Husk mig
▼ Indhold

Istid, Er der noget om snakken?Side 4 af 4<<<234
30-07-2009 20:20
Jakob
★★★★★
(9319)
.


@brinch


Tværsnit af Atlanterhavet:Efter den tegning, så er det måske ca. 80% af det flydende hav, der er over fire grader, og ca. 15% er over 10 grader.Det må vel være polart smeltevand, der strømmer ned og løbende holder havet koldt på bunden, så jorden ikke varmer det op..?


.
30-07-2009 20:22
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
Det må derfor angående varmeudvidelsen og havvandsstigning måske være vigtigere at holde øje med havets højeste temperaturer frem for de laveste.

Har du overvejet dette og snuset lidt rundt på planeten og undersøgt maksimumshavtemperaturer i forskellige havdybder, hvor der er varmest..?

Det ser ud til i tabellen, at 1 grads opvarmning af 20 grader varmt vand vil medføre en over dobbelt så stor varmeudvidelse, som hvis vand på 10 grader udsættes for samme opvarmning.

Dette kan helt uden is eller andre forstyrrende elementer indikere en ekstra risiko for en stadigt accelererende havvandsstigning, selvom den den globale opvarmning forløber jævnt.

Er du enig i den vurdering..?
.

På den halvø som går ud til Skagen by, er det på østsiden store områder med rimmer og doller. Rimmerne er strandvolde, som markere en havstigning, og dollerne er lavninger som viser et fald i verdenshavene. Da der er så mange af dem så er det ret usandsynligt at en havstigning vil blive så stor at den fjerne dem. da ingen af de tidligere havsyigninger har været store nok. Det er synd for dig at du ikke får den syndflod som kunne udrydde de klimasyndige mennesker.


30-07-2009 20:33
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jakob skrev:

@brinch

Tværsnit af Atlanterhavet:


Efter den tegning, så er det måske ca. 80% af det flydende hav, der er over fire grader, og ca. 15% er over 10 grader.

Det må vel være polart smeltevand, der strømmer ned og løbende holder havet koldt på bunden, så jorden ikke varmer det op..?Så kan det være, jeg forstår farverne forkert?

Som jeg læser det, er det mørkblå, det lyslilla og det mørklilla område under 4 gr C. Det lyseblå mellem 4 og 5 gr og de grønne, gule og røde over 5 gr.

Ser du det anderledes??

Venligst brinch
30-07-2009 22:22
Jakob
★★★★★
(9319)
.@brinch


Det kan se ud til på skalaen til højre, at grænsen mellem det lilla og det blå ligger ved ca. 2,5 grad.
Det er lidt svært at afgøre præcist, synes jeg. Den går vist heller ikke helt til Nordpolen. Måske er det nærmere knap 50% end 80% af havet, der er over 4 grader.
@kulden-varmen


Jeg tror heldigvis ikke engang, at en syndflod er nok til at udrydde de klimasyndige.
.
30-07-2009 23:32
manse42
★★★☆☆
(633)
@ Jacob

http://hypertextbook.com/facts/2007/LilyLi.shtml

Det er et faktum at den gennemsnitlige temperatur af havet er 3,9 grader. Hvordan du så får det il at være at 50% af alt vand må være varmere end 4 grader må du virkelig regne ud for mig. faktisk er det sådan at 92% af alt havvand er koldere end 4,5 ° C. så må 42 % af alt havvand være mellem 4 og 4,5° C det er stadig en muligned.

Det tog mig 2 minutter at finde PÅ EN ALARMIST SIDE... og fem minutter at skrive...
31-07-2009 07:37
Jakob
★★★★★
(9319)
.manse42 skrev:
http://hypertextbook.com/facts/2007/LilyLi.shtml

Det er et faktum at den gennemsnitlige temperatur af havet er 3,9 grader. Hvordan du så får det il at være at 50% af alt vand må være varmere end 4 grader må du virkelig regne ud for mig. faktisk er det sådan at 92% af alt havvand er koldere end 4,5 ° C. så må 42 % af alt havvand være mellem 4 og 4,5° C det er stadig en muligned.

Det tog mig 2 minutter at finde PÅ EN ALARMIST SIDE... og fem minutter at skrive...Når du har så nemt ved at finde oplysninger, så synes jeg, at du bør gøre det noget oftere.

Men hvis 42% af alt havvand er mellem 4 og 4,5 , så er det da ikke helt forkert, at knap ca. 50% er over 4 grader.

Man kan netop ikke kun ud fra et gennemsnit udregne, hvor stor en mængde havvand, der er over 4 grader.
Det vil være ligeså umuligt som at regne ud, hvor gammel den ældste i familien er, ud fra at familien gennemsnitligt er 40 år.
Det kunne jeg indse på et splitsekund, og det tog kun 30 sekunder at skrive det.

Det fortæller måske også lidt om, hvor farvet klimadebatten egentlig er på denne side, at jeg kan finde flere steder, hvor skeptikere gør opmærksom på, at havvand ikke udvider sig mellem 0-4 grader.
Men jeg har aldrig tidligere set nogen nævne, at vand, der opvarmes jævnt til mere end 4 grader, vil udvide sig efter en stærkt accelererende kurve.
Eller er jeg nu for skeptisk overfor skeptikerne, måske vidste de det bare ikke..?
Men det gør de så forhåbentlig nu..
31-07-2009 08:21
manse42
★★★☆☆
(633)
@ jacob

det er DIG der påstår at 50% af vandet er over 4 grader.

bortsetfradet.

ved du egentlig hvor meget energi pr. kvadratmeter der skal til for at opvarme havvand bare en grad? Et slag på tasken 15,6 GJ (gennemsnitlig havdybde 3711 meter: 3.711.000.000 g gange 4,2 J) eller 4300 kWh
med en effekt på 4,3W/kvm varer det 1.000.000 timer, det er 114 år. og så vil havvandsstigningen være 3711m * 100µm/m (lad os være optimistiske)= 37,11 cm

tilføjelse:
Samme mængde energi tilførelse ville varme atmosfæren om ca. 10 grader på et år.
Redigeret d. 31-07-2009 09:36
31-07-2009 08:48
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
Men jeg har aldrig tidligere set nogen nævne, at vand, der opvarmes jævnt til mere end 4 grader, vil udvide sig efter en stærkt accelererende kurve.

Der er bare det problem, at rumfangs forøgelsen suger varme. Det er derfor svært at lave et gennemsnit.

Derforuden så undeholder havene varjerinde mængeter salt og andre stoffer foruden at trykket ænder også rumfanget og dermed temperaturen.


31-07-2009 17:41
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@kulden-varmen


Der er bare det problem, at rumfangs forøgelsen suger varme. Det er derfor svært at lave et gennemsnit.
Derforuden så undeholder havene varjerinde mængeter salt og andre stoffer foruden at trykket ænder også rumfanget og dermed temperaturen.Uanset, om du laver et tryk på 10.000 m.v.s., så kan vand ikke sammenpresses, så det fylder nævneværdigt mindre.


Jeg mener heller ikke, at du kan finde dokumentation på, at det kræver mere energi at opvarme vand fra 10 til 11 grader, end fra 5 til 6
Efter min tabel er vands specifikke varmekapacitet konstant og ikke afhængig af tryk eller temperatur.
Jeg bemærker i øvrigt, at den er ca. dobbelt så stor som for is.


Det er korrekt, at kilden for vands varmeudvidelseskoefficienter har den svaghed, at det ikke klart fremgår, hvad det er for noget vand.
Derfor kan der på grund af forskelligt saltindhold og forskellige andre stoffer i havvand godt være en afvigelse til ukendt side i forhold til tabellen.
Men er du ikke meget enig i tabellen, når det gælder opvarmning fra 0 til 4 grader..?
Og hvis ja, hvorfor tror du så ikke på resten af tabellen..?
Har du en bedre kilde..?
@manse42


Jeg tror, at jeg vil lade kilderne tale for sig selv.
Men hvis man før var sikker på, at havvandet ville fylde mindre, når det bliver varmet lidt mere op, så ved man nok godt nu, at pilen sandsynligvis vender den anden vej, og den kan vokse drastisk i størrelse, selvom opvarmningen er jævn. Det er i hvert fald, hvad jeg er nået frem til.
Din udregning er jeg ikke klar til at kommentere, men jeg tror, at du gætter meget forkert, og f.eks. undersøiske vulkaner kan være en alvorlig ubekendt.
Det mest sikre, man kan sige om havvandsstigningen, er nok igen, at det er meget usikkert, hvor voldsom den bliver, og derfor skal vi forvente noget meget slemt.
.
31-07-2009 18:27
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jakob skrev:

Det fortæller måske også lidt om, hvor farvet klimadebatten egentlig er på denne side, at jeg kan finde flere steder, hvor skeptikere gør opmærksom på, at havvand ikke udvider sig mellem 0-4 grader.
Men jeg har aldrig tidligere set nogen nævne, at vand, der opvarmes jævnt til mere end 4 grader, vil udvide sig efter en stærkt accelererende kurve.
Eller er jeg nu for skeptisk overfor skeptikerne, måske vidste de det bare ikke..?
Men det gør de så forhåbentlig nu.Jeg vil sige, at jeg kender ganske udmærket vands udvidelsesmønster, og jeg er (bekymret) skeptiker i klimadebatten! Jeg er vist den, der mest markant har fremhævet, at vand trækker sig sammen, når dets temperatur øges fra 0 til 4 gr C. Og vandets udvidelsesmønster over de 4 gr er jo folkeskolestof.

Så det er hævet over al tvivl, at havniveauet vil stige, dersom den globale temperatur stiger, idet det meste af overfladevandet i oceanerne er over 4 gr C. Jeg har blot gjort opmærksom på, dels at der er pænt store havområder med en lavere overfladetemperatur end 4 gr, - hvilket betyder, at der er modsatrettede tendenser, der komplicerer præcise beregninger og dels, at der er koldere vandmasser i de dybere lag, så niveaustigningen på længere sigt er ikke så entydig. Hvis manse42 har ret i, at havenes snittemperatur er 3,9 gr C (hvilket jeg tror er rigtigt), så mangler der jo 0,1 gr, før vandene på det lange sigt vil stige ved en temperaturøgning. Og der skal ganske pæne stigninger til i troposfærens temperatur for at hæve Jordens vandmasser med 0,1 gr. Vandets varmefylde er gevaldigt meget større end den atmosfæriske lufts.

Men det er også hævet over i hvert fald min tvivl, at de stigninger vi har set og ser i havniveauet ikke primært skyldes temperaturændringer. Man behøver blot at kaste et flygtigt blik på graferne over henholdsvis global temperatur og havniveau for at indse dette. Jeg har flere gange tidligere gjort opmærksom på, hvordan man kan forklare de næsten lineære havniveaustigninger - se fx http://www.klimadebat.dk/forum/global-vandstand-og-tyngdelov-d12-e888.php#post_11335. Man kan se et lille hop i rekord-varme-året 1998 fsa havniveau, men det er ikke noget, der seriøst rokker ved den lineære tendens.

ps: måske er vi ved at fjerne os lidt fra trådens tema!?

Venligst brinch
Redigeret d. 31-07-2009 18:31
31-07-2009 19:32
Jakob
★★★★★
(9319)
.@brinch


Det nytter ikke at bortforklare et mangelfuldt billede med, at der kun mangler folkeskolestof.
Hvis det var sådan, så behøvede vi slet ikke at diskutere CO2, for det er jo også folkeskolestof.
Men du var nu ikke den første, der fremhævede at vand trækker sig sammen ved opvarmning mellem 0-4 'C uden at gøre opmærksom på, at vand over 10 'C udvider sig langt mere.
Jeg troede egentlig, at du havde hentet din viden her i forum.
Men jeg må igen advare mod at bruge havets gennemsnitstemperatur i forbindelse med havvandsstigning. Det giver risiko for så stor misvisning, at det intet kan bruge til..
31-07-2009 20:03
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
@Jakob

Jeg har vist ikke hævdet, at jeg var den første til at fremhæve, at vand trækker sig sammen mellem 0 og 4 gr C. Jeg skrev ordret:
Jeg er vist den, der mest markant har fremhævet, at vand trækker sig sammen, når dets temperatur øges fra 0 til 4 gr C.
- ikke at jeg er den første. Jeg troede faktisk, det var almindeligt kendt.- Men ja - jeg har hentet megen værdifuld viden i dette forum. Også fra dig!

Når jeg skrev om folkeskolestof var det, fordi jeg betragter de forskellige stoffers udvidelseskoefficienter som sådant. - Jeg ved iøvrigt ikke helt, hvor du vil hen, når du skriver:
Men har du set denne tabel over, hvor meget vands varmeudvidelseskoefficient faktisk "eksploderer", når temperaturen kommer over 4 grader..?:
. - For det første har jeg svært ved at se "eksplosionen", men desuden er vi jo ganske langt fra en situation, hvor oceanerne stiger fra fx 10 til 20 gr C. Hvis snittemperaturen er 3,9 gr, er det vel en anelse urimeligt at tale om temperaturstigninger fra 10 til 20 gr C!?

Ha' en god aften


Venligst brinch
31-07-2009 20:47
Jakob
★★★★★
(9319)
.@brinch


Jeg er egentlig lidt ligeglad med, hvem der først bidrog med farvede oplysninger.
Hvis vi inddrager alle emner, så er der nok ingen, der kan sige sig fri for at være faldet i den grøft.
Det vigtige er kun, at vi er enige om at fakta ikke bør manipuleres.

Hvis du ikke forstår, hvad jeg mener med, at "vands varmeudvidelseskoefficient faktisk "eksploderer", når temperaturen kommer over 4 grader", så er det ærgerligt, for det er jo hele pointen i dette indlæg:
http://www.klimadebat.dk/forum/istid-er-der-noget-om-snakken-d12-e1009-s80.php#post_13905

Det må selvsagt være temmelig ligegyldigt, hvad der sker med havvand under 4 'C, hvis det ikke ændrer temperatur.
Og det må være de øverste vandlag, som er mest udsatte for opvarmning ved indstråling.
Kortet dokumenterer, at det ikke er ualmindeligt, at de øvre vandlag er over 10 'C

Derfor vil jeg skønne, at det er mere relevant at se på den del af havet, som er over 4 'C


Tyngdeloven vil ikke umiddelbart arbejde på, at det kolde vand på bunden af havet blander sig med de øvre vandlag.
Hvis du mærker på din varmtvandsbeholder efter du har brugt halvdelen af det varme vand, så vil beholderen stadig være helt varm i toppen, men helt kold i bunden. Grænsen mellem det kolde og det varme vil endog være meget skarp.

Hvor meget anderledes det er i havet på grund af havstrømme, det ved jeg ikke.
Men kortet tyder mildest talt ikke ligefrem på, at det kan sammenlignes med en blender.

.
01-08-2009 00:27
Kosmos
★★★★★
(5374)
Nej IPCC fører ikke skræmmekampagne omkring havniveauet. 18-59 cm er ikke et urealistisk bud, når vi ser på, hvad der er sket indtil nu. En simpel fremskrivning vil jo give ca 30 cm på 100 år, men så enkelt er det ikke nødvendigvis

- her er en artikelomtale, der i store træk synes at bekræfte IPCCs estimat(er).
01-08-2009 02:06
manse42
★★★☆☆
(633)
Jakob skrev:
@manse42

Men hvis man før var sikker på, at havvandet ville fylde mindre, når det bliver varmet lidt mere op, så ved man nok godt nu, at pilen sandsynligvis vender den anden vej, og den kan vokse drastisk i størrelse, selvom opvarmningen er jævn. Det er i hvert fald, hvad jeg er nået frem til.
Din udregning er jeg ikke klar til at kommentere, men jeg tror, at du gætter meget forkert, og f.eks. undersøiske vulkaner kan være en alvorlig ubekendt.
Det mest sikre, man kan sige om havvandsstigningen, er nok igen, at det er meget usikkert, hvor voldsom den bliver, og derfor skal vi forvente noget meget slemt.


Jeg har ikke tvivlet på varmeudvidelsen, jeg er bare kommet med fakta.

Der er ikke noget galt med mine udregninger. Og hvis du bare fejer det af ved at mene, at jeg gætter meget forkert er din ignorance virkelig sørgelig.


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
01-08-2009 09:55
Kosmos
★★★★★
(5374)
...det er meget usikkert, hvor voldsom den bliver, og derfor skal vi forvente noget meget slemt

- interessant konklusion på den opstillede præmis!
01-08-2009 11:38
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Kosmos skrev:
...det er meget usikkert, hvor voldsom den bliver, og derfor skal vi forvente noget meget slemt

- interessant konklusion på den opstillede præmis!


Nu fremgår det ikke, hvem du citerer Kosmos, og jeg kan ikke lige finde det ovenfor. Sprogbrugen minder om Jakobs (er det forkert - så undskyld), men jeg synes, den fortjener nogle andre smileys!

- der mangler lidt klaphatte!

Venligst brinch
Redigeret d. 01-08-2009 11:41
01-08-2009 13:05
Kosmos
★★★★★
(5374)
Sprogbrugen minder om Jakobs

- du har ret!: Jeg snappede det fra citatboksen her!
01-08-2009 14:50
Jakob
★★★★★
(9319)
.@Kosmos

Det er positivt, hvis du lærer at skrive hvem du citerer.
Ligesom det også vil være positivt, hvis du gør det korrekt uden at twiste indholdet ved at fremhæve ord, som oprindeligt ikke var fremhævet.

Men jeg er glad for, at du finder mit budskab interessant.


manse42 skrev:
Jakob skrev:
@manse42

Men hvis man før var sikker på, at havvandet ville fylde mindre, når det bliver varmet lidt mere op, så ved man nok godt nu, at pilen sandsynligvis vender den anden vej, og den kan vokse drastisk i størrelse, selvom opvarmningen er jævn. Det er i hvert fald, hvad jeg er nået frem til.
Din udregning er jeg ikke klar til at kommentere, men jeg tror, at du gætter meget forkert, og f.eks. undersøiske vulkaner kan være en alvorlig ubekendt.
Det mest sikre, man kan sige om havvandsstigningen, er nok igen, at det er meget usikkert, hvor voldsom den bliver, og derfor skal vi forvente noget meget slemt.


Jeg har ikke tvivlet på varmeudvidelsen, jeg er bare kommet med fakta.

Der er ikke noget galt med mine udregninger. Og hvis du bare fejer det af ved at mene, at jeg gætter meget forkert er din ignorance virkelig sørgelig.Det er ikke fordi jeg vil være arrogant. Det er nærmere fordi jeg mangler oplysninger for at kunne regne efter.
Dertil kommer, at der er så håbløst mange andre parametre, som spiller ind, at resultatet næppe kan bruges til særlig meget.

Men hvis du vil hjælpe med at finde de relevante oplysninger, så vil jeg godt forsøge, om jeg kan hitte ud af det.

Hvor meget indstråling kommer der pr. kvadratmeter hav ved ækvator pr. år..?
Og ud for Spaniens vestkyst..?

Hvor dybt ned i havet virker solen opvarmende..?

Og hvor meget varme forsvinder igen..?
(du kan nok godt se, at det ikke er nemt..!?)


Derforuden skal jeg beslutte mig for en konkret varmeudvidelseskoefficient og putte det hele korrekt ind i en relevant formel.
Og hvad har jeg glemt..?


Det går jo aldrig godt.
.
01-08-2009 22:13
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jakob skrev:

Det er ikke fordi jeg vil være arrogant. Det er nærmere fordi jeg mangler oplysninger for at kunne regne efter.
Dertil kommer, at der er så håbløst mange andre parametre, som spiller ind, at resultatet næppe kan bruges til særlig meget.

......

Hvor meget indstråling kommer der pr. kvadratmeter hav ved ækvator pr. år..?
Og ud for Spaniens vestkyst..?Ignorance og arrogance er to meget forskellige ting! - Og Spaniens vestkyst er ganske kort.

Venligst brinch
03-08-2009 11:24
Jakob
★★★★★
(9319)
.Frank Lansner skrev:
- Hørte lige at DR1 på søndag kl 21 sender dokumentar om Isen, og hvis ikke mine ører tog fejl, så vil dette program tilskrive CO2 evnen til at frembringe en istid.

Det værste er, at mange folk tror at når noget siges i tv , så er det sandt.
- Men uanset hvor meget man søger at helgardere CO2-"sagen" således at den omfatter enhver klimatisk ændring der måtte komme, ja, så er "GLOBAL WARMING" budskabet boosted så meget verden over, at det er for sent at ændre til global-noget-andet.
Det er og bliver et helkiks for alle modeller der er podet med stor CO2-effekt hvis vi nu går mod koldere tider. Folk i hele verden har fået ætset "global WARMING" budkabet ind i en så imponerende grad, at det ikke lader sig viske ud.

I tilfælde af koldere tider vil "global warming" profetien hamre tilbage som en boomerang uanset vi nu skal høre at også kulde er en af de ting vi kan forvente af CO2. Eller hvad det nu er vi skal høre på søndag.

Er meget spændt på at se hvordan de i DR kommer frem til dette, og hvor solidt deres dokumentariske grundlag er for at sige at CO2 også forsager istider.Hvordan gik det så, fik du set udsendelsen?:
http://www.klimadebat.dk/forum/dr1-klodens-kraefter-soen-2-8-kl-2000--d18-e1027.php#post_13965

Jeg tror måske, at vi begge havde ører, der tog fejl. Eller også var det kun mig under selve udsendelsen. Jeg så ikke en trussel om istid på grund af CO2 begrundet i udsendelsen.


Nærmere tværtimod en ekstra opvarmning, fordi den hvide is smelter og området forvandles til en mørkere "solfanger".
http://www.klimadebat.dk/forum/den-selvforstaerkende-effekt--d12-e401.php
.
03-08-2009 21:17
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Som endnu en parameter til overvejelse for havvandsstigning ønsker jeg at tilføje bjerges massetiltrækningskraft.
Det kan ses et andet sted på siden, at det frygtes, at bjerge vil tiltrække oversvømmelser.
http://www.klimadebat.dk/forum/opdaterede-sol-is-hav-temp-grafer-osv--d12-e424-s360.php#post_14022

Det er jeg nok ikke så bekymret for, da bjergets tiltrækningskraft må være konstant.

Imidlertid kan jeg ikke afvise, at et bjerg faktisk giver anledning til konstant lidt højere havvandstand 1000 km omkring sig, og dette vil så også gælde isbjerge.

Men når ismasserne på polerne smelter væk, så forsvinder også deres massetiltrækningskraft fra polerne.

Derved vil havmasserne flyde mere mod ækvator, hvilket skaber endnu mere massetiltrækning ved ækvator, så der trækkes endnu mere vand...

De store havmassers forskydning kommer til at virke som et stramt mavebælte omkring jorden, og det vil få kontinentalpladerne til at skure imod hinanden.

Dette udløser nogle vulkaner og måske en supervulkan, som får globaltemperaturen til at falde ca. 10 'C


Er det ren fiktion, eller kan global opvarmning på den måde måske alligevel godt medvirke en smule til en ny istid..?.
03-08-2009 23:52
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jakob skrev:
Men når ismasserne på polerne smelter væk, så forsvinder også deres massetiltrækningskraft fra polerne.

Derved vil havmasserne flyde mere mod ækvator, hvilket skaber endnu mere massetiltrækning ved ækvator, så der trækkes endnu mere vand...


Det er korrekt at bjerge har større tiltrækning. Men for Is er der ikke nogen forskel. Hvis du har et isbjerg er ca. 9/10 under vandet. Denne volumen har en mindre tæthed end vand. Isen ovenover har den resterende masse. Den samlede masse svarer til det vand der fortrækkes. Derfor er tyndekraften her den samme.

Et bjerg har en større tyndekraft og anomalier findes her bl. andet ved kontinetal solken og omkring bjergkæder.

Massefylden er lidt over 2.5 g/ccm for kvarts og granit bjergarter, hvilket skaber en anomali stor anomali. Undersøiske bjergarter er mafiske og bstår af en del tungere mineraler. De har en større massefylde end kvarts (~3 g/ccm) og derved skaber de en større anomali. Disse findes bl. andet omkring spredningszonerne, ex. midatlanten.


~thomas wernberg
Redigeret d. 03-08-2009 23:53
03-08-2009 23:55
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
Imidlertid kan jeg ikke afvise, at et bjerg faktisk giver anledning til konstant lidt højere havvandstand 1000 km omkring sig, og dette vil så også gælde isbjerge.

Nej, da isbjergene vejer det samme som det vand de fortrænger. En iskappe har fortrængt en del af den halv flydenede undergrunden under landet.


Men når ismasserne på polerne smelter væk, så forsvinder også deres massetiltrækningskraft fra polerne.

Det har meget lange udsigter. ikke inden for de næste 15.000 år.

Derved vil havmasserne flyde mere mod ækvator, hvilket skaber endnu mere massetiltrækning ved ækvator, så der trækkes endnu mere vand...

De store havmassers forskydning kommer til at virke som et stramt mavebælte omkring jorden, og det vil få kontinentalpladerne til at skure imod hinanden.

Dette udløser nogle vulkaner og måske en supervulkan, som får globaltemperaturen til at falde ca. 10 'C

En supervulkan som kommer i udbrud for tidligt, vil kun få et mindre udbrud.


Er det ren fiktion, eller kan global opvarmning på den måde måske alligevel godt medvirke en smule til en ny istid..?

Det er ren fiktion. Husk at istid er det normale, det er mellemistiden, som i dag der er det unormale.


04-08-2009 08:53
Jakob
★★★★★
(9319)
.Jeg beklager, at min mindre korrekte anvendelse af ordet "isbjerg" giver anledning til forvirring.

Jeg mener naturligvis de ismasser, hvis masse befinder sig over havoverfladen.
Det vil sige is på fastland eller evt. is, som bruger havbunden som fundament til at blive højere.

Det kan f.eks. være isen på Grønland eller på Antarktis.


.
11-08-2009 20:08
Jakob
★★★★★
(9319)
.Klodens Kræfter
http://www.dr.dk/TV/20080111094821.htm
Direkte link til video om "Havet":
http://www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx?qid=1103475&odp=true


Denne udsendelse er heller ikke med til at sandsynliggøre en kommende istid.

Derimod rummer den en alvorlig advarsel om, hvor galt det kan gå, hvis polarisen smelter, og bidraget til havstrøm derfra standser.
Der er tale om en meget langsom global cirkulation ( "det store transportbånd" ) med en cyklustid på ca. 1.000 år.
Men hvis denne cirkulation standser, så bliver havet stillestående i dybet, og der vil dannes svovlbrinte, som er ligeså giftigt i dampform som cyankalium, så det bliver med massedød til følge.
Dette er sket tidligere i jordens historie for ca. 250 millioner år siden i slutningen af permtiden, hvor næsten alt liv på jorden forsvandt.


Der vises også et eksempel på, at kun to graders havtemperaturændring i dag kan få voldsomme konsekvenser for havets økosystem.

Et par andre interessante oplysninger kan måske være, at havet isoleret i forhold til jorden kun fylder ca. ligeså meget som en bordtennisbold fylder i forhold til en badebold.
I en tidligere udsendelse viste de, at næsten det samme gør sig gældende for atmosfæren.

En yderligere forsuring af havene kan betyde, at koraler ikke kan danne skelet.
Ca. 50% af luftens ilt dannes af havets plankton og ca. 50% af jordens hav menes at stamme fra meteorer.


Men selvom der er langt imellem de seriøse tegn på en kommende istid, så kan jeg alligevel godt følge istidsalarmisterne i deres usikkerhed.
Jeg ved ikke så meget om klima, men jeg har set nok til at mene, at det er meget kompliceret, det kan hurtigt ændre sig, og det er nærmest umuligt at give sikre og præcise forudsigelser.
Derfor må klimakampen efter min mening nok være stærk og klog imod aktuel global opvarmning, men også indeholde en forberedelse til civilisationens overlevelse, hvis det pludseligt bliver meget koldere.
Vindmøller må kunne bringes til at kæmpe på begge fronter i Danmark og Grønland, men det kan solfangere, bølgeenergi og alger måske ikke, fordi der er større krav til sikker varme uden sne og is.
Grønland må være et vigtigt VE-eksperimentarium.

Og skulle man være uforstående, så igen tak til GLAR for en vigtig information, som jeg endnu ikke har set nogen skeptiker turde modsige:

GLAR skrev:
Iskerneboringerne viser temperaturudsving på 15-16 C over en periode på 23-25 år. Det er næsten ubegribeligt, men er ifølge glaciologerne fakta.
.
13-08-2009 10:26
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Klimaet vi kender det i dag er i ligevægt i et ustabilt system.
Små variationer giver ikke de store ændringer i klimaet. Man flytter nogle klimazoner lidt - der bliver lidt varmere nogle steder, og lidt koldere nogle andre steder.

Klimaet er dog meget kompliceret og kaos-styret. DVS vi har en masse processer og feedback mekanismer som trigges. Lad dette være istider og den stokastiske resonans, den termohaline atlantiske havstrøm, el-nino situationer etc. Der er mange andre store og mindre systemer i ustabil ligevægt.

En istid er en anden meta-stabil tilstand, omend ikke en vi ønsker skal være. Det er da muligt at både klobal opvarmning og afkøling kan trigge denne tilstand. De fleste interglaciale perioder er stoppet hurtigt, og temperaturen i den sene del af en interglacial periode har været høj (i Danmark, set på vegetationstyper / pollen).

Jeg fandt denne lidt matematiske artikel (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.21.7492) omkring disse systemer og nogle grundliggende mekanismer. Jeg gad godt se hvorledes disse håndteres/simulares i vores store IPPC anerkendte klimamodeller. Kan de egenligt det?


~thomas wernberg
Redigeret d. 13-08-2009 10:27
13-08-2009 12:47
Kosmos
★★★★★
(5374)
Klimaet vi kender det i dag er i ligevægt i et ustabilt system

- her er så et 'alternativt bud':

One would like to be able to predict future climate. Such predictions are based upon the present initial conditions and some expectation that changes in the climate state are continuous. However, if there are abrupt changes such as reported by Swanson and Tsonis then this is not possible. These abrupt changes presumably occur because the existing state is no longer stable and there is a transition to a new stable state

- læs mere her.
13-08-2009 14:56
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
en supervulkan, som får globaltemperaturen til at falde ca. 10 'C


Det er helt rimeligt at supervulkan, vil sænke den globale temperatur 10'C, men virkningen er størst ved ækvator, hvor den kan påvirke klimaet på begge kalvkugler


Side 4 af 4<<<234

Deltag aktivt i debatten Istid, Er der noget om snakken?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Lille istid på vej - nej!615-08-2020 22:53
Jordens sidste istid607-12-2019 06:02
Politik til næste istid030-08-2019 13:01
Istider616-04-2014 13:23
Er en ny istid på vej?1413-08-2013 11:19
Artikler
Marit-Solveig Seidenkrantz: Er vi på vej ind i en ny istid?
Istider
NyhederDato
Mennesket medvirkede til den lille istid12-01-2009 10:52
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik