Husk mig
▼ Indhold

Intelligente EL-målereSide 2 af 4<1234>
06-09-2009 14:13
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Meget mere indviklet behøver det såmænd ikke at være at omstille Danmark til 100% bæredygtig VE.


Det behøver ikke at være indviklet, men det bliver det når det politiske system skal tage hensyn til diverse brancheorganisationer så som, Dansk Fjernvarme, danske vindmølleproducenter m.fl., hvis det så krydres med et par statsforetagener som DONG, A/S Sund & Bælt, energinet.dk m.fl., så bliver det indviklet.

Desuden skal der sikres tilstrækkelig politisk SIGNALVÆRD i tiltagene, indtægter til statskassen og sidst men ikke mindst at forslagstillerne har støtte fra midst 90 folketingsmedlemmer.
Redigeret d. 06-09-2009 14:14
29-10-2009 16:51
Jakob
★★★★★
(9343)
.Connie Hedegaard forhandler med elselskaberne om intelligente målere
http://ing.dk/artikel/103649-connie-hedegaard-forhandler-med-elselskaberne-om-intelligente-maalere
Citat fra siden:
--------------------
Energiforsyning Torben Normann Schulze vil en bekendtgørelse med de nye minimumskrav til elmålere først være klar omkring sommeren 2010.

»Den skal også notificeres i EU, og det kan også trække ud, så det er ikke sikkert, at den tidsplan holder,«, siger han.
--------------------


.
31-10-2009 12:36
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Ekspert: Dansk mangel på smarte elmålere er en skandale
http://ing.dk/artikel/103660-ekspert-dansk-mangel-paa-smarte-elmaalere-er-en-skandale
Citater fra siden:
----------------------------------
Det er skandaløst, at klimaminister Connie Hedegaard ikke vil tvinge intelligente elmålere ud i de danske hjem. Kun med smartere elmålere kan vi anspores til at bruge mere strøm, når den er billig, fordi vindmøllerne producerer på livet løs, og spare på den, når den er dyr.
--
»Den største skandale er, at der ikke er en plan for, hvornår alle skal have smarte elmålere. Igen og igen har man set på, om det kan betale sig at sænke grænsen for, hvornår man skal have en fjernaflæsningsmåler, og igen og igen er man kommet frem til, at det ikke kan betale sig at stille som krav. Men den konklusion er man jo nået frem til, fordi man har set bort fra nogle mere bløde fordele ved smarte målere. Man kan altid ødelægge en cost benefit-analyse ved at gøre den for konservativ,« siger han.
--
»Man har set bort fra, at det fleksible elforbrug kan spare udlandsforbindelser og transmissionsforbindelser. Det eneste, de danske myndigheder kunne anbefale, var, at der skulle kigges på det igen om nogle år, og efter min vurdering er det virkeligt for slapt,« lyder hans kritik.

Mikael Togeby mener, at afgifterne bør svinge sammen med elprisen, og han peger på, at et dynamisk forbrug også kan få direkte indflydelse på prisdannelsen og dermed konkurrencen.

»Fleksibelt elforbrug kan reducere prisen i de dyreste timer. Selv et lille fleksibelt forbrug på nogle få megawatt kan have stor betydning, når spotprisen pludselig er ti kroner i stedet for 30 øre. Der skal meget lidt til, før prisen ender på fem kroner, for den er meget følsom. Det viser, hvor vigtigt det er at have en god konkurrence. Et fleksibelt forbrug kan forbedre konkurrencen, og det har vi ikke taget med i Danmark, men det har man gjort i Norge,« siger Michael Togeby.
----------------------------------.
31-10-2009 16:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Nu er det jo ikke uden betydelige udgifter at etablere intelligente el-målere.

Og hvor får vi mest omlægning for pengene væk fra fossil energi!

Eller er disse massive udgifter til nye el-målere givet godt ud.

Faktuelt forbruges 10 Twh naturgas til opvarmningsformål i fjernvarmeværker (Samlet forbrug Ialt 47 Twh) hvoraf hvoraf de 6,5 omsættes via kraftvarme hvor spild forbruges til fjernvarme og hvor 3,5 Twh forbruges til ren fjernvarmeproduktion uden el-produktion.

Og det samme billede omkring kul hvor kullet i store anlæg sløses bort fordi det ikke er optimalt at producere strøm.

Omkring biobrændsler er billedet det samme. Store mængder biomasse omsættes til varme hvor denne bioenergi kunne producere strøm.

Var der ikke langt mere perspektiv i at omlægge varmeproduktionen så den forbruge møllestrømmen og så kraftværkerne helt kunne lægge stand by når møllerne forsyner med strøm.

Feks 500 Mw varmepumpeopstilling hvor energi akkumuleres i jorden fra drivhuse ved Fynsværket så Byen (Odense) kunne forsynes via varmepumper og værket 100 % kunne ligge standby når møllerne producere SE.Mon ikke der var mere perspektiv i at tilrettelægge kraftvarmesystemet så det udnytter fossile og biobrændsler når der faktuelt er brug for strøm, så disse brændsler udnyttes optimalt og så lade møllerne 100 % forsyne både med varme og el når de producere og så se stort på at el-forbruget i private boliger og ved virksomheder at det stiger.

Du har et rigtigt godt basis produktionssystem i Møller og varmepumper hvor varmepumper ved mindre byer bruger en mikroskopisk del af den fossile og biomasseenergi vi i dag bare sløser bort, når altså disse mindre varmepumpeopstillinger skal forbruge el-energi om natten når møllerne i længere tid ikke har forsynet varmepumperne!
31-10-2009 17:10
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Også med El-drevne varmepumper er det meget væsentligt, at der bliver er et økonomisk incitament til at slukke for dem i stille vejr..
Redigeret d. 31-10-2009 17:10
31-10-2009 18:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nu er det jo ikke uden betydelige udgifter at etablere intelligente el-målere.


SEAS-NVE har faktisk beregnet, at de tjener penge på at indføre "intelligente" el-målere, det er derfor mærkeligt at de ikke pt. er installeret. De fleste husstande i DK har et minimalt forbrug af el, når de står tomme pga. folk er på arbejde mv.

Hvorfor finder elforbrugerne sig så i at betale en gennemsnitspris over alle døgnets 24 timer i de ca. 365 dage, der går mellem hver måleraflæsning. Det burde være et forbrugerkrav, at der betales den reelle pris for elforbruget iht. prisdannelsen på spotmarkedet, og ikke en "leverpostejspris", og det burde være i både elselskabernes og forbrugernes interesse, at korrekte elforbrug blev afregnet hver kvartal så begge parter undgår efterbetaling eller tilbagebetaling.
Redigeret d. 31-10-2009 18:02
31-10-2009 19:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Også med El-drevne varmepumper er det meget væsentligt, at der bliver er et økonomisk incitament til at slukke for dem i stille vejr.

Du står i en situation hvor stort set alle mindre gasmotorforsynede værker omlægges til halm eller flis som kun producere varme og altså ikke el.

I Hobro forbruges 55.000 Mwh/år (fra affald) for at forsyne den nordlige bydel med 50.000 Mwh (efter tab i kedel). Den sydlige del af byen forbruger i dag naturgas til fyr i boligen hvis det antages at varmeforbruget er lige så stort her er det et samlet energiforbrug på 110.000 Mwh.

Danogips forbruger 100.000 Mwh/år til Gipspladefremstilling (fra naturgas).

Byen ønsker at omlægge den sydlige del af byen til fjernvarme til 60 miio og et flisfyr til 30 mio.

Danogips kunne forbruge flis men vil givet umiddelbart blive for bekosteligt at etablere. En anden mulighed er at omsætte store mængder biogas i produktionsanlægget.

Hvis det virkelig lykkes at gøre byen Co2-neutral ved enten halm, flis eller biogas så må det vel betegnes som en mindre katastrofe! Når altså så store Co2 Neutrale energimængder afbrændes som kunne producere el.

Hvis nu:
Det er muligt at lave varmepumper som kan genvinde 70 % af energien ved danogips via møllestrøm og så måske suppleret med biogas. På den måde at produktionen kan lukkes ned når og hvis den forventede møllestrøm ikke forekommer i den planlagte fulde produktionstid hvorefter biogas indsættes ind til nedlukning.

Hvis nu varmepumper som forsyner det nyværende fjernvarmenet og et nyt lavtemperatur system i den sydlige del af byen med energi ved en betydelig effektfaktor over året, hvor 80 % af den forbrugte energi kommer fra møller og resten fra centrale kraftværker.

Hvis nu det samlede energiforbrug falder fra 210.000 Mwh/år til 50.000 Mwh/år og betydelige mængder møllestrøm omsættes, så markedet ikke dumper.

Opstillinger som dette har langt bedre Co2 reduktion sammenholdt med intelligente el-målere. Men dermed ikke være sagt at vi ikke skal have sådanne målere!
Redigeret d. 31-10-2009 20:15
01-11-2009 12:41
Jakob
★★★★★
(9343)
.


delphi skrev:
Men dermed ikke være sagt at vi ikke skal have sådanne målere!


Tak, det glæder mig.


Men der er planer om en del funktioner til den intelligente EL-måler, og jeg kan ikke helt gennemskue, hvad de koster, eller hvor vigtige de er. Kan du.?

Den oplysning om strømmens beskaffenhed, som jeg primært ønsker til forbrugerne, kan i sig selv ikke være særlig dyr at etablere. Og hvis man vil acceptere kommunikation via internet, så er jeg såmænd ved at tro, at varieret pris må kunne indføres med de nuværende målere og noget ekstraudstyr.

Et lille webkamera, som tager billeder af måleren, og et talgenkendelsesprogram til at læse billedet, så computeren kan få de nødvendige lokale data om forbrugets status, hvergang strømmen ændrer pris.
Computeren kan så videresende besked via det lokale netværk til forskellige signallamper i huset, som fortæller, at nu er strømmen grøn og billig eller dyr og sort osv.


.
01-11-2009 13:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Et lille webkamera, som tager billeder af måleren, og et talgenkendelsesprogram til at læse billedet, så computeren kan få de nødvendige lokale data om forbrugets status, hvergang strømmen ændrer pris.
Computeren kan så videresende besked via det lokale netværk til forskellige signallamper i huset, som fortæller, at nu er strømmen grøn og billig eller dyr og sort osv.


Ja! Selvfølgelig kan det da det. Det vil koste ingen ting. En lille solcelle som forsyner elektronikken hvis måler sidder uden på hus, hvor der ikke er strøm tilgængelig.

Men man kunne jo bare lade energinet være energinet og så lave systemer for byer man omlægger til VE ved varmepumper biogas mm. Da økonomien er ekstraordinær god kunne man jo bare kompenser varmebrugeren på varmeprisen hvis han har tilrettelagt sit elforbrug efter de anvisninger systemet har givet, og herunder monteres simple systemer til at starte og stoppe køleskab, fryser og jo vigtigst varmepumper mm.

Jeg har lige meldt mig ind i SDE www.energiforbrugeren.dk jeg syntes du skulle overvej også at gøre det. Der er et godt og konstruktivt arbejde.

Jeg forsøgte for 3 år siden mange forslag over for energinet men alle blev forkastet.

Det er overvejende noget med at den sagsbehandler som skal stå bag eller tage stilling til en omlægning skal stå fader til en evt forandring som senere kan være skyld i en fejl som giver sammenbrud. Det giver i sagens natur tunge og uhensigtsmæssige systemer som langt fra er optimale.
Redigeret d. 01-11-2009 13:16
02-11-2009 06:22
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Så vidt jeg ved, er Energinet statsejet, så hvis det ikke fungerer efter hensigten, så mener jeg kun, at det kan være et politisk problem. Det samme med DONG.
Jeg ved godt, at det er højeste mode blandt politikere, at tørre ansvaret af i chefer længere nede i organisationen, men det bider altså ikke på mig.

I mine øjne mangler vi ganske enkelt en national energipolitik.
Energiministeren overtog et barberet ministerium, og hun har i otte år udelukkende koncentreret sig om det internationale, for "det nytter jo ikke, hvis vi ikke får de andre med".
Men sandheden er, at vi halter langt bagefter, og i kraft af den fraværende nationalpolitik, så får vi alle de små lappeløsninger og idealistiske ø'er, som kan være gode nok, men som ofte bliver alt for dyre og ineffektive, fordi der mangler national opbakning. Og endnu værre kan de blive en ny klods om benet, hvis der endelig kommer en energiminister med national ansvarsfølelse.


Du kan også se noget så fundamentalt som udbygningen af nettet, det er jo fortvivlende, som det bliver sjoflet. Energinet tror, at de har mange år til en udbygning til 50% vindkraft, hvor de nærmere burde have travlt som død og pokker med at udbygge til 200%
Når de om mere end ti år har voldgravet hele Danmark, så kan vi begynde forfra igen.Eksperter: Mere vindkraft kræver total ombygning af elnettet
http://ing.dk/artikel/99664-eksperter-mere-vindkraft-kraever-total-ombygning-af-elnettet
Citat fra siden:
------------------------
Regeringen kan godt begynde at finde den store tegnedreng frem, hvis den vil realisere sin plan om 50 procent vindkraft i 2025.

Den ambitiøse, politiske plan vil nemlig kræve en total ombygning af det danske elnet, advarer en række danske og udenlandske eksperter i en ny rapport.

»Det er en stor operation, der står foran os, men vi har mange år til at klare opgaven,« siger Jeanette Møller Jørgensen, forskningskoordionator i Energinet.dk, der har finansieret projektet gennem ForskEL-programmet.

Ifølge hende er rapporten tænkt som et overblik til politikerne, så de kan se, hvad det kræves, hvis de vil have 50 procent vindkraft.
------------------------


.
25-11-2009 13:07
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Ja, hvis ikke andre vil holde med dig, så vil jeg godt. De manglende ambitioner omkring udbygningen af det danske EL-net vidner om en regering med mange store ord uden seriøs handling.

I øjeblikket ser det ligefrem ud til, at de danske politikere kan lære af de Italienske.
Skal vi gætte på, at der kun går få år, før vi også bliver overhalet af Uganda..?
Intelligente elmålere er en kæmpesucces - i Italien
http://ing.dk/artikel/104345-intelligente-elmaalere-er-en-kaempesucces-i-italien
Citat:
-------------------
40 millioner italienske husstande fik på fem år installeret intelligente elmålere. Nu sparer det nationale elselskab 5,6 milliarder kroner årligt.
-------------------
.
25-11-2009 23:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Energinet.dk har et ganske udemærket nyhedsblad "Om energi".

Bladet kan læses her: http://www.energinet.dk/da/menu/Om+os/OmEnergi/OmEnergi.htm
29-11-2009 23:29
Jakob
★★★★★
(9343)
.@Boe Carslund-Sørensen


Tak, men synes du, at jeg er for skrap overfor politikerne..?

Jeg kan se, at Venstre gerne vil være ligeså langt fremme som Italien, og de vil straks tage kontakt til den nye Klimaminister, så snart hun har sat sig i stolen:
http://ing.dk/artikel/104399-venstre-vi-jagter-italiens-succes-med-intelligente-elmaalere

Men ved politikerne, hvad de laver, så vi får de funktioner, som vi skal bruge.
Det kan jeg godt være lidt bekymret for, når jeg ser den lille måler med det lille display.
Skal man f.eks. ud i garagen, hvergang man vil se EL-prisen, så er det jo usmart..
09-01-2010 08:50
Jakob
★★★★★
(9343)
.
http://ing.dk/artikel/93355-politikere-afviser-at-udbrede-intelligente-elmaalere
Citat:
----------------
»Vi vil ikke være med til at pålægge elforbrugerne ekstra udgifter ved disse målere, som ifølge Energistyrelsens nye beregninger i den nuværende situation kun kan flytte cirka ti procent af elforbruget og kun give en fortjeneste på 75 kroner,« siger Lars Christian Lilleholt fra Venstre.
Samme holdning har Mette Gjerskov fra Socialdemokraterne, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Per Ørum fra Det Konservative Folkeparti.
Ifølge Energistyrelsen koster måleren 1.500 kroner og styringsteknologi yderligere 2-3.000 kr i dagens priser.
----------------

Jeg synes måske også, at 4.500 kr lyder noget dyrt. Især hvis måleren kun viser pris, så man ikke kan se, om strømmen er VE.
Ellers må vi nok bare punge ud.


Men der er også en interessant graf for dem, som tror, at vi i dag har meget overskudsstrøm fra vindmøller.
Den viser, at vi endnu har alt for få vindmøller til, at gøre os forhåbninger om en masse billig vindmøllestrøm.
Kun meget sjældent overstiger produktionen EL-forbruget:

Der bliver nok mere at hente i 2025, hvor vindkraften er øget med 1.300 MW til 6.500 MW:

Men man skal være forsigtig med den slags prognoser.
Der kan ske meget mere på 15 år, hvis den politiske vilje ændrer sig.
Nu arbejdes der omsider også på at ændre afgifterne:
http://ing.dk/artikel/103943-nu-skal-stroemmen-vaere-billigere-naar-moellerne-snurrer
Citater fra siden:
---------------
Afgiften på el kan komme til at svinge, alt efter hvor meget vindmøllerne snurrer. Skatteministeriet vurderer muligheden for at indføre dynamiske elafgifter i en fremtid med flere møller.
---
Skatteministeriet er gået i gang med at vurdere, hvordan de danske elafgifter kan svinge i takt med prisen på strøm.
Ideen er, at det skal være billigere for danskerne at bruge strøm i perioder, hvor vindmøllerne producerer, og elprisen går i bund. Hvis det skal kunne mærkes på danskerne elregning, skal afgiften falde sammen med elprisen, fordi afgifterne udgør en meget stor del af regningen.
---------------


Det må øge det økonomiske incitament til at indføre intelligente EL-målere.
Men jeg er desværre ikke sikker på, at det kan kædes så tæt sammen med vindkraften.
Der kan nok sagtens være andre grunde end blæsevejr, som får EL-prisen til at gå i bund..
09-01-2010 11:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
»Vi vil ikke være med til at pålægge elforbrugerne ekstra udgifter ved disse målere, som ifølge Energistyrelsens nye beregninger i den nuværende situation kun kan flytte cirka ti procent af elforbruget og kun give en fortjeneste på 75 kroner,«


SEAS-NVE er pt. af egen drift ved at udskifte elmålerne i deres forsyningsområde, det sker fordi de har fået udarbejdet en beregning, der viser at udskiftningen er en økonomisk fordel for dem.
09-01-2010 12:48
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Det er tilsyneladende DONG, som er mest tung i bagen.
Havde de haft teknisk gode begrundelser, så kunne det måske forsvares.
Men det ser ud til, at det kun er et spørgsmål om penge, fordi de ikke arbejder så effektivt, og det giver ikke et godt indtryk.


http://ing.dk/artikel/93355-politikere-afviser-at-udbrede-intelligente-elmaalere
Citat:
------------------------
Dong spænder ben

Udmeldingerne kommer efter første omgang forhandlinger i energiforligskredsen om intelligent elforbrug og udbredelse af elmålere.

Den ekstra udgift kommer ind i billedet, fordi Dong Energys netselskab, der omfatter en million husstande, har gjort det klart, at hvis det skal installere intelligente målere, så skal det have lov at opkræve et ekstra beløb af sine netabonnenter. I modsætning hertil står andre netselskaber – med sammenlagt cirka en million husstande – der allerede har meldt ud, at de gratis vil installere de nye timeaflæsere, fordi netselskaberne opnår administrative fordele.
------------------------


Men jeg forstår ikke helt, at DONG på den måde kan spærre for udviklingen, eller hvorfor nogen kan blande sig i det, hvis de vil opkræve et gebyr for at skifte EL-måleren.
Kan man ikke bare lade dem opkræve en million, hvis de vil, og så kan de ellers bare begynde at vinke farvel til alle deres kunder..?

Ved du, om der findes en side, hvor vi kan se en oversigt over de EL-selskaber, som gerne i dag vil montere en intelligent EL-måler gratis..?.
09-01-2010 12:59
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men jeg forstår ikke helt, at DONG på den måde kan spærre for udviklingen, eller hvorfor nogen kan blande sig i det, hvis de vil opkræve et gebyr for at skifte EL-måleren.
Kan man ikke bare lade dem opkræve en million, hvis de vil, og så kan de ellers bare begynde at vinke farvel til alle deres kunder..?


Jo, men problemet er at det ikke koster DONG en krone, DONG kan reelt tjene penge på at udskifte elmålerne. Desværre har NESA, som nu er en del af DONG, udskiftet elmålere hos nogle kunder i perioden før sammelægningen, disse elmålere skal også skiftes.

Ved du, om der findes en side, hvor vi kan se en oversigt over de EL-selskaber, som gerne i dag vil montere en intelligent EL-måler gratis..?


Jeg kender ikke en sådan side.
Redigeret d. 09-01-2010 13:00
09-01-2010 16:24
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Elselskaberne har tjent tonsvis af penge, Dong tjener pt HELT enormt på deres elmåler monopol i Danmark.

Jeg vil gerne befries fra deres net, men det kan man desværre ikke.
09-01-2010 18:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Elselskaberne har tjent tonsvis af penge, Dong tjener pt HELT enormt på deres elmåler monopol i Danmark.

Jeg vil gerne befries fra deres net, men det kan man desværre ikke.


Af en eller anden tåbelig politisk grund har Energinet.dk kun overtaget det overordnede elnet. Jeg så helst, at Energinet.dk overtog hele elnettet til og med elmåleren.
09-01-2010 18:54
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jo, men problemet er at det ikke koster DONG en krone, DONG kan reelt tjene penge på at udskifte elmålerne. Desværre har NESA, som nu er en del af DONG, udskiftet elmålere hos nogle kunder i perioden før sammelægningen, disse elmålere skal også skiftes.


Kan det være fordi DONG arbejder på en bedre løsning..?

Det kan godt tyde lidt på, at de roder med noget af en slags:
http://ing.dk/artikel/101896-dong-planlaegger-at-tilbyde-intelligente-elmaalere-i-loebet-af-to-aar
Og hvorfor skal NESAs målere ellers udskiftes..?

Måske arbejder DONG på en løsning, så man ud over pris også nemt kan se, når der er VE i stikkontakten.
Det synes jeg nærmest er et altafgørende krav til en intelligent EL-måler, så det tror jeg, at jeg vil vælge at håbe på.
Gubisoul skrev:
Elselskaberne har tjent tonsvis af penge, Dong tjener pt HELT enormt på deres elmåler monopol i Danmark.

Jeg vil gerne befries fra deres net, men det kan man desværre ikke.Du kan godt skifte EL-selskab.
Men det er jo næsten en statsejet virksomhed, så du kan evt. glæde dig lidt over, at det kun er under halvdelen af aktiekursgevinsterne, der går i private aktionærers lommer.

Vi skal gerne have DONG til at fungere perfekt, om vi så skal prygle dem morgen middag og aften, før de lærer det.

Jeg ved ikke helt, hvad man skal gøre ved deres arrogance, for jeg synes, at den ses lidt for tydeligt.
De virker ligeglade med, at de er dyrere m.h.t. EL-målere.

Og her er et andet eksempel, hvor de slet ikke kan forstå, at de ikke skal være med til at bygge verdens største vindmøllepark, men de tager det helt roligt, fordi de er sikre på, at konkurrenterne, som fik ordren, de vil komme og spørge DONG om hjælp:
http://ing.dk/artikel/105399-verdens-stoerste-havmoellepark-bygges-uden-dong
http://ing.dk/artikel/105405-dong-om-britisk-begmand-vi-forstaar-det-faktisk-ikke

Skulle jeg gætte på en forklaring, så må den nok blive, at DONG det sidste år har haft så travlt med at sælge kulkraftværker til andre lande, at de internationalt nu er stemplet som en "sort" virksomhed, hvilket desværre heller ikke er helt forkert.
Derforuden har de nok været for dyre.
De må bare til at tage sig sammen..
10-01-2010 10:08
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Jakob skrev
Men ved politikerne, hvad de laver, så vi får de funktioner, som vi skal bruge.

Ja da! Kva deres videnskabligt tunge baggrund og dybe indsigt i teknologi er de helt sikkert i stand til at vælge tekniske løsninger på vegne af den uvidende pøbel. Det et jo derfor vi generelt omtaler central-styre som værende en overlegen tilgang.
(ironi er høst sandsynligt anvendt)
Spøg til side.

Hej Boe
Af en eller anden tåbelig politisk grund har Energinet.dk kun overtaget det overordnede elnet. Jeg så helst, at Energinet.dk overtog hele elnettet til og med elmåleren.

Enig nok med dig mht. elnettet men ikke helt mht. måleren. Måske du, eller andre, kan forklare mig hvorfor det er andre end forbrugeren der skal eje el-måleren og på den måde "bestemme" udviklingen?

To præmisser:
For det første, en el-måler er jo ikke bare en el-måler. En del af tråden har handlet om diverse former for "intellekt" indbygget i dem lige fra et simpelt ur der registrere tidsforbrug for el-forbrug til ønsker om gengivelse af andel VE i strømmen eller mulighed for SMS-styring, opkobling til nettet osv. osv. Det kan ikke være svært at opnå enighed om at der er forskellige former for mere eller mindre "intelligente" el-målere derude.
For det andet er en husstand ej heller en husstand. Der er store forskelle på om man bor i lille 2-værelses lejlighed kontra stort hus eller er enlig kontra flere personer i husstande og hvad man har af elektroniske apparater.

Lidt forsimplet er præmisserne; forskelle i behov/potentiale samt forskelle blandt de teknologiske muligheder.

For at illustrere. Bo sidende i lejlighed i KBH uden hverken opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, kummefryser og andet eksotisk legetøj eller el til varme/vand er det ret så begrænset hvad en form for "intelligent" måler vil betyde for min husstand. Underboerne vil nok blive irriterede hvis jeg begynder at støvsuge til "billig" strøm om natten og det er vist stort set den eneste el-relaterede aktivitet jeg kan flytte rundt på. Slet ikke i tvivl om det ikke ville kunne betale sig at installere en ny el-måler i min lille lejlighed.
Et modsat orienteret eksempel er villaen med 4 personer (dvs. større forbrug), kummefryser i bryggers, gulvarme, håndklædetørrer, klima-system, opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler osv.. Potentialet for tidsstyret strømforbrug er langt større og det er langt mere realistisk at det kan betale sig at skifte el-måler, økonomisk som forbrugsmæssigt (dvs. ansporing til ændrede vaner). Ikke overraskende er det også oftest i forbindelse med huse man finder installation af sol-celler/paneler til el eller varme produktion, mini-møller, varmepumper eller anden form for privat VE installation. Eksistensen af sådanne vil uden tvivl påvirke hvor intelligent styring af husets el-forbrug og produktion man er interesseret i.
Ligeledes i en evt. fremtid med el-biler er det huse der har lettest ved at lade el-bilen op fra privat-adressen hvorimod lejlighedområder bliver via former for ladestationer på gadeplan/p-kælder separat fra den private bolig og el-måler.


Er man enig i de to givne præmisser er det ikke underligt man ved at udregne en "gennemsnitlig" potentiel besparelse havner i noget halv-arbitrært rod der intet har med virkligheden at gøre. Ej heller er det underligt at el-selskaber med forholdsvist flere huse end lejligheder som kunder vil se større potentiale i udskiftning af el-målerne. Ej heller er det overraskende at de el-målere der engang vil blive udrullet ikke vil tilfredsstille alles krav og ønsker eller fuldt ud leve op til potentialet i de enkelte husstande. Tænk hvis man tillod folk selv at eje deres egen el-måler. Jeg kunne være ligeglad med udskiftning eftersom det nok er tvivlsomt hvor jeg kunne spare og om det kunne betale sig rent ressourcemæssigt at udskifte min måler. Men til gengæld kunne familien med masser af apparater og højere forbrug (større potentiale) og evt. egen energi-produktion investere i den helt store model hvis de lystede eller den mere skrabede der blot registrerede tidsforbrug. Alt efter behov.

Jeg forstår ganske simpelt ikke at det skal rage el-selskaberne og da slet ikke politikerne hvad el-måler der sidder hos den enkelte. Nogen forklaringer?


Tænk om man havde en mekanisme der søgte at opfylde forskellige segmenters behov og ønsker fremfor at ville udvælge en mellemløsning baseret på gennemsnitsbetragtninger...... sådan lidt ligesom et sted hvor folk kunne købe æbler hvis de bedre kan lide dem end bananer, og omvendt. Hvad kan man dog kalde såden et sted/mekanisme....

Det er vel kun godt det ikke er længden på senge eller størrelsen på sko og bukser vi beslutter på samme måde


Mvh
Mikkel
10-01-2010 12:35
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Enig nok med dig mht. elnettet men ikke helt mht. måleren. Måske du, eller andre, kan forklare mig hvorfor det er andre end forbrugeren der skal eje el-måleren og på den måde "bestemme" udviklingen?


Elmålere er omfattet af EUs direktiv om energimålere, og skal kontrolleres ca. hvert 10'ende år for at forbrugerne kan være sikre på en nøjagtig måling. Hvis der er fejl i mere end 10 % af et års prøvninger, skal samtlige elmålere skiftes. Jeg er ikke sikker på, at jeg som forbruger vil stå for denne del, jeg vil nok betale mit netselskab for en form for serviceaftale.

Måske var det en ide at opbygge elmålerne i moduler, så forbrugerne kunne tilkøbe/leje ekstra moduler alt efter behov.

Personligt kunne jeg godt tænke mig en fuldautomatisk regulering af mit elforbrug alt efter prisen, hvis jeg blot kunne spare 10 øre/kWh vil det give en årlig besparelse på ca. 1.600 kr.
10-01-2010 15:12
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Boe
Tak for svaret, der giver en form for afklaring. Dog må det være et spørgsmål om hvorfor fanden EU skal diktere noget så åndssvagt. Fair nok med forbruger sikkerhed - men her går den jo på tværs og hindrer forbrugernes mulighed for at købe sig til intelligent el-måler og evt. styring - uanset om politikere, elselskaber og teknologiske "eksperter" så vil anbefale det eller ej for samfundet generelt.

Kan heller ikke helt se hvad problemet er mht. service-aftaler. Vi kører da bilen til syn hvert andet år uden at det er en undskyldning for at staten skal eje bilparken. Kan ikke se problematikken i at elmålere kan købes privat og uafhængigt af el-selskabet sammen med en lovgivning om service-check hvert 5. eller 10. år. Fint nok med en mellemløsning også hvor det er boligselskaber der køber en pakke eller man kan "leje" (som nu) en måler af el-selskabet. Forskellige steder, forskellige folk, forskellige potentialer = forskellige løsninger.
Generaliserede centralt besluttede løsninger er vist ikke den rigtige vej at gå.

Mvh
Mikkel
10-01-2010 16:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kan heller ikke helt se hvad problemet er mht. service-aftaler. Vi kører da bilen til syn hvert andet år uden at det er en undskyldning for at staten skal eje bilparken. Kan ikke se problematikken i at elmålere kan købes privat og uafhængigt af el-selskabet sammen med en lovgivning om service-check hvert 5. eller 10. år. Fint nok med en mellemløsning også hvor det er boligselskaber der køber en pakke eller man kan "leje" (som nu) en måler af el-selskabet. Forskellige steder, forskellige folk, forskellige potentialer = forskellige løsninger.
Generaliserede centralt besluttede løsninger er vist ikke den rigtige vej at gå.


Mikkel

Der er netop for at kunne tilgodese forbrugernes forskellige ønsker, at jeg foreslår modulopbyggede elmålere - hvor primær modulet kan aflæse forbruget på det eksakte forbrugstidspunkt og både lagre og rapportere det til elhandelsselskabet.

Et andet problem er måske, at elmarkedet er opdelt i elhandelsselskaber, netselskaber mv., og det er elhandelsselskaberne, der har glæde af nye og bedre elmålere, mens det er netselskaberne, der skal bekoste udskiftningen.

Jeg har intet imod, at forbrugerne selv får lov til at købe en anden elmåler, men det hjælper ikke, hvis net- og elhandelsselskaberne ikke kan eller vil betale for udvikling af metoder til, at behandle de mange flere data.

Derfor mener jeg, at vejen frem er modulopbyggede elmålere, hvor forbrugerne kan tilkøbe / leje ekstra moduler + adgang til det der skal få systemet til at virke. Så kan hr. og fru DK selv bestemme, hvad de ønsker deres elmåler skal kunne.

Der er pt. en sag i Energitilsynet omkring prisfastsættelsen af elforbrug, når forbruget kun opgøres 1 gang pr. år, mens priserne skifter pr. kvartal. Spørgsmålet er, om en standardfordeling af forbruget er fair overfor forbrugerne, eller om elselskaberne skal foretage aflæsning af elmålerne ved hver prisskift.
10-01-2010 19:08
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Derfor mener jeg, at vejen frem er modulopbyggede elmålere, hvor forbrugerne kan tilkøbe / leje ekstra moduler + adgang til det der skal få systemet til at virke. Så kan hr. og fru DK selv bestemme, hvad de ønsker deres elmåler skal kunne.Det lyder besnærende, men hvilke moduler er det mere præcist, du tænker vil være så dyre, at det kan betale sig at administrere moduler frem for at sende det hele med i den masseproducerede udgave ..?

Er det ikke mere et spørgsmål om, at der skal være et udtag til en trådløs router, så EL-måleren kan snakke med en computer, hvortil softwaren kan udvikles på et mere frit marked..?.
10-01-2010 20:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Netop modulet der gør elmåleren i stnad til at "snakke" med en computer vil nok være et tilvalg, da ikke alle forbrugere har behov for et sådan modul.

Jeg vil f.eks. hellere have et modul, der kan "snakke" med min varmepumpe og fortælle den, om der er billig eller dyr el.

Der er intet til hindre for at modulerne kan masseproduceres - det skal bare være op til den enkelte forbruger, hvilke moduler han/hun ønsker at betale for.
10-01-2010 22:15
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg vil f.eks. hellere have et modul, der kan "snakke" med min varmepumpe og fortælle den, om der er billig eller dyr el.


Ja, det skal du da også have, synes jeg.


Hvis ikke vi har den mulighed, så er det svært at få øje på det intelligente.
Ligesom de miljøbevidste selvfølgelig også skal kunne se, om strømmen er grøn eller sort.
Med den rette afgiftspolitik kan det måske kombineres, så prisen fortæller, hvad det er for en vare..?

Men det behøver vel ikke at være et avanceret modul, som man skal leje og have serviceret af et EL-selskab.
Man kan f.eks. købe trådløse USB netkort for under 200 kr.

Der vil måske være nogle problemer med software og styringen af relæer til varmepumpe osv.
Men varmepumpens indretning og brugerflade bør nok heller ikke være EL-selskabets problem, så hvis vi bare kan sende alle data til en computer, så kan det frie marked nok hurtigt løse de resterende problemer i den retning.

Eller hvad..?


Er der andre specielle tilbygningsmoduler, som du ser et behov for..?.
10-01-2010 23:13
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men det behøver vel ikke at være et avanceret modul, som man skal leje og have serviceret af et EL-selskab.


Det elselskaberne skal have er det software, som kan føde modulet med informationer, eller vil du hente informationerne direkte hos Nord-pool, Energinet.dk m.fl.

Som skrevet tidligere i tråden, er det ikke alle, der har store elslugende apparater - de skal vel have muligheden for kun at have en elmåler, der kun kan aflæse elforbruget og kommunikere dette til elselskabet.

Min ide er faktisk, at vi selv efter behov kan sammensætte modulerne. Det vil også give mulighed for udvikling af moduler, som vi pt. ikke ved om vi har behov for.
10-01-2010 23:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Min ide er faktisk, at vi selv efter behov kan sammensætte modulerne. Det vil også give mulighed for udvikling af moduler, som vi pt. ikke ved om vi har behov for.


Det var et nyt "element" i debatten!

Hvad med den opbygning hvor et overordnet system overvåger forbruget i dit hjem! Herefter kan systemet udkoble forbrug via nogle meget simple systemer! Hverefter kan systemet se om det faktuelt er sket!

Altså små enheder som købes i ALDI/Bilka
11-01-2010 00:11
Jakob
★★★★★
(9343)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Det elselskaberne skal have er det software, som kan føde modulet med informationer, eller vil du hente informationerne direkte hos Nord-pool, Energinet.dk m.fl.


Jamen det er jo den del, der skal være i alle målere, for at de kan fortælle momentanprisen, og altså ikke noget, der kræver et modul ved siden af..?

Kan de ikke sende prisoplysningerne over lysnettet, eller hvordan gør de i andre lande..?


Denne fra Italien ser meget simpel ud, men jeg vil da tro, at displayet alligevel godt kan vise EL-prisen, og jeg ser hverken indgang til sim-kort eller internet.
Men derfor kan der selvfølgelig godt være det.


.
11-01-2010 11:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jamen det er jo den del, der skal være i alle målere, for at de kan fortælle momentanprisen, og altså ikke noget, der kræver et modul ved siden af..?


@Jakob

Hvis forbrugeren i forvejen har et minimalt elforbrug, og dette forbrug ikke kan flyttes, hvorfor skal forbrugeren så betale for den "service"?

Bosidende i lejlighed i KBH uden hverken opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, kummefryser og andet eksotisk legetøj eller el til varme/vand er det ret så begrænset hvad en form for "intelligent" måler vil betyde for min husstand. Underboerne vil nok blive irriterede hvis jeg begynder at støvsuge til "billig" strøm om natten og det er vist stort set den eneste el-relaterede aktivitet jeg kan flytte rundt på. Slet ikke i tvivl om det ikke ville kunne betale sig at installere en ny el-måler i min lille lejlighed.
11-01-2010 16:40
Jakob
★★★★★
(9343)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvis forbrugeren i forvejen har et minimalt elforbrug, og dette forbrug ikke kan flyttes, hvorfor skal forbrugeren så betale for den "service"?


Det skal de jo nok, hvis Folketinget vedtager, at alle skal have intelligente EL-målere.

Det kan de f.eks. fornuftigt gøre, fordi de vil have, at alle skal betale ekstra for kulstrøm.

Og når vi er så langt, at måleren kan føle for dette, så må det ikke kræve meget mere end et display for at vise prisen, og det synes jeg nok er for lidt til, at det kan betale sig at lave et separat modul, som man skal bøvle med at administrere.
Det skulle heller ikke forbavse mig, hvis det koster mere at forberede måleren til et moduldisplay end blot at montere det.
Der er større krav til stik og fatninger, når de skal være frit tilgængelige, end når de er bygget ind i en beskyttet boks.

Lyder det helt tosset..?


.
11-01-2010 16:54
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det skal de jo nok, hvis Folketinget vedtager, at alle skal have intelligente EL-målere.


@Jakob

Hvis jeg ikke tager helt fejl, mener folketinget, at intelligente elmålere er målere som kan aflæse og rapportere elforbruget pr. kvarter. De har således ikke meget til fælles med de elmålere, du og jeg taler om, men de kan forhåbenlig bruges som grundmodul til de mere forbrugsregulerende moduler.
11-01-2010 21:02
Jakob
★★★★★
(9343)
.@Boe Carslund-Sørensen


Vi er meget håbefulde.Det næste, jeg vil håbe på, er nok, at nogle kloge hoveder på Ingeniøren vil hjælpe os med at finde hoved og hale på fakta.

De må kunne forstå, hvad vi vil, og afklare, om det er, hvad der er udsigt til.

Her er en tysk model:Det begynder for alvor at haste med at finde den rigtige løsning.
Om et halvt år ser det ud til, at løbet er kørt:


http://ing.dk/artikel/105377-intelligente-elmaalere-indtager-tyskland
Citater:
------------------
Listen over lande, der er begyndt udrulningen af intelligente elmålere, tæller nu ud over Tyskland, blandt andre Italien, Storbritannien og Norge. I Danmark forventes nye minimumskrav til elmålere at ligge klar i sommeren 2010. Det kræver dog at Folketinget vedtager en større ændring af gas- og elforsyningsloven, der ventes gennemført inden for de næste to måneder.
------------------England har valgt samme målerløsning som Italien, dog med en lille interessant og vigtig krølle:
http://ing.dk/artikel/104564-hvert-britisk-hjem-skal-have-intelligente-el-og-gasmaalere
Citat:
------------------
Elmålerne skal desuden designes, så briterne let kan sende strøm fra egne solceller eller vindmøller tilbage til nettet og tjene penge på det.
------------------


Det tog jeg faktisk for givet, at de kunne, men jeg ser godt, at det nok kræver noget ekstra styring på en digital måler i forhold til på de gamle analoge målere, som bare kører baglæns.
Men det skal en dansk EL-måler selvfølgelig også kunne.
Om det er praktisk at have et specielt modul til det, ved jeg ikke.Se forresten også Max Kjeldgaards kommentar:
http://ing.dk/artikel/104564-hvert-britisk-hjem-skal-have-intelligente-el-og-gasmaalere
Citat:
-----------------
Der skal lige først laves en harmoniseret EU standard for el-målere. Pt markedsføres en masse "kreative" produkter uden garanti for performance. Dong har "brændt fingrene" på 30.000 Kinesiske målere, og i Umeå i Sverige skal man ud at sige "goddag" til 50.000 målere og rette fejl
-----------------


Det giver en vis forståelse for, at DONG er forsigtig.
Måske er de slet ikke kloge nok til at løse opgaven, og så ser det sort ud.

Det kan også være, at vi kan råbe og skrige ligeså meget, vi vil, det hjælper ikke, for det bliver EU's kontornussere, som bestemmer resultatet..?

.
Redigeret d. 11-01-2010 21:04
14-01-2010 21:17
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Har du set, at fremtidens frekvensregulering, måske slet ikke behøver at involvere en intelligent EL-måler..?

http://ing.dk/artikel/105538-bornholm-tester-chip-til-frekvensregulering-ingenioerer-soeges
Citat:
----------------
et studie fra 2008 udført af DTU og Ea Energianalyse peger på, at aktiv udkobling af forbrug er en nøgleteknologi, hvis der skal skabes et elsystem med meget vindkraft indkoblet.

Efter ét minut vil enhederne koble fryseren eller køleskabet ind igen. Ét minut lyder ikke af meget, men det er ofte nok til at stabilisere frekvensen.

Nu skal 200 elforbrugende apparater på Bornholm have sådan en frekvensstyret enhed installeret.
----------------Det må nok også være langt bedre for forbrugeren, for hvis EL-måleren skal styre det, så slukker den vel for hele huset, når frekvensen bliver for lav..?.
14-01-2010 22:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja! Det siger vist lige så meget om hvad branchen kan puste op til at være noget ekstraordinært hvor det bare er en alm teknologi som kan styres via et mobilmodem!Systemet har virket i USA i mange år.
14-01-2010 23:55
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


De skriver desværre ikke, hvad enheden koster. Men som jeg forstår det, så er bornholmerløsningen en god del smartere, fordi enheden selv føler på frekvensen, så det må virke hurtigere, og der kræves ikke et mobilabonnement eller betaling for sms.
.
14-01-2010 23:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Måske forbrugerne kan blive klogere på, hvad bla. Energinet.dk arbejder henimod ved at læse her:

http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/613BE01A-42C2-4172-A513-3AE85FF87FA0/0/Allepr%C3%A6sentationersamletPrisflexibeltelforbrug070606.pdf
18-01-2010 09:59
Jakob
★★★★★
(9343)
.@Boe Carslund-SørensenJeg fandt måske svaret på, hvorfor Danmarks energiplanlægning er så svær at få øje på.


Den valgte plan går ganske enkelt ud på at undlade planlægning.
Jeg ved ikke hvorfor jeg så kommer til at tænke på nogle forhistoriske russiske videnskabsmænd, som mente, at korn kunne lære sig selv at gro i Sibirien.
.
18-01-2010 16:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Den valgte plan går ganske enkelt ud på at undlade planlægning.


@Jakob

Hvordan kan det blive anderledes, når lovgivningen er delt i 3 særskildte love?
Side 2 af 4<1234>

Deltag aktivt i debatten Intelligente EL-målere:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik