Husk mig
▼ Indhold

Historien om drivhusgasserne...


Historien om drivhusgasserne...09-11-2009 17:26
kfl
★★★★★
(2167)
Det følgeden resume er kun et kort uddrag af den lange historie fra de første toerier om drivhusgassene og til i dag. For en mere detaljeret gennemgang henvises til vedlagt link:

Fremkomsten af drivhusteorien
En af drivkræfterne bag fremkomsten af det vi i dag kalder drivhusteorien var forsøg på at forstå, hvorfor istiderne afløses af varmere perioder.

De første teorier om drivhuseffekten blev fremsat af Joseph Fourier i 1820. I 1859 udførte Tyndall eksperimenter og identificerede H2O og CO2 som de vigtigste drivhusgasser. I 1986 beregnede Svante Arrhenius, at en halvering af CO2 vil betyde en reduktion af den gennemsnitlig temperatur på 3-4 grader C. Imidlertid blev denne påstand skudt ned af et eksperiment udført af Knut Ångstrøm i år 1900, hvor man undersøgte passagen af infrarødt lys gennem et rør fyldt med CO2 uden nogen mærkbar effekt.

Drivhusteorien fik endnu et skud for boven med de først målinger af spektret af H2O og CO2, idet de viste sig med datidens måleudstyr, at der var sammenfald mellem spektret fra CO2 og H2O. Dette betød med de store koncentrationer af vandamp i den nedre del af atmosfæren, at en forøgelse af CO2 ikke ville have nogen effekt på udstrålingen, idet vanddampe allerede havde absorberet, hvad kunne absorberes.

Dette betød, at drivhusteorien stort set blev aflivet omkring år 1900.

I 1940'er skete der noget, idet man opdagede med mere nøjagtige målemetoder, at spektrallinjerne for CO2 og H2O ved lavt tryk og lav temperatur lå helt adskilt. Dette betød, at selv om der er rigelig mængde vanddampe i den nedre del af atmosfære til at blokerede for den stråling, der kan absorberes af CO2, var det noget helt andet højt op i atmosfæren. Dette betød endvidere, at det oprindelige eksperiment udført af Ångstrøm ikke kunne bruges til at forkaste drivhusteorien samt, at måtte foretage beregninger af CO2 og H2O absorptionen ved at inddele atmosfære i lag.

I 1955 blev spørgsmålet om klimaforandringerne og H2O/CO2 taget op igen af Gliber N. Plass, hvor han med forekomst både af bedre måledata vedr. infrarødt lys og en større regnekraft var i stand til at beregne transmissionen af strålingen gennem atmosfæren. Dermed slog han fast, at en forøgelse af CO2 vil interferensen med infrarødt lys vokse. Dette var , som jeg forstår det, et videnskabeligt gennembrud for drivhusteorien.

I 2001 blev dette yderlige bekræftet, idet man ved hjælp af satellitmålinger er i stand til at foretage en sammenligning med udstrålingen fra Jorden i 1970 og i 1997. Man fandt her en række reduktioner i udstrålingen netop i spektrallinjerne for CO2 og andre drivhusgasser.

Skeptisk blogs.
Det har været fremført flere gange på de skeptiske blogs, at en forøgelse af CO2 ikke kan påvirke den globale temperatur. Dette er i mange tilfælde fremsat uden nogen form for dokumentation. Andre gange henvises til mængden af vanddampe i atmosfæren. Det skyldes ifølge de skeptiske blogs, at der er et sammenfald mellem spektret af CO2 og H20. Dette argument er, set med den viden man havde omkring, 1900 korrekt. Imidlertid er der siden hen sket en hel del således, at der i dag er konsensus omkring CO2 som den primære kilder til den globale opvarmning. Det er ikke blevet opfattet af mange blogskribenter.

Kilder:

The Carbon Dioxide Greenhouse Effekty
Vanddamep ,og drivhusgasser


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
09-11-2009 23:15
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Du glemmer flere indvendinger:

Drivhuseffekten findes ikke i Drivhuse. Når det er varmere inde i et drivhus så er det fordi glasset holder på den varmeluft ved jordoverfladen.

Når jorden ser fra satellit viser række reduktioner i udstrålingen i spektrallinjerne for CO2 og andre "drivhusgasser" så er forklaringen at disse stoffer spreder strålingen ud på de andre bølgelængder hvor atmosfæren er mere gennemsigtig.

Det er ikke muligt for gasser at spejle stråling ligesom sølvpapir. Når stofferne danner spektrallinjer så er det fordi de opfanger en forton og udsender den igen i en tilfældig retning, derved tømmes der en spektrallinje.
10-11-2009 10:00
rick_uk
★★★★☆
(1140)
kfl, Tak for henvisningen til den online udgave af "The Discovery of Global Warming". Købt selv bogen i 2003 da den først udkom. Man kan ikke fatte at fornægtere tror at de kan vælte mere end 100 års samvittighedfuld forskning med at komme med 'junk science' indvendinger og anklager om sammensværelser.


Et godt sted at starte på siden er "Introduction:
A Hyperlinked History of Climate Change Science"


K-V:

Du glemmer flere indvendinger:

Drivhuseffekten findes ikke i Drivhuse. Når det er varmere inde i et drivhus så er det fordi glasset holder på den varmeluft ved jordoverfladen.


Skulle det være en bevis for at den 'drivhuseffekten' og såkaldt 'drivhusgasser' ikke findes?

Man siger at solen 'stå op' i østen. Selv om den bokstavelig talt ikke gøre det, er det en bevis på at dag og nat ikke eksistere?

Eller: Juliet: "What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet." Romeo and Juliet (II, ii, 1-2)


Din bemærkning er ikke den store åbenbaring. I bogen nævnt ovenfor på side 3 (2003 udgave) stå der:

The difference, Fourier [først i 1900 tallet] recognized, was due to the earth's atmosphere, which somehow keeps some of the heat radiation in. He tried to explain this by comparing the earth with its covering of air to a box covered with a pane of glass. Tha box's interior warms up when the sunlight enters, while the heat cannot escape. The explanation sounded plausible, and by Callender's time [midt i 1900 tallet] a few scientists had begun to speak of a "greenhouse effect" that keeps the earth from freezing. It is a misnomer [misvisende, forkert benævnelse], for real greenhouses stay warm for their own reasons (the main effect of the glass is to keep the air, heated by sun-warmed surfaces, from waftig away). As Fourier recognized, the way the atmosphere holds in heat on the entire earth is more subtle. The atmosphere's trick is to somehow intercept a part of the infrared radiation emitted from the surface, preventing it from escaping into space


Eller oversat af Google:

Den forskel, Fourier [Først i 1900 tallet] anerkendt, var på grund af jordens atmosfære, som en eller anden måde holder nogle af varmestråling i. Han forsøgte at forklare dette ved at sammenligne jorden med sin dækning af luft i en kasse, der er omfattet af en rude af glas. Boksen interiør varmer op, når sollyset ind, mens varmen ikke kan slippe. Forklaringen lød plausibel, og ved Callender tid [midt 1900 tallet] et par videnskabsmænd var begyndt at tale om en "drivhuseffekt", der holder jorden mod frost. Det er en misvisende betegnelse, for rigtige drivhuse holde varmen til deres egne grunde (den væsentligste virkning af glasset, er at holde luft, opvarmet af solvarme overflader, fra waftig væk). Som Fourier anerkendt, hvordan atmosfæren holder på varmen på hele jorden er mere subtil. Atmosfæren er Tricket er at aflytte en eller anden måde en del af den infrarøde stråling, der udsendes fra overfladen, forhindrer den i at slippe ud i rummetVh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
RE: ikke varme stråling reflekterende stoffer i atmosfæren10-11-2009 13:21
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Du glemmer flere indvendinger:

Drivhuseffekten findes ikke i Drivhuse. Når det er varmere inde i et drivhus så er det fordi glasset holder på den varmeluft ved jordoverfladen.


Skulle det være en bevis for at den 'drivhuseffekten' og såkaldt 'drivhusgasser' ikke findes?

Man siger at solen 'stå op' i østen. Selv om den bokstavelig talt ikke gøre det, er det en bevis på at dag og nat ikke eksistere?


Så kald en spade for en spade! Der er ikke varme stråling reflekterende stoffer i atmosfæren! Stofferne kan kun sprede varme strålingen. Når jorden er så varm ved overfladen så er det på grund af trykket, og ikke fordi noget af varmestrålingen bliver spredt.


10-11-2009 13:36
rick_uk
★★★★☆
(1140)
K-V,

DMI forklarer virkningen af drivhusgasserne således:

Jorden modtager hele tiden energi fra Solen...(ca. 30%) kastes tilbage til verdensrummet...20% absorberes af atmosfæren og resten – ca. 50% – absorberes af land og oceaner, som derved varmes op...

Jordoverfladen slipper af med varmen gennem varmestråling til atmosfæren og til verdensrummet. I atmosfæren absorberes varmestrålingen af skyerne og af forskellige gasser, især vanddamp og kuldioxid. Når varmestrålingen fra jordoverfladen absorberes af skyer og gasser, varmes atmosfæren op.

Atmosfæren slipper af med sin varme ved, at skyerne og gasserne udsender varmestråling, både opad og ned mod jordoverfladen, som derved får varmestråling retur.

Gasserne virker derfor som en slags isolerende lag, der lader Solens stråler komme ind og forhindrer varmen i at slippe ud – som glasset i et drivhus. Selv om det ikke er de samme fysiske processer, der gør drivhuset og atmosfæren varme, har denne egenskab ved atmosfæren fået navnet drivhuseffekten, og de gasser, der er årsag til den, kaldes drivhusgasser.

Uden drivhuseffekten ville jordoverfladens temperatur alt andet lige være ca. 33°C koldere, end den er, dvs. –19°C i stedet for +14°C, og Jorden ville ikke have liv i den form, vi kender.Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
RE: DMI er en religiøs sekt.10-11-2009 14:37
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
rick_uk skrev:
DMI forklarer virkningen af drivhusgasserne således:

Jorden modtager hele tiden energi fra Solen...(ca. 30%) kastes tilbage til verdensrummet...20% absorberes af atmosfæren og resten – ca. 50% – absorberes af land og oceaner, som derved varmes op...

Langt det meste stråling stoppes højt oppe i atmosfæren. Det er derfor at de kraftigste vinde er i jetstrømmene, i 12km's højde.


Jordoverfladen slipper af med varmen gennem varmestråling til atmosfæren og til verdensrummet. I atmosfæren absorberes varmestrålingen af skyerne og af forskellige gasser, især vanddamp og kuldioxid. Når varmestrålingen fra jordoverfladen absorberes af skyer og gasser, varmes atmosfæren op.

Atmosfæren slipper af med sin varme ved, at skyerne og gasserne udsender varmestråling, både opad og ned mod jordoverfladen, som derved får varmestråling retur.

Det er ikke rigtigt da det er bevægelser, vindene som transporter varme rundt i atmosfæren og ikke lys.

Uden drivhuseffekten ville jordoverfladens temperatur alt andet lige være ca. 33°C koldere, end den er, dvs. –19°C i stedet for +14°C, og Jorden ville ikke have liv i den form, vi kender.


Dette er ikke rigtigt da det er gastrykket som giver de høje temperature ved jordoverfladen.


10-11-2009 14:47
rick_uk
★★★★☆
(1140)
K-V,

Jeg anbefaler at du skrive en hurtig mail til DMI så de kan få rettede op på fejlene

Redigeret d. 10-11-2009 14:50
RE: Præster i en ny religion.10-11-2009 23:37
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jeg har fortalt dem det, men de er ikke videnskabsmænd men præster!


Deltag aktivt i debatten Historien om drivhusgasserne...:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Drivhuseffekt og drivhusgasser
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik