Husk mig
▼ Indhold

Holocæne Klimatiske OptimumSide 1 af 212>
Holocæne Klimatiske Optimum28-01-2021 19:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Peter Villadsen skrev således i morges i relation til Holocæne Klimatiske Optimum:

"@Jørgen Petersen:
Vi ved jo ikke hvordan det var udover der blev fundet en sumpskildpadder i Danmark.
Alle detaljer om hedebølger, regnmængder, tørke mmm mangler."

Dette må siges, at være så fejlagtigt som noget kan være, for vi ved rigtig meget om hvordan klimaet var under Holocæne Klimatiske Optimum på den nordlige halvkugle.

Eksempelvis var der et grønt og frodigt Sahara. Sahara og Nordafrika ligger som bekendt på den nordlige halvkugle.

Angående et grønt Sahara kan man læse om her: https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/green-sahara-african-humid-periods-paced-by-82884405/

og tilsvarende her:https://www.youtube.com/watch?v=ZQP-7BPvvq0

I relation til Danmark ved vi, at der er fundet knogler af forskellige dyr som f.eks. sværdfisk, stør, sardin og tun, krøltoppet pelikan og sumpskildpadde. Det er alle arter, som i vore dage lever under varmere himmelstrøg.

Vi ved også at stenalderfolkene spiste østers i store mængder. Det ved vi fra de store køkkenmøddinger, som er fundet fra den tid. Den europæiske østers trives som bekendt ikke så godt her hos os i dag. De østers som vi har i dag her hos os er primært stillehavsøsters. De er ikke helt så varme krævende.

Tilsvarende ved vi, at Danmark dengang var dækket af en tæt og uigennemtrængelig urskov. Her var planter som mistelten og den subtropiske vandplante hornnød udbredte her hos os.

Tilsvarende har man i Cairngorm Mountains i det centrale Skotland fundet stubbe af 4.000-4.500 gamle fyrretræer, som voksede 650 meter over havets overflade. Denne højde er i dag lidt over grænsen for dværgtræer og forkrøblede træer.

Et andet vidnesbyrd om fortidens varmere klima kan man finde i Dartmoor i Syd England. Her har bronzealder-bønder dyrket jorden i 450 meters højde over havets overflade. I dag er den absolutte grænse for agerbrug 300 meter over havets overflade.
Redigeret d. 28-01-2021 19:22
28-01-2021 23:04
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Ved det CO2 indhold vi har nu, vil vandstandsstigningerne blive over 3 meter på sigt. Man regner faktisk med omkring 3 meter pr grads opvarmning.
For de mange kystområder og kystbyer er det game over.
Det tager måske et par hundrede år før vi når 3-4 meter, men det kommer.

Hvorvidt stenaldermanden havde et godt klima i Danmark er uvist. For hele kloden vides det heller ikke præcist hvordan livsbetingelserne var under forskellige himmelstrøg.

Et er dog helt sikkert: en sammenligning mellem stenaldermandens liv og en nutid med snart 10 milliarder mennesker i et højteknologisk samfund giver ikke meget mening.

De nuværende klimaændringer skal takles under de forhold, vi lever under nu. Ingen af os ønsker en træhytte, et bål og en mødding.
29-01-2021 06:44
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Med den teknologi, viden og økonomi som vi har til rådighed i dag, er vi rigtig godt stillet til at klare fremtidens vejr- og klimamæssige udfordringer. Aldrig har vi være så godt stillet som nu på dette punkt.

Det med en 3 graders temperaturstigning i forhold til nu er ren skræmmekampagne. Det kommer ikke til at ske. Det kolde havvand og den megen is der er ved polerne vil holde temperaturen nede.
29-01-2021 07:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Feber fantasier uden virkeligheds sans.

Forhold dig til + 3 meter pr grad.
Det klares ikke med 'teknologi"
29-01-2021 15:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Havniveaustigningstakten er kun på små 2 millimeter pr. år jfr. kystmålingerne.
Og det er kystmålingerne, som er relevante i relation til kystsikringen og undgåelse af oversvømmelser.
29-01-2021 17:03
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Det er jo accelerationen, der afgør fremtiden.

Læs forskningen og bliv oplyst.
29-01-2021 17:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Forskningen har en slet skjult dagsorden, og det er at skabe så megen alarm på dette område som muligt. Det er det, som de lever af. Derfor skal man være særdeles forsigtige med at lytte til dem på dette område.
29-01-2021 18:13
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Det er jo generelt ikke forskningen, der har troværdigheds problemer.

Benægternes troværdighed er helt i bund og ændrer sig ikke pga den manglende evne til at forstå selv enkelt forklarlige forhold.
29-01-2021 18:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvem er det nu lige som står bag alle usandhederne på disse områder?

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At indlandsisen på Antarktis er ved at forsvinde.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At havisen ved Antarktis er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skovbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
29-01-2021 22:11
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Fakta på bordet
Tilknyttet billede:

29-01-2021 22:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fakta er at vi ved rigtig meget om hvordan klimaet var under Holocæne Klimatiske Optimum på den nordlige halvkugle. Eksempelvis var der et grønt og frodigt Sahara. Sahara og Nordafrika ligger som bekendt på den nordlige halvkugle.

I relation til Danmark ved vi, at der er fundet knogler af forskellige dyr som f.eks. sværdfisk, stør, sardin og tun, krøltoppet pelikan og sumpskildpadde. Det er alle arter, som i vore dage lever under varmere himmelstrøg.

Vi ved også at stenalderfolkene spiste østers i store mængder. Det ved vi fra de store køkkenmøddinger, som er fundet fra den tid. Den europæiske østers trives som bekendt ikke så godt her hos os i dag. De østers som vi har i dag her hos os er primært stillehavsøsters. De er ikke helt så varme krævende.

Tilsvarende ved vi, at Danmark dengang var dækket af en tæt og uigennemtrængelig urskov. Her var planter som mistelten og den subtropiske vandplante hornnød udbredte her hos os.

Tilsvarende har man i Cairngorm Mountains i det centrale Skotland fundet stubbe af 4.000-4.500 gamle fyrretræer, som voksede 650 meter over havets overflade. Denne højde er i dag lidt over grænsen for dværgtræer og forkrøblede træer.

Et andet vidnesbyrd om fortidens varmere klima kan man finde i Dartmoor i Syd England. Her har bronzealder-bønder dyrket jorden i 450 meters højde over havets overflade. I dag er den absolutte grænse for agerbrug 300 meter over havets overflade.
29-01-2021 22:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Tilsvarende kan vi se at når gletcherne smelter så kommer der beviser frem på at det tidligere var væsentligt varemere end nu.
Tilknyttet billede:

29-01-2021 22:31
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende her
Tilknyttet billede:

29-01-2021 22:32
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Fakta er, at vi går mod højere vandstand end i Holocene Optima, fordi denne opvarmning kun berørte dele af kloden og ikke var global som nu.
Holocene Optima: 3 meter mere vandstand end nu.
Det er derfor flere forskere mener, at det ikke er nok at standse udledningerne, nej, vi kommer også til at forsøge at trække drivhus gasser ud af atmosfæren, for ikke at ødelægge alverdens kystnære områder.

Danmark vil være et af de lande i verden, der rammes hårdest.
Alene i dette århundrede kan 1 meter vandstandsstigning blive en realitet.
29-01-2021 22:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende her
Tilknyttet billede:

29-01-2021 22:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Det er jo accelerationen, der afgør fremtiden.

Læs forskningen og bliv oplyst.


Vi ved med ret stor sikkerhed hvor meget is der smelter og hvor meget oceanerne opvarmes pga. AGW og vi ved dermed med meget stor sikkerhed hvor meget ekstra energi den globale opvarmning afsætter i jordens klimasystemer.Og over så lang tid som 55 år har vi ikke set nogen acceleration af energitilførslen til jordens klimasystemer overhovedet.

Den omtalte acceleration findes kun i klimavidenskabens fantasiverden.
Redigeret d. 29-01-2021 22:37
29-01-2021 22:39
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Accelerationen er målbar, så ingen grund til benægtelse a la fladt earthers.
29-01-2021 22:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvorfor kan den så ikke ses på kystmålingerne?
Det er jo netop kystmålingerne som er det afgørende i relation til kystsikringen.
29-01-2021 22:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her er et godt billede af hvordan Sahara så ud tidligere.
Tilknyttet billede:

29-01-2021 22:54
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Jørgen Petersen skrev:
Hvorfor kan den så ikke ses på kystmålingerne?
Det er jo netop kystmålingerne som er det afgørende i relation til kystsikringen.


Vandstandsstigningerne varierer fra sted til sted og påvirkes af andre faktorer end blot havmassernes udvidelse og trillioner af tons afsmeltede ismasser.
Landhævning/landsænkning. Massetiltrækning mm.

Peøv nu selv at undersøge lidt selv herunder læs de studier, der påviser acceleration.
Der er en stigning på knapt 0,1 mm/år for tiden og ingen ved, hvordan det påvirkes af yderligere opvarmning af oceanerne.

Heller ikke dig.
29-01-2021 23:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
De sidste 17 år er vandstanden i Esbjerg i gennemsnit steget 0,1 mm/år

RE: Atlantisk tid30-01-2021 12:53
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Jørgen Petersen skrev:
Dette må siges, at være så fejlagtigt som noget kan være, for vi ved rigtig meget om hvordan klimaet var under Holocæne Klimatiske Optimum på den nordlige halvkugle.

Geologien (og Den Store Danske) benævner perioden for 7000-3900 f.Kr. som Atlantisk tid.

De skriver bl.a.:

Den Store Danske skriver:
I perioden herskede der i Danmark et mildt og fugtigt kystklima med sommertemperaturer 2-3 °C højere end i dag. Planter som mistelten og hornnød samt dyr som krøltoppet pelikan og sumpskildpadde var udbredte i Danmark.

Bl.a. kommunister er kendt for at gå meget langt for at ændre historien, så den passer ind i deres forkrøblede ideologi.

Flg. graf er fra et indlæg dateret 23-01-2016 13:42. Den blå kurve er temperaturer målt i Grønland og en god standard for den nordlige halvkugle. Den røde kurve er tilsvarende for den sydlige halvkugle.

Denne mellem-istids-periode sluttede for 3.000 år siden, da begge poler samtidig oplevede faldende temperaturer over lange tidsrum.
Redigeret d. 30-01-2021 12:57
30-01-2021 13:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Hvorfor kan den så ikke ses på kystmålingerne?
Det er jo netop kystmålingerne som er det afgørende i relation til kystsikringen.


Vandstandsstigningerne varierer fra sted til sted og påvirkes af andre faktorer end blot havmassernes udvidelse og trillioner af tons afsmeltede ismasser.
Landhævning/landsænkning. Massetiltrækning mm.

Peøv nu selv at undersøge lidt selv herunder læs de studier, der påviser acceleration.
Der er en stigning på knapt 0,1 mm/år for tiden og ingen ved, hvordan det påvirkes af yderligere opvarmning af oceanerne.

Heller ikke dig.


Dvs. hvis vandstandsstigningen i 1990 var 2 mm/år så øges vandstanden med 0,1 mm årligt og i 2020 er vandstandsstigningerne så over 5 mm. Igen et tydelig bevis på at der er ingen realitetssans overhovet hos klimaindustriens medløbere.
Redigeret d. 30-01-2021 13:43
30-01-2021 15:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Dvs. hvis vandstandsstigningen i 1990 var 2 mm/år så øges vandstanden med 0,1 mm årligt og i 2020 er vandstandsstigningerne så over 5 mm. Igen et tydelig bevis på at der er ingen realitetssans overhovet hos klimaindustriens medløbere.


Underlig arrogance uden at have noget at have det i.


Men modsat benægterne, så har jeg faktisk noget at have det i:

https://www.dtu.dk/english/news/2020/02/ny-forskning-underbygger-accelererende-globale-havstigninger?id=b2b4a1a9-aaca-4ace-8fdd-645a8ed219cc

https://skepticalscience.com/decelerating-sea-level-rise.htm

https://www.carbonbrief.org/global-sea-level-rise-began-accelerating-30-years-earlier-than-previously-thought

https://www.carbonbrief.org/explainer-how-climate-change-is-accelerating-sea-level-rise

https://www.pnas.org/content/115/9/2022

https://climate.nasa.gov/news/2680/new-study-finds-sea-level-rise-accelerating/

https://www.nature.com/articles/s41558-019-0531-8

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level

https://www.sciencemag.org/news/2020/11/seas-are-rising-faster-ever

https://phys.org/news/2019-08-global-sea-1960s.html

https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/03/sea-level-rise-accelerating-us-coastline-scientists-warn

https://www.science.gov/topicpages/a/accelerate+sea-level+rise

osv, osv, osv.
Redigeret d. 30-01-2021 15:21
30-01-2021 18:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Så længe satellitmålingerne ikke kan bekræftes af kystmålinger eller lignende så kan de ikke tillægges betydning.

Den med at havniveauet ude på det åbne hav stiger med den dobbelte hastighed (rundt regnet) årti efter årti end den gør inde ved kysterne, tro jeg ikke på.

I øvrigt så er det også resultatet fra kystmålingerne, som er afgørende i relation til kystsikringen.
30-01-2021 18:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Stormflodspælen i Ribe se1634 6,01 m over normalvande.
30-01-2021 21:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I 1634 kaldes var det den anden store manddrukning, som hærgede. Denne stormflod skønnes, at have kostet imellem 8.000 og 15.000 mennesker livet. Som årstallet fortæller, så skete dette under den lille istid.
30-01-2021 22:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Peter Villadsen skrev:
Dvs. hvis vandstandsstigningen i 1990 var 2 mm/år så øges vandstanden med 0,1 mm årligt og i 2020 er vandstandsstigningerne så over 5 mm. Igen et tydelig bevis på at der er ingen realitetssans overhovet hos klimaindustriens medløbere.


Underlig arrogance uden at have noget at have det i.


Men modsat benægterne, så har jeg faktisk noget at have det i:

https://www.dtu.dk/english/news/2020/02/ny-forskning-underbygger-accelererende-globale-havstigninger?id=b2b4a1a9-aaca-4ace-8fdd-645a8ed219cc

https://skepticalscience.com/decelerating-sea-level-rise.htm

https://www.carbonbrief.org/global-sea-level-rise-began-accelerating-30-years-earlier-than-previously-thought

https://www.carbonbrief.org/explainer-how-climate-change-is-accelerating-sea-level-rise

https://www.pnas.org/content/115/9/2022

https://climate.nasa.gov/news/2680/new-study-finds-sea-level-rise-accelerating/

https://www.nature.com/articles/s41558-019-0531-8

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level

https://www.sciencemag.org/news/2020/11/seas-are-rising-faster-ever

https://phys.org/news/2019-08-global-sea-1960s.html

https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/03/sea-level-rise-accelerating-us-coastline-scientists-warn

https://www.science.gov/topicpages/a/accelerate+sea-level+rise

osv, osv, osv.


https://thehill.com/changing-america/sustainability/climate-change/481462-sea-level-rise-is-accelerating-along-us-coasts

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027311772030034X

https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-4-sea-level-rise-and-implications-for-low-lying-islands-coasts-and-communities/

https://insideclimatenews.org/news/12022018/sea-level-rise-accelerating-satellite-study-coastal-flood-risk-antarctica-oceans/

https://www.climatecentral.org/news/study-reveals-acceleration-of-sea-level-rise-20055

enhver diskussion om, at der ikke sker en acceleration i havniveau stigninger er religion eller manifest drevet.
30-01-2021 22:35
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Peter Villadsen skrev:
enhver diskussion om, at der ikke sker en acceleration i havniveau stigninger er religion eller manifest drevet.


Hvornår begyndte denne acceleration i havstigningen?

Der er en fysisk måling som viser den?
30-01-2021 22:44
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
kulden-varmen skrev:
Peter Villadsen skrev:
enhver diskussion om, at der ikke sker en acceleration i havniveau stigninger er religion eller manifest drevet.


Hvornår begyndte denne acceleration i havstigningen?

Der er en fysisk måling som viser den?


Gå igang med at læse links, der får du svar på dine spørgsmål.
30-01-2021 23:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
kulden-varmen skrev:
Peter Villadsen skrev:
enhver diskussion om, at der ikke sker en acceleration i havniveau stigninger er religion eller manifest drevet.


Hvornår begyndte denne acceleration i havstigningen?

Der er en fysisk måling som viser den?


Deceleration startede for 6 - 8 år siden


Redigeret d. 30-01-2021 23:37
30-01-2021 23:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Resultaterne fra satellitmålingerne kan bare ikke bekræftes på anden måde, som f.eks. af kystmålinger.
31-01-2021 02:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
kulden-varmen skrev:
Peter Villadsen skrev:
enhver diskussion om, at der ikke sker en acceleration i havniveau stigninger er religion eller manifest drevet.


Hvornår begyndte denne acceleration i havstigningen?

Der er en fysisk måling som viser den?


Gå igang med at læse links, der får du svar på dine spørgsmål.


Disse skrifter er jo forfattet af klimaindustriens ypperste og er dermed ubrugelige, eller klimadisciplenes hellige skrifter..
Redigeret d. 31-01-2021 02:07
31-01-2021 08:13
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Disse skrifter er jo forfattet af klimaindustriens ypperste og er dermed ubrugelige, eller klimadisciplenes hellige skrifter..


Alle ved, at du bare er benægter og ikke kan finde ud af at søge reel information.

Lær at læse og bliv klogere
31-01-2021 09:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg kan kun gentage: Resultaterne fra satellitmålingerne kan ikke bekræftes på anden måde. Det kunne f.eks. være via kystmålinger eller tilsvarende. Alene af denne grund kan man ikke stole på resultaterne fra satellitmålingerne.
31-01-2021 09:52
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Peter Villadsen skrev:
kulden-varmen skrev:
Peter Villadsen skrev:
enhver diskussion om, at der ikke sker en acceleration i havniveau stigninger er religion eller manifest drevet.


Hvornår begyndte denne acceleration i havstigningen?

Der er en fysisk måling som viser den?


Gå igang med at læse links, der får du svar på dine spørgsmål.


Det har jeg prøvet, jeg var åbenbar for dum eller ikke helligt nok til at se lyset. Men da du har læst linksene grundig og har set lyset, så må du kunne se hvor når sammenhængen imellem CO2 og denne acceleration i havstigningen sker.
31-01-2021 09:57
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Det har jeg prøvet, jeg var åbenbar for dum eller ikke helligt nok til at se lyset. Men da du har læst linksene grundig og har set lyset, så må du kunne se hvor når sammenhængen imellem CO2 og denne acceleration i havstigningen sker.


Jeg tror desværre det er evnerne, der mangler.
Det kan jeg desværre ikke hjælpe med, så god dag.
31-01-2021 10:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og det skulle komme fra hr. Villadsen
31-01-2021 11:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Disse skrifter er jo forfattet af klimaindustriens ypperste og er dermed ubrugelige, eller klimadisciplenes hellige skrifter..


Alle ved, at du bare er benægter og ikke kan finde ud af at søge reel information.

Lær at læse og bliv klogere


Læs klimaforskningen og overbevis dig selv om at det er noget sludder https://www.klimadebat.dk/forum/holocaene-klimatiske-optimum-d12-e3946.php#post_81846
Redigeret d. 31-01-2021 11:16
31-01-2021 19:49
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Læs klimadebat,dk og .få et grin over benægternes fortvivlede kamp mod forskningen.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Holocæne Klimatiske Optimum:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
The Holocene OPTIMUM revisited022-03-2021 20:45
Holocene optimum214-02-2021 13:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik