanset hvilke data jeg hev frem at det bare var cherry picking etc. Således valgte jeg at samle alt hvad jeg overhovedet kunne finde af data. Finde trends. Det gjorde jeg så, og eftersom langt de fleste af de anerkendte undersøgelser er med kan man ikke længere kalde det Cherry picking. Men for at undgå at forholde sig til data kan man nu sige at dette ikke er peer reviewet etc. Altså finder man få anerkendte data frem er det cherry picking. Finder man mange anerkendte dataset frem er det en undersøgelse der ikke er peer reviewet.

Anyway: Jeg har brugt måneder på at samle data om LIA MWP etc. Og her er resultater:
http://wattsupwiththat.com/2009/04/11/making-holocene-spaghetti-sauce-by-proxy/
Det er ikke andet end en stor addition af trends fra hele kloden, selvom det ser komplekst ud.
01-06-2009 22:35
kfl
★★★★★
(2167)
Frank Lansner skrev:
Hej kfl!
Hvis du har noget du synes jeg burde læse gør jeg også gerne det.

Og hvis du har kommentarer til mine skriv er jeg ogå meget interesseret:
http://wattsupwiththat.com/2009/01/30/co2-temperatures-and-ice-ages/
http://wattsupwiththat.com/2009/04/11/making-holocene-spaghetti-sauce-by-proxy/
http://wattsupwiththat.com/2008/12/17/the-co2-temperature-link/

Bedste hilsner, Frank


Hej Frank Lanser

Jeg har kikker din internet publikation om MWP igennem et par gange, men er ikke nået til nogen egentlig konklusion andet end den er svær uoverskuelig og, at du har brugt megen tid på at samle data sammen.

Hvis dit udgangspunkt er, at du vil bevise eller modbevise MWP, er det nødvendigt, at du giver en præcis definition af den, som f.eks.

- MWP løber over perioden xxxx-yyyy
- Der er tale om en global opvarmningsperiode?
- MWP temperaturforløb er x grader højere end...
- MWP opståen skyldes følgende fysiske forhold...
- Følgende taler for eksistensen af en Global MWP..
- Følgende taler imod eksistensen af en lokal MWP..

I den forbindelse er det nødvendigt at undersøge, hvad der hidtil er skrevet om MWP. Næste step er at angive hvilke data, som du mere er de bedst tænkelig til, at afprøve denne hypotese med.

Næste skridt er at undersøge hvilke statistiske metoder, der er bedst egnet til at undersøge hypotesen.

Endelig er det sidste skridt, at formidle din konklusion til en bredere offentlighed.

Alt i alt et omfattende arbejde.

Jeg har ikke taget stilling til, hvorvidt jeg vil gå ind i en sådan struktureret proces, men du vil stå meget stærkere i din argumentation, hvis du er meget stringent i din arbejdsmetode.

Dette er min umiddelbare reaktion.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
03-06-2009 11:48
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@KFL

Tak fordi du har kæmpet dig igennem:
http://wattsupwiththat.com/2009/04/11/making-holocene-spaghetti-sauce-by-proxy/


Du efterlyser så:
- MWP løber over perioden xxxx-yyyy
(Jeg synes nu det fremgår ret tydeligt hvilken periode det har været varmere, ca år 800-1400? se FIG 4,6, 10, 11 mm.)

- Der er tale om en global opvarmningsperiode?
(Spørgsmålet om hvorvidt der er tale om globale fænomener synes jeg er adresseret så meget som nu data muliggør? se FIG 6)

- MWP temperaturforløb er x grader højere end...
(Lidt afhængigt af datagrundlaget synes MWP at være 0,3-0,4 K varmere end idag, fremgår det ikke ret tydeligt? se FIG 4,6, 10, 11 mm)

- MWP opståen skyldes følgende fysiske forhold...
- Følgende taler for eksistensen af en Global MWP..
- Følgende taler imod eksistensen af en lokal MWP..
Til disse 3 punkter vil jeg sige: Ja, det er bestemt udmærket at gå videre end jeg har gjort, men mit focus har været blot at konstatere hvad temperaturerne har været. HVORFOR temperaturer har været sådan og sådan er jo endnu en længere afhandling - som jeg iøvrigt også har input til. Men jeg synes nu at dette blot focusere på hvordan temperaturer har været er en stor nok bid, og bestemt ikke uvæsentlig.

En ting om det skriv:
Det dårlige er, at jeg givetvis ikke som læmand lever op til det ene eller det andet.
Det gode er, at det er den største samling af disse temperaturdata der er lavet til dato. Det var min motivation.

Man kunne så sige, at "man kunne jo bare samle nogle andre dataset og få helt andre resultater". Men hertil må jeg sige NEJ! Det kan man ikke. Jeg har søgt oppe og nede og alle vejne. Min opsamling indeholder størstedelen af de kvalitetsmålinger der er tilgængelige. Der ER undersøgelser jeg har udeladt, såvel undersøgelser der viser varm MWP som kold. Men det har været af data kvalitets mæssige årsager.

Der eksisterer simpelhen ikke et tilsvarende datagrundlag til at lave en helt anden opsamling. Og hvis der fandtes 50-60 andre data kilder jeg ikke havde set, hvad er så sandsynligheden for at disse helt konsekvent ville give det stik modsatte resultat? En kold MWP?
Hvad er sandsynligheden for at jeg tilfældigvis er faldet over 50 dataset der viser varm MWP, og lige har overset 50 andre der viser kold?
Det kunne kun forklares ved bevidst selektion fra min side, og helt ærligt, jeg gider godt nok ikke bruge alle aftner i 2 mdr på at fremstille et resultat jeg ikke selv kan bruge til noget..!

Og lad os nu sige at man kunne trylle 50 dataset frem der viste det modsatte resultat, dvs en tilsvarende kold MWP.

Jamen, så ville vi stå med 100 dataset der tilsammen viser at vi fra år 800 til ca 1300-1400 havde det lige så varmt som idag!

Det ville jo stadig blot vise at vore dages temperaturer er ret normale, no more no less.

Finaly: MWP eller ej, de sidste mange tusind år er det blevet koldere. Det er en meget vigtig pointe, så er MWP midre væsentlig. Med mindre den langvarige trend snart vender, ja, så er det altså kulde vi skal forholde os til, desværre:

Redigeret d. 03-06-2009 12:02
07-06-2009 11:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
An Appeal to Reason: A Cool Look at Global Warming
by Nigel Lawson
Average customer review:

RRP: £6.99
Price: £5.49
You Save: £1.50 (21%)

Rate this item:

'Splendid ... elegantly written, thorough, entertaining and, above all, convincing' -- Financial Times. 'Clear, analytical and compelling' -- Economist. 'This is a fascinating tome, the best exposition of the sceptical view... Read more

http://www.amazon.co.uk/dp/0715638416/ref=pe_5301_15809471_pe_ar_d1
07-06-2009 13:04
Kosmos
★★★★★
(5371)
This is a fascinating tome, the best exposition of the sceptical view... Read more

- han er garantrisse sovset ind i oliepenge!
07-06-2009 21:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nigel Lawson, Lord Lawson af Blaby, efter en række år i journalistik, bl.a. som redaktør af The Spectator fra 1966 til 1970, blev han konservativ MP i 1974. Han tjente i den Thatcher administration mellem 1979 og 1989 som Financial Secreatry til statskassen, minister for energi, og, fra 1983, kansler for statskassen. Han trådte ind i House of Lords i 1992, og er medlem af Lords' valgt til udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål, som er 2005 udarbejdet en omfattende rapport om "The Economics of Climate Change«. Han er tidligere formand for British Institute of Energy Economics. Han bor i London og Frankrig.

Hvor står der noget om "oliepenge"?
Redigeret d. 07-06-2009 21:20
07-06-2009 22:04
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvor står der noget om "oliepenge"?


En hver som tillader sig den frækhed at tvivle på den menneskeskabte globale opvarmning, (eller bare kræver at pengene skal bruges fornuftig) er alle købt af de onde industri fyrster. Det er kendsgerning som du ikke kan modbevise, da det jo er en hemmelig betalig.
08-06-2009 00:13
Kosmos
★★★★★
(5371)
Hvor står der noget om "oliepenge"?

- det var nu ment som en joke, BC-S!
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Global Warming-alarmister ude i kulden:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nu kommer kulden!126-06-2016 10:37
Jordens klima ude af balance?1008-12-2015 22:42
Når sjov ikke hjælper på kulden024-01-2013 18:44
Er politikerne ligeglade med kulden?1930-07-2009 12:58
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik