Husk mig
▼ Indhold

Hvis skyld er det? Kina, USA eller G77?


Hvis skyld er det? Kina, USA eller G77?19-12-2009 01:24
CO2-LOVER
☆☆☆☆☆
(23)
Det var måske lidt forventet at intet ville lykkes men så dårlig en aftale, hvis man kan kalde det det, var der vel ik' mange der havde troet at to ugers forhandling kunne give.

Hvem er mest skyld i sambruddet?

Er det Obama fordi han kommer sidste dag og har for lidt tid til at forhandle?

Er det Kina fordi de ik' vil lade USA kontrollere den lovede CO2 reduktion?

Er det G77 og deres forhandler, Lumumba Di-Aping for at kræve for mange penge og ik' at ville binde sig til grøn vækst?
19-12-2009 10:02
Kosmos
★★★★★
(5374)
Hvem er mest skyld i sambruddet?

- 'skyld' ved jeg ikke lige; men jeg tror, at en stor del af årsagen kan henføres til klimagate: Der har i længere tid bredt sig stigende skepsis mht. validiteten af IPCCs output, og nu har 'sagen' påvist, at der var ugler i mosen!
Kina tror formentligt ikke på 'det videnskabelige fundament', Rusland ej heller, og selv USA begynder at vakle (folkeligt), selvom det ta'r tid at vende den store skude, hvorfor Obama inledningsvis er nødt til at 'følge partilinien'.
Man kan så fundere over, hvorfor Kina, Indien og Rusland overhovedet valgte at deltage på topniveau, men de har formentligt skønnet, at der trods alt var en chance for at vise, at landene er store og uomgængelige 'hanelefanter' på den verdednspolitske scene. Og et sådant resultat er næppe heller at kimse af (ad?)!
19-12-2009 10:48
Andersen
☆☆☆☆☆
(7)
Det giver formodentlig ikke mening at tale om skyld.
Man kan konstaterer at den regerende verdensorden ikke er beslutningsdygtig eller har interesser som er sammenfaldende nok til at en aftale kan indgås.
Verden har ændret sig fra Bush/Clinton/Bush æraen, hvor USA havde magten til at gennemtrumfe deres vilje. Nu sidder vi med en verdensorden hvor flere lande er blevet så stærke at USA ikke længere kan styre alene.
Fra EU´s side agerede man i for høj grad efter den gamle verdensorden og mente at hvis man blot fik USA med skulle det nok gå alt sammen, men sådan fungerer verden ikke længere. Den amerikanske præsident har ganske enkelt ikke længere magten til at få tingene til at ske i global skala.

COP15 var et forsøg på at styre verden med lov. Det er altid slået fejl, både i folkeforbundet og i FN. Igen og igen undervuderer man nationalismen. Stærke lande nægter at binde sig, i dette tilfælde Kina.
Nationalismen vandt over CO2 religionen.
Redigeret d. 19-12-2009 10:49
19-12-2009 13:53
Climate Justice
☆☆☆☆☆
(3)
Det er ligeså meget EU's skyld. Vi kunne være gået foran og opført os som ægte ledere i stedet for at vente på de andre! Vi kunne have meldt ud med 30% reduktioner.
DET GJORDE VI IKKE
RE: Manglende følelses af fællesskab19-12-2009 14:19
hjertensfrydProfilbillede☆☆☆☆☆
(12)
Det er som at vi - menneskeheden - endnu ikke føler os som en stor familie.

Det er som om, alt for mange mennesker stadigvæk føler sig som er de børn og venter på der kommer en forældre (en gud) og vil irettesætte os.

Den forældregud kommer aldrig, hvorfor vi - menneskeheden - skal til at forstå, at vi ikke kun er børn, men i allerhøjeste grad også voksne, som må påtage sig et ansvar for at det hjem vi alle lever og bor i (Jorden), er i en sådan forfatning, at vi kan leve og bo i et hjem, hvor vi vil føle os ligeværdige til at leve et menneskekærligt liv sammen.

Så længe vi mere tænker på vort eget egotrip og ikke vil se konsekvenserne for vore handlinger, så vil vi fortsætte med at gøre denne Jord til en ramponeret hjem, frem for et hjem, hvor det vil være herligt at leve sammen i.

Med venlig hilsen
Lars Kristensen


Dit Livs vandretur - en digtsamling
19-12-2009 14:56
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Kan ikke rigtigt se det giver mening at snakke om skyld så forsimplet. Bemærker så også at der er videnskablig såvel som folkelig modstand imod kvote-metoden som primær mekanisme. Samt at en fyr som James Hansen har udtalt at ingen aftale vil være det bedste udfald af COP15.
Måske vi reelt skal spørge hvem vi skal takke for udfaldet?

Hej Andersen
Enig med din geo-politiske analyse og EUs forældede verdenssyn.
En anden pointe er der nok også modsat Kyoto-tiden er kommet mere fokus på området så politikerne ikke bare lover guld og grønne skove uhindret. Et af de store løfter hvis man går tilbage i tiden var, at afkobling af økonomi og CO2-udledning allerede var muligt dengang. Det er det ikke. Det sætter så sine begrænsninger på hvad politikere der gerne vil genvælges vil melde ud af arbitrære målsætninger.

Hej Climate Justice
Nej heldigvis ikke. Det ville nok heller ikke have hjulpet. Bare fordi der er nogen der går forrest er det intet argument for, at man går den rigtige vej. EU har gået forrest siden Kyoto og selv-erklæret i tiden efter Kyoto iført sig verdens klima-/miljø-førertrøje. Fint nok, men faktum er vi ikke har opnået hvad vi har lovet. Blot at love mere vil så være paradoksalt.

Skulle Frank Jensen som modsvar på at Ritt ikke kunne bygge 5000 billige boliger blot love at bygge 10.000? Eller skal man til at overveje andre metoder?

Mvh.
Mikkel
19-12-2009 21:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Mikkel

Nej heldigvis ikke. Det ville nok heller ikke have hjulpet. Bare fordi der er nogen der går forrest er det intet argument for, at man går den rigtige vej. EU har gået forrest siden Kyoto og selv-erklæret i tiden efter Kyoto iført sig verdens klima-/miljø-førertrøje. Fint nok, men faktum er vi ikke har opnået hvad vi har lovet. Blot at love mere vil så være paradoksalt.

Skulle Frank Jensen som modsvar på at Ritt ikke kunne bygge 5000 billige boliger blot love at bygge 10.000? Eller skal man til at overveje andre metoder?


Ja! Det er jo netop den inerti som hele medieverden "sovser" efter, nemlig kortfattet og lige til "Oneliners" som er let omsættelige, som i næste trin trikker letpåvirkelige politiske interessenter!

Netop disse interessenter som politikeren er afhængig på valgdagen.

Og det kan der ikke komme noget godt ud af!

Hvorfor pumper Danmark milliarder efter milliarder i vindmøller? Hvorfor pumper tyskland milliarder efter milliarder i solcelle-, biogas-, vindmølleanlæg til el-produktion?

Hvorfor pumper man så mange penge i de teknologier som er så milevidt fra bare tilnærmelsvis at kunne producere på markedsvilkår?

En af grundende til at det bliver en fiasko i København, er jo at de redskaber verden og dennes ledere faktuelt vil igangsætte, for at reducere det man mener er faren (co2), at de er styret at mediemøllens og interessenters higen efter tiltag, som i mange tilfælde står mål med feks miljøorganisationer snobberi, hvor kun teknologier at den rette støbning er valide.

Og som faktuelt er drevet af en mekanisme som kræver at teknologierne skal være bekostelige, hvor simple og ligetil lavpristiltag som reducere miljøpåvirkningen ikke er interessante!

Det gør jo at de redskaber og teknologier som faktuelt er til rådighed, er så bekostelige at verdens omkostning ved at bruge disse, herved er helt ude af proportion.

I Tyskland holder man kulindustrier i live ene og alene for at bevare beskæftigelsen. Dette sammen med: ind til dato har man pumpet uendelig mange milliarder i solcelleanlæg, biogasanlæg, mølleanlæg hvor den faktuelle miljøreduktion er totalt udeblivende. Hvorfor forsøger man ikke at konvertere denne beskæftigelse over mod de teknologier som er bæredygtige såvel i økonomisk som miljømæssig forstand!


Vindmøllefabrikker: At det faktuelt er muligt at udvikle de produktionsanlæg og automatisere disse, så møller kan opstilles og producere billig strøm, så disse endda kan stoppes, når der ikke er brug for strøm, at det er muligt, at udvikle disse produktionsanlæg er et faktum. Herunder er det et faktum, at det kan gøres langt billigere end det vanvid der nu løber af staben udelukkende for at tækkes underlødige mediesnobberier.

I Danmark er mediemøllen og miljøsnobberiet kun tilfreds med underlødige mølleprojekter, bølgeprojekter og den til alle tider markante darling: Solceller. Disse projekters miljøreduktion står ikke mål med noget overhoved i forhold til den pris de har kostet at igangsætte.

Men for at gøre disse projekter valide og dermed konkurrencedygtige over for den fossile energi som produceres kræves så uendelig lidt. Nemlig at der er samspild i hele energi sektoren. Netop dette samspild virker mediesnobberiet faktuelt til ikke kommer til at virke.

Novopan træindustri Pindstrup se.Ved en nu igangværende ombygning til 400 mio hvor det opstilles et nyt kraftværk som omsætter spildtræ bark og andet spild fra spånpladeproduktionen. Dette omsættes til damp som bruges i produktionen og så strøm produceres løbende uden hensyntagen til produktionsbehovet i øvrigt!

Faktuelt omsættes nu op til 500.000 Mwh træ årligt som kunne erstattes af dampturbiner ved møllestrøm som virker omkring tørreriprocessen og en overkapacitet omkring tørrerier kun tillade at kun møllestrøm forbruges.

500.000 Mwh træ som kunne producere strøm efter behov på et kraftværk sløses faktuelt bort.

Så længe mediesnobberiet faktuelt virker til at frembringe de teknologier som er så bekostelige og hvor miljøreduktionen faktuelt kun fremkommer ved særdeles kreative bogføringstiltag så længe det sker er det ikke muligt dels, at opnå verdens samlede tilslutning til en proces, som omlægger verdens energiproduktion, over mod vedvarende energi, og opnå nogle energisystemer som virker til at erstatte fossil energi på "markedsvilkår". For alt andet er drømmeri.

Jeg havde forleden lejlighed til at diskutere energiproduktion med en kinesisk ingeniørstuderende. De udviklingstiltag omkring energisystemer som iværksættes i Kina: Det er så mange fodfejl omkring simple teknologier og herunder innovation som begås i Kina som simpelthen gør at den energi som faktuelt produceres at den sløses bort og de mange penge som investeres i udviklingsprojekter at de faktuelt tabes simpelthen fordi kineserne ikke magter udvikling og innovation. Man kunne jo sætte ind her og hjælpe landet med de helt basale ting hvor effekten ville være enorm når vedvarende energi kan produceres billigere end energi fra kul.
Redigeret d. 19-12-2009 22:02
20-12-2009 04:04
CO2-LOVER
☆☆☆☆☆
(23)
Det giver da en masse mening at snakke om skyld. Skyld= manglene vilje

Der har været stor vilje til at få lavet en aftale men vijlen til at obstruere den har tilsynesladende været større. Eller måske har de lande der ik' ønskede en juridisk og politisk bindende aftale bare haft for stor indflydelse og for stor magt?
20-12-2009 16:41
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Aftalen kunne måske havde blevet til en succes hvis der var blevet indskrevet en såkaldt 'katte-lem' i slutdokumentet.

Til trods for at det var et klimatopmøde handlede det mere om økonomi end om klima samt overførsel af velfærd til den 3. verden.

IPCC's klimavidenskab er grundlaget for UNFCCC's politiske/økonomiske debat på dette COP 15 topmøde... da IPCC's klimavidenskab er noget flosset i kanten... ville ingen diske op med en juridisk bindende aftale, det blev vel ikke engang en politisk bindende aftale, nærmere en svag hensigtserklæring. Dette kunne muligvis være undgået med 'Kattelemmen'

Hvis der i et annex til slutdokumentet var indført nogle bestemmelser om at hvis klimaet udviklede sig modsat af hvad IPCC forudsiger, kunne de enkelte lande trække sig ud af den bindende klima-aftale med øjeblikkeligt virkning.

Det ville havde været en fuldstændig omkostningsfri gestus til 'tvivlerne'...da alle jo er enige om at det bliver varmere i kommende år op mod år 2100.

Jeg har faktisk for nogen tid siden opfordret Klimaministeriet og Connie Hedegaard til at indføre 'katte-lemmen' i COP 15 aftalen... men uden held, så Klimaministeriet og Connie Hedegaard er ikke helt sikre på at IPCC har ret i deres spådomme. De øvrige 192 lande har muligvis haft den samme tvivl... derfor blev det et flop.
Redigeret d. 20-12-2009 16:47
20-12-2009 17:41
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hvis der i et annex til slutdokumentet var indført nogle bestemmelser om at hvis klimaet udviklede sig modsat af hvad IPCC forudsiger, kunne de enkelte lande trække sig ud af den bindende klima-aftale med øjeblikkeligt virkning.


Ja, og så kunne de i annexet have forpligtet sig til at gå ind i nogle nye forhandler om at reducerer det energiforbruge der ikke baserer sig på vedvarende energi i stedet for.
20-12-2009 22:27
Jakob
★★★★★
(9317)
.
Jeg troede, at flere års forarbejde fra den danske Klimaminister netop skulle sikre, at enderne kunne nå sammen på COP15.

Hvordan kunne det dog komme som en overraskelse for en velforberedt koordinator, at det endte med så lidt resultat..??

Og hvis det kom som en overraskelse, så må det vel være nemt at fortælle, hvem der overraskede, og hvem der svigtede..?

Eller er det endnu et led i den amatøragtige ledelsesstil, at de ikke ved det, og folket selv må gætte uden den fornødne indsigt..?

Man kan tvinge en hest til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke, er regeringens bedste forsvar.
Javel, verdens ledere er åbenbart ligeså dumme som krikker, og Connie Hedegaard og Lars Løkke er staldknægte uden fornemmelse for hestes behov.
Eller hvad skal vi egentlig lære af deres letkøbte primitive lignelse..??


Hele det cirkus for mindre end lidt.
Der landede så mange præsidentfly i Kastrup, at de måtte flyves til andre lufthavne bare for at finde en parkeringsplads, mens mødet blev afholdt.

Noget siger mig, at de ligeså godt kunne have klaret det derhjemme med en computer og et konferenceprogram til internettet.
Dermed kunne de også have brugt transporttiden til forhandlinger, og tiden er åbenbart meget kostbar.
Det ses på, hvor travlt de allesammen og især USA havde.


Det skete virker som et meningsløst resursespild.
Og jeg undrer mig over, hvordan Connie Hedegaard bare kan stikke af til EU og fortsætte sit amatørarbejde efter sådan en tynd kop te.

Hvordan kan EU forsvare at ansætte en kommissær, som ikke forinden har vist sin duelighed, men nærmere det modsatte..??

Otte år uden væsentligt andet end snak og spildtid.
Gad vide, om danskerne nogensinde vågner op fra deres hypnotiske søvn.


Det er Danmarks skyld, og vi kan kun gøre bod ved intensiv omstilling til bæredygtig drift..!

Hvis alle lande tænker sådan om sig selv, så bliver CO2-problemet hurtigt løst..
20-12-2009 23:36
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Kun 22 lande har betalt deres FN-bidrag, men 'skyldnerne' havde stemmeret på COP 15.

Den altovervejende andel af FN's medlemslande har ikke betalt de bidrag, de skylder FN. Det gælder blandt andet Danmark.

Kun 22 ud af FN's 192 medlemslande- 11,4 procent - har fuldt ud betalt de bidrag, de skylder verdensorganisationen, oplyser en FN-embedsmand.

Disse 22 lande har betalt alt, hvad de skylder FN i forbindelse med organisationens grundbudget for 2008-2009, fredsbevarende opgaver, internationale tribunaler og renoveringen af FN-hovedkvarteret i New York, siger Angela Kane, FN's vicegeneralsekretær for administration.

De pågældende lande er Aserbajdsjan, Australia, Canada, Congo, Filippinerne, Finland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Niger, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Sverige, Sydafrika, Tadsjikistan, Tyskland og Østrig.

Resten af medlemslandene, heriblandt USA - hovedbidragyderen til FN - mangler fortsat at betale alle deres bidrag, siger Kane.

- Organisationens finansielle sundhed er afhængig af, at medlemslandene, herunder de store bidragydere, opfylder deres finansielle forpligtelser til fulde og til tiden, siger hun.

Hun siger, at FN's medlemslande fortsat skylder i alt 3,1 mia. dollar (knap 15,4 mia. kr.) for budgetåret 2008-2009.

Danmark er blandt de lande, som ikke har betalt.
20-12-2009 23:44
Kosmos
★★★★★
(5374)
Den altovervejende andel af FN's medlemslande har ikke betalt de bidrag, de skylder FN. Det gælder blandt andet Danmark

- dét er jo pinligt! Jeg mener dog, der til billedet hører, at der ikke altid er fuld enighed mellem FN og medlemmerne vedr. størrelsen af organisationens tilgodehavende(r).
21-12-2009 00:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hun siger, at FN's medlemslande fortsat skylder i alt 3,1 mia. dollar (knap 15,4 mia. kr.) for budgetåret 2008-2009.

Hvordan går det mod med bekæmpelse af almindelige slendrian, nepotisme og ineffektivitet i denne verdensomspændende organisation?
21-12-2009 00:28
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
http://www.telegraph.co.uk/news/6847227/Questions-over-business-deals-of-UN-climate-change-guru-Dr-Rajendra-Pachauri.html

Jernbaneingeniøren har problemer med de 'Hellige Køer' og alle sine bi-job
21-12-2009 11:19
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Når ting foregår her i andedammen er det ofte godt at søge andre kilder.

De amerianske nyhedsmedier er ofte mere biased (cnn, fox news etc), men nyhedsmedier som New York Times og Washington post er nogle jeg ofte kikker på for at se tingene udefra.

China is now a player in the effort to combat climate change in a way it has never been, putting measurable emissions reductions targets on the table and accepting verification. And the United States is very much back in the game too. After eight years of playing the spoiler, it is now a leader with a president who seems to embrace the role.


http://www.nytimes.com/2009/12/21/opinion/21mon1.html?_r=1

En anden artikel er mere kritisk over for Kina og gennemgår de møder hvor Kina udeblev. Det var ikke så få endda.

Ellers har NYT et interessant blogindlæg her. - specielt kommentarerne er spændende at løbe igennem fordi det både er amerikanere og ikke amerikanere som kommer med kommentarer

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/12/18/goodbye-copenhagen/?scp=2&sq=cop15&st=cse

Lidt sværere er det at finde en kinesisk analyse - er der nogen som har en liggende på dansk eller engelsk? Der var et interessant interview med Kinesisk Greenpeace i DR, hvor det hele blev vendt om.


~thomas wernberg
22-12-2009 00:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jernbaneingeniøren har problemer med de 'Hellige Køer' og alle sine bi-job

Og jeg som troede at det kun var olieindustrien som var lidt flosset omkring sit renommét.

Jeg mener sågar olieindustrien bruger over 30 mio dollars årligt alene på lobby virksomhed i Washington, som har været nævnt i dette forum. Det er jo langt mere graveende end jernbanemanden der i Indien men hans investeringer, køer, drivhuseffekt mm! Som efter alt at dømme igangsætter investeringer til trillioner, hvor virkningen er >>> Ja! Ikke stor! Gad vide hvor meget forurening alt det ståhej vil afstedkomme!
Redigeret d. 22-12-2009 00:41
Deltag aktivt i debatten Hvis skyld er det? Kina, USA eller G77?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Klimaet i USA
Klimaet i Kina
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik