Husk mig
▼ Indhold

Håbløse skræmmekampagner


Håbløse skræmmekampagner16-06-2019 17:39
Jørgen Petersen
★★★★☆
(1947)
Peter Villadsen skrev her til formiddag i den anden tråd således:

"Diskussionen handler ikke om, hvad en amatør med en lommeregner kan finde på at finde af tal, som han dividerer med hinanden.

Diskussionen handler om: hvordan påvirker de igangsatte klimaændringer menneskeheden om 50-100 år, hvordan reagerer ismasserne på øget opvarmning, hvordan påvirkes biodiversiteten i fremtiden, vil øget tørke pga øget opvarmning sende millioner på flugt om nogle årtier, hvad sker i oceanerne når iltsvind udbredes, øget opvarmning af oceanerne ødelægger koralrevene, så hvad sker der videre fremadrettet, hvad sker med befolkningen i Bangladesh Desh, hvis/når vandstandsstigninger øges.... Tusindvis af andre spørgsmål kan rejses."

Havde hr. Villadsen fulgt med i klimadebatten, så ville han vide, at alle de her nævnte emner er blevet godt og grundigt tilbagevist.

Ang. indlandsisen på Grønland, så smelter den ikke. Den glider lige så langsomt i havet og knækker af. Det hedder at kælve. Det gør den også selv om vinteren hvor det er meget koldt. Omfanget af kælvningerne er bestemt af højden (eller tykkelsen) på isen (og ikke temperaturen), da det er tyngdekraften som skubber isen i havet. Derfor er indlandsis langt mere temperatur tolerant end man umiddelbart skulle tro. Eksempelvis overlevede indlandsisen varmeperioden under Holocæn Klimatisk Optima. Det var en varmeperiode på ca. 3.500 år, hvor temperaturen her på den nordlige halvkugle var 1-2 grader højere end nu.

Ang. tørke ved globale opvarmning. Hvis der bliver varmere, så giver det mere nedbør. Det skyldes at ca. 70% af overfladen på denne klode er hav. Det øger fordampningen hvilket resulterer i mere nedbør. I de næsten 150 år hvor der er lavet systematiske temperatur- og nedbørsmålinger er der sket stigninger i såvel temperaturen som i nedbøren. I øvrigt vil global opvarmning p.g.a. af CO2 medføre en grønnere og mere frugtbar klode p.g.a. CO2-befrugtning. Dette er tydeligt at se allerede på nuværende tidspunkt på satellit billeder og målinger. CO2-befrugtning øger bl.a. planterne tørkeresistens.

Ang. Bangladesh, så er det alt afgørende her den økonomiske udvikling i landet i mellemtiden. At løfte Bangladesh til et niveau som Holland (vores) kræver formentlig kun 30 - 40 år. Holland klares sig som bekendt rigtig godt selvom store dele af landet ligger under havets overflade. De er som bekendt gode til at bygge diger med mere. I øvrigt indeholder Ganges-floden store mængder af sediment (jord/sand/ler/sten) som gør, at landet vokser ret betydeligt rent arealmæssigt. Tilvæksten svarer til arealet på Bornholm for hvergang der går 40 - 50 år. Det er med andre ord rigeligt med materiale til bygning af dæmninger med mere.

Ang. afblegningen af koralrevene ved opvarmning, så er dette også blevet tilbagevist. Afblegningerne af koralerne ved Great Barrier Reef skyldes ikke temperaturstigninger, med derimod andre forhold som lavvande(udtørring) og forurening med mere. Koralerne ved Great Barrier Reef er i øvrigt ved at komme sig igen efter den afblegning, som der sket for nogle år siden. Det sidste bliver bare ikke omtalt i medierne. Koralerne er iøvrigt meget gamle, og de voksede også meget godt tilbage i tiden. Det vil sige dengang hvor det var væsentligt varmere end nu.

Sådan kunne man blive ved. Alle de mange skræmmekampagnerne, som der igennem årenes løb er blevet kørt, er blevet tilbagevist. Dette fortæller rigtig meget omkring den der laver disse skræmmekampagner.
16-06-2019 20:12
Peter Villadsen
★★☆☆☆
(292)
På klimadebat uden kompetencer indenfor klimavidenskab kan intet tilbagevises.
Absolut intet.
Det håbløse er en påståelighed som ovenfor uden dokumentation.
Fuldstændigt ligegyldigt og spild af tid, Jørgen Petersen.
Deltag aktivt i debatten Håbløse skræmmekampagner:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvad mener du om skoleelevernes klimastrejke?

Jeg bakker dem op

Jeg forstår deres bekymring, men de bør tilbage på skolebænken

Det hører ingen steder hjemme

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2019 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik