Husk mig
▼ Indhold

Hvad ved man om den milde periode i Vikingetiden hhv. Den Lille Istid?


Hvad ved man om den milde periode i Vikingetiden hhv. Den Lille Istid?07-11-2009 09:06
peh
☆☆☆☆☆
(8)
Det er en velkendt sag, at klimaet var mildt ca. 800-1200 i Grønland og Island omkring nordboernes bosættelse der. At det var koldt i Europa i Den Lille Istid er også velkendt.

Men hvad ved man mht. om der var regionale eller globale fænomener? D.v.s. om det i hovedsagen var havstrømme og fremherskende vinde der flyttede rundt på varmen - eller om der var tale om globale ændringer i gennemsnitstemperaturen? Og hvor befæstet og "mainstream" er den viden?

Det er jo et interessant diskussion i forhold til forhold til debatten om hockeystavkurven osv.

Mhv.

Poul Evald
07-11-2009 13:27
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
@peh
Mig bekendt korrelerer nordeuropæiske temperaturdata fra marine sedimentkerner med tilsvarende afrikanske registreringer af nedbør/monsun-ændringer i sø-sedimenter.
http://www.ia.ucsb.edu/pa/display.aspx?pkey=1611
Der har gennem tiden været lavet mange sedimentanalyser, især i et forsøg på at undersøge korrelationerne til Milancowich-cykler (jordens tilt årsag til istider?)
Hvordan tænker du dig at en klima-ændring kan være regional, og ikke global? Alle metoder er 'inddirekte' .. der er ikke adgang til en direkte temperaturmåling, så metoderne bygger under alle omstændigheder på de forskellige 'ansigter' som klimaændringerne kan tage.
En af de globale faktorer der måles på er gennem c14 i iskerner .. hvordan det hænger sammen med klimaet er en længere historie som du evt kan google på.
I olieefterforskningssammenhænge er der en speciel sedimentær-geologisk diciplin (sekvens-analyse) som stiller skarpt på alle målbare ændringer og korrelerer dem til en relativ hav-niveau-ændring. I det store geologiske perspektiv er der god sammenhæng mellem globalt havniveau og andre temperatur-indikatorer (især mikro-fossiler). Forudsætningen er, at tidligere miljømæssige forhold kan sammenlignes med nuværende (at, når du går på kridt her .. og at 'kridt' nu afsættes under betragteligt varmere forhold, så har der nok været varmt her osse).
Det mikrofossile indhold af fx foraminiferer i sedimenter gør, at opløsningen i marine sedimenter gennem de sidste 10.000 år er høj .. og pålidelig, fordi det stort set er de samme 'dyr' der lever i dag. Korrelationen over store afstande kan være problematisk .. og når det gælder en høj opløsning af temperaturen gennem tiden på hele kloden, så er der selvsagt nødvendigt at interpolere/gøre antagelser, hvis ikke man vil bruge urimeligt mange resourcer på at samle og bearbejde data.
http://www.ldeo.columbia.edu/res/fac/CORE_REPOSITORY/RHP1.html

Carsten
07-11-2009 13:49
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
En af de globale faktorer der måles på er gennem c14 i iskerner

Det skulle være gennem Ilt-isotop fordeling
07-11-2009 14:38
peh
☆☆☆☆☆
(8)
Man kan sagtens forestille sig, at klimaændringer kan være regionale, hvis de beror på ændringer af havstrømme og fremherskende vindretninger; Golfstrømmens betydning for klimaet i Nordeuropa og på Island/Grønland er velkendt.
Det er da godt at få redegørelser for målemetodik. Men mit spørgsmål gik på, hvor meget man konkret ved om, at varmeperioden i Island/Grønland Vikingetiden hhv. "Den Lille Istid" i Nordeuropa også slog igennem som globale fænomener?!
07-11-2009 16:11
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Middelaldervarmen er bedst kendt fra Europa, men da den globale opvartningen 1970-2000 også er bedst kendt fra Europa og Ishavet, så er det svært at tale sig uden den. Særligt synes Middelaldervarmen at have øget nedbøren globalt (øget fordampingen fra verdenshavene.) Overalt finder du spor af forsvundne byer fra 1200 tallet, hvor der i dag er ødemark.

Den Lille Istid er bevaret i alle træer på jorden, da kulstof 14 indholdet ændre sig drastisk.


07-11-2009 16:11
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men mit spørgsmål gik på, hvor meget man konkret ved om, at varmeperioden i Island/Grønland Vikingetiden hhv. "Den Lille Istid" i Nordeuropa også slog igennem som globale fænomener?!

- hvorledes havde du forestillet dig, en sådan 'viden' skulle tilvejebringes, hvis ikke gennem 'målinger'?
Da registrerede, globale temperaturdata i sagens natur ikke foreligger fra de pgl. tidsepoker, må man selvsagt basere sig på 'proxies'; men hvis metoderne er rimelige, og såfremt proxy-data er indsamlet nogenlunde globalt, skulle der vel intet være til hinder for (berettiget) at antage, at de omtalte klimaudsving har været 'verdensomspændende'??
07-11-2009 16:46
peh
☆☆☆☆☆
(8)
@kulden-varmen

Vil det sige, at man antager, at "Den Lille Istid" var et globalt fænomen? Det kan jeg forstå, at du mener. - Men ved man noget om, hvordan afkølingen fordelte sig på verdensdele og breddegrader, på den nordlige og sydlige halvkugle?

Tilsvarende m.h.t. Vikingetids-varmeperioden?

Det er jo ganske væsentlige spørgsmål, når vi tager diskussionerne om hockeystavkurven og den nutidige drivhusgasøgnings betydning for klimaet i betragtning. Jeg mener stadigvæk, at man sagtens kan forestille sig, at vikingetidsvarmen og "den lille istid" var udtryk for omfordeling af varmen på Jorden nok så meget, som det var globale fænomener forstået sådan, at de fulgtes af ændringer i den globale middeltemperatur. Men jeg ved det ikke!
07-11-2009 18:35
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
peh skrev:
Vil det sige, at man antager, at "Den Lille Istid" var et globalt fænomen? Det kan jeg forstå, at du mener. - Men ved man noget om, hvordan afkølingen fordelte sig på verdensdele og breddegrader, på den nordlige og sydlige halvkugle?

Tilsvarende m.h.t. Vikingetids-varmeperioden?


Det som er problemet er at mere sol medføre mere fordampning som optager varmen og mindre sol medføre mindre fordampning og der med mindre fordampning. Det vil sige at temperaturene ved ækvator er nogenlunde uforandret uanset jordens klima ved polerne.

Det vil sige at jordens gennemsnits temperatur hopper op og ned i takt med variationer i Ishavet.

Det er jo ganske væsentlige spørgsmål, når vi tager diskussionerne om hockeystavkurven og den nutidige drivhusgasøgnings betydning for klimaet i betragtning. Jeg mener stadigvæk, at man sagtens kan forestille sig, at vikingetidsvarmen og "den lille istid" var udtryk for omfordeling af varmen på Jorden nok så meget, som det var globale fænomener forstået sådan, at de fulgtes af ændringer i den globale middeltemperatur. Men jeg ved det ikke!

Jordens middeltemperatur er ikke nogen eksakt videnskabelig størrelse. Da fugtigheden sænker temperaturen fordi fugtigheden optager varmen.
Jordens gennemsnits temperatur hopper op og ned i takt med variationer i Ishavet, dels giver tørre luft større variation imellem nat og dag.

Hockeystavkurven og diskussionerne om den kan kun give en logisk mening på en måde.

Der er nogen som vil skjule en global opvarmning, ved at sabotere debatten. Bemærk at Hockeystavkurven skal vise temperaturene på den nordlige halvkugle. Og denne temperatur styres af Ishavets temperatur og denne følger i store træk Europas temperatur07-11-2009 19:05
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
Vil det sige, at man antager, at "Den Lille Istid" var et globalt fænomen? Det kan jeg forstå, at du mener. - Men ved man noget om, hvordan afkølingen fordelte sig på verdensdele og breddegrader, på den nordlige og sydlige halvkugle?

Tilsvarende m.h.t. Vikingetids-varmeperioden?

Det er jo ganske væsentlige spørgsmål, når vi tager diskussionerne om hockeystavkurven og den nutidige drivhusgasøgnings betydning for klimaet i betragtning. Jeg mener stadigvæk, at man sagtens kan forestille sig, at vikingetidsvarmen og "den lille istid" var udtryk for omfordeling af varmen på Jorden nok så meget, som det var globale fænomener forstået sådan, at de fulgtes af ændringer i den globale middeltemperatur. Men jeg ved det ikke!


Jeg tror ikke at du kan finde en global middeltemperatur før egentlige temperaturmålinger begynder. At finde én nu, ud fra tilgængelige termometre må være en betragtelig opgave i sig selv. Men det kan selvfølgelig skæres ned til at være et spørgsmål om præcision: Temperatur-følsomheden mellem fx foraminifer arter er en del større end den ønskede opløsning, så et simpelt check på af udbredelsen af foraminifer er sikkert utilstrækkeligt. I betragtning af de utallige marine borekerne-undersøgelser der er foretaget undrer det mig, at diskussionen om hockey-staven ikke er lagt til ro for længe siden.

Carsten

Hvis du har rodet rundt med spørgsmålet kender du nok allerede
http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_controversy

At the request of the U.S. Congress, a special "Committee on Surface Temperature Reconstructions for the Past 2,000 Years" was assembled by the National Research Council's Board on Atmospheric Sciences and Climate. The Committee consisted of 12 scientists from different disciplines and was tasked with explaining the current scientific information on the temperature record for the past two millennia, and identifying the main areas of uncertainty, the principal methodologies used, any problems with these approaches, and how central the debate is to the state of scientific knowledge on global climate change.

The panel published its report in 2006.[29] The report agreed that there were statistical shortcomings in the MBH analysis, but concluded that they were small in effect. The report summarizes its main findings as follows:[30]
....

Large-scale surface temperature reconstructions yield a generally consistent picture of temperature trends during the preceding millennium, including relatively warm conditions centered around A.D. 1000 (identified by some as the "Medieval Warm Period") and a relatively cold period (or "Little Ice Age") centered around 1700. The existence and extent of a Little Ice Age from roughly 1500 to 1850 is supported by a wide variety of evidence including ice cores, tree rings, borehole temperatures, glacier length records, and historical documents. Evidence for regional warmth during medieval times can be found in a diverse but more limited set of records including ice cores, tree rings, marine sediments, and historical sources from Europe and Asia, but the exact timing and duration of warm periods may have varied from region to region, and the magnitude and geographic extent of the warmth are uncertain.
....
Less confidence can be placed in large-scale surface temperature reconstructions for the period from A.D. 900 to 1600. Presently available proxy evidence indicates that temperatures at many, but not all, individual locations were higher during the past 25 years than during any period of comparable length since A.D. 900. The uncertainties associated with reconstructing hemispheric mean or global mean temperatures from these data increase substantially backward in time through this period and are not yet fully quantified.
Very little confidence can be assigned to statements concerning the hemispheric mean or global mean surface temperature prior to about A.D. 900 because of sparse data coverage and because the uncertainties associated with proxy data and the methods used to analyze and combine them are larger than during more recent time periods.
07-11-2009 19:20
peh
☆☆☆☆☆
(8)
Besværgelser gør det ikke! Man ved f.eks. ikke om "Den Lille Istid" Europa var fulgt af afkølinger i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Antarktis? - Hockeystav diskussionen refererer stort set til europæiske oplevelser? Vi ved altså strengt taget ikke noget om den globale middeltemperatur i de nævnte perioder - eller i hvilken udstrækning, det var havstrømme og fremherskende vinde m.v., der flyttede rundt på varmen.
Hvis det scenario nogle har leget med bliver virkelighed (jeg tror ikke selv på det) at Golfstrømmen bryder sammen (af forhold fremkaldt af den globale opvarmning), hvorefter der indtræffer en ny istid i Nordamerika/Nordeuropa - så ville vi jo opleve en istid, uden at det behøvede at involvere den globale middeltemperatur og energiindstråning til jorden.
Det ser ud til, at kritikerne af Hockeystaven og den øgede drivhusgas´betydning for opvarmningen ikke har deres argumentation i orden.
07-11-2009 20:17
Morten Riber
★★★★★
(2298)
peh skrev:

Tilsvarende m.h.t. Vikingetids-varmeperioden?

Det er jo ganske væsentlige spørgsmål, når vi tager diskussionerne om hockeystavkurven og den nutidige drivhusgasøgnings betydning for klimaet i betragtning. Jeg mener stadigvæk, at man sagtens kan forestille sig, at vikingetidsvarmen og "den lille istid" var udtryk for omfordeling af varmen på Jorden nok så meget, som det var globale fænomener forstået sådan, at de fulgtes af ændringer i den globale middeltemperatur. Men jeg ved det ikke!Om den lille istid og vikingevarmen er globale er globale kan ALDRIG have betydning for hockeystaven. Det kan afvises med en helt enkel tanke, for tager vi forbehold for dataene for disse perioder må vi naturligvis også gøre det for perioderne umiddelbart før og efter.

Hockeystaven vil slet ikke kunne konstrueres.

Sjovt nok, for resten, at man sagtens kan forestille sig at der var tale om omfordeling af varmen dengang, men at tanken ikke strejfer hele alarm fløjen når vi snakker varme efter 1970 – eller når vi forsøger at forstå solteorien .

Tankevækkende.
07-11-2009 21:42
peh
☆☆☆☆☆
(8)
@MortenRiber

Der er vist det man kalder en tautologi af typen "Jorden er rund, fordi den er kugleformet". Jeg er ikke inde i et forsvar for hockeystaven specifik, men nævner bare, at dele af kritikken af den falder til jorden, hvis der i vikingevarmetiden og "Den lille Istid"er tale om regionale - og ikke globale - temperaturændringer som følge af varmeomfordeling gennem ændrede havstrømme og fremherskende vindretninger. Jeg siger ikke, det er tilfældet. Men når man kender Golfstrømmens rolle for varmeomfordeling i Nordeuropa og arktis, så er det en parameter, der kan have omfattende betydning: Vikingevarmeperioden som udtryk for at Golfstrømmen pumpede mere lunt vand mod nord og langs Vesteuropas kyster, "Den LIlle Istid" som udtryk for det modsatte. NB: Jeg siger ikke det var tilfældet, jeg ved det ikke. Men når kritikerne af betydningen af menneskeforårsagede drivhusgasser for temperaturstigninger fremhæver netop de 2 nævnte perioder i som betydningsfulde elementer i deres argumentation, så hører dette aspekt da med på helt afgørende vis.
08-11-2009 10:20
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
Men når man kender Golfstrømmens rolle for varmeomfordeling i Nordeuropa og arktis, så er det en parameter, der kan have omfattende betydning:


Jeg tror jeg er med .. perioderne du nævner er underspillet på diagrammet. Det er ihvertfald et synspunkt jeg kan vedstå.

Jeg kan ikke kommentere argumenterne omkring hockey-staven ... den diskussion tabte mig engang i 2005, hvor Mann & all ikke kunne/ville frigive deres data og metoder.

Carsten
08-11-2009 12:34
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@peh

Jeg synes ikke rigtigt du har forstået mig. Nu skriver du fx at golfstrømmen kan være årsagen til at vi har varmt klima visse områder i norden i vikingetiden og at vi derfor ikke kan regne med at der var tale om en global opvarmning på den tid.

Det jeg skriver er at vi jo så heller ikke kan være sikre på at der ikke forekom en global opvarmning fx i perioden lige efter som vi så bare ikke har registreret i norden fordi golfstrømmen svigtede området. Vi kan med andre ord ikke regne men en disse hvis anlægger specielle regler for udvalgte perioder, men det er da en fiks ide hvis man gerne vil opnå noget bestemt.

Mvh
Morten
09-11-2009 09:22
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Se Fig. 2, næst sidst i dokumentet der ligger her. Jeg synes det er interessant hvorvidt tidlig-middelalderopvarmningsmønstret endda måske ligner mønstret i vores moderne opvarmning, f.eks. kring den sydlige halvkugle. Det begynder vi ikke rigtig at se før nu vel; hvis det er det samme fenomen kan denne opvarmning (og ikke nødvendigvis mere varme så) vare et par sekler? - dertil med mindre PDO-variabilitet op og ned.
09-11-2009 10:55
peh
☆☆☆☆☆
(8)
@MortenRiber

Du har heller ikke forsået en dyt af min pointe. Jeg prøver at skære det ud i pap: Jeg tror ikke man ved særligt meget om havstrømmenes betydning for hhv. Vikingetidsvarmeperioden og "Den lille Istid". Jeg påpeger, at de kan[have haft stor og afgørende betydning, bl.a. når man ser på Golfstrømmens o.a. havstrømmes observerbare rolle for klimaet i vor tid. Dernæst påpeger jeg, at netop Vikingetidsvarmeperioden og "Den lille Istid" har spillet og spiller en væsentlige rolle i de såkaldte klimaskeptikeres stillen spørgsmålstegn ved betydningen af den menneskeforårsagede drivhusgasøgnings betydning for temperaturstigningen. Men hvis de nævnte perioders temperaturforhold i Nordamerika/Nordeuropa har været regionale mere end globale størrelser, så falder denne del af "klimaskeptikernes" kritik til jorden.
09-11-2009 14:04
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
Hej Søren

Tak for linket.
Der er ikke noget der kan bringe folk sammen som en snak om vejret
- og nu i en udviddet global version ;o)

Carsten
09-11-2009 14:09
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Meget enig med 'peh'.
Det er et vigtig spørgsmål. Og de kæmpe udsving skeptikerne taler om finder man fx ikk på wikipedia og mange andre steder:

http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature_record_of_the_past_1000_years

Er det fordi at skeptikernes grafer er regionale??? uha svenskerne kunne gå over øresund osv osv. Det er jo lige meget hvis nu asien fx svedte samtidig!

Og vigtig læsening:
http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11128&lang=no
Redigeret d. 09-11-2009 14:13
09-11-2009 14:25
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@peh
Hvad er den af? ...at jeg ikke forstår en dyt af det du siger????

Jeg forstår dig skam godt og jeg gentager endda det du udtrykker. Min indvending er blot at den usikkerhed du anlægger for de to perioder så også bør gøres gældende for resten at tidsskalaen.

Altså, endnu en gang. (måske har jeg ikke formuleret mig godt nok)

Hvis vi antager strømforholdene kan være årsag til at vi ikke kan konstaterer globale temperaturer ud fra nogle lokale observationer under den lille istid og under vikingevarmen, så mener jeg også at vi må antage at vi heller ikke kan konstaterer globale temperaturer i andre perioder ud fra nogle lokale observationer samme sted. Bemærk at jeg skriver MÅ ANTAGE fordi strømforholdene KAN være årsag til at vi ikke kan konstaterer globale temperaturer ud fra lokale forhold. KAN være. Altså præcis som du påpeger at de KAN have haft en rolle de nævnte perioder.

Enig i at den lille istid og vikingevarmen så er ubrugelig i global temperatur sammenhæng, men der et hockey staven da så også godt og grundigt.

Hvis du bliver ved med at hævde at strømforholdene skulle have nogen betydning for vores fastsættelse af globale temperaturer så fred være med dig, men jeg kunne nu godt tænke mig at du forsøgte dig med at give udtryk for at have forstået hvad JEG skriver også. På den måde kan vi jo finde ud af om det er kommunikationen det er galt med eller om vi fx har forskelligt opfattelse af logik.

Mvh
Morten
09-11-2009 16:02
peh
☆☆☆☆☆
(8)
MortenRiber skrev:
@peh
Hvad er den af? ...at jeg ikke forstår en dyt af det du siger????

Jeg forstår dig skam godt og jeg gentager endda det du udtrykker. Min indvending er blot at den usikkerhed du anlægger for de to perioder så også bør gøres gældende for resten at tidsskalaen.

Jo vist! Men i nutiden har fået de tekniske muligheder for at lave anvendelige globale klimamodeller og vurdere globale temperaturændringer. jeg har ikke sagt, at vurderingerne af fortidens klimaudvikling ikke skal tages med de største forbehold - især hvad de globale klimasvingninger angår. Jeg har da aldrig udtalt mig "selektivt og de 2 nævnte perioder, og at eventuelle omfordelinger af klodens varme kun skulle ske der. - Jeg har kun udtalt mig om, at de såkaldte klimaskeptikere bl.a.af de grunde jeg har nævnt, ikke uden videre kan bruge forholdene omkring Vikingetidsvarmeperioden og "Den Lille Istid" i deres argumentation mod drivhusgasøgningen som årsag til temperaturstigningerne i nutiden.
09-11-2009 20:58
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Det ser ud til, at kritikerne af Hockeystaven og den øgede drivhusgas´betydning for opvarmningen ikke har deres argumentation i orden.


Jeg har kun udtalt mig om, at de såkaldte klimaskeptikere bl.a.af de grunde jeg har nævnt, ikke uden videre kan bruge forholdene omkring Vikingetidsvarmeperioden og "Den Lille Istid" i deres argumentation mod drivhusgasøgningen som årsag til temperaturstigningerne i nutiden.


@peh
begge ovenstående citater er fra dig i denne tråd og jeg har altså ikke forholdt mig til diskussionen om det sidste som er et langt mere probelmatisk emne at tage hul på. Det er jo ikke en diskussion hvor vi snakker kockeystav længere, men en diskussion hvor vi tager udgangspunkt i at disse perionder er relle nok. På den baggrund kan er du velkommen til at argumenterer for og imod om perionderne var udtryk for global opvarmning og afkøling. Den debat behøves du ikke starte et link for. Den køre flere andre steder, så hvorfor ikke gå ind i debatten der?
Redigeret d. 09-11-2009 21:14
10-11-2009 12:57
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
Jeg faldt over et betragteligt sidespring ... men som jeg tror I der læser denne tråd kan være interesseret i. Jeg er uddannet geolog og er naturligt facineret af begivenheder som de tager sig ud i et geologisk perspektiv. Tag det amerikanske vulkanudbrud der osse efterlader aske i Sverige, eller meteoerer der rammer Jorden og ændre alt. Jeg troede at jeg kendte alle usædvanlige begivenheder, indtil jeg læste om 'The Azolla event'.
http://en.wikipedia.org/wiki/Azolla_event

Carsten
28-11-2009 22:21
davidhag
☆☆☆☆☆
(9)
@peh
Kan du bruge dette?
http://www.skepticalscience.com/Was-there-a-Medieval-Warm-Period.html
28-11-2009 23:06
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Hej Carsten, selv tak for link; jeg lærer!
28-11-2009 23:30
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Carsten skrev:
Jeg troede at jeg kendte alle usædvanlige begivenheder, indtil jeg læste om 'The Azolla event'.
http://en.wikipedia.org/wiki/Azolla_event


Man ved ikke så meget om den når det kommer det stykket. Men moleret er dannet på den tid.


29-11-2009 11:45
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
Man ved ikke så meget om den når det kommer det stykket. Men moleret er dannet på den tid.


Nej. Det ser ud til at den første arktiske sediment-kerne er taget i 2004. Natures artikel fortæller, at der er andre spredte observationer af Azolla-sporer nær det arktiske område. Laget har en markant gamma-stråling som kan detekteres ved logging alene (ved at fiske udstyr op og ned i hullet), og den er god til korrelation mellem boringer ... så det er trods alt nok ikke en skrøne.

Carsten
29-11-2009 13:22
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men hvad ved man mht. om der var regionale eller globale fænomener? D.v.s. om det i hovedsagen var havstrømme og fremherskende vinde der flyttede rundt på varmen - eller om der var tale om globale ændringer i gennemsnitstemperaturen? Og hvor befæstet og "mainstream" er den viden?

- stort set samme spørgsmål stillede Berlingerens 'videnskabreporter' forleden på sin blog om 'klimakriminalitet', hvorpå han erholdt flg. svar:

@ Lars Henrik Aagaard

Du skriver:

"Kan vi ikke snart blive fri for at høre al det bavl om MWP og Grønland som det rene tropeparadis dengang. Ja, der var varmt dengang oppe i Nuuk og omegn, men næppe varmere end i dag. Jeg troede bare i al min naivitet, at det er globale og ikke regionale temperaturdata, vi diskuterer..."

Jeg leverer da gerne nogle referencer, here we go:

Globalt:

Broecker, W. S., S. Sutherland, and T.-H. Peng, A possible 20th-century
slowdown of Southern Ocean deep water formation, Science, 286,(1999), 1132–
1135,

Sydafrika:

D. Tyson et al, "The Little Ice Age and The Medieval Warming in South Africa", South African Journal of Science 96, no. 3 (2000), 121-26

K. Holmgren et al, "A Preliminary 3000 Year Regional Temperature Reconstruction for South Africa", South African Journal of Science 97, (2001), 49-51

Canada:

B. F. Cumming et al, "Persistent Millenial-Scale Shifts in Moisture Regimes in Western Canada during the Past Six Millenia", Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 99, no. 25 (2002), 16117-121

Kina:

Z De, "Evidence for the existence of the Medieval Warm Period in China", Climatic Change 26 (1994), 289-97

J Zhang & T Crowlt, "Historical Climate Records in China and Reconstruction of Past Climates", Journal of Climate 2 (1989), 830-49

Japan:

Y Tagami, "Climate Change Reconstructed from Hitorical Data in Japan", Proceedings of Intenational Symposium on Global Change, International Geospheres-Biosphere Programme-IGBP, 1993, 720-29

New Zealand:

E.D. Cook et al "Evidence for a `Medieval Warm Period' in a 1,100 year tree-ring reconstruction of past austral summer temperatures in New Zealand", Geophysical Research Letters, Volume 29, Issue 14, pp. 12-1

Link til artikel:
http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/CookPalmer.pdf

Sydamerika;

R Villalba, "Tree-ring and glacial evidence for the medieval warm epoch and the little ice age in southern South America", Climatic Change, 26 (2-3), (2005), 183-97

Sargassohavet:

Keigwin, L The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea, Science, 274 (1996) 1504–1508.

Island:

Ogilvie, A E J Climatic Changes in Iceland, AD 865 to 1598, Acta Archeol., 61 (1991) 233–251.

Marokko og Skotland

V Trouet, "Persistent Positive North Atlantic Oscillation Mode Dominated the Medieval Climate Anomaly", Science 3 April 2009:
Vol. 324. no. 5923, 78 - 80

Kola halvøen, Rusland

K.V Kremenetski et al,"Medieval climate warming and aridity as indicated by multiproxy evidence from the Kola Peninsula, Russia ", Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology Volume 209, Issues 1-4, 6 July 2004, Pages 113-125

Lapland:

S Helama et al, "Summer temperature variations in Lapland during the Medieval Warm Period and the Little Ice Age relative to natural instability of thermohaline circulation on multi-decadal and multi-centennial scales", Journal of Quaternary Science, Volume 24 Issue 5, June 16 2009, Pages 450 - 456

Oman:

D Fleitmann et al, "Palaeoclimatic interpretation of high-resolution oxygen isotope profiles derived from annually laminated speleothems from Southern Oman." Quaternary Science Reviews 23 (2004): 935-945.

USA:

Petersen, K.L.,"A warm and wet Little Climatic Optimum and a cold and dry Little Ice Age in the southern Rocky Mountains, U.S.A." Climatic Change 26 (1994): 243-269.

Dean, J.S., "The Medieval Warm Period on the southern Colorado Plateau." Climatic Change 25 (1994): 225-241.

D'Arrigo et al, "Reconstructed warm season temperatures for Nome, Seward Peninsula, Alaska." Geophysical Research Letters 31: 10.1029/2004GL019756.

Så er vi vist kommet så godt rundt i verden til at konkludere at medieval warming period var lidt mere end et grønlandsk fænomen.
(Kilde)

I et efterfølgende indlæg skriver samme skribent:

Ja så kom jeg som den første artikel til at referere til en forkert Broecker artikel. Den rigtige er:

Broecker, W. S., Was the Medieval Warm Period global?, Science, 291, 1497, 2001.

Og dermed skulle dén ged vist være rundbarberet!?
RE: En Velkendt Sag13-01-2010 00:22
Trøndur Blåsvær
☆☆☆☆☆
(1)
Hej Poul Evald!
Jeg har læst mange af dine indlæg- og der en ting som ligger fast, og det er, at du er overbevist om jordens klimaforandringer er menneskeskabte.
Hvorfor har du så mange spørgsmål omkring perioder i Jordens historie/klima som ikke stemmer overens med din opfattelse af at Jordens klima?
Egentlig kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad der gør, at du er så overbevist omkring denne sag.
Jeg syntes det er lidt "fattigt" at du kan blive ved med at stille spørgsmål omkring klima, havstrømme, vikinger, indlandis osv. uden at du selv tilkendegiver hvorfor at Jordens klimaforandringer skyldes mennesker.
Deltag aktivt i debatten Hvad ved man om den milde periode i Vikingetiden hhv. Den Lille Istid?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Lille istid på vej - nej!615-08-2020 22:53
Jordens sidste istid607-12-2019 06:02
Politik til næste istid030-08-2019 13:01
Ny model siger: Meget kold 30årig periode allerede fra 2022?1203-12-2018 15:50
Er en ny istid på vej?1413-08-2013 11:19
Artikler
Marit-Solveig Seidenkrantz: Er vi på vej ind i en ny istid?
Istider
NyhederDato
Mennesket medvirkede til den lille istid12-01-2009 10:52
Milde vintre giver plads til dræbergoplen15-12-2008 11:13
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik