Husk mig
▼ Indhold

Hvad gør vi ved klimaflygtninge?Side 1 af 4123>>>
Hvad gør vi ved klimaflygtninge?26-09-2009 04:25
hjertensfrydProfilbillede☆☆☆☆☆
(12)
I dagens verden kender vi kun til politiske flygtninge og som beder om politisk asyl.

Men i dag findes der allerede klimatiske flygtninge, men de er fortrinsvis illegale flygtninge, for de kan ikke søge om politisk asyl.

Vi står med en gruppe mennesker, der er flygtet fra tørke, oversvømmelser, sult, nød og sygdom, som er opstået på grund af klimatiske forhold i de områder, hvor de førhen levede deres liv med familie og hjem.

Politisk anses de som økonomiske flygtninge og derfor vil de ikke kunne få status som flygtninge, fordi vi i vores egoistiske velfærdssamfund, ikke vil tage imod disse flygtninge, fordi de - set i vores øjne - kun er ude på at udnytte vort velfærdssamfund.

Det er ved at være på tide, at vi politisk og menneskeligt indstiller os på at få flygtninge, der er flygtet af andre årsager end politiske eller religiøse forfølgelser, nemlig flygtet fra områder der ikke kan brødføde dem, på grund af de klimatiske forværrede forhold.

Skal vi blot lade dem sejle deres egen udtørrede sø, selv om vi i den fede industrialiserede verden er ved at erkende, at vi og vore forældre og bedsteforældres generationer har været med til at forværre de lokale klimaforhold, hvorfra de er flygtet?

Jeg tager gerne imod disse flygtninge, ikke af politiske eller religiøse årsager, men ganske enkelt fordi de er mennesker i nød.

Om man fra folketingets side nogensinde vil erkende denne slags klimatiske flygtninge, det vil tiden vise. Men det kan være, at det vil være fornuftigt at erkende det, allerede her til december.

Med venlig hilsen
Lars Kristensen


Dit Livs vandretur - en digtsamling
RE: Hold hjertet varmt men hovedet koldt...26-09-2009 13:49
morlin
☆☆☆☆☆
(3)
Det er ganske enkelt forkert, at de pågældende førhen levede deres liv med familie og hjem, hvor de nu er flygtet fra. Mange steder er befolkningen vokset både 8, 10 og 12 gange på få generationer, og det er den problematik, som skal bringes op på COP15! Sådan befolkningsvækst er aldrig forekommet i ilandene. I øvrigt har tredjeverdenslande efter bedste (om end begrænsede) evne også adapteret skadelig forbrugeradfærd.
Tragikomisk er historien om en klimaforhandler fra Bangladesh, som talte om "klimafolkemord", fordi angiveligt 70 mio. mennesker en gang i fremtiden kunne blive hjemløse i områder, der ville blive ubeboelige pga. uvejr og oversvømmelse. Det komiske er, at over den samme periode forventedes Bangladeshs befolkning at vokse med 90 mio. mennesker, så hvor var problemet? Hvorfor siger ilandenes forhandlere ikke noget til sådan en mand? Det er kun naturligt, at overbefolkede lande skal gøre noget drastisk ved befolkningsudviklingen, hvis og når vi i ilandene en skal gøre noget drastisk ved udledningen af drivhusgasser. Når alt kommer til alt skal menneskeheden formentlig med tiden ned på omtrent 2 mia. mennesker (http://www.optimumpopulation.org/), når alle skal kunne have en fornuftig levestandard på en bæredygtig måde.
Når det er sagt, er tingene selvfølgelig ikke sort/hvide. Fx Maldiverne kan godt have en god sag som klimaflygtninge. Omvendt er fx Haiti og den arabiske halvø en demografisk "basket case", og det er ikke uinteressant at verdens første situation med 10+ mio. klimaflygtninge kan opstå dér mellem Yemen og Saudi-Arabien temmelig snart. Begge lande har en historik med grotesk befolkningstilvækst som baggrund for ødelæggelsen af miljøet i nutiden. Hvis Vesten ellers kan holde fingrene væk, så længe overbefolkningen er så stor, vil vi enten kunne lære af det velstående Saudi-Arabien, hvordan situationen skal håndteres så udgangen bliver til at leve med, eller Saudi-Arabien som vi kender det vil blive destabiliseret og politisk forsvinde som vi kender det – ikke noget stort tab! – og vi kan lære, at man risikerer sin egen verden ved at blande sig i den slags umulige problemer på et for tidligt tidspunkt.
Sarte humanister uden forståelse og respekt for de menneskelige samfunds materielle basis' – naturens – begrænsninger, vil muligvis have brug for åndelig krisehjælp og rehabilitering mens fx Yemens tilpasning til en bæredygtigt befolkningstal måtte pågå, men det bør i så fald heller ikke mangle, da det er en enkel hjælpeforanstaltning forbundet med minimalt ressourceforbrug.

Med venlig hilsen
Morten Lintrup, civ.ing., HD
http://demografi.net/
http://social-demografi.spaces.live.com/
30-09-2009 18:35
Jakob
★★★★★
(9326)
.


@morlin


Tak for et interessant indlæg.

Jeg må støtte dig i, at ethvert land selv har et kæmpe ansvar for at leve et bæredygtigt antal.
Derudover mener jeg nok, at alle lande bør forsøge at etablere evakueringsaftaler mod større klimaforandringer og naturkatastrofer af enhver art.


.
RE: Luk ikke øjnene for problemerne.01-10-2009 08:30
hjertensfrydProfilbillede☆☆☆☆☆
(12)
Ingen statsmagt kan styre en befolkning der søger væk fra områder der er ødelagt af klimatiske forhold, til at leve i.

Derfor vil der komme klimaflygtninge, ikke blot til det sydlige Europa, men også til Danmark og de vil ikke være politiske flygtninge, men derimod mennesker der søger efter mulighed til opretholdelse af livet, for dem selv og deres familier.

De kommer ikke her til Danmark for at udnytte vort velfærdssamfund, men for at få mulighed for at leve livet, i stedet for at opleve død og lidelse, på grund af klimatiske forandringer i de områder de ellers lever i.

Vil du smide dem ud og tilbage til der hvor de kom fra?

Jeg vil intet have imod at give disse mennesker husly, fordi de er i nød.

Med venlig hilsen
Lars Kristensen


Dit Livs vandretur - en digtsamling
01-10-2009 09:48
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Hjertensfryd

>>Vi står med en gruppe mennesker, der er flygtet fra tørke, oversvømmelser, sult, nød og sygdom, som er opstået på grund af klimatiske forhold i de områder, hvor de førhen levede deres liv med familie og hjem.<<

Som den klimatiske situation er i øjeblikket, må du nødvendigvis for at gøre sætningen færdig, nævne at en kommende kulde i det nordlige giver os rigelige problemer med 'klimaflygtninge' fra de Arktiske lande...

Vi er klimatisk i en situation hvor både kulde og varme er lige sandsynlige. Vi mangler ganske enkelt en såkaldt plan B.

mvh
01-10-2009 09:51
Kosmos
★★★★★
(5375)
Derfor vil der komme klimaflygtninge, ikke blot til det sydlige Europa, men...

- dét kan du da ikke bare erklære så'n ud i den blå luft og uden forbehold af nogensomhelst art!
Eksempelvis kunne du have skrevet: 'Derfor vil der efter min vurdering komme klimaflygtninge, ikke blot...'

Det eneste, vi alle kan enes om, er nok, at der vil ske klimaændringer, så længe jorden eksisterer i nogenlunde nuværende form - men vi ved intet om, hvor store de bliver, i hvilken 'retning', de vil ske, endsige om, hvilke områder, de især vil påvirke!
02-10-2009 09:48
Jakob
★★★★★
(9326)
.
hjertensfryd skrev:

Jeg vil intet have imod at give disse mennesker husly, fordi de er i nød.

Det lyder godt.
Hvor mange kan du aftage, og hvilke forhold kan du tilbyde dem..?

Du er ikke født i går, så du ved nok godt, at husly er det mindste af det.

De skal have mad, tøj og lommepenge, som passer til danske forhold, og de skal have fri adgang til skole, lægehjælp osv. osv..
Du må være en rig mand, når du kan tilbyde så meget.

Og når du har betalt regningerne, og du selv er blevet fattig, så bør du spørge dig selv, om du virkelig hjalp så godt du kunne for pengene, og om du hjalp de rette.

Gjorde du det..?

Prøv at se på de forskellige nødhjælpsorganisationer og skøn, hvor meget nødhjælp du kan få for pengene til sammenligning.


I Danmark kan du umuligt brødføde en flygtning i tre måneder for 90 kr.
http://www.noedhjaelp.dk/giv_et_bidrag/giv_en_ged/alle_gaver/giv_en_saek_ris
Citat:
--------------------
Mange flygtninge har ingen mulighed for at tjene penge. Derfor lever de konstant på grænsen til sult og er afhængige af fødevarer udefra. Hvis du køber en sæk med 90 kilo ris, kan du mætte en voksen flygtning i tre måneder.
--------------------

Du har i samme periode formentlig brugt mindst 20.000 kr på at give en tilsvarende dansk flygtning husly.

20.000/90 = 222

Så det koster altså hjælpen til over 200 mennesker, hvergang du gerne vil vise barmhjertighed til en enkelt flygtning hjemme i din egen baghave.
Og så har du tilmed næppe hjulpet den mest trængende. Den mest trængende er for fattig og sulten til rejsen.


Hvordan synes du selv det går med barmhjertigheden..??
Jeg beklager, hvis jeg lyder lidt hård i filten, men jeg er bare temmelig træt af de hyklere, der for nyligt kørte deres barmhjertighedstrip overfor nogle afviste Irakere med stort resursespild til følge, og din sætning ramte netop samme nerve.

Det er nok min opfattelse, at alle gerne vil hjælpe andre mennesker i nød, men der kan være en del uenighed om betingelser og valg af metoder.
Jeg mener, at hjælpen skal gives allerede nu i form af stærke advarsler om, at befolkningsreduktioner er nødvendige, og at ethvert land selv er ansvarligt for at lave evakueringsplaner.
Den hjælp bliver skadet, hvis alt for mange spreder det indtryk, at alle bare kan rejse til Danmark, hvis det bliver højvande..
02-10-2009 14:07
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Klimaflygtning er et opfundet begreb. Folk flygter af politiske eller økonomiske årsager som resultat af at naturen ikke helt gør som den har gjort i lang tid. Det er nemt nok at sige at landene selv skal lave en bæredygtig økonomi. Selvfølgelig er det rigtigt, men der er mange fattige lande som lider at et helt andet problem: Hjerneflugt. I min tid i Bangladesh så jeg gang på gang at så snart at der var nogen som havde fået bare 1-2 års erfaring med noget teknisk arbejde, så fik de greencard til arbejde og opholdstilladelse i USA og Europa. På den måde drænede man ulandene for de folk som skal stå bag denne bæredygtighed. Jo, vi har i vesten sørme også et ansvar.
02-10-2009 18:02
perhag
☆☆☆☆☆
(41)
Problemet med at holde asylsøgere væk bliver meget større, hvis man også kan påberåbe sig asyl som klimaflygtninge. I øjeblikket kan asylsøgere få asyl, hvis de tilstrækkeligt overbevisende fortæller en historie om at de er individuelt politisk forfulgt. De fleste er fupflygtninge, som er flygtet af andre årsager, f.eks. fra fattigdom og krig.

Hvis Danmark begyndte generelt at tage mod flygtninge fra f.eks. Maldiverne, som vist er udsat for landsænkning, så ville vi blive invaderet af en masse med falske pas, som udgav sig for at være fra Maldiverne.
02-10-2009 20:30
Jakob
★★★★★
(9326)
.
Men vi er alligevel forpligtet til at gøre en del forberedelser, så sandsynlige skrækscenarier ikke kommer som en stor kaotisk overraskelse.

En reduktion af den danske befolkning til 1 million borgere vil give mere plads, end vi har i dag.
Derudover vil yderligere reduktioner på uændret grundlag ved reduceret levestandard formentlig kunne godtgøre import af en del flygtninge, uden det går ud over bæredygtigheden.
Sideløbende kan vi over nogle generationer rømme visse ø'er og landområder.
Det kan evt. foregå ved, at staten opkøber ejendomme, når de alligevel bliver til salg, hvorefter der kun kan fremlejes med max. 5 års opsigelse.
Anholt, Als, Samsø og måske Fyn kan nok være egnede områder, hvor en fremmed kultur kan få sig et liv i en periode.
Det tager meget lang tid at rømme sådanne områder, og derfor bør man ikke vente for længe med at tænke det igennem.
Som det ser ud nu, mener jeg, at Maldiverne er alt for sent på den.

I Danmark vil jeg finde det naturligt, at vi især udarbejder planer for at modtage klimaflygtninge fra Grønland og Færøerne, mens vi selv skal søge arealer i Afrika.
Men mere aktuelt bør vi nok forsøge at opnå midlertidig plads på Grønland til klimaflygtninge sydfra.

Det er ikke så rart at tænke på.


Mere glædeligt er det at erkende, at vi muligvis kan undgå alle de værste scenarier i nogle 1.000 år mere, eller i hvert fald afbøde dem, hvis vi hurtigt genopretter de økologiske balancer ved at udfase fossilt brændsel og indfører 100% VE.
Så det må for nuværende være langt den vigtigste plan til at undgå problemer med klimaflygtninge.
.
03-10-2009 20:51
morlin
☆☆☆☆☆
(3)
Det har altid undret mig, at ikke mindst kunstnere af enhver slags kan være så ufølsomme overfor deres medmennesker i det samfund de lever i - for i stedet at dyrke en ifølge sagens natur abstrakt solidaritet med fremmede i nød, jo længere væk, jo bedre. - Måske skyldes det simpelt hen uvidenhed og mangel på fantasi og forestillingsevne i forhold til konsekvenserne af deres synspunkter for det omgivende samfund. I givet fald paradoksalt, da kunsten vel i almindelighed netop udspringer af fantasien.

Men det kan måske alternativt skyldes, at det kræver et meget højt selvværd, der let kan forveksles med egoisme, at være kunstner. Uden at kunne sige om det gælder hr. hjertensfryd (og det tror jeg faktisk IKKE det gør), er der i hvert fald mange veldædige mennesker, der klarer at blæse med mel i munden, når de absolut vil være godgørende på hele samfundets vegne og lade alle dele udgiften ligeligt, samtidig med at de vil moralisere mod deres modstandere. I grunden kan man argumentere for det modsatte synspunkt: At fortrinsvis modstanderne, der dog i demokratisk solidaritet bærer deres del af omkostningerne til noget, der er dem inderligt imod, faktisk optræder nobelt.

En tredje forklaring kan være, at problemstillingen simpelt hen ikke "skalerer godt", som det hedder på IT-sprog, så forståelsen halter i stor skala. I stedet for lande, så lad os tænke på to opgange med lejligheder. Den ene opgang kan vi forestille os fungerer godt, bygningen vedligeholdes og beboerne trives. Den anden opgang forfalder, flere og flere flytter ind, intet vedligeholdes og til sidst blæser en storm taget af. Er det da rimeligt, at visse beboere i den første opgang på alles vegne inviterer de hjemløse fra den anden opgang til at indtage og bebo både kælder loft og trappe på det sted, de deler med deres naboer? Det mener jeg ikke. Hvad vil jeg så gøre? Svar: Hvis jeg kan hjælpe de nødstedte, hvor de bor og hører til, så er det fint. Ellers vil jeg sige som gamle Talleyrand: I sådan en situation kan det være absolut essentielt at gøre – intet! Hvis befolkningen et sted er vokset fra 5 mio. til 30 mio. og de fysiske forhold kun kan opretholde en befolkning på 10 mio., så lad sult og borgerkrig gøre deres beskidte arbejde og vent med at prøve at hjælpe til der er max. 10 mio. tilbage at hjælpe. (Fremstillingen er let forenklet, men princippet fremgår forhåbentlig klart.)

Til debattens øvrige deltagere blot dette: (i) Der kommer ikke ret mange flygtninge nordfra. Langt mod nord bor nemlig ikke ret mange mennesker! Lidt ligesom, det af mange (dog ikke mig) forudsagte og frygtede boom østfra efter murens fald udeblev. Befolkningsstrukturen i øst var og er ganske enkelt ikke til massemigration. (ii) En plan B kan – bogstaveligt talt – findes hos WorldWatch (http://www.worldwatch.org/)

Med venlig hilsen
Morten Lintrup, civ.ing., HD
http://demografi.net/
http://social-demografi.spaces.live.com/
RE: Når klimaflygtningene kommer.04-10-2009 05:04
hjertensfrydProfilbillede☆☆☆☆☆
(12)
Spørgsmålet er ikke om de kommer, når tiden oprinder, for det gør de, om så vi vil tage imod dem eller ej.

Vil vi ikke tage imod dem som mennesker i nød og give dem det de som mennesker har behov for, så vil de ganske enkelt tage det vi ikke vil give dem, med vold og magt, for når mennesker står med ryggen mod muren, så reagerer de anderledes end når de har rigeligt at give ud af, dersom de ikke er egoistiske i deres menneskeværd.

Til den tid vil vi danskere formentlig og forhåbentlig stadigvæk have rigeligt at kunne give ud af, til mennesker i nød og har vi en så egoistisk holdning, at vi vil beholde vort overflod til os selv, så vil vi end ikke få noget som helst ud af vort overflod, for så vil det blive taget fra os og mere end blot det.

Det er mennesker i nød der vil tage vort overflod fra os, dersom vi ikke frivilligt vil give ud af det.

Men selvfølgelig kan vi vente med at give ud af vort overflod til dagen oprinder, men så kan det være at det allerede er for sent, til at vi kan gøre det af frivillighedens vej.

Lad os da hellere få gjort noget for de mennesker i dag, der til den tid vil kunne komme i nød, frem for at vente på, at de en dag vil stå foran vores dør og bede om hjælp og vi så siger nej, for så vil vi faktisk være endnu mere på røven end vi vil komme det, dersom vi allerede nu gav ud af vort overflod.

Nu tænker jeg ikke alene på os som private personer, men så sandelig også som nation, for som nation lever vi - selv i den nuværende krisesituation - i overflod.

Nå vi som nation kan tænke på at købe nye krigsfly til mange milliarder kroner, så lever vi i overflod og når vi som nation har råd til bygning af Metro og motorveje, så lever vi i overflod.

Vi har mange milliarder kroner at gøre det gode med, men jeg ser endnu ikke pengene blive brugt til noget menneskeværdigt, kun til noget der skal holde vort eget overflodssamfund i gang.

Med venlig hilsen
Lars Kristensen


Dit Livs vandretur - en digtsamling
04-10-2009 10:21
Kosmos
★★★★★
(5375)
Spørgsmålet er ikke om de kommer, når tiden oprinder, for det gør de

- et udsagn, du fortsat skylder plausibel dokumentation for (medmindre du alene fører det i marken som din personlige tro)!

Nå vi som nation kan tænke på at købe nye krigsfly til mange milliarder kroner, så...

- den la'r vi så lige stå en kort stund, mens vi læser dette:

Pakistan had originally planned a total purchase valued at $5.1 billion, almost all of it in national funds. The 2005 Kashmir earthquake and subsequent financial constraints caused Pakistan to reduce the number of new planes it wanted to purchase from 36 to 18, which lowered the overall value of the deal to approximately $3.1 billion. The 18 new planes are valued at $1.4 billion, with the remainder of the $3.1 billion dedicated to associated munitions (valued at approximately $641 million) and 46 Mid-Life Update (MLU) kits for Pakistan's existing F-16 fleet (estimated to cost $891 million). Additionally, the United States has provided Pakistan with 14 F-16s designated as Excess Defense Articles (EDA).
The entire F-16 program for Pakistan includes the purchase of eighteen F-16C/D Block 52 aircraft, Mid-Life Update [MLU] for 46 aircraft, and a munitions package that includes AMRAAM, JDAM, and Enhanced Paveway guidance kits. On 28 June 2006, the Defense Security Cooperation Agency notified Congress of a possible Foreign Military Sale to Pakistan of 60 F-16A/B Mid-Life Update Modification kits as well as associated equipment and services. The total value, if all options are exercised, could be as high as $1.3 billion
(Kilde)

Men OK da: Pakistan halverede selvfølgelig (i første omgang?) sin ordre, mens resten af verden havde hænderne fulde med at redde/bistå ofrene for jordskælvet!
04-10-2009 22:11
morlin
☆☆☆☆☆
(3)
hjertensfryd skrev:
Spørgsmålet er ikke om de kommer, når tiden oprinder, for det gør de, om så vi vil tage imod dem eller ej.

Er det nu også så sikkert - eller er det vanetænkning? Det er blandt andet derfor, jeg i mit første indlæg nævner, det kan være spændende at se, om Saudi-Arabien kan håndtere et flygtningeproblem fra Yemen. Måske har vi allermest brug for at "tænke ud af boksen" i forhold til, hvad man i ilandene er vant til. Der er G i både Gaza og i Guantanamo - og i Danmark: ...de næste bogstaver lyder R-Ø-N-L-A-N-D. I nødstilfælde er dér masser af plads til gennemgangs eller -opholdslejre for kvinder og mænd (separat) fra overbefolkede lande.
Og hvis der ikke er noget attraktivt at flygte til, så kommer folk måske slet ikke, men udfører det tunge arbejde med at bygge samfundet op hjemme hos sig selv?! For mig er det ganske hjerteskærende at tænke på selve spildet ved de store ressourcer, både menneskeligt og økonomisk, der forbruges af hele den asylindustri, alt inklusive, vi har skabt i de vestlige ilande.
Tænk hvor meget kriminalitet – menneskesmugling m.m.m. – der alene skyldes den måde vi fnidder-juristisk har indrettet adgangsforholdene til ilandene. Vi bruger selv store ressourcer på at administrere et skidt system, men værst er dog det store spild i ulandene, hvor mange af de mest ressourcestærke mennesker indretter al deres stræben på at omgå systemerne og slippe ind i vores samfund. Tænk hvis alle de ressourcer og kræfter blev tvunget over i samfundsopbyggende virksomhed i ulandene, fordi den attraktive adgang til ophold i ilandene blev effektivt lukket! Hvad kunne det ikke blive til! Selvfølgelig vil det være hårdt for de involverede, men det vil også være enormt tilfredsstillende, hvor det lykkes. Det er nu engang hverken en menneskeret at blive født i et land, der ikke allerede er overbefolket, eller at kunne tage et andet sted hen for at få del i et mere attraktivt og materielt velstående liv skabt af andre i et andet samfund.

Med venlig hilsen
Morten Lintrup, civ.ing., HD
http://demografi.net/
http://social-demografi.spaces.live.com/


Mennesker, miljø, velfærd - find det rette perspektiv.
18-09-2015 19:25
phansen
☆☆☆☆☆
(4)
Den aktuelle flygtningesituation i Europa har sin årsag i global opvarmning. Krisen skyldes den tørke, der ramte landet fra 2006 til 2011.

http://time.com/4024210/climate-change-migrants/

Det er vigtigt at få øjnene op for dette. Så vi kan adressere problemet ved dets rigtige navn, nemlig klimaflygtninge.

Er dette bare en forsmag på hvad der kommer i de kommende år?
18-09-2015 19:37
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er vigtigt at få øjnene op for dette. Så vi kan adressere problemet ved dets rigtige navn, nemlig klimaflygtninge

- tak for ugens griner!


Jeg ser, at John Kerry også er nævnt; han er tidligere citeret for flg. udsagn:

Confronting climate change is, in the long run, one of the greatest challenges that we face, and you can see this duty or responsibility laid out in Scriptures clearly, beginning in Genesis. And Muslim-majority countries are among the most vulnerable. Our response to this challenge ought to be rooted in a sense of stewardship of Earth, and for me and for many of us here today, that responsibility comes from God

Og som der efterfølgende står:

I do hope Mr. Kerry travels to the heart of an ISIS stronghold to deliver this message personally. Maybe then he'll gain a sense of priority and perhaps, some sanity when he realizes his epic mistake
18-09-2015 19:53
phansen
☆☆☆☆☆
(4)
Kan ikke se hvad der er at grine af.

Her en artikel mere til at bakke det op: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/climate-change-key-in-syrian-conflict--and-it-will-trigger-more-war-in-future-10081163.html.

Grunden til at kvinder og børn lige nu ligger i ungarske lejre eller vandrer på vore motorveje, det er vores udledning af CO2. Det er værd lige at tænke over en ekstra gang.
18-09-2015 21:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Klimaflygtninge-
det er både til at grine og græde over ,at nogle kan have sådan en absurd tankegang.
18-09-2015 21:52
Kosmos
★★★★★
(5375)
det er både til at grine og græde over ,at nogle kan have sådan en absurd tankegang

- lige præcis!
19-09-2015 00:36
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Men hvis vi skal opstille tre punkter og debattere ud fra omkring klimaflygtninge:

1. hvor flygter de fra ang vejr/klimatiske forhold.

2. Hvad for slags ændringer er der tale om og hvor usædvanlige er de i historisk perspektiv

3. Hvad kan man gøre for at løse det som fks klimatilpasning og lign.


ud over det kan overbefolkning være en af udfordringerne, flere og flere arealer tages i brug, til landbrugs jord, bebyggelse, nogle områder ganske udsatte og nogle jorde er så vidt jeg ved er dårlig og efterhånden udpint nogle steder i Afrika, hvilket også kan ske her i Danmark hvis vi ikke passer på.
Så hvis man på en eller anden måde kunne tilpasse mennesket de nye forhold der opstået må vi gøre det, kigger man tilbage i historien har vi mennesker altid tilpasset os de vejr og klimaforhold der i de områder vi lever i, ganske vidst ikke lige så mange mennesker som i dag men alligevel så må det være noget vi må finde en løsning på uanset hvad.
Redigeret d. 19-09-2015 00:46
19-09-2015 17:03
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Den aktuelle flygtningesituation i Europa har sin årsag i global opvarmning. Krisen skyldes den tørke, der ramte landet fra 2006 til 2011.

http://time.com/4024210/climate-change-migrants/

Det er vigtigt at få øjnene op for dette. Så vi kan adressere problemet ved dets rigtige navn, nemlig klimaflygtninge.


Omvendt kan man jo hævde at agendaen mod CO2 kan have del i skylden for folkevandringen, idet den har hæmmet udbredelsen af billig kulbaseret el, i mange af verdens fattige områder.
Redigeret d. 19-09-2015 17:06
20-09-2015 16:47
phansen
☆☆☆☆☆
(4)
Problemet er også at folk i overvejende grad bosætter sig langs havet. Det gør hundredevis af millioner meget udsatte for havstigning.

Dertil at globalisering har gjort store folkevandringer mulige på en skala de ikke var tidligere.

Folkevandringer var årsagen til Romerrigets fald. De vandringer som global opvarmning forårsager vil være af et langt større omfang..
20-09-2015 18:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
phansen skrev:
Kan ikke se hvad der er at grine af.

Her en artikel mere til at bakke det op: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/climate-change-key-in-syrian-conflict--and-it-will-trigger-more-war-in-future-10081163.html.

Grunden til at kvinder og børn lige nu ligger i ungarske lejre eller vandrer på vore motorveje, det er vores udledning af CO2. Det er værd lige at tænke over en ekstra gang.


phansen-

du er sandelig hastigt på retræte fra disse absurde postulater-
nu kaster du dig i stedet ud i profetier,som ikke er verificerbare !
21-09-2015 12:35
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Denne site er til tider fantastisk.
Jeg kom forbi og begyndte at læse de seneste indlæg startende med 18-09-2015 19:25. Det var mange blandede følelser, jeg oplevede fremefter til nyeste indlæg.

Og så ser jeg en reklame, som jeg vedhæftet et billede af.

Det kan ikke beskrives! Virkeligheden er meget mere fantastisk, imponerende og overraskende, end man i sin vildeste fantasi kunne forestille sig! Grotesk måske!?
Tilknyttet billede:

22-09-2015 11:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Notits i Fyens Stiftstidende d. 22. sept. 15.

Øbo afvist som klimaflygtning.
En mand fra det lille ørige Kiribati i Stillehavet er ikke blevet anerkendt som verdens første asylansøger,der er flygtet fra klimaforandringer.
Ionane Teitota,hans kone og deres tre børn,har søgt om status som flygtninge i New Zealand,idet de hævder,at stigende vandstand i verdenshavene,gør deres hjemland ugæstfri.
Den newzealandske højesteret bestemte,at Teitora ikke ville være i alvorlig fare,hvis han vendte tilbage til Kiribati.
30-10-2015 23:22
Jakob
★★★★★
(9326)
­@John Niclasen


Engang var der den hvide klovn, den grædende klovn og så ham den søde og sjove, der altid falder og slår sig.
Jeg synes ingen af disse personer passer til Frank og Casper.
Måske har de bare opfundet en fjerde klovn; den platte og pinlige.
Og hvorfor synes du dog, at han har en plads her..?

Selv hankattene hos mig lader til at være mere civiliserede, når de fjoller med hinanden, og det er ellers ikke fordi de plejer at have de store moralske skrupler.Men angående alle de syriske flygtninge, så bør man måske undersøge muligheden for at sende dem videre til Kina..?

På grund af en prisværdig et-barnspolitik oplever Kina i øjeblikket en mangel på mennesker i den arbejdsdygtige alder, og så kunne de syriske flygtninge måske passende træde til og give en hånd med i nogle år, indtil der bliver sikkert i Syrien igen..?­
Redigeret d. 30-10-2015 23:23
31-10-2015 01:03
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

- måske ikke så dårlig en ide, endda, Jakob.

Det kunne være interessant at høre kinesernes mening om dit forslag.

Indtil videre er det kineserne, der laver det beskidte arbejde til en ussel løn, og os der skummer fløden, så vi kan tage os af flygtningene.

Det er vel heller ik' så'n at sige ski' til.
Eller skulle vi lade være med at købe deres crap?

PS: Jeg synes stadig, et-barns-politikken er rigtig god.

.
31-10-2015 01:44
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Indtil videre er det kineserne, der laver det beskidte arbejde til en ussel løn, og os der skummer fløden

Hej Crank. Det er muligt du lever dit liv sådan, men sådan er det bare ikke alle som gør. Gode ærlige og arbejdssomme mennesker som blot ønsker at leve som deres egen far og farfar. Tag fx en landmand. Meget af hans arbejde er både hårdt, møg beskidt og med ekstrem lang arbejdsdag. Lønnen er for manges vedkommende, bundløs gæld. Jeg tror det er svært for ham at føle sig som en del af det "vi" du omtaler. Jeg tror han har svært ved at forstå at han skal tage aflaste kineserne fra det beskidte arbejde og til en "lavere løn end kr. 0?"
31-10-2015 09:27
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Morten >

Den moderne industribonde laver ikke noget uden sin traktor. Hans løn? Ja, han lever vel af subsidier, så længe han ikke får en ordentlig betaling for sine produkter.
Den landmand, du beskriver, eksisterer ikke mere.

Og din computer er garanteret også produceret i Kina for en skål ris.

.
31-10-2015 10:48
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Crank
Jeg kan kun sige du ikke aner hvad du snakker om. Du mener altså i fulde alvor at når blot en landmand en traktor er hans arbejde en dans på roser. Nu har jeg læse en del af dine indlæg, og for at sige det ligeud, lyder du forfærdelig forkælet. Og hvis vi alle var som dig, var der sgu ingen velfærd overhovedet, for nogen
31-10-2015 11:35
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Ifølge FN's klimapanel kan der hverken konstateres mere tørke eller flere oversvømmelser i verden:

In summary, there continues to be a lack of evidence and thus low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale


In summary, the current assessment concludes that there is not enough evidence at present to suggest more than low confidence in a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century due to lack of direct observations, geographical inconsistencies in the trends, and dependencies of inferred trends on the index choice. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated. However, it is likely that the frequency and intensity of drought has increased in the Mediterranean and West Africa and decreased in central North America and north-west Australia since 1950Hvad betyder 'low confidence' i IPCC speak:
About 2 out of 10 chance
31-10-2015 14:30
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Morten >
for at sige det ligeud, lyder du forfærdelig forkælet.

Det er muligt, jeg lyder sådan i dine ører; men jeg vil da alligevel fortsat undlade at angribe din person.

.
01-11-2015 11:16
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
hjertensfryd >
Jeg tager gerne imod disse flygtninge, ikke af politiske eller religiøse årsager, men ganske enkelt fordi de er mennesker i nød.

Ja, grænserne skal blot holdes åbne. Det er den eneste vej hen imod en mere retfærdig verden. At sætte pigtråd rundt om EU er tumbet.

.
01-11-2015 12:11
Jakob
★★★★★
(9326)
­
crank skrev:
grænserne skal blot holdes åbne. Det er den eneste vej hen imod en mere retfærdig verden. At sætte pigtråd rundt om EU er tumbet.


Det burde vel ikke være nødvendigt. Hvis gæster ved, at de er uønskede (ikke har visum), så bliver de vel væk af sig selv, og hvis ikke, så har de nok brug for hjælp og en portion ris i en lejr, før de sendes videre evt. til Kina eller et andet sted efter aftale eller hjem igen..?

Hvis grænserne bare åbnes helt for alle, så vil det med stor sikkerhed få helt uoverskuelige konsekvenser for verden og den nationale velfærd og sikkerhed.
Og jeg er overbevist om, at det nationale incitament til at takle klimaudfordringerne effektivt vil blive stækket betydeligt om ikke ligefrem dø på stedet.
Så jeg håber altså ikke, at du mener det så totalt bogstaveligt endda.


­­­
01-11-2015 12:17
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
.

Jakob >
.. den nationale velfærd

Jo. Det mener jeg HELT bogstaveligt. Jeg ved, at 'den nationale velfærd' er et ømt punkt for de fleste. Men det er jo, i bund og grund, et udtryk for nazionalisme.


.
01-11-2015 13:27
Jakob
★★★★★
(9326)
­@crank


Er du imod enhver form for nationalisme, eller er det stadig ok at finde det sjovt at slå Tyskland i fodbold..?

Må jeg forstå det sådan, at det er ok med dig, hvis en nation vil beskytte et lokalt bæredygtigt system, som det har taget mange år at etablere, og som er i en følsom process og vil styrte i grus, hvis mange 1000 fremmede med andre kulturelle vaner bliver lukket ind i det; men det, som du først og fremmest er imod, er, at nogle lande har en meget høj luksuslevestandard og ubæredygtig livsstil, mens andre har en lavere, som bærer bedre..?
Dét blev sgu et langt spørgsmål.
Og så endnu et lille punkt til høring:

Angående gravide kvinder fra Syrien bør man så ikke hyre et skib under syrisk flag, hvor de kan føde, så deres børn i mindre grad fødes i landflygtighed..?
­
­
01-11-2015 19:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvornår var det lige, at vi sidst slog Tyskland i fodbold? Så vidt jeg husker, er det længe siden.

Jeg er nu også være tilfreds, hvis vi kan slå svenskerne!!!!!
01-11-2015 19:19
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
03-11-2015 23:01
Jakob
★★★★★
(9326)
­


@crank


Det kan være et ok motto i nogle sammenhænge, og hyggeligt ser det da ud.


Men skriver jeg, at det nok også var sådan indianerne tænkte, da de første europæere besøgte dem, så går der måske en engel gennem stuen.
­
­
03-11-2015 23:08
Jakob
★★★★★
(9326)
­
Hvis diplomaterne finder en løsning, så folkene fra Syrien kan få tilladelse til at hjælpe Kinas klimapolitik, så bør vi måske sende nogle gode folk med, som kan hjælpe med også at gøre det praktiske til en succes..?


Özlem Cekic har jeg uden protester i forvejen givet en meget betroet opgave på samme hammel:
http://www.klimadebat.dk/forum/oekofascisme-d15-e2828-s40.php#post_45391


Så det må nok blive Lisbeth Zorning og Zenia Stampe, der får denne ærefulde opgave af at tage sig af at få de syriske flygtninge godt installeret i Kina, så det på bedste måde bliver til gavn for de gamle kinesere, som vi meget gerne vil hjælpe.

Zenia Stampe er dygtig til journalister og embedsmænd, så de kinesiske medier og myndigheder vil sikkert elske hende.

Lisbeth Zorning er også dygtig til at samle penge ind, og så kan Stine Bosse og Asger Åmund få et DR-studie, hvor de følger arbejdet og diskuterer indsatsen.
Jeg synes selv, at jeg har flair for det med personer og storpolitik, og hvis jeg ikke bliver modsagt, så bliver jeg nok i troen.

­­
Side 1 af 4123>>>

Deltag aktivt i debatten Hvad gør vi ved klimaflygtninge?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimaflygtninge til antarktis126-12-2021 00:10
SRP - klimaflygtninge119-12-2018 18:00
NyhederDato
På vej mod 150 millioner klimaflygtninge05-11-2009 05:44
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik