Husk mig
▼ Indhold

Gratis energitjek?


Gratis energitjek?12-10-2009 12:48
krojo
☆☆☆☆☆
(1)
Jeg har lige set på Energihjem.dk at de tilbyder gratis energitjek for alle boligforeninger i København, er der nogle som har prøvet det, eller blot kan bekræfte at det virkelig er gratis?
14-10-2009 15:51
energihjemProfilbillede☆☆☆☆☆
(10)
Hej vi kan bekræfte at vi på Energihjem.dk i samarbejde med Rådg. Ingeniør Focus2 A/S tilbyder at komme ud til alle boligforeninger i København og lave et gratis energitjek. (100% uforpligtende)

Energitjekket kan du læse mere om på vores hjemmeside.
15-10-2009 11:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@EnergiHejm

Har i ikke overvejet at lave noget sammen med Københavns energi hvor i virkelig aflaster de fjernvarmeproduktion som er ekstrem forurenede hvor altså kraftværkerne afbrænder kul for at producere fjernvarme når møllerne de producere.

I kunne jo let lave noget i boligerne omkring fjernvarmevarmevandet via varmepumper som i som firma styrede og så lavede københavns energi systemer som tilførte energi før kraftværkerne. Altså også varmepumper!

For på den måde at omgå afgifter ved at flytte statens afgift over på den strøm varmepumperne forbruger og når det sker "putter" man noget afgiftsfritaget varme i fjernvarmenettet. Det kunne feks være det spild som umiddelbart forekommer på Amagerværket og avedøre som igen kommer fra Halm og flis som er afgiftsfritaget hvorfor Vattenfall og Dong eller Københavns energi kunne gemme dette spild og lade varmepumper og møllestrøm tilfører fjernvarmenettet denne energi når det er meget uhensigtsmæssigt at producere fjernvarme ved kun at afbrænde enten kul eller gas.

Tiltag som disse ville mange doble miljøreduktionen sammenholdt med isolering osv hvis altså boligen ikke er piv utæt.
Redigeret d. 15-10-2009 12:39
16-10-2009 09:31
energihjemProfilbillede☆☆☆☆☆
(10)
Hej Delphi,

Vi vil forsøge os med gratis energitjek i første omgang, primært fordi vi i forvejen har kontakt til en del boligforeninger, og vi ved at der er MANGE som trænger (MEGET)..
Din idé vil kræve en del styring og manpower, til gengæld som du også nævner, en STOR gulerod for enden af vejen. Den kommer med i idékassen, men spørgsmålet er selvfølgelig om Københavns Energi er med på den.

Tak for respons.
17-10-2009 12:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@EnergiHjem

Jeg har nogle forbindelser ved www.energinet.dk som kunne promovere systmer som styrer et sådant varmepumpesystem som vises her.

Herunder har jeg nogle forbindelser til firmaer som arbejder sammen med vattenfall omkring el-drevne varmepumpesystemer ved Amagerværket som skal minimere varmeproduktion hvor brændsler kun producere fjernvarme når møllerne producere og værkerne ikke kan afsætte strøm.

Københavns energi er meget interesseret i at udbrede fjernkøling altså centrale køleopstillinger som producere køling som herefter distribueres til kunderne via et fjernvarmenet med kold vand se Link

Systemer som vises her er langt langt billigere og langt mere energibesparende end de systemer Københavns energi anvender i dag til køling

Ved det tiltagende behov for rumkøling og den deraf forøget brug af el til dette (Som overvejende bliver kul produceret), bør systemer vælges som dels benytter det bestående fjernvarmenet og herunder 100 % forbruger møllestrøm og gerne hvor varmepumper som forbruger møllestrøm til varmeproduktion (Vinter) så kraftværkerne aflastes når det ikke er hensigtsmæssigt at producere varme, at de varmepumper som nu indkobles at de henter energi i jordradiatorer eller store "isbanke" som herefter i sommerhalvårt levere boligen den gratis køling altså dobelt "Win win" Både møllestrøm til varme og gratis køl efter følgende!

Systmer som vægter disse optimale produktionsmetoder.

Fremtidens bolig og boliger som renoveres bør vægte en reduktion af fjernvarmetemperaturen fra de nuværende 60 c' til 40 c'.

Boligen bør monteres som her seGulvvarme eller ventialtoren som via varmevekslere afkøler fjernvarmevandet maksimalt! En mindre varmepumpe på maks 1 Kw opbygger brugsvand på 55 c' i en tank på 100 l så varmepumpen kun kører om nattten ved overvejende møllestrøm eller importeret vandkraft eller a-kraftbstrøm. Varmepumpen optager enegri i fjernvarmenettet!

Varmepumpeforsynet bydel med fjernkøling seFunktion:

Når fjernvarmetemperaturen sænkes til under 40 c' øges kulkraftværkers el-produktion til 50 % (nye anlæg) fra typisk 40 - 42 % ved fjernvarmeproduktion og nasturgaskraftværker til 65 %.

Når de københavnske kraftværker producere og afsætter el aftages 40 c' varmt fjernvarmevand fra det overordende fjernvarmenet som cirkuleres ud i boligen!

Ved overproduktion af spildvarme fra kraftværkerne opvarmes "lokal" jordradiator for energiakkumulering!

Når møllerne producere og de store københavnske kraftværker ikke kan afsætte strøm hvorfor der ikke forekommer varmeproduktion nu indkobles "lokalt" el-dreven varmepumpe som køler jordradiatoren for varmeproduktion.

Effekten er nu at de tiltag der kan tages på Amager værket hvor spild i røggassen umiddelbart kan unyttes. Det eneste kraftværk (mig bekendt) som har lavet tiltag om udnytter spidlenergi i Røggassen er Avedøre.

Der er et enormt spild på de københavnske kraftværker som det bare ikke er rentabelt at udnytte fordi anlæg kan ikke få produktionstid nok. Når der er et stort behov for el-produktion er der nødvendigvis ikke et stort behov for varmeproduktion hvor man har taget koncekvensen og lavet H C Ørsted og Svanemølleværket om så det stort set ikke producere strøm men kun varme seOmkring 1,8 Gw gas indfyres og sølle 18 % omsættes til el. altså man sløser enorme energi ressourcer bort

Var de københavnske boliger udstyret som vist kan spildvarme tilflyde jordradiator og H C Ørsted værket kan ligge standby når boliger forsynes af møllestrøm lokalt!

Eller Store varmepumper som fryser havvand for varmeproduktion kan nu etabeleres med fordel når boligerne kan aftage enegri ved lave temperaturer!

Fjernkøling:

I de varnmeste 3 mdr sænkes temperaturen i fjernvarmenettet ved at opvarme kolde jordradiatorer. Jordradiatorer er meget kolde fordi der ikke er tilført varme fra fjernvarmenettet inden "Kølesæssonen"!

Altså jordradiatorer køler fjernvarme ledningen til boligerne.

Varmepumper i Boligen køler fjernvarmevandet om natten når brugsvand opbygges.

De bestående ventilatorer som køler fjernvarmevandet maksimalt i fyringssæssonen virker som til at køle boligen!

En lejlighed vil kræve 10 M jordradiator som altså kan placeres et centralt sted når og hvis en hel bydel bruger systemet!

Jordboringer se Link
Redigeret d. 17-10-2009 12:30
19-10-2009 11:28
energihjemProfilbillede☆☆☆☆☆
(10)
Hej Delphi, mange tak for den grundige gennemgang, vi har dog vurderet at det er lidt udenfor vores marked i øjeblikket. Når det er sagt, kan det muligvis blive interessant senere.
19-10-2009 12:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Energihjem

Ja det er jo så lidt beklageligt at de såkaldte energirenoveringer de ser godt ud på papiret men hjælper i det store hele ikke.

Vi burger milliarder til renovering af boligen i den tro at det hjælper på Co2 reduktionen hvad det ikke gør når vi ikke Sammentænker el og varmeproduktionen fra kraftværker sammen med møllernes produktion.

Når brugerne spare på fjernvarmen så dumper Avedøreværket i store dele af fyringssæssonnen fjernvarmevand til havet som kunne opvarme boliger når det ikke er særligt koldt og værket skal producere strøm hvorfra der er spildvarme.

I den anden "ende" når brugerne spare på strømmen så skal H C Ørsted værket producere fjernvarme hvor gasenergi sløses bort!
19-10-2009 12:49
energihjemProfilbillede☆☆☆☆☆
(10)
Ja jeg kan godt følge dig, men vi skal jo starte et sted. Og det er jo altid bedre at gøre lidt frem for ingenting.
19-10-2009 13:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Energihjem

Hvordan skulle et kommercielt produkt se ud som en aktør som Københavns Energi skulle "forhandle" eller promovere til sine brugere som indbefattede rumkøling, så arkitekter og firmaer som du selv repræsenterer ville vægte de optimale energiteknologier. Altså så man ved renovering vægtede komfort frem for isolering hvorefter boligen 100 % kunne forsynes ved enten spild fra kraftværker som virkelig skulle producere el og ved møllestrøm og varmepumper når møllerne producerede!
Redigeret d. 19-10-2009 13:44
19-10-2009 13:55
energihjemProfilbillede☆☆☆☆☆
(10)
Det skal for det første ned i "menneske niveau", forstået på den måde at det tekniske aspekt af produktet skal simplificeres og så vil jeg nok komme med nogle cases og eksempler på udførte projekter og fordele herved.
Ydermere er det ikke nok at appellerer til at man "bliver grøn" der skal være besparelser som kan mærkes, og så må det ikke være særlig besværlig.

Det var lige hurtigt mine strø-tanker om hvordan sådan et produkt skal frem i verden.
19-10-2009 15:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
EenergiHjem

Hvis nu www.elsparefonden.dk 's budget på 100 mio hvis nu man brugte 2 promille herfra på at forklare københavnerne:

At når de spare på varmen ved at isolere deres boliger så står der mere højtemperatur fjernvarme i rørføringer ud til kraftværkerne hvor ved energi tabes.

At den varme de spare på at den mange gang forekommer til overflod når kraftværkerne skal producere strøm når møllerne ikke producere!

At de højeffektive kraftværker som Amagerværkets blok 3 og Avedøre yder minimum 10 % mere el hvis de kan afsætte fjernvarme ved under 40 c'.

At varmepumper som fryser havvand ved at omsætte møllestrøm og gøre det ved at afsætte fjernvarme ved 40 c' eller så boligerne modtager fjernvarme ved 40 c' at det er så små investeringer og herunder meget små el-mængder som skal forbruges!

At decentrale varmepumper som køler jorden via jordradiatorer at et sådant system kan levere boligen gratis og Co2 fri køling efterfølgende!

Det må kunne forklares den danske befolkning så vor kraftværker faktuelt kun skal kører når vi har behov for strøm og ikke sløser fossilenergi bort til fjernvarme når møllerne faktuelt producere den strøm det danske samfund skal forbruge!

Når Københavnske boligforeninger nu investere 800.000 kr pr bolig i at Halvere varmeforbruget hvor de 400.000 kr måske kan tilskrives isolering. Hvis derimod den nuværende bolig omlægges til lavtemperatur fjernvarme og en varmepumpe i bydelen producere boligens varme så er omlægningen til Vedvarende Energi 100%.

Økonomi for de enkelte er herefter markant bedre sammenholdt med alm fjernvarme og bekostelige højisoleringer!

Hvis en varmepumpe decentrale producere fjernvarme ved en cop på 8 ved at afsætte 40 c' varmt vand til boligen afgiftsbelagt strøm til 1200 kr/mwh omsættes og fjernvarme kan produceres til 150 kr/Mwh som er under halv pris af det Københavns energi kan levere til! Hertil kan boligens renovering udføres markant billigere når isoleringskravet minimeres!

Jeg vil prøve at "dyrke" det lidt mere og se om Københavns Energi kan se fornuft!
Redigeret d. 19-10-2009 15:13
19-10-2009 15:58
energihjemProfilbillede☆☆☆☆☆
(10)
Ok spændende, skriv gerne når du finder ud af noget..
Deltag aktivt i debatten Gratis energitjek?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Gratis hydrogen?128-03-2023 13:51
Gratis sundhedsvæsen uden tandbehandling..202-06-2019 18:16
Gratis Kvalitets Software4010-05-2011 15:26
Gratis computerprogrammer1908-05-2011 18:57
Gratis opvarmning1213-03-2011 19:44
NyhederDato
Firmaer kan tjene stort på gratis kvoter03-06-2010 00:42
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik