Husk mig
▼ Indhold

Glyphosat er en katastrofe i Agentina , der forties af Dansk Landbrug...Side 1 af 212>
Glyphosat er en katastrofe i Agentina , der forties af Dansk Landbrug...06-09-2016 13:34
kfl
★★★★★
(2167)
Glyphosat er en katastrofe i Agentina , der forties af Dansk Landbrug...
Ved Googlesøgning "Roundup Argentina Glyphosate" kommer der en række artikler frem, der bestemt ikke er positivt overfor brugen af Roundup. Se for eksempel:

Devastating Impacts of Glyphosate Use with GMO Seeds in Argentina

"The use of these pesticides has been increasing exponentially since 1990: back then, 30 million litres* of poisons were used; during the 2012/2013 crop season more than 318 million litres were applied. On the same hectare where 2 or 3 litres of glyphosate were used per year, today 8 or 12 litres are used with 1.5 litres of 2,4-D in addition. In Santiago del Estero, Salta, and Chaco (north-western Argentina) up to 20 litres/ha/year of Round Up are used [2]."
Læs selv resten af artiklen.

Det bemærkes, at SEGES anbefaler at bruge 3.5 l/ha, svarende stort set til det niveau, der blev brugt i Argentina i 1990 ifølge denne kilde.

SEGES Roundsup

Som følge af det voksende og store forbrug af Roundup, har man i Argentina set store skadevirkninger på folkesundheden og en voksende resistens af ukrudt.

Ved tilladelse til GMO-afgrøder i Danmark, der er resistent overfor Roundup, vil man formodentlig se en tilsvarende stigning.

Der er fremsat synspunkter, at der er en sammenhæng mellem brugen af Roundup og en række sygdomme i USA:

Marked Deterioration of Public Health Parallels Increase in GM Crops and Glyphosate Use, US Government Data Show

Samlet set, er det min overbevisning, at Roundup er skadelige for både naturen og folkesundheden. Gives GMO-afgrøder fri, vil man kunne nå tilstande som i Argentina.

Bæredygtig Landbrug og for den sags skyld SEGES har aldrig nævnt de massive problemer, der er med brugen af Roundup i Argentina. Problemet findes efter deres mening ikke eller også det fejes ned under gulvtæppet.
Hvis man ikke vil forbyde Glyphosat helt, kunne man som et minimum og begyndelse forbyde brugen Glyphosat til nedvisning af korn afgrøder og samtidig forbyde stråforkorter.

Der er behov for at få uafhængige forskere og journalist til at se på tilfælde Argentina. Det er uhyre svært at vurdere alle de artikler, der behandler emnet uanset, at alle stort set peger i samme retning.

Bemærkning:
Diskussionen om brugen af bekæmpelsesmidler i landbruget er væsentlig i forbindelse med den globale opvarmning, befolkningstilvæksten og befolkningernes sundhedstilstand. Glyphosat er blot et bekæmpelsesmiddel, der er vidt udbredt, og som formodentlig har en række negative heldbreds og miljømæssige virkninger. Derfor dette indlæg.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 06-09-2016 13:43
07-09-2016 18:51
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Ved at bruge Google er kfl nået frem til to artikler fra en hjemmeside, der overbeviser ham om, at "Roundup er skadelige[sic] for både naturen og folkesundheden." Det vil jeg godt tro. Han behøvede også kun at læse én artikel (som han misforstod) for at konkludere, at månecykler [sic] har betydning for global vandstand...:-)

Enhver, der er blot nogenlunde trænet i at skelne troværdige kilder fra utroværdige, vil efter få minutters skrålæsning på hjemmesiden se, at dette er pseudovidenskabeligt vås af værste skuffe. I allerbedste fald ubrugelig anekdotisk viden uden egentlig dokumentation.

Kfl's kilde er det såkaldte Institute of Science in Society (ISIS) som er stiftet af en Hong Kong kinesisk dame ved navn Mae-Wan Ho.

At kvinden har fuldkommen knald i låget kan man forvisse sig om ved at læse de første linier af denne artikel fra den hjemmeside kfl henviser til:

Predictions from quantum chemistry calculations and state of the art cryogenic electrospray ionization infrared spectroscopy provide evidence that water exists as pentagonal dodecahedron clusters based on the golden ratio, the magic number woven into the fabric of the universe and consciousness


Hun mener helt alvorligt, at vand har hukommelse of kan "huske" molekyler, der har været i vandet tidligere, og at elektroner har bevidsthed!!!

Mae-Wan Ho: It was Alfred North Whitehead's idea that electrons had consciousness. Whitehead, to me, was a really important philosopher. He was also a mathematician. He had the idea that you cannot really understand nature except as an organism and with the sensitivity of the organism. To Whitehead everything in nature was an organism to varying degrees, from electrons, fundamental particles to galaxies. It's a very beautiful idea actually.


Hun afviser selvfølgelig moderne evolutionsteori og vestlig lægevidenskab:

Mae-Wan Ho: Absolutely, yes. I think we have a completely obsolete medical system. It's committed to this gene-centered approach. A lot of money has been spent on sequencing genomes, etc. They really have got to keep the myth going. They've got to say, well we're going to find the genes that make you ill or predispose you to all kinds of illnesses. But they never can find them. This just goes on and on.

I don't know if you've noticed but at first it was genomics and then transcriptomics, proteomics, epigenomics, etc. Because they don't know what else to do. It's really mind-numbing.

With cancer, for example, they keep sticking to this idea that it's caused by gene mutations. Again, they're chasing their own tail. That's why we have such a horrible medical system. The best thing to do is to avoid it.


Hun er i øvrigt lige død af kræft. Jeg går ud fra hun afviste at modtage traditionel vestlig behandling for sygdommen. På forsiden af hjemmesiden, kfl henviser til, annonceres Ho's død således

Termination Notice

It is with great sadness that the Institute of Science in Society is to cease operation at the end of March 2016 on account of serious illness of our Director Dr Mae-Wan Ho.


Hun var sikkert en sød dame, men noget tab for videnskaben er hun vist ikke.

læs videre her: https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2015/04/12/mae-wan-ho-and-suzan-mazur-the-blind-leading-the-blind-about-evolution/
Redigeret d. 07-09-2016 19:05
07-09-2016 21:40
Kosmos
★★★★★
(5374)
Hun mener helt alvorligt, at vand har hukommelse of kan "huske" molekyler, der har været i vandet tidligere, og at elektroner har bevidsthed!!!

- uha, pas på, hvad du gør dig lystig over: Du har helt klart ikke tjek på seneste bølge inden for bevidsthedsforskning, panpsykismen:

Kvarker, elektroner og fotoner har en minimal form for bevidsthed, hævder panpsykister. Hjernen skaber ikke bevidsthed, men samler og raffinerer et råstof, der findes overalt i Universet. En opsigtsvækkende teori vinder indpas i bevidsthedsforskning

Nederst, basalt, finder man fysikken, og oven over den ligger kemien. Længere oppe finder man biologien og derover psykologien. Hvis man forestiller sig sådan en trappestige, hvor befinder bevidstheden sig så? Indtil for nylig lød den altdominerende antagelse i filosofien og naturvidenskaben, at bevidstheden først bliver tændt på trappetrinet over biologien. At biologiske processer i hjernen skaber – eller er lig med – bevidsthed.
Men hvor rigtigt det end måtte lyde, så er det aldrig blevet dokumenteret. Og nu vinder den modsatte tese frem i bevidsthedsforskningen: Panpsykisterne, som får mere og mere vind i sejlene, hævder, at bevidstheden findes i elementær form helt nede på bunden af trappestigen – at elementarpartikler er ved bevidsthed eller rummer kimen til bevidsthed...

Citatet stammer fra en artikel i Weekendavisen ('Idéer') fra 26. august 2016!
08-09-2016 09:59
kfl
★★★★★
(2167)
Både KOSMOS og N A Nielsen afviser, at er i det hele kan være et sundheds problem med at anvende Glyphosat i landbruget - også i Argentina og USA.
Redigeret d. 08-09-2016 10:00
08-09-2016 10:22
Kosmos
★★★★★
(5374)
Både KOSMOS og N A Nielsen afviser, at er i det hele kan være et sundheds problem med at anvende Glyphosat i landbruget - også i Argentina og USA

- hvordan pokker kan du konkludere sådan, ud fra min kommentar?? Kursus i indenadlæsning bør måske overvejes for den tilstundende vintersæson?

(Men jeg er da forresten helt enig med N.A. Nielsen: Hvad pokker har brug af glyphosat ('i Langtbortistan') at gøre i en debat om klima??)

Jeg spejdede iøvrigt forgæves efter ophidsede læserprotester vedr. panpsykisme i den efterfølgende avis - men det kan jo nås endnu: Jeg følger udviklingen!

Redigeret d. 08-09-2016 10:28
08-09-2016 11:00
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kosmos

Du understøtter N A Nielsen's bemærkninger og derfor kan man forledes til at tro, at du er enig med ham, men for at fjerne al tvivl:

Mener du, at det er problemfrit at anvende Glyphosat ?

Som følge af den globale opvarmning og den voksende befolkning, vil landbruget, som vi kender det i dag komme under pres.

Klimaskeptikerne er - så vidt jeg ved - af den tro, at der ikke vil være noget problem, idet man via GMO+brug af pesticider kan løse alle problemer.

Glyphosat+GMO, som det bruges i USA, Argentina og måske i Danmark, er en forsmag på, hvad der er i vente. Ikke nogen god smag !
Redigeret d. 08-09-2016 11:02
27-09-2016 09:22
kfl
★★★★★
(2167)
Ukrudt og glyphosat hærger Argentina

Glyphosat eller Roundup-resistent ukrudt har bredt sig i store dele af Argentinas landbrugsjord, og nu tyder alt på at herbicidformuleringen er akut giftig.

Læs originalartiklen her

Artiklen har været bragt i Dansk Kemi nr. 9, 2009. Teksten kan desuden læses uden illustrationer, strukturer og ligninger herunder. Se relaterede artikler nederst på siden.

Af Carsten Christophersen

I 2002 dukkede en glyphosatresistent (GR) biotype af johnsongrass eller vild durra – Sorghum halepense op i Argentina. Den har spredt sig til praktisk talt alle landbrugsområder i Argentina og den dækker nu mindst 10.000 hektar (100 km2). Genmodificeret soja, der er gjort resistent mod glyphosat (Monsantos Roundup Ready sojabønner), blev indført i midten af 1990'erne. Nu er over 16 mio. hektar beplantet med den. Når nu vild durra, der regnes blandt de 10 værste ukrudtplanter i verden, er blevet tolerant eller ufølsom over for herbicidet, så stiger forbruget nærmest eksponentielt, hvilket illustreres ved at der i 1991 blev brugt en mio. l glyphosatformulering og i 2007 180 mio. l. Det er mellem fire og fem l for hver af de over 41 mio. indbyggere i landet....


Så vidt jeg ved er der kun spredte forekomster johnsongrass (Vild Durra) i Danmark. Ikke vinterfast.
Redigeret d. 27-09-2016 09:39
27-09-2016 09:28
kfl
★★★★★
(2167)
30,000 Doctors in Argentina Demand that Glyphosate be Banned

Joining millions of citizen voicesIf the millions of regular people who have asked Monsanto to stop selling their toxic chemicals is not enough, more than 30,000 doctors and health professionals are asking that glyphosate be banned.

The doctors are part of FESPROSA, Argentina's Union of medical professionals. Citing the World Health Organization's recent declaration that the glyphosate chemicals used in Monsanto's best-selling herbicide Round Up (formulated to use on Round Up Ready crops) are "likely carcinogenic," they add an additional disclaimer:

Glyphosate is also associated with:
*Spontaneous abortions
*Birth defects
*Skin disease
*Respiratory illness
*Neurological disease
28-09-2016 19:57
Jakob
★★★★★
(9316)
­kfl skrev:

If the millions of regular people who have asked Monsanto to stop selling their toxic chemicals is not enough, more than 30,000 doctors and health professionals are asking that glyphosate be banned.

The doctors are part of FESPROSA, Argentina's Union of medical professionals. Citing the World Health Organization's recent declaration that the glyphosate chemicals used in Monsanto's best-selling herbicide Round Up (formulated to use on Round Up Ready crops) are "likely carcinogenic," they add an additional disclaimer:

Glyphosate is also associated with:
*Spontaneous abortions
*Birth defects
*Skin disease
*Respiratory illness
*Neurological diseaseDet er nok stadig kun at betragte som små krusninger på vandet. Menneskeliv betyder ikke særlig meget i Agentina. Der er nok af dem, og der er jo heller ingen økonomer, der har skrevet under endnu..?
­
30-09-2016 13:05
kfl
★★★★★
(2167)
Se følgende Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=JxATngnqgv8
30-09-2016 14:32
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Kfl, jeg forstår stadig ikke, hvad det her emne har med klima at gøre. Mon ikke du skulle tage dette emne et andet sted hen?

Men kunne man bede denne kfl undlade at fortælle løgnehistorier om mig?
Kfl:
Både KOSMOS og N A Nielsen afviser, at er i det hele kan være et sundheds problem med at anvende Glyphosat i landbruget - også i Argentina og USA

Det har jeg aldrig sagt eller ment. Jeg aner nemlig ikke noget om det, skal jeg sige dig.
Du understøtter N A Nielsen's bemærkninger og derfor kan man forledes til at tro, at du er enig med ham, men for at fjerne al tvivl:

Mener du, at det er problemfrit at anvende Glyphosat ?


Igen, det har jeg aldrig sagt eller ment. Men du har det åbenbart fint med at fortælle løgnehistorier og referere kilder som Institute of Science in Society (ISIS), der har en troværdighed på niveau med komiske Ali eller deromkring. Og når jeg påpeger, at Institute of Science in Society (ISIS) ikke er en troværdig kilde, så skynder du dig at slå budbringeren ihjel med løgnehistorier. Sympatisk bogstavkombination denne kfl.

Den kognitive dissonans, som du vil opleve ved at læse nedenstående dokument fra EUs agentur for fødevaresikkerhed, er sikkert for stor til, at du vil få noget ud af læsningen, men det kan være andre læser med.
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112

Jeg står ikke inde for hverken oplysninger eller konklusioner i notatet, men troværdigheden er vist klart højere end kfls kilder. Og det giver et noget andet billede end det kfl forsøger at tegne.

At du mener Science in Society (ISIS) er en troværdig kilde, har jeg det fint med, men lad være med at opfinde mine synspunkter. Citer mig venligst, hvis du vil modsige mig.
30-09-2016 19:25
Jakob
★★★★★
(9316)
­kfl skrev:
Se følgende Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=JxATngnqgv8Ved du, hvor meget Danmark støtter denne hensynsløse landbrugsproduktion..?

I hvor høj grad køber Danmark afgrøder fra Argentina og andre lande, som opfører sig så dårligt..?

Jeg mener, at der i Danmark hjemkøbes meget store mængder til produktionen i det konventionelle kemiske landbrug.

Gør der også det til det danske økologiske landbrug..?


Hvis man ikke afviser videoen som værende ren fiktion, så fremgår det ganske tydeligt, at økonomisk fremgang i Argentina i høj grad bæres af skovfældning og brutal fordrivelse af små bønder og landsbyer til fordel for misbrug af giftige kemikalier, som især giver handicappede og syge børn.
Dette skyldes igen anvendelsen af biobrændsel og i det hele taget mere forbrug, som har presset prisen på soja op, og det er alt sammen vigtige klimapolitiske emner.
På kun 20 år har Argentina også mistet halvdelen af sit skovareal til dyrkning.
Den økonomiske fremgang nyder de godt af i byerne, hvor det "demokratiske" flertal findes og det tales problemerne ned af myndighederne.

Kan man finde nogle lighedspunkter med denne Argentinske gyser i Danmark og EU..?

Ja desværre.

­­
01-10-2016 16:52
kfl
★★★★★
(2167)
N A Nielsen

Jeg har ikke til hensigt at tillægge dig meninger, som du ikke har. Hvis det er tilfældet beklager jeg og undskylder.

Det meta-studie du referer til afvises, at glyphosat har nogen påviselig negative helbredsmæssig indflydelse. Tak for linket til dette studie. Dette studie virker på mange måder overbevisende, men der er fejl i dette studie, idet de undlader beskrive nogle relevante resultater fra Red River Valley analysen og det nævner ikke analysen fra Texas samt en total afvisning af meldingerne fra Argentina om de meget dramatiske negative helbredsmæssige problemer Glyphosat forvolder.

Derfor fik jeg den opfattelse, at du mener, at er glyphosat er problemfrit at anvende.

Ved søgning på nettet var der to fremherskende synspunkter vedr. glyphosat:

1) Det er et vidundermiddel, som man risikofrit kan anvende

2) Der er indikationer for at glyphosat kan have en negativ indflydelse på helbreddet

Det førstnævnte synspunkt hævdes af landbruget og den kemiske industri ud fra rene økonomiske overvejelser.

Jeg vil selvfølgelig grave videre i Glyphosat problematikken....
02-10-2016 09:34
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Kfl skriver:
N A Nielsen

Jeg har ikke til hensigt at tillægge dig meninger, som du ikke har. Hvis det er tilfældet beklager jeg og undskylder.

Hvordan du kan sige, at det ikke er din hensigt at tillægge mig meninger, som jeg ikke har og heller ikke på nogen som helst måde givet udtryk for, forstår jeg ikke.
Du har jo lige gjort det???? Citer mig, hvis du vil modsige noget, jeg har sagt.

"Hvis det er tilfældet...." Det var dog en lurvet ikke-undskyldning. Det er åbenbart ikke nok til en undskyldning fra dig, at jeg fortæller dig, at du tillægger mig en mening, som jeg ikke har, og som jeg aldrig har givet udtryk for?
At du benytter slags skin-undskyldning, der skal sætte dig selv i et bedre lys, samtidig med, at du undgår at give undskyldningen til den forurettede, kommer ikke bag på mig. Den passer fint ind i mit billede af dig, kfl.
02-10-2016 09:36
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Har du læst notatet fra EUs fødevareagentur?
02-10-2016 14:41
Jakob
★★★★★
(9316)
­@N A Nielsen

Hvis du ønskede at tage imod undskyldningen, fordi vurderingen var meget forkert, så kunne du vel blot sige tak og på en pæn måde uddybe hvorfor den var så forkert..?

Hvis du læser dine egne indlæg igen, som om en anden havde skrevet dem, så kan det være, at du får øje på behovet for det. Du latterliggør og skyder som en gal på kilden og afsporer emnet uden at have sat dig ind i substansen. Det burde efter min mening faktisk være dig, der undskyldte.
Dette er et forsøg på at være objektiv, og jeg undskylder på forhånd med en af de undskyldninger, som du fik for meget af kfl, at det sikkert også fornærmer dig.

­
02-10-2016 20:18
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Den type af hvis-undskyldning, som kfl kommer med, er en af de mest almindelige ikke-undslyldninger eller non-apologies:

This kind of apology shifts the blame onto the offended party, and denies personal acceptance of wrongdoing, as in "I'm sorry if you were offended by what I said". The "if" implies that the apologiser either doesn't even know they did wrong (and did not bother to find out) or else does not acknowledge that they did wrong and so are pretending to apologise because they feel obligated to rather than because they are actually sorry. There is no confirmation that the apologiser actually regrets anything or has learnt anything from what they did that was wrong.


Jeg har ikke forstand på dette emne, og jeg har ikke udtrykt en holdning til det. Jeg påpeger blot, at der findes andre og mere troværdige kilder end dem kfl bringer frem. Kfl tillægger mig ud af det blå en kategorisk og usympatisk holdning, fordi jeg tillader mig at påpege, at hans kilde spreder pseudovidenskabeligt nonsens af værste skuffe - herunder benægtelse af værdien af moderne medicin og evolutionsteori....
03-10-2016 09:53
Jakob
★★★★★
(9316)
­@kfl


Der er rejst voldsom tvivl om kildens troværdighed af folk, som ikke lader til at føle sig nævneværdigt forpligtet til at undersøge sagen nærmere, selvom der er tale om påstande, som må lede tankerne hen på indianerfordrivelsen i USA, mord, trusler og tilmed hensynsløs kemisk krigsførelse som midler.
Hvis denne tolkning er forkert, så beklager jeg, men det er hvad jeg får ud af læsningen og videoen ( "hvis" betyder ikke, at jeg ikke beklager, men at beklagelsen fordrer en forudsætning opfyldt (at tolkningen er forkert (og så er den vist skåret ud i pap))).


Hvad gør du ved det..?Jeg har søgt den konkrete oplysning fra videoen om skovareals reduktion på 50% de sidste 20 år verificeret.

Min metode ligger til kritik her:https://www.google.dk/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_grow&idim=country:DNK&dl=da&hl=da&q=befolkningstilv%C3%A6kst#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ag_lnd_frst_k2&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:ARG&ifdim=region&tstart=-290048400000&tend=1350943200000&hl=da&dl=da&ind=false


1992 var der 342.000 kvatratkilometer skov

2012 var der 280.000 kvatratkilometer skov

Tilbagegang i skovareal på 20 år: (( 342 - 280 ) / 342) * 100 = 18%Hvis denne kilde er korrekt ( tal kan være fejlagtige, og jeg kan have regnet forkert ), så er der tale om 18% reduktion og ikke 50%
18% er også svimlende meget, men det hjælper alligevel kritikerne med at så tvivl om kildetroværdigheden og bekræfter, at der kan være tale om stor overdrivelse af problemernes omfang.


Er det ikke en god opgave for DR at skabe klarhed..?

DR folkene elsker at rejse, og de kan jo kombinere det med et madprogram, hvor de laver mad til og med de bønder, som efter sigende er blevet syge og fordrevet til små landsbyer. Hvis det kombineres med et par dygtige DR journalister, som bidrager med troværdig statistik, så må det vel kunne lade sig gøre at få den ged barberet og samtidigt oplyse Danmark om, hvad der reelt foregår, og hvor meget Danmark gennem køb af afgrøder støtter de påståede uhyrligheder..?

­­
03-10-2016 10:56
kfl
★★★★★
(2167)
Det er noget af en stråmand NAN laver på mig, idet udgangspunktet ikke kun var de kritiserede artikler, men en lang række andre artikler, samt en generel mistanke om glyphosats skadelige egenskaber. Tre af de centrale publikationer kan læses her:

Glyphosat og Fødsesldefekte, samt en flere andre publikationer, som ikke er nævnt.

Desuden er der en diskussion om en fortsat godkendelse af glyphosat i landbruget på EU-plan. Er det ikke OK, at undersøge pro et contra i denne diskussion ?

Hertil kommer en besynderlige kommentarer fra NAN:

Den passer fint ind i mit billede af dig, kfl.


Er det en trussel ?

Hvad vedkommer dette diskussionen om Glyphosat?

Det er muligt, at jeg undlader at kommentere NAN fremover, idet de altid er fulgt af evindelige person angreb.

Mine forventninger til NANs svar er, at der kommer en lang svada af person angreb, som kun har meget ledt med diskussionen om glyphosat.

I den næste par år vil NAN igen og igen komme tilbage til de referencer og klandre mig for at have citeret dem...uanset om glyphosat er et problem eller ej i Argentina.
03-10-2016 11:31
kfl
★★★★★
(2167)
Institute of Science in Society

Ho was a co-founder and director of the Institute of Science in Society (ISIS), an interest group that campaigns against what it sees as unethical uses of biotechnology.[10] The group published about climate change, GMOs, homeopathy, traditional Chinese medicine, and water memory.
In reviewing the organisation, David Colquhoun accused the ISIS of promoting pseudoscience and specifically criticised Ho's understanding of homeopathy.[8]
The institute is on the Quackwatch list of questionable organizations.[11] In February 2016 ISIS announced it was "terminating" activities due to the "serious illness" of Mae Wan Ho. They noted, The "Institute of Science in Society website will remain as a static archive, but we will not be circulating any more reports beyond the end of March 2016."[12]


Det er åbenbart, at der er problemer med kvaliteten af nogle af de ting, som ISIS har beskæftiget sig med.

Hvorvidt det gælder om ISIS behandling af Glyphosat ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Det vil kræve en nøje granskning af de referencer ISIS benytter.
03-10-2016 18:03
kfl
★★★★★
(2167)
Her er en artikel fra BBC Are pesticides linked to health problems in Argentina?

Could pesticides - their use and abuse - increase levels of cancer and birth defects? It is a question asked across the vast belt of Argentina where GM crops are grown. In Chaco, the Minister of Public Health wants an independent commission to investigate a growing health crisis.


Dr Raul Horacio Lucero, head of molecular biology at the National University of the North East in Chaco, also collected data about disabled infants who began to be referred to him in the 1990s.

"I'm talking about all kinds of disability - some had missing limbs, others had aberrations of their sex organs," he says.

Dr Raul Horacio Lucero has charted birth defects among infants in Chaco

"I didn't see any alteration at a chromosomal level, so then I began questioning the mothers. What they all had in common was they had been exposed to agrochemicals."

But none of these observations amount to scientific proof.

Seveso's report, based on questionnaires and anecdotal evidence from local people like Carlos, is a long way from establishing a causal relationship between agrochemicals and cancer. And it isn't clear which pesticides women were exposed to.

There could be other possible reasons for the apparent rise in cases of eclampsia and birth deformities - perhaps more women with problematic pregnancies were being seen at the hospitals, or more sick babies were surviving. Health problems could also be explained, it's been suggested by scientists, by household chemicals, arsenic in the water, or heavy metals in the soil. No one knows.

Meanwhile, producers of agrochemicals say they are scientifically proven not to be carcinogenic, or to adversely affect reproduction or development.
04-10-2016 16:32
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl skrev:
Det er noget af en stråmand NAN laver på mig, idet udgangspunktet ikke kun var de kritiserede artikler, men en lang række andre artikler, samt en generel mistanke om glyphosats skadelige egenskaber. Tre af de centrale publikationer kan læses her:

Glyphosat og Fødsesldefekte, samt en flere andre publikationer, som ikke er nævnt.

Desuden er der en diskussion om en fortsat godkendelse af glyphosat i landbruget på EU-plan. Er det ikke OK, at undersøge pro et contra i denne diskussion ?

Hertil kommer en besynderlige kommentarer fra NAN:

Den passer fint ind i mit billede af dig, kfl.


Er det en trussel ?

Hvad vedkommer dette diskussionen om Glyphosat?

Det er muligt, at jeg undlader at kommentere NAN fremover, idet de altid er fulgt af evindelige person angreb.

Mine forventninger til NANs svar er, at der kommer en lang svada af person angreb, som kun har meget ledt med diskussionen om glyphosat.

I den næste par år vil NAN igen og igen komme tilbage til de referencer og klandre mig for at have citeret dem...uanset om glyphosat er et problem eller ej i Argentina.


Stråmand? Nu mangler vi igen et citat, kfl. Hvilken stråmand? Mig bekendt er det dig, der har brug for stråmænd i noget nær hvert eneste svar, du giver mig. Det er vel derfor du aldrig citerer mig - så læseren har sværere ved at konstatere dine stråmænd.

Din indledningsartikel har to egentlige kilder, ikke "en lang række artikler". Begge kilder/links henviser til den pseudo-videnskabelige hjemmeside med det misvisende navn Institute of Science in Society (ISIS), der excellerer i benægtelse af moderne lægevidenskab og evolutionsteori og i at fremme pseudovidenskabelige teorier som 'water memory'.

I sin indledningsartikel skriver kfl nu:

Samlet set, er det min overbevisning, at Roundup er skadelige for både naturen og folkesundheden. Gives GMO-afgrøder fri, vil man kunne nå tilstande som i Argentina.


OK, hårde ord i september. Jeg gør kfl opmærksom på, at den kilde, han forlader sig på i indlægget er uvederhæftig, og at det vil de fleste se ved hurtig skrålæsning på siden.

Ud af det blå skriver kfl nu som svar, at,
..N A Nielsen afviser, at er i det hele kan være et sundheds problem med at anvende Glyphosat i landbruget - også i Argentina og USA


Noget som jeg aldrig har sagt eller ment. kfl undskylder aldrig men kommer med det, der kaldes en non-apology, hvortil jeg svarer:

"Hvis det er tilfældet...." Det var dog en lurvet ikke-undskyldning. Det er åbenbart ikke nok til en undskyldning fra dig, at jeg fortæller dig, at du tillægger mig en mening, som jeg ikke har, og som jeg aldrig har givet udtryk for?
At du benytter slags skin-undskyldning, der skal sætte dig selv i et bedre lys, samtidig med, at du undgår at give undskyldningen til den forurettede, kommer ikke bag på mig. Den passer fint ind i mit billede af dig, kfl.


Er det fremhævede en besynderlig kommentar? En trussel??? Det sidste foreslår kfl i sin hjælpeløse forskruethed.

Igen, jeg kan ikke vurdere, om glyphosat er sundhedsskadeligt i Argentina eller andre steder, men jeg kan læse mig til, at EFSA og de europæiske landes myndigheder efter en for mig at se grundig vurdering hverken har fundet det kræftfremkaldende eller ødelæggende for menneskers arveanlæg:

EFSA and EU Member States have carried out a risk assessment and peer review that updates our scientific knowledge of the toxicity of glyphosate.


De konkluderer blandt andet:

The substance is unlikely to be genotoxic (i.e. damaging to DNA) or to pose a carcinogenic threat to humans. Glyphosate is not proposed to be classified as carcinogenic under the EU regulation for classification, labelling and packaging of chemical substances. In particular, all the Member State experts but one agreed that neither the epidemiological data (i.e. on humans) nor the evidence from animal studies demonstrated causality between exposure to glyphosate and the development of cancer in humans.


https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainsglyphosate151112en.pdf
Redigeret d. 04-10-2016 16:34
04-10-2016 18:09
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg gidder ikke det personfnidder, som NAN hele tiden lægger op til.
Redigeret d. 04-10-2016 18:35
04-10-2016 19:47
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Kfl:
Jeg gidder [sic] ikke det personfnidder, som NAN hele tiden lægger op til.


Så synes jeg du skulle bestræbe dig på at undgå at dutte folk meninger på, som de ikke har. Det har de fleste en tendens til at reagere negativt på. Vil du prøve det?

Kfl mener, at vi skal indrette lovgivningen efter, hvad der skrives på pseudovidenskabelige hjemmesider og ignorere, hvad videnskabelige undersøgelser viser.

Det er ikke så rart, vel kfl?
04-10-2016 21:21
kfl
★★★★★
(2167)
Se følgende reference vedr:

Se University Network for Environment and Health - Physicians of Crop-Sprayed Towns. Report from the First National Meeting of Physicians in the Crop-Sprayed Towns. Oct 7/2011.

Introduction
For nearly 10 years, the residents of rural and periurban areas, where agricultural activities are carried out based on the current model of agro-industrial production, have been demanding to the political authorities, the courts of justice, and also protesting before the general public, because they feel that the health of their communities is being environmentally affected, mainly through sprayings of agrochemicals used for different types of agricultural crops, but also for the handling and storage of these chemicals in populated areas, the waste disposal, as well as the collection of grains soaked with chemicals within the towns.


Det er min vurdering ud fra publikation, at der er et sundhedsproblem med Glyphosat i Argentina. Det er samme konklusion som min første refererede artikel peger på.

Prøv også at se den video jeg har linket til

https://www.youtube.com/watch?v=JxATngnqgv8

Samt flere andre referencer om brugen af Glyphosat i Argentina og befolkningen sundhedstilstand.
Redigeret d. 04-10-2016 21:28
04-10-2016 23:52
Jakob
★★★★★
(9316)
­


N A Nielsen skrev:
Jeg har ikke forstand på dette emne, og jeg har ikke udtrykt en holdning til det.Du opfører dig vel egentlig "kun" som en beskidt advokat, der ikke bestiller andet end at så tvivl om vidnernes troværdighed.
Jeg så vist nok et sted, at du skrev, at skam skaber udvikling.
Så hvis du har skam i livet, vil jeg mene, at det længe har været på høje tid, at du går hjem og skammer dig.
Du har muligvis på utallige børns bekostning undladt at forholde dig til den egentlige substans, fordi du har nok at gøre med at beklikke budbringeren.
Hvordan synes du egentlig selv, det tager sig ud..?

Jeg er generelt godt sur i masken på kilder, som forsøger at så tvivl om det væsentlige i Darwins teorier. For mig er hans teorier helt basale for at forstå livet i et økosystem.
Men det er næppe særlig relevant, hvis de fortæller om noget andet, som de har bedre styr på.
@kfl


Måske kan der af hensyn til spørgsmålet om kildetroværdighed være grund til at opridse nogle eksempler på, at det etablerede system i Europa har taget fejl af den kemiske industri..?

Hvor industrien har sagt, at nogle kemikalier ikke var farlige, og politikerne har troet på dem, men nogle år senere har det alligevel vist sig, at de tog fejl til skade for økosystemet og de ramte borgers trivsel eller ligefrem overlevelse.
Angående sprøjtemidler, mener jeg, at rækken efterhånden er så lang, at man kan sige, at det ligeså godt kan være reglen som undtagelsen, at vores system i vesten tager fejl og forskønner sandheden.
Tænk på vandmiljøet, som man gennem årtier forsøger at redde om og om igen imod natur ødelæggende kemikalier.
Og hvordan går det med biavlen og biodiversiteten...
Hvor troværdige er de vestlige kilder, når det kommer til stykket..??


Jeg husker også sagen om fortynder, der gav malerne hjerneskader.
Dengang blev der også brugt alle mulige metoder for at så tvivl om ofrenes og vidners troværdighed.
F.eks. var årsagen til malernes hjerneskader i følge industrien slet ikke fortynder, men at de pågældende malere var alkoholikere.
Sagen trak ud i årevis på grund af sådanne afstumpede argumenter.


Her et andet eksempel på, hvordan kyniske mennesker i den kemiske industri kan benægte for mammon og få tingene til at trække ud i årevis, mens ofre i stadigt større antal må betale prisen:

http://www.b.dk/globalt/thalidomid-ofre-faar-undskyldning-efter-50-aar
»En fornærmelse«.Sådan benævner kritikere medicinalfirmaet Grünenthals historiske undskyldning for de tusinder af ofre for firmaets medicin thalidomid. Midlet, der skulle fjerne morgenkvalme hos gravide, forårsagede i 50erne, at børn blev født blinde, døve, uden arme og ben og med hjerneskader. I 1961 blev medicinen trukket tilbage.

Men nu er det tyske medicinalfirmas direktør Harald Stock kommet med en historisk undskyldning for skandalen. I forbindelse med afsløringen af en bronzestatue forestillende et barn uden lemmer i den tyske by Stolberg, sagde Stock dog også, at firmaet ikke på forhånd havde haft mulighed for at opdage medicinens katastrofale bivirkninger. Og det er den tilføjelse, der har gjort ofrene og deres talsmænd rasende.
--
Da medicinen i 1961 blev trukket tilbage fra markedet, var mere en 10.000 børn verden over født med handicap, fordi deres mor havde taget medicinen. Dertil kommer de mange børn, som ikke overlevede fødslen. I dag er mellem 5.000 og 6.000 af ofrene stadig i live.https://en.wikipedia.org/wiki/Thalidomide
Thalidomide was first marketed in 1957 in West Germany
For de tænksomme, der ikke flygter fra triste erkendelser, må mistroen til den kemiske industri og dens politiske venner logisk hobe sig op. Det kan se ud til at være skruen uden ende at bringe den demokratiske legale kemiske forgiftning af egne og andre landes befolkninger til ophør.
­­
05-10-2016 10:37
Jakob
★★★★★
(9316)
­
Er den kemiske industri så blevet bedre eller dårligere de sidste årtier..?

Hvad skal vi gætte på..?

Ja, det må desværre blive et gæt. Ingen ved det præcist.

Jeg mener, at den kemiske industri er blevet dygtigere i dag, men faktisk langt farligere for befolkningen.

Hvor vi tidligere fik skandaler, som det var til at få øje på og bevise, er det i dag blevet langt vanskeligere at løfte bevisbyrden, og man kan roligt gå ud fra, at hvor det før var 10.000 mennesker, der skulle blive syge af et stof, før det kunne lykkes at standse salget, vil det i dag nærmere være flere millioner.

Der er så mange kemikalier på markedet i dag, at det er blevet langt vanskeligere at finde den rette synder, og problemerne kommer snigende, fordi giftvirkningen er bedre skjult.

Nu maler han da vist fanden på væggen..?

Ok, men hvad er så f.eks. forklaringen på, at flere danskere i dag ikke kan blive gravide uden lægehjælp..?
Hvorfor har vi fået en ny sygdom som ADHD, og hvorfor er der så mange tilfælde..?
Hormonforstyrrede børn, der bliver kønsmodne alt for tidligt, hvordan går det til..?

Altså bare lige for at nævne et par "småting", så man selv kan overveje, om min mistanke kan være velbegrundet.Når vi ser på Argentinas landbrug, så benytter de almindelige kemikalier, men i en langt større skala, og det giver netop en større sandsynlighed for, at den moderne form for fejl i højere grad vil vise sig.

­­
05-10-2016 11:15
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Jakob er som altid helt væk fra lystavlen, og jeg har ikke i sinde at spilde min tid på ham. Men hvis man skal vælge ét mål for udviklingen i sundhedstilstand blandt verdens mennesker, så er det bedste mål efter min mening udviklingen i den forventede levealder, der nærmer sig 70 år for en gennemsnitlig verdensborger. Smag på den. 70 år!kfl, det amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) har ligesom det europæiske EFSA lavet et digert værk på over 200 sider om glyphosat. Når du har tygget dig igennem det, vil jeg da gerne høre dine indvendinger mod deres redegørelse, der konkluderer, at det er usandsynligt, at glyphosat er kræftfremkaldende.

http://src.bna.com/iE2
05-10-2016 14:46
Jakob
★★★★★
(9316)
­­
­N A Nielsen skrev:
Men hvis man skal vælge ét mål for udviklingen i sundhedstilstand blandt verdens mennesker, så er det bedste mål efter min mening udviklingen i den forventede levealder, der nærmer sig 70 år for en gennemsnitlig verdensborger. Smag på den. 70 år!


Det er så hans trøst til familierne, som har fået syge og svært handicappede børn.
Den lystavle bør han da næsten rejse rundt med og vise de pågældende, så han kan lære dem, at de ikke har noget usundt at klage over.
@kfl

Du må også hellere læse om alle andre stoffer, der optræder i miljøet, så du bedre kan afgøre, om der kan være tale om en cocktaileffekt.
Hvis andre stoffer medvirker, så er det jo synd og uretfærdigt at give glyphosat hele skylden. Kemikalier har nok også følelser og krav på en retfærdig rettergang, hvor tvivlen også kommer dem tilgode...


­­
RE: Jamen det er jo slet ikke nødvendigt at kigge på Argentina vedr. Glyphosat, Monsanto, eller Round up11-11-2016 07:46
davidsvarrer
☆☆☆☆☆
(26)
Hejsan. Det er jo et harmdirrende indlæg du er kommet med der. Og med rette. Men nu skal jeg lige tage dig med på en meget kort rejse til USA.

I USA er Round Up nemlig kommet på listen over kræftfremkaldende stoffer. Det skulle det have været, for mere end 20 år siden.

Det er endda i Californien, hvor lortet's moderselskab (det må være moder-svulsten vi taler om) holder til.

Nu kan man jo spørge sig selv, hvordan det her har med klima at gøre. Men forbindelsen er ikke engang snæver.

Ved den ofte forekommende spredning af giftstoffer (sprøjtemidler) over forkerte og ikke-designerede områder, slås flora og fauna ihjel i omfang der er ganske uhyggelige. Se feks. under 2,4-D som er et andet sprøjtemiddel (afløvningsmiddel).

Der hvor vi skal til at hen er der, hvor vi i fredelig sameksistens med naturen producerer de fødevarer vi har brug for, og i fredelig sameksistens med hinanden også deler de resourcer vi har til rådighed.

Dette her har dyb dyb indvirkning på klimaet - for den ufredelige sameksistens har indtil videre medført at forskellige religioner og også økonomier og andre magt-grupper, har som eet af deres hoved-principper at vi som mennesker skal formere os, og mangfoldiggøre os. Altså: Få flere børn end vi er selv. Altså: Forøge antallet af mennesker på jorden.

Der er ingen tvivl om at vi som mennesker har en dyb, negativ, indvirkning på miljøet i verden. Vidste du for eksempel, at Sahara blev startet af Romerne, der gik ind i Nord-afrika på skovhugst, for træ til den Romerske flåde? Disse ca. 50 kilometer skovhugst, medførte ørken-dannelse, og så gik ørkenen ellers sydover med en hastighed på først nogle hundrede meter om året, men i øjeblikket bevirker den massive varmepåvirkning fra Sahara, nordpå, at Sahara vandrer sydover med en hastighed på ca. 1-2 kilometer om året.

Derfor har vores sameksistens og samarbejde omkring planter, udnyttelse af områder hvor man kan dyrke afgrøder, vand-resourcer, osv. - dyb indflydelse på vore holdninger - som så igen har indflydelse på om vi mangfoldiggør os eller reducerer i antal, og dermed indflydelse på klimaet fordi vi som menneskehed, nok er det allerstørste skadedyr på jorden.
11-11-2016 14:57
davidsvarrer
☆☆☆☆☆
(26)
Jakob skrev:
­­
N A Nielsen skrev:
Men hvis man skal vælge ét mål for udviklingen i sundhedstilstand blandt verdens mennesker, så er det bedste mål efter min mening udviklingen i den forventede levealder, der nærmer sig 70 år for en gennemsnitlig verdensborger. Smag på den. 70 år!


Det er så hans trøst til familierne, som har fået syge og svært handicappede børn.
Den lystavle bør han da næsten rejse rundt med og vise de pågældende, så han kan lære dem, at de ikke har noget usundt at klage over.

@kfl

Du må også hellere læse om alle andre stoffer, der optræder i miljøet, så du bedre kan afgøre, om der kan være tale om en cocktaileffekt.
Hvis andre stoffer medvirker, så er det jo synd og uretfærdigt at give glyphosat hele skylden. Kemikalier har nok også følelser og krav på en retfærdig rettergang, hvor tvivlen også kommer dem tilgode...

­­


Ja, Jeg deler virkelig din holdning. Kemikalier har også følelser. Tænk hvis nu en lille Glyph fik skældud for at være både cancerfremkaldende og også ødelæggende for at mødre kan få børn, samt forårsage hårtab, og dårligt vejr hvis fakta er, at lille Glyph kun forårsager cancer, ødelægger æggestokkene og forårsager hårtab?

Det ville sgu da være helt hen i vejret, og vildt urimeligt hvis man så ikke som et lyn nedlægger fogedforbud mod ENHVER udtalelse om Glyph, indtil man har fået afklaret, om vejret nu også BLIVER dårligere (og klimaet også), eller om det kun er de andre ligegyldige påstande.
11-11-2016 16:17
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Svarrer:
I USA er Round Up nemlig kommet på listen over kræftfremkaldende stoffer.


Nej, den amerikanske miljøbeskyttelsesenhed EPA har lige udsendt en diger rapport (link ovenfor), der konkluderer, at det er usandsynligt at glyphosat er kræftfremkaldende.

Og nej, Sahara-ørkenen skrumper lige som de fleste andre ørken- og savanne-områder i verden. Både fordi den tørre koncentration af CO2 giver øget fotosyntese og samtidig øger planters tørketolerance. Det hjælper nok også, at nedbøren er øget de sidste 15-20 år.
Redigeret d. 11-11-2016 16:19
11-11-2016 16:34
davidsvarrer
☆☆☆☆☆
(26)
N A Nielsen skrev:
Jakob er som altid helt væk fra lystavlen, og jeg har ikke i sinde at spilde min tid på ham. Men hvis man skal vælge ét mål for udviklingen i sundhedstilstand blandt verdens mennesker, så er det bedste mål efter min mening udviklingen i den forventede levealder, der nærmer sig 70 år for en gennemsnitlig verdensborger. Smag på den. 70 år!kfl, det amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) har ligesom det europæiske EFSA lavet et digert værk på over 200 sider om glyphosat. Når du har tygget dig igennem det, vil jeg da gerne høre dine indvendinger mod deres redegørelse, der konkluderer, at det er usandsynligt, at glyphosat er kræftfremkaldende.

http://src.bna.com/iE2


Nå, Hr. Nielsen, vi må vist lige finde kammertonen...

Det er ikke en saglig argumentation, at en anden person der hedder Jakob, efter din mening er væk fra lystavlen, hvorefter du fortsætter ufortrødent med at diskutere hans indlæg.

Det er vel væsentligt at holde en sober tone, hvilket vel for de fleste må betyde at man ikke fordømmer andre?

Og blot fordi EPA eller en anden påstår, at Glyphosat er ufarligt, så gør det ikke nogen forskel. Glyphosat er registreret som kræftfremkaldende i Californien, og er det stadig. EPA-rapporten kan være sand eller falsk, det kan jeg ikke tage stilling til, før jeg har læst den.
11-11-2016 17:01
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Og blot fordi EPA eller en anden påstår, at Glyphosat er ufarligt, så gør det ikke nogen forskel. Glyphosat er registreret som kræftfremkaldende i Californien, og er det stadig.


EPA er ikke "en eller anden", det er den officielle miljøbeskyttelsesmyndighed i USA, og det er den, der lister kræftfremkaldende stoffer. Du kan måske pege på det sted på den californiske EPA's hjemmeside, hvor det fremgår, at glyphosat er kommet på listen? Jeg kan se, at der er overvejelser om at sætte glyphosat på listen. Men det er også det.

http://www.calepa.ca.gov/
11-11-2016 17:56
kfl
★★★★★
(2167)
ENVIRONMENTAL FATE OF GLYPHOSATE

The U.S. EPA has set a drinking water Health Advisory (HA) for glyphosate. The lifetime HA for an adult is 800 ppb for effects other than cancer risk. Glyphosate is listed in EPA's group D for cancer risk, which means there is not enough evidence and not enough data to demonstrate that it is a cancer risk (1988).Notice of Intent to List: Tetrachlorvinphos, Parathion, Malathion, Glyphosate


Sep 4, 2015
The California Environmental Protection Agency's Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) intends to list the chemicals identified in the table below as known to the state to cause cancer under the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 651). This action is being proposed pursuant to the "Labor Code" listing mechanism2 . OEHHA has determined that tetrachlorvinphos, parathion, malathion, and glyphosate meet the criteria for listing by this mechanism.


Det først nævnte artikel fra 1988 siger, at der ikke er nok grundlagt til at betegne glyphosat som cancer fremkaldende.

Den anden artikel fra 2015 siger det modsatte med den modifikation, at man har til hensigt...

Jeg har kun hurtig læst disse artikler om der er forbeholdt længere ned i artiklen ved jeg ikke.

For mig ser det ud til, at davidsvarrer påstand er korrekt.
Redigeret d. 11-11-2016 17:59
11-11-2016 18:25
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl skrev:
ENVIRONMENTAL FATE OF GLYPHOSATE

The U.S. EPA has set a drinking water Health Advisory (HA) for glyphosate. The lifetime HA for an adult is 800 ppb for effects other than cancer risk. Glyphosate is listed in EPA's group D for cancer risk, which means there is not enough evidence and not enough data to demonstrate that it is a cancer risk (1988).Notice of Intent to List: Tetrachlorvinphos, Parathion, Malathion, Glyphosate


Sep 4, 2015
The California Environmental Protection Agency's Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) intends to list the chemicals identified in the table below as known to the state to cause cancer under the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 651). This action is being proposed pursuant to the "Labor Code" listing mechanism2 . OEHHA has determined that tetrachlorvinphos, parathion, malathion, and glyphosate meet the criteria for listing by this mechanism.


Det først nævnte artikel fra 1988 siger, at der ikke er nok grundlagt til at betegne glyphosat som cancer fremkaldende.

Den anden artikel fra 2015 siger det modsatte med den modifikation, at man har til hensigt...

Jeg har kun hurtig læst disse artikler om der er forbeholdt længere ned i artiklen ved jeg ikke.

For mig ser det ud til, at davidsvarrer påstand er korrekt.


Ja, det vil jeg godt tro, kfl, du har før vist, at du har svært ved at læse dine egne kilder. Glyphosat er som det fremgår af din citerede tekst ikke på det californiske EPA's liste over kræftfremkaldende stoffer. Det er ganske rigtigt foreslået, men det er ikke det samme, vel kfl?

davidsvarrers påstande

I USA er Round Up nemlig kommet på listen over kræftfremkaldende stoffer.


Glyphosat er registreret som kræftfremkaldende i Californien, og er det stadig.


er ikke korrekte ifølge de kilder, som du selv citerer fra.
11-11-2016 18:30
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Har du tygget dig igennem EPA's rapport fra septemper 2016 (linket ovenfor), der kommer frem til, at det er usandsynligt, at glyphosat er kræftfremkaldende, kfl?
11-11-2016 18:41
kfl
★★★★★
(2167)
Kære N A Nielsen

Uanset, at der kan være nogle relevante betragtninger fra din side nogle gange, så er det mig en gåde, hvorfor du altid skal optræde altid hånene , altid nedgørende , altid forfølgende og uden at bidrage med noget.
11-11-2016 18:49
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Som det klart og tydeligt fremgår er glyphosat "under consideration for listing" af det californiske EPA. Glyphosat er altså Ikke på listen hverken i USA eller i Californien sådan som davidsvarrer påstod.

Det er ikke mit problem, at du er ked af at få påpeget, at det, du siger, er usandt, kfl. Du kunne forsøge at undgå det ved at læse dine kilder og ved at undgå at drage åbenlyst usande konklusioner på det, du læser.
11-11-2016 19:39
kfl
★★★★★
(2167)
Der er sket skift fra 1988 til 2015 i vurderingen af Glyphosat fra EPACLA's side. Dette er bemærkelsesværdigt. Hvorvidt det så ender med at EPACAL officielt sætter den på listen over Cancer-fremkaldende midler, kan jeg selvfølgelig ikke udtale mig om. Du går meget op i syntaks og formaliteter er 100% korrekte. Dette kan man ikke i en meningsfyldt debat kræver up front. Hvis man kræver det, slutter al debat og alle nye bidrag ydere forsvinder.

I betragtning af at davidsvarrer er ny på klimadebat, har han rent faktisk fremdraget nogle relevante betragtninger, som man burde værdsættet i stedet for at falde over ham på din sædvanlig ubehagelig måde.

Til davidsvarrer:
N A Nielsen er en internet stalker. Han vil sandsynligvis blive ved at at forfølge dig resten af tiden på klimadebat med de ting du har skrevet. Mit bedste råd er at ignorere ham og kun bruge de ting som verificere fra andre kilder.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Glyphosat er en katastrofe i Agentina , der forties af Dansk Landbrug...:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Solcelleintegration i økologisk landbrug803-05-2024 13:50
Total katastrofe42003-04-2024 12:03
Katastrofe for oss alle027-07-2023 16:35
Dybt fortroligt landbrug215-12-2020 22:44
Landbrug & Fødevare om bier021-03-2019 12:13
Artikler
Katastrofer
Landbrug
Fødevarer og landbrug (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Energi-konference: Mindre CO2 fra landbrug og boliger19-11-2008 08:42
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik