Husk mig
▼ Indhold

Hvad er værst, CO2 eller forurening ?Side 3 af 3<123
27-06-2017 12:15
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Søren R Nielsen skrev:
Levetiden(kort) for H2O-molekylerne i atmos. er for mig at se uvæsentlig, da balancen sørger for umiddelbar opfyldning. -De 95% H2O er altid til stede i atmosfæren.

-Når H2O-gas går tilbage til væskefase (Regn/skyer) frigives den E, der tidligere blev optaget(gas-dannelse/fordampning).

H2O-damp er altså en meget energi-aktiv, og voluminøs (dominerende), DH-gas. -Uanset at levetiden er kortere.

Man kan sige, at den korte levetid for vanddamp (H2O) har betydning for at flytte energi fra jordoverfladen op i større højde, hvor vandet fortætter og frigiver energien, som efterflg. så kan stråle væk fra Jorden og ud i universet.

Hvis strålingen forøges - målt fra jordoverfladen, når man kigger op - så vil det øjeblikkelig føre til mere fordampning, så den overskydende energi flyttes op.

Modargumentet fra alarmisterne er, at dette tager modellerne højde for.

Modargumentet til dette er, at modellerne ikke stemmer overens med virkeligheden. Modellerne viser mere opvarmning, end man måler.
27-06-2017 12:22
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Det ville være mere interessant for os allesammen, og den eneste måde at føre debatten videre, hvis du ville argumentere.....

Jeg er uenig! Man er nødt til at have en debat for at kunne føre den videre. Det er ikke videnskab, Bugge står for. Hans fremgangsmåde er dybt uvidenskabelig og skal ikke være et eksempel til andre at følge. Det er ikke bare min personlige mening. Det er det samme, jeg har hørt fra undervisere på universitetet, som øjeblikkeligt er skredet ind, når nogle blev personlige eller politiske i meningsudvekslinger i undervisningen i naturvidenskabelige fag.


Lad os gøre et forsøg på helt banal videnskabelig debat 1.0: John Niclasen skriver, at

CO2 er en sporgas (engelsk: trace gas), og der er kun ca. 0,04% CO2 i Jordens atmosfære. Dette er 1 molekyle CO2 for hver 2.500 molekyler i atmosfæren, og bl.a. derfor har CO2 kun meget lille effekt.


Hertil må alle med en viden svarende til kemi, fysik og geografi på gymnasiets B-niveau blot svare, at kvælstof (N2) udgør 78% af atmosfæren, altså næsten 2000 gange CO2s mængde - og alligevel har den slet ingen drivhuseffekt, fordi den er helt transparent for IR-stråling. Det er ikke mængden, men den kemiske opbygning, der er afgørende.

Højere oppe i uddannelsessystemet kan man så lære, at det mere specifikt vil sige, at en gas skal have et "dipolmoment" af en slags for at være IR-aktivt - og N2 har ikke et sådant (hverken et permanent pga. en an sich skæv/asymmetrisk opbygning, eller et "vibrationelt" pga., at bindinger/atomer kan bøje og strække sig forskelligt, så symmetriske molekyler bliver midlertidigt asymmetriske).Hertil siger John Niclasen, "jamen, CO2 har et dipolmoment på 0". Og her må man igen svare, at ja, CO2-molekylet er i udgangspunktet symmetrisk og har intet permanent dipolmoment, men bindingerne ifht. C og O kan strække og bøje sig, så CO2 godt kan have forskellige vibrationelle dipolmomenter. Uanset hvor meget N2 og O2 strækker og bøjer sig, forbliver molekylerne altid symmetriske, fordi de kun består af to helt identiske atomer forbundet med én binding. Dette bør alle med en Bsc i kemi eller fysik som absolut minimum vide.

Det er ingen skam at tage fejl eller have skrevet noget forkert i farten - vi laver alle fejl, og forskellen består kun i, hvordan vi reagerer på vores fejl, når det bliver klart for os. Hvis man vil diskutere videnskabeligt, må man reagere ved at smide sine forkerte påstande i skraldespanden - så kan vi komme videre. Med andre ord er der ét muligt videnskabeligt svar til denne diskussion, der kan føre debatten videre, nemlig at sige "OK, jeg tog fejl, og jeg kan godt se, at det, at CO2 kun er 0,04% af atmosfærens gasser, ikke siger noget om dens drivhuseffekts styrke".

Hvordan reagerer John Niclasen?

Og så vil jeg ellers gå tilbage til at ignorere Bugge og hermed opfordre andre til at gøre det samme.


Jeg tror godt, at jeg kan pege på én meget enkel årsag til, hvorfor John Niclasen oplevede, at der ikke var nogen, der gad debattere på NBI på denne baggrund.


Som underviser på universitetet (og alle andre steder, hvor der skal foregå noget meningsfuldt indlæring) skrider man naturligvis også hurtigt ind og standser det, når man kan se, at nogen vedblivende fremturer med noget vrøvl uden at indse, at de har misforstået noget grundlæggende. Typer som John Niclasen tilbyder man venligt og høfligt at gennemgå deres misforståelse efter forelæsningen, så ikke alle de andre studerendes tid spildes, og evt. henviser man dem til foreninger eller privatpersoner, der tilbyder ekstra hjælp.

Hvis de vedblivende insisterer på at forskanse sig i deres vrangforestillinger, dumper de til eksaminerne og bliver sparket ud af universitetet efter 3 forsøg. Så finder de i stedet afløb ved at "spille kloge" på sider som denne.
Redigeret d. 27-06-2017 12:24
27-06-2017 12:43
John Niclasen
★★★★★
(6548)
"Læg nu mærke til, hvordan Bugge vil tage det, jeg skriver, fordreje det til nær ukendelighed og så hamre videre på mig. Jeg har set det så mange gange før mod mig selv og mod andre."
27-06-2017 13:52
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Søren,

alle dine spørgsmål er af den slags, der forklares på side 2-4 i enhver klimablogs FAQ. Molekylers opholdstid har betydning for, om noget rent faktisk kan forårsage en opvarmning (være en "forcering"), eller om det blot kan understøtte en forcering yderligere ("tilbagekobling"/"feedback"). Vanddamps korte opholdstid betyder, at den ikke kan forcere nogen opvarmning - hvilket CO2 eller CH4 derimod kan. Man udelader oftest vanddamp fra diagrammer over drivhusgasser af den enkle grund, at den netop bare er en tilbagekobling, der indstiller sig efter forholdene. Du lader ikke helt til at forstå, hvad det, du selv siger, indebærer?

Og vanddamp er heller ikke "officielt 95% af drivhuseffekten", som du åbenbart tror. Som du selv viser, overlapper absorptionsbåndene hinanden, så hver enkelt gas individuelle effekt lagt sammen til én drivhuseffekt er langt over 200%.

Og som jeg skrev, er vanddamp meget ujævnt fordelt i atmosfæren i modsætning til CO2. Vanddamp er groft sagt meget afgørende for drivhuseffekten over troperne, men spiller modsat en meget mindre rolle i polernes tørre og skyfattige luft. Oppe ved tropopausen i 10-15 kms højde er der heller ikke meget vanddamp. Skal man endelig sætte ét tal på, er vanddamp snarere 60-70% af drivhuseffekten - og pga. vanddamps levetid og anderledes absorptionsspektrum vil mere CO2 (eller CH4)-udledning hele tiden stadig give en yderligere varmeeffekt, som vanddamp så vil indstille sig efter.

Hvorfor er der forskellige CO2-tal ?
USDOE (min tidligere grafik) angiver: man-made part of all atmos. CO2 = 3,2%
CBH har et helt andet tal: " Endelig er det også usandt, at "menneskeskabt CO2 kun er 3% af det naturlige CO2". Nej, det er ca. 40% af atmosfærisk CO2".
40% er man-made i flg. CBH.


Menneskesskabt CO2 er kun få procent af alt CO2 i hele systemet. Der frigives årligt 6-8 gt C fra forbrænding af fossile brændstoffer, men ~90 gt fra havet og ~60 gt fra jordrespiration af rådnende plantemateriale o.lign. Så i den forstand kan man godt sige, at kun 3% er menneskeskabt.

Men det, de kilder, du har set, "glemmer" at fortælle dig, er, at havene og plantevæksten samtidig optager ~90 gt og ~60 gt hvert år igen. Vi har haft en nogenlunde ligevægt i 10000vis af år, hvor regnskabet er gået ca. i 0 hvert år, og vi har haft 270-290 ppm CO2 i luften mere eller mindre konstant.Det, der nu er sket i de sidste 250 år, er, at vi er begyndt at fylde CO2 på fra de underjordiske lagre - og det er et bidrag, som havene og plantevæksten ikke har kunnet nå at optage. Havene optager ca. 50% af vores årlige udslip, resten bliver i atmosfæren (netto). Derfor stiger atmosfærens indhold hele tiden år for år. Det er nu på over 400 ppm, hvilket er en stigning på 120/400=42% i de sidste 250 år. Og disse 40% skyldes altsammen menneskelige udslip - det meste fra fossile brændstoffer, en mindre del fra skovrydning.*

Her er CO2 i atmosfæren i de sidste 800.000 år:Læg mærke til, at hver cyklus mellem 190 og 270-80 ppm CO2 repræsenterer skiftet mellem en istid og en mellemistid - og vi er nu svunget helt op på +400 ppm. Man behøver ikke at være hverken rødglødende miljøaktivist eller maskinstormer for ret hurtigt at indse, at der bogstavelig talt er lagt i kakkelovnen til ret så markante klimaændringer på denne baggrund.

*Hvis det er svært at forstå, hvordan menneskets lille bidrag kan give 40% stigning, så prøv at tænke dig, at du har en konto, hvor der går 10000 ind hver måned, og du bruger dem alle, men ikke mere, så der på månedens sidste dag står 0 kroner. Hvis du så har en rar onkel, der giver dig 300 kroner månedligt fremover, som du sparer halvdelen op af, så står der efter godt to år 4000 på din konto på månedens sidste dag og ikke 0.

Så kan du vælge enten at sige "det er altsammen takket være dig, min rare onkel, at jeg nu har 4000 (40% af min månedlige indkomst) til noget godt - bliv endelig ved, hvordan skal jeg kunne takke dig?" (som klimavidenskaben) eller "din nærige, gamle idiot, dit bidrag er kun 3% af min månedlige indkomst, det er nærmest ingenting, jeg kunne sagtens have sparet næsten alt sammen uden din hjælp!!" (det, dine kilder foreslår dig).


Hvis du ser en side, der kommer med klassikeren om "menneskeligt CO2 er kun 3%, det har ingen betydning" er den lavet af folk, der enten ikke forstår kulstofkredsløbet, eller også prøver at narre dig.
Redigeret d. 27-06-2017 14:02
27-06-2017 13:58
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
John Niclasen skrev:
"Læg nu mærke til, hvordan Bugge vil tage det, jeg skriver, fordreje det til nær ukendelighed og så hamre videre på mig. Jeg har set det så mange gange før mod mig selv og mod andre."


Er du med på, at det, at CO2 er 0,04% og N2 78% af atmosfærens gasser, ikke har nogen som helst betydning for deres opvarmende drivhuseffekt? Jeg citerer dine egne ord 100% ordret, hvor du påstår det modsatte, og redegør for, hvor du tager fejl. Det kræver ikke større viden om fysik eller kemi end almindeligt gymnasiemellemniveau. Der er rent objektivt ingen fordrejninger her - og jeg vil tro, at alle andre (inkl. muligvis dig selv) også nemt kan se det.

Det er det eneste, du skal prøve på at forholde dig til.

Hvis ikke du er i stand til det, må man jo tvivle på, at du nogensinde har set Niels Bohr-Instituttet fra andet end ydersiden.

Og hvis ikke du vil forholde dig til sagen, må man blot konstatere, at du har en mission, der er vigtigere end at få sandheden frem.
Hyg dig.
27-06-2017 15:02
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Søren R Nielsen skrev:
Et spørgsmål til:

På min strålingsgraf, ser det ud til metan ikke har nogen egentlig effekt.?
(Jeg har hørt det var en vigtig og kraftfuld DH-gas.)
-H2O har allerede blokeret næsten alt i denne bølgelængde uden hjælp, og evt. mere metan vil ikke kunne effektivisere yderligere? (H2O har lukket med næsten 100%)

Et par kommentarer mere til oversigten:Hvis du kigger på lokationen af de få blips fra metan, så er det kun den højre ved ca. 8 um, der kan betyde lidt, da der stort set ingen energi er ved den anden ved 3-4 um.

For CO2 er der igen meget lidt energi ved absorptionsbåndet omkring 4,3 um, så det er kun absorptionen omkring 15 um, der har betydning. Og som man også kan se, er dette bånd allerede mættet (der er fuld absorption, dvs. atmosfæren er uigennemsigtig her), så det er kun yderligere bredde, der kan tilføjes. Og som du korrekt påpeger, er der overlap med vanddamp.

Forskerne kan dog regne en umiddelbar konsekvens ud på godt 1 grad for en fordobling af CO2. Men dette kan ikke stå alene, da det givet vil forøge fordampning, og dermed transport af energi væk fra overfladen. Det bliver hurtigt så kompliceret med et utal af påvirkninger, at man ikke kan modellere det tilpas præcist, og derfor må se på målinger (hvilket man selvf. altid bør gøre, når man forsøger af falsificere modeller). Og disse målinger stemmer ikke overens med det forudsagte af modellerne.
Redigeret d. 27-06-2017 15:09
27-06-2017 15:08
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Og når så alt dette er vurderet, og man måske finder ud af, hvad der er skidt og kanel i klima-forskningen (og jeg ser rigtig meget skidt), så kan man spørge sig selv, om så den faktiske smule opvarmning, man måske får, vil være gavnlig eller ej.

Og dette går så tilbage til titlen på denne tråd, "Hvad er værst, CO2 eller forurening?".

Jeg har svært ved at finde noget slemt overhovedet ang. CO2, så jeg ville slet ikke stille spørgsmålet sådan.

Dog er jeg enig i, at der findes forurening, og at man bør fokusere, i stedet for at smide så mange penge væk på pseudovidenskabelig nonsens.
27-06-2017 15:15
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Efter Arrhenius lov giver en fordobling af CO2 en påvirkning på ca. 3,7 W/m2.
Havde Jorden været et sort legeme ville følsomheden have ligget på 0,25-0,3K pr. W/m2 ved Jordens temperatur på ca. 15C.
Følsomheden for en fordobling ville derfor have været 3,7 W/m2 × (o,25-0,30) = ca. 1K.
Man går dog udfra 1,2K for en fordobling.
Som det ses,er det ikke CO2 som giver så stor en opvarmning ved en fordobling fra 280 - 560ppm.
Det der giver opvarmningen er de mange feedbacks både de positive,men også de negative.
Her er klimaforskerne uenige ,nogle tillægger de negative en større vægt og regner derfor med en betydelig lavere klimasensitivitet end der fremgår af IPCC rapporter (Iris effekten).
27-06-2017 15:17
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
For CO2 er der igen meget lidt energi ved absorptionsbånden omkring 4,3 um, så det er kun absorptionen omkring 15 um, der har betydning. Og som man også kan se, er dette bånd allerede mættet (der er fuld absorption, dvs. atmosfæren er uigennemsigtig her), så det er kun yderligere bredde, der kan tilføjes. Og som du korrekt påpeger, er der overlap med vanddamp.


At CO2s effekt skulle forsvinde i vanddamp var det allerførste modargument, som Arrhenius mødte helt tilbage i 1901, efter han havde lanceret sin drivhusteori. Det var også et godt argument - indtil man fandt ud af detaljerne mht. at atmosfæren var lagdelt, og at vanddamp var ujævnt fordelt ifht. Gilbert Plass´ forskning i 1950erne.

Så ganske vist gentager John Niclasen +100 år gamle modargumenter, der har været stendøde i +60 år - men det er da et drastisk fremskridt ifht. lodret at benægte, at drivhuseffektens eksistens (som har været kendt i +150 år). Hvis John bliver ved med den hastighed, skulle han i løbet af få årtier nå frem til, at kvantemekanikken ikke fuldstændig kan afvises.
27-06-2017 15:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Kjeld Jul skrev:
Christoffer-
Her drejer det sig om luftforurening,så lad være med alle dine krumspring.
De nævnte luftforureningsstoffer er direkte giftige og skadelige,når de indåndes og udledes til naturen.
Det ved selv eleverne i femte klasse - de har det fra Miljøstyrelsen.


Ja, og? Hvordan, hvorfor eller hvorfra er det, at du (og andre?) har dannet dig den vrangforestilling, at "forurening" har noget som helst at gøre med, hvorvidt noget er akut giftigt eller ej? Der er stort set heller ingen akutte dødsfald af tobak eller nitrat - kan cigaretrøg så heller ikke betragtes som "luftforurening", eller hvad? Og er iltsvind, fiskedød og tilgroning af fjorde og søer pga. eutrofiering heller ikke "forurening", fordi nitrat heller ikke er giftigt i de mængder, det findes i?

Og alle dine nævnte stoffer indgår i varierende grad i aldeles naturlige kredsløb og er også afgørende for livet på jorden. Så dette argument duer heller ikke.

Igen: Drop nu alt dette her pjat med akut giftighed. Det er fuldstændig ligegyldigt for, hvorvidt noget kan betegnes som forurening eller ej, og ingen med nogen som helst indflydelse har nogensinde påstået, at CO2 var giftigt i de aktuelle mængder.

Igen-igen: Forurening er noget, der ligesom gift handler om mængder, ikke om stoffers natur. Ved at sige, at "CO2 (eller methan, SO2, NO2 eller ekskrementer) ikke er forurening", viser man ikke andet end, at man ikke forstår Paracelsus klassiske observation. Ønsker man ikke en markant global opvarmning, er et højere CO2-indhold så indiskutabelt luftforurening. Længere er den sådan set ikke.


Christoffer-
Sikke noget vrøvl,du skriver:
Her drejer det sig om nogle stoffer som forurener luften,og er skadelige at indånde.
Mener du ,at når miljømyndighederne advarer mod sådanne udslip skal man lade hånt om disse advarsler og først prøve at tage et par store indåndinger?
CO2 er ikke en luftarter som kan defineres som en forurening ,og er skadelig at Indånde,så enkelt er det.
Redigeret d. 27-06-2017 15:30
27-06-2017 15:59
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kjeld Jul skrev:
Det der giver opvarmningen er de mange feedbacks både de positive,men også de negative.

Man kan også se på det på en anden måde.

Den effektive temperatur (på -19 C) findes i godt 5 km højde på Jorden. (Dette er i gennemsnit, og trykket er lavt deroppe, ligesom trykket er lavt på Venus, hvor den effektive temperatur findes.) Hvis tøradiabaten var gældende på Jorden i lige så høj grad, som den er gældende på f.eks. Venus, så ville temperaturen være højere nær jordoverfladen. Men da der er fordampning og fortætning af vand på Jorden, så er temperaturgradienten ikke tøradiabaten - den er mindre, og derfor er temperaturen lavere nær jordoverfladen.

Ud fra dette synspunkt har vand en afkølende effekt.

(Jeg synes for øvrigt, det er ærgerligt, du fortsætter med at fodre dem, der smadrer enhver debat og sætter videnskaben i så dårligt lys.)
27-06-2017 17:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Idag er indholdet af CO2 i atmosfæren ca. 402ppm.
I 1979 var den 336ppm.
Temperaturstigningen fra 1979 til 2016 er ca. 0,60C.
Ts= klimasensitivetet * 5,35*ln 402/336=0,60C
Ts= 2,2/3,7*0,96=0,60C
Dette svarer til 2,2C ved en fordobling af CO2.
Her udgør CO2 alene kun 1,2C ved en fordobling,1,0C kommer fra feedbacks.
27-06-2017 17:19
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kjeld Jul skrev:
Idag er indholdet af CO2 i atmosfæren ca. 402ppm.
I 1979 var den 336ppm.
...
Dette svarer til 2,2C ved en fordobling af CO2.
Her udgør CO2 alene kun 1,2C ved en fordobling,1,0C kommer fra feedbacks.

Jeg er ikke overbevist om, at man kan opgøre det på den måde. I dette indlæg viser jeg to grafikker, der viser, at store dele af Jorden er blevet koldere siden dengang. Man kan ikke lægge enkelte temperaturmålinger sammen og tage et gennemsnit, og så kalde det for en global temperatur, fordi Jorden ikke er et system i termodynamisk ligevægt. Under disse forhold kan du få næsten alle resultater, både højere og lavere temperaturer, uden at systemet har ændret energi.

Temperaturer og klima har ændret sig i andre perioder, hvor koncentrationen af CO2 ikke er ændret tilsvarende. Med andre ord er CO2 ikke det styrende element, når det kommer til Jordens klima.
27-06-2017 18:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
John-
Jeg er enig i at Jordens gennemsnitstemperatur ikke kan måles med større sikkerhed,og at de imperiske formler for klimasensitiviteten kun kan være en slags rettesnor.
I litteraturen angiver man Jordens gennemsnitstemperatur til ca. 15K,mellem 14,5 og 15,5K.
Derfor er det også meningsløst at snakke om de højeste temperaturer,der nogensinde er målt.
27-06-2017 18:38
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kjeld Jul skrev:
Jeg er enig i at Jordens gennemsnitstemperatur ikke kan måles med større sikkerhed,og at de empiriske formler for klimasensitiviteten kun kan være en slags rettesnor.

Jep, selvom meget alarmisterne siger ikke giver mening, så kan man vel benytte sådanne beregninger til at belyse deres påstande. Efterhånden som man får længere temperaturserier med samme bedre målemetoder, som satellitter, kan man foretage samme beregning af en global temperatur (selvom en sådan ikke findes fra et termodynamisk synspunkt). Hvad mon det vil vise over 60-80 år, selvom det er længe at vente?

I litteraturen angiver man Jordens gennemsnitstemperatur til ca. 15K,mellem 14,5 og 15,5K.
Derfor er det også meningsløst at snakke om de højeste temperaturer,der nogensinde er målt.

Enig.
27-06-2017 19:14
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
"Hvad er værst, CO2 eller forurening?".

Fra John: "Jeg har svært ved at finde noget slemt overhovedet ang. CO2, så jeg ville slet ikke stille spørgsmålet sådan."

John, jeg har også selv meget svært ved at se det onde i CO2.
Men emnet skulle jo ha' en fængende titel.

CO2-stigning -er i min teori en nødvendighed for at brødføde jordens voksende befolkning.
-Og samtidig en umulighed at bremse, da det vil sætte udviklingen tilbage, specielt i de fattigste lande, som så ikke kan få "styr" på befolknings tilvæksten.

-Jo mere industrielt udviklet et område er, -jo mindre befolkningstilvækst ses der. Dette er beskrevet i flere bøger, og bevist ved historien. (Europa ville i dag have negativ tilvækst, hvis der ikke kom tilflyttere.)

-Er det så ikke fantastisk, at disse fremtidige problemer kan løses ved at bygge kraftværker i u-landene ?! -Det ville måske ende med at f.eks. Afrika kunne blive selvforsynende.

Det er utopisk at forestille sig en industriel udvikling, der springer fra træ-bål til hightech vindmølleparker, og sol-anlæg. Det kan de få senere, når først infrastrukturen, boligkvaliteten, landbruget og dødeligheden er blevet forbedret.
---

Tak for mange detaljerede svar på mine naive spørgsmål. Der er nok at undersøge for mig i lang tid.

Bare lige dette igen:

-Hvor stor en andel af CO2'en er fra mennesker?
-Hvorfor er mine pie-charts fra US-Department Of Energy forkerte?

VH. Søren.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-06-2017 20:03
27-06-2017 21:49
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
-Hvor stor en andel af CO2'en er fra mennesker?


Igen: Atmosfærens indhold af CO2 er steget med godt 40% siden Den industrielle Revolution - og denne stigning er 100% menneskeskabt. Naturlige reservoirer (primært havene) har spillet den rolle at optage halvdelen af vores udslip - ellers havde øgningen været dobbelt så stor.

-Hvorfor er mine pie-charts fra US-Department Of Energy forkerte?


Igen-igen: Den grønne er forkert, fordi den

- har et lodret forkert tal for vanddamps effekt (det er slet ikke 95%, men snarere 60-70% - hvis endelig man skal give en værdi for gassers effekter, der ikke er additive, men overlapper hinanden);

- ikke fortæller dig, at vanddamp bare er en feedback-effekt, som indstiller sig efter forceringers påvirkning (både solen samt andre drivhusgasser), så den uindviede læser må tro, at CO2, CH4 og N2Os effekt forsvinder helt i vanddamps.

Den gule er forkert, fordi den giver dig et tal for "menneskeskabt CO2" ved at rode vores NETTOudledninger på 6-8 gt C årligt sammen med naturens (havenes og jordrespirationens) BRUTTOudledning på ~150 ton - uden at nævne, at havene og plantetilvæksten samtidig optager ~153-154 gigatons C igen. Altså optager naturen mere, end den udleder.

Det er ligesom at lave et regnskab for Danmarks indtjening ved at tage f.eks "Søren R. Nielsens IT-service", der har et årligt nettoresultat på 30 millioner, og sammenligne det med SAS´ bruttoomsætning på 9000 millioner - uden at forholde sig til, at SAS samtidig havde udgifter for 9015 millioner. Og så siger vi "Søren R. Nielsen, nu må du altså til at tage dig sammen - dine bidrag til statskassen er kun 3% af det hele"! - hvor det relevante naturligvis er at se på, at førstnævnte har et overskud på 30 mio., mens sidstnævnte har et underskud på 15 mio., hvis man vil vide, hvad de to virksomheder samlet tjener. Her er sandheden, at førstnævnte virksomhed står for 100% af nettoindtjeningen.

På samme måde er realiteten, at naturen netto ikke bidrager til ekstra CO2 i atmosfæren, men tværtimod optager halvdelen af vores udslip. Et korrekt cirkeldiagram over menneskeskabt CO2 i atmosfæren skulle være 60% gult, 40% sort. Et korrekt cirkeldiagram over den menneskeskabte andel af CO2-stigningen siden 1750 skulle have været to helt sorte cirkler (den ene af dem for at markere, at henved halvdelen af vores udslip er "skjult" af, at havene har fjernet dem igen).

Og mit gæt er, at dine diagrammer slet ikke kommer fra USDOE, men fra en eller anden spin-organisation, der har taget nogle uskyldige og korrekte tal fra USDOE og brygget den graf, du viser, sammen for at narre naive sjæle.
Redigeret d. 27-06-2017 22:48
27-06-2017 22:25
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
P.S. Søren,

I øvrigt er det jo meget sigende, at du nu selv stikker hovedet i løkken og henviser til, at din kilde til en hel del af dette her besynderlige sludder er en artikel af Larry Bell. Udover det, at Bell er arkitekt og intet aner om hverken naturvidenskab eller klima, er han netop en ganske væsentlig person i det nordamerikanske antiklima-spinmiljø omkring "tænketanken" Heartland. Du bekræfter jo selv min formodning, som jeg skrev:

CBH skrev: Formentlig har du ganske enkelt samlet den op fra amerikanske sider med slagord a la "CO2 is NOT a pollutant!" - men grunden til, at man formulerer sig så firkantet derovre, er rent juridisk/politisk ifht., at et stof formelt skal defineres og anerkendes juridisk som "forurening" for at myndighederne legalt kan regulere det. Det kæmper diverse truede industrier naturligvis imod - og miljøorganisationer ligeså naturligvis for.


Til dit svar:

Søren skrev: Du formoder mange ting om andre.
cit. "Formentlig har du ganske enkelt samlet den op fra amerikanske sider med slagord a la "CO2 is NOT a pollutant!"

-Du er faktisk fikseret på denne formodnings-evne, og det skinner igennem, når man hører dine postulater.
-Du formoder noget, -og bruger derefter dette som en slags sandhed der kan angribes.

Det er den svageste form for diskussion, når du kreativt tillægger andre tanker og handlinger, der ikke er sande. -Og derefter argumenterer med/mod disse selvopfundne postulater.

Du kan faktisk diskutere med dig selv. -Helt alene.. wow.

Du ved intet om mig, min viden, eller hvordan jeg er oplært. Ligesom jeg ikke kender dig.


må man bare sige, at ja, min formodning var netop blot en formodning, der så viste sig at være ganske præcis. Og det krævede ingen evner som tankelæser, for man skal ikke have deltaget i klimadebatten mange minutter for at møde de første 1000, der fortæller vidt og bredt om, at "CO2 ikke er forurening", og viser tegninger fra grundbøger i biologi og geografi i den tro, at de har opdaget hemmeligheden bag Ungdommens Kilde og Det varme Vand, som Den store Sammensværgelse forsøger at holde skjult for folk (undtagen altså det særligt udvalgte, hårdkogte fåtal, der har hørt lidt efter i geografi i 7. klasse).

Nej, jeg ved ikke, hvem der har oplært dig; men når du lægger ud med at fortælle en masse om, hvordan CO2 slet ikke er farligt at indånde som argument for, at problemerne med CO2 som klimagas er overdrevet, så kan jeg i hvert fald straks afgøre, at det ikke kan være én, der kan tilstrækkeligt grundlæggende fysik, biologi og geografi til at bestå en matematisk studentereksamen.

Hvis du vil kalde dig "skeptiker", så prøv at overveje, om det er sandsynligt, at hele klimavidenskaben kan tilbagevises i et snuptag med nogle hastigt fremgooglede grafer af lægmænd som dig - eller om man måske liige skulle tænke sig om en ekstra gang, om man selv kunne have misforstået noget, næste gang du falder over en graf, du ikke kan få til at passe.
Redigeret d. 27-06-2017 22:44
27-06-2017 23:25
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
CBH skrev:Igen: Drop nu alt dette her pjat med akut giftighed. Det er fuldstændig ligegyldigt for, hvorvidt noget kan betegnes som forurening eller ej, og ingen med nogen som helst indflydelse har nogensinde påstået, at CO2 var giftigt i de aktuelle mængder.

Igen-igen: Forurening er noget, der ligesom gift handler om mængder, ikke om stoffers natur. Ved at sige, at "CO2 (eller methan, SO2, NO2 eller ekskrementer) ikke er forurening", viser man ikke andet end, at man ikke forstår Paracelsus´ klassiske observation.


Kjeld Jul skrev:Christoffer-
Sikke noget vrøvl,du skriver:
Her drejer det sig om nogle stoffer som forurener luften, og er skadelige at indånde.


Ja, flere af de stoffer, du nævner, er da bestemt skadelige at indånde (i de relevante mængder). Og igen må jeg bare fortælle dig, at du ikke har forstået det helt banale, at "forurening" ikke, jeg gentager: ikke! - handler om, at noget er farligt at indånde.

CFC-gasser (freon) i spraydåser og køleskabe var også ligesom CO2 helt ufarlige at indånde. Men de lavede hul i ozonlaget, hvilket førte til, at de bemærkelsesværdigt hurtigt bleve taget ud af produktion. Ingen ved sine fulde fem kunne drømme om at sige, at CFC-gasser ikke var "forurening".

Er det helt alvorligt svært for dig at forstå, at et stof kan være helt ufarligt mht. direkte giftighed, men samtidig have en indirekte virkning af særdeles alvorlig karakter? Og at begge dele selvsagt kan betragtes som forurening?

Mener du ,at når miljømyndighederne advarer mod sådanne udslip skal man lade hånt om disse advarsler og først prøve at tage et par store indåndinger?


Nej, jeg mener, at man skal tage miljømyndigheders og miljøvidenskabens advarsler om forurening alvorligt, uanset hvad det konkrete stof er. Det er faktisk derfor, jeg forsøger at fortælle dig, at vi skal lytte til disse autoriteter både, når de advarer om forurening i form af direkte giftige udslip af f.eks SO2 eller NO2, og når de advarer om huller i ozonlaget, global opvarmning og iltsvind, som skyldes forurening med ikke direkte giftige stoffer som CFC-gasser, CO2 og NO3.

CO2 er ikke en luftarter som kan defineres som en forurening ,og er skadelig at Indånde,så enkelt er det.


Definitionen på "forurening" handler som sagt rent objektivt ikke om, hvorvidt et stof er skadeligt at indånde (i aktuelle doser) eller ej. Ikke i nogen definition, der anvendes af de miljømyndigheder, du slog til lyd for at lytte til ovenfor, i hvert fald.

Hvis du har behov for at opstille egne private definitioner, er det helt OK med mig, men så bør de nok også holdes private. I lighed med andre røverhistorier af den slags, bedstefædre ofte fortæller deress børnebørn, hvor underholdningsværdien er vigtigere end brugsværdien.
27-06-2017 23:33
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
@CBH.
Mit link artiklen i Forbes(2010) af Larry Bell, beskriver de historiske facts, -alle offentligt tilgængelige i dag.
-Bland andet rigtigt mange telefonsamtaler, papir memos, og originale parallelle regnskaber.

Andersen Consulting revisor-skandalen blev samtidigt oprullet, da det blev bevist de havde fysisk makuléret over 1 ton dokumenter ang. Enrons fusk.

Der er lavet flere dokumentarfilm, mindst een vist på DR, om Enron-skandalen. Det er også belyst i bøger.

Hvis du ikke tror på dette om Enron, eller tror Larry Bell lyver i sin artikel, eller overdriver, så må du ha' det vildt inde i dit hoved?
Held og lykke med din opfattelse af verden.

Jeg gider ikke linke til Enron-skandalens fakta. Der er så meget.
----

-Min viden om emnet er altså ikke taget fra en "amerikansk hjemmeside med slagord".
Jeg fulgte Enron skandalen da den kørte, og jeg havde på det tidspunkt ikke hørt om/bemærket Al Gores venskab/forbindelser til Kenneth Lay. Disse Inconvenient Facts dukkede op langt senere.

Flere ihærdige og retfærdighedsøgende personer forfølger nu disse spor.
Det er dog ikke stof, som CNN, NBC, WP eller NYT har haft lyst til at rippe op i.
----

Så lad hellere være med at tænke på karrierer som Truxa eller Uri Geller. -Selv ikke hvis din stærkeste formodning siger dig det.
----

-Og fordi dette klip fra US House of representatives, med Al Gore ang. Ken Lay, er så sjovt, linker jeg til det igen. -Han er simpelthen så komisk.
https://www.youtube.com/watch?v=C28avoSrYyQ
28-06-2017 00:13
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Mit link artiklen i Forbes(2010) af Larry Bell, beskriver de historiske facts, -alle offentligt tilgængelige i dag.
-Bland andet rigtigt mange telefonsamtaler, papir memos, og originale parallelle regnskaber.

Andersen Consulting revisor-skandalen blev samtidigt oprullet, da det blev bevist de havde fysisk makuléret over 1 ton dokumenter ang. Enrons fusk.

Der er lavet flere dokumentarfilm, mindst een vist på DR, om Enron-skandalen. Det er også belyst i bøger.

Hvis du ikke tror på dette om Enron, eller tror Larry Bell lyver i sin artikel, eller overdriver, så må du ha' det vildt inde i dit hoved?
Held og lykke med din opfattelse af verden.

Jeg gider ikke linke til Enron-skandalens fakta. Der er så meget.
----

-Min viden om emnet er altså ikke taget fra en "amerikansk hjemmeside med slagord".


Jeg tænkte jo nok, at din viden om emnet stammede fra en amerikansk hjemmeside med slagord. Men tak for selv at udrydde enhver tvivl ved at opgive din kilde her: Det er minsandten en amerikansk hjemmeside med slagord - om "climate of corruption", "a gobbler of regulatory control", "climate regulation nonsense", Big Government bureaucracy run amok" - og sørme lige præcis den sætning, jeg slog ned på "We're not dealing with nasty pollutants...this is CO2 that is essential to grow plants we and other creatures depend upon to live".

Jeg forstår derudover ikke rigtigt, hvad du mener, at Enron har at gøre med debatten omkring de grundlæggende klimavidenskabelige kendsgerninger, du roder rundt i - men det er velkendt, at Enron begik groft bedrageri med sine regnskaber og snød både investorer og ansatte på det uanstændigste og usædvanligste. Her er der intet nyt i Bells artikel.

Bells "rygende pistol" er noget med, at Enron lavede lobbyarbejde for at fremme sine egne interesser (i naturgas) blandt venligsindede politikere. Ja, selvfølgelig gjorde de da det - det gør samtlige andre større virksomheder. Der er intet i Bells artikel, der beskriver noget ulovligt eller lyssky. Gore har givetvis haft kontakt til Kenneth Lay, før man vidste, at han var en svindler - ligesom George Bush også havde det; og Enron og Kenneth Lay støttede for den sags skyld Bush og ikke Gore ved det amerikanske præsidentvalg i 2000. Det er jo en ren ikke-historie, selv hvis man godtager hvert eneste af Larry Bells ord.

Jeg har ikke tænkt mig at gøre karriere som tryllekunstner, nej. Mit bedste trick er at komme med formodninger om uvidende klimaskeptikere, der holder 100% stik, udfra nogle få linjer - og det er så nemt, så ikke jeg tror, at nogen ville sige "stuur, stuur nummer" om det.

Redigeret d. 28-06-2017 00:16
28-06-2017 01:12
Kosmos
★★★★★
(5391)
Mit link artiklen i Forbes(2010) af Larry Bell, beskriver de historiske facts, -alle offentligt tilgængelige i dag

- vedr. netop EPA synes der dog i mellemtiden at være tilsat suppen afgørende nye boller!


Om air pollutants skrives der: "They can harm your health and the environment, and cause property damage". Derpå listes seks s.k. Criteria Air Pollutants, hvori CO2 ikke (længere) indgår.

(En anden interessant ting er at siden om 'Årsager til klimaændringer' er under opdatering):

Thank you for your interest in this topic. We are currently updating our website to reflect EPA's priorities under the leadership of President Trump and Administrator Pruitt...
28-06-2017 01:18
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Søren R Nielsen skrev:
CO2-stigning -er i min teori en nødvendighed for at brødføde jordens voksende befolkning.

CO2 er givetvis et godt alternativ til kunstgødning.

-Og samtidig en umulighed at bremse, da det vil sætte udviklingen tilbage, specielt i de fattigste lande, som så ikke kan få "styr" på befolknings tilvæksten.

-Jo mere industrielt udviklet et område er, -jo mindre befolkningstilvækst ses der. Dette er beskrevet i flere bøger, og bevist ved historien. (Europa ville i dag have negativ tilvækst, hvis der ikke kom tilflyttere.)

Det samme er jeg kommet frem til. For en del år siden havde jeg nogle bekymringer ang. befolkningstilvækst, men ved at læse om emnet, høre forskellige argumenter bl.a. på blogs, og set Roslings præsentationer, har jeg fået et mere nuanceret syn:

Hans Rosling om global befolkningsvækst

Tak for mange detaljerede svar på mine naive spørgsmål. Der er nok at undersøge for mig i lang tid.

Du skriver mange gode ting, og det er gode spørgsmål.
Der er ikke nogen dumme spørgsmål i videnskab, kun dumme svar.
(Men nu er ikke alle spørgsmål videnskabelige, ligesom spørgers motivation ikke nødvendigvis er videnskabelig.)

-Hvor stor en andel af CO2'en er fra mennesker?
-Hvorfor er mine pie-charts fra US-Department Of Energy forkerte?

Kig f.eks. på, hvor meget mennesket udleder årligt, og sammenlign det med den årlige stigning i CO2. Kig også på, hvor meget koncentrationen af CO2 svinger henover året grundet sæsoner. Og hvis du virkelig vil finde svar, så kig måske også på koncentrationen af CO2 andre steder end lige på Hawaii.

Koncentrationen af CO2 stiger.
Hvad er konsekvenserne - alle konsekvenserne.
Er det godt eller skidt?
Redigeret d. 28-06-2017 01:57
28-06-2017 08:01
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Tillæg til CBH:

Her et link specielt til dig, der er så kilde-kritisk..?

Det er fra NYT (demokraternes propaganda avis, og lige noget for dem, der ikke stoler på selvstændig tankegang)
NYT journalister er jo kendt for deres dybdegående arbejde, specielt i dag 2017!

Artiklen er skrevet i 2002.
Og selvom de selvfølgelig prøver at udelade/bortforklare Enrons samarbejde med Gore, er de nød til at skrive noget, for ikke at virke helt handlingslammede.

Uddrag fra artiklen:
"Even so, Mr. Lay was no stranger to Mr. Gore or to President Bill Clinton. At a meeting at the White House in 1997, for example, Mr. Lay pressed Mr. Clinton and Mr. Gore to support a market-based approach to global warming.
Enron was one of the most visible corporate backers of the Kyoto Protocol, which the Bush administration has rejected, because Enron wanted to participate in the market for buying and selling emissions permits for the greenhouse gases that contribute to global warming."

Link til artiklen:
http://www.nytimes.com/2002/02/18/us/enron-pursued-plan-to-forge-close-ties-to-gore-campaign.html

Alle kender historien om Gore og Enron, -og nu gør CBH det også !

Jeg ser her en række notoriske svindlere, der opfinder en ny måde/scam at franarre Jordens befolkning (dog mest vesten) en masse penge på.

Det undrer mig ikke, at du prøver at nedgøre Larry Bell, men han er blot en af mange der skriver om emnet. Jeg refererer til ham, da han var en af dem der belyste detaljerne i sagen.

Luk du bare ørerne for al ny viden, og fortsæt i din boble af rygklappere.
-Som forventet af en god klima-soldat.
Kan du stadig lide Gore her i 2017? Er hans kampagne stadig troværdig nok til dig?

CBH, du beskytter/forsvarer en betændt sag, med mange gustne skeletter i skabene.

Jeg forstår godt dine aggressive udbrud/angreb mod personer der ikke følger din verdens-opfattelse. Men det ændrer ikke på historien.

Al Gore er dybt medansvarlig for at CO2 tidligt blev inkluderet som Pollutant (Forurening).
-----

CO2 er ikke farligt for helbredet! -Forurening er farligt for helbredet!

VH. Søren.
Redigeret d. 28-06-2017 08:24
28-06-2017 09:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Uanset,hvor tit vi gentager,at det her drejer sig om stoffer ,som er skadelige for helbredet når de kommer i indåndingsluften,det vi kalder luftforurening,og betoner,at CO2 ikke hører til disse skadelige stoffer,fortsætter CBH med sin "faule Ausrede".Ist er zu helfen?
28-06-2017 10:05
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)

Jeg forstår godt dine aggressive udbrud/angreb mod personer der ikke følger din verdens-opfattelse. Men det ændrer ikke på historien.

Al Gore er dybt medansvarlig for at CO2 tidligt blev inkluderet som Pollutant (Forurening).
-----

CO2 er ikke farligt for helbredet! -Forurening er farligt for helbredet!


Jeg erkender, at det er dumt af mig at tro, at jeg kan ændre "verdensopfattelsen" hos en sløset programmeret spambot (og en pensioneret ingeniør, der argumenterer som en spambot). Argumentationen kører sådan her:

Søren/Kjeld 1.0: CO2 er ikke farligt for helbredet! -Forurening er farligt for helbredet!

CBH: Ingen påstår, at CO2 er farligt for helbredet? Og hvad med CFC-gasser, der er helt ugiftige, men ødelægger ozonlaget - er det så ikke forurening?

Søren/Kjeld 1.0: Forurening er farligt for helbredet! CO2 er ikke farligt for helbredet! Propaganda snyd fup, og Al Gore er fed!

CBH: Igen, hvem har nogensinde påstået, at CO2 var farligt at indånde? Det er en ret tåbelig stråmand.

Søren/Kjeld 1.0: CO2 er ikke forurening, for det er ikke farligt for helbredet! Snyd fup tænke selvstændigt alarmist propaganda Al Gore er fed, ja han er så!


Det er mit liv for kort til. Hyg jer. Husk pænt at betale jeres grønne afgifter (så kan I da i det mindste på denne måde bidrage med noget af værdi for nogen).

Redigeret d. 28-06-2017 10:09
28-06-2017 10:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Christoffer-
Pas nu på luftforureningen i Oslo,selvom man har en del elbiler i Norge;er der stadig en del NOx i luften,køb hellere et åndedrætsværn - pas på dig selv.
Redigeret d. 28-06-2017 10:37
28-06-2017 10:35
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Idag er indholdet af CO2 i atmosfæren ca. 402ppm.
I 1979 var den 336ppm.
Temperaturstigningen fra 1979 til 2016 er ca. 0,60C.
Ts= klimasensitivetet * 5,35*ln 402/336=0,60C
Ts= 2,2/3,7*0,96=0,60C
Dette svarer til 2,2C ved en fordobling af CO2.
Her udgør CO2 alene kun 1,2C ved en fordobling,1,0C kommer fra feedbacks.


Hertil svarede John at han ikke er sikker på at man kan opgøre det på den måde. Nej, det kan man da overhovedet, heller, slet ikke! Jo, hvis man afskriver alle mulige andre forklaringer som at den 1,0C kommer af en naturlig variation. Hvad med liiige at holde den dør åben???? Inden i helt taber hovedet...
28-06-2017 11:08
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Kosmos skrev:
Mit link artiklen i Forbes(2010) af Larry Bell, beskriver de historiske facts, -alle offentligt tilgængelige i dag

- vedr. netop EPA synes der dog i mellemtiden at være tilsat suppen afgørende nye boller!


Om air pollutants skrives der: "They can harm your health and the environment, and cause property damage". Derpå listes seks s.k. Criteria Air Pollutants, hvori CO2 ikke (længere) indgår.

(En anden interessant ting er at siden om 'Årsager til klimaændringer' er under opdatering):

Thank you for your interest in this topic. We are currently updating our website to reflect EPA's priorities under the leadership of President Trump and Administrator Pruitt...


-Ja, Trump er i gang med "draining the swamp".
Dette gælder både de korrupte ansatte, og de korrupte informationer til offentligheden.

Det er et stort arbejde at rense USA for forurening, da der har hersket slendrian på miljø-området i over 20 år. Lad os håbe han får renset noget af Bush's og Obama/Clintons svineri.

VH. Søren.
03-07-2017 09:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
For at begrænse CO2 udledningen skal de kulfyrerede kraftværker omstilles til fyring med dyre træflis,som importeres fra USA på flere hundrede dieseldrevne skibe om året.
Træflis udleder ligeså meget CO2 som kul,og det koster fx 1,2 mia Kr. at ombygge Asnæsværket.
De danske skatteydere bliver pålagt store byrder,og bliver bildt ind,at det er for klimaets skyld for at begrænse CO2 emissionen.
04-07-2017 02:05
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
.
Redigeret d. 04-07-2017 02:25
04-07-2017 09:52
Kosmos
★★★★★
(5391)
.

- vist til dato korteste kommentar, vi har set fra CBHs hånd(?); faktisk en ny 'rekort'!
04-07-2017 10:11
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos skrev:
.

- vist til dato korteste kommentar, vi har set fra CBHs hånd(?); faktisk en ny 'rekort'!


Ja,måske har han glemt, at tage åndedrætsværnet på i Oslo
04-07-2017 11:31
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kjeld Jul skrev:
Kosmos skrev:
.

- vist til dato korteste kommentar, vi har set fra CBHs hånd(?); faktisk en ny 'rekort'!


Ja,måske har han glemt, at tage åndedrætsværnet på i Oslo


Nej, han flyttede bare sit indlæg over under usaglig argumentation. Så det...


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
10-07-2017 21:00
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Alle ved, at ægte forurenet luft giver dårlige lunger.

Få ved, at øget CO2 oftest er gavnligt for lungerne, og i stand til at fremme heling af visse patologiske lunge-tilstande.

Hyperventilerende patienter (shock, angst o.a.) behandles primært med "papirsposen".

Kort ord-forklaring af to tilstande:
Hypocapnia er lavt CO2 part.tryk i lungerne.
Hypercapnia er eleveret PaCO2 i lungerne.

Her, uddrag vedr. CO2 som behandling:

" On the other hand, the above-mentioned Canadian researchers stated, "Deliberate elevation of PaCO2 (therapeutic hypercapnia) protects against lung injury induced by lung reperfusion and severe lung stretch" (Laffey et al, 2003)."

Og:
" Lung damage, due to alveolar hyperventilation(low CO2), has a biochemical basis. As we discussed before, alveolar hypocapnia leads to systemic cell hypoxia, generation of free radicals, and immune system dysfunction.
Hence, hypocapnia (Reduced CO2 in the alveoli of the lungs) can cause cellular lung damage due to biochemical reasons independent from the minute ventilation.

On the other hand, hypercapnia (increased CO2 content) or "permissive hypercapnia", as many respirologists call it, improves the state of the immune system preventing lung damage and promoting lung tissue healing. (Similar CO2-healing effects were discovered for tissues of the skin and colon, and tooth abscesses.)"

Hele artiklen "Lung Injury and Lung Trauma Treatment" :
http://www.normalbreathing.com/co2-lung-damage.php
----

Herunder fra Marts 2016, stadig fremskridt i anvendelsen af CO2 terapeutisk

"-Hypercapnia may minimize or reduce lung injury by suppressing inflammatory events.
-Hypercapnia may improve lung gas exchange and increase arterial oxygenation.
-Hypercapnia may inhibit the pro-inflammatory response of sepsis(blodforgiftning) with studies showing lower lactates and less hypotension.

There is some talk that hypercapnia may be so helpful in certain disease processes that we should be supplementing patients with CO2 through the ventilator.  This is all interesting, and not ready for prime time, but perhaps you may consider ignoring the pure respiratory acidosis in your next vented patient."

Fra : "Therapeutic Hypercapnia"
http://sinaiem.org/therapeutic-hypercapnia/.

-Det er dog stadig ikke i anvendelse globalt, da det kræver længere studier for at fastslå sikkerheden i resultaterne. (Virkning/bivirkning.)

CO2 har mange gavnlig effekter.

VH. Søren.
Redigeret d. 10-07-2017 21:32
11-07-2017 00:09
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Søren, tak for disse input. Det er meget informativt!
11-07-2017 01:05
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Hvis dette:
"-Hypercapnia may improve lung gas exchange and increase arterial oxygenation."

-Er korrekt, -vil vi snart se cykelrytterne i touren sniffe tør-is!
(Det er gas!!)
Tilknyttet billede:

RE: Spektra og absorptionbånd, Sol og Jord04-12-2017 18:07
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Søren R Nielsen skrev:
John eller andre, -Jeg har kigget lidt på denne grafik. (Herunder)
Den viser bla. hvilke bølgelængder der tilbageholdes(optages) af de forskellige gasser.Jeg faldt over en måske bedre gengivelse af spektra og absorptionsbånd for Solen og Jorden under påvirkning af Jordens atmosfære.

Det er figur 3.1 fra "Atmosphere, weather and climate" af Barry & Chorley. Som de skriver, stammer det oprindeligt fra Physical Climatology af W D Sellers (1965)

Både x-aksen og y-aksen er logaritmisk, og dermed kan "Energy Flux Density" op ad y-aksen for Solen og Jorden vises i korrekt forhold. Øverst til højre er en lille sammenligning med lineære akser. I toppen er angivet absorptionsbånd for ozon, ilt, vanddamp og kuldioxid.
Tilknyttet billede:

04-12-2017 21:12
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Søren Nielsen: CO2 har mange gavnlig effekter.


Træerne vokser aldrig i himlen... de fleste ved det.

Do you think we have a serious greenhouse gas climate change problem caused by anthropogenic CO2 emissions in our atmosphere, which is threatening the future health and well-being of our civilization?

Well if you think that isn't bad enough it seems that we also have to be seriously concerned about the impact of CO2 on the brain, which in a direct and negative way is impacting the cognitive and decision-making functions of humans at home and in our classrooms and workplaces. We are not talking here about the cause-and-effect of extraordinarily high levels of CO2 but rather concentrations that most of us would experience in closed poorly ventilated spaces on a day-to-day basis, when living, working and traveling respectively in our homes, classrooms, offices, planes, trains and cars.

...
So we have two looming health and safety problems to fret about, the negative effect of CO2 on our climate and also on our brains. In this context, two public health recommendations have emerged from these studies: (i) build better ventilation systems that use outside air in our buildings and transportation systems and (ii) decrease the use of fossil fuels to keep atmospheric levels below 600 ppm.
Redigeret d. 04-12-2017 21:13
RE: CO2 koncentration i en ubåd28-01-2022 13:26
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Et bidrag til denne tråd og i fortsættelse af CO2 forurening!? 25-06-2017 09:43

, hvor jeg viste flg. side fra en lille bog til danske spejdere (, hvori også Connie Hedegaard skriver en hilsen).Som man kan se, har politikere og diverse organisationer forsøgt at dæmonisere det livgivende CO2 som forurening.

Jeg faldt for nylig over en interessant video fra en amerikansk atom-ubåd, hvor man bl.a. holder nøje øje med luftsammensætningen ombord, så man har et sundt og funktionelt arbejdsklima, hvilket må siges at være essentielt på sådan en ubåd.

3:12 inde i videoen bliver det fortalt, at man generelt måler de gode og de dårlige gasser ombord, hvor de dårlige udgør en potentiel heldbredsrisiko. De gode gasser er ilt (O2), kuldioxid (CO2), brint (H2), kvælstof (N2), og vanddamp (H2O). De dårlige er bl.a. kulilte (CO) og forskellige gasser fra udstyr ombord.

How Do Nuclear Submarines Make Oxygen?- Smarter Every Day 251

Omkring dette tidspunkt i videoen ses også skærmen med data for luftsammensætningen ombord. Vi får at se data fra to forskellige afdelinger ombord.

Der benyttes enheden Torr til gastrykket, og 1 Torr = 1/760 atm.

Det første sted er der et lufttryk på 791 Torr (en smule højere end 1 atm., hvilket er 760 Torr), og CO2 udgør et deltryk på 4,9 Torr. Koncentrationen af CO2 udgør altså 6.195 ppm (knap seks tusind to hundrede parts per million). Dette er det samme som 0,6195% CO2.

4,9 / 791 * 1e6 = 6.195

Det andet sted, som vises direkte efter, er der et lufttryk på 794 Torr, og CO2 udgør et deltryk på 5,0 Torr. Koncentrationen af CO2 dette andet sted ombord udgør altså 6.297 ppm svarende til 0,6297% CO2.

Den ansatte ombord fortæller, at udover at holde øje med de dårlige gasser (kulilte osv.), så holdes der mest øje med, om der er ilt nok. Da der nok ikke er mange planter ombord til at danne ilt, så kan dette selvf. være kritisk, og der forklares om forskellige metoder til at danne ilt.

Bemærk at der på intet tidspunkt gøres bemærkninger om de høje koncentrationer af CO2 ombord. Dette er ikke noget problem, da CO2 ikke er forurening og ikke udgør en helbredsrisiko i disse koncentrationer, som dog er mere end 10 gange højere end i Jordens nuværende atmosfære.

Connie Hedegaard er idag bestyrelsesformand for Berlingske Media, hvor hun givetvis har en tungvejende stemme til at afgøre, hvad der står i danske aviser og andre medier.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-01-2022 13:29
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Hvad er værst, CO2 eller forurening ?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvordan er alt forurening fordelt i grupper i %1829-09-2016 07:48
Moderne forurening farver husene gule.421-07-2015 16:37
Isvinter i Danmark, når den er værst?419-02-2010 11:25
Industriel forurening516-12-2009 15:38
Valgmøder om trafikal forurening og CO2-reduktioner002-10-2009 12:00
NyhederDato
Stop for skibes forurening skader klimaet19-03-2010 07:51
Smeltende gletsjere blotter gammel forurening12-10-2009 07:52
Varmere klima giver større ozon-forurening15-10-2008 07:22
OL-forurening svær at stoppe06-08-2008 07:37
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik