Husk mig
▼ Indhold

Hvordan beregnes vedvarende energi?


Hvordan beregnes vedvarende energi?13-03-2007 14:26
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Her kommer Kosmos' indlæg vedrørende vedvarende energi fra debatten om glødepærer. Fortsæt evt. diskussionen her...

Kosmos skrev:
Det ser ud til, at 2005 er det seneste år, for hvilket der forligger gennemarbejdede statistiske data - en udførlig kilde er:
http://www.ens.dk/graphics/Energi_i_tal_og_kort/statistik
/aarsstatistik/Statistik2005/Energistatistik_2005.pdf
(UDEN linieskift!)
På s.3 står der med store typer: "Vedvarende energi dækker 15,5% af energiforbruget" - og så må det vel passe!(?)
Det gør det nok også - stort set, i hvert fald; men man får ikke des mindre fornemmelsen af 'skønmaleri' i et vist omfang!

På s.7 står der fx.: "I 2005 svarede vindkraft til 18.5% af den indenlandske elforsyning" - hvilket utvivlsomt er en ganske kraftig tilsnigelse, i og med at en betydelig del af den producerede vind-el (som bla. nævnt i artiklerne fra 'Ingeniøren', jeg tidligere har refereret til) er såkaldt 'overløb', der ikke kan udnyttes i Danmark. Den andel af den producerede vind-el, som kan udnyttes her i landet, synes [jf. 'Ingeniøren'] at andrage 8 - 9 % af den forbrugte el.
Det for mig mest overraskende i Energistyrelsens tal har været den ganske store energiproduktion, som er baseret på 'bioenergi' - for 2005 angivet til 99,1 PJ, svarende til ~12% af det samlede energiforbrug på omkring 830 PJ.
El-produktionen for 2005 androg godt 130 PJ - hvis vi sætter vind-andelen heraf til 9%, bliver bidraget fra vind-el til den samlede energiproduktion ~ 9 * 130/830%, eller 1,4%!
Så skulle jeg gøre VE-dækningen for 2005 op, ville jeg foreslå:
12% fra bioenergi + 1,4% fra vindenergi = 13,4% ialt!

Andre bud??

Redigeret d. 13-03-2007 14:29
13-03-2007 14:29
Kosmos
★★★★★
(5375)
Tak!
28-03-2007 09:13
helios
★★☆☆☆
(314)
Et lille supplement vedrørende "Energistatistik 2005".
På side 5 opgøres produktionen af primær energi til 1.314.700 TJ (TeraJoule).
Den vedvarende energi total opgøres til 117.352 TJ (= 8.9%)
Heraf vindenergi 23.810 TJ (=1.8%), hvoraf ca. 30% sendes til udlandet.
Solenergi 419 TJ (=0.03%).
Af den vedvarende energi udgjorde biomasse den største andel - 79.600 TJ (=6.3%).


30-03-2007 13:17
Kosmos
★★★★★
(5375)
Af den vedvarende energi udgjorde biomasse den største andel

-ved du (eller andre) hvad 'hovedbidragsyderne' vedr. biomasse måtte være? Jeg gætter på, at affald og halm er fremme i forreste linie - men jeg ved det ikke!

Jeg spekulerer også (stadig) over, om fx. privat træfyring er (søgt) opgjort(?)
Redigeret d. 30-03-2007 13:18
09-06-2007 20:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Vedvarende energi, hvis noget sådan findes, kan beregnes på flere måder:
Jeg tillader mig at gå ud fra at VE findes, jeg ville hellere kalde det fornybar energi.

1. Hvor meget "produceres" der i kWh. (Energi er en konstant, det indfanges)
2. Hvor meget af det "producerede" indgår i det indlandske "forbrug". (Energi kan ikke forbruges, det ændre form)
3. Sat i forhold til hvad - elforbruget, elproduktionen eller det totale energiforbrug?
4. Hvor megen energi anvendes for at "producere" VE-energien?

Gennem energinet.dks registrering af den danske el-produktion time for time kan jeg se, at ca. 55 % af el fra vindmøller exporteres.
(http://www.energinet.dk/da/menu/Marked/Udtræk+af+markedsdata/Udtræk+af+markedsdata.htm)

Hvis vindmøllernes produktion svare til 18,5 % af elforbruget vil ca. 8,5 % af det danske elforbrug stamme fra vindmøller.

Problemet med vindmølle el er, at det sjældent produceres når vi har brug for det. El er ikke særlig "lagerfast", det skal bruges når det produceres.

Vi kunne øge vindmølle el's andel af det danske elforbrug ved at opstille gå over til varmeanlæg med 2 energikilder, f.eks. olie og el - ved at erstatte olie med el når det blæser vil olie forblive i tanken - indirekte lagring af el.
Desværre spænder vores afgiftssystem ben for denne løsning.09-06-2007 21:09
Kosmos
★★★★★
(5375)
Ja, det er evident, at vindmølle-el er rimeligt velbelyst - såvel hvad produktion som indenlandsk udnyttelse angår. Men biomasse forekommer som begreb langt mere diffust og derfor vanskeligere at opgøre 'VE-bidraget' fra!?
RE: Info fra www.ens.dk om energi10-06-2007 20:03
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Produktion af VE-elektricitet:

I tabellen er de faktiske produktioner af vedvarende energi i 2003 og 2004 angivet sammen med tidligere indberettede produktioner.
I 2004 var VE-andelen i forhold til bruttoelforbruget 27,7 %, hvilet er en forøgelse på ca. 8 procentpoint i forhold til 2002.
Vindkraft udgjorde i 2004 den største andel med 18,5 % og producerede således 2/3 af den samlede elektriciteten fra vedvarende energikilder. Året vurderes at være tæt på et vindmæssigt normalår.

Enhed: GWh 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004
Vindkraft 1.227 2.820 4.242 4.299 4.877 5.561 6.583
Vandkraft 19 27 29 29 32 21 27
Halm og træ 295 387 387 550 875 1.400 1.834
Biogas 113 190 208 214 233 276 264
Affald1 602 666 947 1.007 1.017 1.177 1.157
Totalt fra VE 2.256 4.090 5.813 6.099 7.033 8.435 9.864
Bruttoelforbrug 35.526 34.895 35.111 35.570 35.244 35.191 35.569
Andel fra VE, % 6,4 11,7 16,6 17,1 20,0 23,7 27,7
Kilde: Energistyrelsens energistatistik 2004

Dette er kun set i forhold til elforbrug/elproduktion.

Nøgletal om vindmøller
1. januar 2006 var vindkapaciteten 3129 MW. Af dem stod havvindmøllerne for de 423 MW.

I 2005 svarede vindkraftproduktionen til 18,5 % af den indenlandske elforsyning. Samme år producerede vindmøllerne 23,8 PJ el - hvilket udgør ca. 2,9 % af det korrigerede bruttoenergiforbrug.
Vindkraften udgjorde i 2005 20% af den producerede vedvarende energi m.m.

I Danmark udgør biomasse indtil videre omkring 70% af forbruget af vedvarende energi. Hovedparten er halm, træ og bionedbrydeligt affald, mens biogas giver et mindre bidrag. Forbruget af biomasseressourcer til energiproduktion er 4-doblet i perioden 1980 til 2005. Import af udenlandsk træ udgør en stigende andel af forbruget og indgår i nedenstående tabel.

Jeg vil mene, at Energistyrelsen har ganske godt fat i VE-energi, problemet er når vore politikkere rejser verden rundt og for byttet om på begreberne.
10-06-2007 21:30
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Interessante oplysninger, takVh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
Deltag aktivt i debatten Hvordan beregnes vedvarende energi?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik