Husk mig
▼ Indhold

Håbløse skræmmekampagnerSide 2 af 4<1234>
01-08-2019 17:47
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Hvis der er en som viger uden om de afgørende spørgsmål (eller skal vi sige problemer) så er det dig. Følgende problemer og modsætningsforhold viger du således langt uden om:

* En faretruende og skræmmende afsmeltning af indlandsisen på Grønland stemmer ikke med et gennemsnitlige massetab på denne indlandsis på kun 235 GT pr. år.

* Bortsmeltning af havisen på Nordpolen om sommeren, som forlængst burde være sket

* En meget kraftig stigning i sejlarsen via Nordøst- eller Nordvestpassagen, som også burde være sket på nuværende tidpunkt

* Ophør eller en kraftig svækkelse af Golfstrømmen, som også burde være sket på nuværende tidspunkt.

* Temperaturstigninger på 4, 5 og 6 grader i år 2100.

* Havniveaustigninger på flere meter i år 2100.

* En forringelse af kornavlen og deraf følgende problemer med fødevareforsyningen ved globalopvarmning p.g.a. CO2. Som bekendt stiger den global kornavl år for år sideløbende med at temperaturen angiveligt også stiger.Der er ikke noget af det du skriver, der står i IPCC rapporten.
Her er et link, så du kan se, det ikke passer.
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
Lad nu være med at smutte udenom, men vis mig, hvor i rapporten, du finder skræmmekampagnerne, der gør folk så bange.
Redigeret d. 01-08-2019 17:47
01-08-2019 19:04
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Skræmmekampagnerne er blevet (og bliver fortsat) afsløret når det viser sig, at der er en meget stor og uforklarlig forskel imellem det man sige vil ske, og det der konkret sker. Det er f. eks når man siger:

* At der sker en faretruende og skræmmende afsmeltning af indlandsisen på Grønland, og det viser sig, at det gennemsnitlige massetab på denne indlandsis kun 235 GT pr. år.

* At at havisen på Nordpolen skulle være smeltet bort om sommeren, for mange år siden, hvilket den som bekendt ikke er.

* At der vil ske en meget kraftig stigning i sejlarsen via Nordøst- og Nordvestpassagen, hvilket der som bekendt ikke er sket.

* At man for mange år siden har sagt at Golfstrømmen vil ophøre eller blive kraftigt reduceret, hvilket den som bekendt ikke er.

* At der vil ske temperaturstigninger på 4, 5 og 6 grader i år 2100, hvilket ikke kan ske.

* At der vil ske havniveaustigninger på flere meter i år 2100 samtidigt med, at havniveaustigningerne ligger relativt konstant på ca. 3½ millimeter pr. år.

* At der vil ske en forringelse af kornavlen og deraf følgende problemer med fødevareforsyningen p.g.a. globalopvarmning, når der helt klart sker det stik modsatte.
03-08-2019 23:33
Kosmos
★★★★★
(5371)
Skræmmekampagnerne er blevet (og bliver fortsat) afsløret når det viser sig, at der er en meget stor og uforklarlig forskel imellem det man sige vil ske, og det der konkret sker...

- ligende synspunkter fra italienske forskere:

However, the anthropic origin of global warming IS AN UNPROVEN HYPOTHESIS, deduced only from some climate models, that is complex computer programs, called General Circulation Models .
On the contrary, the scientific literature has increasingly highlighted the existence of a natural climatic variability that the models are not able to reproduce.
This natural variability explains a substantial part of global warming observed since 1850.
The anthropic responsibility for climate change observed in the last century is therefore UNJUSTIFIABLY EXAGGERATED and catastrophic predictions ARE NOT REALISTIC...
04-08-2019 07:00
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Overskriften siger at 90 klima videnskabsfolk underskriver.
Når listen af underskrivere gennemgås, ja, så er der 83 underskrivere.
Når man så starter nedefra og ser på titlerne, ja, så er det ikke kvalificerede videnskabsfolk, der underskriver.
Kosmos : hvorfor undersøger du ikke dine kilder, før du bringer dine indlæg.
Det er utroværdigt junk news, du bringer.
04-08-2019 09:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Der er da en stor tyngde af videnspersoner på listen, som Kosmos henviser til - det gør da bestemt indtryk, at så mange fysikere og estimerede forskere har dette synspunkt.
04-08-2019 09:28
Kosmos
★★★★★
(5371)
Når listen af underskrivere gennemgås, ja, så er der 83 underskrivere

- javist!: Antallet er jo som bekendt afgørende!
04-08-2019 16:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mange advarer alarmisterne imod,at deres dommedagsprofetier ofte virker stik imod hensigten, idet vi efter den første frygt har lagt sig, I stigende grad bliver resistente overfor budskabet.
Blandt dem der advarer er : sociolog Ulrich Beck og adfærds psykolog Per Esben Stoknes.
04-08-2019 17:49
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jørgen Petersen skrev:
Nej. Det er derimod en ubehagelig kendsgerning for alarmisterne, at estimaterne over klimasensitiviteten er blevet sat markant ned igennem de senere år.


Dette er rent, purt, og koncentreret vrøvl fra ende til anden - estimaterne for klimasensitiviteten (følsomheden) er stort set fuldstændig uforandrede - ikke bare i de seneste 5, 10 eller 20 år, men nærmest helt tilbage fra Arrhenius for 120 år siden. Han sagde mellem 2,1 og op til 6 grader, Charney-rapporten fra 1979 sagd 1,5-4,5, og det samme sagde sidste IPCC rapport - den reelle videnskabelige frustration er tværtimod, at der nærmest ikke er sket nogen fremskridt i at komme nærmere en indsnævring af det store usikkerhedsinterval

Her er en korrekt graf over estimaterne fra de sidste 20 år:- og lidt mere udførlig forklaring her.

Og nu er en "Jørgen Petersen" muligvis blot et alias for en semiintelligent telefonsvarer med et begrænset repertoire af forudprogrammerede sætninger, den godt kan ændre lidt på ordrækkefølgen i, omend ikke afvige fra - og hvis ikke, er hans udbytte af faktuelle input fra virkeligheden ikke påfaldende højere alligevel.
Men hvis der skulle være en enkelt læser med besiddelse af normal begavelse, almindelig sund fornuft, interesse for verden udenfor, og som er påvirkelig af kendsgerninger, så kan man ved tjek af bare ganske få forhold nemt se, at den graf, der bringes af en "Jørgen Petersen", er helt uvederhæftig: Ifølge den skulle Gregory i 2002 være kommet frem til en sandsynlig følsomhed på mere end 6C (!), hvilket alle, der overhovedet ved, hvad klimafølsomhed er, straks vil erkende er et helt, helt vildt tal.

Og hvis man bruger 2 minutter på ligefrem at kigge på Gregorys 2002-artikel (første træffer på google med søgeord gregory 2002 sensitivity), finder man hans figur her:


- og her kan alle med mindst et øje i hovedet straks se, at Gregorys centrale estimat for klimasensitiviten er 2,1C, ikke 6C. Så enten er Scafetta (der åbenbart har lavet den fantasifulde graf) uvidende om, hvad sensitivitet er for noget, eller også har han ganske enkelt frit hevet et fiktivt tal ud af den blå luft for at skaffe lidt letfordøjeligt foder, som diverse elektroniske og menneskelige telefonsvarere kan udspy ved lejlighed.


Men selvfølgelig: det ganske lillebitte forhold, at den centrale påstand er 100% fri fantasi, vil ikke føre til andet end endnu en bevidstløs gentagelse af den sædvanlige plade om politisk-korrekthed-væmmelig-tone-se-ting-i-et-større-perspektiv-skræmmekampagner-alarmisme-tralalajegkanikkehøredig, hvorefter denne samme påstand vil blive gentaget fuldstændig bevidstløst igen om nogle måneder fra samme telefonsvarertyper. Så dette er absolut ingen anbefaling til klimadebat.dks ganske få tilbageværende debattører med sporadisk kontakt til virkeligheden og lidt viden om substansen om at bruge for meget værdifuld tid på yderligere dialog ad dette spor.

Redigeret d. 04-08-2019 17:52
05-08-2019 19:30
Krutzou
★★★☆☆
(515)
@Christoffer Bugge Harder.
Man kunne få den tanke, at du anser at alt hvad der hidtil er sagt og konfirmeret af et flertal af kvalificerede forskere om klimaet, må gøre al fremtidig diskussion overflødig.
Men det mener du vel sandsynligvis ikke. Du ved selvfølgelig at den natuvidenskabelige historie er fyldt med fejltagelser. Ikke at man har taget fejl i sine iagttagelser, men derimod i tolknigerne af disse iagttagelser. Så jeg vil betragte dit indlæg som en protest mod lægfolks udlægning af, hvad de anser for at være det rigtige.
05-08-2019 20:31
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Det, der er forkert er, at JP er grebet af en ekstrem tankegang om, at klimaændringerne kun er godt, og at der ingen negative konsekvenser følger med.
Det prøver JP at "bevise" ved at bruge kurver taget fra skeptiker sider, og iøvrigt uden dokumentation eller evne til at sætte sig ind i den saglige dokumentation, der foreligger massivt fra anerkendte forskere.

Det meste forskning påpeger, at der er adskillelige risici ved øget menneskeskabte klimaændringer.

Der er bare nogen, der har lukket af for argumentation, hvilket er underligt, men indenfor psykologien er modstanden mod forandring et kendt fænomen.
Dem gør man klogest i at ignorere, for der tales for døve ører.
Redigeret d. 05-08-2019 20:55
05-08-2019 21:47
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Når jeg godt ved, luftfarten står for den mest klimapotente udledning af klodens primære drivhusgasser, er det svært for mig, ikke at opponere mod den politiske konsensus omkring den videnskabelige hypotese med CO2 som den styrende parameter for den globale temperatur.

Det er vanddampen, der er den styrende og regulerende drivhusgas her på jorden. IPCC skrev den ud af ligningen, fordi den falder ud af troposfæren igen, men hvis CO2 opvarmer en smule, kan der være mere vanddamp i troposfæren, og så bliver det meget varmere. CO2 er den primære, og vanddamp den sekundære. Faked logic.

I stedet for at lade CO2 opvarme troposfæren, så der kan være mere vanddamp, har vi fundet en meget smartere måde at hæve temperaturen på. Vi tilfører vanddamp direkte til troposfæren udefra
Et ekstra drivhus uden om drivhuset, serviceret af 10000+ fly. Det luner.

Der er bare nogen, der har lukket af for argumentation, hvilket er underligt.
05-08-2019 22:52
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Krutzou skrev:
@Christoffer Bugge Harder.
Man kunne få den tanke, at du anser at alt hvad der hidtil er sagt og konfirmeret af et flertal af kvalificerede forskere om klimaet, må gøre al fremtidig diskussion overflødig.
Men det mener du vel sandsynligvis ikke. Du ved selvfølgelig at den natuvidenskabelige historie er fyldt med fejltagelser. Ikke at man har taget fejl i sine iagttagelser, men derimod i tolknigerne af disse iagttagelser. Så jeg vil betragte dit indlæg som en protest mod lægfolks udlægning af, hvad de anser for at være det rigtige.


Det er i så fald helt misforstået. Mit indlæg er en protest mod, at man påstår, at Gregory i 2002 slog til lyd for en sandsynlig klimafølsomhed på 6K, når man nu kan læse rent faktuelt, at hans centrale værdi var 2,1K. Der er intet at diskutere her mht., hvad man "anser for det rigtige", og det gælder helt uanset, om man er læg- eller fagmand. Hvis man anser 6K for det rigtige, så har man enten ikke læst eller ikke forstået Gregorys artikel. Længere er den ikke.

Sagen er den enkle, at Gregory i 2002 kom frem til en mest sandsynlig værdi for klimafølsomheden på 2,1K, og at dette er helt i tråd med, hvad massevis af folk både før og efter ham også har fundet - sidste IPCC-rapport for nogle år siden sammenfattede de forskellige forskningsreaultater i en værdi på mellem 1,5 og 4,5C med 3C som mest sandsynligt. Der har ganske enkelt ikke været skyggen af nogen nedjustering (eller opjustering, for den sags skyld) over de seneste år og årtier.

Så når Scafetta fremstiller dette sådan, at "SE! Klimaalarmisterne har måttet nedjustere sensitiviteten fra Gregorys 6K i 2002 til nu kun 2-3K!" så er det ikke en ubehagelig sandhed for videnskaben, men en velbehagelig løgnehistorie for "benægterbrigaden".

Og sådan set er min protest langt mere rettet mod Scafetta: en "Jørgen Petersen" kan fuldt troværdigt undskylde sig med, at han blot som sædvanlig ikke fatter en brik af, hvad han pludrer løs omkring - og at hidse sig op i den anledning svarer vel mest af alt til at blive irriteret på sin telefonsvarer, fordi den bliver ved med at sige, at man er på ferie, selvom man forlængst er kommet hjem.

Men Scafetta er professionel fysiker - en lidt komisk og ikke påfaldende kompetent forsker, ganske vist, men han er tydeligvis udmærket klar over, hvad han laver her. Så om ham må man blot konstatere, at han åbenbart har en mission, der kommer før sandheden.

Klart nok?
Redigeret d. 05-08-2019 22:55
05-08-2019 23:06
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Peder Kruse skrev:
Når jeg godt ved, luftfarten står for den mest klimapotente udledning af klodens primære drivhusgasser, er det svært for mig, ikke at opponere mod den politiske konsensus omkring den videnskabelige hypotese med CO2 som den styrende parameter for den globale temperatur.

Det er vanddampen, der er den styrende og regulerende drivhusgas her på jorden. IPCC skrev den ud af ligningen, fordi den falder ud af troposfæren igen, men hvis CO2 opvarmer en smule, kan der være mere vanddamp i troposfæren, og så bliver det meget varmere. CO2 er den primære, og vanddamp den sekundære. Faked logic.

I stedet for at lade CO2 opvarme troposfæren, så der kan være mere vanddamp, har vi fundet en meget smartere måde at hæve temperaturen på. Vi tilfører vanddamp direkte til troposfæren udefra
Et ekstra drivhus uden om drivhuset, serviceret af 10000+ fly. Det luner.

Der er bare nogen, der har lukket af for argumentation, hvilket er underligt.


Jeg kan efter 2 minutters læsning af dine indlæg afsløre den fulde sandhed om, hvorfor det ikke er så underligt, at fornuftige folk lukker helt af for din argumentation her: Du er tilsyneladende ikke klar over, at vanddamp har en opholdstid i troposfæren på få dage eller uger, mens CO2 eller CH4 (methan) har en på op til flere år. Indholdet af vanddamp bestemmes af den såkaldte Clausius-Clapeyron-ligning - det kan virke som en feedback/tilbagekobling og forstærke andre faktorer (forceringer) i begge retninger, men det kan simpelthen ikke selv styre noget_som_helst. For når man pumper mere vanddamp ud i troposfæren uden øvrige ændringer, sker der ikke andet end, at det regner ud igen. Forsøgte man modsat at fjerne vanddamp fra luften, ville havene blot øge fordampningen tilsvarende, indtil luftfugtigheden igen var tilbage til udgangspunktet. Jeg har selv i min tid som gymnasielærer demonstreret denne effekt i et rør: man kunne øge tilbageholdelsen af infrarød stråling i det uendelige ved at tilsætte mere CO2 eller methan, mens vanddamp over et vist niveau bare betød, at den fortættedes til flydende vand på indersiden, hvilket ikke gav yderligere IR-absorption.

Og denne vanddamps effekt optræder skam i samtlige "IPCC-ligninger"/klimamodeller, blot ikke som en styrende faktor. Af den ene grund, at den rent faktisk ikke kan styre noget som helst.


Håber, at dette kunne mindske din undren lidt og gøre det lettere for dig at spare på kræfterne ifht. at måtte opponere mod de basale kendsgerninger!

Redigeret d. 05-08-2019 23:07
06-08-2019 12:40
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Christoffer Bugge Harder

Du gentager jo blot min forklaring omkring IPCCs degradering af vanddamp som klimagas i atmosfæren, og samtidigt beskriver du den overordnede styring og kontrol af jordens klima i forbindelse med den relative luftfugtighed, en klimakontrol baseret på vanddamp jeg nødigt ville være foruden, og hvis troposfæren altid globalt havde en relativ luftfugtighed på 100%, ville dit fysikforsøg give mening. Mættet vanddamp er et lokalt fænomen i et globalt kaotisk vejrsystem.

Uden for troposfæren, hvor der normalt er knastørt, løfter vi store mængder vanddamp op og hæver tropopausen længere og længere ud i rummet. Vi vedligeholder et ekstra drivhus uden om drivhuset, kunne man sige, og heroppe rammer vi ikke loftet på 100% RH og vanddampen forsvinder ikke øjeblikkeligt som i roundup-reklamen men må ned gennem troposfæren og udfældes i form af nedbør som al anden vanddamp. Det er vores flyvning i stratosfæren jeg taler om. Tropopausen og den globale temperatur er steget proportionalt med udviklingen af specielt langturs flyvningen siden WW2, og hvis udfordringen ikke er uoverstigelig i dag, vil den hurtigt blive det med luftfartens eksponentielle vækst. Den positive vinkel på den teori er, at vanddampen falder hurtigt ud af atmosfæren, efter det sidste fly er grounded. Vi har set et ufrivilligt 'eksperiment' umiddelbart efter 11/9 2001:

https://globalnews.ca/news/2934513/empty-skies-after-911-set-the-stage-for-an-unlikely-climate-change-experiment/

...og man ved det godt.

https://ing.dk/artikel/flystriber-kan-opvarme-planeten-langt-mere-end-flyenes-co2-udledning-226276
07-08-2019 06:45
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Peder Kruse skrev:
Christoffer Bugge Harder
Uden for troposfæren, hvor der normalt er knastørt, løfter vi store mængder vanddamp op og hæver tropopausen længere og længere ud i rummet. Vi vedligeholder et ekstra drivhus uden om drivhuset, kunne man sige, og heroppe rammer vi ikke loftet på 100% RH og vanddampen forsvinder ikke øjeblikkeligt som i roundup-reklamen men må ned gennem troposfæren og udfældes i form af nedbør som al anden vanddamp. Det er vores flyvning i stratosfæren jeg taler om. Tropopausen og den globale temperatur er steget proportionalt med udviklingen af specielt langturs flyvningen siden WW2, og hvis udfordringen ikke er uoverstigelig i dag, vil den hurtigt blive det med luftfartens eksponentielle vækst. Den positive vinkel på den teori er, at vanddampen falder hurtigt ud af atmosfæren, efter det sidste fly er grounded. Vi har set et ufrivilligt 'eksperiment' umiddelbart efter 11/9 2001:

https://globalnews.ca/news/2934513/empty-skies-after-911-set-the-stage-for-an-unlikely-climate-change-experiment/

...og man ved det godt.

https://ing.dk/artikel/flystriber-kan-opvarme-planeten-langt-mere-end-flyenes-co2-udledning-226276


Peder: OK, hvis du kun vil tale om stratosfæren (hvilket ikke klart fremgik af dit første indlæg), så har du absolut ret i, at vanddamp udledt i den knastørre stratosfære er anderledes end i vores våde troposfære; det ved man godt, ja. Som det fremgår af Shines forskning, som du indirekte citerer, kan bidraget fra flytrafikkens "striber" være mellem knap det dobbelte og helt op til knap 5 gange flytrafikkens CO2-udlednings isolerede bidrag afhængigt af tidshorisont (1,9-4,9).

Men har du tænkt på, at flytrafikkens andel af det globale CO2-udslip blot er mellem 2 og 3%, lidt mindre end halvdelen af udledningerne fra "anden transport" i cirkeldiagrammet her:?

Den effekt, du beskriver, er reel og anerkendt, og kunne vokse yderligere med øget vækst i flytrafikken. Men den er uanset hvad en brøkdel af effekten fra CO2-udledning i troposfæren - også selvom vi godtager hvert et ord, dine kilder beskriver. Der er ikke rigtigt noget i det, du siger specifikt om flystriber, der vil vække anstød blandt IPCCs forfatterkollegium. Du har tilsyneladende blot glemt at tage bestik af, at et bidrag på 1,9-4,9 gange nogle få procent stadig kun er ret få procent. Igen, det er nok ikke så underligt, hvis du oplever, at fagfolk lukker af, når du vil korrekse dem på baggrund af en banal misforståelse.

Redigeret d. 07-08-2019 06:50
07-08-2019 11:37
Krutzou
★★★☆☆
(515)
@Christoffer Bugge Harder
Bliver du ikke af og til ramt af tvivl om betydningen af de mange faktorer, som indgår i det kaotiske system, vi kalder klimaet?
Misforstå mig ikke. Jeg er overbevist om, at vi befinder os i en periode med klimaforandring, jeg er blot ikke sikker på, at vi har erkendt alle årsagerne. Måske kun de mest åbenbare men måske ikke de mest betydningsfulde.
Diskussionen i denne tråd er kommet til at dreje sig om data, deres validitet og beregningsmetoder, men overskriften er jo som bekendt håbløse skræmmekampagner. Du må da anerkende at dine laboratorieforsøg, gennemført i undervisningsøjemed, ikke kan give et fuldstændigt billede af det kaotiske klima. Det kan højst give delforklaringer.
Sagt på en anden måde. Jeg savner selvkritik (falsifikation) fra nogle af de, desværre ofte inhabile, forskere som for tiden sætter dagsordenen for, hvor galt det står til med klimaet. Hvis Lord Kelvin havde været lidt mere selvkritisk, ville han nok ikke have prøvet at modbevise Darwins evolutionsteori, med baggrund i nogle forkerte antagelser om solens alder. Og den naturvidenskabelige historie er fyldt med eksempler på fejltagelser mage til hans.
Klimaprognoser har, i min verden, ikke større værdi end økonomiske prognoser. Der er faktisk en stor lighed mellem de to. De forsøger begge at forudsige et fremtidigt udfald af kaotiske tilstande.
Redigeret d. 07-08-2019 11:57
07-08-2019 15:02
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Problemet for både økonomiske og klima prognoser er, at hvis de er for optimistiske, så kan det gå voldsomt galt. Men en økonomisk nedtur, kan der rettes op på.

Det er ikke tilfældet med klima nedturen; der er konsekvenserne ikke mulige at ændre i århundreder.

En dårlig prognose for klimaet er derfor langt mere bekymrende end en forudset recession.
De dårlige prognoser for klimaet eksisterer i stort antal, hvis man abonnerer på nyt indenfor klimaforskningen.
Eksempler på dårlige prognoser:

https://phys.org/news/2019-08-global-sea-1960s.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter

https://phys.org/news/2019-08-quarter-world-population-extreme-stress.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter

https://phys.org/news/2019-08-half-a-degree-warmer-deaths-yearly-urban.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter

Resultatet kan blive værre eller bedre., hvem ved?
07-08-2019 15:50
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Krutzou: Ja, der er mange faktorer på spil, og nej, vi ved ikke alting og kommer heller ikke til det - men det er vigtigt at slå fast, at det, man betegner som "klima", ikke er kaotisk i streng forstand (modsat "vejr"). Jeg ville ikke fæste lid til en forudsigelse om, hvorvidt vi fik hvid jul i år i Danmark (kaotisk vejr), men jeg ville regne det som meget sikkert, at temperaturerne i december bliver lavere end dem i oktober (ikke-kaotisk klima).

Vi ved med sikkerhed, at det hidtil øgede CO2 siden 1958 har haft en opvarmende effekt på ~1,4 watt pr kvadratmeter - med sikkerhed forstået sådan, at hvis ikke det passer, er der overordentlig mange grundlæggende ting om fysikken langt udenfor klimavidenskaben, der også er forkerte. Alle de undersøgelser, der har været - og det er mange! - af folk, der mener at have fundet en øget albedo, en stor kosmisk stråling, en iris-effekt eller hvad ved jeg, har ikke kunnet rokke ved dette - dvs. enkelte kritiske forskeres påstande/resultater ikke har kunnet dokumenteres/bekræftes, når andre har forsøgt at gentage deres forsøg og beregninger.
Dette betyder, at der er tilført en betydelig mængde energi vha. drivhusgassers strålingsabsorption til systemet over tid, hvilket forventeligt medfører en opvarmning. Intet af dette er "kaotisk" i nogen videnskabelig forståelse af ordet.

Det er en erkendelse, der har taget +120 år at danne sig, siden Svante Arrhenius for første gang formulerede sin teori om menneskeskabt opvarmning. Den blev først betragtet som helt urealistisk, men har gradvist vundet anerkendelse og er i dag blevet alment accepteret, fordi den ganske enkelt har kunne feje de videnskabelige modargumenter af banen i tidens løb. Der har været 100vis af falsifikationsforsøg gennem mere end 100 år, og massevis af de modargumenter, der gentages på sider som denne ("der er justeret", "hvad med kosmisk stråling?", vores CO2 er så lidt af det globale" mfl.) er nogle, der er blevet undersøgt, testet og efterprøvet 100vis af gange, hvor man hver gang ikke har kunnet falsificere det alment accepterede. Peder Kruses mfls. påstande om, at CO2s effekt skulle forsvinde i vanddamp, var det allerførste modargument, som Arrhenius mødte i 1901, og det var et godt argument, indtil Gilbert Plass i 1950erne opdagede atmosfærens lagdeling og vanddampens uregelmæssige (og CO2s regelmæssige) fordeling i atmosfæren. Men det har man altså vidst var forkert i mere end 60 år.

Hvis man skal rokke ved, at CO2 har været den kvantitativt mest betydende drivkraft i opvarmningen siden ca. 1970, skal man identificere en anden sandsynlig drivkraft og vise, at den kunne have en effekt af samme størrelse. Det er som sagt endnu ikke lykkedes for nogen. Næsten alt det, der omtales som "klimaskepsis", handler ikke om andet end lidt skrig, skrål og røgslør for at dække over dette enkle forhold. At sige, at alting er usikkert, at det er svært at spå om fremtiden, og at videnskaben kan tage fejl, er intet andet end klichéer, som kan bruges til at afvise samtlige videnskabelige erkendelser, man af enelleranden grund ikke kan lide.

Og at beklage sig over "håbløse skræmmekampagner" for så som eksempel at bringe en graf, der helt åbenlyst er forfalsket (som Scafettas "sensitiviteten er nedsat markant!"-graf), er ret indlysende latterligt. Der foregår ingen håbløse skræmmekampagner mht. sensitivitetens størrelse, blot fordi en "Jørgen Petersen" fatter for lidt til at gennemskue en åbenlyst manipuleret kurve.

Redigeret d. 07-08-2019 15:55
07-08-2019 17:16
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Årsagen til mit indlæg er selvfølgelig, at den generelle klimadebat bliver stadigt mere dogmatisk. Naturvidenskab har intet at gøre med politisk korrekthed, men når vi befinder os i en tid hvor politisk korrekthed i stadigt stigende grad dikterer hvad vi bør sige og mene, så er der en tendens til at tvivlere bliver stigmatiserede. Desværre ikke kun i den offentlige debat, men også i den naturvidenskabelige debat, hvor tvivlere retteligt burde fejres.
Det har fået mig til at konkludere at vi har et usundt klima inden for klimaforskning.
Når det er sagt, vil jeg også være tilbøjelig til at stole på de forskningsresultater vi kender til dato. Problemet er bare at de ønskede reaktioner på vores formodninger vil få vidtrækkende følger for vores fremtid.
Jeg er forøvrigt ikke enig med dig i at kun vejret er kaotisk. Klimaet er også kaotisk, blot i et længere tidsperspektiv.
Redigeret d. 07-08-2019 17:18
07-08-2019 20:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I IPCC AR5 står der:
I klimaforskning og modellering skal man være opmærksom på, at det drejer sig om et koblet ikke lineært kaotisk system,og derfor er en langfristet forudsigelse af klimaet ikke muligt.
07-08-2019 21:53
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Jeg er ked af, det ikke er muligt at debattere de grundliggende klimatiske teorier og parametre på klimadebat.dk. Debatten her er lige så polariseret som i børnehavens rød og blå stue eller i de samme stuer på Christiansborg. Enten er du discipel eller også er du nægter.

Jeg accepterer fuldt ud teorien bag CO2 som en drivhusgas med den virkning, at varmeudstrålingen til verdensrummet forsinkes og 'genbruges' indtil den endelig undslipper jordens atmosfære og forsvinder langt væk længe. Jeg forsøger bare at henlede opmærksomheden på CO2s grundliggende klimatiske impotens og ringe udbredelse i forhold til H2O. Jeg savner en rimelighedsbetragtning i at vores øgning af CO2 fra 28/100000 til 42/100000 i atmosfæren skulle være årsagen til en stigning af den globale temperatur på næsten 1 grad, når jeg ved, at vi pøser millioner af tons klimapotent H2O ud i og specielt over troposfæren i en konstant, nej stigende strøm, og jeg med mine egne øjne kan se resultatet af de faste flyruter hen over min matrikel i den danske udkant.

Jeg kan godt huske, hvor stjerneklar en januarnat var, da jeg fik min første stjernekikkert i 1967. I dag bor jeg ude midt på heden i midtjylland, og det er ikke kun byernes lysforurening, der spolerer oplevelsen af zenith i dag.

Ude i tropopausen, hvor vores varmestråling tidligere undslap vores atmosfære, får den lige en tur til i kraft af den H2O, som vores 10000 langdistancefly udleder, og hvis man tænker på, hvor effektiv vanddamp er som klimagas i ganske små mængder, er det ikke svært at forestille sig, hvad der sker på nordpolen, når cirrus skydækket breder sig ind over det geografisk begrænsede område, hvor en ganske stor del af vores varmeudstråling tidligere fandt sted. Det er lidt som at stoppe en pude i skorstenen.

Am I right or am I wrong. Det er i og for sig fuldstændig ligegyldigt. På samme måde som det er umuligt at stoppe vores CO2 udledning, er det lige så umuligt at stoppe vores flyvning, men det interesserer mig.
07-08-2019 22:14
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Naturvidenskab har intet at gøre med politisk korrekthed, men når vi befinder os i en tid hvor politisk korrekthed i stadigt stigende grad dikterer hvad vi bør sige og mene, så er der en tendens til at tvivlere bliver stigmatiserede. Desværre ikke kun i den offentlige debat, men også i den naturvidenskabelige debat, hvor tvivlere retteligt burde fejres.
Det har fået mig til at konkludere at vi har et usundt klima inden for klimaforskning.


Generelt synes jeg, at det er ret uinteressant, hvad der er politisk korrekt eller ej. Fokuser på substansen: Holder den eller ej? At sige, at ortodoks Islam er en trussel mod frihedsrettighederne, er ikke interessant, fordi det er politisk ukorrekt, men fordi det er faktuelt korrekt. Det er også politisk ukorrekt at sige, at 80 daglige cerutter er godt for ens kondi og modvirker dårlig ånde, eller at bacon er godt mod åreforkalkning, men det bliver det ikke mere hverken faktuelt korrekt eller interessant af.

Har du tænkt over, at noget, der virker "dogmatisk" på dig i klimadebatten, kunne skyldes, at du bare helt simpelt ikke har anelse om, hvad der er op og ned - sagt lidt firkantet? Når NASA ved skranke 1 straks og hånligt afviser påstande om, at menneskeskabt CO2 kun er årsag til en brøkdel af atmosfærens indhold, så skyldes det det enkle forhold, at vi direkte kan måle, at vores andel er næsten 100% af den målte stigning vha. isotoper - og at vi har vidst dette i mange årtier. Det opleves muligvis som dogmatisk at høre en blank afvisning, men det er simpelthen fordi, denne påstand er rent nonsens. Stort set alt, der hævdes fra "klimaskeptisk" hold, er intet andet end ældgamle travere, banale misforståelser og bevidste vildledninger, og hvis man tror, at det er et genial og banebrydende ny hypotese at sige, at "vanddamp er 95% af drivhuseffekten og overdøver CO2s effekt!" (og ikke en 120 år gammel vrangforestilling, vi har vidst var forkert i +60 år), så tager man bare blankt fejl og skal pakke denne vrangforestilling sammen og smide den i skraldespanden. Det er noget af det fede ved videnskab - man behøver somme tider slet ikke forståelse, respekt eller kompromiser, når noget bare er kontant forkert.
Det er et glimrende sundhedstegn.

Bare at sige "jeg tvivler på, at rygning er usundt, at 80% moms giver mere sort arbejde, at Bohrs atommodel holder eller at CO2 har givet 1,4 W/m2s opvarmende effekt" er ikke noget, der skal fejres, hvis ikke man kan henvise til noget konkret forskning, der kan underbygge, hvorfor man tvivler. Den blotte følelse af, at et eller andet nok er noget væmmeligt politisk korrekt stads, kan ingen andre end dig selv for alvor bruge til noget.

Redigeret d. 07-08-2019 22:17
08-08-2019 00:10
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Peder Kruse skrev:
Jeg er ked af, det ikke er muligt at debattere de grundliggende klimatiske teorier og parametre på klimadebat.dk. Debatten her er lige så polariseret som i børnehavens rød og blå stue eller i de samme stuer på Christiansborg. Enten er du discipel eller også er du nægter.


Det synes jeg ikke, du har ret i. Men enhver videnskabelig debat er nødt til at tage udgangspunkt i kendsgerningerne, ellers bliver den blot hyggesnak. Som du selv skriver, handler dine indvendinger mest af alt om, hvad du selv tror/føler:

Jeg forsøger bare at henlede opmærksomheden på CO2s grundliggende klimatiske impotens og ringe udbredelse i forhold til H2O. Jeg savner en rimelighedsbetragtning i at vores øgning af CO2 fra 28/100000 til 42/100000 i atmosfæren skulle være årsagen til en stigning af den globale temperatur på næsten 1 grad, når jeg ved, at vi pøser millioner af tons klimapotent H2O ud i og specielt over troposfæren i en konstant, nej stigende strøm, og jeg med mine egne øjne kan se resultatet af de faste flyruter hen over min matrikel i den danske udkant.


- og dine følelser skal jeg ikke tage fra dig, men de kan bare ikke bruges til så meget af andre end dig selv. Man kan tydeligt se flystriberne, hvorimod man ikke kan se CO2, så jeg kan godt forstå, hvordan det kan føles som om, at flystribernes effekt derfor må være meget større, end den faktisk er. Ligesom masser af bekymrede småbørnsforældre også kan føle, at en kæmpestor elmast må være meget farligere for deres børns helbred end deres egne cigaretter, fordi den ser så meget større ud. Men sådan hænger virkeligheden bare ikke sammen. Flytrafikkens andel af CO2-udslippet er kun godt 2%, og en fordobling af denne effekt fra vanddamp fra flystriber er stadig kun 4%, så det er desværre helt ligegyldigt, hvad du mener, at du "kan se med dine egne øjne" fra din matrikel.

Og jeg kan på samme måde også godt forstå, at det kan virke kontraintuitivt, at en stigning fra 280 molekyler ud af 1.000.000 til 400 skulle kunne bevirke 1Cs opvarmning - hvis man har den forestilling, at hvert molekyle burde have nogenlunde samme varmevirkning. Men når vi nu ved, at ud af 1.000.000 molekyler i atmosfæren er de 780.800 N2, 209.500 O2 og 9200 Argon, og at alle disse tilsammen 999.500 molekyler ud af de 1.000.000 overhovedet ingen drivhusvarmevirkning har - og at CO2 udgør 400 af de sidste 500 molekyler, der faktisk har en varmevirkning - så bliver det lige pludselig ikke så vanskeligt at se "rimeligheden", vel?

Jeg kan også godt se, at det kan virke hårdt eller arrogant at måtte få stukket i ansigtet, at ens sunde fornuftsargumenter bare er banale misforståelser. Men prøv omvendt at se på dig selv udefra: Vi har kendt til hovedtrækkene i atmosfærens sammensætning i mere end 100 år, forskellige gassers absorptionspotentiale i mere end 150 år, og Arrhenius formulerede sin teori om menneskeskabt opvarmning som følge af CO2 helt tilbage i 1895 vel vidende, at CO2 kun var en brøkdel af atmosfærens gasser. At CO2 kun er 0,04% af atmosfærens gasser stod i min geografibog for 7.klasse. Når du så her kommer med dine grundlæggende indvendinger og fuldstændigt ignorerer alt det, vi har vidst i 100 år, kan du så forstå, at din efterlysning af "rimelighed" virker helt urimelig? Du må jo åbenbart tro, at alle verdens fysikere, geografer og biologer gennem +100 år enten har været helt uvidende omkring atmosfærens sammensætning, grebne af vanvid eller ligefrem uhæderlige. Når man er lægmand og/eller savner faglig indsigt indenfor et kompliceret videnskabeligt emne, vil der ofte være ting, der umiddelbart virker mærkelige eller ikke giver mening for én. Her skylder man altid at have som den første tanke, at det er mere sandsynligt, at man selv har misforstået noget, end at alle de professionelle tager fejl/svindler.

Hvis du savner en "rimelighedsbetragtning" i 120 ekstra ppm CO2s absorptionsværdi, skyldes det således ene og alene, at du ikke er klar over forskellige gassers strålingsabsorptionspotentialer. Intet andet. Der er ingen urimeligheder og intet at diskutere. Det er ikke videnskaben, der har noget problem, men kun dig selv. Hvis du gerne vil bevæge debatten fremad, skal du blot pakke denne misforståelse sammen, acceptere kendsgerningerne og komme videre.
Mvh Christoffer
Redigeret d. 08-08-2019 00:17
08-08-2019 11:03
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg synes det er på sin plads, at bringe et citat af den kendte nu pensionerede tyske klimaforsker Hans von Storch, medforfatter i WG2 i AR5.
H.v.S. ser en uheldig sammenblanding af videnskab og politik, hans synspunkter fremgår af hans bog " Die Klima Falle ", en læseværdig bog.
Citat:
Zusammen mit der Klimapolitik sind die Klimawissenschaften in eine Glaubwürdigkeitskrise geraten..Die vielfach beschworene Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad ist wissenschaftlich umstritten und politisch praktisch unmöglich.
Die Debatte wird zusätzlich durch den öffentlichen Streit zwischen Warnern und Skeptikern gelähmt.
Während die Warner die menschengemachte Klimakatastrophe geradezu inflationär in grellen Farben als Schrechensszenario an die Wand malen, tendiert die andere Seite dazu, den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel in Frage zu stellen.
Kurz: Die Klimadebatte ist festgefahren, die Glaubwürdigkeit der Klimawissenschaften ist in Zweifel gezogen, und die Handlungsfähigkeit der Politik in Sachen Klima ist gering.
Redigeret d. 08-08-2019 11:08
08-08-2019 11:12
Krutzou
★★★☆☆
(515)
@Cristoffer Bugge Harder.
Jeg synes ikke at du er rimelig over for den tvivl, som, blandt andre, Henrik Svensmark og Ole Humlum står for. Jeg kan også være urimelig og hævde, at dit syn på klimaudviklingen bærer præg af, at du mener, de endelige årsager er fundet, og at den erkendelse er urørlig. IPPCs klimamodel, som ikke medregner solens og den kosmiske strålings varierende indflydelse på klimaet, må siges at være mangelfuld. Det er her dogmatikken kommer ind i klimadebatten. Forskere, som tvivler på, at alle svarene er fundet, bliver behandlet som pariaer af andre klimaforskere. Det er hvad Henrik Svensmark har måttet opleve, selv om han, indiskutabelt, er en stor kapacitet på sit felt. Men denne udveksling mellem os er jo bare en gentagelse af, hvad der allerede er blevet diskuteret til hudløshed i dette forum.
08-08-2019 11:20
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Kjeld Jul skrev:
Jeg synes det er på sin plads, at bringe et citat af den kendte nu pensionerede tyske klimaforsker Hans von Storch, medforfatter i WG2 i AR5.
H.v.S. ser en uheldig sammenblanding af videnskab og politik, hans synspunkter fremgår af hans bog " Die Klima Falle ", en læseværdig bog.
Citat:
Zusammen mit der Klimapolitik sind die Klimawissenschaften in eine Glaubwürdigkeitskrise geraten..Die vielfach beschworene Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad ist wissenschaftlich umstritten und politisch praktisch unmöglich.
Die Debatte wird zusätzlich durch den öffentlichen Streit zwischen Warnern und Skeptikern gelähmt.
Während die Warner die menschengemachte Klimakatastrophe geradezu inflationär in grellen Farben als Schrechensszenario an die Wand malen, tendiert die andere Seite dazu, den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel in Frage zu stellen.
Kurz: Die Klimadebatte ist festgefahren, die Glaubwürdigkeit der Klimawissenschaften ist in Zweifel gezogen, und die Handlungsfähigkeit der Politik in Sachen Klima ist gering.

Enig med Hans von Storch og dig. Klimadebatten er betændt og er blevet en uheldig blanding af videnskab, politik og religion.
08-08-2019 17:29
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Krutzou skrev:
@Cristoffer Bugge Harder.
Jeg synes ikke at du er rimelig over for den tvivl, som, blandt andre, Henrik Svensmark og Ole Humlum står for. Jeg kan også være urimelig og hævde, at dit syn på klimaudviklingen bærer præg af, at du mener, de endelige årsager er fundet, og at den erkendelse er urørlig. IPPCs klimamodel, som ikke medregner solens og den kosmiske strålings varierende indflydelse på klimaet, må siges at være mangelfuld. Det er her dogmatikken kommer ind i klimadebatten. Forskere, som tvivler på, at alle svarene er fundet, bliver behandlet som pariaer af andre klimaforskere. Det er hvad Henrik Svensmark har måttet opleve, selv om han, indiskutabelt, er en stor kapacitet på sit felt. Men denne udveksling mellem os er jo bare en gentagelse af, hvad der allerede er blevet diskuteret til hudløshed i dette forum.


Du har med al respekt ingen anelse om, hvad du snakker om. "IPCCs klimamodel", hvad er det præcis for én? IPCC er intet andet end et stort litteraturreview af blandt andet 100vis af klimamodelstudier (samt geologisk, oceanografisk, biologisk og alt muligt andet klimarelevant forskning), og samtlige disse modeller inkluderer selvsagt solens kendte effekter. Kan du ikke prøve at sætte dig bare minimalt ind i de mest simple fakta på feltet, før du buldrer derudad med dine fordomme?

Og hvem er det, der mener, at "alle svarene er fundet"? Det er en ret latterlig stråmand. Det er ikke lykkedes Svensmark at overbevise andre end sin egen gruppe om, at kosmisk stråling har en betydelig klimaeffekt - og det skyldes først og fremmest det enkle forhold, at hver gang andre end ham selv og hans medarbejdere har undersøgt sagen, kan de ikke replicere hans resultater. Her er Dunne et al.s afsluttende konklusion på CERNs +10 år lange undersøgelse af Svensmarks kosmiske teoris indflydelse på klimaet:

..in the present-day atmosphere, cosmic ray intensity cannot meaningfully affect climate via nucleation.


Der er ingen dogmatik her, tværtimod - folk vælger blot at anvende den simple videnskabelige grundregel, at teorier/resultater, der ikke kan bekræftes/repliceres af andre end ophavsmanden, ikke tillægges troværdighed. Det er videnskabsteori 1.0.

P.S. Ole Humlum er modsat Svensmark slet ikke en seriøs deltager. Hans indvendinger handler om, at selve CO2-stigningen slet ikke er menneskeskabt, men nok er afgasset fra havene - og det kan enhver lynhurtigt forvisse sig om ikke passer al den stund, at CO2-niveauet i havene også er steget i takt med det i atmosfæren. Det har modsat Svensmark (som er en seriøs forsker) intet med videnskabelig tvivl at gøre.
08-08-2019 17:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her er jeg helt enig med Hans von Storch, Kjeld Jul og Krutzou.

Problemet er (og har iøvrigt været det i længe), at IPCC og universitets forskerne har en stor interesse i at skræmme folk på dette område. Her til kommer så at journalister og mediefolk ikke stiller kritiske spørgmål, da katastrofer og alarmistiske budskaber sælger bedre end positive budskaber. Yderligere er der så en lang række rødgrønne politikkere, som fisker stemmer i rørte vande. Dette samsurium af problemer skal gå galt.
08-08-2019 18:25
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Krutzou: hvad er sandsynligheden for at Svensmark har ret i, at jorden begav sig ind i ændret kosmisk stråling, så de globale temperaturer steg 1 grad, samtidigt med at udledningen af CO2 fra mennesker eskalerede, og at betydningen af CO2 samtidigt er overdrevet af tusindvis af andre forskere, så hovedparten af opvarmningen derfor skyldes ændret kosmisk stråling?
Den sandsynlighed er så marginal, at vi med den nuværende trussel mod menneskeheden må se bort fra enkeltindivider, der hævder et patent på forklaringerne. Det er ganske enkelt vanvid, hvis vi skulle vælge den enkeltes forklaring fremfor majoriteten.

Nu tror jeg dog ikke Svensmark offentligt vil påstå, at hans teori er den eneste valide, men nogen af hans mere fanatiske tilhængere tror det vitterligt, uanset hvor absurd det måtte lyde.
08-08-2019 18:59
Kosmos
★★★★★
(5371)
Nu tror jeg dog ikke Svensmark offentligt vil påstå, at hans teori er den eneste valide

- det forekommer uklart, hvad der menes med 'eneste valide'(?). For ca. ni måneder siden skrev han bla.:

Hvis solen har stået for en del af temperaturstigningen i det 20. århundrede, betyder det, at drivhusgasserne må have haft en mindre andel af temperaturstigningen. Det vil så betyde, at klimafølsomheden for CO2 er mindre end antaget...
08-08-2019 20:30
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jørgen Petersen skrev:
Her er jeg helt enig med Hans von Storch, Kjeld Jul og Krutzou.

Problemet er (og har iøvrigt været det i længe), at IPCC og universitets forskerne har en stor interesse i at skræmme folk på dette område. Her til kommer så at journalister og mediefolk ikke stiller kritiske spørgmål, da katastrofer og alarmistiske budskaber sælger bedre end positive budskaber. Yderligere er der så en lang række rødgrønne politikkere, som fisker stemmer i rørte vande. Dette samsurium af problemer skal gå galt.


Her kan man heldigvis fremdrage både indtil flere (bla. danske) forskningsresultater samt overblik over mediedækningen, der er så enkle at overskue, at selv en "Jørgen Petersen" måske vil være interesseret (forudsat, at han altså ikke er et alias for en lidt ældre model af en semiintelligent telefonsvarer).


På videnskab.dk foretog vi i 2009 - året for COP15 og "Hopenhagen" i Danmark - en optælling af, hvem der var de mest citerede klimaforskere i Danmark, og hvad vinklingen i diverse reportager var (Blogindlægget er desværre ikke længere tilgængeligt). Det viste sig, at Bjørn Lomborg og Henrik Svensmark hver for sig var mere citerede end samtlige DMIs eller Niels Bohrs fastansatte forskere tilsammen - herunder Jens Hesselbjerg Christensen, Eigil Kaas og Dorthe Dahl-Jensen, som er hhv. blandt IPCCs hovedforfattere og verdens mest citerede glaciologer.

Og kvalitativt var der rigtignok en slagside i retning af, at nyhedsreportager fortalte mere om ekstremvejr, store havstigninger og byer/øer, der må flytte, ifht. den mere rugbrødsbetonede eller sværere tilgængelige forskning i sensitiviteten. Men omvendt var der også en langt større repræsentation af "skeptikere" i pressen, end der på nogen måde var/er i den videnskabelige forskning - og der var også flere eksempler på, at f.eks en historie om en lavere temperaturstigning i den øvre troposfære blev til "Forskere: global opvarmning er solens skyld", selvom de videnskabelige problemer med at forklare en lavere temperaturstigning der er 1:1 identiske, uanset om det er solen eller drivhusgasserne, der forårsager opvarmning. Så på den ene side virkede avisernes "sensationskriterium" i retning af mere "alarmistisk" forudindtagethed, men omvendt virkede "konfliktkriteriet" i retning af at give skeptikere alt for meget plads. Så det med, at "positive"/skeptiske budskaber undertrykkes af medierne, er en ret latterlig vrangforestilling.

Og hvis man tror, at universitetsforskere har en enorm interesse i at skræmme folk, så kan jeg da kun glæde mig over, at min egen - ganske beskedne - personlige erfaring fra klimarelateret forskning i det danske "Climaite"-projekt er et godt eksempel på det modsatte. Min egen lille artikel på dette større projekt fandt også, at jordbundsfaunaen så ud til at være ganske robust overfor klimaforandringer - og den kunne alligevel publiceres fint i et af Nature-gruppens tidsskrifter. Så det er heller ikke rigtigt, at "ikke-alarmistiske" konklusioner ikke kan publiceres.
08-08-2019 20:58
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Kosmos skrev:
Nu tror jeg dog ikke Svensmark offentligt vil påstå, at hans teori er den eneste valide

- det forekommer uklart, hvad der menes med 'eneste valide'(?). For ca. ni måneder siden skrev han bla.:

Hvis solen har stået for en del af temperaturstigningen i det 20. århundrede, betyder det, at drivhusgasserne må have haft en mindre andel af temperaturstigningen. Det vil så betyde, at klimafølsomheden for CO2 er mindre end antaget...


Svensmark mener jo ikke selv hans forklaring er den eneste valide, men derimod, at hvis hans teori er rigtig, så er klimasensitiviteten måske mindre.
Som han selv siger, så kræver det mere forskning.
Altså: Svensmark anerkender at CO2 er en drivhusgas, der står få for opvarmning af kloden.
Indtil vi får mere forskning på området, må vi antage, at klimasensitiviteten er de fast satte 3 grader +/-.
Redigeret d. 08-08-2019 21:22
08-08-2019 22:17
Oildrilling
☆☆☆☆☆
(1)
Trods alt håbefuld når man på et forum som dette er parat til at diskutere med folk af en anden opfattelse end den gængse.
Mit brugernavn er udelukkende ment som en provokation men heller intet andet. Jeg har nu i længere tid fulgt klimadebatten blive mere og mere skinger, grænsende til det kætteriske såfremt man havde en mening der afveg fra det man i FN og i diverse NGO organisationer betragtede som sandhed, ja nærmest religion - lidt at sidestille med middelalderen og de stakler der opfattede jorden som rund.
Virker som om selv den mindst belæste lægmand, idag bliver ophøjet til ekspert eller orakel som den svenske ungdoms Messias alais "Blæksprutten" Paul.
At FN's klimapanel er tvivlsomt er gang på gang blevet påvist, som da de lænede sig op af en yderst kontroversiel russisk forsker der påstod gletsjerne i Himmalaya ville smelte før 2035.

På samme vis er medierne gladelige budbringere for ethvert budskab der kan få os til at ændre adfærd, det være sig fra rejser til kødforbrug etc. Såvidt det ikke omfatter profeter fra Alternativet eller omrejsende frelste på vej til Bornholmer folkemøder som Jesper Theilgaard.

Jeg er parat til at ændre opfattelse, at lade mig omvende så at sige - mangler blot overbevisningen. Har selv læst Naturvidenskab i en årrække og har studeret jordens skift. Mangler stadig en overbevisende forklaring på "Svenskens" invasion over Øresund i den "lille istid", næppe en 500 år varende klima ændring skabt af mennesket. Den seneste forklaring med Colombus er trods alt for søgt....!
08-08-2019 23:21
Kosmos
★★★★★
(5371)
Mangler stadig en overbevisende forklaring på "Svenskens" invasion over Øresund i den "lille istid"

- lige præcis dén forklaring får du nu næppe...Øresund var stor set eneste 'danske' farvand, svenskerne ikke passerede!:

Den svenske konge fortsatte i januar-februar 1658 i hastige marcher over Lillebælt, ned over Fyn og videre over Tåsinge og Langeland, tværs over det tilfrosne Storebælt og ad den vej videre over Lolland og Falster og ind på Sjælland.
Den svenske konge fortsatte i januar-februar 1658 i hastige marcher over Lillebælt, ned over Fyn og videre over Tåsinge og Langeland, tværs over det tilfrosne Storebælt og ad den vej videre over Lolland og Falster og ind på Sjælland

Noget af en fodtur!

Redigeret d. 08-08-2019 23:22
09-08-2019 09:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos skrev:
Mangler stadig en overbevisende forklaring på "Svenskens" invasion over Øresund i den "lille istid"

- lige præcis dén forklaring får du nu næppe...Øresund var stor set eneste 'danske' farvand, svenskerne ikke passerede!:

Den svenske konge fortsatte i januar-februar 1658 i hastige marcher over Lillebælt, ned over Fyn og videre over Tåsinge og Langeland, tværs over det tilfrosne Storebælt og ad den vej videre over Lolland og Falster og ind på Sjælland.
Den svenske konge fortsatte i januar-februar 1658 i hastige marcher over Lillebælt, ned over Fyn og videre over Tåsinge og Langeland, tværs over det tilfrosne Storebælt og ad den vej videre over Lolland og Falster og ind på Sjælland

Noget af en fodtur!


Ja,svenskerne er en svær håndterlig størrelse.
09-08-2019 11:18
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Den anerkendte naturvidenskabelige metode medfører at man altid vil anvende den model som bedst forklarer det emne man udforsker. Kommer der nye, modstridende forskningsresultater bør modellen enten forkastes eller modificeres efter de nye erkendelser. Det er her jeg synes at kæden er hoppet lidt af i klimaforskningen.

Svensmarks forskning i kosmiske strålers påvirkning af klimaet er efter min mening særdeles relevant. Han anerkender dog også CO2 som en faktor i klimaregnskabet, men han bliver stort set ignoreret.

I takt med solens vekslende aktivitet tillades flere eller færre kosmiske stråler at ramme jordens atmosfære. Samtidigt bevæger vort solsystem sig i en gentagen cyklus på ca. 250 millioner år rundt om centrum af mælkevejen. Da alle solsystemer i mælkevejen, uanset deres afstand fra centrum, bevæger sig med den samme relative hastighed i forhold til centrum, men ikke i forhold til hinanden, dannes den velkendte spiralgalakse, hvilket betyder at vort solsystem i sin bane kommer igennem områder med varierende intensitet af kosmisk stråling.
I mange klimamodeller har man set bort fra solens varierende indflydelse på klimaet. Man har betragtet den som en konstant. Den betragtning hænger dårligt sammen med den observerede lave solaktivitet i slutningen af den lille istid. Solens evne til at afskærme os fra den kosmiske stråling er afhængig af dens aktivitet. Høj solaktivitet giver en højere afskærmning for kosmisk stråling, hvilket, ifølge Svensmark, vil mindske den lave, hvide skydannelse i vores atmosfære med en opvarmning til følge. Hvis vi, under vort kredsløb om Mælkevejens centrum, samtidigt befinder os i et område med lavere kosmisk stråling, som det er tilfældet nu, vil dette yderligere bidrage til globale temperaturstigninger.
09-08-2019 13:11
Kosmos
★★★★★
(5371)
...men han bliver stort set ignoreret

- lig Johannes Krüger! Det er faktisk kun Weekendavisen [og 'Jyllandspesten'
], der en sjælden gang giver 'kritikere' spalteplads.
09-08-2019 16:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Krutzou: kan du ikke forklare os undrende hvorfor temperaturen de sidste 20 år er steget og solaktiviteten samtidigt har været lav?
Det er tænkeligt medvirkende til, at mange forskere ikke helt kan følge Svensmarks tanker.
Et andet forhold er, at når solens aktivitet går tilbage til normal, så kommer der år med større stigninger end set tidligere.
09-08-2019 18:12
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Solens nye minimum vil have en effekt på 0,5 grader.
Det skal ses i forhold til de 3 grader som menneskelig aktivitet vil bidrage med i dette århundrede.
https://www.google.dk/amp/s/phys.org/news/2017-03-sun-impact-climate-quantified.amp
10-08-2019 10:41
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Mange gange overser folk tidsperspektivet i klimahistorien. Når der tales om en temperaturstigning med en varighed på tyve, halvtreds eller hundrede år, så er det temmelig uinteressant, set fra et klimahistorisk perspektiv. Den lille istid, som var en kort afvigelse i vores klimahistorie, varede i næsten 600 år. Hvis vi havde haft klimaforskning under den lille istid, hvad mon så meteorologer og klimaforskere havde fået ud af den udvikling?
À propos meteorologer. Deres virke startede som en forskning i meteorer. I visse videnskabelige kredse var man nemlig i meteorologiens barndom fuldstændig overbevist om at meteorer havde en stor indflydelse på vejret. Det må så siges at passe, hvis vi tænker på det himmellegeme som ramte Jorden for ca. 65 millioner år siden.
Hvis man læser noget af det Henrik Svensmark, i sin egenskab af astrofysiker, har skrevet, så vil man se, at de sidste hundrede år er mængden af kosmisk stråling, som rammer Jorden, faldet med ca. 15%.
Redigeret d. 10-08-2019 11:20
Side 2 af 4<1234>

Deltag aktivt i debatten Håbløse skræmmekampagner:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Indoktrinering og skræmmekampagner030-09-2019 17:18
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik