Husk mig
▼ Indhold

Hvorfor nævnes respirationen (mennesker,dyr) ikke som problem?Side 1 af 212>
Hvorfor nævnes respirationen (mennesker,dyr) ikke som problem?12-08-2021 09:05
peddersen
☆☆☆☆☆
(22)
Påstås at være 6-7 gange så stor som udledningen fra industri m.v., hvorfor det må være et meget større problem!
12-08-2021 11:19
peddersen
☆☆☆☆☆
(22)
CO2 forstås
13-08-2021 20:27
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Fordi, løsninger på den slags udfordringer i bund og grund kræver at menneskets befolkningsekspansion (og dermed behovet for at udlægge større og større dele af det omgivende miljø til dyrkning af fødevarer og andre menneskelige 'fornødenheder') bringes under politisk styret kontrol. Og det er ikke politisk korrekt at debattere den slags.

Rationel tænkning har ikke en chance overhovedet indenfor den politiske korrektheds snævre rammer, derfor er det kun følelsesmæssige 'argumenter' som tillægges værdi, fuldstændig som i kernekraft-debatten, hvor rationelt baserede løsningsmodeller er dømt ude allerede fra start, ganske enkelt fordi den sunde fornuft altid taber når følelser og rationalitet er oppe imod hinanden.

Ideologi! Derfor!
13-08-2021 22:19
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Oplysningerne om menneskets/dyrs udledninger er junk news.
Et voksent menneske udleder per dag 1 kg CO2.
Det svarer til 10 km i en bil. En dansker udleder pr år 15-19 tons CO2.
Åndedrættet fra et menneske udleder pr år 365 kg.
Redigeret d. 13-08-2021 22:22
15-08-2021 07:43
peddersen
☆☆☆☆☆
(22)
Tak for reaktionen - 365 kg lyder af lidt, men ganget op med en befolkning på snart 9 mia. bliver det til 3 mia. årligt for mennesker.
Hvis dertil lægges udledningen fra alle pattedyr, såsom hvaler, rensdyr, bisonokser, rotter osv. lyder en udledning på 180 mia. tons mod instri mv. på 28 mia. tons (påståede IPCC-tal) ikke så tosset.
Indtil videre derfor i mine øjne ikke junk news.
15-08-2021 12:29
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Venligst dokumenter dine påstande om at dyr udleder 177 mia tons CO2.
15-08-2021 13:19
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Hvor tror peddersen al den CO2 udledning kommer fra ?

Der kommer ikke et eneste CO2 molekyle ud af hverken for eller agter på dig, som ikke - på forhånd - er trukket direkte ud af atmosfæren! Vi kalder det kulstofkredsløbet.
15-08-2021 14:37
peddersen
☆☆☆☆☆
(22)
Selv i mit venligste lune må jeg erkende, at jeg ikke har styr på dyre-optællingen - resultatet var jo bare en følgeslutning efter jeg havde omregnet 365 kg til 3 mia. tons

M.h.t. kulstofkredsløbet et citat fra Wikipedia, som forklarer differencen i indånding og udånding for CO2:

"Indåndingsluften er ca 20,9 % ilt og 0,036 % kuldioxid, mens udåndingsluften indeholder 17-18 % ilt og 3-4 % kuldioxid."
15-08-2021 18:00
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Hvad er det interessante - det hele er en del af co2 livscyklus. Den opvarmning vi har skyldes ikke udåndingsluften fra dyr og mennesker, det er fordi vi afbrænder olie, kul og gas. Hvis det ophørte helt ville opvarmningen aftage og tilsidst stoppe helt.
16-08-2021 13:27
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Skulle man være i tvivl, om hvordan man kan afgøre, hvor stigning i atmosfærisk CO2 stammer fra, så bruger man bl.a. forhold mellem C12, C13 og C14 kulstof isotoper i atmosfærisk CO2, til at afgøre kilden til stigning af atmosfærisk CO2.

https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/how-do-we-know-build-carbon-dioxide-atmosphere-caused-humans
16-08-2021 21:24
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Nemlig - og kan jeg så ikk' godt få lov til at nyde min beuf bearnaisse med god samvittighed ?

Problemet er bare, at fordi det fossile kulstof er bragt tilbage i kulstofkredsløbet, vil roens CO2 fra atmosfæren gennem koen og mit efterfølgende bøfforårsagede åndedrag stadig indeholde fossilt carbon, og hvor efterlader det mit alibi i en tid hvor den vestlige konsensusramte klimavidenskab er overbevist om at landbruget skaber klimagasser ud af det bare ingenting ?

Proselytter bliver vegetarer i dag i den vildfarelse at de tror de modvirker klimaforandringer. Trumps fake news er for intet at regne i forhold til 'Klimaforandringernes' nutidige globale faked science.
17-08-2021 09:03
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Landbruget udleder fossilt CO2 gennem brændstof brug.

Din bøf bernaisse prutter metan, mens den går rundt på marken.

Vegetarer kan reducere udledninger, ved at spise lokale grøntsager, i stedet for importeret eller importfodret kød.

Der er ingen, der overgår Trumps fake news, undtagen fossil industrien og deres nyttige -host host- , klimarealister...

https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-change-almost-40-years-ago/
20-08-2021 19:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den stigning, som der er sket i atmosfærens CO2-indhold i de sidste 100 år har vi haft stor gavn af. Denne klode er således langt frodigere og langt mere frugtbar i dag, end den var for 100 år siden.
20-08-2021 19:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Dn gavn menneskeheden har haft af opvarmning...

50 grader i Canada, 1 milliard dyr døde i brandene, hele byer nedbrændt
1 milliard dyr døde i flammerne i Australien sidste år.
Brande hærger sydeuropa, børn og ældre lider
Koralrev ødelægges af opvarmet havvand

Jeg vil have mere varme, skriger den uvidende ...
21-08-2021 09:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvis varme forårsager brande så skulle der være mange brande i Sahar samt i de andre ørkenområder.

Brandskader skyldes i al væsentlighed manglende forebyggelse af brande. Og dette gælder både skov- og naturbrande samt brande i bymæssigbebyggelse. Se blot på de meget store brande som der i tidens løb har været i en by som København. Det var dengang alle huse var bygget med stråtag, og gik der ild i et hus, så brede ilden sig hurtigt til hele byen, hvis det var tørt i vejret.

Tilsvarende med skov- og naturbrande. Her er det altafgørende også brandforebyggelse. Brandbælter af en passende størrelse imellem de enkelte skove er her en altafgørende faktor.

Som det ses, så har det brændte areal på denne klode været faldende igennem lang tid, og det endda sideløbende med, at der er sket en hvis temperaturstigning.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-08-2021 09:23
21-08-2021 09:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og CO2-udslippet fra naturbrande fortsætter med at falde. Det fortæller at mængden af materiale, der er brændt i naturbrande, fortætter med at falde.
Tilknyttet billede:

21-08-2021 10:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der dør hvert år 20 - 30 mia. mus og stilsvarende antal fugle samtidig med at der dør andre dyrearter og med færre og færre skovbrænde, falder antallet af døde dyr selvsagt som specifikt dør ved brande meget betydelig.
Redigeret d. 21-08-2021 10:43
21-08-2021 11:25
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Men det ser skidt ud for 2021. Skovbrande alene i Sibirien har allerede udledt over 800MT CO2.

https://www.space.com/siberia-wildfires-greenhouse-gas-emissions-satellite-images
21-08-2021 11:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det brændte areal på denne klode falder som nævnt årti efter årti.

I øvrigt er store skovbrande lette at forebygge. Man laver blot passende brandbælter.
Tilknyttet billede:

21-08-2021 11:41
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Også I USA er der stigende tendenser....

https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-wildfires
21-08-2021 11:45
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Californien er en af de værste steder med manglende forebyggelse af brande.
21-08-2021 12:07
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jeg troede dem i Sydeuropa var det værste...
21-08-2021 12:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De er stort set lige slemme.
21-08-2021 18:46
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Kun i Finland er de gode, der fejer de skoven...
21-08-2021 20:02
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Forebyggelse at store skovbrande er meget let. Det gør man bl. a. med brandbælter.
21-08-2021 20:02
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Forebyggelse at store skovbrande er meget let. Det gør man bl. a. med brandbælter.
21-08-2021 20:17
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Forebyggelse af brand bliver sværere og sværere, skaderne bliver større og større i de områder, der plages af øget tørke.
Øget tørke, øget varme -> flere skovbrande.
Hvis man vil vide mere, se Californien trend, Australien og sydeuropa.


FigureTime series of 90th percentile annual anomaly of the McArthur Forest Fire Danger Index (July–June) at 39 stations in Australia (1973–2017)
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-08-2021 20:17
21-08-2021 20:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Som med alle naturfænomener så er der lokale variationer. Det vigtige her er at der samlet for hele verdenen er et massivt fald i de årlige skovarealer som brænder

21-08-2021 20:36
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Igen med de forældede data....
21-08-2021 21:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Er det så svært at forstå at det brændte areal falder og falder?
21-08-2021 21:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Igen med de forældede data....


Sidste nye data


Redigeret d. 21-08-2021 21:38
21-08-2021 21:56
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Og igen, er de sattelitdata fyldestgørende?
22-08-2021 07:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvorfor skulle disse satellitdata ikke være fyldestgørende?
22-08-2021 08:29
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Hvorfor skulle de her sattelit data så ikke være rigtig?

https://www.nasa.gov/feature/langley/joint-nasa-noaa-study-finds-earths-energy-imbalance-has-doubled
22-08-2021 09:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her taler vi om måling af et areal. Ikke om energibalancen.
22-08-2021 09:18
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Det er to måleserier, der er valideret mod hinanden. In Situ ocean data og sattelitdata der bekræfter hinanden.

Hvor er målingen der validerer sattelit data om brændt areal?
22-08-2021 09:24
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Problemet med resultater der roder rundt nede i støjen og usikkerheden uddybes her, men hvad der er mere interessant, indstrålingen viser en klar stigende tendens over perioden. Den eneste måde mennesket kan ansvarliggøres for den kilde til den globale opvarmning er målefejl. Ellers må solen retfærdigvis tage sin del af ansvaret.
22-08-2021 09:33
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Ændring i solindstrålingen svarer ikke til ændringen i energioptag. Det ville du vide, havde du læst artiklen...

Så nej, det er ikke solens skyld.
22-08-2021 11:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
En overfladescanning af en satellit som herefter kender konturerne for et landskab evt. suppleret af farveregistrering af trætoppes farver for skovområder.
Efter en brænd når træer, trækroner og blade er borte så er det meget nøjagtigt via overfladescanningen for satellitten evt. kombineret med farveindikering, at afgøre hvor der har været brand, og dermed afgøre hvor meget skovområde der er brændt.

Det er ekstrem nøjagtigt!
22-08-2021 15:41
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
delphi skrev:
En overfladescanning af en satellit som herefter kender konturerne for et landskab evt. suppleret af farveregistrering af trætoppes farver for skovområder.
Efter en brænd når træer, trækroner og blade er borte så er det meget nøjagtigt via overfladescanningen for satellitten evt. kombineret med farveindikering, at afgøre hvor der har været brand, og dermed afgøre hvor meget skovområde der er brændt.

Det er ekstrem nøjagtigt!


Har du en kilde?
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Hvorfor nævnes respirationen (mennesker,dyr) ikke som problem?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Store dyr og små dyr005-01-2009 16:00
Dyr hvis levevilkår er forandret?910-10-2008 05:17
El-sparepærer kan blive en dyr fornøjelse730-06-2007 20:41
Artikler
Sahra Stensgaard Jakobsen: I Albertslund er alting skabt af mennesker - selv naturen
Mennesker, stigende forbrug og CO2-udledning (Mernilds Klumme, februar 2009)
Konsekvenser for dyr (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Slap klimaaftale bliver dyr for vindsektoren10-11-2009 09:14
Hungersnød truer en milliard mennesker25-03-2009 10:01
Også tropiske dyr truet af den globale opvarmning10-10-2008 13:16
4 milliarder mennesker kan få solenergi i 203004-09-2008 07:38
Global opvarmning tvinger dyr væk10-06-2008 13:35
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik