Husk mig
▼ Indhold

Hvad er terrorfinansiering..?


Hvad er terrorfinansiering..?26-08-2013 21:34
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Der kan svares kort, at det er en meget kriminel sag:

http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Aarhus/2013/03/25/170532.htm
Citat:
------------------------------
terrorfinansiering kan give op til 10 års fængsel.
------------------------------Men sådan lidt mere præcist, hvad er det så, man ikke må give penge til og under hvilken form..?

Hvis en dansk person f.eks. fatter sympati for ELF ( Earth Liberation Front ) og sender penge til resterne af organisationen, er vedkommende så skyldig i terrorfinansiering..?

Hvis ja, gælder der så det samme, hvis pengene er øremærket kun til advokathjælp og forplejning til de anklagede, og hvilke konsekvenser skal man da evt. forberede sig på..?EU's definition på terror:


http://www.euo.dk/spsv/off/alle/spoergsmaal-terrordef/
Citat:
------------------------------
Hvad er EU's definition på terror?
Svar

På Ministerrådsmødet den 13. juni 2002 blev medlemslandene enige om en definition af 'terrorisme', som blev skrevet ind i Rådets rammeafgørelse for bekæmpelse af terrorisme:
EU's Terrordefinition

"[...] forsætlige handlinger, således som de er defineret som lovovertrædelser i national lovgivning, der i kraft af deres karakter eller den sammenhæng, hvori de begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade, betragtes som terrorhandlinger, når de begås med det formål:

– alvorligt at intimidere en befolkning, eller

– uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller til at undlade at foretage en handling, eller

– alvorligt at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer:

a) legemsangreb, der kan have døden til følge

b) alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet

c) bortførsel eller gidseltagning

d) massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur, herundet et edb-system, en fast platform på kontinalsoklen, et offentligt sted eller en privat ejendom, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab

e) kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler

f) fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben samt, for så vidt angår biologiske og kemiske våben, forskning og udvikling

g) spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af oversvømmelser eller eksplosioner med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare

h) forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyningen eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare

i) fremsættelse af trusler om at ville begå en af de i litra a) til h) nævnte handlinger."
------------------------------


Her er nogle links, som måske kan hjælpe med at definere ELF:
http://earth-liberation-front.org/
http://www.targetofopportunity.com/elf.htm
http://www.originalelf.com/
http://www.elfpressoffice.org/ELF er ikke på EU's terrorliste
http://da.wikipedia.org/wiki/Terrorisme#cite_note-6
EU's terrorliste af 22.12.2009
http://www.um.dk/NR/rdonlyres/E0171831-95EA-4871-84AF-708ADFCB7058/0/R%C3%A5detsgennemf%C3%B8relsesforordningEUnr12852009.pdf
( http://kpnet.dk/artikler/eu/2002-na0620_eus_ny_terrorliste.htm )


Og ej heller på USA's
http://da.wikipedia.org/wiki/Terrorisme#cite_note-7
Foreign Terroist Organizations,January 19, 2010
http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm
http://www.fbi.gov/wanted/dt
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/international-politik/terrorisme/terrorlister/


Men så ved jeg ikke lige, hvad der sker her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Liberation_Front
Citat:
------------------------------
The ELF was classified as the top "domestic terror" threat in the United States by the Federal Bureau of Investigation in March 2001,[8][9] and its members are categorized as "eco-terrorists".
------------------------------
.
02-10-2013 11:47
Jakob
★★★★★
(9324)
.

Nå, men så lad mig prøve med et andet mere eller mindre hypotetisk eksempel:


En person spreder partisanersøm på de danske landeveje.


1. Det viser sig, at det er en ulykkelig mand, hvis søster blev kørt ned af en bil, som kørte for hurtigt, og gerningsmanden gjorde et fortvivlet forsøg på at give den skyldige trafik en lærestreg.


eller


2. Det viser sig, at det er en flok unge, som trængte til spænding og ikke var bevidste om, at det bragte andres liv i alvorlig fare.


eller


3. Det viser sig, at det er en autonom fraktion med tidligere rødder i Greenpeace, og formålet med aktionen var at få danskerne til at sænke farten af hensyn til klima, miljø og sikkerhed.


Jeg ser tre forskellige mulige motiver til den samme handling, og jeg mener nok, at nr. 3 og kun nr. 3 kan betegnes som "grøn terror".

Enig..?
Lad os sige, at en udenforstående person får ondt af gerningsmanden og ønsker at støtte ham ved at give penge til en dygtig advokat og nogle smøger i fængslet.

Er det så helt OK, eller risikerer han senere selv at blive dømt for at støtte terror, hvis den tiltalte gerningsmand ender med at blive dømt og kendt skyldig i ( grøn ) terror..?
.
Tilknyttet billede:

02-10-2013 13:36
Kosmos
★★★★★
(5375)
Er det så helt OK, eller risikerer han senere selv at blive dømt for at støtte terror, hvis den tiltalte gerningsmand ender med at blive dømt og kendt skyldig i ( grøn ) terror..?

- jeg vil mene, at denne 'debat' hører hjemme under 'LØST OG FAST', ikke under 'KLIMA OG ENERGI'!

Hvis der fandtes en kategori à là ' MEGET LØST OG LIDT FAST', ville jeg foreslå den placeret dér!
02-10-2013 21:11
Jakob
★★★★★
(9324)
.
@Kosmos


Spørgsmålet handler om klima, og det er politik, der afgør, hvad der skal være kriminelt, så derfor faldt det mig naturligt at benytte underforum "klimapolitik".


Men måske mener du ikke, at klimadebatten i det hele taget bør handle om de eventuelt mere rabiate klimaforkæmperes rettigheder, fordi du ikke synes, at den slags kriminelle mennesker bør have mulighed for at få råd til en dygtig advokat og et formildet fængselsophold, altså i modsætning til andre hårdkogte kriminelle, som har et helt kartel i ryggen, eller stor forurenende olieselskaber, som har mange millioner kroner at forsvare sig med..?

Det er især i søgen efter svar på et spørgsmål som dette, at jeg ser emnets relevans.
.
03-10-2013 00:02
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er især i søgen efter svar på et spørgsmål som dette, at jeg ser emnets relevans

- fint nok: Tiden vil så vise, om andre osse ser den!?
03-10-2013 09:29
Jakob
★★★★★
(9324)
.@Kosmos


Tiden vil jo nok nærmere kun vise, hvem der har lyst til at debattere det i denne tråd.


Men nogle Greenpeace aktivister er f.eks. for nyligt, så vidt jeg kan se, meget fejlagtigt, blevet anklaget for pirateri i Rusland.
Næste gang bliver det måske en anklage om terror, og så må man nok forvente, at det bliver aktuelt for flere at tænke over, hvordan loven om terrorfinansiering præcist skal tolkes.
Og selvom man nok undgår fængsel i Danmark, så er det min vurdering, at der også i mildere sager alligevel godt kan være nogle andre negative konsekvenser, som man ikke lige havde tænkt på i første omgang..
03-10-2013 10:12
Kosmos
★★★★★
(5375)
Tiden vil jo nok nærmere kun vise, hvem der har lyst til at debattere det i denne tråd

- ja, det var faktisk også dem, jeg havde i tankerne.
Deltag aktivt i debatten Hvad er terrorfinansiering..?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Grøn terror..? - Dyrerettighedsforkæmper Nasim Aghdam skød tre Youtube ansatte.206-04-2018 19:09
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik