Husk mig
▼ Indhold

Hvad er der da galt?Side 3 af 3<123
27-06-2012 12:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ups! Hun har jo også et glimt i øjet!

Men det har ham den hærdede socialist ik'!
27-06-2012 21:09
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Nej, øjnene ser ud til at være slukket på alle gangsterne.Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
28-06-2012 10:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Morten

Har gangstervældet og totalitære styreformer mon snegen sig ind i den danske radiofoni DR, og undertrykker den fri meningsudveksling..

SOm du jo ved er en Delphi en ivrig debatdeltager og da særligt når de røde hunde tage miljøspørgsmål som møller, vandmiljø kulforbrug mm op, og det som altid i den hellige sags tjeneste.

Og for nu 14 dage - 3 uger siden var der en udsendelse på DR, Bag facaden om landbrugets sprøjtegifte og om landmænd som importerede sprøjtegifte fra udlandet som var ulovlig i danmark.. Og herunder landmænd som importerede gødning...

Og på udsendelsens Hjemmeside var der en blok hvor der efter udsendelsen kunne diskuteres...

Og vupti var Delphi der med indlægget her se:HCJeg syntes ikke helt jeg kan genkende din positive tilkendegivelse omkring rensningsanlægs pålidelighed og driftsikkerhed for byerne omkring Mariager Fjord hvis jeg ser på Københavns rensningsanlæg Lynetten.Fra på lynettens hjemmeside kan findes rensningsanlæggets egenkontrol af udledninger her fra 2010-rapporten fra side 27 se http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/1/10001/Udklip~108.PNG F.eks. den 23/11/2010 ledes der 378.000 ton vand gennem anlægget og hver liter vand indeholder 14,14 mg fosfor... Eller ca 5,3 ton ren fosfor ud i vandmiljø den dag, fra København! Hvor mange ton ren fosfor mon de famøse landmænd samlet set ulovligt har importeret fra udlandet!Herunder København og Lynettens påvirkning af vandmiljøet over de sidste 25 år!Rensningsanlægget lynettets betydning for iltsvind og fiskedød i Øresund se http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SnKY_nRgvC4#!Op gennem 80'erne udledes alene fra Lynettet 1 mio ton slam årligt til Øresund og anlægget er først i ordentlig drift op i 90'erne hvor der altså i den mellemliggende tid er ledt enorme mængder slam ud i Øresund, og det alt imens exorbitant bekostelige vandmiljøplander som skal minimere iltsvind og fiskedød de iværksættes, som i praksis har været nyttesløse...Men! Ikke nok med det!Ved overløb den 2/7/2011 måles markant forhøjede fosfor-koncentrationen i øresund og den findes forhøjet koncentration af fosfor og med øget iltsvind tilfølge...Altså i 2011!Konklusion de Moderne rensningsanlæg udleder stadig massive fosfor-mængder til vandmiljøet den dag i dag, og det gør de anlæg som virker omkring Mariager Fjord med sikkerhed også...Og derefter

Med Svend Auken og den folkelige bevægelse omkring miljøtiltag (Danmarks Naturfredningsforening) udvikler der sig en i den grad ligegyldighed over for miljøbelastning til fordel for populistiske og i bedste fald nyttesløse tiltag omkring miljøspørgsmål som den dag i dag præger de handlinger som i værksættes.. Altså egoistiske og ligegyldige politiske strømninger sammen med fordomme og uvidenhed og et nært ved indædt had til den danske landbrugssektor i store dele af det politiske spekter og blandt miljø organisationer muliggør disse voldtægter mod den danske natur og miljø med fatale følger.. Altså! Man ved op gennem 80 og 90'erne fra udenlandsk forskning, som er fastslået i utallige afhandlinger og forskningsresultater fra forskningsmiljøer ved verdens universiteter allerede i 70'erne at fosfor er den altovervejende faktor som trikker iltsvind og fiskedød mm. Så siger det simplethen alt om den aldeles nyttesløse og popurlistike danske politik at man tillader at København udleder op til 1 mio ton slam årligt som er fuld af netop fosfor, når de danske myndigheder netop har fokus på iltsvind og fiskedød i de indre danske farvande og man i stedet jagter landbrugets kvælstof (som endda sker den dag i dag). Eller hvis man antager slagteriet i Hobro fra 50'erne og frem til det lukkes i 90'erne udleder gennemsnit 10 ton organisk affald dagligt! Hvor mon denne mængde er den dag i dag! Naturstyrelse og Danmarks Naturfredningsforening har en udtalt evne til at se den dårlige udskiftning fra fjorden som et problem, når det gælder landbrugets afsætning til fjorden, det kniber lidt mere med de enorme mængder der er tilført fjorden over de sidste 50 – 60 år, hvor kilden er andet end landbruget.Det er ikke uden grund Danmark indtager en 4 plads som det land der belaster verden ressourcer mest og endda mere end USA se http://ing.dk/artikel/129232-danskere-bruger-flere-ressourcer-end-amerikanere Og det er navnlig alt det kul vi sviner bort i håbløse energisystemer. Det socialdemokratiske ministre siden 80'erne og navnlig Svend Auken med jubeltilråb af store dele af den danske befolkning (og det endda den dag i dag) har fået lov at smadre af fornuftige ting, det er simpelthen utilgiveligt. DE forslag kraftværksforeningen med ELSAM i spidsen fremkom med omkring tiltag med Nordsøgassen det var simpelthen så unikt og på alle måder økonomisk og miljørigtige/ansvarlige ting som kraftværksforeningen promoverer som i parksis udfoldes med Avedøre blok 2 som forbruger biomasse (halm og træ) sammen med naturgas og yder enorme el-virkninger af de omsatte brændsler og miljøbelaster en brøkdel af det svineri som udfoldes i dag.. I dag må vi konstatere, at 100 Twh af landets samlede energiforbrug på 240 Twh energi årligt, det sløses bort i exorbitant bekostelige energisystemer som indeholder så mange konflikter og flaskehalse at denne enorme energimængde ender med at afsætte 26 Twh strøm i 2010 efter møllerne havde afsat 8 Twh. Hvis man går ind og ser det grønne regnskab for et københavnsk kraftværk som Amagerværket så bruger det i 2010, 6 Twh brændsel hvor 75 % er kul, det evner lige at omsætte 29 % af brændslernes energi til strøm fordi i store dele af produktionstiden omsættes kullene kun til fjernvarme fordi der ikke er brug for alt det strøm fjernvarmeproduktionen afsætter fra kraftvarmeværker. Kul skal i dag yde 45 – 47 % strøm i de danske kraftværker hvis ikke de er plaget af alle de konflikter som håbløse og populistiske politiske aktører har stået fader til!
Nutidens ridefogeder!Det er jo ikke uden grund at VK-regerings forslag som landbruget havde accepteret om at 10 m bræmmer langs åer, søer og vandløb skulle tilplantes med energipil eller energiafgrøder, at det forkastes af den nuværende regering med fatale følger for natur og dyrelive med en aldeles unødvendigt belastning af naturen med fosfor..Al forskning viser at netop et udviklede rodnet fra træer og buske fanger fosfor og binder denne fosfor.. Men Nej Nej! Minister Mette Gjerskov i bedste auken-stil stiller det samlede danske landbrug 95 mio i udsigt for ekspropriation af enorme dyrkningsarealer som tvinges igennem via lovgivningen, som danske landmænd nu i store træk uden beregning skal stille tilrådighed for den samlede danske offentlighed som i praksis skal have fri adgang til landbrugets arealer altså de 10 m bræmmer og med det resultat at nu fanges mindre af landbrugets fosfor når der ikke er rodnet til at fange denne fosfor..Hold da kæft hvor er det arrogant!


Og så denne :

Man kan med stor fornøjelse læse Nordmandens Peder Wirstad's mange særdeles saglige indlæg på ind.dk/debat om landbrugets miljøbelastning af grundvand og miljøet i øvrigt. Et af de mange gode indlæg se LinkPræsident Dwight D. Eisenhower så allerede i 50'erne, det meget farlige i store organisationer, som den opkommende militærindustri ville blive, og netop blive en markant magtfaktor i det amerikanske samfund, sammen med embedsværket i forsvarsministeriet og det politiske system. Et organ med monopol på stort set alt, for at drive militærproduktionen frem, og det i den praktiske verden i USA! En evne til at sprede angst i befolkningen (russerne kommer), fordreje embedsværket i Pentagon (gode stillinger i våbenindustrien er tillokkende) og via frygten i befolkningen, åbner de politiske ansvarlige statskassen på vid gab!Der er en slående lighed medlem militærindustrien i USA og embedsværket i statsadministrationen i USA og miljøorganisationer i Danmark med Dansk Naturfredningsforening som ledende og embedsværket i miljøministeriet, naturfredningsnævn, naturstyrelse mf op gennem 80'erne og 90'erne og til i dag. Der sker en symbiose mellem de tre! Befolkningen, embedsværket og miljøorganisationerne, hvor rå magt og begærlighed er de drivende faktorer i embedsværket og navnlig hos miljøorganisationerne, hvor løgn, fortielser og bevist fordrejninger nærmest er en selvfølge, i den hellige sags tjeneste, at tryne det danske landbrug (og industrien) mest mulig uanset konsekvenserne for miljø og omkostninger for det samlede samfund!Bruge så mange 100-erde milliarder på vandmiljøplaner mm siden 80'erne og nu de sidste nye skrig på stammen, over behovet for nyttesløse tiltag, nemlig vandrammedirektivet, det er jo skandaløst.. Har nogen i det hele taget gjort sig nogen overvejelser om hvor meget alle disse nyttesløse tiltag, de i sig selv miljøbelaster ved bare at blive etableret.. Beton, jern mm skal produceres og drift osv.Lomborgs film om vandmiljøplanens nyttesløse virkning, til enorme milliardbeløb og Formand (i 80'erne) for Danmarks Naturfredningsforening David Rehlings mediestunt se http://www.dr.dk/DR2/D/Der_er_noget_galt_i_Danmark/De_6_film/lomborg.htm


Herefter blev hjemmesiden lukket og har ikke været åben siden se www.dr.dk/DR1/Dokumentar/2011/Bag_facaden/Udsendelser/Foraar_2012/bag+facaden+-+landbrugets+skjulte+gift.htm#/
Redigeret d. 28-06-2012 10:41
28-06-2012 12:05
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Det er jo sarkasme når jeg skriver at pressen skal smadres, men jeg forstå godt tanken; "ja det kunne nu også være det same." Vi sidder jo i det samme hver dag her på sitet, at pressen nægter sin fornemste opgave, nemlig at være kritisk i forhold til substansen. Det er som med trender og politisk korrekthed, der låser store dele af befolkningen fast i en kæmpe tvangstanke, hvorved de mister alt sund fornuft. De kan fx ikke længere se det fornuftige i at en landmand tjener sin løn ved at producerer landbrugsvare, eller det ufornuftige i at en masse mennesker tjener sin løn ved at sprede tvivlsom propaganda. Eller det fornuftige i at iltsvind sikkert kommer igen med jævne mellemrum da grundig forskning faktisk har påvist at dette er naturens lune. Eller det ufornuftige i at tro på CAGW når teoriens evidens står og falde med om den almindelige grundforskning man foretog for indtil for 15 år siden var fuld af fejl, altid således de naturlige temperatur udsving nærmest ikke længere skulle eksisterer. Ja, okay. den sidste her var lidt kringlet, (omend ret præcist) men det skyldes jo netop vanviddet, at det er kommet nået så vidt.

Men hvordan får vi banket fornuft ind i knolden på pressen? De er jo ellers almindelige intelligente og uddannede folk, som i mange sammenhænge ellers er skarpe nok. Jeg har ikke svaret. Vml gider de jo ikke læse. Intuition bruger de ikke, da de er forudindtaget og sikkert allerede mener at deres standpunkt skyldes - netop intuition. Bøn til Gud om hjælp til selvransagelse for eventuelt at få afdækket fatal vildførelse, kan næppe forventes, da de fleste vel sagtens er ateister. Nej, jeg må melde pas.
29-06-2012 12:27
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Om selvsving:
Se:

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ss1SDvFVgis
29-06-2012 13:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Om selvsving:


Er et af de mere begavede medlemmer af Klubben for indsigtsfulde gentlemen nu ude i en eller anden konklusionen omkring hankøndets sexuelle formåen (eller mangel på) som leder til idiotiske og inkompetente medlemmer af det fældes samfund, eller hvad?
Redigeret d. 29-06-2012 13:30
29-06-2012 14:14
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Slet ikke. Tænk på gangsteren fra Italieneren hvis seksuelle formåen næppe kan drages i tvivl.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
30-06-2012 09:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Tænk på gangsteren fra Italieneren hvis seksuelle formåen næppe kan drages i tvivl.


Nej en sand matsio, der har kørt Italien godt og grundigt i sænk!

Men hvor er unikumet her henne i hele den samlede sammenhæng se
En person med stor hang til at dele ud af den fældes kasse til (næsten) alles

bedste!
30-06-2012 09:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
SÅ sørme om ikke Danmarks RAdio er kommet online nu efter 14 dage, med hjemmesiden Bag Facaden se Link
30-06-2012 10:56
Morten Riber
★★★★★
(2298)
For lige at nævne en tredje ting til at ødelægge den gode weekend og feriestemning med så nævner de netop i nyheder i dag at priserne i danskernes butikker sammenlignet med priserne i Tyskland? Ca. ½ pris på ganske almindelige dagligvare. Fynboer valgfarter efterhånden til grænsen for at handle.
30-06-2012 11:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der har du jo så lige overset en detalje! I Tyskland der har de skam ikke dette veludviklede samfund vi i Danmark er stillet til rådighed og herunder med gode og omsorgsfulde mennesker som ozlem cekic mf.

I danmark bliver vort liv tilrettelagt fra vugge til grav og den slags det koster altså!
30-06-2012 13:47
Morten Riber
★★★★★
(2298)
...omsorgsfulde mennesker som kan gælde os med at bruge vores penge, mener du vel? Ja, men jeg er skam også heeelt vild glad for sådan nogle typer.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
30-06-2012 13:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
omsorgsfulde mennesker som kan gælde os med at bruge vores penge, mener du vel


Også i den grad lige mine ord eller tanker bag de fremførte ord.

NU er det bare sådan bag alle de exorbitante anstrengelser for at yde omsorg for det samlede samfund gennem de sidste 40 år, når man ser lidt på resultatet om hvordan det er gået! Så er resultatet endog noget nedslående.
30-06-2012 18:47
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Så er resultatet endog noget nedslående.


Ja, men det skal du SLET ikke bekymre dig om
sådan at du kommer i tvivl om fremgangsmåden. Som omsorgsfulde menneske har vi jo indset at vi bare skal give den endnu mere gas
og bare bruge statens penge endnu hurtigere...

Redigeret d. 30-06-2012 18:48
30-06-2012 22:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja, men det skal du SLET ikke bekymre dig om


Johe... Nu er jeg jo nok klar over jeg ikke besidder de rette socialbeviste tankereskaber... Men alligevel! Kan man ikke bare sådan ligeså forsigtigt spørge, altså lig-så lig-så forsigtigt om ikke der er noget succeskriteria for alt det ståhej som dette velfærdssamfund det nu sætter i gang, for mine penge....
Redigeret d. 30-06-2012 22:55
01-07-2012 00:04
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Johe... Nu er jeg jo nok klar over jeg ikke besidder de rette socialbeviste tankereskaber... Men alligevel! Kan man ikke bare sådan ligeså forsigtigt spørge, altså lig-så lig-så forsigtigt om ikke der er noget succeskriteria for alt det ståhej som dette velfærdssamfund det nu sætter i gang, for mine penge....


Nej da, det kan man på ingen måde. Forstår De da ikke at det er FORBUDTE TANKER, hr. Delphi?

En vanære mod godheden. Et farvel til forståelsen af selve kærlighedsbegrebet. Fortabelsen af alle nære og gode følelser. Udhuling af intellekt og begyndende hjernesvind. Et forstadie til en tilstand som sombie. Uha!

Se:
01-07-2012 09:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
En vanære mod godheden. Et farvel til forståelsen af selve kærlighedsbegrebet. Fortabelsen af alle nære og gode følelser. Udhuling af intellekt og begyndende hjernesvind. Et forstadie til en tilstand som sombie. Uha!


Hvad er nu det for noget kold og nedværdigende snak, om det som holder hånden under de svageste i samfundet nemlig velfærdssamfundet... Det du jo faktuel fremfører er: At velfærdssamfundet skaber ligegyldige og egoistiske medlemmer som mere og mere tænker på sig selv i takt med de bliver dummere og dummere og fine ting som omsorg for næsten og simple ting som gemen hjælp mellem individer som samlet øger livskvaliteten og styrker selv det kollektive liv via gemen lykke ved simpelthen at klare og overvinde livets strabadser i synergi med næsten, hvor der jo som sagt kan udvikles så meget fine ting som at holde af og udvise omsorg for medmennesket.. Huha tror du da ik' du skulle søge terapi eller psykisk hjælp af en art
01-07-2012 10:20
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hvad er nu det for noget kold og nedværdigende snak, om det som holder hånden under de svageste i samfundet nemlig velfærdssamfundet... Det du jo faktuel fremfører er: At velfærdssamfundet skaber ligegyldige og egoistiske medlemmer som mere og mere tænker på sig selv i takt med de bliver dummere og dummere og fine ting som omsorg for næsten og simple ting som gemen hjælp mellem individer som samlet øger livskvaliteten og styrker selv det kollektive liv via gemen lykke ved simpelthen at klare og overvinde livets strabadser i synergi med næsten, hvor der jo som sagt kan udvikles så meget fine ting som at holde af og udvise omsorg for medmennesket.. Huha tror du da ik' du skulle søge terapi eller psykisk hjælp af en art


Hvad jeg siger, er vist nok det modsatte som du angriber mig for. Hø. Eller? Tja, det bliver måske en smule forvirrende?

Özlem siger hun gerne vil følge hjertet. Så skidt med hun ikke er så god en strateg. Okay, så langt så godt. Nu er der bare lige det at når du følger hjertets vej, så er det ikke megen plads til at stille følgende spørgsmål:

Kan man ikke bare sådan ligeså forsigtigt spørge, altså lig-så lig-så forsigtigt om ikke der er noget succeskriteria for alt det ståhej som dette velfærdssamfund det nu sætter i gang, for mine penge....


Desværre, men det er altså sådan jeg opfatter det når jeg lytter ind bag ved de mange forplumrende ord. Du er kapitalen, ikke? Du skal bare pung ud. Susses skal du ikke bekymre dig om, (med mindre du da kan se det som en succes at du bliver fattig i takt med at hele lortet skrider) Stiller du spørgsmål er du blot en følelsesforladt grådig kapitalist. End of story.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
01-07-2012 10:33
Morten Riber
★★★★★
(2298)
At følge sit hjerte er i øvrigt noget af det mest gak gakkede healere og den slags folk har opfundet i nyere tid. Det lyder da besnærende, men jeg tror det går galt for dem fordi de forveksler det med at lytte til sin samvittighed. De glemmer at hjertet er egoistisk i modsætning til samvittigheden. Den gør nemlig oprør når du tænker egoistiske tanker, og så får du jo kvaler.

Redigeret d. 01-07-2012 10:42
01-07-2012 11:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jamen det er da meget fint så nedlægger vi velfærdssamfundet til fordel for næstekærlighed og fældes omsorg for hinanden når det er så meget bedre end det som virker i dag
01-07-2012 14:16
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Er det den vej din samvittighed byder dig at gå?


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
01-07-2012 15:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi vil skam gerne ha' mere næstekærlighed, men er også realist og ser horder af religiøst forstyrrede hattedamer som ikke ved noget som helst om livets sande indhold og ditto udførsel, at de skal tage varre på samfundets elendighed...
Redigeret d. 01-07-2012 15:38
01-07-2012 20:33
Morten Riber
★★★★★
(2298)
...og som følger deres hjerter hvilket i princippet kan dække over hvad som helst.Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
01-07-2012 21:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
.og som følger deres hjerter hvilket i princippet kan dække over hvad som helst.


Som

02-07-2012 01:49
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Bankdirektørens trofaste kone? Hun stemte da helt sikkert konservativt lige som sin mand? Jeg tror næppe hun lyttede til spåmænd og healere. Nej, hun lyttede til videnskaben og lærte om alle de fæle bakterier der fandtes på de uhumske offentlige toiletter.


Maud
07-07-2012 11:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
HVordan mon fruen ville stille sig til fri hash!
07-07-2012 14:01
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Som med alt muligt andet. Forandreinger - nej tak, eller fire dage i sengen.

Men hvad ville hun sige hvis Varnes kom hjem med noget de skulle ryge sammen næste lørdag aften?


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
08-07-2012 19:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sognepræst Kathrine Lilleør i berlingske:

Der er to Christiania'er. Der er det Christiania, hvor teenagerne duller rundt og er på hippie-museum, hvor pæne damer iført børnebørn tager på julemarked, og hvor jakkesæt køber lidt tjald til weekenden. Og så er der det Christiania, hvor politiet ikke tør komme. Siden august sidste år har politiet ikke bevæget sig ind på fristaden. Ligesom når man leger røver og soldater, har virkelighedens røvere et helle. Det er blevet benyttet mindst seks gange i det forgange halve år, hvor mænd, der har slået andre ned og berøvet dem, er løbet i sikkerhed på Christiania. Formand for Københavns Politiforening Claus Oxfeldt udtaler, at det er "forbundet med livsfare" at sende politifolk ind på Christiania.

Det er klar tale, og da det blev offentliggjort forleden, fik især de borgerlige politikere travlt med at blive vrede på politiet over, at de ikke har sagt det før. Tom Behnke (K) anklagede ligefrem direktøren for Københavns Politi Johan Reimann for at have fortiet sandheden for retsudvalget. Hvortil formanden for retsudvalget Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) svarede, at Tom Behnke er "uvederhæftig", der har ikke været noget galt med Reimanns orientering, retsudvalget har skam accepteret, at bekæmpelsen af kriminalitet på Christiania er et "langtidsprojekt". Ordstridigheder, der blot er udtryk for den skizofreni, hvormed fristaden behandles på Christiansborg og i offentligheden.

På den ene side har vi en charmerende flipper-lagune, der nostalgisk glimter i solen, og som tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) har tilladt kan købe sig selv for et latterligt lille beløb på under 100 millioner. Rent røverkøb. Placering ved København, kanaler, herlighed alt inklusive. På den anden side har vi hashhandel i millionklassen, der illegalt forvaltes af rockere og indvandrere, som åbenbart er så farlige, at politiet må holde sig væk. Der er svimlende summer på spil. Christianitten Timothy Harwood, der for to måneder siden fik en pusherdom for hashhandel fra en lille bod på Christiania, nåede at bruge 3.583.027 kr. fra 2010 til 2011. Der er således mange, der har interesse i, at Christiania bliver bevaret, og de er ikke blomsterbørns børnebørn alle sammen.

Man skal være dummere end politiet tillader, hvis man tror, at et selvejende Christiania ændrer noget som helst. Og man skal være mere naiv end en ung pige i vår, hvis man tror, at politiet kan løse problemet med nok så langsigtede planer. Løsningen ligger selvfølgelig lige for, og har gjort det i årevis, men man skal være et meget ungt medlem af Enhedslisten for at sige det højt. Pernille Skipper (EL) mener, at hashhandlen skal legaliseres. Et glimrende og indlysende lovgivergreb om ondets rod. For ondet er ikke hash, men forbuddet mod at sælge den. Faktum er, at hashhandlen blomstrer, fordi efterspørgslen er stor. Ikke kun fra stofmisbrugere men fra folk med uro i kroppen og konstante smerter og folk, der ligeså gerne ryger en pibe, som de drikker et glas vin. Hvorfor har vores politikere røde som blå ikke for længst lovliggjort handlen, drænet Pusherstreet for varer, og trukket millionerne ud af rockernes hænder?

Fordi vores lovgivere frygter vælgernes dom mere end lovløse områder. De tror, de er valgt til at træffe lette beslutninger. Men det er forkert. De er valgt, fordi de skal træffe de rigtige.
08-07-2012 20:54
Morten Riber
★★★★★
(2298)
NU er det vist på tide at bagmanden roser sin formand for sit klarsyn og sine meget eminente analytiske evner. Bestemt værdigt for formanden i denne klub.
08-07-2012 22:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
NU er det vist på tide at bagmanden roser sin formand for sit klarsyn og sine meget eminente analytiske evner. Bestemt værdigt for formanden i denne klub


Ingen tvivl om at klubben er besmykket med kloge individer og som i øjeblikke har mere klarsyn end det ellers meget høje niveau, byder på!

Men hvad gør denne højt begavet flok af medlemmer af klubben ved den øvrige del af samfundets hobe af lutter ligegalde stemmekvæg, som udmærker sig ved end ikke at ha' noget øjeblik overhovedet!
Redigeret d. 08-07-2012 22:12
08-07-2012 23:36
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Ifølge VmL står det klart at det vil tage generationer at få løftet menneskeheden op på et højere niveau. Formegentlig forholder det sig sådan at Gud ikke inkarnerer englene (i bogen kaldet de yngste) med det formål at løfte menneskehedens niveau førend VmL er blevet integreret i vores officielle religion. Med andre ord, kirken skal først reformeres. Men når det engang er sket vil de yngste formegentlig igen blive inkarneret med en intelligens der siger spar to, og så vil verden se en slagkraftig kirke i stand til at lægge en etisk linje som aldrig før er set i verden. Frihed, tolerance, tilgivelse, medfølelse mv. vil blive serveret i sin smukkeste form, og altså ikke i de sædvanlige misforståede former vi dagligt går og brækker os over. Men som sagt, det er ikke lige om hjørnet. Desværre.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
08-07-2012 23:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
og altså ikke i de sædvanlige misforståede former vi dagligt går og brækker os over


Alla Maude Varnæs når hun er værst!
09-07-2012 08:22
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Alla Maude Varnæs når hun er værst!


Jo, når hun er værst. Det er nok ikke helt ved siden af. Vi er ovre at tale om hykleri nu, og ja, det findes i stor stil over hele det politiske spekter. Det er da også noget jeg kan tage mig selv i, og faktisk tror jeg ingen går fri.

Vores tids helt store hykleri går på at være miljøbevidst, gå ind for at CO2 forureningen skal nedbringes, samtidig med at man selv foranlediger et stadig større udslip af CO2.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
09-07-2012 09:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ifølge VmL står det klart at det vil tage generationer at få løftet menneskeheden op på et højere niveau. Formegentlig forholder det sig sådan at Gud ikke inkarnerer englene (i bogen kaldet de yngste) med det formål at løfte menneskehedens niveau førend VmL er blevet integreret i vores officielle religion. Med andre ord, kirken skal først reformeres. Men når det engang er sket vil de yngste formegentlig igen blive inkarneret med en intelligens der siger spar to, og så vil verden se en slagkraftig kirke i stand til at lægge en etisk linje som aldrig før er set i verden. Frihed, tolerance, tilgivelse, medfølelse mv. vil blive serveret i sin smukkeste form, og altså ikke i de sædvanlige misforståede former vi dagligt går og brækker os over. Men som sagt, det er ikke lige om hjørnet. Desværre.


Du er meget præcis i din udmelding omkring skrifterne i VML:

Ku' du uddybe inkarnation i forbindelse med VML i forbindelse med VML som officiel religion eller når den nuværende erstattes.

Der er ingen tvivl om at folkekirken har flyttet sig så evig langt fra alt som er brugbart som rettesnor i menneskets liv at det er lige til lossepladsen...
Redigeret d. 09-07-2012 09:17
09-07-2012 16:51
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Ku' du uddybe inkarnation i forbindelse med VML i forbindelse med VML som officiel religion eller når den nuværende erstattes.


Der er tale om en fortolkning og gætværk fra min side når jeg skriver om de yngstes intelligens under fremtidige inkarnationer, men mine formodninger bygger på det der fortælles om tidligere praksis og ideen med genvejen, altså frembringelsen af bogen VmL og diverse værker. Dertil kommer alt skriveriet og korrespondancen fra Johanne Agerskov(som skrev VmL mv), som fulgte i kølvandet af bogudgivelserne. Heri fremgår det at hun stadig er i dialog med sin afdøde far som jo arbejder under Guds ledelse. Her får vi at vide at Gud ikke ønsker at kredsen omkring Johanne skal stifte en ny religion da biskopperne vender ryggen til værket, men derimod lade budskabet udbrede sig stille og roligt fra person til person.

Jeg lægger til dels vægt på et svar vi får i SOS2, Sp. 72 hvor vi får at vide at de faldne engle (de ældste) som blev inkarneret af deres leder (den ældste af de ældste) startede nogle dekadente kulturstrømninger som de yngste ikke ville være i stand til at vende uden videre. Se:

"Disse "Nutidsstrømninger" eller denne "Nutidskultur" - hvad man nu end vil kalde disse Foreteelser - skyldes dels de af Ardor inkarnerede Ældstes Førerskab i dekadent Retning, dels inkarnerede fremskredne Menneskeaander, som, i den jordiske Tilværelse, mener om sig selv, at de er i Stand til at give de talrige Kunstarter eller de religiøse Afskygninger nyt Liv, og som derigennem søger at paatrykke "Tidsaanden" deres aandelige Stades Særpræg og Stempel. Det siger sig selv, at formaar de inkarnerede Yngste ikke at bringe deres Medmennesker til den fulde Forstaaelse af: at Tidens Smag, talrige af Tidens Forlystelser, Tidens Kultur og Kirkens Lære staar i Dekadancens Tegn, da er deres Førerskab ikke meget værd. "

NU kommer det svære, for det er ud fra dette jeg fortolker BB (bispebrevet). BB er meget omdiskuteret idet en del VmL tilhængere mener at dette brev til biskopperne IKKE er velsignet af Gud, men forfattet mens Johanne har været under mørkets indflydelse. Det kan ikke være den ældste eller nogen diskarnerede ældste der har været på spil, for på det tidspunkt var der kun de inkarnerede ældste tilbage. Resten havde "overgivet" sig til Gud. Altså kan det kun være de inkarnerede ældste der under søvnfrigørelse der har påvirket hende, eller optegnelser i æteren (det astrale mørke). Begge dele mener jeg er udelukket.

Problemet er at formuleringen i BB visse steder mildest talt er uvenlig, helt anderledes end det vi kender fra VmL mv. disse formuleringer kan ikke være velsignet af Gud mener de, hvorimod jeg pointerer at BB er skrevet med det formål at få biskopperne til at indse alvoren i budskabet. (De danske biskopper var alle af de yngste som inden deres inkarnation havde lovet at hjælpe en reformation på vej hvis det blev aktuelt, men ingen ville risikerer at miste deres job da det galt.) VmL handler om at fortælle om Gud, englene (de ældste og de yngste), hvordan det hele startede og udviklede sig, samt give en forståelse af mørket og lyset, alt verdens stof opdelt i disse to modsætninger. Osv osv. BB derimod handler derimod IKKE om at fortælle alle disse ting. Det er jo gjort. BB har en helt anden og specifik målsætning og derfor kan man ikke sammenligne disse to skrifter. Jeg ser det derfor som et mesterværk i hvordan man giver en advarsel uden at true eller tvinge. Tvang er jo imod lysets love og derfor umuligt for Gud.

Når jeg læser BB sådan forstår jeg at de yngstes inkarnationer med høj intelligens, som har været almindeligt indtil VmL's udgivelse ville komme i fare. Det er det der formuleres som "forbindelsen til menneskeheden" Tilbage vil "kun" være inkarnationer indenfor lægevidenskaben og så de almindelige inkarnationer ved voldtægtsramte kvinder. En ordning der sker fordi Gud sørger for at ingen bliver udsat for modgang de ikke har karmagæld til. Man må jo ikke slå ihjel og det gælder også fostre. En voldtaget kvinde er altså tvunget til at bære sin overgrebsmands barn, og som en kompensation bliver en af de yngste inkarneret til barnet så den lyse og kraftfulde ånd kan modvirke den ofte dårlige genetiske arv mv. Det var et sidespring.

Jeg spørger imidlertid mig selv om jeg ser tegn på at Gud stadig inkarnerer de yngste med en højn intelligens, og svaret er klart nej. Jeg ser ingen "fakkelbærer" på linje med fx guldalderens kunstnere, som vi jo kender så godt herhjemme. Omvendt føler jeg ikke at Gud bare lader et hele sejle, hvorfor de yngste muligvis inkarneres med høj intelligens på steder hvor det brænder på, fx Pakistan hvor der jo både er atomvåben og Taliban – en skidt cocktails. Jeg har også haft i tankerne om sådan en som Svensmark kunne være en af de yngste, da vi jo får at vide at de kan blive inkarneret hvor videnskaben har brug for hjælp, men det er kun gisninger. Kun meget få mennesker er i stand til at følge mig i sådanne overvejelser. Vi får at vide at 80 % af jordens mennesker er inkarnerede menneskeånder på et så umodens åndeligt stadie at de aldrig vil finde et værk som VmL interessant. De synes bare religion er kedeligt at høre om. Kun 20% er åndeligt interesseret og af dem er kun meget få åbne overfor nye input.

- håber det gav lidt svar på spørgsmålet.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
Redigeret d. 09-07-2012 16:54
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Hvad er der da galt?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Filosofisk pessimisme siger der er noget fundamentalt galt med verden (trin 2)214-06-2013 23:21
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik