Husk mig
▼ Indhold

Iran og Uran...Side 1 af 212>
Iran og Uran...06-08-2008 11:58
Jakob
★★★★★
(9328)
 Jeg har set, at det er kommet frem, at Iran formentlig har ca. dobbelt så mange urancentrifuger, som hidtil antaget.


Synes du, at vi i Vesten kan acceptere den udvikling..?


Tror du overhovedet, at vi bliver spurgt..?

Hvad tror du, at det ender med..?Jeg mener nok, at der er en alvorlig risiko for, at det giver et stort brag, og at det kan få meget stor betydning på mange områder.
Et af disse områder er økonomien og energisituationen, fordi der er en risiko for, at der bliver alvorlig mangel på olie.
Min pointe er derfor her som så mange andre steder, at det er NU, vi skal se at få indført bæredygtig vedvarende energi, så vi kan klare os selv..!! 
07-08-2008 17:43
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Enig med din holdning til, at det kan ende med et brag af en slags - og det er skidt.
Men mht.
at det er NU, vi skal se at få indført bæredygtig vedvarende energi, så vi kan klare os selv..!!


Hvordan??? Vi har jo ikke NU den noedvendige teknologi - og forskning er ikke det der slaas mest paa trommer for, saa den kommer naeppe i morgen. Ej heller er invisteringer i den noedvendige infrastruktur det der tales mest om.

Som de fleste danskere bor jeg i by (for mig KBH) og har som transportbehov mest korte afstande (under 50 km). Der findes allerede el-biler der kan koere 150 km paa en opladning med 80 km/t som topfart. Men jeg kan ikke bruge den (hvis jeg altsaa ville have en bil
). Forklaring - jeg kan ikke lade den op nogen steder. Ikke foer vi begynder at bygge parkeringshuse / pladser med mulighed for ladning bliver saadanne biler realistiske at benytte for andre end dem der har en carport.
Skift til VE og i den retning kan ikke dikteres. Det kraever der eksisterer et alternativ til i dag der virker - og det har vi ikke. Endnu.
07-08-2008 17:57
Kosmos
★★★★★
(5375)
Enig med din holdning til, at det kan ende med et brag af en slags - og det er skidt.

- umiddelbart ja. På den anden side kan i kritiske situationer uvirksom sidden med hænderne i skødet (subsidiært vridende/vaskende dem) afstedkomme et endnu større 'brag' - hidrørende fra en ganske usympatisk afsender!
12-08-2008 10:04
Jakob
★★★★★
(9328)
 Jeg kan heller ikke finde ud af de russere. Det virker ikke særlig forståeligt, at de plejer deres egene snævre interesser ved at fægte i Georgien og rasle med sabler ved grænsen til vores luftrum. Jeg vil nok mene, at de burde være mere bekymrede for Iran og i stedet hjælpe vesten med at lægge pres der.

Det vil nok også være en god idé at forstærke de diplomatiske forbindelser til Pakistan og have en plan klar, hvis der skulle komme et statskup.

I klimakampen må vi give mange strafpoints for tidsspilde, pengespild og energispild til de nationer, der starter oprustning og væbnede konflikter.

@Mikkel R

Jeg mener, at vi allerede har den fornødne teknologi til at omstille til bæredygtig VE. Den skal bare strikkes rigtigt sammen.

Som du selv er inde på, er EL-bilen en gammel opfindelse, og den kunne sagtens allerede i dag dække mange menneskers transportbehov, hvis den blev hjulpet ud på markedet.
Vindmøllen er f.eks. også en gammel opfindelse, som i dag fungerer udmærket til energiforsyning.

Men jeg må give dig ret i, at der er brug for forskning og udvikling af nye og bedre metoder, men måske især til optimering af eksisterende produkter.

Jeg finder det også dybt forstemmende, at regeringen ikke har sat mere tryk på VE-forskningen.
Man skulle tro, at erkendelsen af, at det var for dyrt at sætte flere vindmøller op, som en selvfølge skulle gå hånd i hånd med, at der blev satset massivt på forskning.
Men kortsigtet økonomisk har det nok været for fristende bare at pumpe mere olie op af den danske undergrund i stedet for at tage et mere langsigtet ansvar.  


Men så meget desto mere er det NU, skeen skal i den anden hånd..!  
 
29-09-2008 10:28
helios
★★☆☆☆
(314)
Jakob,
Jeg har set, at det er kommet frem, at Iran formentlig har ca. dobbelt så mange urancentrifuger, som hidtil antaget.
Synes du, at vi i Vesten kan acceptere den udvikling..?
Jeg mener nok, at der er en alvorlig risiko for, at det giver et stort brag, og at det kan få meget stor betydning på mange områder.
Et af disse områder er økonomien og energisituationen, fordi der er en risiko for, at der bliver alvorlig mangel på olie.
Min pointe er derfor her som så mange andre steder, at det er NU, vi skal se at få indført bæredygtig vedvarende energi, så vi kan klare os selv..!!

selvfølgelig er Iran da i sin gode ret til at berige uran, hvis blot det sker for at kunne forsyne egne reaktorer med brændsel. Iran har planer om opførelse af en række a-værker, og de har uranlejer selv.
Ved de inspektioner, som IAEA har gennemført, har man ikke baggrund for mistanken om, at man berige til mere end de 3-4% U-235, der skal anvendes som brpændsel, til bombeformål skal berigningen være i størrelsesordenen mindst 75-80% og gerne mere.
Brasilien og tyskland har berigningsanlæg - hvorfor er der ingen, der er bange for dem? Svaret ligger sikkert i medierne, der gerne vil have noget at vise frem.
Hvor mange har ikke set en tønde blive rullet ind i en elevator i Iran - hvem har hørt en forklaring på, hvad der er i tønden? Tv-reproterne ved det sikkert ikke.
Tønden stammer forresten fra Isphahan - ikke fra berigningsanlægget i Natanz.
Berigningsanlægget i Nastanz har intte at gøre med det russisk byggede a-værk ved Bushehr, der er klar til at levere strøm til næste år. Rusland sørger for brændslet i alle led, så det kan Iran ikke bruge til noget.

Hvad der kan ske, hvis Iran får held af at få lavet en lille uranbombe?
Svaret er enkelt - intet.
Risikoen for at den bruges mod andre nationer er næszten nul - hvis det skete ville Iran hurtigt ophøre at eksistere som nation, gengældelsen ville være frygtelig.

I forvejen har Pakistan og Indien en række atombomber - Israel sikkert også.
Atombomber laves ikke for at bruges mod andre lande, men som et defensivt våben - et gengældelsevåben. Fra Irans side må man være bekymret over at deres naboer har a-våben - måske b-våben (Indien)
Det synes noget irrationelt at man frygter et kke-færdigt a-våben med begrænset styrke, når man tager det helt afslappet, at der i forvejen er omkring 50.000 a- og b-bomber på kloden. Den bedste garant mod at de bliver brugt ligger i gengældelsen.
Jeg ville blive bekymret, hvis USA skrotter alle sine atomvåben.
Men mindre antal kunne gøre det, derfor luges der også ud i antallet. Halvdelen af USAs elforsyning fra deres a-værker sker i dag på grundlag af skrottede atomsprænghoveder fra Rusland. En fin anvendelse.

Mvh
30-09-2008 10:20
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@helios


Tak for et velovervejet svar.  


Jeg kan godt give dig ret et langt stykke af vejen, men jeg mener alligevel, at der er en enkelt vigtig sondring, som du forsømmer.

Det spiller ingen rolle for afskrækkelsen, hvor frygtelig en gengældelse vil blive.
Det afgørende er, hvor frygtelig modstanderen tror, at en gengældelse vil blive.

Og i det stykke er det selvfølgelig langt farligere, når modstanderen er en religiøs sindssyg fantast, som føler sig sikker på en fed plads i himlen, hvis han dør i krigen.

Sammenligner man med Rusland, Tyskland og Brasilien, så er der heller ingen af de lande, der har truet et naboland med udryddelse.

Så jeg mener nok, at der er en del særlige og meget skærpende omstændigheder i forhold til Iran. Men jeg vil håbe, at du har ret.

 
30-09-2008 11:52
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Enig med Jakob i hans pointe om opfattelsen af gengældelsen som afgørende. MAD-balancen (Mutually Assured Destruction) er et resultat af spil-teori (prisoners dilemma) men i den variant hvor der forudsættes, at spillerne er rationelle. (Rationelle udfra klassisk vestlig opfattelse hvor menneskeliv og specielt 'egen' overlevelse vægtes højt). Bla. også derfor ingen af parterne under den kolde krig havde alt for travlt med, at skjule eksistens og kunnen af deres a-våben. Det signalerede information til modstanderen og opholdt balancen.

Selvsagt MAD-balance kan få en langt mere bogstavlig betydning hvis den ene side er overbevist om han kæmper en hellig krig samt, at han for drab af vantro bliver belønnet med et uber-paradis hvor jomfruerne bader i honning og mælk.


Derudover tilslutter jeg mig dog også Helios' pointe om ikke, at gå i selvsving og panik. Min egen viden om etablering af A-våben stammer fra Tom Clancy, så hvis de kloge i IAEA med sikkerhed kan afgøre berigelsesgraden og den ikke kan benyttes til a-våben stoler jeg på dem
. Hænger selvfølgeligt sammen med hvor tit IAEA har inspektioner og hvor 'let' det er, at skjule hvis de beriger mere?
30-09-2008 20:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg mener, det er mere interessant hvorfor et olieland som Iran investerer i krenekraft.
Er deres oliereserver ved at slippe op?
Er deres oliereserver reserveret til salg på verdensmarkedet?
30-09-2008 21:56
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej Boe,
Jeg mener, det er mere interessant hvorfor et olieland som Iran investerer i krenekraft.
Er deres oliereserver ved at slippe op?
Er deres oliereserver reserveret til salg på verdensmarkedet?

olie er for dyrt til at brænde af i et elværk, uran erstatter da også først og fremmest kul.
Iran ved udmærket at deres olie slipper op engang, og man har naturligvis planer om at udvikle landet så indbyggerne sikres den nødvendig elenergi. De har ret pæne reserver af uran, så det er nærliggende at bruge en del af olimilliarderne til at investere lidt mere langsigtet på atomkraft - de har planer om ca. 20 reaktorer.
Til de andre bemærkninger - det iranske styre må have det ret dårligt med, at landende udenom har atomvåben. Derfor tror jeg de vil fortsætte - og ikke lade sig kyse væk af USA. Det må føle det meget nedværdigende at et ret lille land som Pakistan er en atommagt, men ikke Iran.
Det er ikke nationerne, man skal frygte vil anvende atomvåben som angrebsvåben, det tør de ikke, men terrorister har ikke samme skrubler.
Det ikke er atomkraftværkerne, der er leverandører af fissilt materiale til atomvåbnene, ingen lande bruger det brugte brændsel til a-bomber. Dels er materialet ikke egnet, dels er der cicil kontrol med brændslet, dels kræver det højteknologi i et format, der ikke er tilgængeligt for andre end nationer med en høj teknisk standard.
Den nemmeste måde at fremstille en a-bomber er at anvende højtberiget uran som f.eks. også Pakistan gjorde. Berigning kræver ikke a-kraftværker.

Mvh
09-12-2009 22:33
Jakob
★★★★★
(9328)
.Man kan drømme om, at Iran åbner for inspektioner og lover kun at udvikle kernekraft i harmoni med FN og de internationale krav.

Er det for meget at sige, at hvis Iran pludselig bringer sådan et løfte ind på COP15, så vil det kunne frigive pænt flere resurser til bæredygtig omstilling i alle udviklingslande, fordi resten af verden derved kan spare penge til militær..?

Lad os kippe med et grønt flag for Iran og håbe på fredelige reformer.
.
10-02-2010 00:32
Jakob
★★★★★
(9328)
.Iran beriger Uran:

http://politiken.dk/udland/article897512.ece
Citater:
---------------------
Obama siger, at det for ham står klart, at Iran er på vej til at udvikle atomvåben, også selv om styret i Teheran benægter det.
---
Iran har afvist et tilbud fra USA, Europa og Rusland om at lade dets uran berige på anlæg i udlandet.

Det er usikkert, om Obama kan få nye sanktioner mod Iran gennem i FN's Sikkerhedsråd. Men han roste på sit pressemøde Rusland for dets reaktion på Irans »dårlige opførsel«. Han sagde, at han er usikker på, hvordan Kina vil forholde sig i FN's Sikkerhedsråd.
---------------------


Den her sag kan hurtigt blive langt mere spændende, end jeg bryder mig om.

Det er glædeligt, at Rusland er fornuftig.

Jeg kan heller ikke tro, at kineserne vil nedlægge veto, men hvis de gør, hvad sker der så..?.
Redigeret d. 10-02-2010 00:35
08-03-2010 22:59
CO2-LOVER
☆☆☆☆☆
(23)
Det ender med at Israel bomber anlaeggende efter at der har vaeret en international krise og retorik-krig mellem Vesten og Iran med flere resulotioner fra FN.

Israelerne har for flere aar siden koebt bunker-busters af USA til lige netop det formaal og de skylder amerikanerne for at have fjernet Saddam Hussein.

Alternativt bliver det NATO der goer det hvis Israelerne er for bange for Irans missiler.
05-04-2010 10:53
kblood
★★★☆☆
(429)
Helt enig i at det kan være en farlig situation med Iran. Det har nu svirret tilbage siden omkring da Iraq krigen startede at Iran var et af de næste mål at lave krig imod. Det er siden eskaleret med nyheder om hvordan Iran støtter terrorister, laver olieaftaler med Kina, deres atom kraftværks program og sikkert også andre nyheder som jeg er gået glip af. Jeg kan godt forstå Iran, det er et godt defensivt modtræk og jeg tror faktisk at på sigt er dette med til at stabilisere regionen. Rusland og Kina støtter Iran. Så vidt jeg ved har de også olie aftaler med Iran.

Men ja, vi må satse på at det kun er rationelle mennesker som får kontrol over Irans atomvåben. Det er måske også lidt underligt at de ikke havde problemer med at Israel skulle have atomvåben helt uden protester, men de andre lande i mellemøsten må ikke? Iran er da så vidt jeg har forstået en af de mere stabile lande i det område.
23-04-2010 09:46
helios
★★☆☆☆
(314)
@Jakob,

Den her sag kan hurtigt blive langt mere spændende, end jeg bryder mig om.
Det er glædeligt, at Rusland er fornuftig.
Jeg kan heller ikke tro, at kineserne vil nedlægge veto, men hvis de gør, hvad sker der så..?

- du synes at mene, at målet med at fremstille atombomber er at man hurtigst muligt vil kaste dem ned over nabolandene!
Hvad med Indien og Pakistan, hvornår har de forresten kastet en atombombe?
Sagen er den, at Iran er omgivet af en række lande med atomvåben, det er vel ikke sært, at mange iranere bliver nervøse - vel?
Hvad havde du forresten tænkt dig, at vi, USA, EU og alle andre skulle gøre? Skal vi jævne landet med jorden? Hvad emner du vi skal gøre overfor Pakistan, Indien, Frankrig og UK?
Hvad med Tyskland og Brazilien, de har også berigninganlæg, skal de bombes?

Rent bortset fra spekulative tanker om evt. a-bomber, så har de iranske centrifuger intet at gøre med den fredelige udnyttelse af atomenergien, som du synes at mene, du taler jo om andre energiformer. Uanset om hele verden benytter VE så kan alle stater da berige uran alligevel.
Iran er ved at sætte sit første a-værk i drift i Bushehr, det har intet at gøre med anlæggene i Natanz, Ispfahan o.a. steder.
Atomkraftværker leverer intet materiale til bombefremstilling, så dit udgangspunkt er forkert.
Kan vi ikke snart få begravet den myte med atombomber og atomkraftværker - atombomberne kom først - uafhængig af om der var atomkraftværker eller ikke. Alle lande med a-værker er jo underkastet uafhængig international kontrol.
Det må være enhvers stats suveræne ret at bestemme om de vil have atomenergi eller ej - de skal blot underskrive en ikke-spredningsaftale og underkaste sig en international kontrol.
24-04-2010 12:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Atomkraftværker leverer intet materiale til bombefremstilling, så dit udgangspunkt er forkert.
Kan vi ikke snart få begravet den myte med atombomber og atomkraftværker - atombomberne kom først - uafhængig af om der var atomkraftværker eller ikke. Alle lande med a-værker er jo underkastet uafhængig international kontrol.


Nej! Men a-kraftværker er derimod rigtig gode til at omsætte a-bombers meget farlige dele til brændsel når a-bomber skal afmonteres og uskadeliggøres.
24-04-2010 13:19
helios
★★☆☆☆
(314)
Nej! Men a-kraftværker er derimod rigtig gode til at omsætte a-bombers meget farlige dele til brændsel når a-bomber skal afmonteres og uskadeliggøres

Enig!
24-04-2010 13:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Enig!


Ja de befolkningsgrupper som bare kører på frihjul via deres stupide og søgte livsopfattelse som fra et til andet bygger på løgn og fordrejninger til skabe for miljø og velfærd. Man kan promovere totalt nyttesløse og virkningsløse energiteknologier som ene og alene trækker det samlede energisystem over mod mere og mere forurening (kul).

Man kan igen og igen fordreje fakta om a-kraft på baggrund af nogle søgte teknologier og fuldt og helt uansvarlige (Tjernobyl) som var brugt i "deres" til alle tider forbilledelige nation: USSR

Det kan man gøre uden bekymring og kræve mere og mere af idiotiet alt imens landet kører i afgrunden på 1 klasse.

Men hvad gør det når man sigter efter en stor løgn og når bare man får luft for sin galle.
Redigeret d. 24-04-2010 14:06
24-04-2010 18:11
kblood
★★★☆☆
(429)
@Delphi

Så du mener ikke a-kraft er nogen holdbar løsning for at lave Co2 fri energi? Jeg har aldrig syntes specielt godt om atomkraftværk og at bruge dem som energi. Om man ved at have atomkraftværk dermed også kan lave atombomber ved jeg heller ikke, men det lyder da meget muligt, og officielt siges det da at være årsagen til at man ikke vil have at Iran skal have lov til at lave dem.

Indefor konspirations teori kredsene er hvad jeg har hørt omkring atomkraft at det er langt mere sikkert end hvad der er blevet sagt. Der siges endda at årsagen til at Tjernobyl sprang ikke var pga. at det var dårligt vedligeholdt, men en sprængning der blev lavet for at dække over noget andet der foregik der. Jeg har ikke undersøgt det nærmere, men jeg har hørt flere sige at de personligt står inde for at de selv har arbejdet på atomkraftværk, og at der ikke engang er skadelig radioaktiv stråling der, og at det ikke engang kan sprænge medmindre at det bliver gjort med vilje. Det lyder ret fantastisk, og jeg ved ikke engang hvordan jeg selv skulle kunne undersøge dette på nogen måde, uden selv at få adgang til et atomkraftværk. Det lyder underligt syntes jeg, men sådan er der så meget.

Men den officielle grund, og sikkert også den egentlige grund, til at der ikke rigtigt bliver lavet atomkraftværk idag er vel at de kan sprænge og at det ville forårsage radioaktiv stråling, forgiftning og endnu en miljøkatastrofe der vil tage over 100 år at få rettet op på så det ikke er sundheds skadeligt i store områder efterfølgende?

Hvis ikke det sprænger, så er det vel egentlig en effektiv måde at få energi på?
24-04-2010 18:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så du mener ikke a-kraft er nogen holdbar løsning for at lave Co2 fri energi? Jeg har aldrig syntes specielt godt om atomkraftværk og at bruge dem som energi. Om man ved at have atomkraftværk dermed også kan lave atombomber ved jeg heller ikke, men det lyder da meget muligt, og officielt siges det da at være årsagen til at man ikke vil have at Iran skal have lov til at lave dem.


A-kraft er sikker med de vestlige teknologier hvor reaktorkerne til stadigehed enten skal modificeres ved en proces så reaktoren afgiver energi eller et neutron bombardement skal tilsadighed pågå for at reaktoren afgiver energi til dampproduktion.

DE sidste nye teknologier her halveres affaldets radioaktivitet på 600 år og teknologier er mulige for 100 % at forbrænde brændslet 100 % så der ikke forekommer noget affald overhovedet.

Indefor konspirations teori kredsene er hvad jeg har hørt omkring atomkraft at det er langt mere sikkert end hvad der er blevet sagt. Der siges endda at årsagen til at Tjernobyl sprang ikke var pga. at det var dårligt vedligeholdt, men en sprængning der blev lavet for at dække over noget andet der foregik der. Jeg har ikke undersøgt det nærmere, men jeg har hørt flere sige at de personligt står inde for at de selv har arbejdet på atomkraftværk, og at der ikke engang er skadelig radioaktiv stråling der, og at det ikke engang kan sprænge medmindre at det bliver gjort med vilje. Det lyder ret fantastisk, og jeg ved ikke engang hvordan jeg selv skulle kunne undersøge dette på nogen måde, uden selv at få adgang til et atomkraftværk. Det lyder underligt syntes jeg, men sådan er der så meget.


Tjernobyl var en reaktor hvor opbygningen simpelthen gør at katastrofen mulig, og ved uheld accelerer reaktionen og stopper ikke!

Men den officielle grund, og sikkert også den egentlige grund, til at der ikke rigtigt bliver lavet atomkraftværk idag er vel at de kan sprænge og at det ville forårsage radioaktiv stråling, forgiftning og endnu en miljøkatastrofe


Atomkraft udleder ikke radioaktiv materiale som kulkraftværker gør.
Et vestligt kraftværk: Når den neutron bestråling som skal virke for at kernen i fels et thorium kraftværk ophører så stopper reaktionen 100 % og en hver form for eksplosion er 100 % udelukket.
25-04-2010 09:24
helios
★★☆☆☆
(314)
@kblood
Indefor konspirations teori kredsene er hvad jeg har hørt omkring atomkraft at det er langt mere sikkert end hvad der er blevet sagt. Der siges endda at årsagen til at Tjernobyl sprang ikke var pga. at det var dårligt vedligeholdt, men en sprængning der blev lavet for at dække over noget andet der foregik der. Jeg har ikke undersøgt det nærmere, men jeg har hørt flere sige at de personligt står inde for at de selv har arbejdet på atomkraftværk, og at der ikke engang er skadelig radioaktiv stråling der, og at det ikke engang kan sprænge medmindre at det bliver gjort med vilje. Det lyder ret fantastisk, og jeg ved ikke engang hvordan jeg selv skulle kunne undersøge dette på nogen måde, uden selv at få adgang til et atomkraftværk. Det lyder underligt syntes jeg, men sådan er der så meget.

du mangler noget opdatering på området.
Vedrørende Tjernobyl ligger det således, at denne reaktortype som den eneste i verden er ustabil - d.v.s. den løber løbsk, hvis kølevandet forsvinder. Alle andre typer vil gå i stå hvis kølevandet svigter. Det skyldes at denne type - RBMK - er overmodereret. (slå det evt. op på Google).
Reaktoren løb løbsk under nedlukning, hvor lederen (en af partiets mænd!) ville gennemføre et forsøg med at udnytte turbogeneratorens rotationsenergi til at lave strøm mens den løb farten af sig efter lukning. Dette forsøg var foreslået tidligere, men skrottet.
Der er intet mystisk i Tjernobylkatastrofen, faktisk havde vestlige eksperter tilbage i 1968 advaret russerne mod at bygge denne type af samme grund. Så katastrofen kom ikke bag på nogen.

Men den officielle grund, og sikkert også den egentlige grund, til at der ikke rigtigt bliver lavet atomkraftværk idag er vel at de kan sprænge og at det ville forårsage radioaktiv stråling, forgiftning og endnu en miljøkatastrofe der vil tage over 100 år at få rettet op på så det ikke er sundheds skadeligt i store områder efterfølgende

Dedr bygges løs på atomkraftværker kloden over, der er 52 under bygning, 143 er i ordre og 344 er i forslag. Det bliver over 100% forøgelse af den nuværende kapacitet indenfor de næste 20-30 år.
Ud over det vil Finland vil bygge flere.
Dine betænkeligheder bygger på misinformationer, det ligger faktisk sådan, at atomkraften sparer tusinder af menneskeliv hvert år p.g.a. mindre luftforurening, uran erstatter fortrinsvis kul.

Der er mange, der mener det samme som dig og modarbejder atomkraften. Det har medført at man har set en eksplosiv stigning af forbrug af fossil energi - med stigende CO2- udledning til følge.
Derfort er interssen for atomenergi steget så kraftigt, lad mig nævne enkelte lande med planer: Indonesien, Egypten, Vietnam, Jordan, Bangladesh m. fl.
Medierne har gennem mange år boykottet alle oplysninger om atomenergiens udbredelse - de kommer kun påp banen når de kan finde en negativ vinkel. Har du forresten set, at et EU-land satte et a-værk i gang i 2007, der nu forsyner landet med ca. 10% af elproduktionen?
25-04-2010 10:59
kblood
★★★☆☆
(429)
Jeg modsiger nu ikke atomenergi. Jeg formodede bare at Tjernobyl var grunden til at Margaret Thatcher ikke fik gennemført at opbygge en helt masse værker i UK var pga. af dette. Jeg har hørt mange fortalere for atomkraftværk og det lyder til at i også er, og med god grund.

Når alt dette kommer tilbage til Iran, så lyder det bare endnu mere dobbeltmoralsk at man vil påtvinge Co2 afgifter overalt, men man vil ikke tillade at der bliver bygget atomkraftværk? Så vidt jeg har forstået er det en meget mere effektiv form for Co2 fri energi produktion end nogen anden vi bruger idag, og sikkert den eneste form for el produktion vi kender idag som kunne gøre el-biler til virkelig at være Co2 frie. Fordi de hjælper jo hat hvis de skal oplades med strøm fra kul og olie energi alligevel, og i alle lande, så vidt jeg ved, så vil sol og vind energi aldrig kunne dække landets energi forbrug. Selv med uendelige ressourcer, så pga. pladsmangel.
25-04-2010 22:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg modsiger nu ikke atomenergi. Jeg formodede bare at Tjernobyl var grunden til at Margaret Thatcher ikke fik gennemført at opbygge en helt masse værker i UK var pga. af dette. Jeg har hørt mange fortalere for atomkraftværk og det lyder til at i også er, og med god grund.

England har alt det atomkraft de behøver. Mig bekendt fik Margaret Thatcher netop gennemført udbygningen med a-kraft og startede faktuelt IPCC og startede myten om drivhuseffekt, for at sælge a-kraft til befolkningen

Når alt dette kommer tilbage til Iran, så lyder det bare endnu mere dobbeltmoralsk at man vil påtvinge Co2 afgifter overalt, men man vil ikke tillade at der bliver bygget atomkraftværk? Så vidt jeg har forstået er det en meget mere effektiv form for Co2 fri energi produktion end nogen anden vi bruger idag, og sikkert den eneste form for el produktion vi kender idag som kunne gøre el-biler til virkelig at være Co2 frie. Fordi de hjælper jo hat hvis de skal oplades med strøm fra kul og olie energi alligevel, og i alle lande, så vidt jeg ved, så vil sol og vind energi aldrig kunne dække landets energi forbrug. Selv med uendelige ressourcer, så pga. pladsmangel.


Igen har noget imod at Iran opbygger a-kraftværker. EU har endog tilbudt Iran et topmoderne a-kraftværk.

Det verdenssamfundet er i mod, er at Iran skal kunne berige uran!
Redigeret d. 25-04-2010 22:04
26-04-2010 18:54
kblood
★★★☆☆
(429)
delphi skrev:
Jeg modsiger nu ikke atomenergi. Jeg formodede bare at Tjernobyl var grunden til at Margaret Thatcher ikke fik gennemført at opbygge en helt masse værker i UK var pga. af dette. Jeg har hørt mange fortalere for atomkraftværk og det lyder til at i også er, og med god grund.

England har alt det atomkraft de behøver. Mig bekendt fik Margaret Thatcher netop gennemført udbygningen med a-kraft og startede faktuelt IPCC og startede myten om drivhuseffekt, for at sælge a-kraft til befolkningen


Sådan syntes jeg bare ikke de englændere jeg har talt med om det, forklare det. Udover at hun da er fortaler for drivhusgaser, men ikke at det lykkedes hende at få opført de atomkraftværker som hun havde planer om, men da nogen jeg snakkede med havde arbejdet på atomkraftværk, så må der jo være nogen i England.

Igen har noget imod at Iran opbygger a-kraftværker. EU har endog tilbudt Iran et topmoderne a-kraftværk.

Det verdenssamfundet er i mod, er at Iran skal kunne berige uran!


Har de ikke tilbudt at berige uran for Iran? Jeg havde ikke lige hørt at de også havde tilbudt et top moderne atomkraftværk.

Men som jeg vidst også skrev tidligere, så tror jeg at Iran gerne vil have deres egen forsikring om ikke at blive bekriget i nærmeste fremtid, ved selv at blive en atommagt. Hvordan det ender vil tiden vise. Kina har prøvet at lave aftaler med Iran omkring deres olie, hvilket USA hvis ikke er specielt glade for. Det er sikkert med til at Iran ikke er blevet stoppet endnu, da Kina jo har veto. Jeg havde nu også læst at Rusland skulle støtte Iran, men åbenbart ikke i at de skal have lov til at berige deres eget uran.
26-04-2010 22:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sådan syntes jeg bare ikke de englændere jeg har talt med om det, forklare det. Udover at hun da er fortaler for drivhusgaser, men ikke at det lykkedes hende at få opført de atomkraftværker som hun havde planer om, men da nogen jeg snakkede med havde arbejdet på atomkraftværk, så må der jo være nogen i England.


Nu lavede man faktisk http://www.electricmountain.co.uk/dinorwig.htm En kæmpe akkumulator til strøm hvor meget store vandmængder pumpes 500 m lodret op i en bjergsø om natten og indsættes om dagen i spidslast situationer. Altså bruges til el-produktion.


Når a-kraftværker producerer er det stort set lige meget om de kører konstant eller lukkes ned, prisen er den samme eller brændslet koster stort set ingen ting. Og netop fordi man kunne ikke aftage alt a-kraftværkernes produktion om natten lavede man electric mountain. i Dinorwic.

Har de ikke tilbudt at berige uran for Iran? Jeg havde ikke lige hørt at de også havde tilbudt et top moderne atomkraftværk.


Jo der er prøvet alt! Rusland har tilbudt at gøre det!

Men som jeg vidst også skrev tidligere, så tror jeg at Iran gerne vil have deres egen forsikring om ikke at blive bekriget i nærmeste fremtid, ved selv at blive en atommagt. Hvordan det ender vil tiden vise. Kina har prøvet at lave aftaler med Iran omkring deres olie, hvilket USA hvis ikke er specielt glade for. Det er sikkert med til at Iran ikke er blevet stoppet endnu, da Kina jo har veto. Jeg havde nu også læst at Rusland skulle støtte Iran, men åbenbart ikke i at de skal have lov til at berige deres eget uran.


Det sidste nye er at Saudi arabien har indvilget i at øge produktionen af olie så KIna opnår den mængde de behøver og lægger efterfølgende pres på Iran omkring atomspørgsmålet.

FN's sikkerhedråd skulle herefter være enige om at lægge pres på Iran
Redigeret d. 26-04-2010 22:22
26-04-2010 22:37
kblood
★★★☆☆
(429)
Så er spørgsmålet om Iran når at få lavet atombomber eller ej, og om de har teknologien til at lave dem til raketter med atomsprænghoveder. Der er jo også mange andre måder at lave atombomber på, men stadierne i atombombe teknologi er vidst oftest at de starter med at kunne lave en sprængning som kan sprænge noget stort, og derefter er det hvordan den skal anvendes. Raket, tidsindstillet bombe, selvmordsmand, bombe fra fly og så ved jeg ikke om de har ubåde, men det er vel sidste mulighed. USA er vidst kommet et stykke længere og kan lave mini bomber, hvilket hvis kræver meget præcise beregninger af mængderne. Er sammensætningen ikke den rigtig så har den nok oftest stort set ingen effekt, og i sjældne tilfælde kan den vel også sprænge mere end beregnet, men problemet med atombomber til at starte med var da vidst at lave en bombe kraftig nok til at kunne starte atom sprængningen.

Men siden teknologien og beregningerne allerede er der, kan det også være et at Iran har fået fat i sådanne oplysninger, men så skulle det være fra en eksisterende atommagt, og det lyder ikke til at der er mange tilbage som støtter dem. Jeg er ret sikker på Kina og Rusland ikke er interesseret i krig med USA, medmindre de står i alvorlig olie mangel. Og det må de jo næsten være hvis en aftale med Saudi Arabien er hvad der kan få Kina til ikke at lave veto til Irans fordel.
26-04-2010 22:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så er spørgsmålet om Iran når at få lavet atombomber eller ej, og om de har teknologien til at lave dem til raketter med atomsprænghoveder. Der er jo også mange andre måder at lave atombomber på, men stadierne i atombombe teknologi er vidst oftest at de starter med at kunne lave en sprængning som kan sprænge noget stort, og derefter er det hvordan den skal anvendes. Raket, tidsindstillet bombe, selvmordsmand, bombe fra fly og så ved jeg ikke om de har ubåde, men det er vel sidste mulighed. USA er vidst kommet et stykke længere og kan lave mini bomber, hvilket hvis kræver meget præcise beregninger af mængderne. Er sammensætningen ikke den rigtig så har den nok oftest stort set ingen effekt, og i sjældne tilfælde kan den vel også sprænge mere end beregnet, men problemet med atombomber til at starte med var da vidst at lave en bombe kraftig nok til at kunne starte atom sprængningen.


Mig bekendt er det ret simpelt at lave en bombe!

Det er noget med at to klumper beriget uran via en springladning skydes mod hinanden og derved opstår der en såkaldt kritisk masse, hvor et bombardement at neutroner får eksplosionen til at igangsætte.

Men siden teknologien og beregningerne allerede er der, kan det også være et at Iran har fået fat i sådanne oplysninger, men så skulle det være fra en eksisterende atommagt, og det lyder ikke til at der er mange tilbage som støtter dem.


Der er ikke noget hemmeligt omkring at lave bomben. Det er i langt højere grad et spørgsmål om at håndtere de "værktøjer" som skal bruges, eller udvikle de færdigheder som skal til vejebringes for at kunne lave bomben.

Jeg er ret sikker på Kina og Rusland ikke er interesseret i krig med USA, medmindre de står i alvorlig olie mangel. Og det må de jo næsten være hvis en aftale med Saudi Arabien er hvad der kan få Kina til ikke at lave veto til Irans fordel.


Ja! Noget for noget! Men rusland er det vist ikke olie. Rusland er vist det land i verden som har den største olieproduktion og reserver efter Saudi Arabien, så det er nok ikke olie.
Redigeret d. 26-04-2010 22:58
27-04-2010 17:11
kblood
★★★☆☆
(429)
Ja, men sprængladningen der skal udløse eksplosionen skal vidst have en bestemt størrelse. Det er vidst ikke noget problem hvis sprængladningen er for stor, men vægten på bomben er vidst også relevant, specielt indenfor de mindre bomber som har en sprængning der er stor nok til at nedbringe en bygning men ikke større. At lave bomber større end det er ikke besværligt eller hemmeligt, men kræver ressourcer og nogen med der kan sætte den sammen, og det kræver sikkert specielle redskaber som du også skriver. Men den teknologi jeg mente, var mere teknologi til at lave mindre atombomber, eller om de havde mulighed for at få dem lagt ind i raketter. Jeg tror da ikke Iran har noget tæt på USAs teknologi inden for missiler og raketter.
28-04-2010 22:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! Men har iran ikke afprøvet en raket med lang rækkevidde som vil kunne fremfører en bombe.
29-04-2010 09:36
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej kblood,

Jeg modsiger nu ikke atomenergi. Jeg formodede bare at Tjernobyl var grunden til at Margaret Thatcher ikke fik gennemført at opbygge en helt masse værker i UK var pga. af dette. Jeg har hørt mange fortalere for atomkraftværk og det lyder til at i også er, og med god grund.

Når alt dette kommer tilbage til Iran, så lyder det bare endnu mere dobbeltmoralsk at man vil påtvinge Co2 afgifter overalt, men man vil ikke tillade at der bliver bygget atomkraftværk? Så vidt jeg har forstået er det en meget mere effektiv form for Co2 fri energi produktion end nogen anden vi bruger idag, og sikkert den eneste form for el produktion vi kender idag som kunne gøre el-biler til virkelig at være Co2 frie. Fordi de hjælper jo hat hvis de skal oplades med strøm fra kul og olie energi alligevel, og i alle lande, så vidt jeg ved, så vil sol og vind energi aldrig kunne dække landets energi forbrug. Selv med uendelige ressourcer, så pga. pladsmangel.

- du roder det en smule sammen,måske fordi dine kilder ikke er pålidelige?
Berigningsanlæggene en ved Natanz og Isphahan har intet med atomkraftværket ved Bushehr at gøre.
Ingen sætter sig imod at Iran bygger et atomkraftværk ved Bushehr, det begyndte tyskerne at gøre allerede for ca. 30 år siden, men trak sig ud da iranerne ikke betalte til tiden.
Ikke en kat har gøet af disse byggeplaner! Anlægget er ved at være klar, Rusland sørger for byggeriet og brændselshåndteringen i alle led.

De øvrige anlæg som du hele tiden kredser om, har intet med atomkraftværket at gøre, det er anlæg uden relationer til andet, end at Iran påstår de selv vil stå for brændselsfabrikationen med uranberigning (ca. 3-4% U-235) fra egne uranforekomster. Til bombeformål skal berigningen være over 80%.
Endnu en gang - uanset hvad du og andre mener om Tjernobyl, så kan dette værk ikke bruges til noget som helst, medmindre man vil bygge et tilsvarende værk. Jeg har forklaret dig i hovedtræk, hvad årsagen er, detaljerne er let at finde ved at "google" på "overmoderering" og RBMK.
Iran har ret til at bygge atomkraftværker, men de undslår at underskive en ikke-spredningsaftale, der indebærer international kontrol. Pt. har IAEA ikke fundet tegn på uregelmæssigheder.
Der fokuseres politisk på deres berignings- og tungtvandsanlæg, som man mener kan bruges til at fremstille atombomber af uran-235 typen. Samme slags som Pakistan og Indien har i forvejen i et betydeligt antal. Hvorfor en enkelt i Iran gør nogen større forskel kan jeg ikke se, formålet med atombomber er ikke at sprænge dem.
Iran ved, at hvis de fremstiller en a-bombe og bruger den, så bliver Iran fjernet fra landkortet.
29-04-2010 15:06
kblood
★★★☆☆
(429)
Jeg har ikke meget mening om Tjernobyl, det er bare min opfattelse at den har været grunden til at vi her i Danmark f.eks. ikke har fået atomkraft. Hvorfor er det ellers folk skulle frygte atomkraft hvis det ikke var fordi de tror det kan sprænge?

Nej, jeg ved ikke specielt meget om hvad Iran har gang i, men ja atombomber er til for at afværge krig. Hvilket som jeg også skrev, jeg mener er grunden til at Iran vil have dem. Det kan godt være at de anlæg de bygger ikke kan bruges til atombomber, men hvis ikke hvorfor er det så så vigtigt for USA og andre lande at berige deres uran?

Iran ved godt at de ikke har mulighed for at affyre en atombombe uden at blive et hul i jorden selv, men står Israel for samme trussel? Jeg vil da mene at hvis Iran blev en atommagt, kunne det måske endda få lidt mere gang i forhandlingerne med Israel. Som det er lige nu virker de til at have mangel på respekt for Palæstinenserne og deres nabo lande. Ikke at Palæstinenserne har det med at gøre samarbejde mere åbent og muligt for den sags skyld.
29-04-2010 17:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg har ikke meget mening om Tjernobyl, det er bare min opfattelse at den har været grunden til at vi her i Danmark f.eks. ikke har fået atomkraft. Hvorfor er det ellers folk skulle frygte atomkraft hvis det ikke var fordi de tror det kan sprænge?


Vi voksne kan så være bange for mange som synger lange lange bange sange >> på et løst grundlang om et skræksenario som ikke er reel.
29-04-2010 17:42
kblood
★★★☆☆
(429)
delphi skrev:Vi voksne kan så være bange for mange som synger lange lange bange sange >> på et løst grundlang om et skræksenario som ikke er reel.


Ja, det modsiger jeg heller ikke. Jeg har bare prøvet at konstatere hvorfor der ikke er flere atomkraftværker, men så bliver jeg beskyldt for at mene at Tjernobyl kan ske for ethvert atomkraftværk. Det er jo ikke helt det samme hvad jeg mener, og hvad jeg mener er grunden til at man ikke har tilladt atomkraftværk tidligere.

Men hvad er det helt præcis der sker med atom affaldet? Det må jo være den anden grund til at folk ikke har været enige om at lave flere atomkraftværk. Så vidt jeg kan forstå så fungere de nye (selvom de nok ikke engang er specielt nye) atomkraftværker på en måde så der ikke er nødvendigt at have tønder med radioaktivt affald?

Opbruger eller opbrænder de alt uranen, eller bliver det lavet tilbage til ikke radioaktive rester?

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country

Ja, jeg er da vidst noget forkert på den med at de ikke bliver bygget i større omfang, for Norge er Danmark er åbenbart blandt meget få lande der slet ikke har atomkraft. Så spørgsmålet burde måske være, hvorfor har vi det ikke i Danmark?

Jeg skal da vidst også have undersøgt den snak om Margareth Thatcher, og om hendes plan var at UK skulle få alt deres energi fra atomkraftværk, eller hvad det egentlig var der ikke gik efter hendes plan. Virker da til at det havde okay success når de har 19, 4 på vej og 6 planlagte. Ved ikke om de 6 så også har de 4 på vej talt med, eller om det er 6 ekstra der er foreslået at de ville bygge.
30-04-2010 10:48
helios
★★☆☆☆
(314)
@kblood,

Ja, det modsiger jeg heller ikke. Jeg har bare prøvet at konstatere hvorfor der ikke er flere atomkraftværker, men så bliver jeg beskyldt for at mene at Tjernobyl kan ske for ethvert atomkraftværk. Det er jo ikke helt det samme hvad jeg mener, og hvad jeg mener er grunden til at man ikke har tilladt atomkraftværk tidligere.
Men hvad er det helt præcis der sker med atom affaldet? Det må jo være den anden grund til at folk ikke har været enige om at lave flere atomkraftværk. Så vidt jeg kan forstå så fungere de nye (selvom de nok ikke engang er specielt nye) atomkraftværker på en måde så der ikke er nødvendigt at have tønder med radioaktivt affald?
Opbruger eller opbrænder de alt uranen, eller bliver det lavet tilbage til ikke radioaktive rester?
Ja, jeg er da vidst noget forkert på den med at de ikke bliver bygget i større omfang, for Norge er Danmark er åbenbart blandt meget få lande der slet ikke har atomkraft. Så spørgsmålet burde måske være, hvorfor har vi det ikke i Danmark?

Jeg skal da vidst også have undersøgt den snak om Margareth Thatcher, og om hendes plan var at UK skulle få alt deres energi fra atomkraftværk, eller hvad det egentlig var der ikke gik efter hendes plan. Virker da til at det havde okay success når de har 19, 4 på vej og 6 planlagte. Ved ikke om de 6 så også har de 4 på vej talt med, eller om det er 6 ekstra der er foreslået at de ville bygge.

- du fortsætter med at drage lokale forhold ind i billedet. Jeg har ellers prøvet at dokumentere at der på global plan sker en større udvikling af opførelse og planlægning af atomenergi. Glem nu alt om, hvad M. Thatcher har ment, troet eller gjort.
Norge har forresten da lavet lidt strøm med atomenergi (I Halden anlægget), men det er nu historie. Det seneste er at Emiraterne vil bygge atomanlæg til el og afsaltning, de er langt fremme med aftaler. Vil du have referencer skal jeg gerne poste dem.
Marokko er på listen etc. etc.
At Iran nu bygger flere berigninganlæg viser, at de ikke vil finde sig i at være omringet af lande med atomvåben. De flytter det afslørede anlæg ved Qom op i bjergene, hvor det ikke er udsat for et evt. angreb.

Du gentager spørgsmålet om, hvad der skal ske med affaldet. Det er ikke nogen hemmelighed, svaret findes i de politisk godkendte løsninger, som landene har. At nogle lande endnu ikke har udpeget en bestemt lokalitet til slutdeponeringen er der intet mystisk i, der er mange velegnede steder, men der er ingen grund til at lægge sig fast på et bestemt sted, det varer mange år endnu inden det sidste trin skal effektueres - det sker ikke før overfladetemperaturen er under et vist niveau.
Både Finland og Sverige har planer om yderligere udbygning af a-kraft, i UK mangler der kapital, derfor har man udliciteret den fremtidige udbygning. I USA er 25-30 nye værker under planlægning, i Kina sættes der flere i gang i år, Argentina har indgået aftalæe med Rusland etc. etc.
Jo vist sker der meget på denne front, men der burde være mere gang i udbygningen. Men du har da ret i at folkestemningen har en stor effekt og er en medvirkende årsag til vi har et CO2-problem og Kyotoløsning etc.
Åragen til en overvejende negativ stemning mod atomenergien er misinformation fra især mediernes side. Her i landet hører vi ikke om atomenergi medmindre der er en negativ vinkel til sagen.
Du kredser meget om Tjernobylulykken, som ikke kom bag på fagfolk - og som ikke kan bruges til noget som helst, medmindre man bygger RBMK-reaktorer.
DR fortalte i deres 1. udsendelse om Tjernobyl, at der var 1000 døde - og man ikke kunne afvise at dødstallet var endnu større. Man berettede om døde dyr omkring værket etc. etc.
20 år efter kunne klodens største eksperter på området afsløre, at 56 dødsfald kunne relateres til denne ulykke.
Ikke sært at den almindelige borger mener at det er noget farligt noget - og sætter sig ind i et fly på vej til Tenerife.

Vedrørende dine bemærkninger om tønder med radioaktivt affald fra nye værker - blander du det ikke lidt sammen? Tønderne med affald besår af engangshandsker, emballage etc. etc. Brugt brændsel er det farlige, der opbevares under vand i en periode. Men i de nyere værker udnyttes brændslet bedre, derfor er der mindre af denne del.
Den mængde behandlet affald, der er et resultat af en persons elforbrug hele livet, fylder så meget som hvad der kan være i en dyb tallerken. Stråling fra al affald kan man skærme af med 1-2 m beton, 100 m luft eller 5 m vand.
Det skulle ikke være en uoverkommelig opgave - vel?
01-05-2010 18:44
kblood
★★★☆☆
(429)
Jeg nævner Tjernobyl igen, da jeg ikke lige kan huske om andet negativ omtale når det gælder atomkraft. Ved ikke lige hvad der ellers egentlig har givet den negative omtale udover det formodentlig farlige affald og måske atombomber.

Jeg synes da også at atomkraft lyder ret godt, men jeg troede at man kunne lave affaldet uskadeligt. 2 meter beton lyder ikke helt som en simpel sag, og jeg håber da på at man ikke vælger at bruge beton, for så kan det godt være at det ikke er et problem i et par århundreder, men det er nu ikke ligefrem at tænke fremad, og så er det pludselig alligevel i vores grundvand.

Det er faktisk nok til at jeg ikke vil støtte atomkraft som en erstatning for det vi har idag, medmindre at man kan rense affaldet, så det ikke er radioaktivt eller skadeligt. Nedbryder det sig selv over de 200 år, så er det også en slags løsning.

USA har jo valgt at bruge uran til at lave våben ammunition med, og det har så bevidst at det ikke er sundt på nogen måde, og at det både fremkalder kraft, og de der er blevet forgiftet af det får deforme børn. Den slags er jo så ikke relevant så længe affaldet bliver håndteret ordentligt, og det skulle jo ikke være mere end 5.000.000 dybe tallerkeners affald i løbet af over 50 år her i Danmark. Over 50 år, fordi at vi jo stadig skal trække alle de andre energi kilder fra, så det ville blive langt minde.

I Norge vil det undre mig lidt hvis de ville vælge atomkraft, da de er pænt selvforsynede med energi fra deres dæmninger. Hvis de har kul kraftværk, så måske det ville være en idé at skifte ud med et atomkraftværk, Men de har jo vidst allerede prøvet.

Som det er nu virker atomkraft godt nok som det mest effektive, selvom det tager tid at slippe af med affaldet. Cirka lige så lang tid eller længere end det tager at lave affaldet. Men derefter skulle vi også helst have fundet ud af en bedre energi kilde som alle kan være enige om, f.eks. fusions energi.
02-05-2010 17:28
helios
★★☆☆☆
(314)
@ kblood, du har da meget relevante indvendinger, men de er ikke nye.

Jeg synes da også at atomkraft lyder ret godt, men jeg troede at man kunne lave affaldet uskadeligt. 2 meter beton lyder ikke helt som en simpel sag, og jeg håber da på at man ikke vælger at bruge beton, for så kan det godt være at det ikke er et problem i et par århundreder, men det er nu ikke ligefrem at tænke fremad, og så er det pludselig alligevel i vores grundvand.

Det er faktisk nok til at jeg ikke vil støtte atomkraft som en erstatning for det vi har idag, medmindre at man kan rense affaldet, så det ikke er radioaktivt eller skadeligt. Nedbryder det sig selv over de 200 år, så er det også en slags løsning.


Hvis det gælder reprocesseret, forglasset affald, så kan man rent faktisk opbevare det fuldt betryggende i et overvåget mellemlager af beton i nærheden af overfladen. Designet er forlængst lavet. Affaldet er ufarligt efter ca. 25 år = 20 halveringstider.
Brugt brændsel, hvor man ikke fjerner de over 90% af mængderne, der består af uran og plutonium, skal derimod deponeres i måske 100.000 år. Det kan ske unde større tekniske problemer i 500 m dybde. Den løsning benytter Sverige sig af. Hernede kan det ikke forurene drikkevandet, der udvindes længere oppe.
Atomaffald er forresten det eneste, som er selvdestruktiv, hvorfor det skulle være et større problem end ikke-radioative tungmetaller forstår jeg ikke rigtigt.
Atombomber produceres uanset om landet har atomkraft eller ikke, de to ting fungerer adskilt. USA fremstillede de fleste af sine bomber ud fra plutonium, der blev fremstillet i særlige militære småreaktorer, der ikke fremstillede strøm. Der var en i Rocky Flats, der nu er nedlagt.
I Sverige køres det brugte brændsel ned i slutlageret efter 2018, det sker med særlige køretøjer. Affaldet deponeres i kobber-containere, der pakkes med en lerblanding, der vil opfange evt. opløste stoffer om flere tusind år.
Lageret laves således, at man kan hente brændslet op igen, hvis der om nogle år viser sig en bedre løsning, f.eks. arbejdes der med den såkaldte transmutation, hvor man omdanner lanlivede radioisotoper til kortvarige, der destruerer sig selv i løbet af kort tid.
Der er ingen tekniske problemer ved at håndtere atomaffald, ingen tør sjuske med dette arbejde!

Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor 2 m beton skulle være et problem. Nede i jorden på vor gml. vindmøllepark ligger der klumper af beton på 10 m - de skal ikke fjernes når vindmøllerne er pillet ned.

Norge talte meget om at opføre a-værker, der kørte på thorium. Det tror jeg ikke bliver tilfældet. Men nogle af de "nye" lande med atomenergi på planlægningsstadiet er bl.a.:
Egypten og Israel (1 stk. hver),
Indonesien (6 stk),
Iran (4 stk),
Polen (6),
Thailand (6),
Vietnam (10),
Nordkorea (1),
UAE (14 stk),
Tyrkiet (6) og
Italien (10).
De fleste planer er en følge af klimahensynet - herunder for at opfylde CO2-forpligtelsen.
Det er ikke et spørgsmål om man kan lide det eller ej, men hvorledes man bedst muligt skal leve med det. Det spørgsmål kan bedst besvares i Frankrig.
02-05-2010 23:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Helios

Har du nogle data på hvor meget kulkraftværker belaster med radioaktivitet. Aske indholder en del radioaktivitet.

Hvor farlig er affaldet hvis det virkelig går galt: en terrorist får fat i en "betydelig" del feks. 10 kg meget radioaktiv affald og spreder det som en "dirty bombe" Midt i København. Hvad så, er byen ubeboelig de næste 1000 år eller hvad? Hvor mange vil dø?
03-05-2010 17:18
kblood
★★★☆☆
(429)
Effekterne kan jo nok gå hen og være i stil med det der er sket i Irak og andre lande hvor USA har brugt depleted uranium i krig. Er ikke sikker på hvad den korrekte danske oversættelse er. Men de brugte det til at lave hylstre med til tank ammunition og andet. Det som kom ud af det var at en del fik kræft og en hel del fik ret misdannede børn. Et der overraskede mig var en baby som lignede en reptil, så den slags radioaktivitet virker til at have en del indflydelse på vores gener.

En anden ting er, hvis alle lande fortsætter med at satse på atomkraft, er der så Uran nok? Har ingen idag om hvordan forholdet af vores ressourcer er på Uran ift. olie, men det kan jo være at uran er noget vi kan fremstille på en eller anden måde uden at det tager 50 år, og så skal det jo også helst være uden at det vil kræve meget mere energi end uranen selv kan producere. Men kan det lade sig gøre går det måske imod de love omkring energi.
01-03-2012 13:03
PlatonProfilbillede☆☆☆☆☆
(2)
Jeg kan glæde jer med at der er kommet en utrolig sikker måde at lave a-våben ud af resurser til a-kraftværker: Thorium reaktorer.
Kina, Tjekkiet, Indien, Japan, Rusland og USA har planer om reaktorer ed thorium.

Hvis man giver Iran en anmodning/tvinger Iran om at bruge deres penge til at finansere thorium reaktorer, vil de meget sikkert stå mellem at få alvorlige politiske problemer og sågar krig, eller at gå i spidsen for en meget mere sikker form for a-kraft. Fordi thorium er uegnet til bomber og standser, hvis de ikke er konstant bombaderet med neutroner og at de bruges om og om igen hver gang - så der ikke kan komme undskyldninger som at 'terroristerne tog det' eller lign. -, vil de muligvis kun vælge plutonium og uranium hvis de har i hensigt at skabe våben.

Det vil kræve en halv mia. måske, men hvis vi hellere vil have at Iran bliver foregangsland for en stor teknologi end for terroisme og religiøse fanatikere, så er thorium en god invistering.

Der er blandt andet fordele som at dens halveringstid(dvs. tiden det tager til at radioaktivitet "forsvinder") er 0,5% af uran, hvilket er en hel del bedre end de mange tusind år uran kan påvirke omgivelserne på.

:copy: Illusteret Videnskab
07-03-2012 15:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Platon

Der er vel ingen som ved deres fulde fem, der tror på andet end at Iran vil udvikle et atomprogram, for andet end at udvikle a-våben.
11-03-2012 14:23
PlatonProfilbillede☆☆☆☆☆
(2)
Der tror jeg du tager fejl, der er jo mange lande som ligeledes er blevet mistænkt uden nogen anden grund end nogle terroister, som de tror er farlige nok til at hugge uran og kloge nok til at kunne brge det.

Desuden ville det bare være en god idé at være sikker istedet for at åbne ild mod et land, som måske bare ønsker mere energi pga. mindre oliekilder eller sådan noget. At lave et forlig om at bruge Thorium istedet ville fjerne enhver mistanke mod terror og atomtrusler.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Iran og Uran...:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Iran's Atom-program111-10-2017 22:06
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik