Husk mig
▼ Indhold

Greta Thunberg


Greta Thunberg28-09-2019 12:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(2004)
Greta Thunberg har været meget omtalt i medierne i den seneste tid. Problemet er blot, at hun lever livet meget farligt. Hun risikere således at blive kvast rent psykisk, når det på et tidspunkt går op for hende, at den globale CO2-udledning fortsætter med at stige og stige år for år.

Der er således ingen tvivl om, at det globale forbrug af kul, olie og gas vi stige og stige i mange år endnu. Tilsvarende vil den globale CO2-udledning også stige og stige i mange år endnu. Det samme vi ske med atmosfærens CO2-indhold.

Hvis Greta Thunberg mener det hun siger (og det må man går udfra at hun gør), så kan det ikke undgås, at hun vil ende i meget store psykiske problemer, når det på et tidpunkt går op for hende, at den globale CO2-udledning kun kender en vej og det er op.

Sagt på en anden måde, så anser jeg det som særdeles uansvarligt af hendes forældre, at lade hende indgå i et storpolitisk spil på den måde som de har gjort. Det kan kun ende galt.

Som forældre har man ansvaret for sine børn. Derfor kan man kun sige, at hendes forældre er særdeles uansvarlige overfor hende. Som nævnt, så har hun kursen sat direkte imod at blive kvast rent psykisk. Dette kan ikke undgås, for den globale CO2-udledning kende kun en vej og det er op. Dette vil også gå op for hende på et tidspunkt.
28-09-2019 23:32
Peter Villadsen
★★★☆☆
(465)
Der er mange på den yderste højrefløj, der ikke forstår hvad klimaforandringerne får af konsekvens.
De bruger tiden til at nedgøre IPCC uden at have læst rapporten, de forstår ikke ungdommens protest mod den aldrende og magtfulde generation, som ønsker sig business as usual.
Problemet er hverken IPCC eller ungdommens protester: problemet er den blinde, ældre del af befolkningen, der klamrer sig til deres tidligere levevis og intet ønsker at gøre for at hjælpe de yngre.,
29-09-2019 00:08
Jakob
★★★★★
(7327)
­

­
@Jørgen Petersen


Noget af en tråd, du her har oprettet og skal stå model til.


https://www.klimadebat.dk/forum/klimademonstration-15-marts-2019-d12-e3559.php#post_71742
Jørgen Petersen skrev:
Det er ganske enkelt utilgiveligt at bruge børn og unge mennesker som gidsler i et koldt og kynisk politisk magtspil. Dette kan ikke på nogen måde accepteres.


Er dobbeltmoral en psykisk lidelse..?

­

­
29-09-2019 10:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(2004)
@ Peter Villadsen

Der er desværre rigtig mange mennesker, som ikke forstår, at vi har mange problemer, som er langt alvorligere og langt mere faretruende end CO2- og klimaproblemet. Det er f.eks. problemer som koster massevis af menneskeliv hvert eneste år eller som truer med at gøre det. Her kan bl.a. nævnes:

* Sikkerhedsrisikoen hvor bl.a Putin/Rusland har en kæmpe hær og mange livsfarlige A-våben.
*Krig og voldelige undertrykkelse forårsaget af dispoter/tyranner/diktatorer med mere.
* Vold og kriminalitet (herunder mord).
*Fattigdoms- og sultproblemerne i de minde veludviklede lande. Der lever således ca. 5 mia. mennesker i mere eller mindre alvorlig fattigdom. Den gennemsnitlige levealder i de fattige lande er således markant lavere end her hos os.
*Risikoen for dødelige pandemier. Hvis der er noget som kan dræbe rigtig mange mennesker, så er det en sådan dødelige pandemi.
*Misbrugsproblemerne i relation til narkotika, alkohol og medicin.

Som tidligere nævn, så er det tåbeligt at bruge en masse penge og ressourcer på at bekæmpe det problem, som tilfældigvis blive blæst op i medierne. En god risikostyring kræver, at man forholder sig objektivt til alle relevante risici.
29-09-2019 17:33
kristigenkomst - storpolitik
☆☆☆☆☆
(16)
@ Peter Villadsen

"Der er mange på den yderste højrefløj, der ikke forstår hvad klimaforandringerne får af konsekvens.
De bruger tiden til at nedgøre IPCC uden at have læst rapporten."

Der er mange IPCC Assessment Reports.

Har du nærlæst dem?

Det, der aldrig nævnes i klimadebatten er Solar Radiation Managemment" (SRM/ chemtrails) *, som vi alle kan se på himlen som timevis bestående striber, der udvider sig til cirrhus skyer. Deres eksistens betegnes konsekvent som "konspirationsteori"! Da jeg ringede til DMI for at spørge, hvad disse striber bestod af, blev der pinlig tavshed. I den anden ende af forbindelsen skulle man først rådføre sig med chefen! Efter 5 minuter fik jeg så flg. kryptiske svar: "Vi ved, hvad det er men har ingen officiel holdning dertil"! Da jeg så spurgte meteorolog Jesper Theilgård, medredaktør af AR5) DR, sagde han: "Nu har du mistet al troværdighed!"

MEN:
Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report on Climate Change 2013 (AR5) skriver på SPM 21**, Den fysiske videnskabsgrundlagsoversigt for politikere:
Begrænset dokumentation udelukker en omfattende kvantitativ vurdering af både Solar Radiation Management (SRM) og kuldioxidfjernelse(CDR) og deres indflydelse på klimasystemet .....
"Hvis SRM blev afsluttet af en eller anden grund, er der stor tiltro til, at de globale overfladetemperaturer ville stige meget hurtigt til værdier, der stemmer overens med drivhusgasdrivningen. CDR- og SRM-metoder indebærer bivirkninger og langsigtede konsekvenser på verdensplan". Oversat fra engelsk)

Altså er chemtrails (SRM) reelle, som enhver kan se. Disse striber/cirrhusskyer er påvist at indeholde svovldioxyd, aluminium,- barium- sågar bakterier m.m.***
De synes at være militært led i "Owning the Weather by 2025" ****strategi , som US Navy og Airforce lancerede i 1996.

Disse chemtrails reflekterer meget lidt solindstråling ud i rummet – men holder jordvarmningen tilbage og virker således i retning af global opvarmning *****

Imidlertid spiller hele denne kostbare øvelse ikke nogen rolle for den globale (uændret de seneste 20 år - se Climate4you)
– men måske nok for den regionale temperatur og klima. Giftstofferne i SRM emissionerne søger ang. mod polerne.

HVORFOR ER SRM/CHEMTRAILS ABSOLUT TABU I KLIMADEBATTEN, SKØNT DE FAKTISK AF MILITÆRE GRUNDE HAR EN INDVIRKNING, SOM CO2 BEVISLIGT IKKE HAR?

Hvorfor gør IPCC intet videre ud af dem i deres klimaalarmisme?
Det er useriøst.

* https://www.geoengineeringwatch.org/
** https://web.archive.org/web/20170609040523/https://coto2.files.wordpress.com/2013/11/ipcc-policy-summary-2013.pdf.
*** http://farmwars.info/?p=2731
**** https://archive.org/details/WeatherAsAForceMultiplier
***** https://www.newsweek.com/climate-change-geoengineering-artificially-cool-planet-640124

abrulau
12-10-2019 18:55
Jakob
★★★★★
(7327)
­Jørgen Petersen skrev:
* Sikkerhedsrisikoen hvor bl.a Putin/Rusland har en kæmpe hær og mange livsfarlige A-våben.
*Krig og voldelige undertrykkelse forårsaget af dispoter/tyranner/diktatorer med mere.
* Vold og kriminalitet (herunder mord).
*Fattigdoms- og sultproblemerne i de minde veludviklede lande. Der lever således ca. 5 mia. mennesker i mere eller mindre alvorlig fattigdom. Den gennemsnitlige levealder i de fattige lande er således markant lavere end her hos os.
*Risikoen for dødelige pandemier. Hvis der er noget som kan dræbe rigtig mange mennesker, så er det en sådan dødelige pandemi.
*Misbrugsproblemerne i relation til narkotika, alkohol og medicin.https://www.klimadebat.dk/forum/der-er-ingen-klimakrise-500-uafhaengige-videnskabsmaend-d12-e3637.php#post_74055
Jørgen Petersen skrev:

De lever af at skabe frygt.Måske passende til minde om ordsproget: "Tyv tror hver mand stjæler."


­
­
12-10-2019 20:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(2004)
@ Jakob

Har du et problem med at blive konfronteret med den barske virkelighed?
12-10-2019 22:54
Jakob
★★★★★
(7327)
­Jørgen Petersen skrev:
* Vold og kriminalitet (herunder mord).


I denne tråd kan man se et regnskab for den kuldød, som Danmark var ansvarlig for år 2014:
https://www.klimadebat.dk/forum/groen-vaekst-d12-e2962-s120.php#post_57915

1740 mennesker dræbt af Danmark på et år, fordi mennesker som Jørgen Petersen hellere ville fortsætte det fossile forbrug end omstille til VE.

Det må være denne barske virkelighed, som man her bør hæfte sig ved.
­­
RE: MANIPULATION13-10-2019 00:23
Klimatis
☆☆☆☆☆
(13)
Rigtig god video der beskriver den grove manipulation der bliver udført af hele netværket bag Greta Thunberg (og iøvrigt en fuldstændig samvittighedsløs udnyttelse af et barn)

https://www.youtube.com/watch?v=9Jpk8Ix1CCg
Redigeret d. 13-10-2019 00:27
13-10-2019 08:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(2004)
Det er skræmmende hvad der foregår. Afskyeligt er nok det bedste ord.
13-10-2019 13:15
Jakob
★★★★★
(7327)
­Det afskyeligt ulækre er de gamle, som ikke kan få nok af at fortsætte med at køre kloden i sænk, og som ikke vil give de unge deres stemmeret, men som i stedet tydeligt ønsker også at kyse deres ytringsfrihed.
Jørgen Petersen skrev:
* Vold og kriminalitet (herunder mord).


Men dette er åbenbart ikke noget, som kan skræmme endsige bekymre Jørgen Petersen:

https://www.information.dk/udland/2017/07/naar-ulv-skider-yellowstone-begynder-floderne-bugte-anderledes
der udryddes 150-200 plante- og dyrearter om dagen

Hvis det er godt, at Danmark har en Dronning, så vil det måske være ligeså godt, hvis hele verden får en tilsvarende.

Greta Thunberg har potentiale.


­
13-10-2019 14:34
Elsker kød
☆☆☆☆☆
(1)
Husk at stege godt med svinekød og lammekød for at irritere lille Greta.
13-10-2019 16:45
Klimatis
☆☆☆☆☆
(13)
Til Jakob:

150 - 200 dyre- og plantearter om dagen svarer til 54750 - 73000 dyre- og plantearter om året eller mellem 500000 og 750000 dyre og plantearter i dekaden. Synes du selv det lyder plausibelt at så mange dyre- og plantearter svinder per 10 år p.gr.a. af klimaforandringer????

Til din information er det estimerede antal dyre- og plantearter ca. 1899587

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_biodiversity

Dvs alle dyre- og planterarter skulle udryddes i løbet af 25 til 37 år !!!
Jeg håber du selv kan se hvor fuldstændig absurd din påstand lyder.

Det er rigtigt at dyre- og plantearter udryddes, men det har ikke noget med global opvarmning, antropogen eller ej, at gøre. Men mere med rovdrift på naturen i form jagt og tab af dyrehabitater etc. p.gr.a. den voksende population af homo sapiens.

Jeg kunne godt tænke du kunne dokumentere bare 1 - 2 dyre- eller plantearter der er uddøde p.gr.a. global opvarmning.

Den globale middeltemperatur er (muligvis) steget 0.8 til 1.0 °C siden den industrielle revolution. Mener du virkelig at det har udryddet nogen dyr eller planter??? Hvilke dyr kan ikke tåle så små ændringer i betragtning af de temperaturvariationer der er i løbet af et døgn eller et år, som kan være op til 80 °C.
14-10-2019 18:23
Jakob
★★★★★
(7327)
­@Klimatis


Æren for påstanden bør ikke tilfalde mig. Jeg fandt blot citatet, da jeg søgte efter dokumentation for et skilt, som jeg havde set på et billede fra en demonstration med denne bevægelse:

https://www.fridaysforfuture.org/


Jeg lærte derved, at det ikke var noget, de selv havde fundet på. Dertil er de åbenbart for kloge.

Jeg tvivler nok også på, at de unge i den bevægelse får mere lyst til at acceptere en fortsat masseudryddelse af arter, blot fordi du skriver, at det endnu ikke har noget med klimaforandringer at gøre.
Din prognose tyder også på, at du forestiller dig, at udryddelsen foregår i et konstant tempo, og det mener jeg slet ikke er et realistisk billede.­­
Deltag aktivt i debatten Greta Thunberg:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Thunberg Ekko af En Anden Hjernevasket Pige på Rio-Konf. 1992018-10-2019 18:18
Greta Thunberg har ikke skrevet en bog019-06-2019 16:46
▲ Til toppen
Afstemning
Hvad mener du om skoleelevernes klimastrejke?

Jeg bakker dem op

Jeg forstår deres bekymring, men de bør tilbage på skolebænken

Det hører ingen steder hjemme

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2019 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik