Husk mig
▼ Indhold

Industriens ressourceforbrugSide 3 af 6<12345>>>
25-09-2009 22:51
Jakob
★★★★★
(9316)
.Hormonforstyrrende stoffer i modermælken.

http://www.bt.dk/sygdomme/danske-drenge-kan-blive-syge-af-modermaelk
Citater:
------------------------
Danske babyer får flere hormonforstyrrende stoffer sammenlignet med finske babyer, når de bliver ammet, viser en ny undersøgelse.
Testikelkræft og lav sædkvalitet. Det er resultatet af, at der er alt for mange hormonforstyrende stoffer i danske kvinders brystmælk.
-----
Der er tale om svært nedbrydelige stoffer som dioxiner, PCB, pesticider og flammehæmmere.

Det viser en undersøgelse, som danske forskere fra DTU og Rigshospitalet har stået i spidsen for. Her har de undersøgt indholdet af hele 121 forskellige hormonforstyrrende stoffer i brystmælk fra 36 danske og 32 finske kvinder.
------------------------.
29-09-2009 19:03
Jakob
★★★★★
(9316)
.


http://ing.dk/artikel/102750-pesticider-lukker-100-vandboringer-hvert-aar
Citater fra siden:
------------------
Pesticider lukker 100 vandboringer hvert år
De pesticid-rester, som i dag lukker vores vandboringer, stammer fra 1960'erne. Siden er forbruget eksploderet, så forskerne frygter endnu større problemer i fremtiden.
--
Også forurening med godkendte pesticider
Samtidigt fremgår det af forskningsinstitutionen Geus' overvågning af sprøjtemidler i det allerøverste grundvand, at der kan være flere problemer på vej.

Sammen med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser undersøger Geus, om de godkendte pesticider er til fare for vores drikke- og grundvand på lang sigt. Foreløbig er 40 ud af ca. 100 stoffer undersøgt, og 30 procent er fundet i koncentrationer, der ligger over grænseværdien for drikkevand.
------------------


Værsgo' og skyl.....


.
RE: luftfotografier ?29-09-2009 22:48
guldgåsProfilbillede☆☆☆☆☆
(23)
Jakob skrev:
http://www.cowi.dk/menu/news/newsarchive/2004/Pages/gamleluftfotosafsl%C3%B8rerskjultelossepladser.aspx[/url]

Citat fra siden:
-------------------
Kemikalier, byggeaffald og storskrald fylder godt op i Danmarks omkring 300.000 mergelgrave. Op gennem 60erne og 70erne har danske industrivirksomheder i stor stil smidt affald i huller og dækket det med jord. Det gør det vanskeligt for amter og kommuner at udpege gamle mergelgrave og lossepladser, som truer vand og miljø.
-------------------
Det er altså sådan vestens industri har fungeret....


Luftfotografier og varmefotografier kan måske fx afsløre områder forurenet med diverse ? Men hvad ska vi stillet op med det affald der er dumpet og der kan findes ?
Redigeret d. 29-09-2009 22:51
30-09-2009 18:52
Jakob
★★★★★
(9316)
.


guldgås skrev:
Men hvad ska vi stillet op med det affald der er dumpet og der kan findes ?


Når det grove er sorteret fra, så må det nok blive en opgave for landets dygtigste kemikere at finde metoder til genudvinding af råstofferne.

Det bliver ikke nemt.


.
30-09-2009 19:03
Jakob
★★★★★
(9316)
.Her er i øvrigt en god supplerende artikel fra videnskab.dk angående pesticider og økologi:
http://www.videnskab.dk/composite-3035.htm
Citater fra siden:
--------------------------
I en omfattende dansk forbrugerundersøgelser viste det sig, at 70% af dem, der køber økologi primært gør det fordi produkterne indeholder markant færre pesticider.
--
I den seneste offentliggjorte undersøgelse blev der slet ikke fundet pesticidrester i økologiske planteprodukter, mens der i konventionelt frugt og grønt blev fundet pesticidrester i henholdsvis 53% og 9% af prøverne. Dansk producerede planteprodukter har generelt vist sig at indeholder færre pesticidrester end de importerede udenslandske.
--
En dansker indtager ca. 85 µg pesticid per dag, og korn, frugt og grønt udgør mere end 98% af danskernes samlede pesticidindtag
--------------------------


Endnu er det desværre kun ca. 7% af det danske landbrug, der er omstillet til økologisk drift..
05-10-2009 09:22
guldgåsProfilbillede☆☆☆☆☆
(23)
kemikalie listen er lang over de anvendte landbrugskemikalier før og nu(og kemikalieproducenterne har også et ansvar for ikke at presse landmænd til at oversprøjte !) og listerne over de andre kemikalier som kan være smidt vækkk og ud i naturen er såmænd nok endnu længere ?

En del af det farlige affald kan jo brændes og jorden kan renses ? % med pileanlæg ? neutraliserende indput ? mekanisk rensning ?
10-10-2009 10:25
Jakob
★★★★★
(9316)
.guldgås skrev:
kemikalie listen er lang over de anvendte landbrugskemikalier før og nu


Ja, jeg mener, at landbruget har brugt over 700 forskellige sprøjtemidler. Jeg har dog ikke kunnet få tallet bekræftet.

og listerne over de andre kemikalier som kan være smidt vækkk og ud i naturen er såmænd nok endnu længere ?


Ja.

En del af det farlige affald kan jo brændes og jorden kan renses ? % med pileanlæg ? neutraliserende indput ? mekanisk rensning ?


Ja, det vil nok involvere alle de rensningsmetoder og sorteringsmetoder, som vi i forvejen kender, og meget mere til.


Hvis man foretager en spektralanalyse på en forurenet suppe, vil den så vise alle de stoffer, som findes i suppen, eller hvor begrænsede er mulighederne ved den form for analyse..?.
24-10-2009 12:16
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Mere dokumentation for, at børns sundhed og gode helbred også er en resurse, som industrien forbruger:

http://ing.dk/artikel/103495-mad-og-indeklima-fylder-toaarige-med-hormonforstyrrende-stoffer
Citat fra siden:
---------------------------------
Miljøstyrelsen har i rapporten '2-åriges udsættelse for kemiske stoffer' undersøgt en række typiske produkter i en toårigs hverdag og set på hele døgnets belastning med stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende og allergifremkaldende.

Hovedkonklusionen er, at børn får flest hormonforstyrrende stoffer fra indeklimaet og maden. Det er ifølge ministeriet vigtigt at sætte ind over for tre grupper af stoffer:

1. Parabener, der bruges som konserveringsmiddel i nogle solcremer og fugtighedscremer.

2. Phthalater, der bruges som blødgørere i plast.

3. PCB'er, der fortsat kan findes i blandt andet bygninger.

Phthalater og PCB'er kan også udgøre et problem i fødevarer, skriver Miljøministeriet.

Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke menneskers og dyrs hormonsystemer og er mistænkt for blandt andet at kunne medføre nedsat frugtbarhed, misdannelser af kønsorganer, tidlig pubertet samt bryst- og testikelkræft. Børn er særligt udsatte på grund af deres størrelse og udviklingsstadie.

Undersøgelser af dyr viser, at lave koncentrationer af hormonforstyrrende kemikalier, der hver for sig ikke udgør en risiko, i kombination med andre hormonforstyrrende stoffer kan være farlige. Det kaldes for "cocktaileffekter" – eller kombinationseffekter.
---------------------------------
Men bare rolig, miljøministeren har afsat 180 millioner kroner til oplysning og rådgivning, så der er ingen grund til bekymring. - - - Eller....?
.
21-11-2009 14:36
Jakob
★★★★★
(9316)
.Phthalater medfører pigeadfærd hos drengebørn.

http://ing.dk/artikel/104155-phthalater-faar-drenge-til-at-droppe-roevere-og-soldater
Citat:
-------------------
Phthalater giver ikke bare drengebørn nedsat frugtbarhed, misdannede kønsorganer og testikelkræft, men påvirker også deres hjerne, så de bliver mere feminine.

Det viser ny forskning fra Rochester Universitet i USA, som er publiceret i tidsskriftet International Journal of Andrology.

Forskerne konkluderer, at der er mindre sandsynlighed for, at drenge eksponeret for høje doser af phthalater i livmoderen leger med drengelegetøj som biler eller deltager i voldsomme leg. Nogle phthalater har simpelthen en effekt på fostrenes hjerne ved at fjerne virkningen af det mandlige hormon testosteron.
-------------------.
24-11-2009 13:51
Jakob
★★★★★
(9316)
.Kemigigant har løjet om Roundup
http://ing.dk/artikel/104337-kemigigant-har-loejet-om-roundup
Citat fra siden:
---------------------
Round-up er det mest solgte ukrudtsmiddel i verden.

Det er franske miljøgrupper, som siden 2001 har forsøgt at få Monsanto dømt, fordi Roundup indeholder det aktive stof glyphosate, der af EU betegnes som "farligt for miljøet.

På Roundup's danske hjemmeside står det blandt andet at "glyphosat nedbrydes af jordens mikroorganismer" og at "miljømyndighederne finder ikke at Roundup udgør nogen trussel mod grundvandet".

Dommen er en opfølgning på tidligere domme i Lyon i 2007 og 2008. Monsanto er blevet idømt en bøde på 112.000 kroner.

---------------------


112.000 kr i bøde til verdens mest solgte ukrudtsmiddel for at have forurenet alverdens grundvand.

Uha, så blev de nok bange..??

Jeg synes, at myndighedernes ligegyldighed burde være kriminel.
Når man accepterer så mild en straf for noget, der kan skade millioner af mennesker mange generationer frem, så må det nok betegnes som politisk ligegyldighed af allerværste skuffe.
.
29-12-2009 22:31
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://ing.dk/artikel/105227-danske-firmaer-faar-affaldsbunkerne-til-at-vokse-hastigt
Citater fra siden:
-----------------------
Danske virksomheder producerer mere og mere affald, selv om produktiviteten falder. Dén kedelige udvikling har været i gang siden midten af 1990'erne, konkluderer en ny undersøgelse fra Handelshøjskolen under Aarhus Universitet.
Resultatet bliver bakket op af tal fra Miljøstyrelsen, der venter en tocifret procentstigning i affaldsmængden de næste årtier.
--
Med 801 kg pr. indbygger indtager vi topposten blandt 27 EU-lande, mens Tjekkiet ligger i bunden med 294 kg pr. indbygger.
-----------------------


Det går jo den helt forkerte vej..!
Et andet eksempel:
http://ing.dk/artikel/102558-dtu-slaar-alarm-nu-er-antibiotika-til-svin-blevet-ren-rutine
Citat:
-------------------
Hun peger desuden på, at med et stigende forbrug af tetracykliner vil også forekomsten af bakterier, der er resistente over for denne type antibiotika, stige.

»Stigende resistens giver risiko for behandlingssvigt i svinebesætningerne, og hvis resistensen bliver overført til mennesker, kan det i sidste instans få betydning for behandling af mennesker. Det er derfor meget vigtigt at mindske brugen af antibiotika og i særdeleshed at undgå overforbrug,« siger hun.

Det samlede forbrug af antibiotika til svin er steget 22 procent fra 2001 til 2007. Stigningen skyldes primært en voksende brug af tetracykliner, som de senere år har været den mest almindeligt brugte type antibiotika til svin.
-------------------

DRTTVs119-24/12-09 citat:
-----------
en gruppe af de største svineavlere giver medicinen til griseunger og slagtegrise syg som rask.
-----------


Man snakker altid om at vælte en regering. Men måske er det snart mere rimeligt at diskutere fængsel.
Jeg synes ganske enkelt ikke, at det kan være rigtigt, at vi tillader den samme forundring fra politikere over det samme øgede svineri år efter år efter år.
På et eller andet tidspunkt må vi da vel for pokker kunne forlange, at de får lært at styre det.

Eller måske skal vi iværksætte en undersøgelse af de undersøgelser, som har undersøgt, hvad der gik galt i tidligere undersøgelser, så det kan danne grundlag for en ny og bedre undersøgelse næste gang det igen går galt, så det skal undersøges igen...


For ingen kan vel tro, at det har noget at gøre med, at Venstre er et landbrugsparti med stats- og miljøminister, at landmændene nu igen slår rekord i forbruget af profitfremmende kemikalier, selvom det er skadeligt for mennesker..?
.
16-01-2010 08:27
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://www.altinget.dk/miljoe/artikel.aspx?Id=106523
Citat:
-----------------------
Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er på hastigt tilbagetog i sutteflaske-sagen, hvor hun indtil nu pure har nægtet at følge en folketingsbeslutning om at forbyde sutteflasker med det hormonforstyrrende stof bisfenol-A.

Ministeren har fra Folketingets talerstol og i Altinget erklæret, at forbuddet ikke bliver indført, fordi hun mener, at det strider mod EU-retten. På et samråd om sagen onsdag aften stod det imidlertid klart, at et flertal fortsat kræver forbuddet indført. Det fik ministeren til at slå bak. Hun ønsker nu ikke længere at udtale sig om, hvorvidt forbuddet bliver indført eller ej.
-----------------------
EU og en borgerlig dansk minister støtter industriens brug af stoffer, som måske kan gøre danske babyer alvorligt syge.


Sådan er parolen, og jeg synes, at det er til at flippe råddent skrot over.Hvis ikke omsorgsfulde forældre får et grusomt had til det system, så forstår jeg virkelig ingenting..
16-01-2010 18:20
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Jeg finder det i øvrigt temmelig bemærkelsesværdigt, at det er problematisk på grund af EU at forbyde salg af muligt giftige sutteflasker, når det åbenbart sagtens lader sig gøre at gribe ind i markedet og vedtage love, som begrænser VE-markedet og borgernes mulighed for at købe og anvende solceller og minivindmøller.

Hvis det er regeringens plan for grøn vækst i aktion, så kan det næppe undre nogen, at krisen i Danmark er tiltagende.

Regeringen skal dømmes på sine handlinger og mangel på samme.
Den nuværende regering har tilsyneladende i denne sammenhæng bevist sin forkærlighed og beskyttertrang overfor de virksomheder, som sviner og forgifter befolkningen, mens de mere grønne virksomheder chikaneres ihjel af love og regler.
http://ing.dk/artikel/104520-solceller-direkte-i-stikkontakten-er-alt-for-besvaerlige-til-danmark
Citat:
----------------
En forhandler af solcellepaneler har ellers beklaget sig over, at små og simple plug-and-play solceller med tilhørende invertere til elnettet, som er godkendt i EU, må sælges i andre lande direkte til forbrugere, som selv slutter dem til et tilfældigt netstik. Men i Danmark skal forbrugerne hyre en installatør, som skal montere dem i eltavlen. Og denne ekstra omkostning betyder meget for markedet, da solceller i forvejen er relativt dyre i forhold til den årlige ydelse.
----------------http://ing.dk/artikel/90498-nye-regler-har-kvaerket-markedet-for-mini-vindmoeller
Citat:
----------------
mandag 25. aug 2008 kl. 12:12

Salget af minivindmøller i Danmark står bogstaveligt talt vindstille. Derfor sætter ingen danskere små vindmøller op i deres baghaver.

Det er konsekvensen af at nyt regelsæt, der sidestiller private minivindmøller med store vindmøller. Derfor skal minivindmøllerne typegodkendes, og det er ifølge producenterne og importørerne alt for dyrt her i Danmark, skriver Politiken.

»Salget gik udmærket på grund af de stigende energipriser og den grønne bølge, hvor det handler om at være miljøbevidst og lave vedvarende energi. Men skal møllerne typegodkendes, tager det et halvt år og koster 70.000 kroner. Samtidig skal møllerne serviceres én gang om året. Det kalder jeg at stoppe markedet«, siger Ib Ahm Nielsen, direktør i Grenaa Marine Solar, der har indstillet importen af minivindmøller.
----------------http://ing.dk/artikel/94467-dansk-minivindmoelleproducent-kvalt-i-regler
Citat:
----------------
Minivindmølleproducenten DVE-Teknik har i to år forsøgt at gå imod de mange kringlede danske regler for opstilling af de små møller.
Nu har de foreløbigt givet op og koncentrerer sig i stedet om at sælge komponenter i udlandet, hvor markedet er mere simpelt at gå til.

»Vilkårene i Danmark er ikke til, at vi vil bruge tid på nu. Det har vi gjort i to år, men der er tilsyneladende ikke politisk opbakning,« siger Thomas Slivsgaard, iværksætter bag DVE-Teknik.
----------------.
17-02-2010 13:36
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://ing.dk/artikel/105982-nu-er-det-slaaet-fast-flammehaemmere-skader-kvinders-fertilitet
Citater:
---------------
Nu er det slået fast: Flammehæmmere skader kvinders fertilitet
---
Når kvinder optager for meget af flammehæmmeren PBDE (polybromerede diphenylethere), tager det længere tid for dem at blive gravide, viser amerikansk forskning.

Det viser ny, amerikansk forskning, hvor forskerne har testet blodkoncentrationen af PBDE hos 223 gravide kvinder i Californien og interviewet kvinderne om, hvor lang tid det tog dem at blive gravide.

På den baggrund har de fundet ud af, at når koncentrationen af PBDE øges 10 gange, reduceres oddsene for at blive gravid med 30 % hver måned, skriver videnskab.dk.
---------------http://nyheder.dk.msn.com/nyheder.aspx?cp-documentid=152017337
Citat:
---------------
Amerikansk forskning tyder på, at kasseboner afgiver det hormonforstyrrende stof bisphenol A. Nu skal Miljøstyrelsen undersøge sagen.
---------------


Golfbaner anvender flere sprøjtemidler and alle landets kommuner tilsammen:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvad-goer-vi-med-graesset-d9-e1392.php#post_19092


Hvis ikke vi anlægger en ny og helt anderledes stram linje, så vil det fortsætte som skruen uden ende.
Og Lomborg er som sædvanlig på den tankeløse side:
http://www.180grader.dk/Politik/hvorfor-ddt-aldrig-skulle-have-vaeret-forbudt
Citat:
----------------
Miljø lobbyen står nu anklaget for det direkte ansvar for millionvis af unødvendige døde, mestendels børn, i den tredje verden, af malaria.

Det drejer sig om forbudet mod DDT. Bjørn Lomborg fremsætter de grundlæggende fakta direkte i The Skeptical Environmentalist.

"Vort indtag af kaffe er omkring 50 gange mere kræftfremkaldende end vort indtag af DDT, før det blev forbudt...kræftrisikoen ved DDT er omkring 0,00008 procent".
----------------


Det er meget godt, men det viser ikke, hvordan DDT virker i cocktail med andre stoffer.
Og det hjælper heller på at rovfuglebestande udryddes af DDT.
Det er velkendt, at DDT akkumuleres i fødekæden og fugle øverst i fødekæden mister evnen til at formere sig.

I mine øjne er det typisk Lomborg at blæse på miljø og klima og sjældne arters udryddelse, hvis der blot kan findes en kortsigtet gevinst i form af mindre sygdom eller flere penge.


I stedet for at bede os tisse os til varmen bør Lomborg hellere sætte fokus på at indføre vedvarende energi for at begrænse partikelforurening, som dræber mange mennesker.
På den anden side er der forhåbentlig tydeligt kommet så mange tåbeligheder fra Lomborg, at verden er holdt op med at lytte til ham, og så kan det jo være ligegyldigt, hvad han snakker om.http://www.information.dk/34256
Citat:
---------------
Diesel dræber 52.000 indere årligt
---------------


http://ing.dk/artikel/64935-partikler-draeber-780-koebenhavnere-hvert-aar
---------------
Partikler dræber 780 københavnere hvert år
---------------


http://ing.dk/artikel/72515-svovlforurening-skal-daempe-drivhuseffekten
Citat:
------------------------
Han refererer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, for, at 500.000 mennesker årligt dør for tidligt på grund af partikelforurening, heriblandt svovlpartikler. Og syreregn og svovlaflejringer anretter desuden betydelige økologiske skader.
------------------------PS: Fed skrift i citater er tilføjet for overskuelighedens skyld.
01-06-2010 21:49
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Type 1-diabetes, steget med 57 procent


http://nyheder.dk.msn.com/artikel.aspx?cp-documentid=153604922
Citat:
-------------
På blot 10 år er antallet af børn, der lider af type 1-diabetes, steget med 57 procent. Det er især de helt små børn, der i stigende grad bliver ramt af sukkersyge. Blandt børn op til fem år har stigningen været på 100 procent, skriver TV2 Nyhederne.

Ingen undersøgelser eller forskning kan forklare, hvorfor tallet er steget så drastisk. Derfor mener Diabetesforeningens formand, professor Allan Flyvbjerg, at sygdommen reelt set er ude af kontrol.

"De bedste bud er, at det er noget i vores omgivelser som for eksempel forurening, virus, infektioner, manglende D-vitamin eller for steril levevis, der kan udløse type 1-diabetes," siger Allan Flyvbjerg.

For 10 år siden led cirka 2000 danske børn i alderen nul til 19 år af type 1-diabetes, mens tallet i dag er vokset til 3200.

Typer 1-diabetes er i langt de fleste tilfælde ikke arveligt og har i modsætning til type 2-diabetes intet med livsstil at gøre. Sygdommen giver forhøjet blodsukker, der skal behandles med insulin flere gange dagligt.

Antallet af børn med type 1-diabetes stiger i disse år i hele den vestlige verden.
-------------Jeg synes, at dette ligner et meget godt eksempel på, hvordan vi er solgt til stanglakrids, når først forureningen er over os.

Mulige årsager:
forurening, virus, infektioner, manglende D-vitamin eller for steril levevis.

For at finde den rigtige årsag, så skal vi måske:

Se nærmere på ca. 100 forskellige vira og bakterier.

Vurdere om der er tale om D-viatminmangel.

Undersøge, om folk, der lever som "grise", er mindre udsatte.


Det er et stort arbejde, men måske ikke uoverkommeligt.

Problemet er bare, at årsagen også kan være forurening, og dermed skal lægerne pludselig til at undersøge flere 1000 forskellige kemikalier og alle deres kombinationsmuligheder.
Og dét er en fuldstændig aldeles uoverskuelig opgave..!


Vi må indstille os på, at vi i fremtiden får langt flere syge, som vi ikke kan helbrede.
Vi kan på dette felt nogle generationer frem nok ikke håbe på meget mere for de kommende generationers sundhed, end at de mest udsatte i mellemtiden døde af følgerne som børn, så de svageste gener er udgået fra avlen.
Men foruden de, der dør, så vil der være en langt større grupper, som kommer til at døje med alverdens kroniske sygdomme, som forringer deres livskvalitet betydeligt.

Maler jeg fanden på væggen..?

Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg mener, at den omtalte fremtid allerede i årtier har været samtid.
En gennemført klimaøkologisk omstilling vil standse ulykken, så der ikke sker yderligere skade.
Men som en stor gældsbyrde, hvor man må låne til renter, bliver det meste kun hurtigere vanskeligere, jo længere vi venter..
03-06-2010 00:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Konklusion: for meget renlighed, for mange computerspild og for lidt motion, dårlige spisevaner og en lille snert af forurening som påvirker individets levevis,

Ja der er brug en meget kraftig omstilling: for en større grad af ansvarlighed for eget live og levne!
15-06-2010 13:27
Michael
★★☆☆☆
(196)
delphi skrev:
Konklusion: for meget renlighed, for mange computerspild og for lidt motion, dårlige spisevaner og en lille snert af forurening som påvirker individets levevis,

Ja der er brug en meget kraftig omstilling: for en større grad af ansvarlighed for eget live og levne!
Pladderhumanisme.

Aktieselskab, et værktøj hvormed man kan tilegne sig individuel profit uden individuelt ansvar.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-06-2010 13:32
03-07-2010 09:30
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://ing.dk/artikel/110235-forurenet-grundvand-koster-ti-milliarder
Citat:
------------------
400 danske vandboringer skal lukkes på grund af forurening og nye boringer kan løbe op i næsten ti milliarder kroner.

»En vækst i antallet af forureninger og lukkede boringer vil føre til, at vores børn må købe vand i supermarkedet eller lade sig nøje med vand af dårligere kvalitet,« skriver en række vandforsyningsdirektører i dag i en kronik i Berlingske Tidende.

De peger på søvand tilsat desinficerende klor og afsaltning af havvand som de alternativer, der kan blive nødvendige.

Vandforsyningsdirektørerne kræver derfor bedre beskyttelse af vandboringerne. De er i dag beskyttet af en zone, der forbyder sprøjtegifte m.v. i en radius på ti meter fra boringen.

Denne zone åbne miljøminister Karen Ellemann (V) nu for at udvide, skriver Berlingske Tidende.

Hun vil efter sommerferien fremsætte et lovforslag, der skal udvide zonen til 25 meter, som vandværkerne selv foreslår i dagens kronik.

Vandværkerne ønsker samtidig bedre mulighed for at udvide beskyttelseszonen helt op til 300 meter i tilfælde, hvor det er nødvendigt, men her afviser ministeren.
------------------Og jeg håber, at vælgerne afviser ministeren.

Af alle de svin, der har levet gennem menneskets historie, er der efter min mening ingen tvivl om, at vores generation fører med mange omgange.
Aldrig har vi vidst så meget om alle de farer, som kemisk sprøjtning medfører, og aldrig har vi haft så god økonomi til at standse det, og alligevel fortsætter det og slår nye rekorder.

Sådan er der bare nogle ting, som jeg igen og igen må undres over kan få lov til at foregå i et demokrati.
Det kan næsten kun være, fordi vælgerne er for dumme og ligeglade, og så er det måske også rimeligt nok, at det rammer deres børn og bønebørn med allergi, hormonforstyrrelser og kræft osv..
Det er jo borgerlig politik, at enhver er sin egen lykkes smed, og det er jo klart, at landbruget sviner, når et landbrugsparti sidder på statsministeriet.
Eller hvad..?


Troede du, at du var sikker, bare fordi du fik indlagt byvand for 50-100.000 kr og betaler 15 kr pr. kubikmeter..?
Så er du altså bare for nem at snyde.
Du køber ikke vand, du betaler ekstra støtte til kemiske fabrikker og til de 9 ud af 10 landbrug, som endnu ikke er konverteret til økologisk drift.
10 milliader kroner ekstra og skål i pesticider.
Haha, du er til grin, og dine børn bliver syge, og hospitalsopholdet og tabte karieremuligheder kan også regnes som din private ekstra landbrugsstøtte.

Enhver må kunne se, at det slet ikke er rimeligt at gøre regnskabet op ved kun at betale for en ny boring, når vi snart ikke kan finde flere nye steder at bore.
Vi betaler en høj høj pris, og den allerstørste del af regningen kan slet ikke betales, men sendes uanfægtet videre til næste generation.
Skam over os alle.

Vi mangler måske et grønt ungdomsoprør, hvor de unge nationaliserer alle de ældres værdier og investerer dem i at indhente den forsømte omstilling og rydde op efter alt det svineri, som de hamstrede formuer og pensionsopsparinger har forårsaget..?.
14-07-2010 13:33
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://ing.dk/artikel/110436-kovending-danmark-aabner-for-mere-rensning-af-drikkevand
Citat:
-------------------
Ifølge miljøminister Karen Ellemanns (V) pressemeddelelse om vandhandlingsplanen skal retningslinjerne sikre, at vandet bliver renset »i stedet for at lukke boringer, som mange gør i dag«.

Ifølge Danva blev der fra 1999 til 2008 lukket 1273 drikkevandsboringer. I godt halvdelen af tilfældene, 602, var årsagen, at de var forurenet med rester af eller nedbrydningsprodukter fra landbrugets sprøjtemidler.
-------------------


Det er da også vældig smart, at vi først opbygger en industri, som forurener vores drikkevand, så vi kan opbygge en ny industri, som kan rense vandet.
Det holder jo hjulene igang...Seriøst forstår jeg godt, at man under de nuværende omstændigheder vil give tilladelse til vandrensning.
Når det har ladet vente så længe på sig, så kan det nok kun skyldes, at dogmeændringen er en ubehagelig politisk indrømmelse af, at industriforureningen har sejret og demokratiet givet op.

Vi har desværre ikke råd til at rydde ordentligt op efter industrien, er det politiske signal fra regeringen:


.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 14-07-2010 13:45
29-07-2010 10:29
Jakob
★★★★★
(9316)
.På marken i det konventionelle landbrug:


http://ing.dk/artikel/80317-dansk-korn-sproejtes-med-hormonforstyrrende-stoffer
Citater:
-------------------
Nogle af landbrugets mest udbredte svampemidler i korn kan medvirke til danskernes stadig dårligere forplantningsevne.

En ny undersøgelse viser, at svampemidlerne har kraftig hormonforstyrrende og fosterskadende virkning i dyreforsøg. Forskerne opfordrer myndighederne til at gribe ind.
---
Misdannede kønsorganer og øget fosterdød
Forskergruppen har konstateret hormonforstyrrende effekt hos fire forskellige azol-fungicider og opfordrer til at betragte samtlige azol-fungicider som hormonforstyrrende.

Da drægtige hunrotter i forsøgene blev eksponeret for stofferne, resulterede det bl.a. i unger med misdannede kønsorganer og nedsat evne til at producere kønshormoner. Desuden var der tegn på fosterskader bl.a. observeret igennem øget fosterdød.
-------------------

I stalden i det konventionelle landbrug:http://borsen.dk/nyheder/foedevarer/artikel/1/181433/resistente_bakterier_fra_landbruget_truer_folkesundheden.html
Citat:
------------------
22-04-2010 06:13 Landbruget er storleverandør af resistente bakterier, som kan gøre os alvorligt syge, fordi der ikke findes nogen behandling, som kan slå sygdommene ned.

Baggrunden er, at landbrugets brug af antibiotika er i eksplosiv vækst og aldrig har været større end nu. Overforbrug af antibiotika gør dyrenes bakterier resistente, og disse bakterier risikerer vi at blive smittet med, når vi spiser kød - især svinekød men også fjerkræ - og også ved social kontakt mellem mennesker.

På bare et år er stigningen i antibiotikaforbruget steget med over ti pct., viser nye tal fra DTU Veterinærinstituttets database Vetstat. Det skriver Børsen FødevareSundhed torsdag.

"Vi styrer lige mod katastrofen, hvis vi ikke gør noget radikalt her og nu," siger én af Danmarks førende eksperter i klinisk mikrobiologi, professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet.Han mener, at landbruget fuldstændigt negliserer sit store ansvar for folkesundheden.
------------------
Jeg har ikke meget lyst til at kommentere citaterne, for det er ikke sundt at blive så vred.
Men lad mig sende en politisk stille advarsel til de 90% af dansk landbrug, som endnu ikke er konverteret til økologisk drift.
Hvis vi får en grøn regering, så er det sandsynligt, at det konventionelle landbrug får en hård medfart og dømt på indicier kommer til at hæfte personligt for skader, som går 30 år tilbage.
Vi har så meget viden i dag, at INGEN landmand kan påstå, at han ikke vidste, at det var skadeligt..
RE: Affaldsforbrænding29-08-2010 14:04
Jakob
★★★★★
(9316)
.

RD-Update videoklip med Klimaminister Lykke Friis ang. affaldsforbrænding:
http://www.dr.dk/NETTV/Update/?video={D16C7617-5EF5-4BB1-95C3-B743F6001148}


100.000 tons affald i Danmark.
"Vi omdanner affald miljømæssigt til grøn energi"
"Genbrug"


Det kan altså nu se ud til, at det betegnes som miljømæssig omdannelse, genbrug og grøn energi, at man tænder ild til sin affaldsspand og varmer sig ved bålet.
At affaldet måske indeholder visse miljøgifte og plastik, som er udvundet af fossilt brændsel, det ser man jo ikke, når musikken spiller.
Men i min synonymordbog står der altså ikke "grøn energi" = "energi" = "affaldsforbrænding"Ofte er det nok bedre at afbrænde affald ved høj temperatur end at deponere det. Men det er altså ikke det samme som at affaldsforbrænding er god klima- og miljøpolitik.


Målet må nærmere være et vugge til vugge paradigme, hvor vi betaler pant for alle produkter, der ikke kan komposteres. Disse produkter skal så tilbage til producenten, som har en præcis plan for, hvordan råstofferne genudvindes af produktet.
På den måde kan vi bevare vigtige råstoffer til de kommende generationer, og vi kan gøre genbrugssorteringen langt mere fuldkommen.

Det vil f.eks. være lidt trist, hvis mennesket om to generationer ikke kan finde aluminium nok til VE-kabler, fordi nutidens menneske fulgte Lomborgs råd om at afbrænde øldåser frem for at smelte dem om.
Eller som det er i dag, at pantet på dåserne er så lavt, at metallet blot bliver henkastet i grøfter og på marker, hvor grønthøsteren smadrer dem, og dyr får sprættet maven op indvendigt af at æde dem.
Eller, at vi i dag anvender billige solceller på spray, som vi efterfølgende smider væk med det resultat, at vi om få år løber tør for Indium, så vi slet ikke kan lave den type solceller mere.

Det må være så logisk indlysende, at man skal gå alt for mange år i skole, før man ikke mere kan forstå det.


Ægte grøn vækst kan vi opnå, når den rene komposterbare del af affaldet er omdannet til humus og udnyttes til grønne planter.


Men det handler om at stille krav til markedet, så industrien tilpasser sine produkter til det nye paradigme.
Til det formål må man kunne finde på noget langt bedre end at fremme affaldsforbrændingen og sænke selskabsskatten. Og lykkes det, så vil affaldsforbrænding jo ophøre af sig selv, og eksisterende affaldsforbrændingsanlæg bliver overflødige.

Vi må f.eks. heller ikke glemme, at danske kvinders bryster indeholder dioxin, som for en stor del stammer fra affaldsforbrænding.
Og det hjælper altså heller ikke her på skadevirkningerne, at vi omdøber det til f.eks. "grøn modermælk" eller til "grøn miljømæssig genbrugs dioxin" osv.
.
RE: Cadmium29-08-2010 17:45
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://www.videnskab.dk/composite-5006.htm
Citater:
---------------------
Det giver mistanke om, at cadmium kan fremprovokere de tre hormonrelaterede kræftsygdomme brystkræft, livmoderkræft og prostatakræft.

Nyere celleforsøg tyder f.eks. på, at cadmium stimulerer brystkræftceller og de gener, som er involverede i udvikling af kræft.

Samtidigt har mindre befolkningsstudier indikeret, at personer med en høj concentration af cadmium i urinen har langt større risiko for at udvikle en af de tre kræftformer end dem, der har en lav cadmiumkoncentration.
---
reglerne giver stadig mulighed for, at industrien bruger cadmium i forskellige produkter. De berygtede cadmiumbatterier er blevet forbudt af EU, men de seneste årtiers brug af sådanne batterier har gjort, at cadmium har forurenet miljøet.

Cadmium findes i mange fødevarer, fordi det ud over at optræde naturligt i jorden også bliver spredt ud over markerne via forskellige former for kunstgødning, fortæller Kirsten Thorup Eriksen.
---------------------.
RE: Roundup mv.25-01-2011 17:48
Jakob
★★★★★
(9316)
.

http://ing.dk/artikel/115845-bhopal-26-aar-efter-katastrofen-er-der-stadig
Citater:
------------------------------
Det skønnes, at mere end 25.000 mennesker i dag er døde som konsekvens af giftudslippet, heraf ca. 7.000 enten straks eller i de nærmeste uger efter. Tallene er usikre, men over 500.000 af Bhopals indbyggere overlevede med mere eller mindre permanente helbredsproblemer, fra relativ ufarlige ætsninger af huden til varig invaliditet i form af bl.a. lunge- og hudsygdomme, blindhed, hjerneskader, cancer og kroniske sår. I dag lever omkring 150.000 mennesker med alvorlige kroniske skader som følge af gasudslippet.
---
De fattige i området er fortsat henvist til at bruge vand fra forurenede brønde i husholdningen, og det vil resultere i luftvejslidelser, underlivsproblemer, hjerneskader og kræft for mange af dem i de kommende år.
------------------------------http://ing.dk/artikel/115891-miljoestyrelsen-ignorerede-roundup-fund-i-drikkevandet-for-12-aar-siden
Citat:
------------------------------
Siden 90'erne har Geus (de nationale geologiske undersøgelser) fundet spor af stoffet glyphosat, der er det aktive stof i sprøjtegiften Roundup, i grundvandet.

I 1999 skrev Ingeniøren, at Roundup ifølge Geus "nu med sikkerhed er fundet i grundvandet herhjemme" på trods af både producentens og Miljøstyrelsens forsikringer om, at glyphosat aldrig ville nå så langt.

Siden 2000 har Geus også testet stoffet igennem sit såkaldte varslingssystem, som har vist, at stoffet bliver udvasket af den første meter jord, som er den vigtigste beskyttelse mod nedsivning i grundvandet.

Det betyder, at der er en reel risiko for, at det godkendte stof glyphosat kan sive ned i det grundvand, vores drikkevand udvindes af.
------------------------------
I går hørte jeg i TV-avisen, at Danmark er det land i verden, hvor der forekommer allerflest tilfælde af kræft.

Passiviteten mod miljøgifte i Danmark begynder at antage dimensioner, hvor jeg ikke synes, at det er for meget at tale om forbrydelser mod menneskeheden.
Nuværende og tidligere miljøministre, som er blevet advaret om faren, er det rimeligt, at de slipper for straf, når de med deres uforsigtige beslutninger gør en del af deres egen befolkning dødeligt syg..?

Måske mangler vi endnu de fældende beviser. Og hvis rygning og pesticidrester er en særlig farlig cocktail, så er rygerne måske selv ude om det.
Eller måske er befolkningen i det hele taget selv ude om det, fordi der er demokrati, og den selv har valgt grisseministre, blandt andet fordi der mangler penge til at behandle kræft...

Har dit barn ADHD eller kræft, så er det nok bare fordi det kemiske landbrug sprøjter og gøder med giftigt slam. Men trøst dig, det giver flere penge til behandling...

Med hensyn til sprøjtemidler i drikkevandet, så er det en ond cirkel, som vi kun kan bekæmpe på en ordentlig måde ved at omstille det kemiske landbrug til biodynamisk eller økologisk landbrug, og jeg synes, at det ligesom med klimakampen er kreperligt, at der ikke sker mere på området.


Det politiske motto har alt for længe været: "Why fix it if it ain't broke."

Men kærer vi os om vores land og befolkningens fremtid, så er der i stedet brug for dette vigtige motto: "Prevention is better than cure."

Desværre ser det ud til på visse områder at være uigenkaldeligt for sent for de næste mange årtier. Der er ingen behandling, og forebyggelsen vil først virke om mange år.
Rigdom og velfærd kan købes for dyrt, og nemesis er først lige begyndt at udskrive de regninger, som især de næste generationer kommer til at betale.


Føler du skam over din generation, og har du trang til at sige fra og vaske dine hænder, så føler jeg med dig.
Men skal hænderne bagefter være fri for pesticidrester, så må vi nok købe nogle af de sidste dråber indlandsis, mens tid er, for andre sikre muligheder er næppe mere at finde.
.
RE: PCB26-01-2011 08:01
Jakob
★★★★★
(9316)
.

http://ing.dk/artikel/115746-ingen-eksportkontrol-af-el-skrot
Citat:
------------------------
Selvom borgerne afleverer stereoanlæg, pc'er og andet elektronikskrot på genbrugspladsen, så er det langt fra en selvfølge, at det bliver håndteret efter miljøreglerne.

DR Nyheder kan fortælle, at virksomheden DCR-Miljø fire gange om året har kørt 24 ton miljøfarligt affald ud af landet uden eksporttilladelse. Tilladelsen er ellers et krav i forbindelse med transport af sådan noget som gamle printplader, plast og metaldele, der bliver tilovers efter sorteringen af elektronikskrot.
------------------------

http://ing.dk/artikel/115748-minister-gaar-imod-eksperterne-afviser-lov-om-at-fjerne-pcb
Citat:
-------------------------
Boliger, skoler og sygehuse skal ikke renses for miljøgiften PCB, fastslår miljøminister Karen Ellemann (V) over for Jyllands-Posten.

»Vi vil ikke gennemtvinge dyre renoveringer, hvis der ikke er behov for det af hensyn til sundhed og miljø,« siger ministeren til avisen.

PCB bliver af eksperter anset for at være langt farligere end asbest, og stoffet kan bl.a. forårsage kræft, misdannede børn, hjerneskader og hormonforstyrrelser.

Modsat Danmark har myndighederne i Sverige vurderet, at det er nødvendigt at opspore og fjerne PCB fra bygninger i løbet af en kort årrække.
-------------------------
.
28-06-2011 21:34
Jakob
★★★★★
(9316)
.

Cocktaileffekt i stor skala:


http://ing.dk/artikel/120213-miljoeorganisationer-advarer-massedoed-i-verdenshavene
Citat:
-----------------------------------
Der bliver tomt og stille i de store oceaner, hvis man skal tro to miljøorganisationers advarsler om, at verdenshavene risikerer at stå over for en udryddelse af liv i en størrelsesorden, der kun er set fem gange før og for flere millioner år siden.

Det er de to organisationer IPSO (International Programme on the State of the Ocean) og IUCN (International Union for the Conservation of Nature), der står bag undersøgelsen, der er kommet kort tid før FN's medlemslande i denne uge mødes for at diskutere forvaltningen af verdenshavene, skriver Berlingske Tidende i dag.

Ifølge rapporten er verdenshavene udsat for et enormt pres fra den menneskeskabte forurening, som giver iltsvind, algeopblomstring, forsuring fra kuldioxid, kemisk forurening og overfiskning. Det tilsammen gør ifølge rapporten truslen mod havene værre end forventet. Ifølge rapporten kan den sammenvirkende effekt af flere trusler nemlig være mere ødelæggende, end skaderne fra hvert enkelt problem lagt sammen.
-----------------------------------

.
28-06-2011 22:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Er det ikke lidt i småtingsafdelingen i forhold til udrydelse af verdens skove..

Selve jordens lunger.

Et areal på størrelse med Fyn lægges øge hvert år, eller skoven ryddes og der plantes ikke på ny..

Naturstyrelsen: Skoven omkring os! se Link

Den korte version se Link
Redigeret d. 28-06-2011 22:30
01-07-2011 23:35
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@delphi


Jeg kan ikke få øje på nogen småtingsafdeling i denne tråd.

Om så hele verden i dag forbyder samtlige miljøgifte og andre uartigheder i produktionen, så er der allerede sket enorme skader, som vi ikke kan rette op, og hvorfra vi endnu kun har set toppen af isbjerget.

Jeg synes, at det er voldsomt deprimerende at tænke på nutiden og endnu mere på den fremtid, som venter menneskeheden allerede i næste generation.
.
02-07-2011 10:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det er da korrekt at for jorden er Homo sapiens en katastrofe sammenlignet med andre katastrofer som meteornedfald store vulkanudbrud mm

Men derfor er der vel ingen grund til at forvære situationen ved at ødelægge noget af det vigtigste nemlig jordens kulstofkredsløb, bundet i den homus og de skove som man med biomasse anlæg ønsker at gøre rovdrift på via biomasse anlæg som yder fjernvarme mm til de danske byer,
Redigeret d. 02-07-2011 10:18
12-07-2011 21:16
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/
Citat:
------------------------
Er økologisk jordbrug en luksus?
8. jan. 2011 14:45 på DR2

Økologi er ikke luksus. Og de økologiske principper kan faktisk være med til at øge fødevareproduktionen i nogle af de fattigste og mest sultprægede egne af verden. Det mener centerleder Niels Halberg fra Aarhus Universitet.
Hør hvordan økologi også kan hjælpe ulande
------------------------
Jamen så kan der da ikke være nogen tvivl..!
Så må et visionært land som Danmark med et landbrugsparti i spidsen da sætte stort ind for at gøre Danmark til verdens førende indenfor økologisk landbrug..!
Ja, det skulle man tro...

Men kortsigtede økonomiske gevinster og støtte til kemisk industri er åbenbart igen vigtigere end et sundt miljø og et bæredygtigt fremtidssikret landbrug.
Se på det vedhæftede billede, hvor fuldstændigt sørgeligt, det står til.
Jeg er efterhånden bange for, at størstedelen af de danske landbrug har gravet deres egen grav, fordi de glemte at følge med udviklingen og stille om i tide.
Hvis vi får en regering, der ikke bare fortsat vil lade dem svine, som det passer dem, og erstatningskrav for miljøskader begynder at rulle ind, så vælter de som dominobrikker.
.
Tilknyttet billede:

15-07-2011 17:19
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Jo jo Jakob - man skal sandeligt være visionær for at koble nedenstående udtalelse sammen med Danmark;
"Og de økologiske principper kan faktisk være med til at øge fødevareproduktionen i nogle af de fattigste og mest sultprægede egne af verden."


Kan du ikke på et tidspunkt forsøge at argumentere sagligt og reelt for dine økologiske tvangsfantasier?
Hvor du bliver nødt til at forholde dig til helt naturligt forekommende kræftfremkaldende stoffer i den økologiske mad, eller at økologisk landbrug nu engang helt faktuelt er mere arealintensivt end konventionelt. For bare at nævne to af de problemstillinger du er blevet præsenteret for og normalt højst kan svinge dig op til, at besvare med ubevkemsord.

At kæde fødevareproduktion i ulande sammen med Danmark er sgu for useriøst - men samtidigt et fint billede på den verdensfjerne bobbel for meget af miljø- og klimadebat befinder sig i.


Mvh.
Mikkel
15-07-2011 22:15
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@Mikkel R


Et argument, som jeg ofte har hørt for ikke at omstille til økologisk drift, er, at vi så slet ikke kan brødføde verden.
Men det argument tilbagevises af min henvisning.
Hvis du misser det, så er du gået glip af pointen, og jeg er glad for at kunne tydeliggøre den for dig.

Men hvis du på trods af de mange andre argumenter og henvisninger i denne tråd stadig mener, at mad med giftrester som følge af kemisk landbrug generelt er mindre sygdomsfremkaldende end økologisk mad, så vil jeg nok lade dig blive i troen.
Det er i mine øjne så himmelråbende dumt, og vidner mere om en slags tvangsfantasier, som du beskylder mig for, at du selv må finde ud af det en dag.
Og cirka 90% af det danske landbrug tilfredsstiller jo dit ønske om forgiftet mad og forgiftet drikkevand med masser af cocktaileffekter, hvor vi nok endnu kun har set begyndelsen af virkningen på befolkningen. Så jeg kan ærligt talt ikke se, at du har noget at klage over. Velbekomme.
Men jeg kunne godt ønske, at du tænker lidt over, at når Danmark har verdensrekord i antal kræfttilfælde, så kan det i hvert fald umuligt skyldes økologisk landbrug. For det eksisterer nærmest ikke i Danmark endnu.
Vi opfinder i stedet nye kemikalier, som sendes på markedet, før de er ordentligt gennemprøvede i samspil med alt det andet gift, vi i forvejen har spredt og omgiver os med fra industrien.
Jeg synes seriøst ikke, at det kan fordre den store kædestrammereksamen at regne ud, at der spilles hasar med befolkningens sundhed, og det er dømt til at give endnu mere bagslag.


Vedrørende produktionens størrelse, så vil den givet gå ned, mens der omstilles til økologisk drift, så vi skal betale mere for fødevarer. Årtiers forsømt økologisk forskning skal indhentes, og det tager tid og koster penge. Sådan er det, når man er kommet bagefter og skal indhente det forsømte.
Hvordan produktionstallene ser ud efter kommende 30 års intensiv udvikling af økologisk og biodynamisk drift, det kan vi begge kun gisne om.
Men helt sikkert er det, at vi vil have billigere og renere drikkevand, og vi vil have renere vandløb, og vi vil have udviklet færre resistente bakterier, og der vil være færre cocktaileffekter til at forgifte befolkningen, end hvis vi bare fortsætter ad den kemiske vej.
.
15-07-2011 23:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ka' du ikke lige fører et bare nogenlunde bevis for at drikkevand i DK er kræftfremkaldende. At danske fødevare fra konventionel landbrug er kræftfremkaldende..
16-07-2011 09:15
Jakob
★★★★★
(9316)
.
delphi skrev:
Ka' du ikke lige fører et bare nogenlunde bevis for at drikkevand i DK er kræftfremkaldende. At danske fødevare fra konventionel landbrug er kræftfremkaldende..


Der er i denne tråd allerede fremført masser af dokumentation for, at forskellige sprøjtegifte siver ned i drikkevandet.
Der er i denne tråd også allerede fremført dokumentation for kræftfremkaldende cocktaileffekter.
Det burde i mine øjne være tilstrækkeligt bevis for logisk tænkende mennesker.

Det er vel heller ikke sådan, at hvis du ikke kan bevise, at du får kræft af, at jeg pisser og skider på din morgenmad, så ergo skal jeg have lov til det..?
Der er måske ellers nogen, der gerne vil betale mig for det, og det vil gavne økonomien, så du kan få billigere morgenmad.
Det lyder jo meget fornuftigt, så det kan du vel ikke have noget imod..?
Håber, du snart indser det absurde i denne diskussion.

Forureningen fra det kemiske landbrug handler heller ikke kun om kræft. Det omfatter også andre sygdomme og sundhedsproblemer som f.eks. allergi, ADHD og resistente bakterier.
Endelig kan jeg heller ikke se det rimelige i, at private borgere skal betale en stadigt højere pris for deres drikkevand, fordi landbrugets kortsigtede profitorienterede sprøjtning lukker brønde, så der skal bores nye, og drikkevandet skal transporteres i rør over længere og længere afstande.
Hvis det skulle være retfærdigt, så burde det i hvert fald i det mindste være sådan, at merprisen på vand skal betales af de kunder, som køber fødevarer fra det kemiske landbrug, som er skyld i merprisen.
For min skyld må der gerne fortsat være sprøjtemiddelforgiftede fødevarer på markedet. Vi kan nok godt finde arealer i Danmark, hvor forureningen er så massiv, at genopretning næppe er mulig, eller vi kan finde et sted i udlandet. Der kan de så dyrkes, og vi kan pålægge dem en afgift, så de bliver dyrere end økologiske fødevarer. Det er jo ikke fordi jeg er fanatisk imod, at der skal være noget for enhver smag. Velbekomme.
.
16-07-2011 23:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er i denne tråd allerede fremført masser af dokumentation for, at forskellige sprøjtegifte siver ned i drikkevandet.


Korrekt men overvejende kommer forureningen fra byernes og privates forbrug af sprøjtemidler. Og dokumentationen slår også fast at forureningen af drikkevandet er så absolut minimal.

Der er i denne tråd også allerede fremført dokumentation for kræftfremkaldende cocktaileffekter.


Cocktail effekt! Miljøhysteriet nyeste påfund.

Det burde i mine øjne være tilstrækkeligt bevis for logisk tænkende mennesker.


Denne logik hvad kendetegner denne som skal virke i øverste etage på disse mennesker.
16-07-2011 23:53
Jakob
★★★★★
(9316)
.

Lidt opfølgning på, hvordan drikkevandsbeskyttelsen udvikler sig i Danmark:


http://ing.dk/artikel/120593-trylle-trylle-saadan-fjernede-ministeren-roundup-problemet
Citat:
-------------------------------
Oppositionspartierne har haft forskellige krav til at begrænse brugen af Roundup, Danmarks mest solgte sprøjtegift, men er ikke kommet igennem med dem.

Mette Gjerskov henviser til en handlingsplan fra 2004, der skulle reducere forbruget af sprøjtegift. Nu ligger det 52 procent højere end målsætningen fra dengang, oplyser hun.

På den baggrund besluttede regeringen i 2009 at indføre en ny afgift på sprøjtegifte, men den er endnu ikke sendt i høring.

»Regeringen har haft ekstremt stor fiasko, når det drejer sig om at reducere brugen af sprøjtegift i det åbne land. Det får konsekvenser, fordi det dukker op i vores vand,«
-------------------------------

Og et eksempel igen til erindring om, at klima- og miljøproblemerne i det industialiserede "velfærdssamfund" handler om langt mere end landbrug:


http://ing.dk/artikel/117047-vaerre-end-frygtet-fly-indhyller-koebenhavns-lufthavn-i-tykt-partikeltaeppe
Citat:
-------------------------------
I november 2010 viste målinger fra DMU, at partikelforureningen med ultrafine partikler omkring Københavns Lufthavn var fire gange så høj som i centrum af København på den mest befærdede vej. Dengang var både fly og de dieseldrevne handlingkøretøjer under mistanke.

Nye, opfølgende undersøgelser med håndholdte måleinstrumenter konkluderer nu, at flyene lægger et så tykt, vedvarende tæppe af ultrafine partikler ind over lufthavnens område, at der skal sættes hårdt ind for at sikre personalets sundhed, fortæller driftsdirektør i lufthavnen Michael Løve.

»Resultaterne var helt ny viden for mig. Jeg troede, at den mængde ultrafine partikler, som den enkelte medarbejder oplever, ville være svingende i løbet af dagen, og at den gennemsnitlige påvirkning derfor ikke var så stor. Men gennemsnitskoncentrationen er desværre ret høj,« siger han.

Netop de ultrafine partikler vækker eksperternes bekymring for at forårsage kræft, blodpropper og astma, da partiklerne er så små, at de kan gå direkte i blodbanerne hos folk.
-------------------------------Gad vide, hvor mange af alle de Danskere, der i tiden er rejst på charterferie, der tænker over, at deres rejse ikke bare skader klimaet, men også de mennesker, som bor i nærheden, og de der arbejder for dem i lufthavnen. Det er nok ikke mange.
Den demokratisk valgte trafikminister er ikke indstillet på at indføre højere afgifter på flyrejser, fordi det kan gå ud over den økonomiske vækst.
Det ser derfor ud til, at det er acceptabelt for befolkningen ikke bare at være syg med økonomisk vækst, men også at blive syg af den.

I mine øjne er der altså nogle holdninger, som trænger umådelig meget til at blive ændret.
.
17-07-2011 00:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det aktive stof i Roundup glyphosat, det er i store mængder i vasketabs fra Änglamark.. Målinger i Canada fra rensningsanlæg som behandler spildevand fra storbyerne her kunne der i marker som afvandes til vandløb fra rensningsanlæg måles 4 gange så meget Glyphosat i forhold til alm marker som plante beskyttes og leder vand til andre vandløb.
17-07-2011 18:00
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://www.mim.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/20110124_drikkevand.htm
Citat:
--------------------------
Miljøminister Karen Ellemann udvider nu listen fra 23 til 32 stoffer, som vandværkerne skal teste drikkevandet for, inden det ledes ud til forbrugerne. Danskerne skal fortsat trygt kunne drikke vand fra hanen.

Vandværkerne skal til at analysere for flere pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter i boringskontrollen for at sikre rent drikkevand. Miljøminister Karen Ellemann udvider listen fra 23 til 32 stoffer, som drikkevandet fremover skal testes for. Glyphosat, der er Danmarks mest brugte ukrudtsmiddel, optræder som noget nyt på listen, ligesom AMPA, der er nedbryd-ningsproduktet af glyphosat. Fem af stofferne skal der kun analyseres for, hvis der dyrkes kartofler eller andre særlige afgrøder i vandindvindingsområdet.

- Vi har noget af verdens reneste drikkevand i Danmark, og danskerne skal fortsat trygt kun-ne drikke vand fra hanen. Derfor skærper jeg nu kontrollen og indfører krav om, at alle vand-værker tester for flere pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter. Fremover vil der blandt andet blive kontrolleret for glyphosat, der er gået hen og blevet det mest anvendte ukrudts-middel, siger miljøminister Karen Ellemann.
--------------------------Vi har noget af verdens reneste drikkevand i Danmark, siger ministeren...

Men hvorfor passer vi så ikke bedre på det..??

Er det den dybere mening med kemisk landbrug og EU, at alle europæiske lande skal ende med at blive lige forurenede..??

Det kemiske landbrug har gang på gang lovet, at der ikke sker nedsivning af deres sprøjtemidler, og igen og igen sker det alligevel. Kan det virkelig passe, at vi aldrig bliver klogere..?

Der testes nu for 32 stoffer, som beviseligt udgør et faremoment, men der er i virkeligheden spredt ca. 700 forskellige sprøjtemidler ud over de danske marker, og ingen har styr på alle cocktaileffekterne.

I følge miljøministeren skal danskerne fortsat trygt kunne drikke vand fra hanen...

Tænk lidt over det.... Værsgod og skyl i en cocktail, hvor det kun er testet, at under 5% af de ting, der er puttet i, er under grænseværdierne.
Nej, du er ikke mere sikker, fordi du køber vand på flasker. Flaskevand er normalt ikke testet for flere stoffer end almindeligt byvand. Det har til gengæld stået og lumret i en plastikflaske.
Og flere lukkede brønde giver længere transportvej, som heller ikke gør vandet bedre, men derimod langt dyrere.

Forlang økologisk landbrug i hele Danmark nu..!

Og det er ikke engang tilstrækkeligt. Det økologiske landbrug skal også gøres endnu bedre for at skåne klima og miljø.


Men pesticider er bandlyst i det økologiske landbrug, og det vil være et kæmpe fremskridt at komme af med dem:

http://ing.dk/artikel/102750-pesticider-lukker-100-vandboringer-hvert-aar
Citat:
-----------------------------
Pesticider lukker 100 vandboringer hvert år

De pesticid-rester, som i dag lukker vores vandboringer, stammer fra 1960'erne. Siden er forbruget eksploderet, så forskerne frygter endnu større problemer i fremtiden.
-----------------------------
.
17-07-2011 18:08
Jakob
★★★★★
(9316)
.

Jeg vil gerne anbefale nedenstående radioudsendelse med Mogens Lykketoft.

Når man kigger ind i en mørk fremtid, hvor det ser ud til, at mennesket har ødelagt næsten alt smukt for sig selv, så kan det være opløftende at spore det håb, som kan findes her i hans politiske visioner.

Man måtte ønske, at Mogens Lykketoft får nogle år igen som Finansminister, men det vil han desværre ikke.
Vi kan så i stedet nok kun håbe, at han alligevel får en post, hvor han får meget central og afgørende indflydelse på den økonomiske udvikling.
Måske må Helle Thorning indføre en ny titel, som f.eks. "Finansministerchef"..?
Han er en erfaren dreng med forstand på økonomi, og han har i meget høj grad forstået, hvad det drejer sig om, når verden skal udvikle sig i en mere bæredygtig retning.

Jeg tror måske også, at han hører til de ganske få politikere, som er så respekteret, at han vil kunne få danskerne til at sige ja tak til den bitre kop te, som skal sluges, for at få Danmark godt igennem de kommende års kæmpe udfordringer, hvor vi skal skille os af med misvæksten og indstille os på at finde lykke og velfærd med andre værdier end kun flere penge og øget forbrug.http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2011/07/08141349.htm
Citater:
-----------------------------------------
Bør vi skåne miljøet og forbruge mindre?
P1 Debat 17. juli 2011 kl. 12:15 på P1
--
Over alt i verden skændes politikere om, hvem der er bedst til at skabe vækst i økonomien. For vækst er blevet vor tids mantra. Det er væksten, der skal hjælpe os ud af finanskrisen og sikre velfærd og tilfredse borgere.

Men jagten på materiel vækst styrer os også direkte mod vores undergang. Vi driver rovdrift på jordens ressourcer og skaber klimakriser og fødevarekriser.

Det mener Danmarks tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. I et interview i Information tidligere på sommeren inviterede han til et opgør med vores traditionelle opfattelse af vækst som noget nærmest helligt. Det er nemlig helt nødvendigt, at vi finder andre mål for menneskelig velstand og lykke.
-----------------------------------------

Direkte link til udsendelsen:
http://podcast.dr.dk/P1/p1debat/2011/p1debat_1107171215.mp3
.
17-07-2011 21:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det amerikanske sundhedsvæsen er dobbelt så dyrt som det danske i følge Hr. Lykketoft.

Hvor mange gange dyrere mon de ydelser de danske borgere opnår fra det danske samfundssystem de er i forhold til de samme ydelser som de amerikanske borgere opnår overvejende på anden vis og hovedsaglig på privat basseret vilkår.

Eller

Hvor mange gange mere bekostelig om en dansk vindmølle er opstillet efter alverdens regulativer og støtteordninger i Danmark i forhold til en amerikansk!

Eller

Hvor mange tåbelige regulativer mon den danske velfærdsstat tynger sine borgere med kontra det amerikanske samfund...
Redigeret d. 17-07-2011 21:58
18-07-2011 17:59
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@delphi


Nu husker du vel nok, at Finansministeren de sidste 10 år kommer fra den fløj, som du stemmer på, og at i den periode har væksten i offentlige udgifter været langt højere end under Lykketoft.

Og alligevel var Lykketoft den Finansminister, som gav Svend Auken råderum til et magtfuldt Miljøministerium, som gjorde Danmark til de moderne vindmøllers fædreland med kæmpe eksport til følge. Siden er det desværre kun gået ned ad bakke både med vindmøller, miljø og landets økonomiske bæredygtighed.
Men det har i følge din regering ikke noget med dansk politik at gøre, de giver jo Kina og dit kære USA skylden for krisen.


Men lagde du i øvrigt mærke til i radioudsendelsen, hvor enig Connie Hedegaards rådgiver er med Mogens Lykketoft..?.
Redigeret d. 18-07-2011 18:01
Side 3 af 6<12345>>>

Deltag aktivt i debatten Industriens ressourceforbrug:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik