Husk mig
▼ Indhold

Industriens ressourceforbrugSide 5 af 6<<<3456>
27-06-2012 02:57
Jakob
★★★★★
(9265)
.
@delphi


Klima- og miljøignorancen hos De Konservative kan såmænd ikke forbavse mig. Den er langt fra et nyt fænomen.

http://www.netpublikationer.dk/um/9398/html/entire_publication.htm
Citat:
-------------------------------
Den daværende konservative formand Bendt Bendtsen havde fx vakt en vis opsigt ved at udtale, at han ikke opfattede CO2 som forurening:

»Ovre på Fyn stopper de CO2 ind i drivhusene, du! Og så får de 20 % flere tomater«, påpegede Bendtsen. Som en af sine første handlinger som økonomi- og erhvervsminister aflyste han tre havvindmølleparker og barberede budgetterne til forskning og udvikling af vedvarende energi. Det skete med henvisning til Danmarks konkurrenceevne.
-------------------------------.
27-06-2012 03:06
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Mere om plastik:


http://ing.dk/artikel/99116-en-taar-fra-vandflasken-sender-hormoner-lige-ned-i-svaelget
Citater:
------------------------------------------
28. maj 2009
---
Østrogenlignende stoffer glider lige ned i svælget sammen med drikkevandet i helt almindelige plasticflasker. Det viser forsøg foretaget af forskere ved Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt.

I deres laboratorium har forskerne Martin Wagner og Jörg Oehlmann undersøgt 20 forskellige af de populæreste typer af vandflasker fra butikkernes hylder, herunder både plasticflasker, glasflasker og tetrapak med plasticbelægning på indersiden.

Alt plast i undersøgelsen var af typen polyethylene terephthalate (PET) og altså ikke plast af typen polykarbonat, som findes i for eksempel sutteflasker og indeholder det hormonlignende stof bisphenol A.

Det overordnede billede af undersøgelsen viste, at vandet i plasticflasker havde hormonlignende effekter. Den konklusion kom forskerne til med hjælp fra særligt hormonfølsomme muddersnegle af typen Potamopyrgus antipodarum, der øger sin reproduktion ved hormonpåvirkning.

Sneglene blev anbragt i de forskellige flasker, og i både plasticflaskerne og tetrapakkerne producerede sneglene gennemsnitligt dobbelt så mange fostre som i glasflaskerne.

Forskere: Plastic kan være hovedkilden til hormonforurening
---
Hormonforstyrrende stoffer menes at være hovedårsagen til mænds dalende sædkvalitet, og at stadig flere drengebørn fødes med misdannede kønsorganer.
------------------------------------------
Det kan så nok også være temmelig relevant og aktuelt at undersøge, hvordan det forholder sig med vandforsyningsledninger, som også er i plastik, og som på landet bliver længere og længere, fordi flere og flere lokale brønde må lukkes på grund af industriens og især det kemiske landbrugs forurening.
.
27-06-2012 09:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Klima- og miljøignorancen hos De Konservative kan såmænd ikke forbavse mig. Den er langt fra et nyt fænomen.

http://www.netpublikationer.dk/um/9398/html/entire_publication.htm
Citat:
-------------------------------
Den daværende konservative formand Bendt Bendtsen havde fx vakt en vis opsigt ved at udtale, at han ikke opfattede CO2 som forurening:

»Ovre på Fyn stopper de CO2 ind i drivhusene, du! Og så får de 20 % flere tomater«, påpegede Bendtsen. Som en af sine første handlinger som økonomi- og erhvervsminister aflyste han tre havvindmølleparker og barberede budgetterne til forskning og udvikling af vedvarende energi. Det skete med henvisning til Danmarks konkurrenceevne.
-------------------------------


Eksperiment foretaget af et Canadisk univeristet hvor en sø er delt og der i den ene halvdel er tilført forøget mængder fosfor og i den anden forøget mængde kvælstof. Halvdelen med kvælstof her er der ikke opblomstring af alger mm. Hvad der er i den halvdel med fosforen.

Eksperimentet er foretaget siden midt 80'erne..I Hobro har der virket en Sæbefabrik siden halvtredserne og som virker den dag i dag.. Sæbeproduktion afgiver meget fosfor.. Slagteriet i Hobro som lukker midt 90'erne og først i 90'erne er rensningsanlægget i Hobro fuld funktionsdygtigt...
Det er enorme mængder organisk materiale som bare slagteriet har udledt til mariager Fjord siden 40 - 50'erne som er opmagasineret i Fjorden eller fosforen fra dette materiale er i fjorden den dag i dag!
Redigeret d. 27-06-2012 10:22
10-08-2012 19:50
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Mere om landbrug og fugle:


http://ing.dk/artikel/130804-eus-landbrugspolitik-draeber-millioner-af-fugle
Citat:
------------------------------
Ifølge netværket Birdlife International og organisationen European Bird Census Council er bestanden af fugle i det europæiske agerland er faldet med 300 millioner siden 1980. Skylden skal blandt andet findes i overforbrug af kemikalier og en ensretning af landskabet, som er følger af EU's landbrugspolitik.
------------------------------
.
Redigeret d. 10-08-2012 19:51
12-08-2012 11:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
George Carlin - Saving the Planet. Se Link
14-08-2012 01:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
300 millioner siden 1980

Og hvor mange fugle ryger der lige ved et meteornedslag!
14-08-2012 21:15
Jakob
★★★★★
(9265)
.delphi skrev:
George Carlin - Saving the Planet. Se LinkAha, det er slet ikke menneskets skyld. Det er kloden, der intelligent har avlet mennesket for selv at opnå et ønskværdigt dække af plastikaffald.
Den havde jeg nok ikke lige set komme.
Men imponerende gjort, hvis han slipper afsted med at latterliggøre menneskets mulighed for at påvirke klodens tilstand. Vi har trods alt i mere end 50 år kunnet udslette alt liv blot ved et tryk på en knap....
16-08-2012 10:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Aha, det er slet ikke menneskets skyld. Det er kloden, der intelligent har avlet mennesket for selv at opnå et ønskværdigt dække af plastikaffald.


JOhe! Det er vel nok en betydelig del menneskets skyld at fuglebestanden er mindsket med 300 mio i Europa siden 1980.

Men hvis f.eks. den lille istid som var igang for 200 år siden i Europa, hvis nu fuglebestanden i denne periode i forhold til 1980 var langt mindre end de 300 mio så sætter det vel naturens evne til at påføre sig selv skade i relief i forhold til menneskets evne..
Redigeret d. 16-08-2012 10:38
19-08-2012 11:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

HVis du vil ha' et mere bærdygtig samfund så skal du omdefinerer dine visioner og udnytte grundpillen i den kapitalistiske samfundsmodel i stedet for din blinde tro på planøkonomiske og tåbelige modeller..

Tysk industrigigant profiterer af socialt ansvar og ordentlige vilkår for arbejderen som herefter er loyal over for koncernen.

Se http://ing.dk/artikel/131303-krupp-en-virksomhed-af-en-saerlig-stoebning

Citat: Tidligt ude med social indsats

Alfred Krupp var tidligt ude med arbejderboliger, sygesikring, pensionsordninger og et virksomhedshospital. Han undveg hurtig profit og afskyede banker og finansfolk næsten lige så meget, som han hadede 'politisk agitation'. Han vurderede, at den sociale indsats i forhold til de ansatte ville give bonus for virksomheden i det lange perspektiv.

Harold James er britiskfødt professor på Princeton University i USA. Hans speciale er tysk og europæisk økonomisk historie, og hans nye bog om Krupps historie skiller sig ud ved at nedtone betydningen af virksomhedens berygtede produktion af krigsmateriel. Således er James' bog meget forskellig fra det hidtidige Krupp-hovedværk, den amerikanske historiker William Manchesters 'The Arms of Krupp' fra 1968.

»Våbenproduktionen har været sekundær i forhold til den civile produktion op gennem det meste af Krupps historie. Det var kun i perioder lige før Første Verdenskrig og i 1930'erne, at den militære produktion var mest vigtig,« siger Harold James i telefonen fra Tyskland, som han jævnligt besøger i forbindelse med sin forskning.

Hans arbejde med Krupp-bogen blev støttet af Krupp-fonden, og han har haft adgang til Krupps arkiver - uden at det har givet Krupp redaktionel medbestemmelse.
27-10-2012 19:50
Jakob
★★★★★
(9265)
.
http://ing.dk/artikel/133450-professor-gm-majs-vil-give-europa-eksplosion-i-gift-resistent-ukrudt
Citat:
-----------------------------------
Det får store konsekvenser, hvis EU godkender flere af de genmodificerede afgrøder, som biotekindustrien forsøger at få lov til at plante på kontinentets marker.

Ifølge den amerikanske professor Charles Benbrook vil genmodificeret majs, soja og sukkerroer få forbruget af sprøjtemidler til at stige med 72 procent frem mod 2025.
-----------------------------------.
02-12-2012 12:52
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Flammehæmmere:


http://ing.dk/artikel/134588-sofaer-er-fyldt-med-flammehaemmere-der-skader-boerns-iq
Citat:
-------------------------------
Sidder du sikkert i din sofa?
--
PDBE ikke til at spøge med
Den tredje undersøgelse har set på konsekvenserne af at få de bromerede PBDE-flammehæmmere ind i kroppen med støvet. Der mangler, påpeger forskeren, tilsvarende undersøgelser af de flammehæmmere, som i dag har erstattet PBDE.

PDBE er i hvert fald ikke til at spøge med, fastslår undersøgelsen. Den har fulgt over 300 mødre og deres børn, frem til de blev syv år.

Forskerne målte mængden af flammehæmmere i blodet på mødrene, mens de var gravide, og på børnene, efter de var fyldt syv år. Børnene havde generelt langt højere koncentration af flammehæmmere i blodet end voksne.

Men de bliver påvirket af kemikalierne, allerede mens de er fostre, konkluderer forskningen. Der er nemlig sammenhæng mellem koncentrationen i moderens blod under graviditeten og børnenes udvikling. Højt indhold af flammehæmmere øger risikoen for koncentrationsbesvær, dårlig finmotorik og nedsat intelligenskvotient, når forskerne måler børnene som fem- og syvårige. Også børnenes egne blodprøver som syv-årige kunne dog give et fingerpeg om risikoen for indlæringsvanskeligheder og lav IQ.
-------------------------------.
03-12-2012 10:01
Jakob
★★★★★
(9265)
.

Misbrug af antibiotika og resistente bakterier:Nu, hvor det står klart, at politisk ligegyldighed har gjort det for sent at forebygge ulykker, og nogle af resultaterne fra nutidens kemiske industri begynder at vise sig, så må vi til at tage stilling til, hvor mange menneskeliv om året det må koste, at vi f.eks. undlader at konvertere landbruget til økologisk drift.
Hvor mange borgere vil vore politikere gøre syge og slå ihjel for at undgå at stille tilstrækkelige krav til industrien..?
Ja, så enkelt kan det faktisk stilles op.

Desværre tror jeg ingen almindelige borgere endnu ved, hvor farlig en ild, der bliver leget med, når industrien misbruger antibiotika.
Det vil udsendelsen på DR1 i aften forhåbentlig hjælpe med at belyse.


http://www.bt.dk/danmark/antallet-af-resistente-bakterier-boomer-i-europa
Citat:
---------------------------
Det Europæiske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, at antallet af resistente bakterier er stærkt stigende. Rapporten viser, at der de seneste år har været en betydelig stigning i en række EU-lande. Det gør det svært og i nogle tilfælde umuligt at behandle infektioner, og de resistente bakterier er hvert år skyld i tusindvis af dødsfald.
---------------------------I aften på DR1 Kl 20:00-20:40:
Bag Facaden: Den hemmelige bakterie
Tilknyttet billede:

03-12-2012 19:34
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Opdagelse af en ny cocktail effekt ( kan næppe forbavse nogen, der har fulgt med ):http://ing.dk/artikel/134600-pesticider-kan-skade-drengefostre
Citat:
-------------------------------
Mænd kan få forringet sædkvalitet og dårligere indlæringsevne, hvis de som fostre er blevet udsat for en cocktail af hormonforstyrrende stoffer fra pesticider, viser ny forskning fra DTU.

Forskerne har undersøgt en blanding af fem anvendte pesticider, hvoraf flere bruges mod svamp under dyrkning af blandt andet korn, og resultaterne tyder på, at grænseværdierne for mindst to af de anvendte pesticider er for høje til at beskytte mod kombinationseffekter.
-------------------------------.
03-02-2013 09:34
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Sidste nyt fra den verdensdel, hvor man plejede at hylde industrien, fordi den fik landende til at flyde med dejlig mælk og honning:


http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/02/02/0202155121.htm
Citater:
--------------------------------
Europas bier er pressede i disse år. Landbrugets pesticider har ryddet kraftigt ud i populationen af summende bier, og det er en potentiel katastrofe for økosystemerne, der er afhængige af bier, der bestøver blomsterne.

- Vi kan se, at bipopulationen i Europa desværre er faldende. Og det er så alvorligt, at der er nogle eksperter, der peger på, at bier helt kan uddø nogle steder i Europa, siger den danske europaparlamentariker Dan Jørgensen (S).
--
Forbud i to år

Forbuddet vil, hvis det bliver vedtaget, i første omgang fungere i to år. Dan Jørgensen er glad for initiativet, selv om han havde foretrukket et fuldstændigt forbud.

- Det er et skridt fremad. Men jeg synes måske ikke, at det er ambitiøst nok. Det burde forbydes helt, og man burde forbyde flere pesticider. Der er ingen grund til at have dem på markedet. Der findes alternativer, siger han.

Det er estimeret, at bestøvning fra insekter, herunder bier, har en værdi på omkring 115 milliarder kroner om året i EU.

Det er de tre pesticider imidacloprid, thiamethoxam og clothianidin, der er udpeget til at stå bag bi-døden i Europa.
--------------------------------
( fed skrift er tilføjet citatet )
.
04-05-2013 21:21
Jakob
★★★★★
(9265)
.
"Velfærdsstaten" buldrer videre derudaf, og nedenstående kan nok næppe gøre mere indtryk på offentligheden end så maget andet.
Så længe der ikke er tale om mange pludseligt døde børn, og de stadig selv kan finde hen til skolen og hjem igen, så er der vel ingen grund til alarm....


http://jyllands-posten.dk/ditliv/familie/ECE5425257/insektgifte-truer-danske-boerns-hjerner?ref=lokalavisen
Citat:
----------------------------
04.05.13 kl. 07:15
Insektgifte truer danske børns hjerner

Børn har et højt niveau af sprøjtemiddelrester i urinen.

Børn i Danmark optager rester af sprøjtegifte i så store mængder, at det kan måles i deres urin.

Det viser en ny undersøgelse af 177 børn, som ph.d. og lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Helle Raun Andersen har gennemført, skriver Politiken.

99 procent af børnene havde spor efter én eller flere af de problematiske insektgifte kaldet organofosfater i urinen.

Styrer hjernens vækst

- Det er bekymrende, at vi kan måle et så højt indhold i børnenes urin, siger Helle Raun Andersen til Politiken.

- Vi ved, at organofosfater påvirker et stof, som styrer hjernecellernes vækst, hvordan de forbinder sig, og hvordan de kommunikerer med hinanden, tilføjer hun.
----------------------------
Fødevareministeren vil løse problemet ved hjælp af økologi. Lad os se det, før vi tror det.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-67931840:minister-vil-insektgifte-til-livs-med-mere-%C3%B8kologi.html
Citat:
----------------------------
Minister vil insektgifte til livs med mere økologi
----------------------------
.
05-05-2013 00:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Minister vil insektgifte til livs med mere økologi


Ja! Det er lige præcis det modsatte der er brug for! Hvis den kamakazi-kurs verdens befolkningsudvikling er inde i, skal ha' bare en nogenlunde chance for at kunne kontrolleres, så er det mere mad/fødevarer og meget mere, der er brug for, som taler for GMO og plantebeskyttelse angmass, så verdens mange munde kan mættes.

Så må et par velnærede luksus borgere i DK, miste et par hjernecellen (som de alligevel ikke forstår at bruge)
Redigeret d. 05-05-2013 00:39
05-05-2013 23:37
Jakob
★★★★★
(9265)
.
@delphi


Du vil altså gøre det til en del af ulandshjælpen at hjerneskade danske børn.
Velbekomme og tak for kaffe...
Hvorfor dropper du ikke bare kød og øver dig på at spise alger..?
Prøv at tjekke dette regnskab:
Hvis alle danskere dropper 90% kød og derefter sender 9 kg ris til ulande, hvergang de køber 1 kg kød, så passer det økologiske regnskab, og flere end nu kan blive mætte, selvom vi konverterer hele landbruget til økologisk drift og tilmed lægger mere end halvdelen af landbrugsjorden brak.
.
14-06-2013 17:08
Jakob
★★★★★
(9265)
.

Kort efter den nye regerings start erklærede Miljøminister Ida Auken, at hun havde skruet op for afgifterne, så det ville reducere pesticidforbruget med 40%

Men forbruget stiger fortsat, og nu er hun gået på barsel...Hvad kan man så lære af den historie..?

At den røde regering er ligeså ufatteligt ringe til at begrænse pesticidforbruget, som den blå..?

At landbruget vil skide højt og flot på ånden i de love, som demokratiet vedtager..?

At finansministeriets embedsmænd har taget røven på Ida, fordi Bjarne var bange for, at hun skulle blive for populær..?

Eller måske blot, at man altid skal være meget forsigtig med at tro på de dyrt betalte økonomer, når de anviser metoder og spår om fremtiden, fordi de ved alt for lidt om de reaktionsmønstre, som er gældende i det virkelige liv..?

Der er måske noget om det hele.
Men i hvert fald er det deprimerende for enhver, der tænker grønt, at de ikke kan styre det.
Det er efterhånden også meget vanskeligt at se, hvordan Ida Auken skal kunne nå at rette op på troværdighedsproblemerne i miljøministeriet før næste valg. Der skal saft suse mig andre boller på suppen, hvis det skal lykkes..!.
Tilknyttet billede:

16-06-2013 22:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den arrogante holdning navnlig SF har stået som eksponent for, i forhold til landbrugets brug af fuldt og helt harmløse ting til at sprøjte deres marker med, alt i mens lodsepladser angmasse har ødelagt eller kommer til at ødelægge det danske grundvand, som ikke står til at rede...Der er minimum 20.000 meget miljøbelastende lodseplader, hvor alt fra tungmetaller over phenol-holdige stoffer til kemikalier af alle beskaffenheder, denne dag i dag siver ud i natur og som er på vej mod grundvandet, som ikke står til at stoppe..

Alt i mens Ida auken beskæftiger sig med det saftevand de danske landmænd sprøjter deres marker med. Hvad fanden er meningen!
Redigeret d. 16-06-2013 22:53
03-01-2014 22:17
Jakob
★★★★★
(9265)
.
Det er godt at se især i en debat, hvor nogle mener, at gift fra lossepladser bør give landbruget frit lejde til uhæmmet at sprede endnu mere gift, at den danske befolkning trods alt er villig til at betale for bedre sprøjtefri zoner.
Eller mere korrekt formuleret: "Er villig til at undlade at tjene helt så meget på at forgifte de kommende generationers drikkevand."

Men, hvor bliver politikerne af.
Sover de i timen, eller har de en anden dagsorden.
Man kan nok i hvert fald udlede af tallene, at højrefløjens partier på dette område for en større del er holdningsmæssigt i modstrid med deres egne vælgere..!?.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 03-01-2014 22:20
05-01-2014 10:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Årsagen til at sprøjtemidler stadig bruges i landbruget er ganske enkelt, at fordelene ved at bruge dem langt overstiger ulemperne. Hvis det modsatte var tilfældet, ville de blive forbudt med omgående virkning.
05-01-2014 13:42
Jakob
★★★★★
(9265)
.@Jørgen Petersen


Din skråsikre og dårligt underbyggede holdning forbavser mig ikke. Den er ganske typisk for dig.
Jeg spekulerer på, om du i det hele taget kan finde et eneste eksempel på en risiko, som du ikke vil lade erhvervslivet løbe på børns og børnebørns bekostning med hensyn til klima, miljø og sundhed, hvis det blot kan give dig selv et par år mere med 1 kr mere i timen..?.
05-01-2014 19:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg har da tidligere argumenteret for, at patilforurening af luften i specielt byerne er et alvorligt problem, som hvert eneste år koster mange menneskeliv.
15-02-2014 22:16
Jakob
★★★★★
(9265)
.
@Jørgen Petersen


Jeg forstår godt, at du er bekymret for partikelforurening.

Men jeg synes måske, at du bør genoverveje, om kemikalier ikke også er farlige, eller om vi har styr på det, og det kun er til befolkningens fordel, at vi tillader så meget som muligt, så længe vi blot holder os til gældende grænseværdier.

Det billede, som jeg ser, er et dybt usmageligt kapløb imellem de, der skal afsløre, hvad der er farligt, og en gigantisk kemisk industri, som hele tiden er et skridt foran og bare sender nye produkter på markedet og påstår, at de slet ikke er skadelige i forhold til de gamle.

Som dopingbekæmperne imod dopingmisbrugerne, som bare finder på noget andet, når kontrollens test bliver for dygtig til at analysere prøver.
Eller som de bølger af lovlige extacypiller, der florerede, fordi det hele tiden kom på nye formler, som kontrollen ikke havde nået at få registreret som ulovlige.

Jeg synes derfor, at kemikaliepolitikken har spillet totalt fallit, og jeg synes, at det desværre har været aldeles tydeligt i mange årtier.

Jeg vil spare dig for en patentløsning på problemet, men det vil glæde mig, hvis vi i det mindste kan blive enige om, at vi har et dybt alvorligt og ganske grundlæggende problem her, og prisen for at løse det nærmest ikke kan blive for høj.
Hvad siger du til det..?


.
Tilknyttet billede:

07-06-2014 11:58
Jakob
★★★★★
(9265)
.

Risikoen for at blive smittet med MRSA er dobbelt så stor, hvis man bor nabo til en svinefarm.
Men regeringen vil af hensyn til landbruget ikke oplyse, hvilke farme, der er smittet.

Jeg må spørge, om vi ikke er ude i noget her, som er cirka ligeså moralsk forkasteligt og måske direkte ligeså forbryderisk, som hvis en person med AIDS dyrker ubeskyttet sex med en partner uden at fortælle om risikoen..?
Altså stof nok til en straffesag og fængsel.


Min Gudmor døde ensom, som en spedalsk ingen turde holde i hånden med mindre de havde lange handsker og maske på, fordi hun havde en resistent bakterie.
Jeg er overbevist om, at det ikke blot betød en tidligere død, men også en langt mere grusom død.


Hvis den ignorante holdning overfor resistens skulle være regeringens økonomers hemmelige våben til at løse problemet med ældrebyrden, så synes jeg ærligt talt hellere, at de skulle lade de ældre betale lidt mere i skat, så der igen igen for 117. gang kan blive råd til at forsøge at rydde op efter den industri, som ikke værner tilstrækkeligt om vores allesammens økosystem.
Desværre ser det med nøl og slap vilje nu ud til, at det kan være i 13. time...


intern ref.:
http://www.klimadebat.dk/forum/sandhed-om-sundhed-d32-e1349-s40.php#post_33344
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-06-2014 12:03
RE: Plastik ø13-08-2016 09:26
John Niclasen
★★★★★
(6382)
Jakob skrev:
Plastik affald i havene:

http://politiken.dk/udland/ECE702365/plastikaffald-moeger-stillehavet-til/
Citater:
-------------------------------
En tyktflydende suppe af plastik, som dækker to-tre gange Frankrigs areal, skal fjernes.

Den gigantiske affaldsmængde vugger blidt i et område af Stillehavet, hvor havstrømmene får det samlet i et farvand mellem Nordamerikan og Asien.
...
Ifølge Charles Moore ...

Dette viser sig at være en løgn af Charles Moore, som medierne har blæst op.

Iflg. Angelicque White, en assisterende professor i oceanografi ved Oregon State University:

(klik på første søgeresultat i flg. link)
Oceanic "garbage patch" not nearly as big as portrayed in media

claims that the "Great Garbage Patch" between California and Japan is twice the size of Texas are grossly exaggerated, according to an analysis by an Oregon State University scientist.

The studies have shown is that if you look at the actual area of the plastic itself, rather than the entire North Pacific subtropical gyre, the hypothetically "cohesive" plastic patch is actually less than 1 percent of the geographic size of Texas.

Det er altså stærkt overdrevet.

Og videre:

Another way to look at it, White said, is to compare the amount of plastic found to the amount of water in which it was found. "If we were to filter the surface area of the ocean equivalent to a football field in waters having the highest concentration (of plastic) ever recorded," she said, "the amount of plastic recovered would not even extend to the 1-inch line."

Dvs. den største koncentration af plastik, man nogensinde har målt i havene, ville ikke engang nå til 1 tomme linien på en fodboldbane, som er over 100 meter lang.

Lars Tvede sammenligner det i flg. video med størrelsen på et par fingernegle i forhold til størrelsen af en fodboldbane. Sådan er den største koncentration af plastik, man har fundet noget sted i havene, hvor resten af fodboldbanen så er rent hav uden plastik. Og den største koncentration blev så fundet i et område svarende til mindre end 1% af størrelsen af Texas.

Jeppe Juhl møder Lars Tvede

Mere om myten, hvor billedet også er fra:

Lies You've Been Told About the Pacific Garbage Patch

Og vi bemærker også, at Politiken altså her fylder danskerne med løgn.

Så nu ved vi det, og så skal vi lade være med at gentage denne løgn!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 13-08-2016 09:32
15-08-2016 23:11
Jakob
★★★★★
(9265)
­

Og her er så lidt mere fra store stygge Politiken, som jo nok må være stærkt infiltreret af grønne fanatister, som forsøger at bilde os alle noget på ærmet...??

http://politiken.dk/viden/ECE2277560/havbunden-omkring-europa-er-en-stor-losseplads/
En gruppe forskere har undersøgt havbunden 588 steder i Atlanten, Det Arktiske Ocean og Middelhavet.

Og en ting er faldet dem i øjnene: Der var affald over det hele. Selv ude ved den højderyg, der går ned gennem Atlanterhavet fandt de skrald, selv om der er op mod 2.000 kilometer til nærmeste landområde.
http://politiken.dk/viden/ECE999787/plastiksuppe-skvulper-ogsaa-i-vores-have/

Ikke kun i verdenshavene, men også i skandinaviske farvande driver plamager af mikroskopiske plastikrester rundt, der kan skade dyr og mennesker.


Svenskerne var mest foruroligede over forekomsterne i Den Botniske Bugt, som er lavvandet og sjældent får tilført frisk vand ude fra Atlanterhavet. Ved Umeå fandt man 104.780 plastikpartikler og 14.620 egentlige plastfibre per kubikmeter havvand.
http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/tjekmad/ECE2304068/hver-tredje-danske-sild-indeholder-plastik/
Da DTU Aqua undersøgte danske sild og hvilling i det nordlige Storebælt, fandt de plastikstykker på op til en halv centimeter i næsten hver tredje af fiskene.
--
Både Skagerak, Kattegat og Østersøen er ramt, men værst står det til i Nordsøen, hvor nogle særlige størmforhold får plastikaffaldet til at hobe sig op, fortæller seniorforsker Jacob Strand fra Aarhus Universitet til Ingeniøren.
Hvert år ryger 20.000 ton affald ud i Nordsøen. Heraf er omkring 75 procent plastik.

http://politiken.dk/indland/ECE2545770/vi-fylder-verdenshavene-med-stadig-mere-plastik/
Vi fylder verdenshavene med stadig mere plastik
I 2025 vil der være dobbelt så meget plastik i havene som nu, viser tal, bragt i tidsskriftet Science.
­
16-08-2016 11:08
John Niclasen
★★★★★
(6382)
Jakob skrev:
Og her er så lidt mere fra store stygge Politiken, som jo nok må være stærkt infiltreret af grønne fanatister, som forsøger at bilde os alle noget på ærmet...??
­

Tja, man kan jo checke, hvad en af deres redaktører udtaler, og så selv danne sin egen mening. Her kommenteret af Jeppe Juhl fra NewSpeek:

Lidegaards Logik

Min kommentar om plastik gik på den ø af plastik, som Politiken og andre medier havde fantasihistorier om skulle findes i Stillehavet. De har, så vidt jeg er informeret, aldrig dementeret historien, der er stærkt overdrevet bl.a. med billeder, der slet ikke er fra området i Stillehavet.
Tilknyttet billede:

16-08-2016 21:12
Jakob
★★★★★
(9265)
­
­


John Niclasen skrev:
Min kommentar om plastik gik på den ø af plastik


Ja, det er jeg med på, men i relation til tråden er det nok mest interessant at vide, om havene er forurenede med plastik eller ej. Og det er de i ganske svær grad.

Måske kan man ligefrem med slagkraft efterhånden påstå, at denne plastik forurening i sig selv er tilstrækkeligt argument for at standse olieudvindingen.

Ingen olie => næsten ingen plastik.
­
16-08-2016 23:18
John Niclasen
★★★★★
(6382)
Jakob skrev:
John Niclasen skrev:
Min kommentar om plastik gik på den ø af plastik

Ja, det er jeg med på, men i relation til tråden er det nok mest interessant at vide, om havene er forurenede med plastik eller ej.

Siger du, at man ikke må påpege fejl, selvom der er så god argumentation for, at det er forkert?!?

Du er med til at sprede løgn med dit sludder om en ø af plastik i Stillehavet! Aviser som Politiken er med til at sprede den løgn. De har ikke dementeret det, så vidt jeg er informeret.

Jeg påpeger, at det er løgn. Det er dokumenteret, at det er løgn. Jeg og andre ved vedblive at påpege al den løgn og bedrag.
16-08-2016 23:30
Jakob
★★★★★
(9265)
­John Niclasen skrev:
Du er med til at sprede løgn med dit sludder om en ø af plastik i Stillehavet!Det blev jeg da også først lidt foruroliget over.
Men da jeg så læste lidt mere opdagede jeg, at det faktisk er dig, der slører sandheden om emnet, fordi havene i virkeligheden er langt mere plastik forurenede end den famøse ø kan give indtryk af.­
17-08-2016 00:47
John Niclasen
★★★★★
(6382)
Men plastikøen findes ikke, vel? Kan vi blive enige om det?
17-08-2016 08:55
Jakob
★★★★★
(9265)
­John Niclasen skrev:
Men plastikøen findes ikke, vel? Kan vi blive enige om det?


Det vil være nemmere at blive enig med mig om, at du er en tåbe af rang, og din moral er blakket i en grad, så det burde være kriminelt.

Jeg ved ikke, om der er oplyst ukorrekt om ø'en.
Sådan en Ø af plastik er jo ikke statisk. Som det fremgår af dokumentationen bliver plastik slået i stykker efterhånden, og de små partikler vil ikke længere være synlige på overfladen. Dertil kommer, at strøm og vindforhold kan have spredt ø'en.
Hvis man måler på sådan en Ø, så må den ændre størrelse kontinuerligt, og man kan ikke se på den, hvor stor den var for nogle måneder siden.

Og kigger man på havene i dybet, så er de forurenede med plastik overalt.

Og her er det, at din moral viser sig som blakket, fordi du ikke vil se det, men vælger at lægge tyngdepunktet et helt andet sted, nemlig på, at der er oplyst en detalje i Politiken, som nogen ønsker at bestride.
Jøsses, hvor ligegyldigt i denne sammenhæng...

Vi er alle svin, der været med til at skabe plastikforureningen.
Men de værste svin er i mine øjne de mennesker, som ikke vil erkende svineriet og ikke ønsker at bringe det til ophør, og sådan en profil er du desværre.

­­
17-08-2016 10:00
John Niclasen
★★★★★
(6382)
Jakob skrev:
­
John Niclasen skrev:
Men plastikøen findes ikke, vel? Kan vi blive enige om det?

Det vil være nemmere at blive enig med mig om, at du er en tåbe af rang, og din moral er blakket i en grad, så det burde være kriminelt.

Dette er et personangreb. Du bør læse retningslinierne for dette sted, hvor der står:

3) Undgå for så vidt muligt personangreb

Jeg påpeger, at historien om en tæt ø af plastik i Stillehavet er forkert, det er en løgn. Jeg henviser til bl.a. havbiologer, der oplyser, at det er forkert.

Denne ene ting vil du ikke dementere, ligesom Politiken ikke vil dementere det. Der ligger et stort problem. Det er alarmisme, som ikke gør noget som helst godt.

Nu fortsætter du blot dit vrøvl krydret med personangreb og andet usaglig argumentation. Du er med til at sprede løgn, og det gør intet godt for noget, hverken mennesker, dyr eller vores miljø.
17-08-2016 10:21
John Niclasen
★★★★★
(6382)
Jakob skrev:
Vi er alle svin, der været med til at skabe plastikforureningen.
Men de værste svin er i mine øjne de mennesker, som ikke vil erkende svineriet og ikke ønsker at bringe det til ophør, og sådan en profil er du desværre.
­­

Tal for dig selv!

Jeg samler ofte plastik og andet affald op efter andre mennesker. Det gør jeg f.eks. rundt om den lille sø i nærheden af, hvor jeg bor. Det gør jeg ved stranden eller i skoven.

Jeg smider aldrig ting i naturen eller på gaden, som ikke hurtigt bliver til kompost. (Ispinde og æbleskrog kan jeg godt finde på at smide i en busk, hvor det ikke generer nogen og er til gavn.)

Jeg ejer ikke en bil og cykler hellere de 14 km til universitetet end f.eks. at tage offentlig transport.

Du tager helt fejl af mig, Jakob.
(Ligesom du ser ud til at tage fejl af rigtig mange andre ting.)
17-08-2016 14:07
John Niclasen
★★★★★
(6382)
Jakob skrev:
at der er oplyst en detalje i Politiken, som nogen ønsker at bestride.
­­

Citat fra artiklen i avisen:

Politiken skriver:
Et tykt lag af plastik dækker et enormt område af Stillehavet.

En tyktflydende suppe af plastik, som dækker to-tre gange Frankrigs areal, skal fjernes.

Det er ikke en detalje. Det er massiv misinformation! Det er løgn og bedrag! Det er Alarmisme, når det er værst!

Og alarmisterne gør det igen og igen og igen og igen og igen ...

Det lider videnskaben under. Det lider vi alle under.
Redigeret d. 17-08-2016 14:11
18-08-2016 20:48
Jakob
★★★★★
(9265)
­John Niclasen skrev:

Tal for dig selv!
Ja, jeg kan f.eks. ikke 100% udelukke, at du aldrig har børstet tænder.
Men alle os, der har gjort det, vi er medvirkende til plastik svineret i havet, er det ikke korrekt.?


Nå nej, du erkender hverken forurening eller skyld, og der findes ikke nogen plastik Ø i din verden.
Du er nærmere parat til at myrde budbringeren (Politiken infiltreret af alarmister).
Det er middelalderligt, og det er svineriet, du forsvarer.

Miljøproblemer lader du kun til at kunne se og tage alvorligt, hvis det er om vindmøller, men der har du så sandelig også sans for detaljer.

Du har i mine øjne en blakket moral i klimadebatten, og det kan du ikke rette op ved at samle affald op efter børnene på festivalpladsen.
Det tror jeg også, at du selv kan forstå, hvis du tænker dig om. Og nej, det er ikke nedlandende ment, det er en opfordring til at prøve det.


Havene er smask forurenede med plastik.

­
18-08-2016 23:09
John Niclasen
★★★★★
(6382)
Jakob skrev:
Ja, jeg kan f.eks. ikke 100% udelukke, at du aldrig har børstet tænder.
Men alle os, der har gjort det, vi er medvirkende til plastik svineret i havet, er det ikke korrekt.?

Plasten, jeg smider i skraldespanden, den bliver brændt på forbrændingsanstalten, hvis den ikke genanvendes.

Nå nej, du erkender hverken forurening eller skyld, og der findes ikke nogen plastik Ø i din verden.

Den plastik ø, du og Politiken skriver om, den findes ikke i den virkelige verden.

Du har i mine øjne en blakket moral i klimadebatten

Hold da op! Hvem er det, der strør om sig med usandheder?

Havene er smask forurenede med plastik.

Hvordan skal jeg og andre læsere vide, om det er sandt eller falsk, når du gentager løgne, som i dette tilfælde med artiklen i Politiken? Det er nemt at chcke sådanne påstande, nu vi har nettet. Det er amoralsk at gentage sådanne løgne, når det så nemt kan checkes.!
19-08-2016 20:54
Jakob
★★★★★
(9265)
­
­


John Niclasen skrev:
Plasten, jeg smider i skraldespanden, den bliver brændt på forbrændingsanstalten, hvis den ikke genanvendes.


Børster du tænder over en skraldespand.?­
20-08-2016 10:43
Jakob
★★★★★
(9265)
­Her lidt plastik i en flod på vej ud i havet:
http://www.b.dk/globalt/forsker-plastikforurening-i-verdenshavene-er-skraemmende
26. oktober 2015
Koncentrationen af mikroplastik i verdenshavene er langt højere, end forskerne hidtil har troet, viser to nye undersøgelser fra DTU ifølge Politiken.

Dermed er alle betingelser for en massiv kemisk forurening af fødekæden tilstede. Via vandlopper og andre former for dyreplankton kan mikroplastikken havne i fisk, som derefter spises af fugle eller af mennesker og andre pattedyr.

Undersøgelserne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Marine Pollution BulletinHer et kort over, hvordan noget af plastik affaldet kan samle sig på havet:

http://www.b.dk/globalt/plastikaffald-fra-hele-verden-samles-i-kontinentstor-oe-mellem-havstroemmene

Er det lyv..?
Døm selv.http://forskning.no/havforskning-miljo-naturvitenskap/2015/02/hvor-mye-plast-havner-i-havet
http://www.b.dk/kronikker/to-superkontinenter-af-plastic
https://universe.ida.dk/artikel/mikroplast-forurener-men-hvordan-og-hvor-meget-28135/
http://livsstil.tv2.dk/kropogsundhed/2014-05-12-enorme-affalds-%C3%B8er-s%C3%A5dan-undg%C3%A5r-du-plastikforurening
http://livsstil.tv2.dk/kropogsundhed/2014-05-12-enorme-affalds-%C3%B8er-s%C3%A5dan-undg%C3%A5r-du-plastikforurening

12. maj. 2014, 13:06
Det bliver kaldt for vor tids asbest- og freonkatastrofe.

Plastik - der hober sig op i naturen i så store mængder, at der lige nu findes en plastiksuppe eller en såkaldt plastik-ø i det nordlige Stillehav på størrelse med Texas, det vil sige 15 gange større end Danmark.Så det er altså langt flere end Politiken, der har rejst påstanden om en plastik Ø, eller en suppe er det jo nærmere.

Hvornår får fuglene så deres natur tilbage..?

Prøv at se dette billede:

http://www.zejt-ung.de/artikel/Danmark-har-sin-egen-plastsuppe-210b5.html

(Foto: Chris Jordan, Wikimedia Commons)


Det må nok ikke være så godt for livskvaliteten for sådan en fugl at dø af tiltagende plastikforstoppelse.


Men det er da alligevel glædeligt, hvis det kun er denne ene, det er gået ud over, og det er jo kun denne ene, der er dokumentation for her, og det kan måske endda være fototrick fra løgnagtige alarmister, der kun er ude på at fuppe os alle..??


Enhver må tænke selv, når kilders troværdighed skal vurderes. Man skal selvfølgelig ikke være naiv og tro på hvadsomhelst, men benægter man for mange tydelige sandheder, så mister man sin troværdighed i debatten. Man løber død i Al Gores sidste skanse, som handler om moral.Menneskeheden har levet i flere 1000 år, men de sidste 100 års leg med fossilt brændsel har gjort skader, som tegner til skulle plage alt levende i flere 100 år frem og i nogle sammenhænge i resten af klodens fremtidshistorie.
Man kan med rette spørge, om det er rimeligt overfor de mennesker, som skal bebo kloden de næste mange generationer. Det er det selvfølgelig ikke, og de kan ikke engang undskylde os, fordi vi ikke vidste bedre.

­
Redigeret af branner d. 23-05-2019 21:32
Side 5 af 6<<<3456>

Deltag aktivt i debatten Industriens ressourceforbrug:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik