Husk mig
▼ Indhold

Håbløse skræmmekampagnerSide 1 af 4123>>>
Håbløse skræmmekampagner16-06-2019 17:39
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Peter Villadsen skrev her til formiddag i den anden tråd således:

"Diskussionen handler ikke om, hvad en amatør med en lommeregner kan finde på at finde af tal, som han dividerer med hinanden.

Diskussionen handler om: hvordan påvirker de igangsatte klimaændringer menneskeheden om 50-100 år, hvordan reagerer ismasserne på øget opvarmning, hvordan påvirkes biodiversiteten i fremtiden, vil øget tørke pga øget opvarmning sende millioner på flugt om nogle årtier, hvad sker i oceanerne når iltsvind udbredes, øget opvarmning af oceanerne ødelægger koralrevene, så hvad sker der videre fremadrettet, hvad sker med befolkningen i Bangladesh Desh, hvis/når vandstandsstigninger øges.... Tusindvis af andre spørgsmål kan rejses."

Havde hr. Villadsen fulgt med i klimadebatten, så ville han vide, at alle de her nævnte emner er blevet godt og grundigt tilbagevist.

Ang. indlandsisen på Grønland, så smelter den ikke. Den glider lige så langsomt i havet og knækker af. Det hedder at kælve. Det gør den også selv om vinteren hvor det er meget koldt. Omfanget af kælvningerne er bestemt af højden (eller tykkelsen) på isen (og ikke temperaturen), da det er tyngdekraften som skubber isen i havet. Derfor er indlandsis langt mere temperatur tolerant end man umiddelbart skulle tro. Eksempelvis overlevede indlandsisen varmeperioden under Holocæn Klimatisk Optima. Det var en varmeperiode på ca. 3.500 år, hvor temperaturen her på den nordlige halvkugle var 1-2 grader højere end nu.

Ang. tørke ved globale opvarmning. Hvis der bliver varmere, så giver det mere nedbør. Det skyldes at ca. 70% af overfladen på denne klode er hav. Det øger fordampningen hvilket resulterer i mere nedbør. I de næsten 150 år hvor der er lavet systematiske temperatur- og nedbørsmålinger er der sket stigninger i såvel temperaturen som i nedbøren. I øvrigt vil global opvarmning p.g.a. af CO2 medføre en grønnere og mere frugtbar klode p.g.a. CO2-befrugtning. Dette er tydeligt at se allerede på nuværende tidspunkt på satellit billeder og målinger. CO2-befrugtning øger bl.a. planterne tørkeresistens.

Ang. Bangladesh, så er det alt afgørende her den økonomiske udvikling i landet i mellemtiden. At løfte Bangladesh til et niveau som Holland (vores) kræver formentlig kun 30 - 40 år. Holland klares sig som bekendt rigtig godt selvom store dele af landet ligger under havets overflade. De er som bekendt gode til at bygge diger med mere. I øvrigt indeholder Ganges-floden store mængder af sediment (jord/sand/ler/sten) som gør, at landet vokser ret betydeligt rent arealmæssigt. Tilvæksten svarer til arealet på Bornholm for hvergang der går 40 - 50 år. Det er med andre ord rigeligt med materiale til bygning af dæmninger med mere.

Ang. afblegningen af koralrevene ved opvarmning, så er dette også blevet tilbagevist. Afblegningerne af koralerne ved Great Barrier Reef skyldes ikke temperaturstigninger, med derimod andre forhold som lavvande(udtørring) og forurening med mere. Koralerne ved Great Barrier Reef er i øvrigt ved at komme sig igen efter den afblegning, som der sket for nogle år siden. Det sidste bliver bare ikke omtalt i medierne. Koralerne er iøvrigt meget gamle, og de voksede også meget godt tilbage i tiden. Det vil sige dengang hvor det var væsentligt varmere end nu.

Sådan kunne man blive ved. Alle de mange skræmmekampagnerne, som der igennem årenes løb er blevet kørt, er blevet tilbagevist. Dette fortæller rigtig meget omkring den der laver disse skræmmekampagner.
16-06-2019 20:12
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
På klimadebat uden kompetencer indenfor klimavidenskab kan intet tilbagevises.
Absolut intet.
Det håbløse er en påståelighed som ovenfor uden dokumentation.
Fuldstændigt ligegyldigt og spild af tid, Jørgen Petersen.
24-07-2019 20:14
Kosmos
★★★★★
(5366)
Alle de mange skræmmekampagnerne, som der igennem årenes løb er blevet kørt, er blevet tilbagevist

- og endnu én her!
24-07-2019 21:37
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Vores konstante reduktion i vægtningen af naturvidenskabelig forståelse i vores uddannelsessystem siden slutningen af 1960erne kommer til at koste os trillioner i de kommende år, hvor vi har sat os for at stoppe carbonkredsløbet her på kloden som resultat af en politisk konsensus omkring CO2 som den styrende parameter for den globale temperatur.

Hvad hjælper det at lægge religionerne bag os, når vi bare opfinder en ny ?
24-07-2019 21:59
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
CO2 er en svag klimagas med et enkelt smalt frekvensbånd, som går fri af vanddamps strålingsoptag, og vores tilførte mængde af CO2 begrænser sig til 0.0135% af atmosfæren. Det ville aldrig sende skolebørn på lang weekend i en verden med bare lidt mere forholds- og rimelighedsforståelse. Selv om CO2 akkumulerer, får vi aldrig fossile brændsler nok til at bringe CO2 kurven fri af x-aksen.

Kong Sensus har taget magten og bragt klima grundforskningen til ophør alt, alt for tidligt. De horoskoper, klimaarbejderne parametrerer og udfærdiger, er ikke et hak bedre, end dengang astronomi var astrologi.

Det bliver dyrt.
26-07-2019 08:12
palle22
☆☆☆☆☆
(39)
Der er åbenbart ingen tvivl længere, hvis man skal tro denne artikel: https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/glem-naturlige-udsving-global-opvarmning-er-uden-fortilfaelde-i-2000-aar

Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om videnskab uden tvivl. Eller jo, det ved jeg godt. Det har ikke noget med videnskab at gøre, det er nærmere religion. Dogmatisk er det i hvert fald. Popper ville ryste på hovedet.
26-07-2019 13:42
Krutzou
★★★☆☆
(515)
palle22 skrev:
Der er åbenbart ingen tvivl længere, hvis man skal tro denne artikel: https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/glem-naturlige-udsving-global-opvarmning-er-uden-fortilfaelde-i-2000-aar

Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om videnskab uden tvivl. Eller jo, det ved jeg godt. Det har ikke noget med videnskab at gøre, det er nærmere religion. Dogmatisk er det i hvert fald. Popper ville ryste på hovedet.

Det er dejligt, stadig at se folk, med den oprindelige, veldefinerede, naturvidenskablige tvivl. Beviser er kun gyldige, indtil vi er blevet klogere. Hypoteser er ikke teorier. Teorier er kun gyldige, når de kan bevises ved gentagelse under kontrollerede forhold. Når det er sket, bliver teorien gyldig, indtil noget modbeviser den.
Redigeret d. 26-07-2019 14:06
27-07-2019 07:54
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Drivhus teorien er bevist.
https://www.experimentarium.dk/klima/co2-er-en-drivhusgas/

Det er ligeledes bevist at kloden er gennemsnitligt er opvarmet omkring 1 grad samtidigt med at CO2 indholdet er steget fra 280 ppm til 410 ppm.

Så kan man selvfølgeligt godt gætte på, at det nok er noget andet, der er årsagen til temperaturstigningen.
Der er dog ingen forskere til dato, der har kunne påvise andre valide teorier for hvorfor temperaturen pludseligt skulle ændre sig en grad.

For det logisk tænkende menneske må det derfor erkendes, at menneskeskabte klimaændringer er en realitet, der ikke kan modbevises.
Redigeret d. 27-07-2019 07:55
27-07-2019 08:11
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Med samme logiske erkendelse, så må man spørge sig selv: hvad nu hvis vi øger til 500 eller endda 600 ppm CO2. Hvad mon der så sker?

Svaret er enkelt: drivhus teorien er bevist. Temperaturerne vil fortsætte op. Det anslåes, at stigningen vil være omkring 3 grader ialt.
Den logisk tænkende vil så spørge sig selv: sker der noget ved den opvarmning?
Her er det så dejligt, at den logisk tænkende kan se på verden idag - hvad skete der ved 1 grads opvarmning?
Her nogen eksempler:
Havene er begyndt at stige med omkring 3 mm/år
Der registreres flere, længere varende hedebølger.
Der registreres mere ekstrem regn.
Der registreres flere og voldsommere skovbrande.

Jamen, hvad sker der så når vi når de 3 grader?
Svaret er, at det ved forskerne ikke præcist.
Det kan ikke udregnes, så vi er nu ovre i det, der hedder risici.
Der er en reel risiko for, at 3 grader kan være ødelæggende for dele af vores nuværende civilisation. Det være sig store menneskemængder, der flygter fra tørke, dyrearter, der udryddes eller accelererende havstigninger.

Hvad gør den logisk tænkende mand ved disse risici?

De fleste vælger heldigvis at tage et ansvar og kræve at politikerne gør det samme.
27-07-2019 08:49
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
http://nyheder.tv2.dk/udland/2019-07-27-voldsomme-arktiske-naturbrande-vaekker-bekymring-det-er-uden-fortilfaelde

Hvad mon der sker, hvis vi varmer kloden op med ialt 3 grader?
Som sagt er det ikke helt klart, hvor hurtigt vandstanden vil stige i fremtiden, ligesom - læs artiklen ovenfor - hvordan skovbrande og endvidere tørke, ekstremt vejr, koral afblegning, iltsvind i oceanerne, forsuring af oceanerne vil ændre vores livsvilkår i en nær fremtid.

Hvad sker der mon?
Hmmm, det tænkende menneske skal bruge sin fantasi, tænke langsigtet og tage ansvar.

For nogen naturligt, mens andre prøver at bortforklare, vil ikke betale regningen, synes ikke lidt opvarmning gør noget, siger, det er solen, der bestemmer, IPCC er politisk og overdriver,...
Disse naive og utroværdige meningsdannere er den største trussel mod en fælles erkendelse af, at vi her har et fælles ansvar som alle må hjælpe til med at løse så hurtigt som overhovedet muligt.
27-07-2019 12:33
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Det er utroligt, at man gang på gang skal starte denne diskussion fra bunden.
Drivhusteorien, hvad det udtryk så præcist dækker over, er ikke en teori men en hypotese, som nogle har valgt at tro på. Kun med den erkendelse kan man komme videre i en frugtbar diskussion.
Redigeret d. 27-07-2019 12:59
27-07-2019 16:19
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Krutzou skrev:
Det er utroligt, at man gang på gang skal starte denne diskussion fra bunden.
Drivhusteorien, hvad det udtryk så præcist dækker over, er ikke en teori men en hypotese, som nogle har valgt at tro på. Kun med den erkendelse kan man komme videre i en frugtbar diskussion.


The effect of adding man-made CO2 is predicted in the theory of greenhouse gases. This theory was first proposed by Swedish scientist Svante Arrhenius in 1896, based on earlier work by Fourier and Tyndall. Many scientist have refined the theory in the last century. Nearly all have reached the same conclusion: if we increase the amount of greenhouse gases in the atmosphere, the Earth will warm up.

In 1861, John Tyndal published laboratory results identifying carbon dioxide as a greenhouse gas that absorbed heat rays (longwave radiation). Since then, the absorptive qualities of carbon dioxide have been more precisely quantified by decades of laboratory measurements (Herzberg 1953, Burch 1962, Burch 1970, etc).


Så forstå det nu: CO2 er en drivhusgas, der absorberer varme. Logisk nok er temperaturen steget globalt set samtidigt med at koncentrationen af drivhusgasser er steget.
Hvad er det, du har så svært ved at forstå, Krutzou?
Redigeret d. 27-07-2019 16:20
27-07-2019 19:34
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Peter Villadsen skrev:
Krutzou skrev:
Det er utroligt, at man gang på gang skal starte denne diskussion fra bunden.
Drivhusteorien, hvad det udtryk så præcist dækker over, er ikke en teori men en hypotese, som nogle har valgt at tro på. Kun med den erkendelse kan man komme videre i en frugtbar diskussion.

Hvad er det, du har så svært ved at forstå, Krutzou?

Det spørgsmål kan besvares meget kort: Dig.
27-07-2019 20:59
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Hvor stor en primær opvarmning af vort lokale miljø forårsager vi gennem forbrænding af fossile brændsler og biosfærens forøgede omfattende aktiviteter ? En tur i fitness opvarmer kloden. Klaverspil opvarmer kloden. Sex er synd for klimaet på mere end een måde.

Da klimavidenskabet var under opbygning, diskuterede man Urban Heat Island effekten i forbindelse med termineringen af rigtig mange temperaturmålere uden for byerne. Hvordan påvirker det de data, vi indsamler i dag og som ligger til grund for den globale temperaturresultant, som vores aktuelle klimaforståelse står på. Det kompenserede man for på de indsamlede data, var svaret !

I dag har vi heldigvis satelitbaserede temperaturmålinger, og vi kan håbe, der ikke kompenseres med politisk eller anden udemokratisk bias, for selvfølgelig kan vi ikke forøge klodens samlede biologiske aktiviteter eller fyre gammelt gemt brændsel af uden at forårsage primær menneskeskabt global opvarmning. En opvarmning som udsættes for den selvsamme drivhuseffekt som solindstrålingen.

Hvis vi trækker denne opvarmning fra den registrerede temperaturstigning, og vi trækker luftfartens bidrag med vanddamp ude fra stratosfæren og ned fra, hvor meget er der så tilbage til CO2s bidrag til klimakatastrofen ?
27-07-2019 22:27
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Krutzou skrev:
Peter Villadsen skrev:
Krutzou skrev:
Det er utroligt, at man gang på gang skal starte denne diskussion fra bunden.
Drivhusteorien, hvad det udtryk så præcist dækker over, er ikke en teori men en hypotese, som nogle har valgt at tro på. Kun med den erkendelse kan man komme videre i en frugtbar diskussion.

Hvad er det, du har så svært ved at forstå, Krutzou?

Det spørgsmål kan besvares meget kort: Dig.


Ja, det er nu ikke kun mig, du ikke forstår, men den helt grundlæggende forståelse af menneskeskabte klimaforandringer, der ikke er på plads, Krutzou.
Beklager, det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med.
28-07-2019 07:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Hvis vi trækker denne opvarmning fra den registrerede temperaturstigning, og vi trækker luftfartens bidrag med vanddamp ude fra stratosfæren og ned fra, hvor meget er der så tilbage til CO2s bidrag til klimakatastrofen ?


Det spørgsmål er estimeret og dermed addresseret af videnskaben.
Det handler om CO2 bidrag medregnet alle positive og negative feedback.
Svaret er en fordobling af CO2 i atmosfæren vil give en temperatur stigning på 3 grader (usikkerhed 1,5 grader).
Det er sådan set derfor, at politikere med sindsro kan sige, at vi går mod 3 graders opvarmning i dette århundrede medmindre vi reducerer vores udledninger betragteligt.
De 3 grader er fastsat ved at sammenregne alle seriøse studier, der estimerer klimasensitiviteten.
28-07-2019 19:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Estimasterne over klimasensitiviteten er blevet kraftigt nedjusteret i de senere år
Tilknyttet billede:

28-07-2019 19:43
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen P: din graf er propaganda.
Læs IPCC og NCA4, hvis du vil kende til andet end junk news.
Eller se her
https://mobile.twitter.com/hausfath/status/1009075108734906374?lang=da
28-07-2019 19:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Nej. Det er derimod en ubehagelig kendsgerning for alarmisterne, at estimaterne over klimasensitiviteten er blevet sat markant ned igennem de senere år.
28-07-2019 20:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen skrev:
Nej. Det er derimod en ubehagelig kendsgerning for alarmisterne, at estimaterne over klimasensitiviteten er blevet sat markant ned igennem de senere år.


Lyt til forskningen, istedet for platte indlæg.
Klimasensitiviteten blev estimeret tilbage i 70 erne.
Estimatet har stort set ikke ændret sig siden.
28-07-2019 21:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Du mener de forskere, som lever af at skræmme folk fra vid og sans.
29-07-2019 07:41
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen skrev:
Du mener de forskere, som lever af at skræmme folk fra vid og sans.


Hvis du bliver skræmt af forskning er det dit problem.

Men hvordan bliver du skræmt af forskningen når du aldrig har læst, hvad den står i rapporterne?
Redigeret d. 29-07-2019 07:47
29-07-2019 20:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vanvittige skræmmekampagner er der blevet ført mange igennem årenes løb. Desværre må man sige. Her kan følgende bl.a. nævnes.

* En faretruende og skræmmende afsmeltning af indlandsisen på Grønland. Som bekendt er det gennemsnitlige massetab på denne indlandsis kun på ca. 235 GT pr. år. Det er absolut ingenting set i forhold til den samme ismasse på ca. 2.900.000 km³.

* Bortsmeltning af isen på Nordpolen om sommeren.

* En meget kraftig stigning i sejlarsen via Nordøst- eller Nordvestpassagen.

* Ophør eller en kraftig svækkelse af Golfstrømmen.

* Temperaturstigninger på 4, 5 og 6 grader i år 2100.

* Havniveaustigninger på flere meter i år 2100.

* En forringelse af kornavlen og dermed problemer med fødevareforsyningen ved globalopvarmning p.g.a. CO2. Som bekendt vil global opvarmning p.g.a. CO2 forbedre plantevæksten og dermed planteavlen.

Med så kraftigt overdrevne alarmistiske budskaber har den såkaldte klimaforskning forlængst mistet sin troværdighed. Tilsvarende med IPCC. Seriøse forskere kunne bare tage afstand fra disse overdrevne alarmistiske budskaber.

Hvad der er sket (og fortsat sker) er meget let at gennemskue. Ved at fremsætte sådanne alarmistiske forkningsresultater har disse forskere meget lettere ved at opnå nye bevillinger. Uden bevillinger kan der som bekendt ikke laves ny forskning. Herved er det opstået en meget syg kultur på klimaforsknings område. Det kan vi kun tage afstand fra.
29-07-2019 20:44
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen: jeg gentager lige: Men hvordan bliver du skræmt af forskningen når du aldrig har læst, hvad den står i rapporterne?
29-07-2019 21:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

For det første er jeg ikke skræmt af skræmmerapporterne og skræmmekampagnerne med mere. Tværtimod tilhører jeg den det af befolkningen, som ikke er bage for globalopvarmning og hvad det ellers kaldes.

For det andet behøver man ikke at nærstudere prognoser og andre forudsigelser for at kritisere dem, når der er mega stor afstand imellem forudsigelserne og det der konkret sker. Sagt på en anden måde, så kan enhver kritisere vejrprognoserne (vejrudsigterne) når der er stor forskel imellem forudsigelserne og det der konkret sker. Man behøver blot at sammenligne forudsigelserne med det der konkret sker.

For det tredje er det nærmere dig, som er blevet skræmt af alle skræmmekampagnerne. Du argumentere da hele tiden for, at der skal bruges mange penge og megen energi på at bekæmpe et rent bagatel problem.
29-07-2019 21:58
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Åbenlyse misforhold som disse, taler for sige selv:

* En faretruende og skræmmende afsmeltning af indlandsisen på Grønland. Som bekendt er det gennemsnitlige massetab på denne indlandsis kun på ca. 235 GT pr. år. Det er absolut ingenting set i forhold til den samme ismasse på ca. 2.900.000 km³.

* Bortsmeltning af isen på Nordpolen om sommeren.

* En meget kraftig stigning i sejlarsen via Nordøst- eller Nordvestpassagen.

* Ophør eller en kraftig svækkelse af Golfstrømmen.

* Temperaturstigninger på 4, 5 og 6 grader i år 2100.

* Havniveaustigninger på flere meter i år 2100.

* En forringelse af kornavlen og dermed problemer med fødevareforsyningen ved globalopvarmning p.g.a. CO2. Som bekendt vil global opvarmning p.g.a. CO2 forbedre plantevæksten og dermed planteavlen.

Sålænger der er sådanne misforhold imellem hvad klimafoskerne siger og hvad der konkret sker, kan man ikke tage disse forskere (eller hvad man skal kalde dem) seriøst.
30-07-2019 08:04
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Livet er for kort til overfladiske diskussioner.

Kom med noget konkret, som IPCC har udtalt, som er en skræmmekampagne.
(Alle ved, at det kan du ikke).
Redigeret d. 30-07-2019 08:21
30-07-2019 12:12
Krutzou
★★★☆☆
(515)
Jørgen Petersen skrev:
Åbenlyse misforhold som disse, taler for sige selv:

* En faretruende og skræmmende afsmeltning af indlandsisen på Grønland. Som bekendt er det gennemsnitlige massetab på denne indlandsis kun på ca. 235 GT pr. år. Det er absolut ingenting set i forhold til den samme ismasse på ca. 2.900.000 km³.

* Bortsmeltning af isen på Nordpolen om sommeren.

* En meget kraftig stigning i sejlarsen via Nordøst- eller Nordvestpassagen.

* Ophør eller en kraftig svækkelse af Golfstrømmen.

* Temperaturstigninger på 4, 5 og 6 grader i år 2100.

* Havniveaustigninger på flere meter i år 2100.

* En forringelse af kornavlen og dermed problemer med fødevareforsyningen ved globalopvarmning p.g.a. CO2. Som bekendt vil global opvarmning p.g.a. CO2 forbedre plantevæksten og dermed planteavlen.

Sålænger der er sådanne misforhold imellem hvad klimafoskerne siger og hvad der konkret sker, kan man ikke tage disse forskere (eller hvad man skal kalde dem) seriøst.

Peter Villadsen skrev:
Livet er for kort til overfladiske diskussioner.

Kom med noget konkret, som IPCC har udtalt, som er en skræmmekampagne.
(Alle ved, at det kan du ikke).


Generelt er livet for kort til ørkesløse diskussioner med Peter Villadsen. Jeg ikke er enig med dig i alle dine udmeldinger, Jørgen, men du spilder dit krudt på vedkommende.
Redigeret d. 30-07-2019 12:14
30-07-2019 17:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Følgende misforhold imellem udmeldingerne og den faktiske virkelighed er da så konkret som de overhovedet kan være:

* En faretruende og skræmmende afsmeltning af indlandsisen på Grønland stemmer ikke med et gennemsnitlige massetab på denne indlandsis på kun 235 GT pr. år.

* Bortsmeltning af havisen på Nordpolen om sommeren.

* En meget kraftig stigning i sejlarsen via Nordøst- eller Nordvestpassagen.

* Ophør eller en kraftig svækkelse af Golfstrømmen.

* Temperaturstigninger på 4, 5 og 6 grader i år 2100.

* Havniveaustigninger på flere meter i år 2100.

* En forringelse af kornavlen og deraf følgende problemer med fødevareforsyningen ved globalopvarmning p.g.a. CO2.

Det er muligt, at du ikke kan huske hvad der er blevet sagt og skrevet om disse forhold. Det er også muligt at du ikke har kendskab til de faktiske forhold på disse områder, men dette er dit problem og ikke mit.
30-07-2019 22:38
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Peter Villadsen skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Nej. Det er derimod en ubehagelig kendsgerning for alarmisterne, at estimaterne over klimasensitiviteten er blevet sat markant ned igennem de senere år.


Lyt til forskningen, istedet for platte indlæg.
Klimasensitiviteten blev estimeret tilbage i 70 erne.
Estimatet har stort set ikke ændret sig siden.


For 40 år siden i 1979 blev der udgivet en videnskabelig rapport "Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment", der beskrev klimasensitiviteten som værende 3 grader +/- 1.5 grader (Summary and Conclusions side 2). Så vil give dig ret i, at de allerede var på rette spor dengang og på linje med nutidens IPCC.

https://www.nap.edu/read/12181/chapter/2#2

Kan se på startindlægget at Jørgen lægger op til en direkte debat i forhold til en række emner. Man kunne selvfølgelig også have taget imod invitationen og diskuteret alle de bolde, som han sender ud, om end han har en meget speciel argumentationsteknik. Måske er det noget som jeg vil vende tilbage til senere.
31-07-2019 08:13
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Den pædagogiske indgang til debat er den rigtige, men jeg opgiver her, da JP igennem de diskussioner der har været, ikke udviser nogen evne til at ændre opfattelse, også selvom han forholdes oplysninger, der viser, at hans data er forkerte.
Et eksempel er Scafetta grafen fra en underlødig skeptiker side. JP kan intet dokumentere, når han bliver bedt om dokumentation. Han forbigår alle spørgsmål om dokumentation.

Det oplæg JP kommer med, er gentaget igen og igen, det koster intet at skrive det, men masser af arbejde at finde fx IPCCs data frem og fortælle, at beskyldningerne ikke passer overhovedet.
Problemet er blot, at en måned efter, så står den samme bandbulle fra JP, der igen, som et nyt indlæg.
Det kaldes en troll.
Der er intet at gøre ved en troll, det er en maskine, der aldrig ændrer sig og som viger udenom de afgørende spørgsmål.
31-07-2019 11:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen Petersen har ikke uret
Der er stadig stor tvivl om klimasensitivitetens størrelse.
IPCC skriver i AR5 under afsnittet om klimasensitiviteten,som skønnes til 3+÷ 1,5C flg.: Pga. af uoverensstemmelse af bedømmelse af de iagttagede værdier,er det ikke muligt at give et bedre skøn af klimasensitiviteten.
Her nogle værdier fra anerkendte klimaforskere - TCR:
Bosse 2016 - 1,19 - 1,39C
Lewis 2016 - 1,31- 1,34C
Loehle 2015 - 1,2C
31-07-2019 11:44
Kosmos
★★★★★
(5366)
Hvad der er sket (og fortsat sker) er meget let at gennemskue. Ved at fremsætte sådanne alarmistiske forkningsresultater har disse forskere meget lettere ved at opnå nye bevillinger. Uden bevillinger kan der som bekendt ikke laves ny forskning. Herved er det opstået en meget syg kultur på klimaforsknings område. Det kan vi kun tage afstand fra

- vi...ise ord fra Indien:

It is a matter of concern to us that Indian governments have been dumping scarce taxpayer resources into renewable energy and other inefficient technologies in the name of "climate change". Instead of acting as the voice of reason, governments world-wide are having a picnic, feasting on our panic. When people are scared, it is much easier to raid their pockets.
We are the only party in India (and possibly in the world) that stands for reason. We believe that everything must be questioned. In this case, IPCC's own analysis shows there is no harm from climate change.
Yes, you've read correctly: the IPCC itself has said that there is no harm from climate change. Of course, you won't be told about this unless you dig deep...
31-07-2019 15:49
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Synes at det er skræmmende, at der er mennesker, der ikke forstår alvoren. Ikke mindst i forhold til Indien. Områder, hvor der samlet set bor 600 millioner mennesker, trues af vandmangel på grund af lange tørkeperioder - og 21 større byer kan løbe tør for grundvand i den nærmeste fremtid. Områder i Indien kan blive ubeboelige, da høje temperaturer kombineret med luftfugtighed kan overstige den menneskelige evne til at overleve varmepåvirkningen over længere tid. Som i en situation hvor vådtemperaturen (wet bulb temperature) overstiger 35 grader. Et studium Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia i Science Advances har studeret effekten og indikerer, at flere områder i Indien kan blive ubeboelige eller svære at bo i, hvis man tager udgangspunkt i et RCP 8.5 "business as usual" scenario i 2100.

Så der er alt mulig grund til at omlægge til vedvarende energi i et stort og befolkningstæt land som Indien og dermed begrænse CO2-udslippet på længere sigt, så vi undgår katastrofale scenarier på et tidspunkt i fremtiden.

Klimaforandringer har selvfølgelig også et potentiale til at have store negative konsekvenser for fødevaresikkerheden og landbrugsproduktionen globalt set.
31-07-2019 17:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Os her i Vesten , som lever i luksus og overflod, kan slet ikke sætte sig ind I,hvordan det er at leve i Indien og mange andre u- lande,Her er hver en dag en kamp for at overleve.Her tænker man ikke på klimaforandringer og global opvarmning - det er noget man altid har haft.
Her er man lykkelig for er lille kulkraftværk, så man kan få elektrisk Lys, og ikke fortsat skal sidde i mørke nå solen går ned.
At forestille sig at disse fattige lande skal få råd til at opbygge og klare sig med et usrabilt vindmølle grid - er ren fatamorgana.
Vi lever i et land, hvor man har råd til at spise veganerkost og protein fattig kost- skulle vi blive syge og få brug for hjælp, har vi et godt socialt- og sundhedsnet - det findes ikke i de fattige områder i Indien, og i mange andre lande.Folk i disse lande og områder har langt alvorligere ting at tænke på en klimaforandringer - her drejer det sig om ren overlevelse fra dag til dag.
Redigeret d. 31-07-2019 17:11
31-07-2019 17:08
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Kjeld Jul skrev:
Jørgen Petersen har ikke uret
Der er stadig stor tvivl om klimasensitivitetens størrelse.
IPCC skriver i AR5 under afsnittet om klimasensitiviteten,som skønnes til 3+÷ 1,5C flg.: Pga. af uoverensstemmelse af bedømmelse af de iagttagede værdier,er det ikke muligt at give et bedre skøn af klimasensitiviteten.
Her nogle værdier fra anerkendte klimaforskere - TCR:
Bosse 2016 - 1,19 - 1,39C
Lewis 2016 - 1,31- 1,34C
Loehle 2015 - 1,2C


Der er ingen forskere, der benægter at klimasensitiviteten er 3 grader med en usikkerhed på 1,5 grader.
Om det er mere eller mindre end 3 grader er ikke afgjort.
JP påstår at forskningen har fundet den faldende igennem de senere år.
Det er der ingen belæg for, men du kan måske bidrage med et nyt assesment af klimaforskningen, der viser, at JP har ret?
Hvis ikke du kan må jeg bare konstatere, at mindst en af JPs mange påstande, er junk news.
31-07-2019 17:15
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Kjeld Jul skrev:
Os her i Vesten , som lever i luksus og overflod, kan slet ikke sætte sig ind I,hvordan det er at leve i Indien og mange andre u- lande,Her er hver en dag en kamp for at overleve.Her tænker man ikke på klimaforandringer og global opvarmning - det er noget man altid har haft.
Her er man lykkelig for er lille kulkraftværk, så man kan få elektrisk Lys, og ikke fortsat skal sidde i mørke nå solen går ned.
At forestille sig at disse fattige lande skal få råd til at opbygge og klare sig med et usrabilt vindmølle grid - er ren fatamorgana.
Vi lever vi et land, hvor man har råd til spise veganerkost og protein fattig kost- skulle vi blive syge og få brug for hjælp, har vi et godt socialt- og sundhedsnet - det findes ikke i de fattige områder i Indien, og i mange andre lande.Folk i disse lande og områder har langt alvorligere ting at tænke på en klimaforandringer - her drejer det sig om ren overlevelse fra dag til dag.


Når nu hver dag er et spørgsmål om overlevelse, synes du så det er rimeligt at vi rige og velnærede påtrykker yderligere tørke, ændring i monsunen, havstigninger mm til verdens fattige, så det bliver endnu vanskeligere at leve i disse lande.
Det er en kendt sag at verdens fattige rammes hårdest af menneskeskabte klimaændringer.
Det er uansvarligt af os at lade som ingenting og bruge sin tid på at klage over, at der skal opstilles en vindmølle 8 km ude på havet, synes jeg.
31-07-2019 17:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Peter Villadsen skrev:
Kjeld Jul skrev:
Os her i Vesten , som lever i luksus og overflod, kan slet ikke sætte sig ind I,hvordan det er at leve i Indien og mange andre u- lande,Her er hver en dag en kamp for at overleve.Her tænker man ikke på klimaforandringer og global opvarmning - det er noget man altid har haft.
Her er man lykkelig for er lille kulkraftværk, så man kan få elektrisk Lys, og ikke fortsat skal sidde i mørke nå solen går ned.
At forestille sig at disse fattige lande skal få råd til at opbygge og klare sig med et usrabilt vindmølle grid - er ren fatamorgana.
Vi lever vi et land, hvor man har råd til spise veganerkost og protein fattig kost- skulle vi blive syge og få brug for hjælp, har vi et godt socialt- og sundhedsnet - det findes ikke i de fattige områder i Indien, og i mange andre lande.Folk i disse lande og områder har langt alvorligere ting at tænke på en klimaforandringer - her drejer det sig om ren overlevelse fra dag til dag.


Når nu hver dag er et spørgsmål om overlevelse, synes du så det er rimeligt at vi rige og velnærede påtrykker yderligere tørke, ændring i monsunen, havstigninger mm til verdens fattige, så det bliver endnu vanskeligere at leve i disse lande.
Det er en kendt sag at verdens fattige rammes hårdest af menneskeskabte klimaændringer.
Det er uansvarligt af os at lade som ingenting og bruge sin tid på at klage over, at der skal opstilles en vindmølle 8 km ude på havet, synes jeg.


Har FN ikke indgået en aftale i Paris i 2015 for at hjælpe u- landene til at komme igennem klimaforandringerne?
Aftalen er bare så hullet, at den er en.fiasko - Kina og Indien kan fortsætte deres udledning uhindret til 2030, mens vi i Danmark er ved at demontere vores landbrug for at bringe vores udledning ned under 1 promille.


Reminder - global udledning af CO2, som jo er gjort til synderen.
Danmark 0,1%
Indien 10%
Kina 33%
Redigeret d. 31-07-2019 18:15
31-07-2019 19:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Hvis der er en som viger uden om de afgørende spørgsmål (eller skal vi sige problemer) så er det dig. Følgende problemer og modsætningsforhold viger du således langt uden om:

* En faretruende og skræmmende afsmeltning af indlandsisen på Grønland stemmer ikke med et gennemsnitlige massetab på denne indlandsis på kun 235 GT pr. år.

* Bortsmeltning af havisen på Nordpolen om sommeren, som forlængst burde være sket

* En meget kraftig stigning i sejlarsen via Nordøst- eller Nordvestpassagen, som også burde være sket på nuværende tidpunkt

* Ophør eller en kraftig svækkelse af Golfstrømmen, som også burde være sket på nuværende tidspunkt.

* Temperaturstigninger på 4, 5 og 6 grader i år 2100.

* Havniveaustigninger på flere meter i år 2100.

* En forringelse af kornavlen og deraf følgende problemer med fødevareforsyningen ved globalopvarmning p.g.a. CO2. Som bekendt stiger den global kornavl år for år sideløbende med at temperaturen angiveligt også stiger.
31-07-2019 19:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Angående Indien og de andre fattige lande, så er det bedste vi kan gøre at hjælpe dem med at komme ud af deres fattigdom. Det kan vi bl. a. gøre ved at indgå gode frihandelsaftaler med dem.

Som bekendt er det fattigdommen i disse lande, som er anledningen til deres mange og store problemer. Problemer som vi slet ikke kender til i vores del verden. Om temperaturen i disse lande er lidt højere eller lidt lavere spiller i denne forbindelse ingen rolle. Når disse lande kommer op på et højere udviklingsniveau, så skal 80 - 90 % af befolkningen ikke længere leve af dyrke jorden.

Eksempelvis findes der en lange række lande, med en langt højere temperatur og et meget mere tørt klima end de f. eks. har i Indien, hvor man har det ganske godt. Til nogle af disse lande er der endda mange vesterlændinge, som tager dertil for at arbejde med mere. Her er det de rige olielande som jeg tænker på. Klimaet spille med andre ord ikke den store rolle, når man kommer op på en vist udviklingsniveau.
Side 1 af 4123>>>

Deltag aktivt i debatten Håbløse skræmmekampagner:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Indoktrinering og skræmmekampagner030-09-2019 17:18
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik