Husk mig
▼ Indhold

Indfangning af CO2


Indfangning af CO224-11-2009 18:34
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
Allerførst .. Har nogen af jer hørt om mulige jord-forringelse af jord med for stort kulstof-indhold? Jeg er nysgerrig og mistænksom, fordi det er sjældent at høre om positive ting uden at der er en bagside ..

Med positivt mener jeg, at der er en lang række positive konsekvenser for dyrkning af jorde, hvor kulstofindholdet er højt.
Humus holder på vandet i jorden og modarbejder udtørring
Humus holder på næringsstoffer og modarbejder udvaskning
Uden at tænke på klima, kan sidstnævnte egenskab være et mål mod de seneste mange års ødelæggelse af vandresourser (inclusive den marine eutrofiering).

Så. Hvorfor ikke fange noget CO2 i jorden?

Det må være et dumt spørgsmål eftersom jeg ikke har hørt det før .. i Danmark. Hvis dansk landbrug finder udvikling af energi-afgrøder 'acceptable' (fodslæbende, fordi ideen med at dyrke pil er oprindelig et middel mod at beskytte vandresourserne mod kvælstofforurening .. og enhver restriktion i den retning er /ikke/ lige landmandens kop te) .. så lad være! Det burde i forvejen give en dårlig smag i munden at skose udviklings-landendes afbrænding af urskov .. vores planets lunger .. mens man kører sin energi-pil, halm og husdyrgødning til forbrænding.

Det er sin sag, som udenforstående, af fortælle en 'håndværker', hvordan han skal gøre sit arbejde. Det har ikke mange chancer for at gå godt .. men jeg vil gøre det alligevel.

Som antydet gør kulstof/humus godt i jorden. Det har her en betydelig længere residenstid, end kulstof over jorden (grønne planter), så at fange og holde fast ved det kan vel ikke være andet end et gode for landmanden? .. og, ja .. der er jo det med klimaet og CO2 ..
I mit perspektiv sidder landmanden altså med en nøgle til at gøre en forskel, til at gøre noget for klimaet, for sig selv og for alle os andre - og, hvor heldigt .. vi har en landmands-venlig venstre-regering som har direkte mulighed for virkeligøre det!

... hvorfor sker det ikke? Er det uvidenhed .. eller den kortsigtede .. mh .. behov for kroner. Det stærke behov har lige rystet verdens tro på markedskræfterne og vist, at alt har en bagside, så det er tænkeligt. Men, hvis mindre bemidlede i vores samfund har fortjent tidligere arbejdsministers piskeslag .. så har jeg ringeagt tilovers for den regering som sidder på nøglen og .. handler mod bedre vidende.
Hvis jeg er uoplyst, så hjælp mig, for jeg har klangen af Anders Fogh "dansk landbrug skal være økologisk" i hovedet, men kan ikke finde det udmyntet i politik nogle steder.

"Biological processes, such as photosynthesis and respiration, drive 99% of the carbon cycle. There is more carbon in soils than in vegetation and the atmosphere combined. Soil carbon can be more stable than plant carbon (less subject to oxidation or burning)."

"Conversely, soluble carbon streaming into the soil ecosystem via the cytoplasm of mycorrhizal fungi can be rapidly stabilised by humification and permanently retained in soil, provided appropriate land management systems are in place."

Citaterne er hentet hos
http://soilcarboncoalition.org

Jeg kan i korthed foreslå et lukket afgifts-system, hvor landmænd som binder kulstof bliver belønnet og dem som ikke gør det bliver straffet. Måling af jordes kulstofindhold må være en forudsætning, men det kræver tilgengæld ikke specielt sofistikerede metoder, ud over at finde en repræsentativ prøve.


Carsten Troelsgaard
Redigeret d. 24-11-2009 18:46
26-11-2009 19:23
Jakob
★★★★★
(9316)
.


@Carsten


Du får en del støtte i denne artikel:

Økologien og klimaet
http://www.videnskab.dk/composite-3381.htm
Citat:
-------------------
Humus i jorden fungerer som kulstof-magnet

Jordens totale humusmængde indeholder to-tre gange det samlede indhold af kulstof i atmosfæren. Og det har potentiale til at binde ca. 10% af de menneskeskabte CO2-udledninger, hvis man eksempelvis ned-mulder halm og husdyrgødning, reducerer jordbearbejdningen og så videre.

Her er det, at økologisk jordbrug kan komme til at spille en rolle: Det er netop i disse systemer, at man ser en mere udbredt anvendelse af organiske gødningskilder, og hvor der lægges vægt på opbygningen af jordens frugtbarhed, hvilket oftest i praksis vil sige humusindhold.

Den helt store udfordring er at udvikle en form for kontrol eller certificeringssystem, som kan koble øko-bønders dyrkningsmetoder til det globale kulstofmarked.
-------------------Jeg hører til dem, der mener, at klimaproblemer i høj grad hører ind under den økologiske videnskab, og vi bør se det som en helhed:
http://www.klimadebat.dk/forum/oekologi-er-noegleordet--d12-e702.php#post_8847

Men vi får aldrig gjort Danmark økologisk, så længe det kun er de rige madbevidste alene, der skal betale pengene for det.
Det er et dybt skadeligt hængedynd for Danmarks udvikling, og den politiske vilje til omstilling er deprimerende svag.
Det er ikke kun deprimerende med hensyn til klima, men også for sundhed og renheden af vores drikkevand og miljø i øvrigt.

-
Det er måske sjovere at tænke lidt over dette eksperiment:

Vi starter med at fælde en masse træer, og vi bygger en tømmerflåde af dem.
Ovenpå tømmerflåden lægger vi noget humus og planter træer.
Når træerne er vokset op, så fældes de og lægges ned under tømmerflåden som ny bund, der giver ny bæreevne i takt med, at de øverste lag komposteres.


Tror du, at man på denne måde kan bygge en kunstig ø på en tømmerflåde, så den bliver selvvedligeholdende..?
.
26-11-2009 21:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Er det ikke det USA forsøger med biochar?

Biochar fremstilles ved afbrænding af træ ved mindre ilt-indhold (pyrolyse)=> mindre CO2-udslip + trækul, trækullene bruges til jordforbedring.

http://en.wikipedia.org/wiki/Biochar
http://www.csiro.au/resources/Biochar-Factsheet.html
27-11-2009 15:20
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
@Jacob

Vi starter med at fælde en masse træer, og vi bygger en tømmerflåde af dem.
Ovenpå tømmerflåden lægger vi noget humus og planter træer.
Når træerne er vokset op, så fældes de og lægges ned under tømmerflåden som ny bund, der giver ny bæreevne i takt med, at de øverste lag komposteres.


Tror du, at man på denne måde kan bygge en kunstig ø på en tømmerflåde, så den bliver selvvedligeholdende..?


..der er ikke noget som at spekulere og forestille sig.. ;0)
Nej, jeg tror at det nederste træ trækker for meget vand. .. Men 'huslejen' et stykke vest for Hanstholm vil da være attraktiv! Iøvrigt lyder 'en ø' som vokser 'i sig selv' som et biologisk perpetum mobile (prøv googl spagnum). Der skal mere end CO2 til, men seriøse håndværkere påpeger, at det allerstørste materiale-tilskud til plantevæksten hentes fra luften (C, N )
http://fukuokafarmingol.info/foverfound.html
"A plant gets up to 95% of all the nutrients it needs from the sky (gases and sunlight), NOT the soil. Of the 5% taken from the soil, half of it is the essential nutrient nitrogen, which, if the plant is grown in combination with a legume, can also come from the air.

ONLY 2 1/2% of the total nutrition of a plant IS COMING EXCLUSIVELY FROM THE SOIL in the form of soluable minerals and trace elements."

Det organiske materiale i jorden (som humus) er et godt vækst-medium, så det er muligt at beholde landbrugets produktions-muligheder /og/ trække CO2 ud. Jeg har taget klippet om "mycorrhizal fungi" med for at foregå en kritik af, at det tager 1000 at bygge en cm muld, men du må finde detaljer i
http://agroinnovations.com/index.php/en_us/multimedia/blogs/podcast/category/english/soil/
http://agroinnovations.com/index.php/en_us/multimedia/blogs/podcast/category/english/mushrooms/

Jeg rejser kritikken specielt med tanke på de sandede vestjydske jorde, som er berygtede for deres potentiale for at udvaske næringsstoffer.

Det er ikke en dårlig idé at dyrke flere træer, men jeg håber der bliver skiftet mod løvfældende frem for gran og fyr. De vokser langsomme, men akkukulerer til gengæld en brugbar jord under sig, og har mindre potentiale for at påvirke grundvandet under sig negativt, fordi ph kan blive meget lav under gran/fyr.

@Boe Carslund-Sørensen
Ja, der ser ud til at være nogle muligheder. Humus betragtes som den faste fraktion af organisk materiale som ikke yderligere nedbrydes .. men jeg får umiddelbart indtrykket (gennem fukuoka´s lærebog) at der måske er et dynamisk forhold mellem mycorrhiza og humus .. altså at humus 'in situ' fungerer anderledes end 'dødt' træ-kul.
Jeg er lidt betænkelig ved at komme ind på 'kul' og afslør min uhjælpelighed mht kemi. Men. Jeg har en mistanke om, at kul har specielle kvaliteter der fx kommer til udtryk ved 'aktivt kul' .. pulveriseret kul som tilsyneladende anvendes i alle mulige og umulige situationer, hvor vædsker skal renses. Jeg opfatter det sådan at kul, når det har en stor overflade, kan trække både pos og neg ioner og sådan udføre en effektiv rensning. Det falder godt i hak med kul´s evne til at adhædere næringsstoffer ... 'bindingen' er ikke større end at næringsstofferne stadig er plante-tilgængelige. Det kan være attraktivt i regnskoven som i vestjylland. Problemet med regnskoven er, at omsætningen af plantemateriale er så hurtig og effektiv, at der ikke, som her nord på, akkumuleres rester på 'jorden'. Mange steder er geokemien osse sådan, at SiO2 vaskes ud og residualet er stærkt lerholdigt. Det gør de hydrauliske egenskaber i de tropiske jorde en del anderledes end dem vi kender her. I den tilsvarende store udvaskning af næringsstoffer ved overfladeafstrømning er det at kul kan komme positivt ind i billedet og holde på næringsstofferne.
Den store stabile organiske masse i troperne er altså træerne selv, og det vil sikkert være en viis idé at fokusere opmærksomheden på at finde træer, eller deres epifytter, hvor man kan bruge deres frugter. Men det er sådan en højtflyvende idé som er let af vifte med på afstand.
Jeg er på det seneste blevet opmærksom på Azolla .. som jeg har præsenteret problemet ovenfor ser det ud til at tropisk Afrika måske kan integerer gamle Kinesiske kultur-former .. hvis de ikke vil have træerne. Især australierne er langt fremme omkring at integrere anvendelige metoder i udpint og tør jord.

Hvis vi taler om ren indfangning af CO2 kan man bare grave træerne ned under grundvandspejlet eller i en mose for en hurtig løsning. At brænde trækul til en permanent løsning i en verden der har travlt med at grave kul op er selvfølgelig ikke rationelt.

.. Jeg håber der er input nok i teksten til at begrunde den fæle længde.

Carsten
Redigeret d. 27-11-2009 16:07
Deltag aktivt i debatten Indfangning af CO2:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik