Husk mig
▼ Indhold

Indiens klimaminister udfordrer IPCCSide 1 af 212>
Indiens klimaminister udfordrer IPCC25-11-2009 16:14
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Indiens miljøminister Jairam Ramesh udfordrer Al Gore og IPCC.

Mens vor tidligere klimaminister og miljøstyrelse har lænet sig ensidigt op ad IPCCs rapporter, er tonen en helt anden i det indiske ministerium for miljø og skovbrug.

Jairam Ramesh (Indiens miljøminister) said he was prepared to take on "the doomsday scenarios of Al Gore and the IPCC" (www.guardian.co.uk)

Miljøinisteriets nyligt udgivne National Action Plan On Climate Change (tekniske afsnit s.15)kan citeres for følgende:

"No firm link between the documented changes below and warming due to anthropogenic climate change has yet been established".

Herefter følger en opsummering af udviklingen i temperaturer , nedbør, ekstremt vejr, stigning i havniveau og påvirkning af Himalayas gletsjere.
Kort resume: (frit oversat og forkortet efter bedste evne)

OVERFLADETEMPERATURER
På nationalt plan en stigning på 0,4 grader over de sidste hundrede år, opvarmning visse steder "however" afkøling andre steder.

NEDBØR:
Mens den overordnede monsun ikke viser nogen trend er der lokale variationer.

EKSTREMT VEJR
Instrumentelle målinger over de sidste 130år udviser ikke nogen langtids trend i frekvensen af
større oversvømmelser og tørke.

HAVSTIGNINGER
Opmåling ved hjælp af tidevandsmålinger i det nordlige Indiske Ocean gennem mere end 40 år påviser en havstigning på mellem 1,06 og 1,75 mm per år. Disse målinger er i overensstemmelse med IPCCs estimater på 1-2 mm havstigning for globalt havniveau

Og måske mest kontroversielt:
HIMALAYAS GLETCHERE:
Tilgængelige måledata viser at mens der har fundet tilbagetrækning sted i visse områder er denne ikke "consistent" over hele bjergkæden. Det er derfor for tidligt at udarbejde nogen langtidstrend eller etablere årsagssammenhænge idet der er forskellige hypoteser.

Ovenstående rapport har ført til voldsom meningsudveksling mellem formanden for FNs klimapanel indiske Rajendra Pachauri og Jairam Ramesh.
Klimapanelet har advaret om at gletcherne i Himalaya trækker sig hurtigere end noget andet sted i verden og kan "dissapear altogether by 2035 if not sooner"Ramesh ministerium har fremskrevet forventede drivhusemissioner (emissions of survival versus emission of luxury), til en fordobling i 2020 og en tredobling i 2030 vel at mærke pr. indbygger.
Hvis man indregner befolkningstilvækst i samme periode giver det i mit hovede en udledning i 2030 der er på niveau med den aktuelle udledning i U.S.A eller Kina.

Mere end halvdelen af Indiens energiforsyning er kulbaseret og man forventer at udbygge kulbaseret energiproduktion til det dobbelte i den kommende 5årsplan. Et argument herfor er det faktum at 44% af den indiske befolkning ikke har adgang til elektrisk lys. Parrallelt med udviklingen i kulbaseret energiproduktion vil blive satset på vedvarende energi, men man forventer en fortsat udbygning af kulkraftværker de næste 20-30 år.

Hvis Indien på nogen måde skal gå ind i en forpligtelse på juridisk bindende mål forlanger de reduktioner på 40% i 2020 af USA og EU.

Indien har fokus på økonomisk vækst , Ramesh påpeger sammenhængen mellem velstand og energiforbrug og citerer Indira Ghandi:"Poverty is the worst polluter".

Mer detaljerede klimadata og adgang til yderligere kilder kan fås på appinsys.com
25-11-2009 17:19
Fafner
★☆☆☆☆
(53)
http://www.appinsys.com/GlobalWarming/RS_India.htm

Der er ikke overensstemmelse mellem HADCRU / IPCC tallene og Indernes egen tal
25-11-2009 17:49
Kosmos
★★★★★
(5371)
Her er mere 'indisk kritik af IPCC':

The Executive Summary for Chapter 1 uses terms like "increase in floods, flash floods etc" which are very general in nature and do not appear to have been thoroughly analyzed to determine if there is indeed a 'human influence' in such events. Several peer-reviewed studies published in recent literature document an increase in extreme weather (EW) however, a close analysis reveals that such 'increase' is more a perception than reality. In a report prepared for the Government of Alberta in western Canada (Khandekar 2002), I have examined typical EW events like thunderstorms, tornadoes, floods, droughts, heat waves for the Canadian Prairie provinces and
concluded that none of the EW events showed any increase in recent years. I have also examined such EW events elsewhere (Khandekar et al, 2005) and the general conclusion was that these events did not show any systematic increase/decrease in recent years. As synthesized by Khandekar et al (2005) "the link between GW & EW is more a perception than reality, this perception being fostered as a result of increased awareness and media attention to such weather events".

Ovenstående er et uddrag fra artiklen:
"HAS THE IPCC EXAGGERATED ADVERSE IMPACT
OF GLOBAL WARMING ON HUMAN SOCIETIES?"
af Madhav L Khandekar, (tidligere?) ekstern reviewer af IPCC, WG II
(8 - 9 (små) sider - værd at læse!)
25-11-2009 18:20
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Hvad der er endnu mere interessant er, at IPCC formanden har været hovedforfatter og supervisor til den indiske energi-og klimaplan... CO2 er ikke noget problem for Indien er rapportens konklusion. Men tilsyneladende for resten af verden.
25-11-2009 18:50
Kosmos
★★★★★
(5371)
Hvad der er endnu mere interessant er, at IPCC formanden har været hovedforfatter og supervisor til den indiske energi-og klimaplan

- no problem, mate: Han er da bare 'dual hatted' - like CO2nie!
25-11-2009 19:08
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Yes, and the owner of an very long hat shelf ...double-rowed in 3D
26-11-2009 17:15
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Ja det forekommer en smule selvmodsigende at lægge afstand til hypotesen om AGW samtidig med at man kræver 40% reduktion i forhold til1990 niveau af amerikanerne og Europa. Obama tilbyder 3% er det seneste forlydende så Indien flytter sig næppe en tomme.
Indien og Kina har selvfølgelig en klar interesse i at ilandene påtager sig en stor Climatedepth idet en kompensation herfor vil betyde en forskydning i konkurrenceevnen mellem de to regioner (carbontax i ilandene)og store værdioverførsler som betaling for denne klimagæld.
26-11-2009 17:32
Kosmos
★★★★★
(5371)
ilandene påtager sig en stor Climatedepth idet...

- 'climate debt', mener du vel?


{Selvom de godt nok ville komme ud på store 'økonomiske dybder', såfremt de vedstod gælden!
}
26-11-2009 23:15
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
>>»Vi må analysere mere omhyggeligt, hvad den nye kinesiske erklæring betyder, når det gælder en procent for, hvor meget de afviger fra 'business as usual'«, siger Connie Hedegaard i en pressemeddelelse på engelsk.<<

Connie Hedegaard har ikke meget sans for kommunikation med den sydøstasiatiske befolkning...og Gud ske lov for det !!!!

'business as usual' kan direkte oversættes således som kineserne forstår budskabet "I skide kommunister snyder altid på vægten og forsøger at slippe så billigt som muligt"

Det er formentlig ikke fremmende for kinesernes indstilling til en nedsættelse af CO2 udledningerne.

Direkte fornærmende...
28-11-2009 13:10
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Ja climatedebth. Sorry.
Skyld, skyld skyld
Der er noget næsten religiøst over udtrykket.
Opfindelsen af dampmaskinen, forbrændingsmotoren og elmotoren har ført til et enormt forbrug af fossile brændstoffer og dermed ført verden ud på afgrundens rand.
Hele vores civilisation og ulandenes "overlevelse" er funderet på evnen til at manipulere økosystemerne med kunstig energi .
Hvordan havde verden set set ud uden en grøn revolution og udviklingen i det industrialiserede landbrug.
Fru feel good Conny Hedegaard melder ud at hun har naturen på sin side i klimakampen, måske er det mere nuanceret , hvad hvis faldende udbytter i økologisk landbrug fører til øget skovrydning.
Måske har hun fattigdommen på sin side.
Hvad nu hvis ulandene på et helt fejlagtigt grundlag formenes adgang til billig energi og derfor svækkes i deres kamp mod fattigdom og simpel overlevelse. Tænk hvor meget nytte adgang til noget så simpelt som flaskegas kunne gøre i en afrikansk husholdning.
28-11-2009 13:19
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Ang: Reduktionsprocenter.

Det er da forståeligt at det skaber forvirring og forplumring når man ikke kan blive enig om procenter og årstal.
Det er helt afgørende at at man taler samme sprog. Når amerikanerne taler om reduktioner på 17% i 2020 iforhold til 2005 svarer det kun til 3% i forhold til 1990.
Når kineserne taler om 20% reduktion i forhold til forventet niveau i 2020 er det måske en stigning. Når politikere med en karrierehorisont på 10 år udtaler sig om reduktionmål for 2050 osv
Ka du se pointen, ellers....
29-11-2009 14:46
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Har fundet lidt interessant matriale der diskuterer hvorvidt Himalayas gletchere risikerer at smelte på rekordtid.

This article from the Calcutta Telegraph gives an Indian perspective on the report.

http://www.telegraphindia.com/1091109/jsp/nation/story_11717164.jsp

[kopi af artikel fjernet]
Redigeret af branner d. 12-03-2013 20:14
03-12-2009 21:12
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Indien tilbyder nu en reduktion på 20-25% i 2020 pr. enhed GDP, såfremt vesten reducerer 20-25% i forhold til 1990 niveau.
Det lyder da meget pænt på papiret men

Lidt hovedregning viser at det betyder at Indien hvis deres økonomiske vækst fortsætter med ca 8% pro anno vil kunne øge deres emissioner med 70% frem mod 2020. En lidt anden måde at sige det samme på.
06-12-2009 20:34
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Himalayas gletchere smelter i år 2035 øh ups år 2350

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8387737.stm


Af artiklen der er fra 5.dec fremgår det at IPCC sandsynligvis har fejlciteret en rapport der siger gletcherreduktion til 1/5 af aktuelt niveau i år 2350 i stedet for år 2035.
En nærmere undersøgelse af de 3 rapporter der ligger til grund for IPCCs skøn viser endvidere at de ikke er peerreviewed.

Pauchari har tidligere beskrevet indiens egne rapporter om gletcherstatus som : Voodo science og schoolboyscience.

NB
Al Gore gjorde et stort nummer ud af Himalays gletchere der med sin strategiske betydning for millioner af menneskers eksistensgrundlag ikke kan undervurderes. Klimaangsten har bredt sig langt ind i Himalayas befolkninger og senest har politikere holdt klimamøde ved Mt. Everest Basecamp sikkert i tillid til IPCC og Al Gores scenarier.

Al Gore kommer ikke til COP 15

Tak til Frank Lansner på hvis tråd: hackede CRUmails ,jeg fandt artiklen.
Redigeret d. 06-12-2009 20:43
06-12-2009 21:37
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Birger Wedendahl

De 6 iskerneboringer i Himalaya viser, at der ikke er akkumuleret is/sne siden sidst i 1950'erne først i 60'erne... de atomare sporestoffer fra prøvesprængningerne (overflade) findes ikke i disse boringer, de findes i de grønlandske og de antarktiske og alle mulige andre.

Så nogle af gletsjerne i Himalaya har problemer.
07-12-2009 08:38
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Hej Glar.

Ikke akkumuleret sne siden sidst i 50 erne ???? kan du ikke uddybe lidt evt referere til kilde.
Mon du mener at nogle af gletcherne har negativ massebalance pga ændrede nedbørsmønstre som f.eks Kilimanjaro.

Mvh Birger.
17-01-2010 17:46
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Verden blev narret om afsmeltning af gletchere i Himalaya.

Times online har et aktuelt indslag om emnet her http://www.180grader.dk/Klima/verden-blev-narret-med-paastand-om-gletcher-smeltning-i-himalaya
20-01-2010 00:24
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Det her er altså super godt:

Undskyldning kræves nu af IPCC frontfigur Pachauri fordi han nedladende kaldte aldeles pletfri videnskab for "woodo Science":
http://www.dnaindia.com/india/report_glaciologist-demands-apology-from-pachauri-for-voodoo-remark_1336693

Dette er fremtiden. Forbryder man sig mod helt normale og etiske spilleregler, så skal man stå til regnskab. Det gælder minsandten også IPCC folk. Det bliver sværere og sværere at køre uintelligent retorisk nedladende propaganda mod dem der tænker selv. Det er ikke gratis at sk___ på andre.
20-01-2010 10:09
ISIS
★★☆☆☆
(361)
BBC NEWS har også historien fremme nu:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8468358.stm

Men hvor bliver de danske medier af - udover 180 grader???

Desuden er Roger Pielke Jr. heller ikke synderligt tilfreds med måden hans arbejde til IPPC kommenteres på:
http://rogerpielkejr.blogspot.com/
Redigeret d. 20-01-2010 10:16
20-01-2010 10:23
Kosmos
★★★★★
(5371)
Desuden er Roger Pielke Jr. heller ikke synderligt tilfreds med måden hans arbejde til IPPC kommenteres på

- æblet falder som bekendt sjældent langt fra stammen: Her lufter 'senior' sin utilfredshed med manglende rettidig omhu hos IPCC!
20-01-2010 22:43
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Og her kommer den så altså IPCCs uforbeholdne undskyldning :
It has, however, recently come to our attention that a paragraph in the 938-page Working Group II contribution to the underlying assessment2 refers to poorly substantiated estimates of rate of recession and date for the disappearance of Himalayan glaciers. In drafting the paragraph in question, the clear and well-established standards of evidence, required by the IPCC procedures, were not applied properly.

The Chair, Vice-Chairs, and Co-chairs of the IPCC regret the poor application of well-established IPCC procedures in this instance. This episode demonstrates that the quality of the assessment depends on absolute adherence to the IPCC standards, including thorough review of "the quality and validity of each source before incorporating results from the source into an IPCC Report" 3. We reaffirm our strong commitment to ensuring this level of performance.

Ovenstående er hentet på waatsupwiththat.com
Redigeret d. 20-01-2010 22:44
20-01-2010 22:50
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Den officielle undskyldning kan læses på originalt IPCC papir her:
http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/himalaya-statement-20january2010.pdf
20-01-2010 23:56
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
njah, jeg vil kalde det en indrømmelse - i hvert fald så har man udbedt Pachauri en undskyldning for at kalde de Indiske forskeres korrekte resultater for "Woodo science". Det MÅ ikke være gratis på den måde at spytte på andre bare fordi de ikke har uforbeholden tro på IPCC´s ord.

Undskyldning kræves nu af IPCC frontfigur Pachauri fordi han nedladende kaldte god videnskab for "woodo Science":
http://www.dnaindia.com/india/report_glaciologist-demands-apology-from-pachauri-for-voodoo-remark_1336693


Ikke bare en statement hvor der fremgår hvad alle ved, at IPCC har jokket i spinaten, men en undskyld for helt uacceptabel adfærd fra Pachauri.
21-01-2010 11:13
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Indrømmelse eller undskyldning.

Under alle omstændigheder positivt at systemet uforbeholdent melder ud om fejltagelser. Efter min mening er det nye toner og lidt interessant hvem der har dikteret denne indrømmelse/undskyldning.

Måske skal den ses i lyset af climategate der jo også kompromitterer IPCC.
Himalayas gletchere er jo ikke en lille parentes i det store klimaspil, tænk blot på hvilken rolle de spiller i den nobelprisbelønnede AL Gores An Inconvenient Truth.Helt overordnet er dette måske blot et bevis på at IPCC har påtaget sig en opgave der er alt for stor til at den egner sig til behandling i FN regi.
COP 15 viste jo med al tydelighed hvor svært det er at håndtere så stor og uoverskuelig problemstilling politisk. På samme måde udstiller dette at IPCC har samme problem her blot videnskabeligt.

Jens Olav Pepke Pedersen udtaler på "skeptikermødet" under COP15 at IPCC ikke er det rette forum for klimavidenskab. Hockeystaven og Himalayas gletchere er eksempler på at han givet vis har ret.

Det bliver spændende at følge de indrømmelser af uredelighed der nødvendigvis må følge i kølvandet på climategate.
23-01-2010 18:51
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ja, der er visse ting der kommer op til overfladen, climate gate der viste at forskere bruger uetiske metoder til at fremme deres eget synspunkt og gøre livet surt for forskere med andre meninger. Så her er det Himmalaya der pludseligt resulterer i en undskyldning.

Og det er jo sjovt, hvad mon bliver det næste helkiks fra IPCC der pludseligt får mediers interesse?? Yamal skandalen? Eller? Der er jo nok at tage afHer Russisk tv der svarer pænt overens med den afstandtagen til hele global warming bølgen jeg har oplevet i Østeuropa:
http://www.youtube.com/watch?v=xim_gWlLXPg&feature=youtu.be
Redigeret d. 23-01-2010 18:53
23-01-2010 19:35
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Fra JP:

FN's klimachef nægter at trække sig

http://jp.dk/klima/article1957228.ece
23-01-2010 21:44
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Det må ligeledes være vigtigt, at FN klimapolitiske system UNFCCC, med Yvo de Boer i spidsen sættes godt og grundigt på plads... Det virker næppe fremmende for underskrifterne på Københavner-aftalen...omkring 20 ud af de 192 har indtil nu underskrevet... derfor er tidsfristen gjort flydende til engang inden topmødet i Mexico i november 2010.
23-01-2010 22:06
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
>>The IPCC's 2007 report, which won it the Nobel Peace Prize, said that the probability of Himalayan glaciers "disappearing by the year 2035 and perhaps sooner is very high".

But it emerged last week that the forecast was based not on a consensus among climate change experts, but on a media interview with a single Indian glaciologist in 1999.

The IPCC admitted on Thursday that the prediction was "poorly substantiated" in the latest of a series of blows to the panel's credibility.<<


Er der mon andre avisartikler gemt i IPCC seneste rapport ?
24-01-2010 00:05
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Pachauri - talsman for IPCC - har taget afstand til IPCC´s helt uunderbygede oplysninger om at Himalyas Gletchere skulle være ved at forsvinde i nær fremtid.

Men... Det viser sig at den videnskabsman der havde påstået dette var ansat netop under Pachauri i et Indisk institut.. (og iøvrigt at enorme summer af penge er gået til dem):
http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7062667/Pachauri-the-real-story-behind-the-Glaciergate-scandal.html
24-01-2010 00:18
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Tillæg:

ooops Himalaya gletsjer skandalen vokser: Det viser sig at det kun er meget lidt at de oplysninger vedr. Himalayas gletsjere der faktisk kommer fra den WWF raport som IPCC omtaler. Hvor kommer resten aff informationen så fra? Hvad kan være en mere tyndbenet kilde end en WWF raport? Jo, en mere tyndbenet kilde er: Ingen kilde. De har selv skrevet en tekst? Tiden vil vise om det er tilfældet.

http://blogs.telegraph.co.uk/news/geoffreylean/100023468/four-more-himalayan-howlers-revealed-in-official-climate-report/

Således haves en række "oplysninger" der er forkerte og måske uden kilde...

Det minder jo meget om "Hanno 2009" hvor IPCC havde snuppet en graf fra wikipedia og puttet den i deres officielle raport . Fantastisk. Men dette og 100 andre skandaler skulle have samme opmærksomhed som nu Himalaya problemerne åbenbart får. Måske omfanget lige af Himalaya problemet fordi det tilfældigvis kommer efter climate gate mail i november? I så fald ser det ikke godt ud for IPCC, så vil de næste ting også få stor opmærksomhed, mon ikke?
Redigeret d. 24-01-2010 00:19
24-01-2010 00:28
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
- og så liiiige et 3´ie indlæg


INDIEN TAGER INITIATIV TIL DERES EGET "IPCC".

Begrundelse: IPCC er ikke objektiv og troværdigt nok. Eller har jeg læst forkert:

http://www.thegwpf.org/international-news/452-an-indian-ipcc-on-the-way-ramesh.html

Tilføjelse:
Det er jo sjovt at man kan skrive
"will likely shrink from the present 500,000 to 100,000 square kilometers by the year 2035"


- når arealet til at starte med reelt er 33.000 km2... Vi er ude i kategori "helt sort" alla Hanno 2009 grafen eller Yamal træet og lignende groteks IPCC forskning.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 24-01-2010 00:47
24-01-2010 00:52
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og måske så lige et IPCC-Malaria gate nu vi er igang:

Om IPCC 4 raport 2007:
"Only one of the lead authors has ever been a lead author, and neither has ever published on mosquito-borne disease. Only one of the contributing authors has an extensive bibliography in the field of human health. He is a specialist in industrial health, and all his publications are in Russian. Several of the others have never published any articles at all."
etcetcetc:
http://ff.org/centers/csspp/library/co2weekly/2005-09-01/paul.htm


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
24-01-2010 01:15
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
- Og så lige en IPCC hurricane gate nu vi er igang:
http://web.archive.org/web/20071128074617/sciencepolicy.colorado.edu/prometheus/archives/ipcc-correspondence.pdf
24-01-2010 09:34
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Flere problemer med IPCC:

Forkert forbindelse mellem naturkatastrofer og global opvarmning

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7000063.ece
24-01-2010 10:17
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ja, ISIS , IPCC har skrevet vidt og bredt om linket mellem global warming og naturkatastrofer og har så refereret til en ikke færdig artikel, dvs langt fra peer reviewed etc.

Det viste sig så, da artiklen endeligt blev publiceret, at de havde ændret ordlyd...


The Sunday Times has since found that the scientific paper on which the IPCC based its claim had not been peer reviewed, nor published, at the time the climate body issued its report.

When the paper was eventually published, in 2008, it had a new caveat. It said: "We find insufficient evidence to claim a statistical relationship between global temperature increase and catastrophe losses."


ja... de uheldige historier om IPCC forekommer endeløse. IPCC´s overlevelse er udelukkende et spørgsmål om hvor meget der kommer bredt frem på samme vis som Himalaya-skandalen (der dog ikke er noget vi ser i Dansk fjernsyn.... suk). IPCC står med ryggen op ad muren, ikke i kontrol af deres skæbne pt?
Redigeret d. 24-01-2010 10:17
24-01-2010 10:38
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Frank

Ja, jeg er også rystet over de danske mediers dækning af historierne om IPCC. Leder med lys og lygte efter dem...dagen før historien om Himalays gletchere blev bragt i Politiken, sendte jeg dem en mail og spurgte om, hvorfor der intet havde været i avisen om dette. Svaret kom dagen efter: de havde haft travlt og sundede sig efter COP15... men nu kunne historien iøvrigt læses i avisen!

Sørgeligt er det. Men godt at finde links her på klimadebat til diverse artikler andre steder i verdens aviser
24-01-2010 10:54
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Glaciergates følgervirkninger spået her:

THE AUSTRALIAN: "Glaciergate threatens a climate change" (23/1-10)

GRAHAM Cogley, the Canadian scientist who trekked a decade-old paper trail to expose the Glaciergate error in a crucial UN-backed document on climate change, says there is one certainty about what will happen next....an instinctively cautious scientist who opposes any leaps to unproven conclusions but he is prepared to bet that climate change sceptics and deniers will pore over the report of the UN IPCC more closely than ever to try to find more errors.

Sceptics have already started using this incident for their own purposes by saying that somehow the whole IPCC document is now in doubt....I'm confident that the document as a whole is authoritative and the reliance placed on it by policy makers is not misplaced but I suppose you always had to expect that people would try to use this to shoot down the overall evidence on climate change."

Fred Pearce, a British environmental journalist who has found himself at the centre of the Glaciergate row, agrees with Cogley's prediction:

"People who want to undermine the science on climate change will be crawling over the report looking for another mistake like this.."

Bob Ward, a geologist and former journalist who has published academic papers on the misrepresentation of climate-change evidence by environmentalists and climate-change sceptics:

"People who have an axe to grind are trying to use this incident to undermine the credibility of the whole IPCC...We are talking about one error in a three-year-old 3000-page report that was clearly a rather glaring mistake. Groups who don't want to see any action on climate change are using anything like this they can get their hands on to try to undermine the science. It is happening particularly in Australia and the US where there are political debates going on about domestic legislation related to climate change.

Cogley exposed this 2035 date as inaccurate not because he disputes the fact that glaciers are receding -- he doesn't -- but because he genuinely wants all the science to be as accurate as possible. But a lot of the people who are leaping on to it just want to raise as many doubts as possible to try to slow the whole process down."
Fed min. Kilde og baggrunden om 'Glaciergate' HER

Vi kan se at det passer med det Cogley skriver og også at her på debatten er klimafornægtere igen tilbage til 'Climategate' tilstand hvor de må skifter underbukser op til flere gange om dagen... Puha..puhaVh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
Redigeret d. 24-01-2010 10:59
24-01-2010 11:04
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Her er mere om Himalayas gletchere og IPCC:

Ifølge MailOnline indrømmer IPCC videnskabsmand at have brugt falske data for at presse politikere

http://wattsupwiththat.com/2010/01/23/breaking-news-scientist-admits-ipcc-used-fake-data-to-pressure-policy-makers/
24-01-2010 11:30
ISIS
★★☆☆☆
(361)
@rick_uk

Nu tror da pokker at skeptikere er vågne mht IPCC udmeldinger...det er jo ret betydningsfuldt i og med politikere åbenbart henholder sig til disse rapporter og det vil dermed påvirke hele verden. Det skønne ville jo være om IPCC selv var ligeså (petitesse?)undersøgende" som nogle af de der leverer materialet og dele af offentligheden er det.

"skifte underbukser flere gange om dagen og puha"...hvad mener du - jeg forstår det slet ikke???
Redigeret d. 24-01-2010 11:32
24-01-2010 12:09
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Isis,

Artiklen viser at der burde vises hensyn til lidt perspektiv i denne sag, også effekten 'Glaciergate' ville have på klimafornægtere.

Min mening er at der er flere her på debatten der er lidt overspændt for tiden...som de var også under 'Climategate'. Erfaringen viser at man kan tillade sig at lige slap lidt af og se tiden an i disse sager. Der er nogle der deltager i klimadebatten som er 'sensation junkies', skal bruge en fix jævnligt, men mangler lidt perspektiv i tingerne....

FX.:

This winter marks the end of any credibility in the theory of man-made CO2 driven Climate Change of global warming zealots; and the beginning of continuing general decline in world temperatures which will stay below recent levels for at least 100 years
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Indiens klimaminister udfordrer IPCC:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Den næste Klimaminister 20172405-03-2017 12:37
Den nye klimaminister4114-03-2013 16:07
Artikler
Klima- og Energiministeriet
Klimaet i Indien
IPCC
IPCC (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Indien mere vedvarende end industrilande02-06-2010 13:42
Indien fordoblede sit CO2-udslip på 13 år26-05-2010 08:15
Varmere nætter truer Indiens risproduktion06-05-2010 11:07
Kina og Indien skriver under på COP15-aftale – men ...11-03-2010 05:54
44 procent mindre hvede i Indien i 205013-01-2010 08:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik