Husk mig
▼ Indhold

Har CO2 overskredet et "tipping Point"?


Har CO2 overskredet et "tipping Point"?28-05-2016 09:28
peddersen
☆☆☆☆☆
(22)
Har CO2 overskredet et "tipping Point"?

Den eksisterende globale opvarmning tilskrives af FNs Klimapanel hovedsagelig som følgerne af en stigning i CO2-koncentrationen siden industrialiseringens gennembrud i midten af 1800-tallet.
Set fra en amatørs vinkel er det mærkeligt, at videnskaben drager en konklusion baseret på så kort et tidsrum - specielt på et område spækket med mange andre muligheder.
Endnu mere forbavsende er konklusionen, når det ses, at temperaturstigningerne ifl. ncdc.noaa's grafik (se under "Globale temperaturer") først indtræder efter 1975. I den mellemliggende periode udligner svingningerne hinanden - i de seneste 30 år op til 1975 er temperaturkurven endda meget stabil.
I perioden fra 1850 til 1975 steg CO2-koncentrationen fra 280 til 330 ppm, hvorfor CO2s isoleringsevne i denne periode - som tidligere i historien - må have været minimal, den relativ store stigning taget i betragtning.
Med "tidligere i historien" menes, at C02-koncentrationen under varmeperioderne i Middelalderen, Romerske varmetid og Bronzealderen (alle med højere temperaturer end i nutiden) har ligget stabilt på 270-280 ppm - altså åbenbart også dengang uden særlig betydning.
Den påståede temperaturstigning på ca. én grad Celsius (altså siden 1975) er reel nok og kan (måske) henføres til en hurtigere og større stigning i CO2-koncentrationen - fra 330 til 400 ppm over ca. 40 år.
Imod sammenhængen taler dog, at isoleringsevnen (vistnok) aftager under en højere koncentration, hvorfor den vel eneste mulighed for sammenhæng må være, at ved 330 ppm blev et "tipping Point" gennembrudt?
Tilbage står, at uden dette (eller et bedre) forslag til forklaring på koblingen mellem den nuværende globale opvarmning med CO2, står klimapanelet og de påståede 95% af videnskaben bag CO2-teorierne overfor et stort problem.
28-05-2016 14:53
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Den påståede temperaturstigning på ca. én grad Celsius (altså siden 1975) er reel nok

Iflg. DMI, Det globale klima frem til i dag:

Siden år 1900 er den globale temperatur steget med omkring 0,8 °C. Stigningerne er især sket mellem 1910 og 1945 og igen siden 1975.

Der er mange bud på, hvad temperaturstigningen har været de seneste mere end 100 år, og der er ikke ét endegyldigt svar.

De 1 grad siden 1975, der nævnes, er dog nok i den høje ende.

Der er ikke i den geologiske historik og iskerner identificeret et tipping point, som skulle tippe til en højere energitilstand for Jorden end den nuværende, ved forøget CO2 koncentration. Det er spekulation, som ikke har grund i virkeligheden.

I iskerner ser man f.eks. svingninger mellem meget koldt og knap så koldt i de glaciale perioder. Mange mener, den nuværende smule varme svarer til en koldere udgave af middelaldervarmen for 1000 år siden, varmen på romertiden for 2000 år siden og den minoriske varme for 3000+ år siden.

Se f.eks. denne graf.
29-05-2016 09:08
peddersen
☆☆☆☆☆
(22)
Tak for det seriøse svar. Helt enig i at 0,8 grad C er merekorrekt end mit "ca 1 grad". Enig i - som også skrevet - at nutiden kan sammenlignes med tidligere opvarmningsperioder.
Mit indlæg var faktisk ment som en "joke", da jeg - selvom amatør - ejheller har fantasi til at forestille mig et "tipping Point".
Det var ment som en form for provokation til forskerne om at offentliggøre et "bevis" for, at CO2 udover at udvirke opvarmning (hvad få vil benægte) OGSÅ kan udvirke længere perioder med afkøling og andre med stabile temperaturer - ingen normalt tænkende mennesker (udover forskerne) forstår, at man uden ordentlig argumentation kan overtale politikerne til at føre en politik baseret på overnaturlige og dødelige evner hos en gas, som såvel plantelivet som dyrelivet er dybt afhængig af.
Deltag aktivt i debatten Har CO2 overskredet et "tipping Point"?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
When "Tipping Point" became "Turning Point" :-)5810-02-2017 16:27
Har vi passeret 'The tipping point'?409-07-2013 18:01
Artikler
Kjeld Rasmussen: Hvad stiller vi op med usikkerheden om klimaets udvikling?
Tipping point - og hvad så? (Mernilds Klumme, september 2009)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik