Husk mig
▼ Indhold

Isbjørne /Polar BearSide 1 af 212>
Isbjørne /Polar Bear01-12-2014 13:37
kfl
★★★★★
(2167)
Diskussionen om antal isbjørne started med Bjørn Lomborgs påstand om, at der i 1950'er kun var 5000 isbjørne og i dag ca 25000 isbjørne.

Der har været et forsøg på at spore hvorfra det berømte tal på 5000 stk i 1950'erne stammer fra. Her et et link til et forsøg:Magic Number: A sketchy "fact" about polar bears keeps going ... and going ... and going By PETER DYKSTRA .

Frem til idag har der være modstridende udviklingstendenser mht. udviklingen i bestanden af isbjørne. Der er mindst 3 faktorer, der påvirker bestanden af isbjørne :

1. Begrænsningen af jagt på isbjørne
2. Begrænsningen af jagt på sæler
3. En reduktion af havis med ca 16% i perioden 1979-2013

1+2 peger på en voksende trend
3) peger på en aftagende trend

Nettoresultatet af disse trends er indtil videre vanskelig at se i de observerede antal isbjørne, idet bestanden af isbjørne er spredt over et meget stort område.

Der kan læses mere her om ialt 19 populationer af isbjørne Polar bear status og Summary of polar bear population status per 2013.

Her kan du se hvor de 19 bestande finds:Hvis man skal konkludere på udviklingstrenden i antal isbjørne kan det være følgende:

Konklusion:
Der er ikke noget klart billede, idet bestanden vokser i nogle områder , uændret i andre områder og i atter andre aftagende.

Som følge af afsmeltningen af havis ved nordpolen forventes en aftagende population af isbjørn i løbet af de næste 100 år.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 01-12-2014 14:00
RE: Isbjørne/Polar Bear01-12-2014 13:41
kfl
★★★★★
(2167)
Der foreligger nu undersøgelse af at der 3 en ud af 19 bestande har være et kraftigt fald i bestanden. Det drejser om bestandene i Atlaska og Canada er faldet med 40% i perioden 2001 til 2010. Læse mere her

Polar Bear Numbers Plummeting in Alaska, Canada—What About the Rest?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 01-12-2014 14:01
01-12-2014 14:39
Kosmos
★★★★★
(5374)
Der foreligger nu undersøgelse af at der 3 en ud af 19 bestande har være...

- ken dén oplysning 'oversættes' til noget mere forståeligt?
01-12-2014 15:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
KFL - såfremt du følger med i andre undersøgelser om isbjørnebestanden og f.eks. læser zoolog Susan Crockfords blogs i "Polar Bear Science" fra 18.11.14,ville du vide,at den undersøgelse,du henviser til er at betragte,som en avisand.

Det viser igen,hvordan ufuldstændige pressemeddelelser,fordrejning af positive trends,udeladelser af videnskabelig tvivl og "dygtigt" valgte statistiske slutresultater kan føre til en vildledning af menneskene,i dette tilfælde med en agenda,som hedder AGW.
Er journalister og videnskabsfolk overhovedet ikke blevet klogere de senere år,siden de kan lade sådan en gang udokumenteret sludder gå i medierne.
Redigeret d. 01-12-2014 15:45
01-12-2014 22:08
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld

Af følgende kilde Summary of polar bear population status per 2013 fremgår hvilke populationer, der er voksende, stabile og aftagende.

Voksende: 1
Stabile : 5
Faldende : 4
Usikker : 9
Ialt :19
01-12-2014 22:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej KFL

I den undersøgelse,du henviser til er agendaen,at CAGW er årsagen til isbjørnenes overlevelsesproblemer,men det er iflg. Susan Crockfords m.fl. undersøgelser ikke tilfældet.
Hvorfor ikke? - kommer jeg tilbage til i morgen.
02-12-2014 05:38
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Are polar bear researchers blinded by belief?
02-12-2014 09:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Kristoffer Szillas-

Udmærket essay,du henviser til,håber at KFL tygger den godt igennem.
Er på smartphone,kommer tilbage med et par supplerende bemærkninger når jeg er på pc.
RE: Isbjørne /Polar Bear/Troværdighed02-12-2014 10:31
kfl
★★★★★
(2167)
Det er bemærkelsesværdigt, at der anvendes vidt forskellige kilder i diskussionen om isbjørnebestanden:

Kristoffers Zelas henviser til What Up With That. Man kan læse mere om denne hjemmesider her.

Kjeld Jul henviser bl.a. Susan Crockford . Susan Crockford hører ikke til gruppen af isbjørnespecialister og er bl.a. finansieret fra The Heartland Institute.

Jeg bygger primært på IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. Denne gruppe består af isbjørne eksperter.

Det er selvfølgelig en personlig sag, hvem man tror på i spørgsmålet om udviklingen i isbjørnebestanden, men jeg vil dog gerne have at læseren stiller sig spørgsmålet: Hvem er mest troværdige?

Jeg ville ønske , at der var nogle eksperter, der vill blande sig i diskussionen, men set i lyset af den manglende respekt for eksperter, der findes her på klimadebat, er dette ønske en tom illusion. Sporerne skræmmer.
Redigeret d. 02-12-2014 10:49
02-12-2014 17:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
17 nov. 2014 og dagene derefter,kom medierne verden rundt igen med den alarmerende meddelelse(for os natur- og dyreelskere),at de menneskeskabte klimaforandringer truede isbjørnenes overlevelse.
Det samme alarmistiske budskab var tidligere fremført;men denne gang blev det udbredt med fornyet styrke af medierne,igen med tilhængerne af AGW som akkompagnatører.
Ja,selv WWF gik med på avis-anden om,at issmeltningen om sommeren (underforstået AGW)var skyld i isbjørnenes død.

Det var blandt andre Jeff Bromaghin,som havde gennemført et studie,der antydede at isbjørnenes overlevelse var truet.
Forskerne selv,havde kastet det første ved på bålet ved i en pressemeddelse at skrive :
"in an new polar bear study published today,scientists from the United States and Canada found that during the first decade of the 21st century,the number of polar bears in the southern Beaufort Sea experienced a sharp decline of approximately 40 percent".

Disse presseartikler lød dramatiske og gav det indtryk,at såfremt denne dødsspiral fortsatte,ville samtlige isbjørne om nogle år være døde.

Men i forskernes studie blev disse bemærkninger bevidst eller ubevidst ikke gengivet af medierne:
"low survival from 2004 through 2006 led to a 25-50% decline in abundance.For reasons that is not clear,survival of adults and cubs began to improve in 2007 and abundance was comparatively stable from 2008 to 2010 with approximately 900 bears in 2010."

I årene 2004-2006 gik populationen meget tilbage selvom isudbredelsen var betydeligt større end i 2007,hvor bestanden igen tiltog.
Så sommer-isdækket- afsmeltningen -havde altså intet at gøre med dødeligheden af isbjørnene.

Susan Crockford henviser til,at studier tilbage fra 1960erne viser,at den uforklarlige dødelighed følger en cyklus på ca. 10 år,hvor perioderne 1974-76 og 2004-6 var de værste.
Susan Crockford er også uforstående overfor,hvorfor Jeff Bromaghins et al.s beretning ikke går længere end til 2010,hvor der dog d. 17.11.14. da pressemeddelelsen udkom var kendt,at isbjørnepopulationen fra 2010 til idag har været tiltagende,forskerne burde i det mindste være kommet med en tillægsbemærkning i deres studie.

Et bevis på,hvordan medierne giver et mangelfuldt billede af et studie,udeladelse af positive naturlige trends,fortielse af videnskabelig tvivl samt dygtigt valgte afslutninger af statistiske undersøgelser.

Det som skræmmer mig mest,er den ildhu der hersker blandt AGW tilhængerne,for uden blusel at tage et hvilket som helst middel og naturfænomen i brug,for at retfærdiggøre deres "ophøjethed" - denne isbjørne-story er et godt eksempel på dette.
Redigeret d. 02-12-2014 17:35
04-12-2014 14:30
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld

Jeg kan forstå på dig, at du er meget utilfreds med den måde offentligheden bliver orienteret om isbjørnebestanden og den globale opvarmning. Isbjørne er meget fotogene dyr med et meget tiltagende ydre og derfor er de lette at markedsføre. Ingen tvivl om det.

Det er selvfølgelig muligt, at misbruge dette i markedsføring, men hvis du holder dig til, hvad videnskaben siger, er der ingen tvivl: Isbjørne bestanden vil blive mindre i fremtiden, som følge af aftagende havis.

Den bedste kilde til viden om isbjørne er IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. Her kan man læse detaljeret om de enkelte delpopulationer.

Der er flere organisationer og hjemmesider, hvor "Polar Bear" indgår, som f.eks. Polar Bear International Det er langt fra sikkert, at alle disse organisationer er lige saglige i den information de udsender om polar Bear. Der vil det være en smal sag, at fiske overdrevne og skæve informationer om isbjørne frem fra de mange hjemmesider til brug i en politisk agitation. Dette gælder også medierne udbreder og dig selv.

Du skriver direkte, at det er tilhængere af AGW, der står bag denne misinformation, men der er du for langt ude med din konspirative opfattelse.

Med hensyn til din påstand:

Det var blandt andre Jeff Bromaghin, som havde gennemført et studie, der antydede at isbjørnenes overlevelse var truet.


Imidlertid har Jeff Bromaghin kun undersøgt et del af det område, nemlig den sydlige del af the Beaufort Sea, hvor isbjørnen lever og han har ikke udtalt sig generelt om hele isbjørne bestanden i denne sammenhæng.

Man arbejder med 8 kategorier af truede dyrearter:Isbjørne hører til gruppen "Vunerable", dvs den laveste kategori under "Truet".

IUCN:Red listing of polar bears skriver om truselsniveauet for isbjørne:

While all bear species have shown adaptability in coping with their surroundings and environment, polar bears are highly specialized for life in the Arctic marine environment. Polar bears exhibit low reproductive rates with long generational spans. These factors make facultative adaptation by polar bears to significantly reduced ice coverage scenarios unlikely. Polar bears did adapt to warmer climate periods of the past. Due to their long generation time and the current greater speed of global warming, it seems unlikely that polar bear will be able to adapt to the current warming trend in the Arctic. If climatic trends continue polar bears may become extirpated from most of their range within 100 years.

Der står sidst i citatet: Hvis klimatiske udvikling fortsætter kan isbjørne blive udryddet fra de fleste af deres områder inden for 100 år. Altså ikke en total udryddelse, men en kraftig reduktion.

Igen er det spørgsmålet om hvilke kilder man tillægger vægt på: Susan Crockford eller det videnskabelige samfund repræsenteret af IUCN.

Konklusion
Isbjørne kan blive truet i løbet af den næste 100 år afhængigt af udviklingen i det globale klima.

Jeg er ikke uddannet zoolog og derfor burde være en zoolog, der påtog sig opgaven, at skrive om isbjørne og deres overlevelsesmuligheder og rette misforståelserne hos de klimaskeptisk læsere her på klimadebat.
Redigeret d. 04-12-2014 14:33
04-12-2014 15:14
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Summary of polar bear population status per 2013

I tabellen er der kolonner med tal under overskriften "Human-caused removals 2009–2013". Hvad betyder disse tal?

National harvest regulations

Er der så mange isbjørne, at man foretager jagt på dem?
15-12-2014 16:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Isbjørnepopulationen er idag større end for 40 år siden.
Se video på engelsk :
http://www.kaltesonne.de/eisbar-statistik-gruppe-raumt-ein-veroffentlichte-eisbarenzahlen-sind-lediglich-eine-qualitative-vermutung-mit-dem-ziel-das-offentliche-interesse-zu-befriedigen/
RE: Det der med de 40 år passer ikke.16-12-2014 10:41
kfl
★★★★★
(2167)
Det der med de 40 år passer ikke.

Der er første pålidelige tal fra omkring 1993 på "21,470-28,370 polar bears" - se Global polar bear population estimates
16-12-2014 11:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kfl-
Man indrømmer at populationen er betydeligt større end opgivet,det er en fortielse ,som kun kan være i klima-alarmisternes interesse.
Det er måske en adfærd,du sanktionerer?
16-12-2014 11:51
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Som følge af afsmeltningen af havis ved nordpolen forventes en aftagende population af isbjørn i løbet af de næste 100 år.


Dette usikkert, da mere vand betyder flere fisk, og flere fisk betyder flere sæler, og flere sæler er mere mad til isbjørnene.


25-06-2015 14:09
John Niclasen
★★★★★
(6512)
(norsk) Eit godt isår var godt nytt for desse krabatane

Kommentar fra Dr. Susan J. Crockford, zoolog med mere end 35 års erfaring, bl.a. med studier af isbjørne:

Good news from Norway: polar bears around Svalbard are in excellent condition this spring and many females with new cubs have been spotted.

Many polar bears cubs seen in Svalbard this year, says Norwegian biologist

23-12-2015 22:45
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Det ser ud til, isbjørnene stortrives på Svalbard.

Fra Dr. Susan J. Crockford:
Survey Results: Svalbard polar bear numbers increased 30% over last 11 years

Fra norske nyheder: Polar bears make a comeback
Tilknyttet billede:

27-12-2015 17:00
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Det er forkert, at antallet af isbjørne omkring Svalbard er steget med 30% i de sidste 11 år.

Det rigtige tal er lidt over 42%, hvilket også er rettet på den oprindelige side:

Survey Results: Svalbard polar bear numbers increased 42% over last 11 years

Jeg beklager fejlen og mindes hermed om, at man generelt skal være grundig og regne efter med sådanne tal og påstande.
28-01-2016 15:46
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Bjørn Lomborg har et indlæg om isbjørne på Svalbard på sin blog 21. januar 2016:

VERDENS SANDE TILSTAND: Flere isbjørne på Svalbard

med henvisninger til udtalelser fra forskerne, der har foretaget optælling:

Isbjørnene var feite som griser

og til estimatet på 975 isbjørne, som er en 42% stigning på 11 år siden 2004, hvor tallet var 685:

Polar bears in Svalbard in good condition – so far

Som Lomborg skriver:

Som Norsk Polarinstitutt selv påpeger, så er det ikke mærkeligt at se en stigning i bestanden, fordi isbjørne blev jagtet massivt indtil for 40 år siden. Som jeg har gjort opmærksom på før, så er den direkte mest effektive måde at hjælpe isbjørnene på, at holde op med at skyde dem.

Bestanden af isbjørne har vist ikke rigtig noget med koncentrationen af CO2 i atmosfæren at gøre.
Tilknyttet billede:

05-08-2016 08:58
John Niclasen
★★★★★
(6512)
D. 26. juli 2016 rapporteres fra Seal River lige nord for Churchill ved Churchillwild på vestkysten af Hudson Bay:

Bear numbers are up spectacularly this year and all are looking very fat and healthy, perhaps much to the chagrin of climate change "experts."

Det kan oversættes til:

Antallet af isbjørne er spektakulært højt i år, og de ser alle meget fede og sunde ud, måske til stor ærgrelse for "eksperter" i klimaforandringer.

I selve byen Churchill rapporterer Polar Bear Alert program (der holder øje med isbjørne nær menneskelig bebyggelse) for ugen 11.-17. juli 2016:

Bears are off the sea ice and on land. They are looking well fed and in great shape.

Afslutningsvis:

More fat, healthy bears than last year, enough to keep the Polar Bear Alert folks hopping and tourists in the north happy. Sure doesn't sound like a suffering population to me.

Sådan skriver Dr. Susan J. Crockford i en opdatering:

Polar bears off the ice in W. Hudson Bay are "well fed and in great shape" this year
Tilknyttet billede:

RE: Thea Bechshøft, Hudson Bay19-11-2016 12:27
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Danmarks Radio har de seneste dage under overskriften "Isbjørnen Live" efter deres eget udsagn vist de direkte konsekvenser af klimaforandringerne.

I et af indlægene med tilhørende video forklarer isbjørneforsker Thea Bechshøft:

Isbjørnene i Hudsonbugten taber et kilo hver dag.

Man kan læse:

Ifølge Thea Bechshøft skulle isen for længst være vendt tilbage. Men havet ved byen Churchill i den canadiske delstat Manitoba er helt isfrit.

Thea Bechshøft udtaler:
Vi skulle gerne kunne se noget is nu. Bugten ville ikke være frosset over nu, men der skulle gerne være en bræmme is her ned langs kysten.
...
Men isbræmmen er der altså ikke.

I et andet indlæg om DR Vores Vejr 16-Nov-2016 viste jeg et kort fra Canada Ice Service, hvor man kan se en isbræmme ned langt kysten i Hudson Bay.

Vedhæftede er et mere detaljeret kort fra samme service, hvor man i detalje kan se den isbræmme, som Thea Bechshøft altså mener ikke er der.

En lokal forsker, Dr. Susan J. Crockford påpeger, at for lidt is ikke er et problem for bjørnene, men derimod de år, hvor der er for meget is.

Arctic sea ice grows & Churchill polar bears into their 4th month of fasting

Hun påpeger også, at antallet er isbjørne idag er højere, end det har været siden 1960'erne.

DR skriver:
Ifølge hende (Thea Bechshøft) er vi ikke langt fra, at bestanden af isbjørne i Hudsonbugten ikke kan klare det længere.

Byen Churchill er nederst til venstre ved den røde pil. Farvekoderne viser koncentrationen af havis. Man ser, der er 7-8/10.-dele koncentration af havis få km øst for Churchill, ligesom man kan se en bræmme af is op langt kysten mod nord.
(Tryk på kortet for større udgave.)
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 19-11-2016 13:11
19-11-2016 12:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Isbjørne sagaen skulle jo komme igen op til COP22.
"Alarmisterne" bruger følelserne i deres dommedags propaganda.
Jeg har selv haft flere indlæg om isbjørnenes trivsel,intet er mere forkert end at varsle isbjørnenes endeligt på grund af AGW,isbjørnene har overlevet tidligere tiders klima med betydeligt højere temperaturer og mindre havis end idag.
Dette kan dokumenteres igennem historiske fund ved Grønland.
19-11-2016 13:32
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Det der tales om, er at havisen kommer senere og senere, værst i de sydligste områder for isbjørnenes udbredelsesområde, hvilket gør, at bjørnene sulter.
Samtidigt bliver de sultende bjørne mere aggressive ift de mennesker, der er i området
Det var den historie jeg så på DR. Det er vel på ingen måder forkert?

Med øget opvarmning må isbjørnene blive trængt længere og længere mod nord og derved reduceres der udbredningsområde og deres antal.

Er det en god eller dårlig udvikling for isbjørnen?
19-11-2016 17:24
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
En bjørne forsker fortæller om isbjørnene i Hudson Bay
Bestanden er faldet 20%, havtemperaturen er i samme årrække steget med 3 grader.
Det er over tyve år. Artiklen er fra 2015.
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/polar-bears-climate-change-churchill-1.3344129

Det er iøvrigt helt i tråd med kfls oplæg til denne tråd: vi må forvente aftagende isbjørnebestand efterhånden som kloden opvarmes.
Redigeret d. 19-11-2016 17:26
19-11-2016 17:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Forskerne Cronin & Cronin kunne i december. 2015 i deres studie vise,at isbjørnene har overlevet i de sidste 1,5 mio år,også i perioder ,hvor havisen var fuldstændig smeltet.
Det er også en fejltagelse,at isbjørnene er afhængige af at kunne ernære sig af sæler.
19-11-2016 17:52
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Forskerne Cronin & Cronin kunne i december. 2015 i deres studie vise,at isbjørnene har overlevet i de sidste 1,5 mio år,også i perioder ,hvor havisen var fuldstændig smeltet.
Det er også en fejltagelse,at isbjørnene er afhængige af at kunne ernære sig af sæler.


Det er jo nok ikke en fejltagelse at isbjørne er afhængige af sæler, men hvis de får tilstrækkeligt lang tid til omstilling, så kan de måske omstille sig til anden levevis.
Men får de tid nok med de stigningsrater i temperaturen, vi ser nu?
19-11-2016 18:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael,jo,det har vist sig,at isbjørnene ikke er afhængige af at kunne ernære sig udelukkende af sæler.
I de 1,5 mio år,isbjørnene har været her som art,har temperaturen i perioder været betydeligt højere end idag og til tider var havisen helt forsvundet,hvad får dig så til at tro,isbjørnene med de temperaturer og isforekomster idag,skulle være truet som art?
Redigeret d. 19-11-2016 18:32
19-11-2016 18:41
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Mikael,jo,det har vist sig,at isbjørnene ikke er afhængige af at kunne ernære sig udelukkende af sæler.
I de 1,5 mio år,isbjørnene har været her som art,har temperaturen i perioder været betydeligt højere end idag og til tider var havisen helt forsvundet,hvad får dig så til at tro,isbjørnene med de temperaturer og isforekomster idag,skulle være truet som art?


Jeg tror sådan set ikke isbjørnen er truet som art.
Men lad os sige vi går hastigt mod 2-3 grader varmere klode, og isen forsvinder meget hurtigt i arktis, så får isbjørnene et stort problem og bliver reduceret i antal.
Hvor stor en del af bestanden, der overlever, tror jeg næppe nogen ved, som det ser ud idag.
19-11-2016 18:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvorfor bekymre sig om et relativt beskedent antal isbjørne? Er det ikke mere relevant at bekymre sig om de miliarder af mennesker, som fortsat lever i fattigdom?
19-11-2016 18:52
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen
Jeg bekymrer mig i høj grad om menneskene og deres muligheder for at få en bedre fremtid,det er grunden til at jeg ønsker en mere optimal energi infrastruktur end det er muligt at opnå med vind-sol og bioenergi.
-
Redigeret d. 19-11-2016 19:02
19-11-2016 18:55
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jørgen Petersen skrev:
Hvorfor bekymre sig om et relativt beskedent antal isbjørne? Er det ikke mere relevant at bekymre sig om de miliarder af mennesker, som fortsat lever i fattigdom?


jo, det hjælper jo både de fattige, lavtliggende områder og isbjørnene, at nedsætte udledninger af C02. Så 3 fluer med et smæk :-)
19-11-2016 18:56
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jørgen Petersen skrev:
Hvorfor bekymre sig om et relativt beskedent antal isbjørne? Er det ikke mere relevant at bekymre sig om de miliarder af mennesker, som fortsat lever i fattigdom?Fattigdom er jo et relativt begreb. Vi skal nok lære at leve jævnt. Altså sænke forbruget. Og så lære at dele.
Og så kan der givetvis støttes noget mere omkring prævention.

At lade hele verden forbruge som os, kan planeten ikke klare. Det er din private utopi..
RE: Dr. Susan Crockford video01-03-2017 00:23
John Niclasen
★★★★★
(6512)
I en ny kort video gør Dr. Susan Crockford status over isbjørne. Der har været påstande om, at mindre havis om sommeren har presset bestanden, men antallet af isbjørne er steget. Isbjørnen er ikke en truet dyreart.

Polar Bear Scare Unmasked: The Saga of a Toppled Global Warming Icon

Tilhørende pressemeddelelse:

As Polar Bear Numbers Increase, GWPF Calls For Re-assessment Of Endangered Species Status

In 2005, the official global polar bear estimate was about 22,500.

Since 2005, however, the estimated global polar bear population has risen by more than 30% to about 30,000 bears, far and away the highest estimate in more than 50 years.

A growing number of observational studies have documented that polar bears are thriving, despite shrinking summer sea ice.

Tilknyttet billede:


Redigeret d. 01-03-2017 00:26
01-03-2017 08:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Glædelige nyheder,er nu også på TV.
01-03-2017 12:03
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Hollywood bærer nok en stor del af skylden for, at der tidligere blev skudt så mange isbjørne.
Tilknyttet billede:

01-03-2017 12:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,og er det ikke primært skuespillere og kunstnere,som er længst fremme i skoene for at give AGW skylden for isbjørnenes endeligt?
RE: Isbjørne Hudsonbugten26-08-2017 18:25
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Under den falske betegnelse, "VIDEN", skrev Danmarks Radio i november 2016 flg., som jeg tidligere henviste til i dette indlæg:

DR skriver:
- Det her er ét af de steder, hvor vi ser manglen på is virkelig tydeligt. Og det siger jo sig selv, at hvis isbjørne har brug for is til at fange sæler, og der ikke er nogen is, er der heller ikke nogen isbjørne.

Ifølge hende (Thea Bechshøft) er vi ikke langt fra, at bestanden af isbjørne i Hudsonbugten ikke kan klare det længere.

Hvordan går det så med isbjørnene i Hudsonbugten og andre steder?

Vedhæftede billede af en stor og fed isbjørn i Hudsonbugten er fra august 2017. Det stammer fra et blogindlæg af Dr. Susan J. Crockford:

Fat polar bears [and lots of them] drive public confidence in future of the species

Crockford skriver bl.a.:

Not only have we been seeing pictures of fat bears rather than starving bears in recent years but there are lots of them, in Western Hudson Bay and other seasonal sea ice regions where there should be none (if the models had been correct). No wonder polar bears are falling out of favour as an icon for catastrophic human-caused global warming.

... the models that predicted catastrophe for polar bears due to diminished summer sea ice turned out to be wrong.

Man kan også se billede af fed isbjørn på Svalbard.

Isbjørnene er fede, og der er mange af dem.

Man må vel endnu en gang konkludere, at DR fylder danskerne med løgn ang. klima (og isbjørne), og det ser også ud til, at isbjørneforskeren Thea Bechshøft ikke ved, hvad hun udtaler sig om.
Tilknyttet billede:

RE: DR propaganda18-11-2017 11:48
John Niclasen
★★★★★
(6512)
For et år siden havde Danmarks Radio en serie nyhedsopslag om isbjørne og mangel på is i Hudsonbugten, som jeg skrev om i dette indlæg.

I år er der meget is for årstiden i Hudsonbugten, som man kan se af vedhæftede grafik.

Kilde: Canadian Ice Service

Beskriver DR så denne situation med meget is?

Nej, for Danmarks Radio er ikke interesseret i at give et nuanceret billede og formidle viden og oplysning. DR er et grønt socialistisk propaganda-apparat, og de har på deres nyhedsside under VIDEN overskrifter som:

- Dansk Industri om Teslas nye ellastbil: Det er ikke bare en fremtidsdrøm
- Mærsks radioaktive affald hober sig op
- Elektrisk lastbil og lynhurtig sportsvogn er Teslas fremtid
- Plastik fundet i dybhavsdyr på 11 kilometers dybde
- Al Gore til DR om klimaforandringer: 'Vi kan stadig nå at slå bak'
- TÆT PÅ Stil spørgsmål: Hvad kan jeg selv gøre for klimaet i min dagligdag?
- Brugernes gode klimaråd: Lokale grøntsager, solceller på taget og ferie på ladcykel
- Regeringen vil skrotte kul til elproduktion i 2030

Kilde: www.dr.dk/nyheder/viden/
Tilknyttet billede:

18-11-2017 12:05
John Niclasen
★★★★★
(6512)
Canadiske zoolog Susan Crockford (University of Victoria, British Columbia) beskriver den tidlige is i Hudsonbugten i flg. indlæg:

W Hudson Bay freeze-up one of earliest since 1979, not "closer to average"

Billedet viser en isbjørn, der var på vej ud på isen d. 10. november.
Tilknyttet billede:

Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Isbjørne /Polar Bear:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Partikelforurening årsag til bl.a. polar is-smeltning?111-12-2011 09:26
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik