Husk mig
▼ Indhold

Hvor kan man indtaste og følge sit energiforbrug?


Hvor kan man indtaste og følge sit energiforbrug?05-09-2009 15:11
henriknm
☆☆☆☆☆
(6)
Hvor på nettet kan privatpersoner, ligegyldigt hvilke energiselskaber de bruger, løbende indtaste deres energiforbrug og følge hvordan det udvikler sig?

Jeg ved at elsparefonden tilbyder elforbrugsregistrering i deres klub1000 og www.minbolig.elsparefonden.dk, men det er desværre alt for besværligt og kræver en hurtig bredbåndsforbindelse - super ærgeligt da der ellers er mange super gode features bla. kan man sende sig elmåler-aflæsning pr. sms. - det er sku smart!

På www.energiguiden.dk (super side) kan man også, men det er for det offentlige og virksomheder.

Jeg spørger fordi jeg gerne vil lave en kampagne der bygger på at få klimabevidste til at udfordre familie og nære venner på om de kan / vil nedsætte deres privatforbrug med bare 5 eller 10%. Dertil vil det være fantastisk at kunne følge forbruget på en hjemmeside.
05-09-2009 20:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@henriknm

Jeg er ikke helt med på hvad det er du ønsker! Ønsker du et system hvor du dagligt kan aflæse din el-måler og måske dit fjernvarmeforbrug som du så taster ind i systemet. Nu modtager du en løbende beregning over hvor meget du har forbrugt og om det er lykkes at nedsætte forbruget!

Er det du ønsker, for det kunne jo nok laves!


'
Redigeret d. 05-09-2009 20:25
06-09-2009 10:05
henriknm
☆☆☆☆☆
(6)
Svar til Delphi

Jeps - det er lige det.
et par andre interessante funktioner kunne være:
1. Sende måleraflæsning pr. sms.
2. Registrere hvem man er blevet udfordret af. (så kan de der udfordre mange i deres netværk (dem der får andre til at spare) konkurrer om hvor mange de får med i kampagnen og hvor meget de samlet set gennem deres netværk har opnået af energibesparelser)
06-09-2009 12:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@henriknm

Det vil jeg udmærket kunne lave, det kræver bare et modem (til 1000 kr) til en pc/server, hvor denne skal stå og kører konstant.

Var der ikke mere perspektiv i at lade et automatisk kamera aflæse el og fjernvarmemåler så det kørte automatisk over nettet.

Men nu er jeg ikke så meget for at medvirke til projekter som viker til at øge forbruget af fossil energi og dermed virker til at øge udledningen af co2.

Derfor skal projektet tage sigte på at øge strømforbruget i hjemmet i hvertfald i vinterhalvåret hvis det skal have nogen mening som jeg ser det.

At sparer på strøm er noget unødigt miljøsvineri!

Forbrug og el-produktion fra de centrale og decentrale kraftværker lagt sammen se.Som det ses producere kraftværkerne stort set lige meget strøm om møllerne producerer eller ej. Når vi udbygger med mere og mere fjernvarme hvor varmen til boligerne skal komme fra kraftværker hvor spildvarmen fra el-produktionen skal opvarme vor boliger via fjernvarmenettet giver det kun mening når kraftværkerne kan afsætte deres el-produktion. Når værkerne ikke kan det reducerer de el produktionen ved at afbrænde det olie, gas eller kul som kunne producere strøm, det afbrændes nu for varmeproduktion.

Det der i praksis sker omkring møllestrømmen er at den sælges til udlandet til stærkt reduceret pris sammenholdt med det som det koster at producere denne vindmøllestrøm og strømmen virker i øvrigt ikke til at erstatte kraftværkernes produktion af strøm.

Det der faktulet sker er at flere og flere kraftværker laver tiltag så deres strømproduktion reduceres til fordel for mere og mere varmeproduktion. Nogle værker nedlægger helt deres el-produktion og overgår til at producere varme ved at afbrænde gas eller olie for varmeproduktion.

Det samlede gasforbrug i fjernvarmesektoren er 10 Twh som i år antageligt kommer op på 3,5 Twh som afbrændes i kedel uden om el-produktionen. Hertil tilskyndes kraftværkerne til ikke at øge el-virkningen på deres værker simpelhen fordi de kan ikke afsætte denne el-produktion. Og hvis det gjorde de ville de producere endnu mindre varme, hvorfor de ikke gør noget for at øge udnyttelsen af deres brændsler til en optimalt el produktion.

En bolig som har olie eller gasfyr.

I de perioder hvor møllerne ikke producere vil den øgede strømmængde som forbruges i boligen virke til at det fossile energi som varmeværkerne dagligt sviner bort i kedel hvor denne energi kunne producere el at denne fossile energi nu omsættes til el og byerne aftager spildvarme fra denne el-produktion. Hvorefter oliefyret i boligen kan ligge standby og omsætte det strøm som taber under 3 % i ledningsnettet fra produktion til forbrug.

Dette var altså i de måske 20 % af produktionstiden hvor møllerne i vinterhalvåret ikke producere hvor altså den fossile energi som kraftværkerne under alle omstændigheder forbruger den forbruges nu via el-nettet til boligen med olie eller gas fyr så energiregnskabet "Går op".

Men i de situationer som er langt det overvejende billede, nemlig hvor møllerne producere i vinterhalvåret, her er miljøreduktionen så umiddelbart klar og 100 % for de boliger som har olie eller gas fyr.

En bolig med fjernvarme

Her er det simplehen katastrofalt ikke at bruge strøm det er så markant miljøbelastende ikke at gøre dette i vinterhalvåret. I den situation hvor møllerne ikke producere der fremføres en del af varmeenergi via el-nettet hvor 100 % (næsten) af energien fra kraftværket afsættes i boligen den energi som skal afsættes via fjernvarmenettet her tabes typisk 1/3 fra varmeværk til forbruger.

I de situation hvor møllerne producerer her vil et el-forbrug i boligen afløse en afbrænding af fossil energi som sker i kedel hvortil op til 50 % (typisk 1/3) tabes på vej til forbruger. Men i måske 80 % af forbrugstiden i vinterhalvåret modtager boligen co2 fri og forureningsfri møllestrøm som afsættes som varme i boligen og den sidste del hvor fossilenergi omsættes i kraftværket her går ledningsnettet nu at 100 % af den energi som transporteres herved at der ikke forekommer noget tab sammenholdt med at denne energi skulle distribueres via fjernvarmenettet.

Konklusion: brug noget mere møllestrøm i boligen!
Redigeret d. 06-09-2009 12:57
06-09-2009 21:06
henriknm
☆☆☆☆☆
(6)
@delphi

Sælges den overskydende mølleel ikke til Sverige og Norge, der så kan spare på deres vand- og atomkraft?

Kan du give mig et link til en yderligere uddybning af det du skriver ovenfor?
06-09-2009 21:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Henriknm

Nej det er meget bekosteligt at stoppe vandkraft og a-kraft lader sig ikke stoppe!

Når møllerne producere så meget at vi simpelthen ikke kan aftage strømmen betaler vi i nogle timer Norge for at aftage vores møllestrøm og herefter 4 timer efter køber vi den tiltage til en meget høj pris, feks alle møller stopper deres produktion når vinden når stormstyrke.

Dokumentation:

Reo rapport: http://xc1.dk/work/FG21/sep/analyse-vind-dk.pdf

Artikel fra politikken: www.xc1.dk/work/FG21/sep/molleer.pdf

Artikel fra weekend avisen: http://www.wazx.dk/work/ddd/dok1/Dokomentation/Klima/Energikritik.htm

Hvis du virkelig ville gøre noget som minimerer det fossile energiforbrug og særlig hvis du eller din familie er tilsluttet et varmeværk. Så skulle du lave et system hvor du løbende time for time modtog data fra dit varmeværk og herunder nogle talværdier for mølleproduktionen. Så kunne du efter disse tal tilrettelægge dit energiforbrug hensigtsmæssigt.

Du kunne jo lave et oplæg til elsparefonden (nu inden den lukker)
06-09-2009 21:43
henriknm
☆☆☆☆☆
(6)
@delphi

tak for links mm. - dem må jeg se at få læst.

Hvornår lukker Elsparefonden?
06-09-2009 22:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Henriknm

Hvornår lukker Elsparefonden?

Den mener jeg ikke er med på næste år finanslov!

Jeg ved ikke om du kan se de to Pdf filer for jeg kan ikke. Jeg ved ikke lige hvad der er galt med mit webhotel. Men den som siger det på en kort og overskuelig måde er artiklen i politikken, den reo rapport er noget langhåret noget. Artiklen i weekendavisen kan også anbefales.

Jeg vedhæfter artikel fra Politiken her.

Hvis du vil have reo rapporten så ved tilbage hvis ikke serveren kommer sig!
Tilknyttet fil:
molleer.pdf
06-09-2009 22:33
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Jeg er lige glad med om Danmark mister nogen penge på at forære strøm.
Det er ren økonomi. ikke KLIMA.

Det vigtiste er om vi hjælper på at rede jorden!
06-09-2009 23:00
henriknm
☆☆☆☆☆
(6)

Jeg ved ikke om du kan se de to Pdf filer for jeg kan ikke.


- Jeg kan godt åbne dem.

Det er klart behov for metoder til at bruge mere af vindmøllestrømmen særligt om natten. I artiklen i Politiken foreslås elpatroner og eller varmepumper til kraftvarmeværkerne. Og så er der elbilerne, varmepumper og flere elpatroner i private husholdninger osv.

Vi må virkelig håbe på at politikerne finder en løsning på dette.

Når løsningen er fundet så bliver det igen meget fornuftigt CO2-mæssigt, at spare på strømforbruget i boligerne, der jo trods alt ligger mest om dagen og (næsten) lige fordelt sommer og vinter.
07-09-2009 00:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)

Vi må virkelig håbe på at politikerne finder en løsning på dette.


Det kan du trykt regne med det gør de ikke! Det er nogle skvadderhoveder som kun går efter populistiske tiltag som feks at opstille flere møller hvor strømmen gør mere skade end gavn!
07-09-2009 00:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Klimagris

Jeg er lige glad med om Danmark mister nogen penge på at forære strøm.
Det er ren økonomi. ikke KLIMA.


Ja! Det kunne vel godt accepteres hvis så det øvrige tiltag til mange mange milliarder så virkelig hjalp på noget som helst hvad det så åbenlyst ikke gør!

Syntes du ikke det er en lidt skuffende Co2 reduktion efter tiltag i milliardklasse seOg særlig skuffende når meget produktion er flyttet til udlandet og herunder er meget brændsel til kraftværkerne omlagt væk fra kul som har givet en markant reduktion af Co2 udledning, som altså er forsvundet bort i den blå luft!
15-09-2009 07:20
henriknm
☆☆☆☆☆
(6)
Jeg har fundet et sted alle kan registrere og følge deres elforbrug: WWW.MAALERJAGTEN.DK og så er man oven i købet med i en konkurrence OM 50.000 kr. hver måned ved at gøre det.

Muligvis er elbesparelser pt. en mindre effektiv indsats end at reducere olie-, gas- og fjernvarmeforbrug, og da særligt når det blæser eller er koldt udenfor. Men vi SKAL som borgere lære at forbruge både mindre el og varme (isolering, varmepumper, solvarme mm) og politikerne og kraftværkerne SKAL finde løsninger på det overordnede niveau for el- og varmeforsyning så den fælles og samlede indsat giver de meget nødvendige og endnu mere tydelige CO2 reduktioner.
15-09-2009 10:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Muligvis er elbesparelser pt. en mindre effektiv indsats end at reducere olie-, gas- og fjernvarmeforbrug, og da særligt når det blæser eller er koldt udenfor. Men vi SKAL som borgere lære at forbruge både mindre el og varme (isolering, varmepumper, solvarme mm) og politikerne og kraftværkerne SKAL finde løsninger på det overordnede niveau for el- og varmeforsyning så den fælles og samlede indsat giver de meget nødvendige og endnu mere tydelige CO2 reduktioner.


Nej, vi skal som forbrugere lære at bruge mindre fossil energi.
El produceret fra vind, sol mv. udleder minimal CO2.
Varme fra fossile fyrede kraftvarmeværker kan erstattes af varme fra el dog helst via varmepumper, hvor der produceres flere gange mere varme end der forbruges el.
Mit jordvarmeanlæg erstatter pt. ca. 58.000 kWh varmeproduktion fra et naturgasfyret kraftvarmeværk med 5.300 kWh el, hvilket energi- og CO2-mæssigt er god løsning.

Desværre har vi nogle politisk besluttede omregningsfaktorer som er:

El 2½ - dvs. elforbrug til opvarmning skal gange med 2½.
Fjernvarme 0,8 - dvs. fjernvarmeforbrug skal ganges med 0,8.

Disse omregningsfaktorer har intet med virkeligheden d.d. at gøre, faktoren for el stammer fra gamle kulfyrede kraftværker før spildvarmen blev udnyttet. Desværre er politikerne faldet for bl.a. Dansk Fjernvarmes postulat om, at fjernvarme er et spild produkt fra elproduktion, hvilket ikke holder, da samtlige turbineværker neddrosler elproduktion for at kunne levere fjernvarme med høje temperaturer.

For at kunne sammenligne og sammentælle sit energiforbrug er det nødvendig at omregne alle former for energi til f.eks. kW eller Joule.
Redigeret d. 15-09-2009 10:07
15-09-2009 10:12
Kosmos
★★★★★
(5391)
...er det nødvendig at omregne alle former for energi til f.eks. kW eller Joule

- for nu at være en smule 'pernitten': Du må vel mene 'til f.eks. kWh eller Joule'!


(Eller for den sags skyld til kalorier!)
16-10-2009 10:56
Half2Profilbillede☆☆☆☆☆
(8)
delphi skrev:

Vi må virkelig håbe på at politikerne finder en løsning på dette.


Det kan du trykt regne med det gør de ikke! Det er nogle skvadderhoveder som kun går efter populistiske tiltag som feks at opstille flere møller hvor strømmen gør mere skade end gavn!


AMEN!!
Deltag aktivt i debatten Hvor kan man indtaste og følge sit energiforbrug?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
PC til styring af husets energiforbrug5321-03-2014 19:39
Energiforbrug 2010003-12-2011 17:38
NyhederDato
Statens energiforbrug faldet 12 procent07-10-2010 06:28
Verdens energiforbrug stiger 40 procent før 203012-11-2009 17:42
Danmarks energiforbrug falder10-09-2009 07:02
Varme fra energiforbrug neutraliserer CO2-reduktion02-12-2008 06:38
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik