Husk mig
▼ Indhold

Hvorfor er månecyklen på 18.61 år relevant i klimasammenhæng ?


Hvorfor er månecyklen på 18.61 år relevant i klimasammenhæng ?19-12-2014 17:24
kfl
★★★★★
(2167)
Hvorfor er månecyklen på 18.61 år relevant i klimasammenhæng ?

Indledning
I forbindelse med vurderingen af vandstanden i verdenshavene er det relevant at undersøge effekten af månecykler Lunar node på 18.61 år og Lunar perige på 8.85 år også med hensyn til nedbør og forskydninger af kystlinjer.

Specielt i tidevandsanalyse baseret på tidsserie af en længde på mindre end 19 år kan månecyklen 18.61 år medføre en overvurdering eller undervurdering af accelerationen i vandstanden.

I forbindelse med måling af nedbør er der også indikationer for at der er en effekt fra de omtalte cykler på nedbøren. Dette kan derfor ledes til en overfortolkning nedbørsdata.

Det er muligt, at signaler fra de omtalte cykler fejlagtigt er tilskrevet klimaændringerne. Derfor er det vigtigt, at holder øje med lunar node og lunar perige cyklerne og det korrekte billeder.

Lunar node og Lunar perige cykler er et hot emne ind for klimaforskningen og tidevandsanalyser.

Bemærkning
Med udgangspunkt i data for den globale vandstand fra Colerado Univesity, har undersøgt om 18.61 og 8.85 cyklerne kan spores i den globale vandstand. Jeg har fundet amplituderne fra disse ca. 2 mm og ca. 1 mm henholdsvis – ret til ændringer forbeholdes. Det er selvfølgelig muligt, at disse værdier stammer fra andre kilder end månecyklerne, men de er der.

Hvis man undlod at medtage disse cykler i analyserne af vandstanden, vil man kunne får en falsk acceleration eller de-acceleration. Dette er især vigtigt når det drejser sig om lokale havområder, hvor påvirkninger fra månecyklerne kan være betydelig.

For at reducere variationen i den målte vandstand i verdenshavene korrigeres for tidevandsbevægelser, men kun for, hvad man kalder "Ocean Tide" ved hjælp af modellen GOT4.7. Ocean Tide omfatter indtil 12 harmoniske svingninger. Listen omfatter ikke cyklerne 18.81 eller 8.85. Den direkte påvirkning fra disse cykler er begrænset, men de har en indflydelse på de harmoniske konstanter, hvor der sker en modulation, som f.eks. M2, der svinger med +/-3.7% i løbet af en periode på 18.6 år. Selvom det forventes, at der kun er en ringe eller ingen indflydelse fra månecykler på den globale vandstand, er det naturligvis af interesse at undersøge om det forholder sig således. Det er det jeg forsøgt og Cherniawsky forsøgt.

Hvad man finder ud af på længe sigt mht. månecykler ved jeg ikke, men jeg vil selvfølgelig følge med i emnet.

Det er ganske løjerligt, at det har voldt så mange følelsesmæssige udbrud fra svorne klimabenægtere her på klimadebat, at jeg har undersøge de omtalte cykler både globalt og lokalt. Ingen her på klimadebat har opdaget, at det er nødvendigt i klimamæssige sammenhænge at undersøge de omtalte cykler !

Link til artikler
I det følgende giver link til artikler, som jeg mener, er relevante med nogle få bemærkninger. Jeg vil gøre opmærksom på, at jeg primært har gennemlæst Abstracts og kun i nogel tilfælde gået ind i selv artiklen.

Woodworth(2012):A Note on the Nodal Tide in Sea Level Records

Now that altimetry has provided two decades of high-quality data, people have started to investigate whether possible nodal signals in that data set have an equilibrium response. Cherniawsky et al. (2010) searched for nodal signals in altimeter spatial fields but concluded that the obtained "amplitudes and phase values likely arise from this [ocean] variability and not the nodal tide."


Houston(2011):Accounting for the Nodal Tide to Improve Estimates of Sea Level Acceleration

The 18.6-year nodal tide is a component of all tide gauge records. It can affect estimates of sea level acceleration, in particular for tide gauge records with lengths of less than 60 years. We provide an analytic solution that shows the effect of the nodal tide on estimates of sea level trend and acceleration. By adding a term to the least squares formulation used to estimate sea level trend and acceleration, we can account for the nodal tide and eliminate its effect on the estimate. Using representative world-wide tide gauge records, we demonstrate that accounting for the nodal tide can improve estimates, particularly of acceleration.


Haig(2011):Global influences of the 18.61 year nodal cycle and 8.85 year cycle of lunar perigee on high tidal levels

Periods of high astronomically generated tides contribute to the occurrence of extreme sea levels. Over interannual time scales, two precessions associated with the orbit of the Moon cause systematic variation of high tides. A global assessment of when these tidal modulations occur allows for the prediction of periods when the enhanced risk of coastal flooding is likely in different parts of the world. This paper uses modeled tides to assess the influence of the 18.61 year lunar nodal cycle and the 8.85 year cycle of lunar perigee (which affects high tidal levels as a quasi 4.4 year cycle) on high tidal levels on a global scale. Tidal constituents from the TPXO7.2 global tidal model are used, with satellite modulation corrections based on equilibrium tide expectations, to predict multidecadal hourly time series of tides on a one-quarter degree global grid. These time series are used to determine the amplitude and phase of tidal modulations using harmonic analysis fitted to 18.61, 9.305, 8.85, and 4.425 year sinusoidal signals. The spatial variations in the range and phase of the tidal modulations are related to the global distribution of the main tidal constituents and tidal characteristics (diurnal or semidiurnal and tidal range). Results indicate that the 18.61 year nodal cycle has the greatest influence in diurnal regions with tidal ranges of >4 m and that the 4.4 year cycle is largest in semidiurnal regions where the tidal range is >6 m. The phase of the interannual tidal modulations is shown to relate to the form of the tide.


Cherniawsky(2009) 18.6-year lunar nodal tides from altimeter data

The observed amplitudes of the 18.6-year nodal constituent MnMn are relatively small, 1.5–3.5 cm. These values significantly exceed its theoretical amplitudes, which are less than 1 cm almost everywhere. The analysed signals at MnMn frequency are therefore of mostly non-tidal origin, part of the broad-band decadal ocean variability.


Baart(2012):The Effect of the 18.6-Year Lunar Nodal Cycle on Regional Sea-Level Rise Estimates

Sea-level rise rates have become important drivers for policy makers dealing with the long-term protection of coastal populations. Scenario studies suggest that an acceleration in sea-level rise is imminent. The anticipated acceleration is hard to detect because of spatial and temporal variability, which consequently, have become important research topics. A known decadal-scale variation is the 18.6-year nodal cycle. Here, we show how failing to account for the nodal cycle resulted in an overestimation of Dutch sea-level rise. The nodal cycle is present across the globe with a varying phase and a median amplitude of 2.2 cm. Accounting for the nodal cycle increases the probability of detecting acceleration in the rate of sea-level rise. In an analysis of the Dutch coast, however, still no significant acceleration was found. The nodal cycle causes sea level to drop or to rise at an increased rate; therefore, accounting for it is crucial to accurately estimate regional sea-level rise.


Agosta(2013):The 18.6-year nodal tidal cycle and the bi-decadal precipitation oscillation over the plains to the east of subtropical Andes, South America

This work shows statistical evidence for lunar nodal cycle influence on the low-frequency summer rainfall variability over the plains to the east of subtropical Andes, in South America, through long-term sea surface temperature (SST) variations induced by the nodal amplitude of diurnal tides over southwestern South Atlantic (SWSA). In years of strong (weak) diurnal tides, tide-induced diapycnal mixing makes SST cooler (warmer) together with low (high) air pressures in the surroundings of the Malvinas/Falklands Islands in the SWSA, possibly through mean tropospheric baroclinicity variations. As the low-level tropospheric circulation anomalies directly affect the interannual summer rainfall variability, such an influence can be extended to the bi-decadal variability present in the summer rainfall owing to the nodal modulation effect observed in the tropospheric circulation. The identification of the nodal periodicity in the summer rainfall variability is statistically robust.


Currie(2012):Evidence for 18.6-year lunar nodal drought in western North america during the past millennium

Analysis of 38 tree ring chronologies yields evidence for enhanced drought conditions every 18.6 years in the North American interior for the past millennium. Cross spectra between a drought area index and 26 temperature records confirm the analysis of Currie (1979, 1981d) as regards a lunar nodal MN term in these data. Discussion of the MN tidal constituent, which appreciably modulates amplitude and phase of four main constituents (M2, K1, O1, Mf) is presented, and implications for agriculture are surveyed.


Ray(2007):Decadal Climate Variability: Is There a Tidal Connection?

A possible connection between oceanic tides and climate variability arises from modulations in tidally induced vertical mixing. The idea is reexamined here with emphasis on near-decadal time scales. Occasional extreme tides caused by unusually favorable alignments of the moon and sun are unlikely to influence decadal climate, since these tides are of short duration and, in fact, are barely larger than the typical spring tide near lunar perigee. The argument by Keeling and Whorf in favor of extreme tides is further handicapped by an insufficiently precise catalog of extreme tides. A more plausible connection between tides and near-decadal climate is through "harmonic beating" of nearby tidal spectral lines. The 18.6-yr modulation of diurnal tides is the most likely to be detectable. Possible evidence for this is reviewed. Some of the most promising candidates rely on temperature data in the vicinity of the North Pacific Ocean where diurnal tides are large, but definitive detection is hindered by the shortness of the time series. Paleoclimate temperature data deduced from tree rings are suggestive, but one of the best examples shows a phase reversal, which is evidence against a tidal connection.


Der er flere relevante reference i følgende link:

Kblog:The lunar nodal cycle and its effects on climate


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 19-12-2014 17:31
20-12-2014 10:44
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Og så synes kfl, at vi skal have endnu en tråd om det samme. Hvad er meningen med det? Der er allerede op til flere her og her? Er det når diskussionen bliver for ubekvem for dig, at du synes, at vi skal have endnu en tråd om præcis det samme?

kfl:
Det er ganske løjerligt, at det har voldt så mange følelsesmæssige udbrud fra svorne klimabenægtere her på klimadebat, at jeg har undersøge de omtalte cykler både globalt og lokalt.


Hvis ikke "svorne klimabenægtere" er et følelsesmæssigt udbrud, så må du nemt kunne forklare mig (som er den eneste, der har reageret på dit vås), hvad det betyder, og hvorfor jeg i dit hoved er en sådan?

Så vidt jeg kan se, så er det mig, der holder mig til den videnskabelige litteratur og de forklaringer på den decelererende globale vandstand, som man kan finde der, nemlig mindre varmeoptag i oceanerne og dermed mindre termisk udvidelse måske i forbindelse med ENSO.

Det er dig, der postulerer, at tidevand skulle have betydning i CU's dataserie for gennemsnitlig globalt havniveau på trods af, at effekten af tidevand globalt set er nul OG at CU fortæller på deres hjemmeside, at der er taget højde for tidevand i den udstrækning, at det kan give en målefejl, fordi satellitterne ikke dækker polerne.

Eksperter på området nævner selvfølgelig heller ikke tidevand som forklaring på det decelererende globale havniveau. Er de svorne klimabenægtere?

Hvorfor svarer du ikke bare på mine spørgsmål?:

kfl hævder imod al fornuft, at der er månecykler i data for gennemsnitlig global vandstand. Han finder de lavfrekvente månecykler 8.85 og 18.61 år i en 20 års dataserie, siger han! Wauw!

Han forklarer ikke, hvordan det skulle kunne gå for sig. Det er baseret på rene statistiske curvefits.

Hvornår skulle denne magiske effekt teoretisk set være størst og mindst? Passer det med det, kfl finder? Vi ved det ikke. Hvordan kan det være, at effekten i kfl's analyser har maksimum på samme tid, altså at tidevandseffekten skulle give højvande på den sydlige og nordlige halvkugle på samme tid? Det giver ingen mening. Skulle vandet på magisk vis forsvinde ud til polerne, hvor satellitterne ikke kan se det, eller?


respekt for folk som inddrager usikkerhed i betragtningerne. Det er der mange som kunne lære og usikkerhed bør være obligatorisk i al kvantitativ analyse. Det er det desværre ikke.
Enig, men det hjælper ikke at være opmærksom på statistisk usikkerhed, hvis man analyserer sine data med hovedet under armen og for eksempel postulerer en effekt af tidevandscykler på 8.85 og 18.61 år i en 20 års dataserie uden skygge af teoretisk belæg. Og fremturer med det samme igen og igen.

Men kfl, hvornår skulle effekten give højvande hhv lavvande på globale data fra CU og hvorfor? Det er jo som bekendt ikke en virkelig effekt (som er nul) men en målefejl, du postulerer.CU siger, at deres data for globalt havniveau allerede er justeret for bl. a. tidevand og isostasi og afspejler ændringer i den volumen af vand, som er i oceanerne:

The GMSL rate corrected for GIA represents changes in water mass and density in the oceans. These changes are thought to be predominantly driven by thermal expansion of the oceans and land ice melt (Greenland and Antarctic ice sheets and glaciers).


Du siger noget andet. Så må du også kunne forklare, hvordan denne målefejl (som eksperterne i CU ikke har opdaget) opstår, og hvordan den varierer med tiden. Hvorfor giver den lavere global vandstand lige nu?

Dine litteraturhenvisninger fortæller os, så vidt jeg kan se, at de pågældende månecykler påvirker lokal vandstand. Ja, det gør de, og jeg går ikke ud fra at nogen er i tvivl om det.

Jeg går ud fra, at du snart forklarer os, hvordan din fantastiske månecyklus-effekt på CU's satelitdata skulle fungere. Hvorfor fører den til underestimation af havniveau lige nu eksempelvis?

Husk også lige at forklare, hvad der gør mig til benægter. Så vidt jeg kan se, er det dig der i månedsvis har benægtet fakta.
Redigeret d. 20-12-2014 11:06
20-12-2014 12:42
sg17a
★★☆☆☆
(378)
N A Nielsen, hvorfor forholder du dig ikke til indholdet i stedet for at komme med disse personlige angreb?
20-12-2014 16:27
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
sg17a skrev:
N A Nielsen, hvorfor forholder du dig ikke til indholdet i stedet for at komme med disse personlige angreb?


Kunne du udybe det? kfl kommer med en "forklaring "på den decellererende globale vandstand, som ikke giver mening og som ikke deles af dem, der har forstand på emnet.
Når jeg så bedetr om, at han forklarer sig, så svarer han med, at tidevand har betydning for lokal vandstand...

Er det at forholde sig til indholdet af min kritik, sg17a ?

Er det at forholde sig til indholdet af min kritik at kalde mig svoren klimabenægter?
20-12-2014 20:01
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Selvom det forventes, at der kun er en ringe eller ingen indflydelse fra månecykler på den globale vandstand, er det naturligvis af interesse at undersøge om det forholder sig således. Det er det jeg forsøgt og Cherniawsky forsøgt.


Hvis man følger kfl's link til Cherniawskys artikel, vil man se, at det fremgår allerede af abstract, at denne artikel ser på 18,6 månecyklens indflydelse på vandstand lokalt - ikke globalt. Så nej kfl, Cherniawskys artikel giver naturligvis heller ingen støtte til dit vås.

Opretter du snart en fjerde tråd om 18,6 års månecyklens indflydelse på CU's data for gennemsnitlig global vandstand, kfl?

Og kfl:
Med udgangspunkt i data for den globale vandstand fra Colerado Univesity, har undersøgt om 18.61 og 8.85 cyklerne kan spores i den globale vandstand. Jeg har fundet amplituderne fra disse ca. 2 mm og ca. 1 mm henholdsvis – ret til ændringer forbeholdes. Det er selvfølgelig muligt, at disse værdier stammer fra andre kilder end månecyklerne, men de er der.


Der ikke er nogen 18,6 års eller 8,85 års cyklus i den globale vandstand. De pågældende cykler giver til ethvert tidspunkt højere vandstand på nogle lokaliteter og lavere vandstand på andre lokaliteter. Når du lader som om, at der er en 18,6 års cyklus i globale data, så må du på forhånd kunne forklare, hvornår denne mystiske globale effekt/målefejl skulle give højere hhv lavere vandstand globalt.

Indtil du teoretisk kan forklare din effekt, er din statistiske analyse ikke andet end et tåbeligt curvefit - rent nonsens.
Redigeret d. 20-12-2014 20:22
20-12-2014 23:47
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Der er flere relevante reference i følgende link:

Kblog:The lunar nodal cycle and its effects on climatePrøv at se blogroll til den blog kfl henviser til. Det er grineren


Prøv at se, hvad den pågældende blog ellers har at sige om klima:

http://ktwop.com/category/climate-2/

Det er altså en blog du sådan generelt vil anbefale, hvis man vil vide noget om klimaspørgsmål....nye toner fra dig, kfl
21-12-2014 14:56
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Den blog kfl linker til, beskæftiger sig med andet end månecykler:

http://ktwop.com/2014/12/13/un-climate-conference-in-lima-collapses-and-defers-all-contentious-issues-to-next-meeting/

UN climate conference in Lima collapses and defers all contentious issues to next meeting


The UN climate conferences are an exercise in futility for something quite unnecessary. But they provide an annual jamboree for the "global warming community" of do-gooders, pseudo-scientists, advocacy groups, bureaucrats and politicians. They have been meeting for over 2 decades and have achieved nothing. The ostensible goal is to get the world to reduce carbon dioxide emissions so as to limit global temperature rise. But during the life of these nonsensical meetings, the world's emissions of carbon dioxide has increased by over 70%. Carbon dioxide concentration in the atmosphere has risen by about 15% and it is uncertain how much of that is due to man-made emissions. But while all this has been going on, global temperature has remained stagnant and may even have decreased slightly.

So one wonders why the UN keeps hosting these incredibly wasteful and pointless meetings. But of course this is because the meetings are not really pointless – they have a hidden agenda. And this agenda is all about the getting of funds and the redistribution of money. And that automatically divides the participant countries into those who will pay and those who will get. The largely parasitic "global warming community" is always on the receiving end and has a vested interest in keeping these meetings and their funding alive indefinitely. Never mind that nothing significant is achieved as long as their funding continues.

The conference in Lima has been no different. It has all been about rich countries putting money (which countries and how much?) into a pot which other so-called developing countries can dip into (who, when and how much?). It is inevitable that the fringe elements supporting the redistribution of wealth, from the creators of wealth to the consumers of wealth (and these fringes are always consumers), are well represented at these conferences. Listening to some lobby groups it sounded like "a conference for the promotion of socialist ideals". Greenpeace made an utter fool of itself again by their cheap publicity stunt causing damage, pollution and desecration of the Nazca Lines site. John Kerry showed up for a day and made his alarmist speech. Al Gore made a speech on the sidelines noticeable for the number of empty seats.


Er det en blog, du følger tæt, kfl?
22-12-2014 11:53
kfl
★★★★★
(2167)
Forklaringen på at cyklerne på 18.62 og 8.85 år kan identificeres i den globale vandstand målt ved satellitter kan være

1.Polar gap, dvs. satellitdækningen kun +/-66 breddegrader svarende til 90%'s dækning. Kan højst forklare 2 mm i amplituden
2.Modulation af de harmoniske konstanter
3.Ikke-lineære tidvandseffekter, f.eks. amphidromer
4.Der foreligger kun ca. 22 år med satellitmålinger
5.Variationer af PDO, ENSO

Jeg har ikke viden nok til afgøre, hvad der er den korrekte forklaring.

Det er for alle andre end tidvandseksperter vanskeligt, at finder ud af hvilke korrektioner man foretager i satellitmålingerne. Nogle af disse korrektioner ligger dybt begravet de mange underliggende IT-programmer både principielle ting og numeriske tilnærmelser.

Fra egen erfaring ved jeg, at der i store IT-systemer kan ligger fejl af forskellig slags, som man først opdager mange år senere. I en så kompliceret verden som måling af den globale vandstand, vil man derfor løbende se, at man opdager fejl og som man korrigere for. Derfor er det ikke udelukket, at der kan ske ændringer i data således, at de cyklerne på et tidspunkt vil forsvinde fra de globale data. Tiden vil vise det....
22-12-2014 13:00
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl skrev:
Forklaringen på at cyklerne på 18.62 og 8.85 år kan identificeres i den globale vandstand målt ved satellitter kan være

1.Polar gap, dvs. satellitdækningen kun +/-66 breddegrader svarende til 90%'s dækning. Kan højst forklare 2 mm i amplituden
2.Modulation af de harmoniske konstanter
3.Ikke-lineære tidvandseffekter, f.eks. amphidromer
4.Der foreligger kun ca. 22 år med satellitmålinger
5.Variationer af PDO, ENSO

Jeg har ikke viden nok til afgøre, hvad der er den korrekte forklaring.

Det er for alle andre end tidvandseksperter vanskeligt, at finder ud af hvilke korrektioner man foretager i satellitmålingerne. Nogle af disse korrektioner ligger dybt begravet de mange underliggende IT-programmer både principielle ting og numeriske tilnærmelser.

Fra egen erfaring ved jeg, at der i store IT-systemer kan ligger fejl af forskellig slags, som man først opdager mange år senere. I en så kompliceret verden som måling af den globale vandstand, vil man derfor løbende se, at man opdager fejl og som man korrigere for. Derfor er det ikke udelukket, at der kan ske ændringer i data således, at de cyklerne på et tidspunkt vil forsvinde fra de globale data. Tiden vil vise det....


Du kan ikke identificere cyklerne på 18.62 og 8.85 år i den globale vandstand. Det er det argeste vås. Der kan ikke være nogen tidevandscykler i global vandstand. Disse cykler giver til ethvert tidspunkt lavere vandstand på nogle lokaliteter og højere vandstand på andre. CU har møjsommeligt justeret for disse tidevandscykler men for global vandstand ville det i teorien ikke engang være nødvendigt, da de ville udligne hinanden og give ca nul.

Og du svarer stadig ikke, kfl. Hvorfor skulle denne "målefejl", hvis den var der (og det er den selvfølgelig ikke) når man summerer alle disse lokale, imaginære "målefejl" sammen variere som en harmonisk oscillator og give lavere hhv. højere vandstand globalt? Og både på den nordlige og sydlige halvkugle og i andre områder på samme tid?

Svar nu på, hvorfor denne fantstiske effekt skulle give underestimation af global vandstand lige nu? Det giver ingen som helst mening.

Du gør dig selv til grin, kfl, når du bliver ved med at påstå, at dit statistiske curvefit giver dig grundlag for at sige, at der er tidevandscykler i data for global vandstand. DET GØR DET IKKE - det er et tåbeligt curve fit uden noget som helst teoretisk belæg. Dine løse spekulationer er ikke teoretisk belæg. Det er ikke engang "armwaving". Det er bare dumt.
Redigeret d. 22-12-2014 13:03
22-12-2014 14:01
kfl
★★★★★
(2167)
Der er belæg for at undersøge om de påståede cycler findes i den globale vandstand og om de fører til fejlagtigt tolkninger af udviklingen i den global vandstand. Det er det jeg og andre har gjort.

Det er ligeledes at afstemningsspørgsmål, idet disse cykeler i flere lokale havområder. Det vil være naturligt, at se om disse cycler findes når alt lægges sammen. Det er det jeg og andre har gjort.

Det er lidt løjerligt, at der altid fremsættes personangreb, noget som man kan genfinde hos personer med et mere eller mindre udtalt mentalt handicap. Jeg kan selvfølgelig ikke sige om noget sådan forefindes, men det er meget påfaldende del af næsten alle indlæg.

Disse personangreb bør ikke findes i en seriøs debat.
22-12-2014 14:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej KFL-

Jeg synes,at du skulle feje for egen dør,inden du beskylder andre for personangreb - du holder dig sandelig ikke tilbage,når en debattør,efter din mening; ikke er kompetent til at deltage her på Klimadebat.
RE: Nok er NOK22-12-2014 15:40
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg annerkender at vedkommende, som jeg ikke vil nævne ved navn, har kvalificerede synspunkter, som jeg forsøger at tage med /at undersøge, men det er groft når man igen og igen bliver udsat for lektor-Blomme-angreb - i et sygeligt omfang. Med de gentagne meget grov personangreb mindre det mig en taber, der kun taler tabersprog og kun forstår tabersprog.

Jeg har været angrebet et utal af gange, men har været tilbageholdende med at give igen af samme skuffe, men på et eller andet tidspunkt er man nødt til at reagere.

Hvis du bliver sparked ned i en fodboldkamp, er du nødt til at give igen inden for reglerne ellers tror modstanderne, at der er fri adgang til at fortsætte grovhederne.

Hvis Branner mener, at jeg er for grov i de sidste par indlæg, er han velkommen til at slettet dem.

NB: Jeg har nogle gange skrevet grove ting , men som jeg i dag helst ikke ville have skrev, men sket er sket.
Redigeret d. 22-12-2014 15:43
22-12-2014 17:29
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl skrev:
Der er belæg for at undersøge om de påståede cycler findes i den globale vandstand og om de fører til fejlagtigt tolkninger af udviklingen i den global vandstand. Det er det jeg og andre har gjort.

Det er ligeledes at afstemningsspørgsmål, idet disse cykeler i flere lokale havområder. Det vil være naturligt, at se om disse cycler findes når alt lægges sammen. Det er det jeg og andre har gjort.Nej kfl, det andre har lavet er videnskab. En videnskabelig artikel indeholder et teoriafsnit, hvor man gør rede for sine hypoteser og teorier.
Ingen forsker vil komme godt afsted med at skride direkte til analysen og så hævde, at man har "identificeret månecykler", alene baseret på et tåbeligt curve fit.
Det er ikke hvad "andre" har gjort, og man ville blive leet ud af andre forskere, hvis man gjorde som dig - heldigvis.
22-12-2014 18:37
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Det er det jeg forsøgt og Cherniawsky forsøgt.


Er det fordi du ikke forstår at læse et abstract, at du siger det? Det er jo simpelthen ikke sandt. Cherniawsky taler om lokal vandstand ikke global.
22-12-2014 18:52
kfl
★★★★★
(2167)
Første gang jeg støder på lunar nodes er i forbindelse med Kirsten Skovgaard-Madsen's phd-afhandling.

I en diskussion i Ingenøren mellem DMI og GEUS om vandstanden, finder jeg så Baarts artikel. Dette var udgangspunktet. For ikke at blivet fanget i ikke at have taget hensyn til 18.61 års cyklen og blivet anklaget for at finde en acceleration eller en deacceleration, der ikke er der, begynder jeg at unddersøge den og inkludere den i mine analyser.

Baart skriver angående GMSL:

For regional sea-level rise estimates, the spatial variability of the nodal cycle is relevant. This spatial variability is also relevant for estimating the global mean sea level. The global mean sea level itself is not affected by this cycle, but trend estimates can be affected because both tide gauges and the satellites have limited coverage of the world. Tide gauges have higher coverage in the Northern Hemisphere, and the altimetry satellites only cover the area between −64° and 64°.


Baart finder 18.6 års amplitude over alt og det gør jeg også de få analyser jeg laver. Se Baart figure 4.


Figure 4
Nodal cycle, estimated using Equation (2). Amplitudes in cm (size of circles) and phases in years (color) of the lunar nodal cycle. (Top figure) Tide gauges with at least 57 y of measurements. (Middle figure) Altimetry satellites. (Bottom figure) Equilibrium.Af den midetste figure fremgår amplitude af 18.6 års cyklen baseret på satellitdata.

Alt dette var baggrunden for min interesse for månecyklerne.

Som tidligere skrevet, kan jeg ikke afgøre hvad årsagen er til, at jeg finder månecyklerne i den globale vandstand, men har nogle bude herpå. Det afgøres af eksperterne inden for dette felt. Andre er velkommen til at mene noget andet.

Med mindre der fremkommer nye artikler om emnet, vil jeg stoppe diskussionen om månecyklerne her.
22-12-2014 20:41
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Den artikel kfl henviser til, kan læses her:
http://pinnacle.allenpress.com/doi/full/10.2112/JCOASTRES-D-11-00169.1

Artiklen bekræfter det, som jeg hele tiden har sagt. Der er ikke nogen "månecykler" i gns global vandstand, og den målefejl, som der kunne være, fordi satellitterne ikke dækker polerne er negligabel. Colorado University har selvfølgelig justeret for tidevand og alene af den grund findes månecykler ikke i de globale data (den slags kendte effekter er fjernet), men kfl's artikel af Baart konkluderer direkte, at selv når satellitdata ikke er korrigeret for disse månecykler kan vi roligt se bort fra 18,6 års cyklen. Fra artiklens konklusion:

The sea-level trends based on tide gauges can also be affected by the nodal cycle because of irregular spatial sampling of the tidal gauges. The observed nodal cycle shows a pattern that is more E–W [east-west, NAN], rather than the equator–poles pattern of the equilibrium. The nodal cycle [18,6 års månecyklus] can thus be safely ignored for global mean sea-level estimates based on satellites


Ikke bare bliver du ved og ved med dit vås, kfl, du forsøger at bedrage læseren til at tro, at din artikel bekræfter, hvad du siger. Hæderligt, kfl, virkelig hæderligt!!

Er du mand nok til at fortælle læseren, at der er ikke nogen 18,6 års cyklus i CU's data? Nej, sikkert ikke.

"The nodal cycle can thus be safely ignored for global mean sea-level estimates based on satellites"

"The nodal cycle can thus be safely ignored for global mean sea-level estimates based on satellites"

"The nodal cycle can thus be safely ignored for global mean sea-level estimates based on satellites"

PUNKTUM
Deltag aktivt i debatten Hvorfor er månecyklen på 18.61 år relevant i klimasammenhæng ?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik