Husk mig
▼ Indhold

Glyphosat og fødselsdefekter


Glyphosat og fødselsdefekter06-09-2016 12:34
kfl
★★★★★
(2167)
Glyphosat og fødselsdefekter
Hvis en kvinde ønsker at reducere risikoen for misdannelser hos det fødte barn, skal hun undgå at blive kysset, dvs. blive gravid i foråret. Dette fremgår af to videnskabelige undersøgelser af forekomsten af fødselsdefekter. Den ene undersøgelse [1] baserer sig på indsamling af fødselsdata i området Red River Valley i perioden 1989-1991 for ægtepar, hvor mindst en af forældrene har et sprøjtecertifikat. Den anden undersøgelse [2] er foretaget i Texas, hvor man har undersøgt omfanget af fødselsdefekter i perionde 1996-2007 ved at sammenligne områder med en landbrugsproduktion og områder uden landbrugsproduktion. Denne undersøgelse baserer sig på ca. 2 millioner fødsler med ca. 80,000 fødselsdefekter.

Fælles for disse undersøgelser er, at de viser en sæsonvariation i antal fødselsdefekter, således at hyppigheden er størst i forårs- og sommermånederne.

En sæsonvariation kan måske forklares ud fra ændringer i sammensætninger af sprøjtemidler i løbet af året. Det er ikke noget bevis, men et indicium.

I publikationen [3] fra 2016 er der mange interessante informationer om forbruget af Glyphosat i hele verden og specielt i USA.

Red River Valley
I perioden 1989-1991 har man undersøgt 1497 fødsler med hensyn til forekomst af fødselsdefekter hos personer, der har et sprøjtecertifikat. Af disse 1497 var der 70 med en fødselsdefekt svarende til en rate på 46.8 pr. 1000 fødsler. Til sammenligning er den gennemsnitlige fødselsdefekt på 30.3 pr. 1000 fødsler i hele USA. Raten på 46.8 er ca. 55% større end den gennemsnitlige rate for hele USA.

Raten for defekte fødsler i forårsmånederne er på 76.1, der er 63% større end den gennemsnitlige rate på 46.8 for hele gruppen i undersøgelsen. I forhold til den gennemsnitlige rate for hele USA, er den 151% større.I forårsmånederne er der en stor sprøjteaktivitet primært med Glyphosat.

Texas
I denne undersøgelse indgår der mere end 2,000,000 fødsler for perioden 1996-2007. Hoved resultatet for undersøgelsen fremgår af følgende graf.Denne graf viser, at raten for fødselsdefekter er størst i månederne maj, juni og juli. Det er netop disse måneder, hvor der er stor sprøjteaktivitet. Det drejser sig primært om brugen af Glyphosat.Ovenstående graf viser raten for fødselsdefekter for områder med og uden en stor landbrugsproduktion. Raten for områder med en stor landsbrugsproduktion er ca. 25 % større end for områder uden en stor landbrugsproduktion.

Bemærk, at disse grafer er fundet ved aflæsning af graferne i det originale manuskript, nemlig Figur 1 og Figur 2.

Sammenligning af forbruget af Glyphosat i Danmark og Globalt
Følgende graf viser en sammenligning mellem forbrug af Glyphosat i kg pr ha for Danmark og Globalt.Data er hentet fra Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatistik og fra [3].

Det fremgår af denne graf, at forbruget i kg pr ha i 2014 globalt set er 3 - 4 gange så stort som i Danmark. Væksthastighed i forbruget i kp ha er 3 - 4 gang så stor globalt set som i Danmark.

Konklusion
Der er både for Red River Valley og for Texas, at de landbrugsmæssige segmenter har en markant højere rate for fødselsdefekter end omgivelserne.

Påstanden om, at man skal undgå at blive gravid i forårsmånederne, er givetvis korrekt for Red River Vally og nogle områder af Texas. Det er tvivlsomt om man umiddelbart kan overføre resultatet til Danske eller Europæiske forhold, idet man i USA anvender en del GMO afgrøder og derfor sprøjter man mere bl.a. med Glyphosat.

I hvert fald undersøgelsen fra Red River Valley rejser spørgsmålet, om der er tilstrækkelig beskyttelse af de personer, der sprøjter markerne i Danmark.

Her og nu har jeg ingen opgørelse over rate for fødselsdefekter i Danmark, men jeg har spurgt Sundhedsstyrelsen og endnu ikke fået svar.

Argumentet om den forøgede raten for fødselsdefekter er et argument, der let kan videreformidles.
Der er grænser for, hvad man kan formidlere videre til den brede offentlighed, af nogle svært læselige artikler. Jeg har valgt nogle få centrale dele af de omtalte artikler.

Overskriften på notatet kunne også have været: "Hvis du gift med en mand med sprøjtecertifikat undlad at blive kysset om foråret" eller "Kys aldrig end landmand om foråret". Disse mulige overskrifter siger noget væsentlig og konsekvenserne ved brug af Glyphosat.

Referencer:
[1] Birth defects, season of conception, and sex of children born to pesticide applicators living in the Red River Valley, June 2002.

Abstract
We previously demonstrated that the frequency of birth defects among children of residents of the Red River Valley (RRV), Minnesota, USA, was significantly higher than in other major agricultural regions of the state during the years 1989-1991, with children born to male pesticide applicators having the highest risk. The present, smaller cross-sectional study of 695 families and 1,532 children, conducted during 1997-1998, provides a more detailed examination of reproductive health outcomes in farm families ascertained from parent-reported birth defects.

Artiklens overskrift er refereret 794 gang på nettet og citeret 211 gange pr 1.september 2016.

[2] Seasonality in Birth Defects, Agricultural Production and Urban Location. February 7, 2014.

Abstract
This paper tests whether the strength of the so-called "spring spike" in birth defects is related to agricultural production and urban location using Texas Birth Defects Registry data for the period 1996-2007. We find evidence of a spike in birth defects among children conceived in the spring and summer, but it is more pronounced in urban non-agricultural counties than in other types of counties. Furthermore, the spike lasts longer in urban non-agricultural counties as compared to other types of counties.

Artiklens overskrift er refereret 170 gang på nettet og citeret 3 gange pr 1.september 2016.

[3] Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally, feb 2016
Abstract
Background
Accurate pesticide use data are essential when studying the environmental and public health impacts of pesticide use. Since the mid-1990s, significant changes have occurred in when and how glyphosate herbicides are applied, and there has been a dramatic increase in the total volume applied.

Methods
Data on glyphosate applications were collected from multiple sources and integrated into a dataset spanning agricultural, non-agricultural, and total glyphosate use from 1974–2014 in the United States, and from 1994–2014 globally.....

Artiklens overskrift har været refereret 804 gange på nettet og citeret 18 gange pr 1.september 2016.


Bemærkning:
Diskussionen om brugen af bekæmpelsesmidler i landbruget er væsentlig i forbindelse med den globale opvarmning, befolkningstilvæksten og befolkningernes sundhedstilstand. Glyphosat er blot et bekæmpelsesmiddel, der er vidt udbredt, og som formodentlig har en række negative heldbreds og miljømæssige virkninger. Derfor dette indlæg.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 06-09-2016 12:36
07-09-2016 17:17
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Og så er der kfl.
Den sundhedsmæssige effekt af sprøjtemidler....på klimadebat.dk....
Bruger du bloggen som notesblok?

Du kan jo notere, at et nyligt metastudie
fandt frem til at der foreløbig ikke er grund til bekymring

Background
A study in frog and chicken embryos, and reports of a high incidence of birth defects in regions of intensive GM-soy planting have raised concerns on the teratogenic potential of glyphosate-based herbicides. These public concerns prompted us to conduct a systematic review of the epidemiological studies testing hypotheses of associations between glyphosate exposure and adverse pregnancy outcomes including birth defects.

Methods
A systematic and comprehensive literature search was performed in MEDLINE, TOXLINE, Bireme-BVS and SCOPUS databases using different combinations of exposure and outcome terms. A case–control study on the association between pesticides and congenital malformations in areas of extensive GM soy crops in South America, and reports on the occurrence of birth defects in these regions were reviewed as well.

Results
The search found ten studies testing associations between glyphosate and birth defects, abortions, pre-term deliveries, small for gestational date births, childhood diseases or altered sex ratios. Two additional studies examined changes of time-to-pregnancy in glyphosate-exposed populations. Except for an excess of Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD (OR = 3.6, 1.3-9.6) among children born to glyphosate appliers, no significant associations between this herbicide and adverse pregnancy outcomes were described. Evidence that in South American regions of intensive GM-soy planting incidence of birth defects is high remains elusive.

Conclusions
Current epidemiological evidence, albeit limited to a few studies using non-quantitative and indirect estimates and dichotomous analysis of exposures, does not lend support to public concerns that glyphosate-based pesticides might pose developmental risks to the unborn child. Nonetheless, owing to methodological limitations of existing analytical observational studies, and particularly to a lack of a direct measurement (urine and/or blood levels), or an indirect estimation of exposure that has proven valid, these negative findings cannot be taken as definitive evidence that GLY, at current levels of occupational and environmental exposures, brings no risk for human development and reproduction.
08-09-2016 10:02
kfl
★★★★★
(2167)
På basis af dette studie afviser N A Nielsen, at der kan være sundhedskadelig effekter af brugen af Glyphosat. Bemærkelsesværdigt !
08-09-2016 17:58
Jakob
★★★★★
(9256)
­N A Nielsen skrev:
Og så er der kfl.
Den sundhedsmæssige effekt af sprøjtemidler....på klimadebat.dk....
Bruger du bloggen som notesblok?


Jeg finder det beklageligt, at kfl som en af de allerdygtigste skribenter på klimadebatten skal udsættes for en benægteridiot som dig, der mener, at det er hans opgave at belære kfl om, hvad klimapolitik handler om.

Du har åbenbart aldrig hørt om biobrændsel, så jeg vil nok anbefale dig at læse bare en lille smule lektier, før du stiller dig op og gøre nar af et af klimadebattens meget vigtige emner.

­
08-09-2016 18:40
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Jakob:
Du har åbenbart aldrig hørt om biobrændsel


Du mener det vanvid at brænde afgrøder af, som driver prisen på mad op til skade for verdens fattigste for ar undgå at bruge fossile brændsler? Jo, det har jeg hørt om.
Jeg forstår ikke hvorfor, du bringer det på bane, men det får jeg nok at vide.

Jeg bringer en ny artikel på banen, som sammenfatter viden på området (som ikke har en døjt med klima at gøre). Skal jeg ikke have tak for at hjælpe kfl med hans noter?

At blive kaldt benægteridiot af dig, tager jeg som en kompliment.
15-09-2016 22:49
Jakob
★★★★★
(9256)
­kfl skrev:

Her og nu har jeg ingen opgørelse over rate for fødselsdefekter i Danmark, men jeg har spurgt Sundhedsstyrelsen og endnu ikke fået svar.Man må vel formode, at de allerede selv har undersøgt det grundigt, så der kan nok ikke gå særlig lang tid, før du får det..?­
15-09-2016 23:11
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jacob

Jeg har spurgt, men kun fået nogle link som måske kan bruges. Det bliver svært.
16-09-2016 00:20
Jakob
★★★★★
(9256)
­kfl skrev:
Jeg har spurgt, men kun fået nogle link som måske kan bruges. Det bliver svært.


Har du prøvet at spørge dem direkte, om de selv har undersøgt det..?

Hvis der er den mindste mistanke, så må de vel være forpligtet til det..?

­
19-09-2016 10:24
Jakob
★★★★★
(9256)
­kfl skrev:
Jeg har spurgt, men kun fået nogle link som måske kan bruges. Det bliver svært.Der er ikke noget at gøre ved det. Du må bare igang.Efter omfanget af MRSA skandalen er blevet afsløret kan vi ikke mere have tilld til, at myndighederne lever op til deres ansvar og passer på danskernes helbred. Der har tidligere været mange indikationer, men i dag har det aldrig været mere tydeligt og åbenbart, at de tværtimod er ansat af politikerne til at dække over problemerne, indtil de vokser os over hovedet og kan koste flere hundrede milliarder skattekroner at bekæmpe.
Varetagelsen af danskernes og Danmarks sundhed er nu også blevet en græsrodsopgave, og den er gigantisk..!!


Jeg indikerer lige et par tanker:
Supersygehuse, hvad skal vi med dem..?
I dag dør der flere mennesker af resistente bakterier end i trafikken, og sundhedssektoren er ansvarlig for de fleste dødsfald.


Hvorfor skulle de dog være mere påpasselige med sprøjtemidler, hvor årsager til skadevirkninger er langt lettere at så tvivl om..?


At du kun har fået vanskeligt tilgængelig grundoplysninger ud af dit spørgsmål til sundhedsstyrelsen må i det større billede være en yderligere bekræftelse på den forsømmelighed, som koster liv og masser af livskvalitet for befolkningen.­
Deltag aktivt i debatten Glyphosat og fødselsdefekter:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Glyphosat er en katastrofe i Agentina , der forties af Dansk Landbrug...5530-11-2017 11:09
Glyphosat - anvendelse og udbredelse i Danmark408-02-2017 12:08
Glyphosat og levercancer. Er der en sammenhæng?605-10-2016 13:31
Glyphosat – som ulykkes- og døds-årsag008-09-2016 18:51
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik