Husk mig
▼ Indhold

Grotesk milliardspild


Grotesk milliardspild30-01-2012 17:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I Jyllandsposten dags dato har direktør Jochum Kirsebom, Skovvej 9, Klampenborg skrevet et både interessant og relevant debatindlæg. Indlæget gengives her.Vindmøller eller folkeskoler? Man kunne også sige vindmøller eller velfærd?

Faktum er i hvert fald, at vi i de seneste årtier har smidt talrige milliarder i subsidier efter vindmølleindustrien. Nu vil S, SF og R pumpe endnu 56 mia. kr. i denne industri frem til 2020. Dokumentation kan findes på www.REO.dk.

Al forskning og erfaring viser, at hvis et land skal tage et kvantespring i udvikling, kræver det massiv investering i uddannelse. Det har Korea vist. Det samme gør Kina og mange andre lande.

Hvorfor er det så, at vi i Danmark bliver ved med at opretholde de massive subsidier for at holde liv i en industri, der til al væsentlighed er ejet af udenlandske aktionærer og kapitalfonde?

En industri, hvor ingen har lavet en livscyklusanalyse af vindmøller. Hvor meget forurener det at producere en vindmølle eller at transportere den til opstillingspladsen eller alt det kobber, der skal bruges til kabler, som skal transportere strømmen, og sidst, men ikke mindst, hvad skal der til af forbrænding til at destruere de miljøskadelige kunststoffer i vingerne og for at separere og afskaffe tungmetallerne i de store generatorer?

Regnestykket er ikke så soleklart, som branchen selv siger.

Mange alternativer
Hvad kunne vi have fået for de 56 mia. kr.? Ja, vi kunne lønne 10.000 ekstra folkeskolelærere om året. Eller vi kunne støtte veluddannede og innovative danske iværksættere med trang til at etablere små virksomheder med 25-100 ansatte. De kunne levere lokale energiløsninger, der baserer sig på kortrejst energi, altså biogas, jordvarme, flisfyr, halmfyr, solceller, bølgekraft, eller hvad nu alle disse veluddannede kunne komme op med.

Danmark kunne simpelthen blive smeltedigelen til al eksperimentel energiudvikling.

Nu vælger regeringen i stedet at pumpe pengene ned i det sorte hul til vindmøller, der forurener landskabet, smadrer ejendomsværdien for naboerne, er for dyre i produktion og ikke kan levere energi, når det ikke blæser.

Det er at stikke folk blår i øjnene, når man fortæller, at det vil forbedre Danmarks konkurrenceposition at bruge pengene på noget, der holdes kunstigt i live, i stedet for at støtte f.eks. uddannelsessektoren markant.

Vågn nu op politikere, og tænk på Danmarks fremtid. Vindspindet er slut.

Regnestykket er ikke så soleklart, som branchen selv siger.
30-01-2012 18:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jørgen

Det er da udmærket at REO, Cepos mf har øje for det tåbelige i at støtte så massivt over for vindmølleindustrien..

Men 56 MIa som skal bruges de næste 9 år til møller og biomasse i de store kraftværker det er jo så absolut i småtingsafdelingen, når man ser på de exorbitante beløb som man ønsker at sløse bort de komende år i den øvrige energisektor.

Alene de affaldsforbrændinger som er planlagt til etablering inden for de næste 9 år som skal yde fjernvarme sammen med strømproduktion, hvor der i et energimarked med flere og flere møller bare ikke er nogen brug for dette strøm. Og Affaldsmængderne er vigende pga kildesorternig. Alene den nye Amagerforbrænding som planlægges til 4 mia. Viborg et anlæg til 1,1 mia. Et skud fra hoften så kan det meget vel være 20 - 30 mia der i øjeblikket planlægges affaldsforbrændinger for inden 2020 og som ene og alene er så bekostelige fordi de skal udlægges så de yder fjernvarme.. Hvis det ikke var pga af fjernvarme kunne store rationelle værker laves som erstatter de centrale kraftværker i takt med de skal udskiftes og affaldet ville minimum kunne yde 3 gange så meget strøm. Nu er sitautionen nu skal man både investerer i affaldsforbrændingen og de store centrale værker fordi man kan ikke være sikker på affaldsforbrændingen kan yde strøm feks om sommeren.

Solanlæg: Ifølge fjernvarmeindustriens varmeplan Danmark skal landet forsynes med 2,5 Twh årligt om en årrække. Et solanlæg i Dronninglund som skal kunne yde byen 20.000 Mwh årligt er budgetteret til 104 mio. Forholdsmæssigt taler vi herefter om en samlet investering på 13 Mia, for altså at lave lunken vand om sommeren..

Geotermi: Det er umiddelbart ikke lige tilgængeligt hvor meget man agter at bruge på geotermi. Men Svendborg har umiddelbart brugt 500 mio hvor boringerne kun gav 40 c' varmt vand og var der med mere eller mindre ubrugelige.. Vibrog bruger nu 4 - 500 mio hvor anlægget i bedste fald skal kunne komme til at yde 32 Mw og i værste fald 8 Mw eller 150.000 Mwh på årsplan eller 40.000 Mwh. Det kan meget vel være 20 - 30 MIa man agter at bruge til Geotermi de kommende år. Og med sikkerhed som i Svendborg så vil nogle af de mange penge være spildt.

Biogas: Der er enorme milliardbeløb som man ønsker at bruge til biogas over de næste 10 år.

Og de øvrige tiltag inden for energisektoren, hvad det kommer til at koste!!!! Små el-producerende anlæg ved flis og halm som yder fjernvarme som feks det man planlægger i Hobro, nye fjernvarmerør ved udvidelse af forsyningsområder, varmepumper til fjernvarme, El-patroner til overskudstrøm (møllestrøm), som laver fjernvarme..

Der er ca 1.5 MIo fjernvarmebruger i dag. Hvis man forsigtigt antager der skal investeres 75.000 kr pr bruger over de næste 10 år i nævnte tiltag(75.000 kr i virkelighedens verden meget lidt). 20.000 forbrugere i Viborg silkeborg investerer nu 100.000 kr pr bruger inden for bare de næste 5 år. Men! Men 75.000 kr pr bruger så taler vi lige om 112 mia.

Herudover skal der tilsluttes 200 - 300.000 nye fjernvarmebrugere og med udgangspunkt i et projekt for Hobro syd som i dag har naturgas så er det alene mellem 30 - 45 mio.

INden for de næste 10 år kan vi meget vel tale om investeringer mellem 200 - 300 mia i energisektoren ud over de 56 mia til møller mm.. OG investeringer som er aldeles tåblige.. Kul til en families varme og strømforbrug i Århus, hvis studstrupværket kunne afsætte strøm når der er brug for varme i Århus' fjernvarmeområde koster 1200 kr pr år.


Men for at de estimater man arbejder med omkring energiforbruget, som skal falde betydeligt for at energisystemerne kan yde samfundet energi nok via de nye systemer, så skal boligmassen isoleres og energirenoveres, og det koster så enorme milliardbeløb! OG det skal lige holdes på i mod at el og fjernvarmeenergi fra kul eller gas fra et energisystem som ikke konflikter med andre energisystemer (møller mm) det koster under 4 - 5000 kr årligt... Det kan jo ingenting forrente
Redigeret d. 30-01-2012 19:01
30-01-2012 21:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi kan vel kun sige en ting:

Die Dummen Dänen
30-01-2012 22:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
Vi kan vel kun sige en ting:

Die Dummen Dänen


Tja - den tyske omstilling fra kernekraft til VE er beregnet til at koste ca. 13.000 milliarder kroner, det er rigtig mange penge at betale for hvad - uregulerbar elproduktion mv.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-01-2012 19:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her til kan der kun siges, at der er godt med lidt fokus på hvad det egentligt koster med disse nye og uregulebare energiformer.
31-01-2012 20:02
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen

Efter hvad jeg har fået oplyst koster op-/nedregulering af elnettet i Danmark mellem 2 og 3 milliarder kroner pr. år. Op-/nedregulering er nødvendig for at kunne holde en ensartet frekvens (50 hertz).

Opregulering sker enten ved at opstarte nogle dieselgeneratorer, øge damptrykket på turbineværker og starte nogle naturgasmotorer op.

Nedregulering sker ved at lede damp uden om turbinerne, stoppe nogle naturgas- og dieselmotorer - i nødstilfælde bruges nogle store "dypkogere" bla. i Københavns havn.

Der vil altid være behov for op-/nedregulering, men behovet øges jo mere uregulerbar el, der tilgår elnettet.

I den politiske "visdom" har vind-el fået særstatus, så energinet.dk godt kan bede om at en landvindmølle stoppes, men så skal ejeren have betaling for den el, der ikke bliver produceret. Havvindmøllerne (Horns Rev II og Rødsand II) får ikke tilskud, hvis spotprisen på el er 0 eller mindre, det gør landvindmøllerne.

Oveni dette skal lægges, at el produceret på biogas er garanteret en mindste pris på ca. 0,80 kr./kWh - hvilket betyder, at disse producenter ikke lukker ned uanset spotprisen.

Det er netop vindmøller og biogas, der har bliver yderligere forfordelt i det energiforlig, der pt. forhandles.

Det er faktisk skræmmende, at vi på ca. 30 år har fået "opdraget" en hel branche til kun at investere, hvis forbrugerne vil betale tilskud til dem. Problemet kunne have været løst ved, at differenciere afgifterne alt efter hvilken type energi, der blev brugt til elproduktionen.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-01-2012 23:13
Kosmos
★★★★★
(5392)
Det er netop vindmøller og biogas, der har bliver yderligere forfordelt i det energiforlig, der pt. forhandles

- af sammenhængen udleder jeg, at du med 'forfordelt' mener 'tilgodeset'? Men det er en glose, der bør anvendes med omhu, for man bliver uhyggeligt let misforstået!


Husk også at læse (nogle af) kommentarerne!
31-01-2012 23:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Kosmos

Tja - et bedre udtryk er måske overkompenseret.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
01-02-2012 19:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er jo binde-galt hvad der bruges af penge på dette område. Og det endda i en tid, hvor der skal spares alle andre steder.
02-02-2012 13:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvordan får vi befolkningen til at vågne op?

http://jp.dk/opinion/breve/article2682376.ece


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-02-2012 17:47
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er godt, at vi er kommet så vidt, at man kan kritisere vindmøllerne og alle de tåbeligheder, som der laves i denne forbindelse, uden at blive trynnet af folk med politisk korrekte holdninger.
02-02-2012 18:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er godt, at vi er kommet så vidt, at man kan kritisere vindmøllerne og alle de tåbeligheder, som der laves i denne forbindelse, uden at blive trynnet af folk med politisk korrekte holdninger.


Nej Jørgen! Det må vi nok se i øjnene, du har ikke de (rigtige) holdninger der hersker på Bjerget!
'
Redigeret d. 02-02-2012 18:08
02-02-2012 19:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
delphi

Jeg kan godt lide din hurmor!
02-02-2012 19:06
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
delphi

Jeg kan godt lide din hurmor!Er der ikke noget om, at det er koldt på toppen, det er måske årsagen til, at vi har 179 medlemmer af folketinget, så de kan varme hinanden.

NB: Det har været koldt i Aalborg i dag - hovedparten af fjernvarmeforsyningen har svigtet.

http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/28/4066024/3/varmen-lader-vente-p%E5-sig


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-02-2012 19:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
så de kan varme hinanden


Hvem varmer Villy?
02-02-2012 19:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
NB: Det har været koldt i Aalborg i dag - hovedparten af fjernvarmeforsyningen har svigtet.


Det må bero på en fejltagelse det der i Ålborg! Det er jo fjernvarme det er så fint og helt iorden, det kan da ikke passe det svigter, herunder er det jo så miljørigtigt energi. Også når det kommer fra de kedelcentraler (ved tung fuelolie) som forsyner når Nordjyllandsværket ikke kan yde fjernvarme..
02-02-2012 20:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
så de kan varme hinanden


Hvem varmer Villy?


Tja - han får da varmet ørene af Johanne!


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-02-2012 21:38
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Lækket rapport: Biobrændstof sviner mere end råolie

http://ing.dk/artikel/126373-laekket-rapport-biobraendstof-sviner-mere-end-raaolie

Hvad vi helst ikke må få at vide!

Noget kunne tyde på, at Danmark er på rette vej, hvis altså det er øget forurening vi ønsker.


Så lad os endelig få brændt et par milliarder af til udvikling af biobrændstof.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-02-2012 16:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ja vi er på rette vej, for vi øger både forureningen og pengefråseriet. Bedre kan det næsten ikke blive.
03-02-2012 18:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Bedre kan det næsten ikke blive


Der er skam håb om det kan blive endnu bedre..

Når de centrale kraftværker skal udskifte kul med biomasse som folketingets partier sigter mod, og biomasse som udleder 25 % mere co2 end kul..

Det er den ene side af den øgede miljøbelastning man sigter mod for at bruge enorme pengebeløb, det andet og langt mere graverende del af det bekostelige tiltag man nu sætter i gang, er de enorme mængder træ som danske kraftværker efterspørger fremadrettet det vil med sikkerhed virke til flere og flere afskovede områder, med erosion og enomre golde og måneligende områder til følge. Eller naturødelæggelse af exorbitante dimensioner betalt med danske energiforbrugeres penge.
03-02-2012 19:44
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er på høje tid, at vi begynder at protestere.

Jeg syntes, at jeg kan fornæmme, at der lige så langsomt er begyndt at komme lidt kritik at den CO2-/energipolitik, som vi fører her i Danmark/EU.

I JyllandsPosten har der således været nogle kritiske artikler og debatindlæg om vores energipolitik. Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen fra Det Økonomiske Råd har tilsvarende udtalt sig kritisk om vores vindmøllesatsning. EUs klimakommissær Connie Hedegaard har ligeledes advaret om at biobrænstoffer sviner mere end olie. Måske er der alligevel håb forude.
03-02-2012 19:56
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
Det er på høje tid, at vi begynder at protestere.

Jeg syntes, at jeg kan fornæmme, at der lige så langsomt er begyndt at komme lidt kritik at den CO2-/energipolitik, som vi fører her i Danmark/EU.

I JyllandsPosten har der således været nogle kritiske artikler og debatindlæg om vores energipolitik. Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen fra Det Økonomiske Råd har tilsvarende udtalt sig kritisk om vores vindmøllesatsning. EUs klimakommissær Connie Hedegaard har ligeledes advaret om at biobrænstoffer sviner mere end olie. Måske er der alligevel håb forude.


Jørgen Petersen

Tys, tys - sådanne informationer vil blive opfattet som landsskadelig virksomhed. Husk nu vi skal holde gang i den danske vindmølleproduktion, også selv om produktionen af vindmøller hovedsaglig sker i udlandet.

Hvornår går det op for politikerne, at tilskud er et sygdomstegn, og at den billigste og bedste løsning er, at udforme afgifterne så det af den vej bliver dyrere at gå imod den ønskede udvikling. At EU for nogle år siden gav Danmark afslag på, at fjerne CO2-afgiften på bla. vind-el, viser blot, at det demokratiske og politiske system har spillet fallit.

Det er meget store pengebeløb, der lige så godt kunne være blevet skyllet ud i toilettet - det ville have haft samme indvirkning på både klimaændringer og miljøet.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-02-2012 21:41
Kosmos
★★★★★
(5392)
Det er meget store pengebeløb, der lige så godt kunne være blevet skyllet ud i toilettet - det ville have haft samme indvirkning på både klimaændringer og miljøet

- uha da, det kunne jo afstedkomme kloakproblemer! Så ville det da være bedre at blande dem med træflis og udnytte brændværdien til fjernvarme, som der p.t. (grundet 'global(iseret) opvarmning'?) er rigeligt træk på!

Redigeret d. 03-02-2012 21:42
04-02-2012 11:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg syntes, at jeg kan fornæmme, at der lige så langsomt er begyndt at komme lidt kritik at den CO2-/energipolitik, som vi fører her i Danmark/EU.


Jørgen

Fra http://energiakademiet.dk/samso-i-parliament-magazine/#comments

Godt gået Søren!
God artikel. Man kan kun håbe på, at budskabet, når ud til nogle af øerne i det græske ø-hav, som kunne lade sig inspirere af udviklingen på Samsø, så man kunne få sat gang i beskæftigelsen indenfor udnyttelsen af VE og samtidigt få skabt et sundt økonomisk kredsløb. Et af problemerne er desværre at den økonomiske situation i Grækenland nu er så desperat at den græske befolkning synes helt at have opgivet håbet, så alting er gået i stå. Hvis blot man kunne få sat gang i økonomien og beskæftigelsen på nogle af øerne i det græske ø-hav efter Samsø modellen, i starten blot ved nogle relativt beskedne investeringer, f.eks. indenfor udnyttelsen af solenergi (sol- varme og solceller til produktion af grøn el hvor forholdene er optimale) kunne de græske øer måske være med til at vende udviklingen i hele Grækenland, så grækerne fik noget af optimismen og livsmodet tilbage.
Derfor er det rigtig godt at udbrede kendskabet til Samsø i artiklen i Parliament Magazine. Så kan man kun håbe på at nogle af de græske parlamentarikere, politikere, journalister m fl lader sig inspirere og eventuelt vælger at besøge Samsø Energiakademi for at indhente flere oplysninger.


Det er lidt svært når befolkningen (eller dele heraf) kan leve i den fortvivlede tilstand at tro at det man gør på samsø på nogen måde kan hænge sammen økonomisk og hertil sætte et forbillede for den græske økonomi eller at møller og sol skulle kunne rede den græske økonomi det er jo så uendelig groteskt..

Samsø fossilfri ved vindmøller, er en så helt igennem energiøkonomisk såvel som økonomisk en dundrende underskudsforretning for det danske samfund, som noget kan være..
Redigeret d. 04-02-2012 11:06
04-02-2012 11:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Jeg syntes, at jeg kan fornæmme, at der lige så langsomt er begyndt at komme lidt kritik at den CO2-/energipolitik, som vi fører her i Danmark/EU.


Det er lidt svært når befolkningen (eller dele heraf) kan leve i den fortvivlede tilstand at tro at det man gør på samsø på nogen måde kan hænge sammen økonomisk og hertil sætte et forbillede for den græske økonomi eller at møller og sol skulle kunne rede den græske økonomi det er jo så uendelig groteskt..

Samsø fossilfri ved vindmøller, er en så helt igennem energiøkonomisk såvel som økonomisk en dundrende underskudsforretning for det danske samfund, som noget kan være..


Det er endnu mere fortvivlende, at stort set samtlige danske politikere, både på lands-, regions- og kommunalplan, tror på misinformationen om at Samsø er fossilfri pga. el fra vindmøller mv.

Det eneste Samsø har gjort er faktuelt at "eksportere" problemerne med en meget svingende elforsyning til Jylland - desværre tror hovedparten af de danske kommuner, at de blot kan efterligne Samsø, det nok med de første 10 til 20 kommuner, men jo flere kommuner der vil være fossil fri ved hjælp vindmøller, jo vanskeligere og jo dyrere bliver det at få elforsyningen til at være stabil og rentabel.

Hverken lands-, regions- og kommunalpolitikere er deres opgave og ansvar bevidst, alle går de ud fra, at andre kommer og samler alle de løse ender op. At den måde at agere på er dyrt og vedbliver med at være dyr er plitikerne jo ligeglad med - det er jo bare andre folks penge der bruges.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-02-2012 12:46
Kosmos
★★★★★
(5392)
Det eneste Samsø har gjort er faktuelt at "eksportere" problemerne med en meget svingende elforsyning til Jylland

- helt enig; og det burde enhver kunne ræsonnere sig frem til på 30 sek. og med et minimum af omtanke!
04-02-2012 16:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
- helt enig; og det burde enhver kunne ræsonnere sig frem til på 30 sek. og med et minimum af omtanke!


@Kosmos

Jeg er ret overbevist om at Hr. Lidegård & Co. skal bruge lidt mere end de 30 sec for at nå det optimale rationale des angående..
04-02-2012 17:52
Kosmos
★★★★★
(5392)
Jeg er ret overbevist om at Hr. Lidegård & Co. skal bruge lidt mere end de 30 sec for at nå det optimale rationale des angående..

- du har nok ret!: Skal vi gi' ham - og brødrene - fem minutter (til deling, altså)?
04-02-2012 18:22
pifpafpuf
★★★☆☆
(776)
Prøv at se vindmøllernes andel af el-produktionen lige nu på

http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html

Ca. 3-4 pct. og sådan har det været hele dagen.

Når det er koldt blæser det ikke samtidigt med at dansken gerne vil holde sig lun.....Længe leve kulkraften.
04-02-2012 18:47
Kosmos
★★★★★
(5392)
Ca. 3-4 pct. og sådan har det været hele dagen

- og samtidigt har vi (vist?) haft nettoeksport hele dagen!
Desværre viser siden ingen priser!
04-02-2012 18:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nordpool spotprice se http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/

Priser for i dag for øst og vest se


Redigeret d. 04-02-2012 18:58
Deltag aktivt i debatten Grotesk milliardspild:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik