Husk mig
▼ Indhold

Intet er for småt...Side 1 af 212>
Intet er for småt...24-06-2021 08:32
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Intet er for småt i kampen mod klimaet

Først var det CO2 - i alt 420ppm CO2 i atmosfæren - 420 milliontedele, og det var farligt.

Så blev det CH4 - i alt knap 2ppm metan i atmosfæren - knap 2 milliontedele, og det var meget farligere end CO2.

Nu er det N2O - i alt 0,33ppm lattergas
i atmosfæren - 0,33 milliontedele, men det er meget farligere end CH4 og meget meget farligere end CO2.

De modelkørsler der ligger til grund for den postulerede farlighed udnytter et statistisk trick, som gør amøben til en blåhval.

Global Warming Potential GWP tager udgangspunkt i en fikseret tilførsel (typisk 1 kilo) af klimagas. Teoretisk vil en tilførsel af 1 kilo lattergas derfor skabe en større fraktion af en fordobling end en tilførsel af 1 kilo metan vil, fordi tilførslen foregår med udgangspunkt i en meget mindre (ubetydelig) oprindelig mængde.

Antal fordoblinger er interessant, fordi enhver fordobling udløser en temperaturstigning = den aktuelle klimafølsomhed for den pågældende gas.

Hvis vi tilfører 1 ppm CO2, vil det udløse ln(421/420)/ln(2) = 0,0034 fordoblinger og give en temperaturstigning på 0,0034 * CO2s klimafølsomhed °C.

Hvis vi tilfører 1 ppm metan, vil det udløse ln(3/2)/ln(2) = 0,585 fordoblinger og give en temperaturstigning på 0,585 * metans klimafølsemhed °C, men det ville så kræve at vi forøgede atmosfærens indhold af metan med 50% !

Hvis vi tilfører 1 ppm lattergas, vil det udløse ln(1,33/0,33)/ln(2) = 2,01 fordoblinger og give en temperaturstigning på 2,01 * lattergas' klimafølsemhed °C, men det ville så kræve at vi forøgede atmosfærens indhold af lattergas med 300% !

Det statistiske kneb består i at man i beregningen af GWP ser helt bort fra den reelt ubetydelige potentielle tilvækst for de sjældent forekommende sporgasser.

At klimafølsomheden på molekyleniveau for såvel metan som lattergas er langt mindre end for CO2 gør ikke argumenterne mere troværdige. De to gassers spektrum for resonans med varmestrålingen ligner hinanden og begrænser sig til to smalle frekvensbånd, hvor vanddamp i forvejen resonerer effektivt. Uden for disse to frekvensbånd er metan og lattergas fuldstændigt gennemsigtige for varmestråling.

For at der ikke skal være nogen som helst tvivl om farligheden af sporstofferne i atmosfæren, integrerer man i GWP effekten over 10, 50, 100 år med en estimeret levetid i atmosfæren som parameter. En levetid man skønner efter bedste evne og/eller vilje.

Gode klimanyheder

Man troede i lang tid, at Jordens klimasystem havde en anseelig forsinkelseseffekt hovedsageligt fordi CO2 forbliver i atmosfæren og holder på varmen i mange årtier efter udledningen.

"Selv hvis vi helt holdt op med at udlede CO2, ville de globale temperaturer fortsat stige, og hedebølger, tørke, storme og andre effekter ville fortsætte med at intensivere i omkring 25 til 30 år" sagde Sir David King, tidligere videnskabelige rådgiver til den britiske regering, i 2006.

Michael Mann fortæller, at det seneste årtis forskning har underkendt denne fortolkning.

Dramatisk ændring i vores forståelse af klimasystemet

Ved hjælp af nye mere detaljerede computermodeller udstyret med en interaktiv CO2-cyklus, forstår vi nu, at hvis vi øjeblikkeligt stopper med at udlede CO2 begynder oceanerne at optage CO2 hurtigere, ifølge Michael Mann.

Oceanernes CO2-lagring opvejer for det meste opvarmningseffekten af den mængde CO2, der stadig er tilbage i atmosfæren.
Så den faktiske forsinkelse mellem, at vi stopper med at udlede CO2, og at vi bremser temperaturstigningen, er ikke 25 til 30 år, forklarer han, men snarere 3 til 5 år.

Det leverer en dramatisk ændring i vores forståelse af klimasystemet, som giver menneskeheden større handlefrihed, siger Mann.

I stedet for at blive fastlåst i flere årtier med ubønhørligt stigende temperaturer kan menneskeheden nærmest øjeblikkeligt skrue ned for varmen ved omgående at skære ned på udledningen
24-06-2021 08:44
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Men det er ikke gas.
Den virkelige årsag er jo overbefolkning og overforbrug.


.


24-06-2021 19:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra https://videnskab.dk/kultur-samfund/topforsker-spillet-er-forbi-for-klimaet-hvis-vi-faar-endnu-en-periode-med-trump-som Et minefelt af tipping points.

Over 100 års vandstandsmålinger viser en tydelig præcis årligt stigning på 1,5 - 1,6 mm/årI forlængelse af Humlums papir se https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/05/State-of-the-Climate-2020.pdf så er verdenshavene i 1,9 km varmet 0,04 grad de sidste 15 år som svarer til 120 Pj energi opbygget over 15 år, altså en udvikling som viser en ensartet årlig opbygning af energi seHvad er problemet?? Hvor mon alle disse tippings point, de er??
Redigeret d. 24-06-2021 20:05
26-06-2021 10:25
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
...
Redigeret d. 26-06-2021 10:26
26-06-2021 10:25
Robert Wagner
★★★★★
(3682)

Over 100 års vandstandsmålinger viser en tydelig præcis årligt stigning på 1,5 - 1,6 mm/år

Gør det?

Dine Markeringer går fra ca. 1923 tii.2004 og fra ca. 6940mm til 7100mm. Det giver sådan cirkus 160mm på 81år eller rundt regnet 2mm/år.
Ikke helt de 1,5-1,6mm som der bliver påstået...

Og så har du ikke engang taget de sidste 10 år med af grafikken.

Både dig og Ole Humlum er utroværdig.
Redigeret d. 26-06-2021 10:27
02-07-2021 12:53
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
I forlængelse af mit indledende indlæg om småtteriernes uvidenskabelige boble i kampen mod landbruget:

Hvis vi antager at CO2, CH4 og N2O havde samme klimafølsomhed, og at de tre sporgasser udgør hhv. 420, 2 og 0.33 ppm i atmosfæren, skal mængden af metan i atmosfæren forøges med 20900% for at få samme klimaeffekt som CO2 og mængden af lattergas skal forøges med 127173% for at få samme klimaeffekt som CO2, og fordi følsomheden for CH4 og N2O på molekylebasis er langt mindre end for CO2, bliver resultaterne ikke mindre grelle. Effekten af CH4 og N2O udledningerne fra dansk landbrug ligger langt under usikkerhederne i klimamodellerne og deres indlejrede antagelser og er dermed langt under den videnskabelige spærregrænse. Matter matters
03-07-2021 18:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der kan være op til 40000 PPM vanddamp i atmosfæren. Båndbredden vedr. det infrarøde spektre som dækkes af vanddamp og metan er fuldstændig fældes seHvad gør det så med 2 eller måske 3 PPM Metan. Det er da fuldstændig gak i låget, at det skulle ha' nogen betydning overhovedet.
05-07-2021 11:35
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Hvis vi antager at CO2, CH4 og N2O havde samme klimafølsomhed,


Tja, hvis og hvis ...
Det har de bare ikke...

Klimafølsomhed eller Global Warming Potential

GWP for CO2: 1
GWP for CH4: ca. 30
GWP for N20: ca. 250-300
05-07-2021 11:44
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
delphi skrev:
Der kan være op til 40000 PPM vanddamp i atmosfæren. Båndbredden vedr. det infrarøde spektre som dækkes af vanddamp og metan er fuldstændig fældes seHvad gør det så med 2 eller måske 3 PPM Metan. Det er da fuldstændig gak i låget, at det skulle ha' nogen betydning overhovedet.


Ja, fuldstændig gak i låget, når man ikke kan forstå at et 5 atoms molekyle (CH4) kan optage mere energi end et tre atoms molekyle (CO2)
06-07-2021 10:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
De fysiske egenskaber ved de forskellige drivhusgassernes evne til at stoppe infrarød stråling ses herOg Co2 har en fuldstøndig blokering i de 2 indsatsområder og vil optage alt energi i den stråle som rammer molekylet. Hvorimod Metan vil kun optage ca. 50 % af energien.

Yderligere så betyder Energy of oscillation at co2'en optager væsentlig mere energi i området hvor frekvensen er højere end metan', når co2'en kan stoppe stråler med mere energi.

Men igen hele metanets båndbrede er dækket af vanddamps, så mere metan har ingen effekt på hovedparten af jorden hvor der er vanddamp.
Redigeret d. 06-07-2021 10:41
06-07-2021 12:10
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Og Co2 har en fuldstøndig blokering i de 2 indsatsområder og vil optage alt energi i den stråle som rammer molekylet. Hvorimod Metan vil kun optage ca. 50 % af energien.

???
Så et IR photon af den rette frekvens rammer methan molekylet, og methan molekylet optager halvdelen af dens energi.
Fortsætter IR photonen så med halv lyshastighed eller bliver IR photonet splittet i to, så et halvt photon bliver optaget af methan og den anden halvdel fortsætter?
Eller hvordan mener du det fungerer?

Men igen hele metanets båndbrede er dækket af vanddamps, så mere metan har ingen effekt på hovedparten af jorden hvor der er vanddamp.


Så fordi der allerede er vanddamp i luften, så er der aldrig nogensinde et methan molekyle der bliver ramt af IR stråling?

Er det fordi gasserne ligger i en bestemt rækkefølge i luften og vanddamp ligger før methan?

Hvilket gas kommer først. Er det H2O, O2, N2 eller CO2 der kommer først?
06-07-2021 14:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Grafen skal læses sådan at frekvenser omkring 4,5*10^13 her vil halvdelen af det infrarøde lys passerer uhindret hvis der er et metanmolekyle på strålens vej, og den anden halvdel vil blive blokkeret, og blive reflekteret.

Hvis der er 40.000 vandmolekyler for hver gang der er 2 metanmolekyler, så er det fuldstændig lige meget om koncentrationen af metanmolekyler hæves til 3.
Redigeret d. 06-07-2021 14:32
06-07-2021 14:38
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Hvis der er 40.000 vandmolekyler for hver gang der er 2 metanmolekyler, så er det fuldstændig lige meget om koncentrationen af metanmolekyler hæves til 3.


Og det er ligegyldig fordi?
06-07-2021 15:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fordi det vil være 1/40003 del sværere for IR strålen at passere atmosfæren med det ekstra metanmolekyle.
06-07-2021 16:45
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Koen skaber ikke CH4 ud af lommeuld. Den indtager planteføde, som optager CO2 fra atmosfæren på forhånd, og under den anaerobe fordøjelse rekombineres nogle C med fire hydrogenatomer, som udbøvses til atmosfæren. I virkeligheden reducerer koen drivhuseffekten ved at konvertere CO2 til CH4 molekyle for molekyle.

CH4 er gennemsigtig for al varmestråling udenfor det stærkt begrænsede spektrum for optag i forhold til CO2s mindre gennemsigtighed de første ti år i atmosfæren.

Der kommer ikke et kulstofatom ud af hverken for eller agter på en ko, som ikke på forhånd er optaget direkte ud af atmosfæren, og det faktum at en del af optaget ledes tilbage i midlertidig form af CH4, er bare med til at gøre atmosfæren mere gennemsigtig for varmestrålingen.

CH4 er en fis i en lygte uden horn.
06-07-2021 19:48
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
delphi skrev:
Fordi det vil være 1/40003 del sværere for IR strålen at passere atmosfæren med det ekstra metanmolekyle.

Hvis en 1/40000 del ikke spiller nogen rolle, så stik mig lige 1/40000 del af Danmarks BNP.


Nå nej, vi taler jo om global udstråling, så det bliver 1/40000 del af den samlede globale produktion, tak.

Så nej, bare fordi det "kun" er 1/40000 del, så er det aldeles ikke ligemeget.
06-07-2021 20:28
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Peder Kruse skrev:
Koen skaber ikke CH4 ud af lommeuld. Den indtager planteføde, som optager CO2 fra atmosfæren på forhånd, og under den anaerobe fordøjelse rekombineres nogle C med fire hydrogenatomer, som udbøvses til atmosfæren. I virkeligheden reducerer koen drivhuseffekten ved at konvertere CO2 til CH4 molekyle for molekyle.

CH4 er gennemsigtig for al varmestråling udenfor det stærkt begrænsede spektrum for optag i forhold til CO2s mindre gennemsigtighed de første ti år i atmosfæren.

Der kommer ikke et kulstofatom ud af hverken for eller agter på en ko, som ikke på forhånd er optaget direkte ud af atmosfæren, og det faktum at en del af optaget ledes tilbage i midlertidig form af CH4, er bare med til at gøre atmosfæren mere gennemsigtig for varmestrålingen.

CH4 er en fis i en lygte uden horn.


Du mangler åbenbart en lygte til at finde andre kilder af CH4.

Udslip fra olie, gas og kul produktion.
Udslip fra landfills.
Udslip fra ufuldstændig forbrænding i motorer.
et cetera.

Og så står mange køer der, hvor der før var skov...
06-07-2021 20:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Atmosfærens energibalanceDrivhuseffekten afføder denne Back Radiation og jo flere drivhusgasser jo mere Back Radiation.
Når der i dag er 333 w/m2 hvis så mængden af drivhusgasser øges fra 40002 til 40003 PPM og der antages ligefrem proportionalitet, så øges Back Radiation til 333,008 w.
Redigeret d. 06-07-2021 20:42
06-07-2021 21:48
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Termitterne Robert glem ikke termitterne. Det næste bliver ungdommens umådeholdende forbrug af lattergas. Intet er for småt...
06-07-2021 21:59
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Da man, faktisk ret tidligt erfarede at den ekstra fossile CO2s samlede drivhuseffekt ikke kunne validere teorien bag den menneskeskabte globale opvarmning alene, begyndte man at se sig omkring efter andre menneskeforårsagede forskelle i atmosfæren.

Kvægdrift ! Køer udledte mængder af CO2 oven i vores fossile udledninger på grund af menneskehedens eksorbitante bøfforbrug, men da de så fik spørgsmålet "hvor kommer al den CO2 fra ?", måtte de tilbage til tegnebordet.

Metan ! Køerne udledte også tonsvis af metan. Problemet var bare at atmosfærens samlede indhold af metan udgjorde mindre end to milliontedele i forhold til CO2s godt firehundrede milliontedele, men det er her klimavidenskaben viser sit værd efter lang uddannelse. Hvis vi tager udgangspunkt i en konstant tilført mængde og sammenligner klimaeffekten mellem diverse sporgasser og tager udgangspunkt i CO2, kan vi udnytte den logaritmiske egenskab ved gassers aftagende effekt under stigende koncentration og få rigtig store tal for ubetydelige mængder af sporgasser. At det samtidig illustrerer CO2s manglende potens i kraft af sin langt større mængde, langt tættere på virkningsmætning var der jo ingen grund til at fremhæve.

Tallene var stadig lidt små, men det var her et geni fik ideen til at integrere effekten over tid og få magt over resultatet i parameteren for den valgte periode. 10, 50 eller 100 år. Take a pick. Ingen kender levetiden i atmosfæren for de forskellige sporgasser og det giver lidt kærkommen bias elastik i resultaterne. Enter GWP.
06-07-2021 22:22
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Er def nogen der ved hvorfor metan koncentrationen i atmosfæren var faldende lige efter årtusindskiftet ? Var det Bin Laden der stod bag ?
07-07-2021 08:14
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Peder Kruse skrev:
Ingen kender levetiden i atmosfæren for de forskellige sporgasser og det giver lidt kærkommen bias elastik i resultaterne. Enter GWP.


Den gennemsnitlige levetid for metan i atmosfæren er ca. 10 år.
Levetiden for lattergas er ca. 110år.

Største kilde for lattergas er landbrug, industri og forbrændingsmotorer.

Skal du låne min lygte igen, for at finde rundt, eller har du sniffet for meget lattergas?
07-07-2021 08:36
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Skal du låne min lygte igen, for at finde rundt


Tænd den hellere selv Robert og læs hvad jeg skriver

CH4 er gennemsigtig for al varmestråling udenfor det stærkt begrænsede spektrum for optag i forhold til CO2s mindre gennemsigtighed de første ti år i atmosfæren


Jeg er faktisk mere interesseret i levetiden for CO2

Man troede i lang tid, at Jordens klimasystem havde en anseelig forsinkelseseffekt hovedsageligt fordi CO2 forbliver i atmosfæren og holder på varmen i mange årtier efter udledningen.

"Selv hvis vi helt holdt op med at udlede CO2, ville de globale temperaturer fortsat stige, og hedebølger, tørke, storme og andre effekter ville fortsætte med at intensivere i omkring 25 til 30 år" sagde Sir David King, tidligere videnskabelige rådgiver til den britiske regering, i 2006.

Michael Mann fortæller, at det seneste årtis forskning har underkendt denne fortolkning.

Dramatisk ændring i vores forståelse af klimasystemet

Ved hjælp af nye mere detaljerede computermodeller udstyret med en interaktiv CO2-cyklus, forstår vi nu, at hvis vi øjeblikkeligt stopper med at udlede CO2 begynder oceanerne at optage CO2 hurtigere, ifølge Michael Mann.

Oceanernes CO2-lagring opvejer for det meste opvarmningseffekten af den mængde CO2, der stadig er tilbage i atmosfæren.
Så den faktiske forsinkelse mellem, at vi stopper med at udlede CO2, og at vi bremser temperaturstigningen, er ikke 25 til 30 år, forklarer han, men snarere 3 til 5 år.

Det leverer en dramatisk ændring i vores forståelse af klimasystemet, som giver menneskeheden større handlefrihed, siger Mann.

I stedet for at blive fastlåst i flere årtier med ubønhørligt stigende temperaturer kan menneskeheden nærmest øjeblikkeligt skrue ned for varmen ved omgående at skære ned på udledningen


...og en gang til for Prins Robert

Ingen kender levetiden i atmosfæren for de forskellige sporgasser og det giver lidt kærkommen bias elastik i resultaterne

Redigeret d. 07-07-2021 08:49
07-07-2021 10:56
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Peder Kruse skrev:
Skal du låne min lygte igen, for at finde rundt


...og en gang til for Prins Robert

Ingen kender levetiden i atmosfæren for de forskellige sporgasser og det giver lidt kærkommen bias elastik i resultaterne


Og en gang til for prinsesse Peder.

Levetid for methan ca. 10 år
Levetid for lattergas ca. 110år
Levetid for CO2 ca. 5år
(Nej, CO2 henfalder ikke, men det bliver optaget i havet eller anden sink)

Hvis vi stoppede med at udlede CO2 så ville CO2 niveau begynde at falde med det samme ,pga. af oceanernes optag af CO2.

Men global opvarmning vil fortsætte i årtier, da niveauet for CO2 i atmosfæren stadig vil være højt i rigtig mange år.
07-07-2021 18:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ingen kender levetiden i atmosfæren for de forskellige sporgasser og det giver lidt kærkommen bias elastik i resultaterne


Der er op til 40400 molekyler af vand og co2 i atmosfæren hver gang der er 2 metanmolekyler. Metanmolekyler som næsten ikke kan stoppe IR eller stopper kun i en meget smal båndbredde, modsat vand som virkelig kan stoppe IR.. Og den helt store bekymring går nu på, om der skulle ende med at være 3 metanmolekyler hver gang der er 40400 vand og co2 molekyler..
Redigeret d. 07-07-2021 19:17
08-07-2021 00:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra https://www.factcheck.org/2018/09/how-potent-is-methane/Når Metan har en levetid på 12 år hvordan kan det så have en 84 gange større drivhuseffekt end co2 efter 20 år.
Redigeret d. 08-07-2021 00:10
08-07-2021 07:25
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
"Når Metan har en levetid på 12 år hvordan kan det så have en 84 gange større drivhuseffekt end co2 efter 20 år"

Fordi der kun er 2ppm metan i forhold til 420ppm CO2 i atmosfæren, og fordi forholdstallet GWP beregnes på 1kg gas, vil 1kg metan udgøre en langt større fraktion af en fordobling end 1kg CO2 vil. Jo mindre gas der er i forvejen, jo større GWP. Hvis der slet ingen metan var i forvejen, ville GWP for metan være uendelig.

Man ignorerer det faktum at den årlige tilvækst af metan i forhold til den årlige tilvækst af CO2 er mikroskopisk ved at foretage beregningen på ens mængder og forvandler på den måde et handicap til en fordel. Den årlige vækst i CO2 er i størrelsesorden med metans totale koncentration i atmosfæren. Metans tilvækst omkring 2000 var endda kortvarig negativ. Man skelner ikke mellem udledt mængde og atmosfærisk tilvækst. Man glemmer belejligt at kulstofkredsløbet netop er et kredsløb. Det er statistik når det er allermest snedig.

De 20år integreres med 12år som metan, og 8år som CO2.
Redigeret d. 08-07-2021 07:52
08-07-2021 10:09
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Selvfølgeligt tager man den samme mængde, når man vil sammenligne effekten.
Eller bruger du forskellig volumen, når du sammenligner massefylde?

Ifølge Peder er plastiksprængstof harmløst, fordi 1g plastiksprængstof giver en mindre eksplosion end 1 kg krudt.


Og igen, hvis 1/40200 del ikke betyder noget, så stik mig en 1/40200 del af GDP'en...
08-07-2021 10:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peder Kruse skrev:
"Når Metan har en levetid på 12 år hvordan kan det så have en 84 gange større drivhuseffekt end co2 efter 20 år"

Fordi der kun er 2ppm metan i forhold til 420ppm CO2 i atmosfæren, og fordi forholdstallet GWP beregnes på 1kg gas, vil 1kg metan udgøre en langt større fraktion af en fordobling end 1kg CO2 vil. Jo mindre gas der er i forvejen, jo større GWP. Hvis der slet ingen metan var i forvejen, ville GWP for metan være uendelig.

Man ignorerer det faktum at den årlige tilvækst af metan i forhold til den årlige tilvækst af CO2 er mikroskopisk ved at foretage beregningen på ens mængder og forvandler på den måde et handicap til en fordel. Den årlige vækst i CO2 er i størrelsesorden med metans totale koncentration i atmosfæren. Metans tilvækst omkring 2000 var endda kortvarig negativ. Man skelner ikke mellem udledt mængde og atmosfærisk tilvækst. Man glemmer belejligt at kulstofkredsløbet netop er et kredsløb. Det er statistik når det er allermest snedig.

De 20år integreres med 12år som metan, og 8år som CO2.


Det du mener, er at den samlede mængde metan i dag har en samlet drivhuseffekt som er minimal i forhold til CO2. Nu øges metanmængden i atmosfæren med 50 % fra 2 til 3 PPM og den samlede drivhuseffekt fra metanet er nu 50 % højere og derfor er Metan særdeles potent. Men det har bare ingen eller næsten ingen effekt på den samlede drivhuseffekt for hele atmosfæren.
08-07-2021 12:13
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Ja netop. Den samme tilvækst på CO2 ville bringe koncentrationen fra 420ppm op på 421ppm. Jo mindre oprindelig mængde, jo større procentuel tilvækst på den ubetydelige prut. Den nødvendige tilvækst for at bringe metan op på niveau med CO2 vil dog stadig være 20900%.
08-07-2021 13:08
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
delphi skrev:
Ingen kender levetiden i atmosfæren for de forskellige sporgasser og det giver lidt kærkommen bias elastik i resultaterne


Der er op til 40400 molekyler af vand og co2 i atmosfæren hver gang der er 2 metanmolekyler. Metanmolekyler som næsten ikke kan stoppe IR eller stopper kun i en meget smal båndbredde, modsat vand som virkelig kan stoppe IR.. Og den helt store bekymring går nu på, om der skulle ende med at være 3 metanmolekyler hver gang der er 40400 vand og co2 molekyler..


Vand absorberer ikke den bølgelængde, som metan absorberer.
Metan er bedre til at holde på energien den optager, end CO2, fordi metanmolekylet har 4 kemiske forbindelser der kan optage energi, i modsætning til CO2's to forbindelser.

Siden i ikke har taget det med i jeres betragtning, er jeres beregninger grundlæggende forkert.
08-07-2021 13:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peder Kruse skrev:
Ja netop. Den samme tilvækst på CO2 ville bringe koncentrationen fra 420ppm op på 421ppm. Jo mindre oprindelig mængde, jo større procentuel tilvækst på den ubetydelige prut. Den nødvendige tilvækst for at bringe metan op på niveau med CO2 vil dog stadig være 20900%.


EN total useriøs klimavidenskab!

Herunder hvis man slipper et metanmolekyle ud i atmosfæren så er det omsat til co2 og vand efter 12 år og er borte. Hvordan kan det så efter 20 år ha' en drivhuseffekt som er 84 gange co2 når molekylet er borte. Og efter 100 år 28 gange co2.
08-07-2021 13:50
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
delphi skrev:
Peder Kruse skrev:
Ja netop. Den samme tilvækst på CO2 ville bringe koncentrationen fra 420ppm op på 421ppm. Jo mindre oprindelig mængde, jo større procentuel tilvækst på den ubetydelige prut. Den nødvendige tilvækst for at bringe metan op på niveau med CO2 vil dog stadig være 20900%.


EN total useriøs klimavidenskab!

Herunder hvis man slipper et metanmolekyle ud i atmosfæren så er det omsat til co2 og vand efter 12 år og er borte. Hvordan kan det så efter 20 år ha' en drivhuseffekt som er 84 gange co2 når molekylet er borte. Og efter 100 år 28 gange co2.


Forkert igen!
Ikke kun vand og CO2, metan spiller også en rolle i dannelsen af ozon i atmosfæren, ozon igen er også et klimagas.

CH4 (metan) + 4O2 = CO + H2 + H2O + 2O3(ozon)
CH4 + 2O2 + 2OH = CO + H2 + 2H2O + O3
CH4 + 2O2 + 4OH = CO + 4H2O + O3
CH4 + 5O2 = CO + H2O + 2O3 + 2OH
CH4 + 3O2 = CO + H2 + O3 + 2OH
...

Hvis der er nogen, der er videnskablig useriøse, er det dem der prøver at fremstille et komplekst problem som simpelt, og dem der undlader afgørende fakta i deres argumentationer.
Redigeret d. 08-07-2021 14:20
08-07-2021 15:25
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Intet er for småt i kampen mod klimaet

Først var det CO2 - i alt 420ppm CO2 i atmosfæren - 420 milliontedele, og det var farligt.

Så blev det CH4 - i alt knap 2ppm metan i atmosfæren - knap 2 milliontedele, og det var meget farligere end CO2.

Nu er det N2O - i alt 0,33ppm lattergas i atmosfæren - 0,33 milliontedele, men det er meget farligere end CH4 og meget meget farligere end CO2


I dag skal vi så høre om Ozon. Nu taler vi ikke længere om ppm eller ppb. Nu er vi nede i DU (Dobson Units). Ozon er godt nok gennemsigtig for varmestråling uden for et ganske smalt spektrum og yder rent faktisk en betydelig albedo mod kortbølget (ultraviolet) indstråling, men som vi allerede har lært nu. Ikke kun lidt men alt har også ret i klimasammenhæng. Efterhånden som teorien mister troværdighed skiftes fokus ned i mindre og mindre ligegyldige detaljer med større og større kompleksitet på vejen mod den store selvskabte velfortjente tilintetgørelse.

Det hele startede med menneskets enorme udledninger af kulstof, som var taget ud af kulstofkredsløbet i millioner af år. Siden da må man sige vi har drevet det vidt, men vi er slet ikke kommet i mål endnu - slet ikke. Vi har startet et gigantisk rundhyl, som bare bliver ved og ved med at gi'
08-07-2021 16:29
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Herligt eksempel på cherrypicking fra din side...

Der er to forskellige områder, hvor ozon har hver sin virkning.
En ting er ozon i den øvre atmosfære, hvor det rigtig nok virker beskyttende mod udefra kommende stråling, en anden ting er ozon i den lave del af atmosfæren, hvor det virker som drivhusgas.

Men du forholder dig selvfølgelig kun til den ene del.

qee.

Og samtidig prøver du at dække over det faktum, at du har udeladt ozon dannelse fra metan.
08-07-2021 16:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Husker ikke de konkrete temperaturer. Men jorden vil være noget med -13 C uden drivhusgasserne. Og med gasserne er den + 13 C eller 26 grader varmere.
Hvis man tager den nuværende mængde Ozon ud af atmosfæren så falder temperaturen noget med 0,0000000000001 grad, pga. den manglende drivhuseffekt, fra denne potente gas.
08-07-2021 16:50
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Men du forholder dig selvfølgelig kun til den ene del


Jeg tror du skal ha' gang i lygten igen Robert

Ozon er godt nok gennemsigtig for varmestråling uden for et ganske smalt spektrum


Og samtidig prøver du at dække over det faktum, at du har udeladt ozon dannelse fra metan


Que ? Hvordan dækker jeg over det ? Jeg har da netop anstrengt mig for at bringe proportioner ind i dette dit velillustrerede faktum.
08-07-2021 17:04
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
Peder Kruse skrev:
Men du forholder dig selvfølgelig kun til den ene del


Jeg tror du skal ha' gang i lygten igen Robert

Ozon er godt nok gennemsigtig for varmestråling uden for et ganske smalt spektrum


Og samtidig prøver du at dække over det faktum, at du har udeladt ozon dannelse fra metan


Que ? Hvordan dækker jeg over det ? Jeg har da netop anstrengt mig for at bringe proportioner ind i dette dit velillustrerede faktum.


Ved at cherrypicke ozons betydning i den højere atmosfære.

Når ozon beskytter mod stråling, så gør det jo ikke noget, at mere metan giver mere ozon.

Ligesom du cherrypickede en enkelt kilde af metan, selv om der er mange.

Cherrypicking, på cherrypicking på cherrypicking.

Alle dine argumenter falder fra hinanden.

Nix, nul og nada.
08-07-2021 21:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Pseudo-videnskaben klimavidenskaben har til fulde ingen realitetssans overhovedet!

Der er i vel i gennemsnit 30000 PPM vanddamp i atmosfæren og langt efter kommer co2 med 410 PPM. Men vanddamp stopper i store træk alt det som de andre sporgasser også stopper seOg 2 PPM metan må kæmpe med 30000 PPM vanddamp for at stoppe IR-strålen og hvor meget betyder det lige om der er 1 PPM metan mere eller mindre, når metanet næsten ingen evne har til at stoppe IR.

Og nu bekymrer klimavidenskaben sig så om ozon som overhovedet ingen betydning har som klimagas. Der er 0,6 PPM ozon i atmosfæren, og klimavidenskabens univers er det en katastrofe hvis det stiger til 0,7 PPM

Climate science for dummies : og jo 0,7 PPM er jo en stigning på næsten 17 % og ozon stopper 17 % mere IR, i de små hjerners univers.
Redigeret d. 08-07-2021 22:02
09-07-2021 11:56
Robert Wagner
★★★★★
(3682)
"Pseudo videnskab", "ingen realitetssans", "science for dummies"

Apropos.

Nogle spørgsmål til vores klima specialister...

Hvorfor fordamper CO2 ved -82°C i atmosfæren?

Hvorfor fordamper vand ved stuetemperatur eller endda frostgrader?

Har faststoffer et damptryk?

Hvad er partiel tryk?

Hvad er specifik varmekapacitet?


Er der altid 30000ppm vanddamp over det hele, eller varierer den relative luftfugtighed?

Vanddamp overlapper kun den ene af CO's absorptions områder...

Selv små fraktioner kan have betydning.
(Jeg venter stadig på 1/40.000 af GDP'en)

Der er så mange fejl i jeres argumentationer, at man slet ikke ved, hvor man skal begynde...
Cherrypicking, manglende forståelse af basale fysiske principper, manglende evne til at læse grafer, etc ...

https://www.nasa.gov/feature/langley/joint-nasa-noaa-study-finds-earths-energy-imbalance-has-doubled
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Intet er for småt...:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik