Husk mig
▼ Indhold

Hvorfor ikke bruge møllestrømmen?


Hvorfor ikke bruge møllestrømmen?24-06-2012 23:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Opfordring fra denne tråd se http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583-s240.php#post_31269

Samsø Møllepark har udvist nogle særdeles lave produktionspriser siden parken blev igangsat i 2003.

Parken fik en garanteret pris på 48 øre/Kwh i 12000 produktionstimer eller ca i 3 år.

Alene i regnskabsåret 2010 proudcerer parken strøm til 6,5 øre/kwh alt inkl. som er uhørt billigt!

Men selv ved det tilskud Parken har modtaget er den samlede produktionspris siden parken iværksættes langt under marksprisen på strøm, eller selv unden tilskuddet ville den samlede produktion siden 2003 have været markant billig.. Altså konkurrancedygtig el-produktion fra møller uden støtte overhovedet!

Hvorfor skal Anholt møllepark så garanteres en pris på 1.05 kr/kwh ikke i 12.000 timer men i 50.000 timer. Herunder er det samlet set langt mere bekostelig at at forbinde disse store havvindmølleparker til det overordnede el-net sammenholdt med kystnære parker.

Når man nu kan producerer strøm fra møller markant billigere end fra kraftværker hvorfor skal samfundet så betale overpriser for møllestrømmen fra disse misfostre af mølleprojekter, som nu anholt!!!!

Samsø Havvindmøller seRedigeret d. 25-06-2012 00:19
29-06-2012 11:13
Jakob
★★★★★
(9319)
.

http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583-s240.php
delphi skrev:Til din orientering så har Delphi i den mellemliggende tid tænkt på sagen og er kommet frem med løsningen!

De 33 Twh vi igennemsnit skal bruge årlig af strøm kan komme fra 4 gange så mange møller eller en produktion fra møller som yder 4 gange så meget strømproduktion.

Med udgangspunkt i el-forbruget over de sidste 5 år og den nuværende mølleproduktion i samme periode vil der være sammenfald for 60 % af el-forbruget med møllernes produktion, hvis den årlige produktion er 4 gange så stor som i dag.

Det forholder sig sådan at de Nordiske vandkraftværker og deres vandmagasiner kan yde hele 150 Twh årligt hvor kapaciteten er størst i foråret og hen over sommeren til vand og sne begynder at fryse på bjerge i norden og altså ikke løber til vandmargasinerne hvorfor der er perfekt synergi med de Danske møller sådan at overproduktionen sendes til NOrge Sverige mf når vandmængderne er sparsomme i vinterhalvåret...

Med baggrund i produktionstal som forelægger og med en øget effekt på kabler til norden så kan 80 % af Danmarks Samlede El-forbrug komme fra Vind sammen med de Nordiske vandkraftværker.

Og kun når effektforbruget er meget stort og møllerne ikke yder effekt eller når de Nordiske vandmagasiner er ved at løbe tomme er der brug for kraftværksproduceret strøm fra Danske kraftværker.

Samlet set skal der produceres lidt under 7 TWh fra danske kraftværker, som ikke er noget problem med den biomasse som er tilrådighed i dag når landets varmeforsyning erstattes af varmepumper så vil forbruget af biomasse til el-produktion endda kunne reduceres i forhold til alt det som bare brændes af i dag til fjernvarme..

Så mangler vi bare en ting og det i lyset af at det nu lægger fast at der kan produceres strøm fra kystnære havvindmøller som er (meget) billigere end kraftværksproduceret strøm som nu lægger fast efter Samsø projektets fantastiske driftsøkonomi er en realitet! Så mangler vi ene og alene at få støtten til møllerne og alt andet støtte fjernet og skabt nogle kommercielle forretningsmodeller så det samlede energisystem producerer varme og strøm billigere end i dag, når der ikke forbruges fossilenergi!

Ud fra ønsket om bæredygtighed og bedre langsigtet økonomi, vil jeg stadig langt hellere anbefale landvindmøller:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lands-eller-til-vands--d7-e1591.php


Men hvis man absolut vil vælge en mindre bæredygtig og mindre økonomisk VE løsning end landvindmøller, så må de kystnære havvindmøller nok i øjeblikket være det bedste alternativ.
Det er måske også ny næring til nogle af de vildeste VE fantasier, som jeg kan huske her fra debatten:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleflaaden-d20-e439.php#post_7462


Men du fremstiller det som om det er en helt ny idé, og det får mig til spørge, hvori det nye består..?
Hvad er forskellen på dit forslag og det nyligt vedtagne energiforlig..?
Ligheden i princippet ser umiddelbart ud til at være tydelig.
Kilde til tilknyttet billede:
http://ing.dk/artikel/130421-ny-screening-her-kan-kystnaere-havmoelleparker-placeres
Citat:
---------------------------------
Ministerielt havmølleudvalg har nu fundet 16 velegnede steder til placering af kystnære havmølleparker under 200 MW. Tilsammen kan de 16 steder rumme 2.400 MW vindkraft – men der skal kun bruges 500 MW.
---------------------------------Det er nok også værd at huske på, at vindmøllerne på Samsø blev opstillet på et tidspunkt, hvor prisen var gunstig, men du var stærkt imod opstilling af flere vindmøller.
Er det ikke korrekt, og hvorfor tror du, at det kan gøres ligeså økonomisk i dag..?


Norge er i færd med at etablere kabler til England og Tyskland.
Hvad er det, der gør dig så sikker på, at Danmark kan trække så store veksler på Norges vandkraft til energilagring..?
Har du en beregning over energitabets størrelse og de økonomiske omkostninger ved den form for lagring..?
Du forestiller dig vel ikke, at Norge vil gøre det gratis..?

http://ing.dk/artikel/130321-norge-laegger-el-kabler-til-tyskland-og-england
Citater:
----------------------------------
Norge lægger el-kabler til Tyskland og England
--
Kablerne skal for eksempel sikre, at billig strøm går til Norge, når strømprisen er lave i Tyskland og Storbritannien på grund af meget vindkraft eller et lille forbrug. Og at Norge eksporterer, når priserne i syd er høje på grund af stort elforbrug eller lille produktion fra vedvarende energikilder.
----------------------------------
.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 29-06-2012 11:17
29-06-2012 12:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Norge er i færd med at etablere kabler til England og Tyskland.
Hvad er det, der gør dig så sikker på, at Danmark kan trække så store veksler på Norges vandkraft til energilagring..?
Har du en beregning over energitabets størrelse og de økonomiske omkostninger ved den form for lagring..?
Du forestiller dig vel ikke, at Norge vil gøre det gratis..?


Det er at Energinet og Statskraft i NOrge er ved at øge kapaciteten over skagerak med 1 Gw.
Deltag aktivt i debatten Hvorfor ikke bruge møllestrømmen?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik