Husk mig
▼ Indhold

Hit med pengene..!Side 2 af 9<1234>>>
04-08-2008 16:52
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Jakob,

Hvis staten tager den samme pris for narko, kan jeg ikke se hvorfor man skulle handle ved apotekerne (eller hvor man ellers skulle sælge det), hvis de kræver registrering, kontrol, accept fra læge osv (hvilket jo også koster skattepenge). Og kommer man af med de økonomiske og sociale konsekvenser hvis prisen forbliver den samme; kriminalitet, prostitution etc.? Modsat; sætter man prisen ned og lovliggør det, risikerer man flere misbrugere, for så er det ikke længere forebyggende. Kan du ikke se paradokset?

Det er absurd at staten skal profitere på narko. Det samme princip gælder også alkohol; Hvis alkohol (og tobak) blev opfundet i dag, ville det garanteret blive forbudt.
Din sammenligning med mafiaen i USA for mange år siden, mangler nu også lidt realitetssans. Mener du politikere og politi i Danmark er så gennemsyret af korruption, som den gang?

Jeg kan ikke se fornuften, for principielt siger du jo at man skal lovliggøre alt der er kriminelt, for at komme "af med" kriminalitet?? Dit motiv er økonomisk - fair nok - men jeg har svært med at se moralen og fornuften.. må jeg sige


Hvad er den katastrofale totaleffekt af, at benzinen stiger med 1 kr/liter..?


Jeg taler ikke om katastrofer, men om den begrænsede ekstra-indtægt staten får. At de hæver CO2-afgiften med 1 krone, betyder jo ikke at de får 1 krone ekstra for hver liter benzin når der kigges på totaleffekten.
Lad mig illustrere med nogle tal, hvor jeg har brugt prisen på Super 98 fra 1/8:

Produktpris, energiafgift, CO2-afgift, moms og forbrugerpris var:
5,03 3,92 0,22 2,29 11,46 -> Statens indtægt = 6,43

Øger man CO2-afgiften med 1 krone, bliver de nye tal:
5,03 3,92 1,22 2,54 12,71 -> Statens indtægt = 7,68

Staten tjener m.a.o. 1 krone + 25% moms, men hvis f.eks. totalforbruget går ned 3% sker der følgende:

- Staten tjener 3% mindre i totalindtægter, og ikke kun af 1,25 kroner men af de 7,68 = 23 øre/l
- Benzinsælgere i Danmark får 3% mindre omsætning, og tilsvarende vil staten tabe 3% i selskabskatter der jo kommer fra sælgernes overskud.
- Private forbrugere med uændret benzinforbrug vil reducere deres købekraft med 1,25 kroner for hver liter benzin de køber. Hvis de undlader at købe en anden vare (som de tidligere havde råd til), taber staten 25 øre moms på den anden "tidligere" vare, og staten taber oveni 25% af fortjenesten på den samme usolgte vare.
- De momsregistrerede virksomheder der har benzin som en omkostning, vil CO2-afgiften betyde 1 krone mere per liter, og tilsvarende 1 krone mindre i overskud per liter = 25 øre tabt selskabsskat for staten per liter.

Som du måske forstår nu, så er det ikke sådan 'bare' at lægge 1 krone oveni, og forvente staten tjener 1 krone per liter. Dit argument er at det ikke skaber "katastrofe", men modsat kan man jo sige; hvis ekstra-indtægten er lille pga. totaleffekterne, hvad er så pointen?
Redigeret d. 04-08-2008 17:08
04-08-2008 21:18
Jakob
★★★★★
(9319)
 @MikaelH


Det er absurd at staten skal profitere på narko. Det samme princip gælder også alkohol; Hvis alkohol (og tobak) blev opfundet i dag, ville det garanteret blive forbudt.


Tror du virkelig, at det er fordi alkohol er en gammel opfindelse, at den ikke er forbudt, men at vi ligefrem tillader ølreklamer i TV og ethvert madprograms højdepunkt er prøvesmagning af vin ..??
Hvis det var rigtigt, at staten ikke kunne tjene en krone mere på benzin, uden at det gik ud over andre køb, så skulle vi jo kunne registrere et faldende salg af disse andre varer.
Men jeg kan ikke få øje på, hvad folk er holdt op med at købe i de sidste måneder, hvor benzinen er steget med flere kroner, kan du..??

Jeg tror, at du glemmer, at mange danskere faktisk trods alt har et overskud i deres regnskab, så der er plads til ekstra udgifter.
Men jeg tør ikke spå om, hvordan det billede ser ud om f.eks. 5, 10 eller 20 år.
Det er nu, vi skal stille om til bæredygtig VE.


 
Redigeret d. 04-08-2008 21:19
05-08-2008 14:09
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Jakob,

Alkohol er en del af en gammel kultur, og derfor er det tilladt. Trods de mørke sider....
Hvad jeg mener er, at med dagens "godkendelses"politik bl.a. indenfor sundhed, ville det nok ikke blive godkendt som et lovlig produkt, hvis det var nyt og vi opdagede alle konsekvenser, særligt de medicinske. Udover afhængighed, har vi jo viden om hvor meget overforbrug skader både sjæl og organer.
Vi ved også hvor skadeligt narko er; Hvorfor skal vi så lovliggøre det, når vi nu har en kultur der ikke tillader det? For profittens skyld??

Ang. benzin;
Et par måneder er nu ikke ligefrem repræsentativt, men vi ser da allerede nu, at økonomien er ved at bremses. Udover et generelt fald i forbrug, går det også udover evnen til at tilbagebetale lån. Hvorfor lægge yderligere pres på det?
Hvis folk vil blive fattige, skal de have lov til det... men det vil nu helst ikke jeg
05-08-2008 18:38
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Jeg tror, at du glemmer, at mange danskere faktisk trods alt har et overskud i deres regnskab, så der er plads til ekstra udgifter.
Men jeg tør ikke spå om, hvordan det billede ser ud om f.eks. 5, 10 eller 20 år.
Det er nu, vi skal stille om til bæredygtig VE.


Jeg tror du glemmer mange danskere IKKE har overskud i deres regnskab – og med alle dine forslag, vil faerrere have det. Og mht. Totaleffekt – forhold dig til det istedet for bare at ignorere det. Hvad Mikael skriver er helt korrekt.

Eller tag det med dit eget forslag om pesticider.
Jeg tillader mig i stedet at lave en grov udregning på, hvad 20% mere afgift på pesticider vil klinge i statskassen:

630 x 0,2 = 126 milioner pr. år dvs. ca. 1,2 milliard på 10 år.

Det er ikke de store penge, og hvis beregningen holder, så mener jeg nok godt, at landbruget kan bære en større pesticidafgift på måske over 40 eller 50%.

Men til gengæld mener jeg nok kun, at halvdelen af beløbet bør gå til VE, mens den anden halvdel bør gå til udvikling og optimering af økologisk landbrug.


Til at starte med er det ikke landbruget men forbrugeren der skal baere udgiften. Du forestiller dig vel ikke landbruget producere med underskud? – ergo sender de merudgiften videre i produktionen og til sidst staar forbrugeren og hiver pengene op ad lommen. Dvs. De 126 millioner betales af dig og mig nede i Netto/bageren/osv. Da 126 millioner ikke lyder af meget forhoejer du saa til det dobbelte uden at traekke vejret og vi er nu paa 256 millioner. Mon forbruget falder en lille smule (?) dvs. mindre moms og selskabsindkomst (skat) som Mikael korrekt paapeger. Ergo dine 256 millioner i TOTAL effekt falder. Derudover ved jeg ikke med dig, men rent personligt kan jeg ikke plukke penge i baghaven. Dvs. naar priserne stiger vil jeg gerne have mere i indkomst (loen). Loenpres er for virksomheder en udgift der foelger markedets love og for nogen kan det betale sig at automatisere og/eller outsource produktion. Derved falder skattegrundlaget og staten faar mindre ind. Hvad skal vi saa? Flere afgifter?
Slutteligt en helt anden dimension du fuldstaendigt overser, nemlig produktion i udlandet. Des. dyere du goer produktion indenrigs des mere vil importen kunne konkurrere. Import er lig med transport hvilket i emnets sammenhaeng er CO2..... Og dertil har du ingen kontrol med pesticide forbrug i udlandet. Dvs. en oeget efterspoergsel (produktion) af udenlandsk mel, frugt osv. der er mere pesticide-tung end den danske er ikke urealistisk. Derved, juhuu, du har skabt en afgift, sat dansk (miljoe-effektivt) landbrug under pres og... intet andet. Totalt set underminerer du grundlaget for afgiften (produktionen) og det kan godt vaere det danske grundvand 'jubler', men det goer det polske/ukrainske/xxx? ikke. Men hvad saa – det er jo den danske statistik for udledning vi bekymrer os for, ikke hele verdens.

Din tankegang kan ligeledes aflaeses her i dit svar omkring PSO.
Nu betales der kun PSO af de første 100.000 kWh, så industriens bidrag til VE er minimal.

Denne uheldige kvantumsrabat må vi nok kunne ophøre med at give, og hvor meget vil det så klinge i kassen..?
"uheldige kvantumrabat"???? Hvad er dit alternativ – om ikke mere uheldigt? Du vil sikkert gerne af med Danstaal og Staalvalsevaerket i Frederiksvaerk der som meget energitunge producenter bliver haardt ramt. De vil saa nok goere som saa mange andre og flytte produktionen (staalvalsevaerket har som bekendt haft flere kriser og koerer knap rundt allerede). Typiske lokaliteter der pt. flyttes til i Europaisk tungindustri er Oesteuropa/Rusland med energi-produktion der er mindre miljoe-venlig end i Danmark (vest-europa generelt). Da der stadig skal benyttes energi til staal-forarbejdningen udledes der i atmosfaeren ikke faerrere affaldsstoffer men flere. Dertil skal du ligge transport-udledning eftersom vi jo ikke holder op med at benytte metaller i Danmark, bla. til vindmoelle vinger.

Var pointen med det hele ikke, at vi skulle bekaempe CO2-udledning? Ikke at indsamle penge til staten????

Derudover er det vel global udledning der er af betydning – ikke den danske. Kan du ikke se ironien i, at Vestas for et halvt aar siden aabnede en ny vinge fabrik i .....Kina..... og netop Kina fordi de her havde adgang til masser af kul og billige energi til den meget energitunge produktion af ........ vinger! En del af disse sejles (transport udledning) til Japan og Australien der kan prale af, at forsoege at leve op til deres kvoter for produktion af VE men grundet afgifter ikke selv kan producere vingerne. Sikken en glansbillede verden – pyt med hvordan det reelt ser ud, vi har vedtaget noget andet. Udledning af CO2 for et land skal ikke maales i direkte udledning (produktion) men i forbrug. Kvoter som dem der produceres af Kyoto-aftalen er en skidt ting for klimakampen (den globale vel at maerke) men giver en masse politikere og nationalt-fokuserede miljo-folk mulighed for, at se statistikken vise det de gerne vil have. Men under antagelse af, at det vaerste scenarie fra IPCC (og Gore m.fl.) holder stik, vil de stigende vandmasser selvfoelgeligt vaere 'flinke' og kun oversvoemme de lande der har produceret CO2-udledning – eller hva?


Endeligt et decideret trist verdenssyn du praesenterer her

Derudover er der formentlig intet stærkere end en statsmagt og et folk, der står sammen. Der kommer de kommercielle markedskræfter til kort og må bare rette ind eller brænde fingrene.

Det var ikke en smålig afgiftsregulering, der byggede den kinesiske mur eller dannede økonomisk grundlag for alverdens oprustning til krige.
Ser vi f.eks. på den oprustning, der foregik under 2. Verdenskrig alene i Tyskland, så må det være helt klart, at resurserne er der, og at Danmark med en lignende drivkraft på bare 1-2 år kan opsætte den nødvendige sol- og vindkraft til 100% selvforsyning.


Nej det var ikke en smaalig afgiftsregulering der byggede den kinesiske mur eller pyramiderne og andre fortidsminder. Det var slaveri og udnyttelse af folket og brug af pisken. Sjovt du slet ikke overvejer hvad vi skal med en mur? Hvad den gavner? Storstilet jo, men til hvad nytte? Mht. at rette ind og braende fingrene er det nu kun kortvarigt det er markedet det gaar udover. Helt bogstavligt er det mennekser der retter ind – og goer de det ikke er det mere end fingrene de braender. Naevn de staerkeste stater i verdenshistorien og du naevner samtidigt de lande der har forbrudt sig mod deres egen befolkning mest voldsomt og uhyggeligt. Mht. markedskraefterne er det dem der paa den lange bane faar disse fantast-opbygninger til, at falde fra hinanden igen, de overlever saamaend fint en staerk stat.
Det aabner ogsaa op for en anden sammenligning du drager – nemlig produktionen til krig. Det land der bidrog med mest oprustning under 2. Verdenskrig uden sammenligning var USA. Paa den korte bane var Tyskland stoerst men i det lange loeb (her bare nogle aar) kan et centralt (staerk stat) aldrig konkurrere med decentraliseret produktionsapperat. Herunder ogsaa innovation. Du skriver vi paa bare 1-2 aar kan vaere 100% selvforsynende med sol og vindkraft..... vel vidende at solen ikke altid skinner nok og vinden blaeser nok? Teknologien er ikke til stede og kommer det ikke med afgifter. Forskning koster penge og jo flere afgifter og skatter du paalaegger virksomheder des mindre midler er der til forskning. Men saa centraliseret forskning da! Tjohh, historien er jo fuld af eksempler paa at det er staten der er mest effektiv til, at komme med nye ideer..... eller vent, hmmm, er det ikke omvendt? JO, JO, JO, JO.
Fra dit eget eksempel med 2. Verdenskrig var det netop i USA (og delvist UK) at de store innovationer udi bedre fly, vaaben osv. fandt sted paa utroligt kort tid. Ikke i de centraliserede statsopbygninger (Tyskland, Italien, Japan, Sovjet).
I den vestlige verden, specielt Europa, hvor vi ellers i globalt perspektiv har de bedste forudsaetninger for forskning mht. kloge hoveder og udstyr, jamen der brager vi da forskning afsted, goer vi ikke? Nej, for vi vil hellere paalaegge afgifter og snakke kvoter hvilket for firmaer hedder udgifter. See paa USA og Japan der mht. brintteknologi og el-biler vel er mest langt fremme rent forskningsmaessigt. Begge har lav skat (person og selskabskat) og et minimum af afgifter – og de afgifter de har er af dem du kalder "uheldige", dvs. med maengderabat. Den teknologi vi skal bruge for at have 100% eller bare 50% VE er ikke tilstede idag – og vi kommer ikke naermere ved blindt at paalaegge dem der driver forskning flere udgifter.

Ja, ja, ved det godt. Alt for langt et indlaeg og slutteligt lidt for meget skat osv. Pointen er dog vi ikke kan afgiftsstyre os til en bedre verden. At afgifter kan have meget negative konsekvenser globalt set og hvordan vi laver et glansbillede af Danmark (og andre Kyoto-lande) er ligegyldigt naar vi snakker global klima.
05-08-2008 22:59
Kosmos
★★★★★
(5374)
En lang - men meget pædagogisk - gennemgang af (nogle af) virkningerne af øget skatte-/afgiftstryk; tak for dén!
05-08-2008 23:30
Jakob
★★★★★
(9319)
 

 


@MikaelH


Hvis du ikke vil forbyde alkohol, fordi det er en del af en gammel kultur, så vil du vel også have genindført dødsstraf, hjul og stejle, og lokumsspand i gården.
Du kan nok godt se, at det argument ikke holder en meter.

Jeg synes, at du skal prøve at tænke lidt mere over, hvorfor vi ikke forbyder alkohol. Endda i en tid, hvor det er den ypperligste trend at skrive nye regler og lave nye forbud og skærpe straffe.

Det er ganske enkelt fordi for mange ikke kan undvære stoffet..!


Angående benzin, så er det nok ligegyldigt, hvilken krone vi snakker om, så ville en stigning efter din mening være ødelæggende.
Om det var dengang den kostede 3,60 kr lige efter oliekrisen, eller om det er nu, hvor den er over 10 kr, på intet tidspunkt derimellem kunne 1 kr mere i afgift til VE have været acceptabelt i dine øjne.
Men husk nu på, at vi faktisk har haft meget vækst de senere år samtidig med at benzinprisen er steget, og ledigheden er ikke steget endnu.
De mange kroners prisstigning er endt i oliesheikernes lommer, mens VE-udbygningen er gået i stå.

Kan du da slet ikke se, at der skal lidt ambitioner og vilje til, før det kan blive bedre..?  


@Mikkel RJeg så for nylig en udsendelse om traktortræk, og jeg lærte, at et sæt bagdæk koster 40.000 kr.
Med det i tankerne, så mener jeg nok godt, at vi kan øge pesticidafgiften med 100% om året indtil dansk landbrug er blevet 100% økologisk og den vanvittige sport (som jeg i øvrigt godt selv kunne tænke mig at prøve) er ophørt..!  Det kan godt være, at der flytter en pesticidlandmand til Polen, men det må så blive Polens ansvar.
Udvinder Polen ligesom Danmark også drikkevand direkte fra undergrunden.?
Uanset, om det er et socialistisk land eller kapitalistisk land eller noget andet, så er sammenholdet mellem stat og befolkning meget afgørende, hvis man vil nå resultater, så det hele ikke ender i ævl og kævl.

I stedet for den kinesiske mur, så kunne jeg også have nævnt invasionen i Normandiet. Hvis du da ellers synes, at det er mere hyggeligt end at tænke på en kineser, der presses til at arbejde for hårdt med at bygge en mur.

Men USA's evne til at opruste til krig er, som du påpeger det, formidabel..!

Irak-krigen har kostet 15.000.000.000.000 kr.

Prøv at tænke lidt over, hvor meget bæredygtig VE, verden kunne have fået for de penge, og hold så venligst op med at påstå, at det ikke kan lade sig gøre at finde midlerne.

http://www.klimadebat.dk/forum/ted-talk-med-al-gore-d12-e454.php#post_4595
http://www.klimadebat.dk/forum/ted-talk-med-al-gore-d12-e454.php#post_4690 
RE: Hvad er højest?06-08-2008 00:48
Kosmos
★★★★★
(5374)
Irak-krigen har kostet 15.000.000.000.000 kr.

- Rundetårn eller...?

Iøvrigt bedes du dokumentere 'prisen'!:

Wikipedia skriver:

...the wars in Iraq and Afghanistan (which are largely funded through extra-budgetary supplements, ~$170 billion in 2007)

- så selvom vi ser bort fra, at tallet dækker omkostningerne i begge lande, og multiplicerer med faktor 5 eller 6, kommer vi næppe meget over $ 1.000.000.000.000, svarende til en $-kurs på ~15 kr., hvis dit tal skal holde (vand)!

Redigeret d. 06-08-2008 00:50
06-08-2008 03:24
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kosmos skrev:
Irak-krigen har kostet 15.000.000.000.000 kr.


Wikipedia skriver:

...the wars in Iraq and Afghanistan (which are largely funded through extra-budgetary supplements, ~$170 billion in 2007)

- så selvom vi ser bort fra, at tallet dækker omkostningerne i begge lande, og multiplicerer med faktor 5 eller 6, kommer vi næppe meget over $ 1.000.000.000.000, svarende til en $-kurs på ~15 kr., hvis dit tal skal holde (vand)!


billion kan både betyde 1;000;000;000 og 1;000;000;000;000

En del af udgifterne er ud vikling af nye våben (nye våben er dyre, fordi man betaler for udviklingen), dels tømning af lager fra den koldekrig, dels er der tale om at lobister får støtte til deres valgkredse (i USA!).

Når man er oppe i så store beløb så er det svært at fatte dem. Tænk hvad de mange mennesker kunne lave af fornuftige ting.
06-08-2008 04:17
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
@Jakob

Jeg så for nylig en udsendelse om traktortræk, og jeg lærte, at et sæt bagdæk koster 40.000 kr.
Med det i tankerne, så mener jeg nok godt, at vi kan øge pesticidafgiften med 100% om året indtil dansk landbrug er blevet 100% økologisk og den vanvittige sport (som jeg i øvrigt godt selv kunne tænke mig at prøve) er ophørt..!


Hvis du er imod traktortraek ville det da vaere fint om du foreslog en afgift paa traktordaek paa et par 100%. Din underliggende formodning er, at fordi nogen landmaend har raad til traktortraek som 'sport'/underholdning har alle landmaend penge nok og kan tage et fald i deres overskud – dvs. hvor afgiften ikke sendes videre til forbrugeren. Stiller mig tvivlsom overfor begge dele – dels at alle landmaend braender daek og benzin af og dels at de ikke kraever mere for deres varer hvis deres udgifter stiger. Men ok, er da aaben overfor dine argumenter for, at jeg tager fejl?

Det kan godt være, at der flytter en pesticidlandmand til Polen, men det må så blive Polens ansvar.
Udvinder Polen ligesom Danmark også drikkevand direkte fra undergrunden.?


En knap saa solidarisk holdning globalt set men ok jeg accepterer den. Men hvis du altsaa er enig i princippet omkring flytning af produktion til udlandet, vil du saa kommentere din ide om PSO og energiforbrug hvor den 'uheldige' maengderabat afskaffes. Du kan maaske vaere ligeglad med pesticider i Polsk grundvand, men du kan da ikke vaere ligeglad med Polsk/Russisk/Ukrainsk/Kinesisk/xxxx udledning af CO2???? Hedder det ikke global opvarmning og global klimakamp af en aarsag? Forhold dig til princippet i effekt af afgifter, ikke til om Polen udvinder drikkevand fra deres Grundvand.

I stedet for den kinesiske mur, så kunne jeg også have nævnt invasionen i Normandiet. Hvis du da ellers synes, at det er mere hyggeligt end at tænke på en kineser, der presses til at arbejde for hårdt med at bygge en mur.
Men USA's evne til at opruste til krig er, som du påpeger det, formidabel..!
Irak-krigen har kostet 15.000.000.000.000 kr.


Lad venligst vaere at fordreje mine ord. Er ikke fan af Irak-krig og Bush eller neo-liberalisme og jeg skal give det hele armen af anti-amerika. Jeg paapegede blot at det du mente var store bedrifter som vi kunne begaa hvis vi sluttede os sammen om staten altsaa hviler paa et fundament af slaveri og misbrug. Min inddragelse af USA var kva din inddragelse af staerke stater som handlekraftige hvor jeg paapegede at det omvendte var tilfaeldet overfor dit eksempel med WW2-Tyskland.
I den sammenhaeng kommenterer du heller ikke innovationen i staerk ctr. svag stat lande – samt at vi ikke har den noedvendige teknologi idag for 100% VE som du har som maal. Bare nysgerrig?

Du siger til Mikael H
Angående benzin, så er det nok ligegyldigt, hvilken krone vi snakker om, så ville en stigning efter din mening være ødelæggende.
Vend den om – i foelge din mening er det ligegyldigt hvilken krone vi snakker om saa ville der ikke vaere nogen negative dynamiske effekter. Hvorfor vil du ikke erkende, at det ikke er saa simpelt som du stiller det op? At der er afledede effekter?

Sidste ting jeg vil kommentere er en ting du slynger udi omkring traktor-traek
... indtil dansk landbrug er blevet 100% økologisk.

Hvorfor skulle det dog vaere det? Politisk korrekt holdning og vi kan da vedtage det er bedre for miljoet – men vi kan kun vedtage det som glansbillede. Gaar vi ud i den virkelige verden og maaler paa tingene er det et andet billede vi ser.

Ved praesentation i Juni i aar af en vidensyntese, som Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer har udarbejdet på bestilling fra Fødevareministeret, sammenfattedes den " tilgængelige viden om, hvad det økologiske landbrug udleder af næringssalte til vandmiljøet i forhold til det konventionelle. Konklusionen er, at der er mindre udvaskning af kvælstof og lavere overskud af fosfor i økologisk kvægbrug. Derimod er der ingen forskel i udledningerne mellem det økologiske og det konventionelle, når det gælder planteavl og svinebrug. Med andre ord: det gavner miljøet, hvis man køber en økologisk oksesteg, men ikke, hvis man køber grønsager eller en svinekotelet." (Weekendavisen – En hellig ko til slagtning) Rapporten kan ses her; http://www.icrofs.org/pdf/vidensyntese_resume.pdf

Mht. CO2 ser det ikke meget bedre ud – fra ovennaevnte rapport er figuren paa side 41 visende. (Beklager men kan ikke finde ud af, at saette billede ind??)
Kort fortalt er der jvf. rapporten ikke den store forskel paa udledning af CO2 imellem oekologisk og konventionel landbrug.
Med i den betragtning skal tages at oekologisk landbrug benytter gennemsnitligt 40% mere areal for at producere samme maengde produkter som de konventionelle landbrug. Her kan vi saa overveje fornuften i at disse 40% jord ikke ligger brak med mikrodiversitet og alle de andre fordele der er i det? Eller at ikke-opdyrkede omraader er der vi kan plante skov til optagelse af CO2?
Allerede nu, med den relativt 'lille' stigning vi har haft i foedevarepriser er braklagt jord i stor stil genindrevet til landbrug. Omkring 90.000 hektar af de 190.000 hektar braklagte marker vi havde er allerede opdyrket igen siden sidste aar. Bare til sammenligning er Danmarks stoerste skov, Rold skov, i stoerrelsen 8000 Hektar. Som du nok har hoert noget om er der visse pointer miljoe-pointer i skovarealer?
Men jo, lad os da faa 100% oekologisk landbrug der benytter meget mere jord – hvad skal vi da ogsaa med skov og brakmarker.


Lad mig slutte lidt provokerende med at omformulere dit eget spoergsmaal.

Kan du da slet ikke se, at der skal lidt ambitioner og vilje til, før det kan blive bedre..?


Kan du da slet ikke se, at der skal lidt realitetssans og viden til, før det kan blive bedre..?
06-08-2008 09:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her et lidt andet syn på Irakkrigen og usa's krige i det heletaget. Indlæg i weekendavisen af Edward N. Luttwak

Overskrift:

George W. Bush. Han blev hånet for sin cowboy-retorik, men den virkede. Muslimske regeringer fra Marokko til Indonesien ændrede hurtigt politik.

Den helt rigtige udenrigspolitik


Se indlæg:Link
06-08-2008 09:24
Jakob
★★★★★
(9319)
 Kosmos skrev:
Irak-krigen har kostet 15.000.000.000.000 kr.

- Rundetårn eller...?

Iøvrigt bedes du dokumentere 'prisen'!:


Det har jeg gjort, og det ville du have opdaget, hvis du havde læst mine henvisninger. Kilden er Jyllandsposten, og jeg har sat dollarkursen til 5 kr.

Dit spørgsmål om Rundetårn forstår jeg ikke.

kulden-varmen skrev:
billion kan både betyde 1;000;000;000 og 1;000;000;000;000


Hvis det er rigtigt, så er det muligt, at der er fejl i min udregning.
Men jeg mener nu ikke, at der er tvivl om, at en billion på dansk betyder 1000 milliarder.
http://da.wikipedia.org/wiki/Billion
Og min kilde er som sagt en dansk avis.


Når man er oppe i så store beløb så er det svært at fatte dem. Tænk hvad de mange mennesker kunne lave af fornuftige ting.


Det var netop min pointe.  


Ved en løselig udregning fik jeg det til, at USA kunne have omstillet til 100% VE mere end 100 gange for det beløb. 
06-08-2008 09:37
Kosmos
★★★★★
(5374)
Men jeg mener nu ikke, at der er tvivl om, at en billion på dansk betyder 1000 milliarder.

- jeg går ud fra, at du har bemærket flg. oplysning fra din angivne kilde:

På Engelsk er a billion lig med tusind millioner, som på dansk kaldes en milliard.

- så når 'Wiki' skriver "~$170 billion in 2007", er der altså tale om ~DKK 850 mia., jf. 'din kurs'.
06-08-2008 11:15
Jakob
★★★★★
(9319)
 @Kosmos


Jeg kan så forstå, at du regner Wikipedia for en mere pålidelig kilde end Jyllandsposten. Eller måske er tallet kun for år 2007..?

Men allerede i 2003 havde Irakkrigen kostet 350 milliarder kroner:
http://borsen.dk/nyhed/53099/
http://www.fyens.dk/article/272594:Udland--Irak-krigen-har-kostet-315-milliarder-kroner

Jyllandsposten med et nyere tal, som jeg brugte:
http://jp.dk/udland/usa/article1283027.ece?showInfo=image&relatedField=picFrontpageArtTopOg i øvrigt også Wikipedia i dag:
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War

Citat:
------------------
the CBO has estimated the total cost of the war in Iraq to U.S. taxpayers will be around $1.9 trillion.
------------------


Og hvis du vil vide, hvad en trillion er i USA, så kan du kigge her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Trillion


Lad mig høre, hvad du kommer frem til.  
 
Redigeret d. 06-08-2008 11:17
06-08-2008 12:29
Kosmos
★★★★★
(5374)
the CBO has estimated the total cost of the war in Iraq to U.S. taxpayers will be around $1.9 trillion.

- dén påstand må du hellere dokumentere!
'Mit' CBO-opslag lyder:

Including both funding provided through 2007 and projected funding under the two illustrative scenarios, total spending for U.S. operations in Iraq and Afghanistan and other activities related to the war on terrorism would amount to between $1.2 trillion and $1.7 trillion for fiscal years 2001 through 2017


Til og med 2007 gælder (samme kilde):

From September 2001 through the end of fiscal year 2007, the Congress appropriated $602 billion for military operations in Iraq and Afghanistan and other activities associated with the war on terrorism. In addition, although not explicitly appropriated for that purpose, an estimated $2 billion has been spent by VA for war-related benefits. Including VA's spending, funding for the war has amounted to $604 billion.
06-08-2008 13:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
JA det er lidt nogle andre tal (fra http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=8690&type=0) se.ved kurs 4,75: 602 $ Billion = 2850 milliarder kr.
Givet billigere end Vietnam og betydelig billigere end Korea.

@Jakob

Det er ikke praktisk mulig at omlægge USA's energiforbrug til VE ikke en gang og heller ikke 100 gange
06-08-2008 14:07
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Det er ikke praktisk mulig at omlægge USA's energiforbrug til VE ikke en gang og heller ikke 100 gange

Enig - teknologien eksisterer ikke endnu.

@Jakob
Ved en løselig udregning fik jeg det til, at USA kunne have omstillet til 100% VE mere end 100 gange for det beløb.

Udregning?

Kan vi ikke lade Irak vaere Irak og fokusere traaden omkring det den startede med. Afgifter og deres manglende/negative/positive effekter?
06-08-2008 14:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Michael R

Hvordan ser du så statens "optimale" funktion omkring at udvikle industrien i dette tilfælde omkring VE omkring energisektoren.

Det vi har set over de sidste 20 år er i vid udstrækning politikere som har, villet promovere sig via energipolitikken. Altså tiltag som sælger i pressen og i øvrigt ikke gør en tøddel ved problem man vil løse. Omkring alle tiltag over de sidste 20 år til eksorbitant beløb er der i alle tilfælde markante billigere tiltag hvor man ville opnå, mindst den samme omlægning væk fra fossile brændsler. Vigtigst! At udnytte spildenergi fra Industrien.

Staten har jo et kraftigt redskab til at påvirke et givent forbrug og herunder også mod omlægning til mere Ve, nemlig via Afgifter.

Men hvordan, det bliver hurtigt en (yderligere) skat i praksis.
Redigeret d. 06-08-2008 15:42
06-08-2008 16:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Som tidligere beskrevet:

Jeg kunne nu bedre tænke mig, at vi afskaffede PSO'en og erstattede den med følgende:

1: En forureningsafgift på X % af prisen på alle fossile brændsler til energiproduktion, det behøver ikke være samme %, men % afhængig af forureningen minus CO2, da CO2 til energiproduktion, energitung industri mv.
bliver reguleret af EU.
2: En CO2-afgift på CO2 der ikke er omfattet af EUs CO2-kvoter.

(1+2 forsvinder den dag omstillingen til 100 % VE er gennemført.)

3: En forbrugsafgift på X %, ens pr. kWh.
(Forbrugsafgiften er en indtægtskilde for staten)

Et eks.:

Kulpris = 0,02 kr pr. kWh
Forureningsafgift 800 %

Der går iflg. ENS 2,5 kWh kul til produktion af 1 kWh el

Det giver en afgift til VE-omstilling på 0,02*2,5*800% = 0,40 kr. pr. kWh el
Total udgift til kul incl. afgift = 0,02*2,5 + 0,40 = 0,45

Spotmarkedspris 0,60 kr.
Forbrugsafgift = 200 % = 1,20 kr.
Samlet pris incl. afgifter excl. moms = 1,80
Moms 25 % = 0,45 kr.
Samlet forbrugerpris = 2,25 kr. pr. kWh

Vind-el:

Spotmarkedspris = 0,60 kr.
Forbrugsafgift 200 % = 1,20 kr.
Moms = 0,45 kr
Samlet forbrugerpris = 2,25 kr. pr. kWh.

Vi skal bare have det gennemført i EU-regi.
Med denne model vil forbrugerne få gratis el, hvis spotmarkedsprisen er 0,00 kr. pr. kWh og alt andet "isenkram" til intelligent el-måling, el-forbrug er installeret.
06-08-2008 20:25
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Staten kan da bare låne pengene - og lade de der bruger det, betale.
Brugerbetaling er fair - og det går ikke udover friheden. Hvis der nu er - som postuleret - "konsensus".. så er vel viljen og markedet der?
Redigeret d. 06-08-2008 20:32
07-08-2008 08:14
Jakob
★★★★★
(9319)
 


@Mikkel R


Kan vi ikke lade Irak vaere Irak og fokusere traaden omkring det den startede med. Afgifter og deres manglende/negative/positive effekter?


Jeg kan ellers se, at du bekymrer dig meget om følgevirkninger af offentlige afgifter og udgifter. Derfor vil jeg da gerne høre din vurdering af, hvad krigen i Irak har kostet.

Men du har ret i, at tråden handler om, hvordan vi skaffer staten de fornødne midler på en god måde, og det er det vigtigste.

Jeg ved godt, at du nok ikke kan forestille dig nogetsomhelst, der er vigtigt nok til at kunne forsvare, at staten på ti år opkræver 600 milliarder kroner af sine borgere.
Men hvis du nu alligevel prøver at lege med.
Vi siger, at du er rådgiver for staten, og at Statsministeren beder dig komme med forslag til, hvordan det kan gøres på den mest lempelige måde, så samfundet lider mindst mulig overlast. Og der må ikke lånes.

Hvad vil du så foreslå...?  
(Hvis du vil indsætte billeder, så kan du bruge "img"-knappen og indsætte adressen til billedet mellem koderne. Billedadressen til billeder på internettet kan som regel findes ved at højreklikke på billedet, vælge "egenskaber" (="properties" ), og derfra kan den kopieres.)


 
07-08-2008 17:12
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
@Jacob
Jeg kan ellers se, at du bekymrer dig meget om følgevirkninger af offentlige afgifter og udgifter. Derfor vil jeg da gerne høre din vurdering af, hvad krigen i Irak har kostet.


Har ikke den fjerneste ide om hvad krigen koster/har kostet og har ingen kommentarer til de tal der er blevet leveret af dig og andre da jeg intet grundlag har for at betvivle deres rigtighed. Dog er det tydeligt det kun er de direkte omkostninger. Inkl. de afledede effekter kan totalen vaere baade mere eller mindre.

Derefter det 'personlige' fnidder.

Jeg ved godt, at du nok ikke kan forestille dig nogetsomhelst, der er vigtigt nok til at kunne forsvare, at staten på ti år opkræver 600 milliarder kroner af sine borgere.
Men hvis du nu alligevel prøver at lege med.


Hvad ved du om mig og mine holdninger til noget som helst generelt? Lad venligst vaere at male et billede af at jeg er minimalstat fan eller noget som helst du ikke har viden om (mig).
Jeg har intet imod en stat der kraver penge ind for at haandtere faelles problemer/udfordringer. Til gengaeld har jeg noget imod at spendere penge paa noget der ikke virker og som har negative effekter paa tilknyttede omraader. Du bringer selv Irak-krigen ind udfra en betragtning om at pengene kunne have vaeret benyttet meget bedre. Det er vi slet ikke uenige i. Men hermed accepterer du ogsaa praemisset om at en 'staerk' stat der handler uden noedvendig viden og mulighed for kritik er i stand til at udfoere noget der er spild af (mange) penge og har negative afledede effekter. For Irak-krigen omhandlede det sikkerhedspolitik istedet for klimapolitik men princippet er det samme. Irak var et problem og den "aabenlyse" logik var, at fjerne problemet som en kirug fjerner en byld. Vi kan vel godt blive enige om naiviteten i den logik? Komplicerede problemer klares generelt daarligt med en simpel loesning hvor kritikpunkter ignoreres.
Dertil vil jeg ogsaa mene jeg leger med. Modsat dig der hopper fra emne til emne og udsagn til udsagn (i denne traad) og ikke forholder dig til kritik af dine forslag.For at bringe debatten tilbage til klima og hvad vi kan goere i Danmark. Jeg vil ihvertfald ikke foreslaa stoette til omlaegning af landbrug fra konventionel til oekologisk. Hverken via afgifter paa konventionel brug eller subsiduering af oekologisk. Jvf. Mit tidligere indlaeg er der ikke den store forskel i udsivning af pesticider og mht. CO2 er den skidte ting det areal der skal benyttes – areal hvor man ellers kunne dyrke skov eller blot lade naturen vaere i fred (brak).

Ej heller ville jeg fjerne den 'uheldige' PSO rabat. Jeg er af den holdning at det er bedre at staal produceres i Danmark med X udledning af CO2 end Y udledning i f.eks. Ukraine hvor X < Y grundet bedre teknologi samt fjernvarme synergi. Ved godt det pynter i vores Kyoto-regnskab at lukke tung-industri (bla. pga. afgifter) men det rager mig en papand at DK's udledning falder hvis udledningen stiger (samme eller mere) andet steds som resultat. Hertil skal du ligge udledning fra transport af produktion. Hvad der bekymrer mig er den globale udledning af CO2, ikke den danske isoleret set.

Hvad jeg ville anbefale kunne involvere:
Elektricificering af det danske jernbanenet. En mulighed vi har overvejet siden oliekrisen i 70'erne men som er blevet droppet gentagne gange da olieprisen er faldet igen siden da og besparelsen er blevet til en udgift. Dog ville det ikke vaere den samme udgift hvis du omregner den sparede CO2- og partikel udledning fra El-tog i stedet for Diesel-tog. Ved et elektrisk bane-net er der ogsaa afledede muligeheder. For det foerste hoej-hastighedstog fra KBH til Aalborg kun med stop i Odense og Aarhus. Sammenlign med de franske hoej-hastighedstog der i pris, service og fart kan konkurrere med indenrigsflyvning. Det kan vi ikke i Danmark og vi flyver mere end nogensinde frem og tilbage mellem Aalborg og KBH (mest forretningsfolk). Produktet kan ogsaa sagtens konkurrere paa service og ydelsen – bedre saaeder, bedre mad, Internet, moederum osv. Effekten ville vaere et fald i indenrigsflyvning og i udledningsperspektiv en varig reduktion i udledning.

Hertil kan du overveje transport af fragtgods. Pt. foregaar den mest ved lastbil og i faldende grad med tog. Aften/nat – fragttog kan arrangeres til meget billige priser med el-tog. Vi ved vi har overskudsstroem om natten – vinden blaeser stadig og vi kan ikke slukke kraftvaerkerne. Hermed kan det goeres attraktivt ved fragt paa de laengere straekninger at laesse containeren over paa en togvogn en del af distancen. Specielt for den gennemgaaende trafik der kommer ind via Tyskland og pt. koerer hele vejen ad motorvejene via Helsingoer til Sverige og videre (og den anden vej). Et 'problem' er nattelarm fra togene, men der er min aerlige holdning; pyt. Vil da gerne kombinere det med afgifter paa fragt der ikke er frisk – hvor der er tid til lidt laengere transporttid – for at goere fragttogene mere attraktive oekonomisk for virksomheder.

Andre afgifter jeg kunne forestille mig er flyafgifter. Ikke som i hoejere grad nu hvor det er paa braendstof men per flyvning. Aarsagen er at det er ved let- og landing at der benyttes langt mest braendstof med udledning af gasser men ogsaa hvis vi overvejer effekten af afgiften paa behovet. Vi vil gerne af med kortdistance flyvning da den kan erstattes med anden mere miljoevenlig transport (f.eks. el-tog) eller at moeder osv. klares paa anden maade. Det er altsaa svaert at minimere noedvendigheden af, at rejse langt for forretningsfolk. Kommunikation via. IT / telefon er svaerere des stoerre kulturforskellene og det er nu engang noedvendigt, at tage til Kina hvis man vil aabne en fabrik derude. Min pointe er det er lettere at paavirke behovet / efterspoergsel paa kortere distancer end paa lange. Dels er behovet 'staerkere' paa de lange distancer og samtidigt er der stort set ingen transport alternativer eller alternativer for at opfylde behovet. Det batter ligesom ikke at beskatte en ydelse hvis man ikke har alternativer til ydelsen. Eller, jo det batter i kassen, men kun i lille grad mht. at minimere forbrug af ydelsen hvilket jo er maalet.

Andre afgifter jeg kunne overveje er en form for differencieret ejendomsskat. Des mere du ejer (ejendomme) des mere betaler du.

Din egen paapegelse (lidt ironiske ved jeg godt) af traktortraek o.lign. spild (motorsport generelt imo.) kan sagtens beskattes med afgifter paa arrangementerne eller udstyret – ikke af en stor gruppe hvoraf det kun er et mindretal der udoever 'sporten' som din ide om at alle landmaend skal 'straffes'.

Stigende (gerne internationalt) afgifter paa specielt cigaretter men ogsaa alkohol er fint med mig. Udover den direkte indkomst er der dynamiske besparelser i sundhed o.lign. Det internationale samarbejde er noedvendigt for at undgaa problemer med smugling osv. hvor den manglende omsaetning i momsen aeder indtaegterne fra afgiften. Dog er vores naboer (Tyskland og Sverige) nok til at tale med og har desuden haevet deres afgifter siden 2001 hvor VKO-regeringen nedsatte vores afgifter og samlet set fik mere i statskassen kva fald i graensehandel.

International - WTO regi - afgifter paa CO2 udledning. Kyoto og kvoter er spild af tid og penge i forhold til maalet da de jo kommer til at virke som subsidier af mindre effektiv drift i ikke deltagende lande.

Men generelt er jeg mere til besparelser / omlaegninger paa det offentlige budget end jeg er til at udvide det. Kultur-omraadet er for mig et sted vi sagtens kan spare offentligt og benytte penge til miljoetiltag istedet. Har intet imod kultur som saadan men princippet i at vi 2006 benyttede total 14,4 milliard paa kultur (licens ikke inkluderet) og samtidigt forskede (offentligt) for 11,1 Mia i 2003 er dybt #%$&*(@#$.
Personligt kan jeg godt leve med at Rifbjerg maa tage et afloennet job (en ydelse nogen vil betale for) ved siden af hans skriverier men finder det dumt at den dygtige forsker med interesse for brint-celler eller optimering af landbrug kun har tid til det som bibeskaeftigelse ved siden af hans/hendes job. Hermed ikke sagt vi kan lukke alle 14,4 milliarder benyttet til kultur da det ogsaa daekker over udgifter til biblioteker og meget andet. Indenfor forskning ser jeg gerne en udvidelse af forsker-skat-ordningen. 3 aar er ikke lang tid i et forskningsprojekt hvorfor jeg gerne ser det forhoejet helt op til 10-15 aar. De forskere der er tale om er jo ikke opvokset i Danmark og bliver sjaeldent i Danmark fast. Derfor fint med mig de ikke betaler for ydelser til unge og gamle. Det vil lette forskningen baade offentlige som privat da det bliver billigere at have forskere ansat og endvidere kan de bedre hoveder lettere tiltraekkes.

Ikke i tvivl om der kan findes mange midler hvis vi vil prioritere – og jo, her vil jeg meget gerne prioritere miljo i langt hoejere grad end i dag. Men kun med tiltag der virker og ikke alt hvad der umiddelbart virker aabenlyst men ikke taaler kritiske briller.

Takker for vejledningen mht. billeder

Kilder for forsking og kunst er aarsberetninger fra henholdsvist kultur- og videnskabsministeriet.
http://fi.dk/site/forside/publikationer/2006/tal-om-forskning-statistik-2005/tal-om-forskning-2005.pdf
http://www.kum.dk/graphics/kum/downloads/Publikationer/Kulturpengene%202006/Kulturpengene%202006.pdf
08-08-2008 11:06
Jakob
★★★★★
(9319)
 


@Mikkel R


Tak for et udmærket indlæg. Jeg ser, at du alligevel godt kan lege med, du skal bare provokeres lidt først.  


Men du mangler at sætte tal på, hvor meget dine forslag hver især vil kunne klinge i statskassen.
Jeg ved godt, at det er svært at svare på, men med forbehold og lovlige skud fra hoften, hvad siger du så..?


Der er flere ting i dine indlæg, som jeg har lyst til at kommentere, men jeg vil helst ikke medvirke til at afspore tråden fra det vigtige emne.
Jeg dummede mig derfor nok, da jeg nævnte, at jeg mener, at en pesticidafgift ikke kun skal gå til VE, men også til udvikling af økologisk landbrug.
Men jeg er nok af den holdning, at afgifter på nyttige uønskede produkter helst også skal medvirke til at substituere dem på en god måde og afbøde deres skadevirkning.
Når det gælder udfasning af pesticider, så er mine bekymringer i den retning dog til at overskue. Jeg ønsker bare, at Danmark som økologisk landbrugsland skal være verdens absolut førende ligesom indenfor VE. Derfor skal der bruges penge til forskning.

Økonomien er foreløbig ikke et problem. Økologisk landbrug tjener gode penge, og det traditionelle landbrug kan bare lægge om til økologisk, hvis de ikke vil betale for dyrere pesticider.

Jeg finder det faktisk også ganske uacceptabelt, at landbrugets profit skal sikres ved at forurene vores allesammens drikkevand.
En ejendom, der får sin brønd forurenet med pesticider kan hurtigt opleve et værditab på 100.000 kr eller mere. Hvem skal betale for dét..??

Og er det tilfredsstillende, at vi alle lever med risikoen for at drikke pesticider i en ukendt cocktail..??

Landbruget har gennem årtier spredt ca. 700 forskellige kemikalier ud over vores drikkevandsforsyning, men i dag tester vi kun for max. ca. 20 af dem..!

Hvad det betyder for folkesundheden, aner vi ikke. Vi spiller hasard med en chance for en ringe gevinst, men med en stor risiko for enorme tab.

Vi ser nu også en vis virkning i fjorde, hvor der ikke vil dannes ålegræs, som er en forudsætning for et rigt fiskeliv.

Når det så er sagt, må jeg give dig ret i, at problemet med nedsivning af næringssalte ikke bliver løst ved omlægning til økologisk landbrug, og det er også korrekt, at høstudbyttet bliver mindre, måske 20%.
Men problemrækken og risikoen er blevet betydeligt mindre og mere overskuelig at gøre noget ved.


Angående PSO-kvantumsrabatten, så kan det godt være, at du har ret i, at den ikke skal ophæves. Men måske bør den ikke være "automatisk"..?
Jeg synes normalt heller ikke, at vi skal jage energislugende og forurenende fabrikker ud af landet, hvis de producerer produkter, som vi ikke vil undvære. Det er noget hykleri, som jeg ikke bryder mig om.
Jeg må dog erkende, at der kan være mange forhold, som spiller ind, hvis en virksomhed flyttes, og det er ikke alle, vi kan kontrollere.


 
08-08-2008 18:47
rexus4real
☆☆☆☆☆
(21)
Jeg kan f.eks. foreslå:


10 øre mere på 1 kWh EL
Duer ikke ! Folk som ikke har det samme rådighedsbeløb som dig vil ændre adfærd og blive yderligere marganiliseret i vores moderne samfund.

10% mere på benzin, diesel, fyringsolie, kul, gas og andet fossilt brændsel
Duer ikke ! Folk som ikke har det samme rådighedsbeløb som dig vil ændre adfærd og blive yderligere marganiliseret i vores moderne samfund.

10% mere på biobrændsel
hvilken bio brændsel... hvem bruger for alvor biobrændsel?

10% mere på oksekød
Duer ikke ! Folk som ikke har det samme rådighedsbeløb som dig vil ændre adfærd og blive yderligere marganiliseret i vores moderne samfund.

50 øre mere på en øl og tilsvarende på andre alkoholiske genstande.
Duer ikke ! Folk som ikke har det samme rådighedsbeløb som dig vil ændre adfærd og blive yderligere marganiliseret i vores moderne samfund.

10% mere på tobaksvarer
Duer ikke ! Folk som ikke har det samme rådighedsbeløb som dig vil ændre adfærd og blive yderligere marganiliseret i vores moderne samfund.

10% mere på slik
Duer ikke ! Folk som ikke har det samme rådighedsbeløb som dig vil ændre adfærd og blive yderligere marganiliseret i vores moderne samfund.

20% mere på pesticider
Tjo men bliver maden så ikke dyrer og mindre rentabelt? i såsfald må jeg sige...Duer ikke ! Folk som ikke har det samme rådighedsbeløb som dig vil ændre adfærd og blive yderligere marganiliseret i vores moderne samfund.

10% mere på vægtafgiften, der omlægges til kilometerafregning (meget lette biler fritages og EL-biler vejes uden batteri)
vægtafgiften er i fovejen total uretfærdigt og er tydeligvis bare endnu en skat til at financere alt muligt andet...set i det lys kan det selvfølgeli ligesågodt blive brugt til dit forslag. Desuden er det vist den endnu mere urimelige registrerins afgift der i fremtiden bør laves om til kilometerafregning....desuden bør jeg nok lige sige
uer ikke ! Folk som ikke har det samme rådighedsbeløb som dig vil ændre adfærd og blive yderligere marganiliseret i vores moderne samfund.

Hvis du mener, at noget af det ovenstående kan ødelægge det danske samfund i løbet af de 10 år, det skal stå på, så lad os diskutere det.
du går bare igang


Ellers kom med forslag til, hvad mere vi kan tåle, og lad os forsøge at regne ud, hvad vores indsamling ialt klinger i kassen.
Jacob vi kan ikke tåle mere tværtimod....Hvis du vil have flere penge til at lave dine ekperimenter er der kun en vej frem for lille danmark....vores hjerne og gerne så mange som muligt...hvilket du jo så umuliggør i en af dine mange andre tråde....

På forhånd tak for dit bidrag.  


Selv tak og i ligemåde....
08-08-2008 22:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Udgifter til vejudbygning herunder motorveje kan frigøres og derved bruges til udbygning med VE.

Man burde overveje at lade feks. Mærsk, overtage det danske jernbanenet. På den betingelse at der fra Ålborg skal afgå tog hvert 5 Min mod København. Toget medbringer 100 togvogne som enten indeholder 6 personbiler eller 1 lastbil eller Container.

Toget stopper 5 steder inden København. Feks Slagelse, Odense, Fredericia, Århus og Randers.

Last og aflast skal kunne forgå inden for 120 Sec ved hver by altså af/pålastning af biller/lastbiler.

Indtil materiellet er udskiftet vel inden 10 år accepteres en transporttid til København på 3,5 timer (mindre end ved bil) efterfølgende 2,5 timer.
De samfundsmæssige fordele vil være meget betydelige herunder kan alt lastbil transport, over store afstande, i praksis overføres til bane.
Redigeret d. 08-08-2008 22:10
09-08-2008 14:20
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Men du mangler at sætte tal på, hvor meget dine forslag hver især vil kunne klinge i statskassen.
Jeg ved godt, at det er svært at svare på, men med forbehold og lovlige skud fra hoften, hvad siger du så..?

Vil ganske simpelt ikke saette tal paa. Forsimplede udregninger giver ingen meninger og da jeg ikke er enig i dit startpraemis giver det heller ingen mening for mig. Jeg er meget mere interesseret i at, pengene bliver benyttet fornuftigt. I den sammenhaeng under det mig stadig du er fan af oekologisk landbrug? Ikke blot mht. nedsivning men ogsaa CO2 det ikke er effektivt contra konventionel. De 20% mindre effektivitet tager jeg som et rent postulat indtil du giver en kilde? Jvf. brancheorganisationen for oekologisk landbrug er det omkring 40% som jeg naevner det. (se mit link til weekendavisen tidligere).
Herunder ignorerer du ogsaa brak-mark problematikken?

Angående PSO-kvantumsrabatten, så kan det godt være, at du har ret i, at den ikke skal ophæves. Men måske bør den ikke være "automatisk"..?
Jeg synes normalt heller ikke, at vi skal jage energislugende og forurenende fabrikker ud af landet, hvis de producerer produkter, som vi ikke vil undvære. Det er noget hykleri, som jeg ikke bryder mig om.
Jeg må dog erkende, at der kan være mange forhold, som spiller ind, hvis en virksomhed flyttes, og det er ikke alle, vi kan kontrollere.

Kan du uddybe hvad du mener med ikke automatisk?

Korrekt at der er mange forhold der spiller ind i virksomhedslukning og ikke alle kan kontrolleres centralt (heldigvis da). Men noget af det der er udslagsgivende er nu engang udgifter - specielt de variable, herunder energi. Forhold dig konkret til at des flere udgifter du fra centralt hold paalaegger en virksomhed des mindre konkurrencedygtig bliver den og des mindre overskud har den til at investere og vaere med til at betale for ny mere effektiv produktion. Ellers skaber du jo bare netop det hykleri du selv tager afstand fra.


Der er flere ting i dine indlæg, som jeg har lyst til at kommentere, men jeg vil helst ikke medvirke til at afspore tråden fra det vigtige emne

En sjov debat form imo

Vil da gerne hoere hvad du har at sige til de spoergsmaal jeg stiller dig i mine indlaeg og de kommentarer jeg har til dine forslag.
09-08-2008 23:59
Jakob
★★★★★
(9319)
 


@Mikkel RDe 20% mindre effektivitet tager jeg som et rent postulat indtil du giver en kilde?Ja, en artikel i Kristeligt Dagblad 26/5-08:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/286994:Debat--OEkologi-kan-oege-hoestudbyttet-i-u-landeneCitat fra teksten:
------------------------
Økologisk landbrug i Danmark giver i gennemsnit cirka 20 procent mindre udbytte end konventionelt landbrug.
------------------------
Der står i øvrigt også:
------------------------
MEN HVAD SKER DER med u-landenes produktion, hvis de omlægger til økologisk landbrug? Undersøgelser viser, at udbyttet i u-landene kan fordobles eller tredobles ved hjælp af økologiske metoder. Det er påvist i rapporter af såvel FAO som de danske forskere Per Pindstrup Andersen og Niels Halberg.

Især har bønderne forholdsvis god høst i områder, hvor ressourcerne er små, og agerjorden dyrkes traditionelt uden brug af kemikalier eller gensplejsede afgrøder. Et eksempel er Madagaskar, hvor rishøsten blev fordoblet, da den økologiske SRI-metode blev indført.

Økologi kan samtidig bidrage til at genopbygge frugtbarheden på udpinte arealer. Men mange forveksler økologisk landbrug med gammeldags ineffektivt landbrug. Nogle har endda påstået, at Afrika allerede har økologisk jordbrug i dag. Intet kunne være mere forkert. Økologisk jordbrug kræver, at man holder hus med ressourcerne og ikke udpiner jorden.
------------------------

Kan du uddybe hvad du mener med ikke automatisk?Jeg kan måske komme det lidt nærmere.
Jeg synes nok, at PSO-kvantumsrabatten på energi bør være noget, som man skal søge om at få i større eller mindre grad.
Det svære kan blive at finde en retfærdig metode til at bestemme størrelsen på rabatten. Det må nok blive en politisk afgørelse ud fra, hvor uundværlig en vare er i forhold til, hvor meget energi den bruger under fremstillingen, og om det er muligt at reducere forbruget.

Jeg er enig i, at danske virksomheder kan presses for hårdt. Men ser vi f.eks. på lønudgifter, så er det altså i de fleste tilfælde temmelig håbløst at give en PSO-rabat så stor, at den kan kompensere for den lavere timeløn i f.eks. Kina.
Derfor er det ikke så nemt at gøre op på den måde krone for krone.

Jeg vil nok hellere have det sådan, at når en "PSO-rabatgiver" piner og plager en virksomhed med ikke at give stor rabat, så vil det i løbet af nogle år kunne udløse et PSO-tilskud til at gennemføre tiltag, som kan reducere fabrikkens energiforbrug.
Altså sådan, at PSO kommer til at virke mere direkte som en opsparing til miljø- og energiforbedringer på virksomheden.
 
10-08-2008 16:22
Jakob
★★★★★
(9319)
 Hvis staten vil gennemføre omstillingen til bæredygtig VE som en "force majeure-sag", så må det også betyde større mulighed for at anvende økonomisk udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Man kan forestille sig, at Forsvaret indleder et samarbejde med Kina eller Indien om militære øvelser, der går ud på, at soldaten skal gennemgå et tre måneder langt ophold i en dansk "arbejdsfangelejr", og ordren hjemmefra skal være, at han skal samarbejde positivt med fangevogterne efter bedste evne indenfor energisektoren, da det vil give et godt indtryk af Kina og måske betyde tidligere frigivelse.
Sådanne øvelser vil jo passe fint med den danske mangel på arbejdskraft, og at statens vindmølleværft trænger til at få poleret 1000 vindmøllevinger.

De civile formål sammen med den økonomiske fordel er indlysende, og militært kan øvelsen blandt andet forsvares med, at det vil knytte globale bånd og skabe tillid mellem nationerne, at man øver og erfarer, at man godt kan behandle hinandens krigsfanger ordentligt.

Bryder man sig ikke om at lege fangelejr, så kan man nok finde på noget andet, der giver samme resultat. Når jeg umiddelbart foreslår det sådan, så er det primært for at sikre en konstruktion, hvor fagbevægelsen med meget stor sandsynlighed ikke vil blande sig.

Skulle det ikke kunne virke..?   
14-08-2008 10:35
Jakob
★★★★★
(9319)
 Jeg kan nu se, at selv Statsministeren vil have højere afgift på benzin:
http://ing.dk/artikel/90050

Min bekymring er nok bare, at de fleste opkrævede penge kommer til at gå til skattelettelser til velstillede i stedet for bæredygtig VE.

Men foreløbig ser det heller ikke ud til at kunne gennemføres, fordi K er imod.
Politisk ordfører Henriette Kjær lover, at K står vagt om lave benzinpriser:
http://epn.dk/handel_service/transport_logistik/article1409704.ece

Jeg har længe ment, at Klimaministeren har meldt sig ind i et forkert parti (K), eller at hun er falsk i sin vilje til at løse klimaproblemerne. Men dette tager helt klart prisen..!
Jeg er meget spændt på at se hendes reaktion.


-


Og så er her endnu et lille forslag til afgiftsændring:
http://borsen.dk/nyhed/30213/

Altså registreringsafgift på biler skal omlægges, så den følger benzinforbruget i stedet for bilens pris.

Det lyder da meget fornuftigt, synes jeg.
Det giver ikke direkte flere penge til VE, men det gør nok hybridbiler og EL-biler billigere, og det er jo godt.  
17-08-2008 22:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg har længe ment, at Klimaministeren har meldt sig ind i et forkert parti (K), eller at hun er falsk i sin vilje til at løse klimaproblemerne. Men dette tager helt klart prisen..!
Jeg er meget spændt på at se hendes reaktion.


Det her det er CO2-svends værk se.Ja! alene omlægningen fra kul til gas er sat over styr af Svend (selv ved det rigtige parti!). "Udflagningen" af industrien så som hele jernindustrien skibsværfter mm, gartnerier, træindustrien, møbelindustrien osv. hvor er den Co2 reduktion blevet af. De varer vi importer fra Kina de har sat et betydeligt Co2-spor i Kina.

Det faktuelle Co2 regnskab er og bliver et regnskab som viser en massivt Co2 stigning af Co2udslippet fra den danske "Co2-husholdning"

Hvorfor ikke være ærlig og indse at flere penge ind over de statslige kasser vil blive brugt forkert!

Min bekymring er nok bare, at de fleste opkrævede penge kommer til at gå til skattelettelser til velstillede i stedet for bæredygtig VE.


Ja! hvis de så, bare gjorde det. Du ved lyse hjerner kan hurtigt løse det lille problem at omlægge til VE hvis de altså må beholde gevinsten. Din opgave er så at opsætte nogle spilleregler så det kommer samfundet til gode, under nogle fair spilleregler.

Du ved en større kage giver større stykker til alle selv til de som får det mindste stykke. Men i et socialistisk tankeunivers er målet et lille stykke til alle eller bedst ingen stykke til nogen!
Redigeret d. 18-08-2008 09:08
19-08-2008 04:43
rexus4real
☆☆☆☆☆
(21)
Man kan forestille sig, at Forsvaret indleder et samarbejde med Kina eller Indien om militære øvelser, der går ud på, at soldaten skal gennemgå et tre måneder langt ophold i en dansk "arbejdsfangelejr", og ordren hjemmefra skal være, at han skal samarbejde positivt med fangevogterne efter bedste evne indenfor energisektoren, da det vil give et godt indtryk af Kina og måske betyde tidligere frigivelse.
Sådanne øvelser vil jo passe fint med den danske mangel på arbejdskraft, og at statens vindmølleværft trænger til at få poleret 1000 vindmøllevinger.


Så nu vil du simpelten smide kineserne i fangelejr, for at pudse dine vindmøller?

De civile formål sammen med den økonomiske fordel er indlysende, og militært kan øvelsen blandt andet forsvares med, at det vil knytte globale bånd og skabe tillid mellem nationerne, at man øver og erfarer, at man godt kan behandle hinandens krigsfanger ordentligt.


Tvivler lidt på at de kinesere som ryger i din fangelejr, vil have særlig meget tillid til de danske eller kinesiske myndigheder efter sådan en omgang.

Når jeg umiddelbart foreslår det sådan, så er det primært for at sikre en konstruktion, hvor fagbevægelsen med meget stor sandsynlighed ikke vil blande sig.


Mon ikke de gode folk i fagbevægelsen vil løfte en pegefinger overfor en regering, der afløser hyret arbejde med slaveri? Synes du at den globaleopvarmning, har nået et punkt, hvor vi bør indføre slaveriet igen?

Skulle det ikke kunne virke..?  


Med at få rene vindmøller? Jo - med at få en bedre verden- nej


I have never learned to fight for my freedom. I was only good at enjoying it.

Oscar van den Boogaard

You can fool some people sometimes, but you cant fool all the people all the time.

Bob Marley
20-08-2008 11:15
Jakob
★★★★★
(9319)
 


@rexus4real


Tvivler lidt på at de kinesere som ryger i din fangelejr, vil have særlig meget tillid til de danske eller kinesiske myndigheder efter sådan en omgang.


Hvorfor dog dét..??

Har du ikke set, at de danske og irske jægersoldater holder øvelser sammen, hvor de blandt andet tager hinanden som fanger og udsætter hinanden for torturlignende forhold..?

Og de er da de bedste venner og allierede igen, så snart øvelsen er slut.  
Mon ikke de gode folk i fagbevægelsen vil løfte en pegefinger overfor en regering, der afløser hyret arbejde med slaveri? Synes du at den globaleopvarmning, har nået et punkt, hvor vi bør indføre slaveriet igen?Nej, og det er der heller ikke tale om. Jeg mener godt, at vi i en dansk øvelsesfangelejr kan tilbyde dem ligeså gode arbejdsforhold, som de har mange steder hjemme i Kina.

Jeg er nok mere bekymret for de danske soldater, der bliver sendt til Kina på samme øvelse.  
 
23-08-2008 09:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Nogle gange er det ikke helt til at gennemskue dine påstande, holdninger. Er det for at provokerer eller mener du åbenlys hvad du fremfører?

Har du ikke set, at de danske og irske jægersoldater holder øvelser sammen, hvor de blandt andet tager hinanden som fanger og udsætter hinanden for torturlignende forhold..?

Din holdning er da helt hen i vejret, sammenholdt med et "diktatur " som det kinesiske. Det er faktisk dødsens alvor.
24-08-2008 11:02
Jakob
★★★★★
(9319)
 @delphi


Hvad er dødsens alvor..? - Øvelsen..??

Når landes Forsvar samarbejder internationalt, så mener jeg da, at der normalt deltager nogle observatører, som kan holde øje med, at det hele går ordentligt til, og de vil gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.
Jeg mener godt, at det bør kunne fungere så længe det kun er indenfor et begrænset område som energisektoren, hvor jeg går ud fra, at staten har øget sit engagement og gjort udviklingen af bæredygtig vedvarende energi til en force majeure-sag.  
 
24-08-2008 21:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob
Ja du vil altså have de kinesiske straffefanger og herunder systemkritikere som er interneret uden rettergang til at arbejde på dine vindmølleværfter i Kina. Genialt!
25-08-2008 00:17
Jakob
★★★★★
(9319)
 delphi skrev:
du vil altså have de kinesiske straffefanger og herunder systemkritikere som er interneret uden rettergang til at arbejde på dine vindmølleværfter i Kina.


Nej, jeg har kun udtalt mig om soldater på øvelse, og de er ikke straffefanger.
Desuden havde jeg tænkt, at de skulle arbejde i Danmark og ikke i Kina.
Hvis fabrikken ligger i Kina, så kan man jo bare hyre folk direkte fra det kinesiske arbejdsmarked.


Men så populært, som det er blevet at putte folk i fængsel i Danmark, så udgør fanger da nok efterhånden også en arbejdsstyrke, som vi bør se nærmere på.


En anden metode til at frigøre arbejdskraft kan være at ophæve arbejdspligt på en del virksomheder, der efter en nærmere politisk vurdering producerer mindre samfundsnødvendige produkter. 
25-02-2009 12:02
Jakob
★★★★★
(9319)
 Måske husker du denne tråd.

Folk hylede op med ondt i en vis legemsdel over alle mulige problemer med at pålægge større afgifter.

Nu er regeringen kommet med et udspil, der lægger mere afgift på f.eks. slik, cigaretter og EL.

Og pengene skal igen gå til skattelettelser især til de rigeste.

De taler om mere end 20 milliarder kroner om året.
Men hvor er hylerne nu henne...??

Det er i følge dem åbenbart helt i orden og ganske muligt at opkræve flere skatter og afgifter, hvis bare pengene ikke går til VE.

Eller hvor var det lige, at de ville (for)føre os hen med deres økonomisk "indsigtsfulde" indlæg ..???  
 
Redigeret d. 25-02-2009 12:05
25-02-2009 12:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Du kan jo prøve at læse her:

http://www.klimadebat.dk/forum/regeringens-skatte-energi-og-klimaudspil-d7-e855.php#post_10896
25-02-2009 12:17
Jakob
★★★★★
(9319)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Du kan jo prøve at læse her:


Ja, det skal jeg nok, men for at holde kontinuiteten i debatten, så finder jeg det alligevel passende at minde om denne tråd.

Kan du huske, at vi fandt frem til, at det var vigtigt at bruge pengene på noget rent, hvis man ville have en renere verden..?

Det er ikke nok bare at lægge mere skat på noget beskidt.

Men hvad er det Regeringen vil..??  
02-03-2009 20:37
Jakob
★★★★★
(9319)
 Det sidste jeg har hørt er, at regeringens forlig endte med 28 milliarder kroner om året i skattelettelser.

I må undskylde, men med udsigt til en alvorlig energikrise oveni finanskrise og øget ledighed, så har jeg altså meget svært ved at se det som andet end et borgerligt "røvergilde".

Og jeg ser ingen grund til at nære nogetsomhelst videre håb om, at denne regering vil gennemføre ambitiøse og bæredygtige VE-investeringer for Danmark.
Ambitionerne er der bare ikke, kun tomme ord, og nu er de surt opsparede penge brugt på snold.

Helle Thorning og resten af rød blok må forberede sig på en læk skude, der skal have fuld gang i alle lænsepumperne, når de overtager broen.


Jeg mener også, at det vil være relevant at anbefale Obama at føre klimasamtaler mindst ligeså meget med Helle Thorning og Willy, som med Anders og Connie. Det vil være mere visionært og fremtidsorienteret end kun at samtale med regeringen.


 
02-03-2009 21:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! 28 Mia ud af et samlet skatte/afgiftsindtægt på over 800 mia for den danske stat det er ikke meget! Og husk lige på at store dele af denne skattereduktion kommer ind igen via øgede afgifter.

Hvis det danske energisystem skal omlægges til vedvarende energi er det umådelig vigtigt at denne omlægning ikke skal ske via offentlige kasser og offentlige reguleringer og dekreter.

Vi har i dag en energisektor som er gennemsyret at ineffektivitet og som er så umådelig ineffektiv til at omstille sig til vedvarende energi.

De mange milliarder staten pumper ud til vindmøller osv burde i stedet blive i virksomhedernes og borgernes lommer og ikke opkræves i skat. Den minimale skattereduktion på 28 mia er langt under hvad der er nødvendig. Statens eneste opgaver herefter er at indrette lovgivning og afgifter efter de optimale energisystemer og holde sig tilbage med at dirigerer pengestrømme ind over offentlige kasser og ud i mere eller mindre gangbare energiprojekter. Dette er privat snusfornuft altså privatkapitalisme langt langt bedre til.
Redigeret d. 02-03-2009 21:27
Side 2 af 9<1234>>>

Deltag aktivt i debatten Hit med pengene..!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Få mere klima for pengene631-03-2023 19:15
CO2 fri energi NU - vi HAR pengene4731-12-2016 16:57
Vandenergi for alle pengene!213-06-2010 12:02
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik