Husk mig
▼ Indhold

IPCC - en snævert synet interesseorganisationSide 1 af 212>
IPCC - en snævert synet interesseorganisation31-07-2014 17:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Før jeg tog på ferie, fik jeg sat gang i en debat om IPCC og deres skræmmekampagner. Den har jeg desværre ikke haft mulighed for at følge op på før nu. Det vil jeg hermed forsøge at råde bod på.

Spørgsmål er, hvorfor IPCC fører skræmmekampagner? Her skal man huske, at IPCC er en organisation som kun har et formål eller en opgave om man vil. Det er at få CO2- og klimaproblemet placeret så højt op på den politiske dagsorden som muligt. Herunder at få politikeren på verdensplan til at gøre så meget som muligt, for at få reduceret den menneskelige CO2-udledning. Det er muligt at IPCC opgave er formuleret anderledes rent formelt. Kigger man derimod på hvordan de konkret agerer, så kan man ikke sige andet end, at deres mission er, at få CO2-problemet placeret så højt oppe på den politiske dagsorden som muligt. Deres handlinger og rapporter afslører dem.

Som eksempel herpå kan det nævnes, at det er et stort problem for IPCC, at den globale temperatur ikke er steget siden 1998. Hvis det var AGW, som er problemet, så er det jo en positiv ting, at den globale temperatur ikke er steget i de sidste mange år. Hvis det derimod er hensigten at få C02-problemet så højt op på den politiske dagsorden som muligt, så er det indlysende, at det er et problem for ICPP, at den globale temperatur ikke er steget siden 1998.

Som følge heraf roden IPCC sig ud i nogle utroværdige forklaringer, for at få deres argumentation til at hænge sammen. Eksempelvis at den manglende opvarmning i de sidste 16 – 17 år er blevet begravet i dybhavet. Hvordan i alverden skulle varmen eller energien komme derned? Varme stiger som bekendt op ad. Den eneste måde, som energien kan nå ned i dybhavet på er, hvis nedsynkningen af kold vand ved polerne bliver erstattet af nedsynkning af vand, som ikke er helt så kold. Det kræver i realiteten, at havisen ved polerne smelter og dermed forsvinder. Så længe at der er masser af havis ved polerne, vil der jo fortsat ske nedsynkning af masser af rigtig koldt vand ved polerne. Det kan ikke være anderledes. Her nytter der ikke noget, at IPCC giver indtryk af, at disse forhold er så komplicerede, at menig mand ikke har mulighed for at forstå de komplekse sammenhænge. Her skal det også bemærkes, at det ikke findes pålidelige temperatur målinger fra dybhavet ret mange år tilbage.

Samtidig skal det også bemærkes, at IPCC igennem årene er blevet udsat for massiv kritik af mange kompetente folk. Denne kritik forholder IPCC sig ikke til. Denne kritik ignorerer de i al væsentlighed. Hvis IPCC eksempelvis skulle arbejde med CO2- og klimaproblemet på en objektiv og saglig måde, så var de nødsaget til at forholde sig til denne kritik. Alt andet er useriøst.

Samtidigt skal det bemærkes, at det er stærkt selvmodsigende hvad der siges om afsmeltningen og tilvæksten af havisen ved henholdsvis Arktis og Antarktis. Når havisen ved Arktis smelter, så er det udtryk for at det er blevet varmere. Det er såre simpelt. At havisen ved Antarktis vokser kraftigt, er derimod ikke udtryk for, at det er blevet koldere dernede. At det angiveligt ikke er blevet koldere ved Antarktis, selvom havisen her er vokset ganske betydeligt skyldes et sammenspild af meget komplicerede forhold. Forhold som er så komplicerede og komplekse, at mening mand umuligt kan forstå disse sammenhænge.

Herud over sammenligner IPCC ikke CO2- og klimaproblemet med andre globale problemer. Det er også et meget alvorligt problem, for det er efterhånden åbenlyst for enhver, at der er masser af globale problemer, som er langt alvorligere end CO2-problemet, og som koster menneskeliv i en helt anden størrelsesorden end CO2-problemet gør.

At IPCC ikke sammenligner CO2-problemet med andre globale problemer afslører dem. Hvis de begyndte at sammenligne CO2-problemet med andre globale problemer, ville det hermed blive rigtigt vanskeligt for dem, at argumentere for, at CO2-problemet er stort og alvorligt problem, som skal placeres højt på den politiske dagsorden. Derfor er det meget bekvemt for IPCC at undlade at sammenligne CO2-problemet med de store globale problemer, som f.eks. sult, fattigdom og befolkningstilvæksten med mere.

Hermed ender vi i den barokke situation, at ved at lytte til IPCCs anbefalinger, så gør man mere skade end gavn. Hvis man f.eks. gør en stor indsats for at bekæmpe den globale CO2-udledning, som IPCC jo anbefaler, som forhindrer man udviklingslandene i at bekæmpe deres fattigdom. Disse lande er dybt afhængige af billig energi. Uden billig energi har disse lande ikke mulighed for at få gang i industrialiseringen, og dermed få bekæmpet fattigdommen, og de hermed relaterede problemer. Den billigste form for energi kommer fortsat fra afbrænding af fossile brændstoffer, herunder ikke mindst kul. Dette har det trods for hærdige anstrengelser ikke været muligt at lave om på.

I vores land gør vi tilsvarende mere skade end gang ved at lytte til IPCC. Eksempelvis gør det langt mere skade end gavn, når vi udfaser kul og erstatter det med træflis og –piller. Her er problemet specielt stort for den store del af energitræet, som komme fra fattige udviklingslande, hvor man ikke kan garantere genplantning af skoven. Selvom man kan garantere genplantning af skoven, må miljøgevinsten siges at være negativ, når man erstatter fossile brændstoffer med træ. Her skal det også tages i betragtning, at der i dag er meget lidt, som tyder på, at CO2-udledningen er ved at blive et reelt (og dermed alvorligt) problem. Eller sagt på en anden måde, at AGW er ved at blive til CAGW.

Det er også en kendt sag, at i IPCC sker der en meget uheldig sammenblanding af politik og videnskab. I det øjeblik videnskabsfolk og forskere bevæger sig ind på det politiske område, så mister de deres troværdighed. Videnskabsfolk er i sagens natur nødsaget til at være både objektive og ærlige, ellers mister de både deres troværdighed og integritet. Som bekendt kan man ikke både blæse og have mel i munden samtidigt.

Her ud over skal det også bemærkes, at IPCC i realiteten ikke kan sige, at CO2- og klimaproblemet kun er et lille og underordnet problem. Gør de det, vil politikerne hurtigt lukke for bevillingerne til IPCC, for nu er der jo ikke grund til at bruge penge på dem længere. Hvis IPCC f.eks. siger, at CO2- og klimaproblemet kun er et lille og underordnet problem, så afskediger jo sige selv. Det vil de jo aldrig gøre.

Det er således på tide, at vi begynder at betragte IPCC, som det de egentlig er: Det er en snævert synet interesseorganisation, som ensidigt kæmper for, at få CO2-problemet placeret så højt på den politiske dagsorden som muligt.

Hvis man derimod tror, at IPCC informerer objektivt og ærligt omkring CO2-problemet, så tager man alvorlig fejl. Jeg beklager, hvis jeg ødelægger illusionen hos nogen, men vi bliver nød til at være ærlige. På dette område kan vi meget let komme til at gøre mere skade end gavn, ved at lytte til folk, som kun kan se et problem. Eller som bevidst ignorerer alle andre problemer end det, som de ønsker placeret højt på den politiske dagsorden.
31-07-2014 18:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis jeg ikke husker helt forkert, så er IPCC's opdrag at påvise menneskeskabt global klimaforandring. At IPCC så kommer til netop det resultat - kan vel ikke undre ret mange.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-08-2014 20:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Boe Carslund-Sørensen

Hermed bekræfter du jo i realiteten, af man ikke kan bruge IPCC's rapporter og konklusioner til noget som helst.

Hvis man f.eks. gik på TV og sagde, at IPCC's rapporter er værdiløse og ubrugelige, så tror jeg nok, at der er mange, som ville få kaffen galt i halsen.
02-08-2014 20:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg må sige, at det overrasker mig, at der fortsat er rigtigt mange folk, som sætter stor lid til IPCC's rapporter og konklusioner. Når man tager aller IPCC's fejl, mangler, selvmodsigelser og tvivlsomme forklaringer i betragtning, så burde IPCC's troværdighed være forsvundet for længst.
04-08-2014 15:30
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg må sige, at det overrasker mig, at der fortsat er rigtigt mange folk, som sætter stor lid til IPCC's rapporter og konklusioner. Når man tager aller IPCC's fejl, mangler, selvmodsigelser og tvivlsomme forklaringer i betragtning, så burde IPCC's troværdighed være forsvundet for længst.


jeg synes det er nemt at stille sig i et hjørne og være destruktiv kritisk, specielt når der skal være koncensus om at stykke arbejde. Når så mange folk er indblandet, så kan man jeg ikke forvente enighed.

Desuden så har der de seneste 10-15 år været forsket meget i klima. Så selvfølgelig opnår man nye resultater og deraf ny forståelse.

Hvad forventer du?
Hvad vil du ønske som alternativ?


~thomas wernberg
04-08-2014 19:03
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ sg17a

Hvis du synes, at jeg er destruktiv, så har du ikke forstået hvad jeg skriver om. Hvis der er nogen, som er destruktive, så må det da være IPCC og deres ligesindede. Hvis der er noget, som er destruktivt, så er det da at bruge en forfærdelig masse penge på noget, som ikke er et reelt problem. Der er rigeligt med andre problemer, at bruge ressourcerne på.

I al beskedenhed, så tillader jeg mig at sige, at jeg kan noget, som IPCC ikke kan (eller vil). Det er at perspektivere de globale problemer. Hermed menes, at jeg kan se tingene i et større perspektiv og skelne imellem store og små globale problemer.

Hvad jeg kunne tænke mig er, at få lidt debat omkring IPCC's manglende troværdighed. Mange (herunder ikke mindst politikere og journalister) opfatter stadig IPCC, som den helt store autoritet på CO2- og klimaområdet. Det er det på høje tid at få gjort op med.

Klaus Illum skrev f.eks. den 2. juli 2014: "Hverken du eller jeg er kompetente til at bekræfte eller afkræfte IPCC's vurderinger." Sikke noget sludder. Der er efter hånden kommet så megen ny viden frem på CO2- og klimaområdet, at det er meget let at være kritisk overfor IPCC og deres konklusioner. Eksempelvis står deres prognoser over temperaturudviklingen jo i åbenlys kontrast til den faktiske udvikling.
05-08-2014 08:47
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Hvis man retrospektivt ser på det, så da IPCC ser temperaturstigningen i 90'erne, så gør organisationen det eneste rigtige, at råbe op og sige her er noget galt. Alt andet vil jo være forkert. Der er prognoser som er holdt og prognoser som ikke holder. og sådan er det jo. Man har også set at tingene er meget mere komplekse, og forskningen i eksempelvis havstrømme og klima (NAO, ENSO) de seneste år er jo et eksempel herpå.

Husk at se tingene ud fra et idehistorisk synspunkt inden man giver kritik bagudrettet.

Jeg må sige at jeg er ikke i stand til at komme med en kvalificeret vurdering om klimaet eller pille de kapitlerne ud fra IPCC rapporterne som ikke er tilstrækkeligt korrekte eller forkerte. Så her er jeg enig med Klaus Illum. Men hvis Jørgen synes det er så såre simpel, er det jo heldigt.

Der er en sjov ting jeg kom til at tænke på i går. For nogle år siden var der nogle i dette forum som spåede at temperaturen (globalt) vil falde i år (det var i forbindelse med diskussion om solpletter og havstrømme). Det kunne være sjovt at lave lidt forum-arkæologi og finde disse forudsigelser frem og sammenholde med faktum.

Jørgen, mener du ikke man på FN niveau bør have en organisation som ud fra videnskab råber op hvis man globalt set er i gang med at ødelægge noget som går på tværs af landegrænser ?
Hvad vi du så have som alternativ?
05-08-2014 11:32
Kosmos
★★★★★
(5375)
...mener du ikke man på FN niveau bør have en organisation som ud fra videnskab råber op hvis man globalt set er i gang med at ødelægge noget som går på tværs af landegrænser ?

- vel er jeg ikke Jørgen, men jeg kommenterer alligevel kort:
Ovenstående lyder jo fint - især hvis IPCC (re)agerede 'ud fra videnskab'!
Men organisationen er jo politisk styret (cf. 'Intergovernmental Panel') og reelt sat i verden for at eftervise (C)AGW - samt foreslå afbødende tiltag.

Mike Hulme er (med)forfatter til en interessant artikel, der kaster en del lys over organisationen og dens virke/arbejdsmetoder.
05-08-2014 19:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Tak til Kosmos for et interessant indslag.

Bemærkes skal det, at i artiklen af Mike Hulme, som Kosmos henviser til, står der følgende under afsnittet - Impact and Influence"

"Pielke (2007) and Sarewitz (2010) agree that the IPCC has failed in its role as an
'honest-broker' and has moved towards being an 'issue advocate' in Pielke's terminology, or even on some occasions a 'stealth issue advocate'."

Kan det siges mere klart?
05-08-2014 19:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ sg17a

Det er enhver prognosemagers lod, at blive holdt op imod den faktiske udvikling. Derfor er det også børnelærdom for prognosemagere, at formulere sig forsigtigt, samt at tage forbehold.

IPCC formulerer sig hverken forsigtigt eller tager forbehold. Hvorfor tager IPCC så ikke forbehold eller formulere sig forsigtigt? Kan det skyldes andet end at de ikke objektive videnskabsfolk, men derimod fortalere for en snævert politisk synspunkt? Jeg har i hvert tilfælde svært ved at se andre forklaringer.

Åbenlyst er det da for enhver, at hvis man vil være seriøs, så kan man ikke komme med anbefalinger om at lave kraftige reduktioner i den globale CO2-udledning, uden først at vurdere fordele og ulemper herved. Ved ikke at tage hensyn til ulemperne (herunder prisen for en sådan CO2-reduktion), så risikere man jo netop, at man gør mere skade end gavn, ved at følge IPCC's anbefalinger.

Hvis man vil være seriøs, så kræves der yderligere, at man revurdere fejlagtige prognoser, når det viser sige, at de ikke holder stik. Ved ikke at gøre det, afslører IPCC sig selv som en snævert synet interesseorganisation, som kun arbejder på at få CO2-spørgsmålet placeret så højt som muligt på den politisk dagsorden.
05-08-2014 20:26
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Jeg vil rigtig gerne være med til at stille spørgsmål ved IPCC's rapporter, samt gøre opmærksom på, at der findes mange andre og mere alvorlige opgaver i verden, men det er vores politikker i sidste ende, der skal indse dette, og turde sige det. Det kræver et stort lobby arbejde, da der er mange fronter og store interresser på spil.

FN er igang med at opliste og prioritere de største opgaver på kloden, hvor bl.a. Bjørn Lomborg anfægter at der er alt for mange punkter i spil, istedetfor at finde de 5 vigtigeste, og bruge alle kræfter på det.

Udover at vi diskutere det her på "klimadebat.dk", hvilket er godt, skal det også videre ud. Måske skulle man i samlet trop påtage sig dette arbejde. Det er nødvendigt, at man støtter op om Lomborgs budskaber, så der sættes fokus på at pengene bliver brugt rigtig.

Men desværre er økonomi og politik sjælent forenligt.
06-08-2014 14:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Er tiden ikke moden til at afslutte IPCCs rolle som officiel monopoliceret politisk organ for klimainformation?

Det ville være sundere med konkurrence,en monopoliseret virksomhed har aldrig haft en positiv nettoeffekt set over længere tid.
IPCC repræsenterer jo kun én af flere velargumenterede opfattelser om årsagen til klimaforandringerne.

IPCCs politiske fundament hviler på to konsensus søjler:
1. De nutidige klimaændringer skyldes hovedsagelig antropogen CO2 og er potentiel farlig i deres natur.
2. Der er dog håb,da kraftige politiske tiltag for at reducere menneskeskabt CO2 endnu kan redde verden.

Det ville være fornuftigt og videnskabeligt mere redeligt,hvis IPCC og politikerne åbent ville inddrage alternative forklaringer på de observerede klimaændringer.
Da IPCC desværre på alle organisatoriske niveauer er præget af den ovennævnte konsensus,er det næppe realistisk,at forestille sig en nyorientering,hvad angår udvælgelsen af de personer,som indgår i IPCCs politiske ledelse.

Den kendte tyske klimaforsker Hans von Storch,som er medforfatter til rapporten WG3,som indgår i IPCCs AR5,betegner IPCC således :
Auch wenn der Kern der Arbeit des IPCCs aus einer Bestandaufname des Standes der Klimaforschung nach allen Regeln wissenschaftlicher Kunst besteht,so ist es dennoch keine rein wissenschaftliche Institution.
Vielmehr ist das IPCC ein Hybrid,ein Mischwesen,dessen Charakteristik in der historisch besonderen Verbindung besteht,welsche die Wissenschaft mit der Politik eingegangen ist.
Die Gründing des IPCC erfolgte aus politischen und wissenschaftlichen Motiven zugleich.
06-08-2014 19:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Kjeld Jul

Jeg er fuldt ud enig med dig. Problemet er blot, at IPCC anses for at være en stor autoritet på klimaområdet. Så længe politiker, journalister og andre meningsdannere anser IPCC som en stor autoritet, og derfor ikke stiller kritiske spørgsmål til deres rapporter og konklusioner, så bevarer IPCC jo i realiteten deres monopol på sandheden på dette område.

Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at det er svært at bryde IPCC's monopol. Skal IPCC's autoritet brydes, så skal der virkelig fremsættes massiv kritik af IPCC's rapporter og konklusioner.

Som jeg ser det, så er der ikke ret mange, som både kan og vil fremsætte massiv kritik af IPCC. Her skal det bemærkes, at kritikken skal være formuleret på en relativ let forståelig måde, for ellers når den ikke ret langt. Der er jo efterhånden mange, som har fremsat saglig kritik af IPCC. Det er der desværre ikke kommet ret meget ud af, for det er stort set kun "klimanørder" som f.eks. os, som læser denne kritik. Journalister og politikere har desværre ikke tid til at sætte sig ind i komplicerede forhold.
06-08-2014 20:11
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
@ Jørgen Pedersen

Jeg er enig med dig at det kun er "klimanørder" som os der sætter sig ind i tingene, og at det er svært at komme til orde, men er det ikke en fallit erklæring, bare at konstatere, at man ikke kan bryde IPCC's monopol, også så bare vil fortsætte diskussionen på "klimadebat" ?

I mangel af bedre, var det så ikke en mulighed at man bakker Bjørn Lomborg, som er en af de få, der tør tage diskussionen?
Hvis man i Danmark turde, i samlet flok bakke op om de holdninger, som der ikke er stemmer i?
07-08-2014 17:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Kent Bisgaard

Jeg har ikke skrevet, at det er umuligt at bryde IPCC's monopol. Jeg skrev, at jeg tror, at det er svært, at bryde IPCC's monopol. Her i ligger der en lille forskel.

Her ud over er jeg enig med dig i, at vi skal bakke op om Bjørn Lomborg og andre, som tør fremsætte synspunkter, som går imod IPCC (og deres ligesindede).

Hvis der ikke kommer globale temperaturstigninger i de kommende 5 - 10 år, så tror jeg, at IPCC (og andre med tilsvarende synspunkter) herved har udstillet deres uvidenhed, på en sådan måde, at dette også går op for den brede befolkning. Jeg ved, at det er længe at vente, og at der i mellemtiden kan blive spildt mange penge på håbløse projekter.
07-08-2014 18:43
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hvis der ikke kommer globale temperaturstigninger i de kommende 5 - 10 år, så tror jeg, at IPCC...


Må jeg snige et lille spørgsmål ind her ? Hvad om der manipuleres så meget med målingerne at temperaturen faktisk falde uden vi får besked om det? Ifølge flere af Franks indlæg og klimagate og meget meget mere, er de officielle data tvivlsomme, og måske har der allerede fundet en nedkøling sted, som det er lykkedes klimavidenskaben at holde skjult for os. I så fald, er der vel ikke meget at stille op?
07-08-2014 18:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er da et godt spørgsmål, som her stilles. Jeg kan kun sige, at jo længere tid der går ude temperaturstigninger, jo sværere bliver det at fastholde katastrofescenariet om katastrofal menneskeskabt global opvarmning.
08-08-2014 00:51
Morten Riber
★★★★★
(2298)
I mine første skoleår havde jeg en lærerinde som altid sagde, at med sandheden kommer man længst. Vi var alle sammen klar over at det havde noget at gøre med at Gud stod på de sandfærdiges side. I mit indre ved jeg således at den manipulerede videnskab vil miste sit greb i befolkningen før eller senere. Omvendt er det svært at spå om fremtiden når man står overfor en overmagt, for det er jo reelt det vi gør. Vi kan sidde her og skrive, men vores synspunkter får overhovedet ingen plads i de landsdækkende presser, og da slet ikke med ægte skeptikere til at forsvare dem. Trist er det, men desværre så sandt, så sandt
08-08-2014 06:54
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Jeg giver jer begge ret, det er bare så fustrende at se på hvordan der manipuleres. Og hver gang man gør opmærksom på det, bliver man straks stemplet som kværulant.
08-08-2014 09:00
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Ja, DR og TV2 burde lave nogle debat udsendelser der hovedsageligt fokuserede på vores synspunkter, og med helhjertede skeptikere i hovedrollen. Dette har nemlig aldrig været praktiseret, mens det modsatte jo har været tilfældet et utal af gange...
08-08-2014 09:10
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Kunne man sammen gøre noget aktivt, for at skabe noget mere debat ?
08-08-2014 10:09
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Fortsætter den nuværende stabile globale temperatur endnu nogle år,eller indtræffer der ligefrem et egentligt temperaturfald,vil hele forestillingen om en menneskeskabt klimakrise stå overfor et totalt kollaps med tilhørende mangeartede følgevirkninger.
Mange regeringers velmenende miljø-og energipolitik står nemlig og falder med om den globale temperatur går op eller ned de næste 10 år.
08-08-2014 17:22
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Det er mit indtryk, at der er udbredt respekt for IPCC's tekster når det kommer til det mest basale geovidenskabelige, dog kun til brug som reference og "nyttig katalog" kring udviklingen på mange delområder; den respekt udstrækkes næppe til den videre analyse, til modellering og prognoser/projektioner og policys. Håber der findes en måde at holde de to især, at ikke være nødt til at affeje det hele pga. det senere.
08-08-2014 17:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg synes, at kunne fornemme en ændring i debatten i de 3 år, som jeg har været her på klimadebat.dk. I dag er der således langt færre, som hårdnakket argumenterer for, at vi er på vej ind i alvorlige eller katastrofale klimaforandringer.

Tilsvarende er det også mit indtryk, at CO2- og klimadebatten langsomt men sikkert fylder mindre og mindre i det brede mediebillede. Det tager jeg som tegn på, at fornuften lige så langsomt begynder at få bedre vilkår på dette område.
08-08-2014 18:35
SörenProfilbillede★☆☆☆☆
(133)
Morten Riber, der er bare ikke noget "os" skeptikere, med "vores" synspunkter - det er en stråmand, i det det der skeptiker-i-klump fremstår mest som udenfor og med disparate synspunkter, inkl. uvægtige "talking points".

Samtidig findes der således en inden-videnskabelig anden side, den proxy-empiri der kobler kosmogen stråling med historisk-skala klima. Den tegner dog kun en minoritet af skepsisen, hvis majoritet mere synes opsat på falsificering af IPCC's yndlingsfokus, de højopløselige modeller. En evt. debat skulle gerne byde den egentlige anden side ind.
Redigeret d. 08-08-2014 18:38
08-08-2014 22:56
kfl
★★★★★
(2167)
Det er korrekt, at Klimadebat primært domineres af klimaskeptisk-politisk synspunkter. Det er i og for sig OK, men der er ikke meget hold i hvad klimaskeptikerne fremsætter. Kun ved at udvælge data og fordrejer argumenter kommer man frem til det som Jørgen Petersen fremsætter.
09-08-2014 12:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
kfl skrev: "Kun ved at udvælge data og fordrejer argumenter kommer man frem til det som Jørgen Petersen fremsætter."

Her til kan der kun siges: Man behøver ikke at være særlig objektiv for at være mindst lige så objektiv som f.eks. IPCC. At være lige så objektiv som IPCC, kan så godt som alle klare. Det kræver ikke det store.

IPCC argumenterer f.eks. for, at der skal bruge ufatteligt mange penge på bekæmpelsen af et specifikt globalt problem uden så meget som at overveje, om der er andre globale problemer, som er vigtigere at få løst. De overvejer heller ikke om bekæmpelsen af CO2-udledningen vi forøge nogle af den andre store globale problemer. Dette er altså for sølle af en organisation, som gerne vil opfattes som kompetent på dette område.

Tilsvarende burde IPCC justere deres prognoser over de fremtidige temperaturstigninger, når man konstaterer, at deres prognoser ikke stemmer overens med virkeligheden. Sådanne justeringer laver alle andre seriøse prognosemagere. IPCC gør bare ikke. Og hvorfor gør IPCC ikke det? Her kan jeg kun se en forklaring, og det er, at så kan de ikke længere føre skræmmekampagner.
09-08-2014 16:03
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hypotesen om en menneskeskabt klimakrise bygger på data fra mange fagfelter og konklusioner draget af mange forskere.
De monumentale videnskabelige rapporter fra IPCC taler deres tydelige sprog.

Her er det vigtigt at fremhæve,at konklusionerne er foretaget af forskere,som grundlæggende er enige i hypotesen om den antropogene CO2s store betydning for klimaændringerne.
Konklusionerne havde sikkert været formuleret anderledes,såfremt forskere med en anden klimaopfattelse havde været penneførere.

IPCCs og den etablerede videnskabs synspunkter om,at verden står overfor en menneskabt og måske katastrofal klimakrise,er nemlig behæftet med en række alvorlige usikkerheder,her kan nævnes nogle væsentlige:
-usikkerhed om den virkelige globale temperaturudvikling
-usikkerhed om de nutidige klimaændringer er usædvanlige
-usikkerhed om fortidens atmosfæriske CO2 indhold
-usikkerhed om optag af CO2 i oceanerne
-usikkerhed om CO2 hypotesens rigtighed
-usikkehed om klimamodellernes evne til at beregne fremtidens klima
-usikkehed om varmeindholdet i de dybe oceanlag
-usikkerhed om størrelsen af havvandsstigninger
-usikkerhed om validiteten af satellitmålinger

Der er absolut en årsag til,at mange af os,ligesom Jørgen Petersen,drager IPCCs og de dertil knyttede klimaforskeres konklusioner i tvivl og er kritiske overfor den videnskabelige og politiske elites skråsikre forudsigelse af fremtidens klima.
09-08-2014 20:02
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Til Kjeld og Jørgen

Er der nogen af jer, der er bekendt med, om der er nogen der har forsøgt at verificere punkt for punkt de resultater Bjørn Lomborg kommer med i hans konklusioner gennem tiden?

Er der et sted på nettet hvor de forskellige kilder er samlet, som han refererer til?
10-08-2014 10:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kent-
Hvis du googler er der masser af links til udtalelser af Bjørn Lomborg,bla. avisartikler.
10-08-2014 12:33
Kosmos
★★★★★
(5375)
...om der er nogen der har forsøgt at verificere punkt for punkt de resultater Bjørn Lomborg kommer med i hans konklusioner gennem tiden?

- bortset fra perioden i IMV mener jeg, at hovedparten af hans 'klimarelaterede' arbejde har været kanaliseret gennem Copenhagen Consensus; herudover har han udgivet bøger og deltaget i den offentlige debat.
Han har i adskillige år anvendt IPCCs rapporter som udgangspunkt for sine analyser, hvis hovedfokus har været rettet mod optimal ressourceallokering - til afbødning af følgevirkninger af klimaændringer (og andre 'dårligdomme'?).
10-08-2014 16:55
Kent Bisgaard
☆☆☆☆☆
(18)
Tak Kjeld
Har har googlet og læst en masse, samt har jeg læst hans bøger.

Det jeg mener, er om der er nogen f.eks. Journalister, videnskabs folk el. Som har efterprøvet hans konklutioner, for det syntes jeg ikke rigtig jeg kan finde, og det kunne da være lidt interessant at kunne henvise til sådanne?
10-08-2014 17:22
Kosmos
★★★★★
(5375)
...til afbødning af følgevirkninger af klimaændringer (og andre 'dårligdomme'?)

- jeg havde faktiske mere ret (end jeg selv troede!) i, at 'klima' kun udgør en begrænset del af CCs arbejdsfelt.
10-08-2014 18:23
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kent-

Prøv også at søg på Klimadebat.dk- Bjørn Lomborg/Artikler,så kommer der indlæg af personer,som tager stilling til B.L.s skriverier mm.
11-08-2014 08:09
kfl
★★★★★
(2167)
Prøv at læses:Lomborg Errors
11-08-2014 09:30
Kosmos
★★★★★
(5375)
Prøv at læses:...

- prøv så også at 'læses':

Sig navnet Bjørn Lomborg - og det starter noget af det tætteste, som Danmark i øjeblikket kan komme på en religionskrig.

Det er derfor ikke bare et slag mod en konkret gruppe højt ansete forskere, som Ministeriet for Videnskab retter med sin seneste afgørelse. Det er et slag mod hele den lobby herhjemme og i udlandet, som vender sig mod Lomborgs sorgløse miljøsyn.

Ministeriet konkluderer kort sagt, at Lomborg fik en urimelig og unfair behandling, da Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i januar kendte Lomborgs bog »The Sceptical Environmentalist« for i strid med god videnskabsetik...
RE: trend calculator11-08-2014 12:40
kfl
★★★★★
(2167)
Prøv: Trend Calculater
11-08-2014 20:47
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Angående Bjørn Lomborg, så er det da ved at blive latterligt. Så godt som hver gang Bjørn Lomborgs navn bliver nævnt, så bliver hans fejl (eller rettere sagt påståede fejl) hevet frem.

En hver som laver noget, risikerer at lave fejl. Kun ham som ikke laver noget, laver ikke fejl. Selv en af det tyvende århundredes største statsmænd lavede katastrofale fejl. Det er Winston Churchill, som jeg her tænker på. Han iværksatte som bekendt slaget ved Gallipoli under første verdenskrig. Det udviklede sig til en regulær katastrofe, og det kostede ham i øvrigt posten som marineminister.

Som jeg husker Bjørn Lomborg og Copenhagen Consensus's centrale teorier, så står de da stærkere end nogensinde. At vi skal prioritere på en både saglig og objektiv måde hvilke af de globale problemer, som vi skal løse først, for herved at opnå den bedste ressource anvendelse, er der da ingen som kan indvende noget i mod.

Tilsvarende er der da heller ingen tvivl om, at den bedste måde at reducere CO2-udledningen på, er ved at udvikle nye og konkurrencedygtige energiformer til erstatning af de fossile brændstoffer. Den nuværende politik med CO2-kvoter og CO2-sttistikker har jo ikke gjort megen gavn (for nu at sige det pænt).
12-08-2014 12:13
Kosmos
★★★★★
(5375)
Som jeg husker Bjørn Lomborg og Copenhagen Consensus's centrale teorier, så står de da stærkere end nogensinde. At vi skal prioritere på en både saglig og objektiv måde hvilke af de globale problemer, som vi skal løse først, for herved at opnå den bedste ressource anvendelse, er der da ingen som kan indvende noget i mod

- når man taler om solen, så...!: Lomborg har i dage en klumme på Berlingerens blog.
12-08-2014 15:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg deler opfattelse med Bjørn Lomborg i flere af hans synspunkter - også i denne klumme.

Her en artikel af B.L. over samme tema,udmærket opbygget over teorien "Smugler og Baptister".

http://www.project-syndicate.org/commentary/green-bootleggers-and-baptists
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten IPCC - en snævert synet interesseorganisation:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
IPCC
IPCC (Bionyt: 500 svar om klima)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik