Husk mig
▼ Indhold

Grønlands temperatur og afsmeltning..Side 1 af 3123>
Grønlands temperatur og afsmeltning..18-07-2012 21:43
kfl
★★★★★
(2167)
Grønlands temperatur og afsmeltning..

Der har været en del diskussioner om temperaturudviklingen på Grønland og afsmeltningen af indlandsisen. Problemet med denne diskussion har været, at det primær er klimaskeptikerne med deres konspirationsteorier og datafiskeri, der har været de dominerende, og derfor er der ingen der har troet på dem.
Imidlertid er der ved at komme artikler frem, der belyser både temperaturen og afsmeltningen på Grønland, der virker troværdige.

Temperaturudviklingen

Følgende kurve over temperaturudviklingen for Sydvest Grønland for perioden 1874-2005 er produceret ud fra data,som Bo Vinter et al har produceret:


Denne graf viser, at der har været en generel stigning i temperaturen i perioden 1874-2005, men med store variationer. Temperaturen i 2005 er sammenlignelig med temperaturen omkring 1940.

Den estimerede stigning pr. 100 år er på 1.0841 graders Celcius.

Der kommer flere analyse af denne temperaturserie når tid haves.

Afsmeltningen

Følgende artiklen A reconstruction of annual Greenland ice melt extent, 1784–2009 er der viste følgende graf, der viser er afsmeltningen fra 1795-2009.


Figure 2. Reconstructed history of the total ice melt extent index over Greenland, 1784–2009. Observed values of the ice melt index (blue solid circles), reconstructed values of the ice melt index (gray open circles), the 10 year trailing moving average through the reconstructed and fitted values (thick red line), and the 95% upper and lower confidence bounds (thin gray lines) (from Frauenfeld et al., 2011).

Problemet med denne artikel er, at Patrick J. Michaels, Cato Institute, Washington, D. C., USA er medforfatter. Derfor kan man ikke udelukker, at der bevist svindlet med data på linje med, hvad man normalt ser fra den klimaskeptiske fløj. Imidlertid vil jeg tage artiklen for gode varer indtil det modsatte er bevist.

Min konklusion

1. Temperaturen i Sydvestgrønland omkring 1940 er sammenlignelig med temperaturen i 2005

2. Afsmeltningen omkring 1940 er af samme størrelsesorden som i 2005.

3. Det tog næsten 100 år fra 1840 til 1940 for, at opnår samme niveau for afsmeltningen som i 2005.

4. Det tog kun 35 år, at nå fra et afsmeltningsminimum i 1970 til afsmeltningsmaksimum i 2005.

5. Både afsmeltningen og temperaturudviklingen viser samme tendens som for den globale temperatur, dog med det forbehold at både toppen af afsmeltningen og toppen temperaturen omkring 1940 er mere markant end for den globale temperatur.


Der udestår et arbejde med at forklare toppen omkring 1940.


Det skal lige siges, at jeg kun har læst resuméet af den refererede artiklen og hentet den viste graf. Det er selvfølgeligt muligt, at jeg har misset noget. Derfor er dette indlæg med forbehold for senere ændringer.

Temperaturdata for Sydvest Grønland er henten fra Bo Vinter et al


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 18-07-2012 21:54
18-07-2012 22:00
John Niclasen
★★★★★
(6386)
Jeg vil bidrage med en lille video med associate professor, curator, Jørgen Peder Steffensen, fra Center for Is og Klima ved Niels Bohr Instituttet, hvor han fortæller om direkte temperaturmålinger fra borehullet ved GRIP på Grønland:

We Are Living In Cold Times
18-07-2012 22:25
kfl
★★★★★
(2167)
Tak for linket.

Jeg har nogle problemer med at forstår relationerne mellem borehuls temperturmålinger og temperaturmålinger ved isotopmålinger.

Borehulsmålingeren måler temperturen ved overfladen ikke i 2 meter højde, medens isotopmålingerne er et eller andet gennemsnit af temperaturen på det sted i atmosfære, hvor sneen blev dannet.

Dette er en lægmands forklaring på at borehulsdata og isotop data ikke giver samme resultater.

Hvad skal man så tror på ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
19-07-2012 00:23
John Niclasen
★★★★★
(6386)
Der er en sammenligning i samme graf mellem borehulsdata og isotop data i figur 8 her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379102001890Som jeg ser det, giver de 2 metoder rimelig sammenlignelige resultater.
19-07-2012 10:58
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej KFL, tak fordi du kommer med gode faktuelle tal for disse ting.

Der findes flere undersøgelser for grønlands afsmeltning med samme resultat.

Jeg synes dog din tolkning bliver lidt farvet i din 4), du skriver:

4. Det tog kun 35 år, at nå fra et afsmeltningsminimum i 1970 til afsmeltningsmaksimum i 2005.
Her kunne man måske tilføje:

4B. Det tog kun 35 år, at nå fra et afsmeltningsmaximum i 1935 til afsmeltningsminimum i 1970.


Altså, stigningen i afsmeltningen (temperatur) 1970-2005 minder om faldet faldet 1935-70.
RE: Grønland - Temperatur og afsmeltning22-07-2012 15:23
kfl
★★★★★
(2167)
Grønland - Temperatur og afsmeltning

Temperaturudviklingen på Grønland kan på basis af den efterfølgende analyse beskrives ved en konstant temperaturstigning på ca. 1 °C pr 100 år plus en autoregressiv proces af orden 1 med en positiv parameter på ca. 0.39.

Dette betyder, at temperaturudviklingen har den en voksende trend, men med en hukommelse på 1 år således at en høj temperature i år vil påvirke næste årstemperatur i opadgående retningo, dvs. der et er positivt feedback. Dette bevirker, at der er en tendens til, at temperaturen ligger over/under den forventede værdi i længere perioder.

Modellen kan beskrives ved, hvor T står for temperaturen og E for en normalfordeling

T(år+1)=alfa+beta*år+ Z(år+1),

hvor Z(år+1)=gamma*Z(år)+E(år+1) og E er en normal fordelte stokastisk variabel.

Følgende grafer dokumentere denne model:


De vister figurer er typiske for en AR(1)-process man en positiv parameter. Samme mønster fås ved simulationer af en AR(1)-model. Man finder typiske længere perioder med afkøling/opvarmning.

Temperaturudviklingen på Grønland kan måske beskrives på følgende måde med en tilstandsmodel med 3 tilstande i kombination med ovenstående model, dvs. følgende

1. opvarmnings-tilstand
2. normal-tilstand
3. afkølings-tilstand

Hertil føjes, at der er en mekanisme, der over tid vil altid vil føre Grønland tilbage til normaltilstanden. Processen er stationær.

Hvis temperaturen befinder sig i en normal-tilstand og der kommer en varmeimpuls, vil systemet sving til opvarmnings-tilstanden og bliver der et stykke tid på grund af det positive feedback.

Hvis temperaturen befinder sig i en normal-tilstanden og der komme en kuldeimpuls, vil systemet sving til afkølingstilstanden og bliver der et stykke tid på grund af det positive feedback.

I det tilfælde, at de forholder sig således, kan der ske et spring fra en tilstand til en anden i følgende situationer:

1. Hvis der kommer et varme/kulde impuls fra forskydning af jetstrømmen
2. Hvis der er mange vulkaner/fravær af vulkaner i en længere periode
3. Hvis der sker en global opvarmning/global afgkøing vil tilstanden skifte til opvarmning

Det kan meget vel være den beskrevne mekanisme, der styrer opvarmningen /afkølingen af Grønland og dermed afsmeltningen.

Dermed spiller CO2 kun 2.violin i denne relationer, idet CO2 blot frembringer en varmeimpuls og det positive feedback klarer resten.

Set over mange år vil Grønland på grund af den globale opvarmning hyppigere være i opvarmnings-tilstanden end i afkølings-tilstanden.

Denne model kan i princippet forklare, hvorfor Grønland på den kort bane mere eller mindre er afkoblet den globale temperaturudvikling.

Så vidt jeg kan skønne er temperaturudviklingen på Grønland helt atypisk og følger helt sin egen udvikling. Ovenstående er et forsøg på at forklare dette.

Der ligger selvfølgelig en udfordring i at fastslå, at man kan anvende en model med 3 tilstande plus et positivt feedback med en hukommelse på et år, til at beskrive temperaturudviklingen på Grønland.

Så vidt jeg kan læse Sebstian Mernild analyser arbejder man med simulationsmodeller, der måske kan bekræfte den foreslåede model.

Det bliver spændende at læse, hvad Sebastian Mernild og Bo Vinter har at sige til denne forklaringsmodel. Jeg er sikker på at disse forskere har fået grå hår over, at finde en forklaring på Grønlands opvarmning/afkøling gennem tiderne.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 22-07-2012 15:31
22-07-2012 16:20
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Grønlands temperatur og afsmeltning..

Der har været en del diskussioner om temperaturudviklingen på Grønland og afsmeltningen af indlandsisen. Problemet med denne diskussion har været, at det primær er klimaskeptikerne med deres konspirationsteorier og datafiskeri, der har været de dominerende, og derfor er der ingen der har troet på dem.


Grønlands indlandsis har været stabil selv ved meget højere temperature end i dag.

Dette skyldes at størstedelen af den is som hver år forsvinder, forsvinder som isbjerge. Selv hvis disse isbjerge begynder at smelte inden at de brækker af og flyder bort, så løfter undergrunden sig så isen ikke så nemt kan brække af.

Der til følger det at en global opvarmning giver mere nedbør. Det vil sige at der hvert år bliver mere sne at smelte af.


22-07-2012 19:24
teralaser
☆☆☆☆☆
(27)
Jeg ved ikke rigtig om denne artikel hører hjemme her... den er da et frisk indspark efter The Economist havde "The vanishing North" som cover:

Turister på krydstogt opgiver at nå Hans Ø
22-07-2012 20:26
Kosmos
★★★★★
(5371)
... den er da et frisk indspark efter The Economist havde "The vanishing North" som cover

- tjaeh, det er vel blot 'for tidligt på året', de forsøger!?
22-07-2012 21:10
John Niclasen
★★★★★
(6386)
kfl skrev:


Data i ovenstående graf er fra 1784-2005, og ikke som angivet. Findes her.

Jeg har kigget på de år, hvor man har data for alle måneder, dvs. fra 1852 og frem, og beregnet residualer (anomalier) pr. måned. Derefter har jeg beregnet en løbende 50 år linær trend for disse anomalier og fået grafen, som ses i tilknyttet fil.

Længst til venstre på grafen er året 1901, som viser trenden for anomalierne beregnet for 1852 - 1901. Længst til højre på grafen er året 2005. Det ses, at den 50 årige linære trend i anomalierne har været negativ siden 1970.

Hvad kan man konkludere? Godt nok er der en overordnet trend mod et varmere klima i det syd-vestlige Grønland, men trenden i anomalierne har altså været negativ de seneste år, hvor man vel skulle forvente en positiv trend, hvis udledning af CO2 har en stor indvirkning på klimaet, eller hvad?

Edit: Se grafen i næste indlæg.
Redigeret d. 22-07-2012 21:16
22-07-2012 21:12
John Niclasen
★★★★★
(6386)
Nå, det gik galt med at uploade grafen, så den kommer her (forhåbentlig).

Edit: Hmm, upload af tilknyttet png ser ud til at have problemer. Så må jeg linke:Fremgangsmåde, hvis andre vil eftergøre denne graf:

- Beregn først 12 gennemsnitstemperaturer, 1 pr. måned for årene 1852 - 2005.
- Beregn anomalier (forskelle) for alle måneder i årene 1852 - 2005 i forhold til gennemsnittene.
- Beregn 50 års linære trends for disse anomalier. Første 50 års trend er for årene 1852 - 1901 incl. Plot denne værdi.
- Fortsæt for alle årene frem til og med 2005.
Redigeret d. 22-07-2012 21:44
22-07-2012 22:29
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har desværre lavet en skrivefejl, således at årstallet i headeren er forkert dvs den skal være 1784 -2005.

Jeg har desuden udfyldt huller ved en linear regression for hver måned. Desnæst har jeg taget gennemsnittet over månder for at finde den årlige middeltemperatur.

Imidlertid ændret dette ikke ved konklusionen.

Man kan selvfølgelig lave alle mulige gennemsnit, men ved at gøre dette skjules noget af den tilfældige variation i tallene. Det jeg har forsøgt at netop at beskrive den tilfældige variation.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 22-07-2012 22:31
RE: Grønland - Temperatur og afsmeltning22-07-2012 22:56
kfl
★★★★★
(2167)
Grønland - Temperatur og afsmeltning

Temperaturudviklingen på Grønland kan på basis af den efterfølgende analyse beskrives ved en konstant temperaturstigning på ca. 1 °C pr 100 år plus en autoregressiv proces af orden 1 med en positiv parameter på ca. 0.39.

Dette betyder, at temperaturudviklingen har den en voksende trend, men med en hukommelse på 1 år således at en høj temperature i år vil påvirke næste årstemperatur i opadgående retningo, dvs. der et er positivt feedback. Dette bevirker, at der er en tendens til, at temperaturen ligger over/under den forventede værdi i længere perioder.

Modellen kan beskrives ved, hvor T står for temperaturen og E for en normalfordeling

T(år+1)=alfa+beta*år+ Z(år+1),

hvor Z(år+1)=gamma*Z(år)+E(år+1) og E er en normal fordelte stokastisk variabel.

Følgende grafer dokumentere denne model:


De vister figurer er typiske for en AR(1)-process man en positiv parameter. Samme mønster fås ved simulationer af en AR(1)-model. Man finder typiske længere perioder med afkøling/opvarmning.

Temperaturudviklingen på Grønland kan måske beskrives på følgende måde med en tilstandsmodel med 3 tilstande i kombination med ovenstående model, dvs. følgende

1. opvarmnings-tilstand
2. normal-tilstand
3. afkølings-tilstand

Hertil føjes, at der er en mekanisme, der over tid vil altid vil føre Grønland tilbage til normaltilstanden. Processen er stationær.

Hvis temperaturen befinder sig i en normal-tilstand og der kommer en varmeimpuls, vil systemet sving til opvarmnings-tilstanden og bliver der et stykke tid på grund af det positive feedback.

Hvis temperaturen befinder sig i en normal-tilstanden og der komme en kuldeimpuls, vil systemet sving til afkølingstilstanden og bliver der et stykke tid på grund af det positive feedback.

I det tilfælde, at de forholder sig således, kan der ske et spring fra en tilstand til en anden i følgende situationer:

1. Hvis der kommer et varme/kulde impuls fra forskydning af jetstrømmen
2. Hvis der er mange vulkaner/fravær af vulkaner i en længere periode
3. Hvis der sker en global opvarmning/global afgkøing vil tilstanden skifte til opvarmning

Det kan meget vel være den beskrevne mekanisme, der styrer opvarmningen /afkølingen af Grønland og dermed afsmeltningen.

Dermed spiller CO2 kun 2.violin i denne relationer, idet CO2 blot frembringer en varmeimpuls og det positive feedback klarer resten.

Set over mange år vil Grønland på grund af den globale opvarmning hyppigere være i opvarmnings-tilstanden end i afkølings-tilstanden.

Denne model kan i princippet forklare, hvorfor Grønland på den kort bane mere eller mindre er afkoblet den globale temperaturudvikling.

Så vidt jeg kan skønne er temperaturudviklingen på Grønland helt atypisk og følger helt sin egen udvikling. Ovenstående er et forsøg på at forklare dette.

Der ligger selvfølgelig en udfordring i at fastslå, at man kan anvende en model med 3 tilstande plus et positivt feedback med en hukommelse på et år, til at beskrive temperaturudviklingen på Grønland.

Så vidt jeg kan læse Sebstian Mernild analyser arbejder man med simulationsmodeller, der måske kan bekræfte den foreslåede model.

Det bliver spændende at læse, hvad Sebastian Mernild og Bo Vinter har at sige til denne forklaringsmodel. Jeg er sikker på at disse forskere har fået grå hår over, at finde en forklaring på Grønlands opvarmning/afkøling gennem tiderne.

Data from Bo Vinter et al


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 22-07-2012 22:59
23-07-2012 11:05
John Niclasen
★★★★★
(6386)
@KFL

Som jeg ser det, er der overordnet to ting gældende i det data fra Southwest Greenland:

1) Der er en overordnet trend mod et varmere klima.
2) Der er en cyklisk variation med en periode på små 70 år. Jeg har dannet et billede for at illustrere denne variation:Disse variationer, vi ser for en del af Grønland, ser vi også i større målestok.

Syun-Ichi Akasofu har skrevet an artikel med titlen "Is the Earth still recovering from the "Little Ice Age"? A possible cause of global warming".

I summary skriver han:

"From the data provided in the earlier sections, it is quite obvious that the temperature change during the last 100 years or so includes significant natural changes, both the linear change and fluctuations."

Som jeg ser det, er der oscillationer, så vi f.eks. i nyere tid har haft opvarmning fra midt 70'erne til omkring år 2000, har haft afkøling fra midt 40'erne til midt 70'erne osv. tilbage i tiden. Derudover er der oscillationer med meget længere perioder, der har givet os Little Ice Age, Medieval Warm Period, osv. tilbage tusindvis af år.

At nogle råber alarm over de svage klimaforandringer, vi har set i nyere tid, hvor vi er begyndt at kunne måle det mere præcist, er fordi man kun ser et lille hjørne af et meget større billede.
23-07-2012 14:59
Hvalrossen
★☆☆☆☆
(130)
Seneste om indlandsisen afsmeltning fra Jason Box http://www.meltfactor.org/blog/?p=556 og mere om samme her http://wattsupwiththat.com/2012/07/21/greenland-ice-sheet-albedo-drops-off-the-bottom-of-the-chart-but-look-closer-as-to-why/

Og lidt om gletcherafsmeltning (i Sydøstgrønalnd) i begyndelsen af 1930-erne hvor lufttemperaturen var varmere http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120529144339.htm
Redigeret d. 23-07-2012 14:59
23-07-2012 19:36
kfl
★★★★★
(2167)
John Niclasen skrev:
@KFL

Som jeg ser det, er der overordnet to ting gældende i det data fra Southwest Greenland:

1) Der er en overordnet trend mod et varmere klima.
2) Der er en cyklisk variation med en periode på små 70 år. Jeg har dannet et billede for at illustrere denne variation:


Det passer ikke med en cyklisk variation på 70 år. Det fremgår ikke af spektrogrammet. Desuden peger ACF og PACF på en AR(1) process.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
23-07-2012 20:21
John Niclasen
★★★★★
(6386)
kfl skrev:
Det passer ikke med en cyklisk variation på 70 år. Det fremgår ikke af spektrogrammet.

Hvordan skal jeg læse spektrogrammet? Hvad betyder det dybe hak lidt efter 0.3?
23-07-2012 20:40
kfl
★★★★★
(2167)
John Niclasen skrev:
Hvordan skal jeg læse spektrogrammet? Hvad betyder det dybe hak lidt efter 0.3?


Helt ude til højre er der markeret et linie stykke, der marker fejlmargin.

Stor set alle udsving ligger inden for denne fejlmargin og derfor kan de betragtes som en tilfældig variation. Hakket ved de 0.3 optræder tilskrives en tilfældig variation.

Sådanne hak optræder også ved en simulation af en AR(1) process.

Her følger en simulation af en AR(1) process:Umiddelbart kan jeg ikke forklare, hvorfor der optræder nedadhak omkring 0.3. Også ved større serier omtræder der nedadhakker flere steder.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 23-07-2012 20:59
Grønlands temperatur og afsmeltning..23-07-2012 21:12
kfl
★★★★★
(2167)
Greenland Air Temperatures

171 years of annually resolved whole Greenland ice sheet averaged surface air temperature from a reconstruction driven by a statistical fusion of long term meteorological station data with calibrated regional climate data assimilation model output (Box et al. 2009). A pink circle denotes the record setting year 2010 value.The thick gray line is a 31 year two-tailed Gaussian-weighted smoothing of the annual values. As the "boxcar" gets within 15 years of the beginning and end of the series, the "tail" that runs into the end of the series is cut off and the weighting shifts accordingly.
Over the full 171 year reconstruction (1840-2010), ice sheet average surface air temperature increased 1.26 C. The warming rate 1840-2010 was 0.74 C/century.Year 2010 surface air temperature observations around west and south Greenland are unprecedented in the instrumental record. Year 2010 and year 2003 temperatures are now apparently significantly above those occurring in the 1920s and 1930s.

The recent 17 year Greenland ice sheet warming rate is 30% smaller in magnitude than a 17 year period in the 1920s. The intervening 1932 to 1992 (63 years) was cooling at -0.19 C/decade, attributable to a cooling phase of the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) and cold episodes later in the period in 1983-84 and 1991-92, caused by major volcanic eruptions (Box, 2002) enhance this cooling trend. West Greenland is a locus of sulfate aerosol-induced cooling (see Box et al. 2009). Another contributor to the 1932 to 1992 cooling is "Global Dimming", that is, cooling at the surface induced by increases in aerosols. Liepert et al (2002) estimated that there was globally a reduction of about 4% in solar radiation reaching the ground between 1961 and 1990. The recent (post-1994) warming, is attributable to: 1.) a growing absence of sulfate cooling because there has not been a major volcanic eruption since 1991; 2) recent warming phase of AMO; 3) a possible reversal of the global dimming trend; and 4) ongoing and intensifying anthropogenic global warming (AWG) owing to a dominance of enhanced greenhouse effect including anthropogenic cooling factors such as aerosols and contrails (IPCC, 2007). The primary factor responsible for the overall warming trend is very likely to be AWG (IPCC, 2007).

Publications:
* Box, J.E., L. Yang, D.H. Browmich, L-S. Bai, 2009: Greenland ice sheet surface air temperature variability: 1840-2007, J. Climate, 22(14), 4029-4049, doi:10.1175/2009jcli2816.1. PDF
*Box J.E. and A.E. Cohen, 2006: Upper-air temperatures around Greenland: 1964–2005, Geophys. Res. Lett., 33, L12706, doi:10.1029/2006GL025723 PDF
*Box, J.E. (2002): Survey of Greenland instrumental temperature records: 1873–2001, International Journal of Climatology, 22, 1829– 1847. PDF
171 years of annually resolved whole Greenland ice sheet averaged surface air temperature from a reconstruction driven by a statistical fusion of long term meteorological station data with calibrated regional climate data assimilation model output (Box et al. 2009). A pink circle denotes the record setting year 2010 value.The thick gray line is a 31 year two-tailed Gaussian-weighted smoothing of the annual values. As the "boxcar" gets within 15 years of the beginning and end of the series, the "tail" that runs into the end of the series is cut off and the weighting shifts accordingly.

Den overfor viste graf viser mere markante udsving end temperaturrekonstruktionen for Sydvest Grønland. Desuden der er først nu i 2011, at middeltemperaturen er på samme niveau som for 1940'erne.

Af teksten fremgår en forklaring på, hvorfor vi har set udsving i temperaturen.

Jeg er lidt i tvivl om de angivneforklaringer holder og hvorfor de ikke kan forklares ved en tilfældig variation.
Redigeret d. 23-07-2012 21:40
RE: Håndklædet i ringen23-07-2012 22:24
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg må indrømme, at jeg ikke har troet på skeptikernes påstand om temperaturudvikligen på Grønland. Imidlertid er der nu så handfaste beviser, at jeg må kaste håndklædet i ringen.

Temperaturen omkring 1940 er sammenlignelig temperaturen i hvert fald indtil år 2000. Man kan med noget ret kan sige, at temperauren indtil nu er frakomblet CO2 og den globale opvarmning.

Næste problem er så at forklare, hvorfor der er iagttaget en så kraftig opvarmning på Grønland fra 1930-1940. Dette vil jeg begynde at bore lidt i.

Ovestående forklaring med et positiv feedback i kombination med en varme/afkølings impulser er stadigvæk en mulighed. Problemet er at identifice disse varme/afkølings impulser.
25-07-2012 01:24
Hvalrossen
★☆☆☆☆
(130)
Der er altså nogle, der er gået helt amok over at 97% af indlandsisen er smeltet §.-) http://www.huffingtonpost.com/2012/07/24/greenland-ice-melt-nasa_n_1698129.html Og så siger NASA at det sådan sker hvert 150 år http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/jul/HQ_12-249_Greenland_Ice_Sheet_Melt.html
25-07-2012 08:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hi Guys,
Har i set artiklen i JP hvor forskere er chokkerede over afsmeltningen over hele indlandsisen i juli?
http://jyllands-posten.dk/nyviden/article4788352.ece

Temperaturen har i juli i visse timer hist og pist lige kigget op over nul punktet midt på indlandsisen ved Summit, se billede nedenfor.

Er det usædvanligt? Det er det måske nok?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 25-07-2012 08:33
25-07-2012 09:42
John Niclasen
★★★★★
(6386)
kfl skrev:
John Niclasen skrev:
@KFL

Som jeg ser det, er der overordnet to ting gældende i det data fra Southwest Greenland:

1) Der er en overordnet trend mod et varmere klima.
2) Der er en cyklisk variation med en periode på små 70 år. Jeg har dannet et billede for at illustrere denne variation:

Det passer ikke med en cyklisk variation på 70 år. Det fremgår ikke af spektrogrammet. Desuden peger ACF og PACF på en AR(1) process.

Jeg har kigget nærmere på det, og jo, der er en top i spektret svarende til en cyklisk variation på omkring 70 år. Det er den første top længst til venstre i spektret, som når højest op.

Jeg går ud fra, du har benyttet R til dine plots. I min illustration, hvor jeg har tegnet de cykliske variationer ind, kan man se, at der ca. er 3 cykler i datasættet, som går over 222 år.

3 / 222 = 0,0135

Det er ved denne værdi på 0,0135 at du ser en top i spektret, hvis der er en cyklus på omkring 70 år. I R kan man benytte kommandoen 'points' til at sætte et punkt ind f.eks. i spektret. Jeg gjorde flg. i min version:

> spectrum(x$Temp)
> points(0.0135, 400)

, hvor x er en tabel indeholdende temperatur-dataene fra SW Grønland. Det gav et punkt præcis på den første top i spektret, så den top ligger altså ved 0,0135 svarende til en cyklus på omkring 70 år.

Edit: Man kan også undersøge værdierne, der ligger til grund for spektret i R ved:

> xs<-spectrum(x$Temp)
> xs$spec
...
> xs$freq
...

Toppen ligger mere præcist ved værdien 0.0133 svarende til 75 år. Og man skal holde sig for øje, at der mangler værdier i datasættet, så det skal tages med et gran salt.
Redigeret d. 25-07-2012 09:59
25-07-2012 10:05
John Niclasen
★★★★★
(6386)
Hvalrossen skrev:
Og så siger NASA at det sådan sker hvert 150 år http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/jul/HQ_12-249_Greenland_Ice_Sheet_Melt.html

Det er interessant, for der ser ud til at være en cyklus med en periode på omkring 75 år i data fra SW Grønland.

Måske hver 2. top i temperaturens cyklus er særlig høj svarende til en særlig varm periode? Eller har der været lign. afsmeltning for omkring 75 år siden?
25-07-2012 11:23
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
John Niclasen skrev:
kfl skrev:
John Niclasen skrev:
@KFL

Som jeg ser det, er der overordnet to ting gældende i det data fra Southwest Greenland:

1) Der er en overordnet trend mod et varmere klima.
2) Der er en cyklisk variation med en periode på små 70 år. Jeg har dannet et billede for at illustrere denne variation:

Det passer ikke med en cyklisk variation på 70 år. Det fremgår ikke af spektrogrammet. Desuden peger ACF og PACF på en AR(1) process.

Jeg har kigget nærmere på det, og jo, der er en top i spektret svarende til en cyklisk variation på omkring 70 år. Det er den første top længst til venstre i spektret, som når højest op.

Jeg går ud fra, du har benyttet R til dine plots. I min illustration, hvor jeg har tegnet de cykliske variationer ind, kan man se, at der ca. er 3 cykler i datasættet, som går over 222 år.

3 / 222 = 0,0135

Det er ved denne værdi på 0,0135 at du ser en top i spektret, hvis der er en cyklus på omkring 70 år. I R kan man benytte kommandoen 'points' til at sætte et punkt ind f.eks. i spektret. Jeg gjorde flg. i min version:

> spectrum(x$Temp)
> points(0.0135, 400)

, hvor x er en tabel indeholdende temperatur-dataene fra SW Grønland. Det gav et punkt præcis på den første top i spektret, så den top ligger altså ved 0,0135 svarende til en cyklus på omkring 70 år.

Edit: Man kan også undersøge værdierne, der ligger til grund for spektret i R ved:

> xs<-spectrum(x$Temp)
> xs$spec
...
> xs$freq
...

Toppen ligger mere præcist ved værdien 0.0133 svarende til 75 år. Og man skal holde sig for øje, at der mangler værdier i datasættet, så det skal tages med et gran salt.

Det er meget fint at prøve at finde en tiny top i det ret jævne power spektrum...men her er et billede, der viser hvordan det ser ud når man bruger et meget bedre datasæt. Billedet er fra Kobashi et al., "High variability of Greenland surface temperature over the past 4000 years estimated from trapped air in an ice core", Geophysical Research Letters, 2011.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 25-07-2012 11:34
25-07-2012 11:56
John Niclasen
★★★★★
(6386)
kfl skrev:
John Niclasen skrev:
@KFL

Som jeg ser det, er der overordnet to ting gældende i det data fra Southwest Greenland:

1) Der er en overordnet trend mod et varmere klima.
2) Der er en cyklisk variation med en periode på små 70 år. Jeg har dannet et billede for at illustrere denne variation:

Det passer ikke med en cyklisk variation på 70 år. Det fremgår ikke af spektrogrammet. Desuden peger ACF og PACF på en AR(1) process.

Og vi er naturligvis opmærksomme på, at y-aksen i dit spektrum er logaritmisk. Hvis man gør den lineær, får man dette billede:, hvor toppen træder bedre frem.
25-07-2012 22:17
kfl
★★★★★
(2167)
John Niclasen skrev:
kfl skrev:
John Niclasen skrev:
@KFL

Som jeg ser det, er der overordnet to ting gældende i det data fra Southwest Greenland:

1) Der er en overordnet trend mod et varmere klima.
2) Der er en cyklisk variation med en periode på små 70 år. Jeg har dannet et billede for at illustrere denne variation:

Det passer ikke med en cyklisk variation på 70 år. Det fremgår ikke af spektrogrammet. Desuden peger ACF og PACF på en AR(1) process.

Jeg har kigget nærmere på det, og jo, der er en top i spektret svarende til en cyklisk variation på omkring 70 år. Det er den første top længst til venstre i spektret, som når højest op.

Jeg går ud fra, du har benyttet R til dine plots. I min illustration, hvor jeg har tegnet de cykliske variationer ind, kan man se, at der ca. er 3 cykler i datasættet, som går over 222 år.

3 / 222 = 0,0135

Det er ved denne værdi på 0,0135 at du ser en top i spektret, hvis der er en cyklus på omkring 70 år. I R kan man benytte kommandoen 'points' til at sætte et punkt ind f.eks. i spektret. Jeg gjorde flg. i min version:

> spectrum(x$Temp)
> points(0.0135, 400)

, hvor x er en tabel indeholdende temperatur-dataene fra SW Grønland. Det gav et punkt præcis på den første top i spektret, så den top ligger altså ved 0,0135 svarende til en cyklus på omkring 70 år.

Edit: Man kan også undersøge værdierne, der ligger til grund for spektret i R ved:

> xs<-spectrum(x$Temp)
> xs$spec
...
> xs$freq
...

Toppen ligger mere præcist ved værdien 0.0133 svarende til 75 år. Og man skal holde sig for øje, at der mangler værdier i datasættet, så det skal tages med et gran salt.


Hej John

Jeg er ikke enig med dig i denne fortolkning af spektrogrammet, idet der kun er støj, der træder frem. Desuden stemmer ACT of PACF bedre overens med en AR(1)-process.

Desuden er det en for kort tidsperiode til, at kunne identificer en periodidsk svingning på 70 år. Prøve at simulere en AR(1)-proces og se hvad du kommer frem til.

Der har tidligere være diskussioner om der findes cykliske variationer på 78 år og måske 180 år i Grønlands temperatur.

I publikationen Dansgaard,W., Johnsen,S.J. og Clausen,H.B.(1971):Hvad gør naturen ved klimate ? Naturen verden 134-142, hævdes det, at der er en cyklisk variation på 78 år og 180 år i Camp Century tallene, men det viser sig at en simpel AR(1)-model forklare variationen langt bedre.

Altså : Det har være fremme, at klimaet på Grønland viser en cyklist variation, men der er ikke enighed om gyldigheden af denne påstand.

Jeg skal se, om jeg kan finde de omtalte Camp Century tal eller om der er andre data, der er gode til at undersøge påstanden om en cyklisk variation i den Grønlandske temperatur.

Problemet er, at jeg ikke kan bruge megen tid på at undersøge dette nu - måske kan du ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 25-07-2012 23:05
26-07-2012 17:38
kfl
★★★★★
(2167)
Kristoffer Haldrup skrev:
John Niclasen skrev:
kfl skrev:
John Niclasen skrev:
@KFL

Som jeg ser det, er der overordnet to ting gældende i det data fra Southwest Greenland:

1) Der er en overordnet trend mod et varmere klima.
2) Der er en cyklisk variation med en periode på små 70 år. Jeg har dannet et billede for at illustrere denne variation:

Det passer ikke med en cyklisk variation på 70 år. Det fremgår ikke af spektrogrammet. Desuden peger ACF og PACF på en AR(1) process.

Jeg har kigget nærmere på det, og jo, der er en top i spektret svarende til en cyklisk variation på omkring 70 år. Det er den første top længst til venstre i spektret, som når højest op.

Jeg går ud fra, du har benyttet R til dine plots. I min illustration, hvor jeg har tegnet de cykliske variationer ind, kan man se, at der ca. er 3 cykler i datasættet, som går over 222 år.

3 / 222 = 0,0135

Det er ved denne værdi på 0,0135 at du ser en top i spektret, hvis der er en cyklus på omkring 70 år. I R kan man benytte kommandoen 'points' til at sætte et punkt ind f.eks. i spektret. Jeg gjorde flg. i min version:

> spectrum(x$Temp)
> points(0.0135, 400)

, hvor x er en tabel indeholdende temperatur-dataene fra SW Grønland. Det gav et punkt præcis på den første top i spektret, så den top ligger altså ved 0,0135 svarende til en cyklus på omkring 70 år.

Edit: Man kan også undersøge værdierne, der ligger til grund for spektret i R ved:

> xs<-spectrum(x$Temp)
> xs$spec
...
> xs$freq
...

Toppen ligger mere præcist ved værdien 0.0133 svarende til 75 år. Og man skal holde sig for øje, at der mangler værdier i datasættet, så det skal tages med et gran salt.

Det er meget fint at prøve at finde en tiny top i det ret jævne power spektrum...men her er et billede, der viser hvordan det ser ud når man bruger et meget bedre datasæt. Billedet er fra Kobashi et al., "High variability of Greenland surface temperature over the past 4000 years estimated from trapped air in an ice core", Geophysical Research Letters, 2011.


Fra resumet fra overnnævnet artikel har jeg kopieret:

Greenland recently incurred record high temperatures and ice loss by melting, adding to concerns that anthropogenic warming is impacting the Greenland ice sheet and in turn accelerating global sea-level rise. Yet, it remains imprecisely known for Greenland how much warming is caused by increasing atmospheric greenhouse gases versus natural variability. To address this need, we reconstruct Greenland surface snow temperature variability over the past 4000 years at the GISP2 site (near the Summit of the Greenland ice sheet; hereafter referred to as Greenland temperature) with a new method that utilises argon and nitrogen isotopic ratios from occluded air bubbles. The estimated average Greenland snow temperature over the past 4000 years was &#8722;30.7°C with a standard deviation of 1.0°C and exhibited a long-term decrease of roughly 1.5°C, which is consistent with earlier studies. The current decadal average surface temperature (2001–2010) at the GISP2 site is &#8722;29.9°C. The record indicates that warmer temperatures were the norm in the earlier part of the past 4000 years, including century-long intervals nearly 1°C warmer than the present decade (2001–2010). Therefore, we conclude that the current decadal mean temperature in Greenland has not exceeded the envelope of natural variability over the past 4000 years, a period that seems to include part of the Holocene Thermal Maximum. Notwithstanding this conclusion, climate models project that if anthropogenic greenhouse gas emissions continue, the Greenland temperature would exceed the natural variability of the past 4000 years sometime before the year 2100.KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
26-07-2012 23:02
Hvalrossen
★☆☆☆☆
(130)
"Greenland recently incurred record high temperatures" jf. "The record indicates that warmer temperatures were the norm in the earlier part of the past 4000 years" Så den første sætning er altså forkert §.-)
03-08-2012 18:45
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Denne model kan i princippet forklare, hvorfor Grønland på den kort bane mere eller mindre er afkoblet den globale temperaturudvikling.


Når indlandsisen har overlevet meget højere temperature end i dag, så kunne forklaringen være at globalopvarmning sender kulden ned over Grønland. Det vil sige at Grønland på den lange bane mere eller mindre er afkoblet den globale temperaturudvikling.


05-08-2012 18:47
kfl
★★★★★
(2167)
DMI har et indlæg om den Grønlandske Indlandsis DMI Grønland Luftfoto

Her er linket til Nature An aerial view of 80 years of climate-related glacier fluctuations in southeast Greenland

Widespread retreat of glaciers has been observed along the southeastern margin of Greenland. This retreat has been associated with increased air and ocean temperatures. However, most observations are from the satellite era; presatellite observations of Greenlandic glaciers are rare. Here we present a unique record that documents the frontal positions for 132 southeast Greenlandic glaciers from rediscovered historical aerial imagery beginning in the early 1930s. We combine the historical aerial images with both early and modern satellite imagery to extract frontal variations of marine- and land-terminating outlet glaciers, as well as local glaciers and ice caps, over the past 80 years. The images reveal a regional response to external forcing regardless of glacier type, terminal environment and size. Furthermore, the recent retreat was matched in its vigour during a period of warming in the 1930s with comparable increases in air temperature. We show that many land-terminating glaciers underwent a more rapid retreat in the 1930s than in the 2000s, whereas marine-terminating glaciers retreated more rapidly during the recent warming.Se desuden SUPPLEMENTARY INFORMATION. Prøv at se på figur S18, hvor der foretages en sammenligning mellem 1933-1943 og 2000-2010.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 05-08-2012 19:32
06-08-2012 10:51
teralaser
☆☆☆☆☆
(27)
Grunden til der ofte står noget mystisk i konklusionen eller introduktionen er jo, at de er nødt til at "please" de eksisterende konklusioner i Nature m.m.. Hvis du laver et paper der siger "James Hansen tog fejl" direkte, og henvisning nr. 1 er til James Hansen, ja så risikerer man tilmed at få James Hansen som (anonym) reviewer, og man får det aldrig igennem. (Hansen er kun et eksempel - det kunne være hvemsomhelst). Det er et almindeligt kendt fænomen indenfor forskerverdenen.
06-08-2012 11:06
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
teralaser skrev:
Grunden til der ofte står noget mystisk i konklusionen eller introduktionen er jo, at de er nødt til at "please" de eksisterende konklusioner i Nature m.m.. Hvis du laver et paper der siger "James Hansen tog fejl" direkte, og henvisning nr. 1 er til James Hansen, ja så risikerer man tilmed at få James Hansen som (anonym) reviewer, og man får det aldrig igennem. (Hansen er kun et eksempel - det kunne være hvemsomhelst). Det er et almindeligt kendt fænomen indenfor forskerverdenen.

Der tager du, efter min mening, gevaldigt fejl. Hvis der er een ting som de videnskabelige tidsskrifter æææælsker, så er det en hurtig lille kontrovers/videnskabelig uenighed, for det er noget som får citationerne til at rulle ind i høj fart. Og det er tidsskrifternes levebrød, at så mange som muligt citerer de offentliggjorte artikler.

-Ens mulighed for at få sin artikel offentliggjort i Science eller Nature stiger betydeligt hvis 1) Konklusionerne er solide og 2) Det har høj nyhedsværdi ELLER er i modstrid med "gængs viden" indenfor et givent område. Desværre fokuserer netop de højt profilerede tidsskrifter efterhånden mere på 2) end på 1), hvilket leder til at flere og flere (men dog stadigvæk meget få) artikler må trækkes tilbage, fordi konklusionerne var baseret på mangelfuld analyse eller slet og ret forfalskning af data, og dermed simpelthen ikke holdt til en nærmere undersøgelse af andre forskningsgrupper. Sad but true, og et betydeligt problem indenfor biovidenskaberne.

At man risikerer at få ens videnskabelige "modstander" eller rival som reviewer (dog vil vedkommende som regel kun være een ud af tre, i de store tidsskrifter) er i mine øjne ikke en svaghed ved systemet, men en styrke -- det betyder, at man dælme skal have sine argumenter i orden før man siger at folk tog fejl i deres videnskabelige arbejde.

Edit: Bedre formulering
Redigeret d. 06-08-2012 11:09
06-08-2012 11:06
Kosmos
★★★★★
(5371)
Grunden til der ofte står noget mystisk i konklusionen eller introduktionen er jo, at de er nødt til at "please" de eksisterende konklusioner i Nature m.m..

- og registrere retningen (og styrken) af de politiske vinde, jf.:

Det kan jo også skyldes, at min direktør Lars Prahm i nogen grad kom med indikationer for vores udtalelser. Vi skulle hele tiden huske at sige, at Solen spillede en stor rolle,..
(Kilde)
06-08-2012 18:00
Hvalrossen
★☆☆☆☆
(130)
Apropos Sydøst Grønland er der vist ikke mange, der har bemærket at juni måned 2012 har været den koldeste siden temperaturmålingerne begyndte http://data.giss.nasa.gov/work/gistemp/STATIONS//tmp.431043600000.14.1/station.txt
06-08-2012 22:09
John Niclasen
★★★★★
(6386)
Hvalrossen skrev:
Apropos Sydøst Grønland er der vist ikke mange, der har bemærket at juni måned 2012 har været den koldeste siden temperaturmålingerne begyndte http://data.giss.nasa.gov/work/gistemp/STATIONS//tmp.431043600000.14.1/station.txt

Det er godt set!

De 10 koldeste juni måneder i den temperaturserie er for årene:

YEAR JUN
2012 2.6
1998 3.1
1984 3.5
1987 3.6
1993 3.6
1981 3.7
1975 3.8
1965 3.9
1992 4.0
1978 4.1

De 10 varmeste juni måneder er:

YEAR JUN
2002 6.5
1909 6.6
1930 6.7
1942 6.7
1961 6.7
1934 6.8
1895 7.6
1916 7.6
1947 7.6
1932 7.8

Året 1932 havde altså den varmeste juni i Angmagssalik. Kan man konkludere noget ud for fordelingen mht. årstallene for de koldeste og varmeste juni måneder?
07-08-2012 19:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Den 25.7.2012. meddelte NASA,at satellitbilleder viste,at 97% af overfladen af indlandsisen i Grønland smeltede.

Is borekerner fra Grønland viser,at der i 1889 fandt en lignende afsmeltning sted som i år .
Borekernerne viser også,at en lignende afsmeltning sker med ca. 150 års mellemrum.
Målinger på Grønlands højeste punkt siden 1991 viser,at der næsten hvert år forekommer temperaturer over 0 gr.,og også om sommeren forekommer temperaturer under minus 20gr.
Den 28.7.2012 viser web-cam billeder fra Summit et højt snedække,en stor del af smeltevandt stammer med sikkerhed fra den smeltende sne.
Målinger fra Egedesminde,Nuuk,Narssaassauag,Tassiiilaq og andre stationer viser store nedbørsmængder i perioden mellem d. 5 og 12.7.,og man kan deraf udlede,at der i det indre af Grønland må have sneet meget.
Satellitbillederne,som viser en stærk afsmeltning,må derfor skyldes smeltevand fra sne,og ikke en afsmeltning af indlandsisen,som meddelt af NASA.
En forsker,Kaitlin Keegan,nåede d. 13.7. Summit-station og kunne konstatere,at der allerede nogle dage havde været tøvejr,og at der havde dannet sig et smeltende lag sne på overfladen,dette bekræfter,at det ikke drejer sig om smeltende is;men om snesmelte.
I de senere år,er der rigtig nok smeltet en del af Grønlands indlandsis,dette skyldes en tilbagevendende cyklus kombination af højere lufttemperatur,varmere havvand og en mindre udbredelse af havis.
Ozean temperaturen i syd Grønland er blevet 1 til 2 gr. højere siden 1990.

I perioden 2003 til 2011 tabte Grønland en ismængde på ca. 250 Gt pr. år,men sammenlignet med Grønlands samlede ismængde på ca. 2.931.000 Gt er det en meget lille størrelse.

Når man betænker,at der med ca. 150 års mellemrum,finder en lignende stærk afsmeltning sted og at der i 1930erne,var lige så varmt i Grønland som idag,også med en stor afsmeltning tilfølge,og at indlandsisen i disse varme perioder endnu ikke er afsmeltet,må man mane AGW tilhængerne til besindighed,nå de kommer med deres katastrofemeldinger om indlandsisens kollaps.

For at sætte det hele lidt i relief og få en afbalancering mellem Arktis og Antarktis,skal der nævnes,at udbredelsen af havisen omkring Antarktis næsten har udlignet tabet af havisen i Arktis,at den Grønlandske indlandsis i perioden 1993 til 2008 er blevet ca. 0,5 m tykkere,og at der i 30 år er blevet koldere i Antarktis og indlandsisen er tiltaget.
08-08-2012 09:39
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Kjeld Jul, du har helt ret i, at det er en indviklet omgang købmandsregning at holde styr på hvor meget is, som der er på Grønland og på Antarktis -- nedbørsmålinger over store, øde områder og tusindvis af gletschere der smider varierende mængder af is ud til højre og venstre....det er ikke en nem sag, at bestemme massebalancen for de store iskapper!

Heldigvis er der dog nogle flinke folk, som har smidt satellitter i kredsløb, der kan måle den slags med ganske stor præcision -- det kaldes GRACE projektet og her er der lidt data:

http://www.skepticalscience.com/Greenland-ice-mass-loss-after-the-2010-summer.html

Menmenmen, som du siger så falder der jo en masse sne oppe på iskappen, sne som sjældent smelter. Og ganske rigtigt, det bidrager da også betydeligt til regnskabet, som vist i for eksempel figur 1 her:

http://www.skepticalscience.com/Ice-Sheet-mass-loss-melting.htm

Imidlertid er den helt overordnede konklusion, baseret på faktiske målinger, at både iskappen på Grønland og på Antarktis mister masse fra år til år, og at dette massetab er accellererende. Dette er vist i vedhæftede figur, som er snuppet fra "Acceleration of the contribution of the Greenland and Antarctic ice sheets to sea level rise", en artikel i Geophysical research Letters fra 2011. Der er livlig videnskabelig diskussion om præcis hvor meget særligt Antarktis mister og og hvor hurtigt massetabet ændrer sig over tid (se feks denne nye artikel, http://www.springerlink.com/content/9k58637p80534284/), men at påstå at "indlandsisen er tiltaget", som du gør, er i lodret modstrid med den videnskabelige viden på området.
Tilknyttet billede:

08-08-2012 11:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Kristoffer Haldrup.

Som du ganske rigtigt skriver,er videnskaben ikke enig i,hvormeget Antarktis mister af ismasse,såfremt overhovedet.
Målemetoderne er nemlig ikke gode nok til,at måle de store variationer i nedbørsmængder og afsmeltninger,som foregår over et så stort kontinent
som Antarktis.
Da temperaturen over Antarktis har været faldende de senere år,er der meget,som tyder på,at der er balance mellem nedbørsmængde og afsmeltning.

Mht. havisen omk. Antarktis,viser satellitmålinger,at den er tiltagende.
08-08-2012 12:17
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Det er, som du skriver, ikke praktisk muligt at måle nedbørsmængderne over Antarktis med den nødvendige nøjagtighed, og blandt andet derfor sender man satellitmissioner som GRACE (der basalt set "vejer" ismængden) op for at måle hvordan det står til med massebalancen på f.eks. Antarktis -- det er de røde kurver, i den graf jeg postede ovenover. Antarktis er Panel B.

-Havisen er som sådan ligegyldig -- den kommer og går og bidrager ikke til nogen vandstandsændringer overhovedet. Mængden af havis kan dog være en fin indikator på, om der er ved at ske klimatiske ændringer i et givent havområde.
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten Grønlands temperatur og afsmeltning..:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Olie i Grønland429-09-2022 23:33
Grønlands indlandsis107-02-2021 19:23
Bloktilskud til Grønland1122-08-2019 19:31
Ekstrem afsmeltning/afstrømning fra Grønlands indlandsis i juli2118-07-2012 09:03
Is-afsmeltningen i Grønland mindre end antaget1705-06-2012 10:46
Artikler
Albedo og isafsmeltning: Isen i Grønland er blevet mørkere (Mernilds Klumme, marts 2014)
Afsmeltning
Klimaet i Grønland
NyhederDato
Grønlands indlandsis er ikke så slem endda19-05-2011 08:44
Grønlands indlandsis forsvinder - uanset hvad vi gør07-01-2011 12:57
Danmark bliver ikke oversvømmet af Grønland03-12-2010 09:07
Isen forsvinder – og Grønland hæver sig21-05-2010 07:58
Afsmeltningen i Grønland accelererer26-03-2010 09:09
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik