Husk mig
▼ Indhold

Hvor mange rotter er der i Danmark ? Mellem 2.2 og 2.8 mio.


Hvor mange rotter er der i Danmark ? Mellem 2.2 og 2.8 mio.06-05-2021 11:08
kfl
★★★★★
(2167)
Hvor mange rotter er der i Danmark ? Mellem 2.2 og 2.8 mio
Det nævnes flere steder i medierne, at ingen ædruelig person kan komme med et realistisk bud på antal rotter i Danmark. Uanset dette, har journalister nævnt tallet 10 millioner stk. og jeg vil i ædru tilstand forsøge at komme med et kvalificeret gæt.

For at vurdere en populations størrelse benytter biologer en metode Catch Mark Release (CMR), hvor man indfanger en delpopulation og mærker denne delpopulation og sættet dem ud igen. Når disse mærkede individer, er spredt godt, indfanger man igen en population og ser hvilken andel de mærkede individer udgør af den nye delpopulation. Hvis denne andel er på f.eks. 2 %, skønnes hele populationen at være 50 gange større end den sidste delpopulation. En sådan metode kan/er anvendt i forbindelse med undersøgelse af rottebestanden, men denne metode har jeg ikke mulighed for at anvende.

Rotter leve ca. 1 år, eller mere præcis 95% er døde efter 1 år og ganske få bliver 2 år. En rottehun har en ægløsning hver 4.dag og de parer sig hyppigt på kryds og tværs i et hastigt tempo. Dertil kommer at en rottehun føder 10 kul af 8-12 unger. Fødsel til formering går der ca. 120 dage. Dette er forklaringen på en voldsom formering af rotter. Man forventer, at et par rotter kan blive til 1808 rotter pr år.

Den første antagelse, der skal gøres, at i et stationært kloaksystem er der en grænse for, hvor mange rotter, der kan være. Hvis der er én der dør er der plads til én til.

Den anden antagelse er, at et par rotter kan blive til 1808 på et år. Selv om dette tal er beregnet ud fra noget meget simple regneregler, udtrykker det, at rotter kan formere sig hurtigt under de rette betingelser.

Den tredje antagelse er, at der pr. husstand er ca. 15 meter stikledning og det er i disse stikledninger er ynglepladser for rotter.

Mange kommuner anvender Wisetraps(Smart Pipe) til at slå rotterne ihjel nede i kloakkerne. Wisetraps kan samtidig tælle, hvor mange rottedrab, der sker.

Hvis rotterne i et kloaksystem skal udryddes, skal alle rotter væk. Blot et par tilbage i kloakker, vil der ske en logistisk vækst til mætning. Uanset hvor gode Wisetraps er til at slå rotter ihjel, hjælper det ikke noget med mindre alle rotter slås ihjel i et kloaksystem.

Jeg er meget stor fan af Wisetraps(Smart Pipe) - se link .

Vejen Kommune:
Wisetraps har i 2014 i alt dræbt 26,000 rotter i Vejen Kommune. Hvis vi antager, at disse 26,000 rotter er lig med den samlede bestand af rotter i kloakkerne og antager, at der anmeldes ca. 2,000 rotterangreb pr. år, ja så er der en faktor 26,000/2,000 = 13 mellem antal rotter i kloakkerne og antal anmeldte rotterangreb.

Man kan også sætte antal dræbte rotter i forhold til befolkningstallet. Med ca. 42,662 indbyggere i Vejen Kommune, er der 26,000/42,662=0.6 rotter pr. indbygger.

Et rottepar kan producer 1808 rotter pr år. For at fastholde en bestand på 26000 rotter, skal der blot være 26,000/1808 = 14 rottepar tilbage i ledningsnettet. Med ca. 300 km stikledninger bliver det til 300/14 km pr rottepar eller ca. 21 km. Der er i så fald masse af ynglemuligheder for rotter. Det er svært at opsøge og dræbe alle rotter i et kloaksystem.Det bemærkes, at der efter 2014 er et vedvarende fald i antal rotteanmeldelser.

Gribskov, Halsnæs, Egedal og Ballerup:
Wisetraps har i 2020 i alt dræbt 57,000 rotter. Hvis vi antager, at disse 57,000 rotter er lig med den samlede bestand af rotter i kloakkerne og antager, at der anmeldes ca. 5000 rotterangreb pr. år, ja så er der en faktor 57,000/5,000 =11 mellem antal rotter i kloakkerne og antal anmeldte antal rotteangreb.

Man kan også sætte antal dræbte rotter i forhold til befolkningstallet. Med ca. 164,388 indbyggere i de omtalte kommuner, er der 57,000/ 164,388 = 0.35 pr. indbygger.

Der er ca. 71,868 husstande i 2020. Hver husstand har en stikledning til hovedledningen på 15 meter. Derfor er der er skønsmæssigt 71868*15/1000 km = 1078 km stikledninger eller rundet op til 1100 km stikledninger.

Et rottepar kan producer 1808 rotter pr år. For at fastholde en bestand på 57,000 rotter, skal der blot være 57,000/1808 = 32 rottepar tilbage i ledningsnettet. Med ca. 1100 km stikledninger bliver det til 1100/32 km pr rottepar eller ca. 34 km. Der er i så fald masse af ynglemuligheder for rotter.

Det gør det samtidigt svært at opsøge og dræbe alle rotter i et kloaksystem.Der har været en markant vækst i antal rotteanmeldelser de sidste 10 år på nær 2019.

Danmark
Forholdet mellem antal rotter i kloakkerne og antal anmeldte rotteangreb ligger på mellem 11 og 14.

I Danmark anmeldes ca. 200,000 rotterangreb pr år. Derfor skønnes, at hele den danske bestand, må være på mellem ca. 200,000*11= 2.2 mio. og 200,000*14=2.8 millioner rotter svarende til mellem 50 og 65 rotter pr. km2.

Dette resultat er måske ikke korrekte, men det er bedre end de 10 millioner rotter, der har været nævnt i medierne.

Her er grafen over antal rotter pr km2 for hele Danmark.Hvad er der galt med både Vejens Kommune og Gribskovs Kommune forsøg med Wisetraps(Smark Pipe)?
Med den eksplosive udvikling i antal rotter i et kloaksystem i løbet af et år, kan ske det, at man undervurdere eller overvurdere effekten af Wisetraps.

Derfor må man indrette et forsøg, hvor man forsøger at matche to kloaksystemer både med hensyn til alder, konstruktion og længde. Disse systemer bør være adskilt fra andre dele af kloak systemet. I det ene system opsættes Wisetraps og i begge områder tæller man kun antal rotte anmeldelser. Dette kan give et fingerpeg over effekten af Wisetraps.

Det kræver et detaljeret kendskab til kloaksystemerne for at designe et sådan eksperiment.

Links
Der er flere forsøg på at beregne, hvor man rotter et rottepar kan producere på et år. Ingen af dem er helt realistiske. Jeg skal have fundet/udviklet et simulation program til formålet.

Growth of a rat population

How Many Rats Are There In The World?

FAO to foil rat attack in Tuvalu After global warming – rats

Man v rat: could the long war soon be over?

FARIS LIVINGSTONE'S IGITAL PORTFOLIO

Wisetraps(Smart Pipe) - den mest effektive rottefælde på markedet


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 06-05-2021 11:21
06-05-2021 11:50
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Kun 2-3 millioner rotter? Så er mennesker da et langt større problem end rotter.


.


Rotte simulation10-05-2021 21:23
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har udviklet en Rotte Simulations program, der er lidt mere realistisk end hvad jeg har linket til. Der er anvendt en 3 tilstands model dvs. (Årgang 1,Årgang 2, Voksne) med og uden en 10% dødelighed ved hvert tilstandsskift.

Fra måned til måned dør 10% af Årgang 1, Årgang 2 og Voksne etc

Rotte Simulation uden dødelighed:Total Antal rotter 2922.


Rotte Simulation med dødelighed:Total Antal Rotter:1475

En antagelse om dødelig rykker ved antal rotter efter 12 måneder.

Forbehold for senere opdateringer mht. mere realistiske modeller.
Redigeret d. 10-05-2021 21:25
RE: 1080 erfaringer fra New Zealand12-05-2021 07:45
kfl
★★★★★
(2167)
Problemet med den eksplosive udvikling af antal rotter er meget velkendt både fra Australien, New Zealand og bl.a. Rat Islands. Man har udviklet en bekæmpelsesmetode med pesticidet 1080, der både er meget potent og sikkert at bruge. Opløses 1080 i vand forsvinder virkningen med det samme. Det skal ned en mavesække for at have en virkning.

1080 frequently asked questions

For at holde rotter væk i et forsøg på at redde en bestand af sjældne fugle, bekæmper man nogle steder rotter ved at sprede 1080 pr. helikopter hvert 2.eller 3. år. Man har erfaringer for, at hvis der blot er et rottepar tilbage, sker der i løbet af et par år en eksplosion af rotter.

Set i dette lyst er erfaringerne fra Vejen Kommune og Gribskov Kommuner med bekæmpelse med Wisetraps forventelige.

Der er intet galt med WiseTraps - de virker som de skal, men rotters formeringsevne kan de ikke stoppe.
Redigeret d. 12-05-2021 07:47
Deltag aktivt i debatten Hvor mange rotter er der i Danmark ? Mellem 2.2 og 2.8 mio.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Rangordning af kommuner efter Antal Rotter225-04-2021 21:01
Rotter trives med den globale opvarmning....016-04-2021 18:37
Danmark - et refugium for rotter ?1723-03-2021 17:33
Rotter og MRSA2319-03-2021 21:57
Nå, nu må jeg tage bladet fra munden og vil gerne starte en dialog omkring rotter.107-09-2016 15:57
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik