Husk mig
▼ Indhold

Globaliseringen vil gå i stå som følge af højere oliepriser


Globaliseringen vil gå i stå som følge af højere oliepriser14-03-2011 00:07
Thomas Meinert Larsen
☆☆☆☆☆
(17)
Denne kontroversielle forudsigelse fremlægges af canadieren Jeff Rubin i bogen: "Why your world is about to get a whole lot smaller – oil and the end of globalization". Rubin har tidligere fremlagt kontroversielle forudsigelser som viste sig korrekte. Jeff Rubin har været cheføkonom for afdelingen World Markets i den canadiske investeringsbank CIBC i knap 20 år, og han fik ret da han tilbage i år 2000 forudsagde at olieprisen ville stige fra den dengang historisk høje pris på 30$/tønde til hele 50$/tønde indenfor 5 år. Rubin forudsagde efterfølgende i 2005 at prisen ville nå de magiske 100$/tønde indenfor 2 år, og hér fik han igen ret.

Årsagen til den stigende oliepris er ifølge Rubin simpel: Produktionen af olie er ikke længere i stand til at følge med efterspørgslen. I en sådan situation vil økonomer normalt antage at "markedet" vil finde nye alternativer til at imødekomme efterspørgslen, således at prisen kan falde igen, enten ved at finde nye oliekilder, eller ved ibrugtagning af alternative energikilder. Men sådanne løsninger ser i øjeblikket ikke ud til at kunne erstatte verdens voksende efterspørgsel af billig olie. Og historien tegner et tydeligt billede af udviklingen over de seneste år: Olieprisen steg fra 35$/tønde i 2004 til 68$ i 2006, og den rundede de 100$/tønde i januar 2008, for dernæst at toppe på historiske 147$/tønde i juli 2008. Den globale recession bragte kortvarigt prisen helt ned på 32$/tønde i december 2008. Siden har den genetablerede vækst i den globale økonomi sat gang i efterspørgslen, og olien nu til omkring 110$/tønde, det højeste niveau siden prisen toppede i juli 2008.
Benzin prisen svinger i takt med olieprisen, og således steg benzinprisen i USA fra 1,8$/gallon til 4$/gallon mens olieprisen var på sit højeste. I Danmark toppede benzinprisen på cirka 11,88 kr/liter. Med udsigten til stærkt øgede oliepriser forudsiger Jeff Rubin nu, at benzinprisen i den nærmeste fremtid vil stige til 7$/gallon, svarende til 21 kr/liter i Danmark, hvis da ikke en ny global recession er indtrådt forinden.

Den globale recession i 2008 skyldtes en historisk høj olieprisRubin mener at nedsmeltningen af den globale økonomi i efteråret 2008 skyldtes den historisk høje oliepris. Og det er ikke første gang at høje oliepriser har igangsat globale økonomiske kriser. Under de første olie-kriser i 1973-74 og 1979-82 gik verdensøkonomien i recession pga. højere oliepriser. Disse 2 tidligere kriser havde imidlertid – i modsætning til den seneste – baggrund i politiske motiver, eftersom OPEC landene af egen vilje valgte at stoppe levering af olie til USA og andre lande i vesten. Ifølge Rubin er ræsonnementet bag olieprisens påvirkning af økonomien som følger: En lav inflation skabes af globaliseringen, og en lav inflation medfører en lavere rente. Eftersom globaliseringen (flytning af vareproduktion til det sted i verden hvor produktionsprisen er lavest) er helt afhængig af billig transport (og dermed billig olie), så betød den kraftigt stigende oliepris at inflationen gik i vejret, og at renten dermed også skød i vejret, hvilket ramte en række følsomme økonomier hvor boligejere, virksomheder og institutioner havde gældsat sig over evne. Inflationen steg således fra 2% til 6% i løbet af sommeren 2008, og renten steg ligeledes fra 1% til over 5% i 2007. Resten af historien, med massive statslige støttebeløb som blev givet til banksektoren og en række af de berørte industrier, er velkendt.

Den globale olieproduktion har toppet og vil uafvendeligt faldeDet Internationale Energiagentur (IEA), som er OECDs organ som løbende vurderer verdens energisituation, har ifølge Rubin konsekvent været meget optimistiske i deres prognoser af de globale beholdninger af olie, herunder især de oliekilder som endnu ikke er fundet. I princippet kan ingen – heller ikke IEA - vide helt præcist hvor meget olie der samlet findes tilbage i de nuværende oliefelter, og naturligvis heller ikke hvor meget ny olie der vil blive fundet. Fra OPEC-landene skal vi heller næppe forvente at få nogle præcise udmeldinger. De olieproducerende lande hvis indkomst – og hvis geopolitiske sociale og politiske sikkerhed – er helt afhængig af en stabil olieeksport vil netop være særligt tilbageholdende med at fortælle præcist hvor meget olie de råder over. Ligeledes vil de kommercielle olieproducerende virksomheder som Shell, BP, Total og andre være meget tilbageholdende med at erklære at de ikke kan finde mere olie at udvinde, da aktionærerne nok helst ser at den ekstremt lukrative forretning kan køre noget tid endnu.

Historien viser tydeligt at de største og lettest tilgængelige (og dermed billigste) oliekilder allerede er fundet. Udtømningshastigheden for de eksisterende kilder i alle OECD-landene er desuden velbeskrevet, og hjælper derved til med at give et kvalificeret bud på hvornår OPEC-landenes oliekilder skønnes at løbe tør. Dette bud mere end antyder at produktionen fra kilderne i Mellemøsten, herunder også Saudi Arabien synes at have toppet. Ifølge Rubin udvindes i øjeblikket godt 4 millioner tønder/dag, hvilket er 3 gange mere end der findes af ny olie. Der vil dog stadig være olie at udvinde i mange år endnu, men det bliver helt sikkert en meget dyrere olie, for i fremtiden vil olie skulle indvindes eller produceres fra svært tilgængelige oliefund i arktiske egne, i dybhavsområder eller ud fra forskellige former for ikke-konventionelle kilder (fx tjæresand i Canada), en olie som i alle tilfælde koster betydeligt mere at udvinde end den olie vi har brugt hidtil. Eksempelvis skønnes det at olieudvinding fra tjæresand – som potentielt udgør en total mængde på hele 165 milliarder tønder olie – koster mellem 60$ og 90$/tønde at producere. Produktionen er tillige ekstremt forurenende, da denne minedrift kræver enorme mængder af vand og energi med et deraf stort CO2-udslip til følge, ligesom kæmpe skovområder skal ryddes.

En verden med højere oliepriser er en mindre verden
Med stigende oliepriser, og deraf også kraftigt stigende priser på benzin vil den daglige biltransport naturligvis blive meget hårdt ramt. Særligt hårdt bliver befolkningerne i lande som USA, Australien og New Zealand, hvor transporten i høj grad er baseret på og derved afhængig af individuel biltransport. Men også fødevareproduktionen, som forbruger ganske meget fossil energi (og dermed i stor stil omdanner energi fra fossile brændsler til spiselig energi) vil blive påvirket, og fødevarer bliver dyrere. Den internationale flytrafik, med dets enorme forbrug af fly brændstof, vil også opleve markant højere udgifter til brændsler, hvilket vil forøge billetprisen og potentielt sænke antallet af passagerer. Vores forbrugsvarer vil i fremtiden i højere grad være lokalt producerede. Når prisen på den bunker fuel som anvendes i international skibstransport stiger, og når transportomkostninger udgør en stor del af produktionens værdi, så vil produktionen blive flyttet tættere på deres salgsmarkeder. Gode eksempler herpå er produktionen af stål, møbler, batterier og fødevarer. Produkter som produceres ud fra olie bliver naturligvis også dyrere med tiden. Samtidig vil vores hidtidige stræben efter ubegrænsede individuelle transportmuligheder (både på job og i fritid) blive sat på en hård prøve, når vi fremover bliver tvunget til at fravælge egen bil og i stedet tage til takke med kollektiv transport.

Hvis Jeff Rubins forudsigelser er korrekte, så er der ingen tvivl om, at befolkningerne i de lande som ikke er selvforsynende med olie – hvorunder Danmark snart hører til – går en udfordrende tid i møde. Spørgsmålet er så hvordan Danmark vil tackle en fremtid hvor vi er påtvunget et lavere forbrug af olie.


Tidligere brugernavn: Denklimabekymrede
Redigeret d. 14-03-2011 00:08
14-03-2011 12:04
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Interessant indlæg - tak.
Et lille interview med Jeff Rubin om emnet kan også ses her.

Den noget bombastiske overskrift om, at globaliseringen vil gå i stå, skal vel forstås som, at det er en bestemt del af globaliseringen, nemlig den globaliserede form for vareproduktion, der vil gå i stå/ændre sig, hvis Rubin får ret. Andre dele af det, vi forstår ved globalisering, bliver vel næppe påvirket.

Selvom Vestas igen skulle flytte produktionen af vindmøllevinger til danske havvindmøller tilbage til Danmark, fordi stigende oliepris gør det uprofitabelt at sejle dem den halve klode rundt, så er globaliseringen med dens mange politiske, kulturelle, teknologiske, finansielle (osv. osv.) sider vel ikke et overstået kapitel?!

Netop emner som klima og ressourceudtømning (herunder peak oil-problematikken) er globale udfordringer, der ud over en lokal indsats også kræver globale løsninger i form af internationalt samarbejde.
Redigeret d. 14-03-2011 12:05
14-03-2011 23:38
Henrik Ryan
☆☆☆☆☆
(14)
Tak for et resume af Jeff Rubins syn på effekterne af Peak Oil. Som dig finder jeg det yderst interessant at følge hvad han ser af mulige konsekvenser. Med hans baggrund som Chief Economist i CIBC World Markets- (Canadian Imperial Bank of Commerce) – en af Canadas 5 største banker, med over 11 millioner klienter worldwide, er det min opfattelse, at han har en vis indsigt i sammenhænge mellem olie og det øvrige varemarked.

Jf. en debattørs reaktion på Mads Markussens oplæg 'Hvad er Peak Oil', så kan man, hvis man har hang til, med folk der interesserer sig for at studere mulige implikationer af Peak Oil, at påklistre dem prædikater såsom dommedagsprofet, jo engang overveje, om Jeff Rubins analyser og bud på følger af Peak Oil skulle være noget, man finder muligt at følge logikken i. Jeff Rubin profeterer globaliseringens endeligt og transportens voldsomme tilbagegang, men bestemt ikke verdens undergang:

"Most people talking about oil-prices going to where I think they are going, talk about it as: the end of economies as we know it, some even suggest: the end of civilization as we know it. I don't share that pessimism, because I am an economist and as an economist I believe in the power of prices"

Her en hel forelæsning af Jeff Rubin:

http://www.youtube.com/watch?v=CUD4tvTImxU
Deltag aktivt i debatten Globaliseringen vil gå i stå som følge af højere oliepriser:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Høje oliepriser vil stoppe globaliseringen10-11-2010 06:06
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik