Husk mig
▼ Indhold

Global Warming Policy Foundation årsrapport 2019


Global Warming Policy Foundation årsrapport 201917-09-2020 11:07
kfl
★★★★★
(2167)
Som det måske vil fremgå af mine mange indlæg, har jeg en stor interesse i at følge og forstå klimaskeptikeren synspunkter vedr. alle aspekter af klimadiskussionen. Derfor er de en selvfølgelighed at undersøge hvad Global Warming Policy Foundatio(GWPF) skriver. GWPF's Academic Advisory Council består en række international kendte klimaskeptikere bl.a. prof Henrik Svensmark og prof. Ole Humlum. GWPF er i nogen grad en fødekilde for Klimaskeptikerne i Danmark og Norge

Seneste har GWPF udgivet THE STATE OF THE CLIMATE 2019. Denne rapport er skrevet af prof Ole Humlum.

Der er flere interessant udsagn i rapporten, som f.eks.

7. Data from tide gauges all over the world suggest an average global sea-level rise of 1–1.5 mm/year, while the satellite record suggests a rise of about 3.2 mm/year, or more. The noticeable difference in rate (a ratio of at least 1:2) between the two data sets still has no broadly accepted explanation.


Udsagnet "broadly accepted explanation" kan undre, idet man fra Argo-bøjerne og fra GRACE satellitterne har kunnet lukke "the sea level budget" .

Det kan betyde, at Ole Humlum er på vej til at skifte synspunkt, hvad angår sea-level rise.

8. Since 1979, Arctic and Antarctic sea-ice extents have had opposite trends, decreasing and increasing, respectively. Superimposed on these overall trends, however, variations of shorter duration are also important in understanding year-to-year variations. In the Arctic, a 5.3-year periodic
variation is important, while for the Antarctic a variation of about 4.5-years' duration is seen. Both these variations reached their minima simultaneously in 2016, which explains the simultaneous minimum in global sea-ice extent. This particularly affected Antarctic sea-ice extent in 2016.


Jeg kender ikke til artikler, der viser, at der er periodiske udsving i is-udbredelsen på 5.3 og 4.5 år ved henholdsvis Artic og Antartic samt at udsvingene er asynkrone. Forsøger at finde artikler, der viser dette.

Der bruges spalteplads til en diskussion om stabiliteten af de forkellige temperatur rekonstruktioner, så som HADCRUT4, NCDC og GISS, men der nævnes intet om de store problemer, der har været med UAH og RSS, hvor der har været mindst 11 store justeringen, der har vendt op og ned på temperaturkurverne.

Der er en mange interessant ting, som jeg ikke umiddelbart kan skyde ned pga. af manglende viden og manglende data.

Hovedindtrykket er, at det tilsyneladende er en "velunderbygget" rapport, som klimaskeptikerne vil betragte som troværdig. Dog er rapporten er skæmmet af en masse indholdsløse spagetti-grafer fra Climate4you. Imidlertid er det en god ting at få samlet at klimaskeptiske synspunkter et sted.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 17-09-2020 11:10
17-09-2020 16:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ole Humlum har da helt ret når har skriver således i relation til havniveauet:

"Sea level is monitored by satellite altimetry
and by direct measurements using tide gauges
along coasts. While the satellite-derived record
suggests a global sea-level rise of about 3.2 mm
per year or more, data from tide gauges along
coasts all over the world suggest a stable, average global sea-level rise of less than 1.5 mm
per year. Neither of the two types of measurements indicate any modern acceleration in sealevel rise. The marked difference (at least 2:1)
between the two datasets still has no broadly
accepted explanation, but it is known that satellite observations of sea-level changes are subject to several complications in coastal areas.
In addition, for local coastal planning it is only
tide-gauge data that is relevant, as will be detailed later in this publication."

Med andre ord så er det kun tidevandsmålingerne, som er relevante i relation til beskyttelse imod et evt. stigende havniveau.
17-09-2020 17:51
kfl
★★★★★
(2167)
Det er lidt af et paradoks, at man på den side har observeret en accelerende vandstadstigning globalt set og på den anden side har observeret en langt mindre stigning nær de store landmasser.Ovestående graf henter fra Contributions of GRACE to understanding climate change giver en del af forklaringen. De termostatisk udvidelse er størst midt ud i oceanerne og mindst i de lavvande områder omkring de store landmasser.

Uden at regne på tallene viser grafen, at vandstanden er accelererende. At du så kommer frem til, at det er ligegyldigt med dette resultat, idet det er tidvands-målingerne ved kysterne har praktisk betydning.

På et tidspunkt vil man også observerer en accelererende vandstandstigning ved kysterne. Det er sket for Kosør.

Det kan oplyses, at vandstanden ved Kosør er accelererende i modsætning til havd Ole Humlum skriver. Se følgeden tabel med følgende modeller:

Model 1: linear vækst plus en sum af 5 harmoniske led
Model 2: en kvadratisk vækst plus sum af 5 harmoniske ledDer er estimerede følgende 5 harmoniske led:De 5 harmonisk led har følgende periode 0.5 år, 1.0 år, 1.185 år, 8.850 år og 18.613

Der kan skrives meget herom - men Ole Humlum har ikke chekket sine analyser.
Redigeret d. 17-09-2020 17:52
17-09-2020 18:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er fortsat urealistisk, at man årti efter årti har havniveaustigninger, som er dobbelt så store ude på det åbne hav, som inde ved kysterne. Den køber jeg i hvert til fælde ikke.
18-09-2020 11:23
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jørgen

Du er ikke let at snyde!
18-09-2020 11:36
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jørgen
Vi kan godt diskutere om det kan være rigtig med store forskelle mellem vandstandsstigningerne midt i oceanerne og ved kysterne.

Du må komme med et oplæg!
18-09-2020 16:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hej kfl

Jeg har det desværre lidt travl lige for tiden, så jeg får næppe tid til at lave en dybtgående undersøgelser vedrørende havniveaustigningstakten lige nu. Jeg nøjes indtil videre med at konstatere følgende:

*At der er en afgrundsdyb forskel imellem resultaterne fra kystmålingerne og fra satellitmålingerne
*At det er resultaterne fra kystmålingerne/tidvandsmålingerne som er relevante i relation til kystsikring og undgåelse af oversvømmelse.
19-09-2020 23:05
kfl
★★★★★
(2167)
Ole Humlum er en bedrager.

Han har ikke kendskab til de nyest resultater vedr. sea-level samtidig med, at han give et falsk billede af vandstandsstigninger ved at se Kosør tidevandsstation.

Prøv at se hvad PSMSL siger:

20-09-2020 07:14
Peter Villadsen
★★★★★
(2681)
Sea lever rise across oceans

https://oceanservice.noaa.gov/facts/globalsl.html
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 20-09-2020 07:16
20-09-2020 09:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De største bedragere er dem, som igen og igen skræmmer befolkningen uden at der er grundlag for dette.
20-09-2020 09:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2681)
Ja, hvis der er nogen, der skræmmer andre uden grundlag, så er det ikke ok.

Men der er rigtig god grund til bekymring over de konsekvenser af opvarmningen, som menneskeheden vil opleve igennem de næste århundreder.
Redigeret d. 20-09-2020 09:21
20-09-2020 10:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det som koster menneskeliv i stor stil er fattigdom og dertil hørende problemer. Naturkatastrofer og ekstrem vejrs hændelser koster kun meget få menneskeliv, og omfanget heraf er i øvrigt faldende.
Tilknyttet billede:

Deltag aktivt i debatten Global Warming Policy Foundation årsrapport 2019:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Rockwool and its fake policy in Corporate Social Responsibility (slavery in India)412-11-2014 15:11
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik