Husk mig
▼ Indhold

Ja til ø-drift


Ja til ø-drift22-04-2010 09:43
Jakob
★★★★★
(9151)
.De danske politikere er alt for langsomme til at lave en effektiv nationalplan, som hurtigt kan sikre Danmarks klimaøkologisk omstilling.
Det er jeg efter at have ventet i årtier på vedvarende energi desværre efterhånden nået frem til.

Derfor må vi nok se i øjnene, at det er en sag, som lokalområderne primært selv må stå for med alle de fordele og ulemper, som det medfører.

Transition Towns er kommet til landet, og vi ser ø-drift begrebet brugt på f.eks. Samsø, Bornholm og i Thy.

Hvad enten man ønsker subkulturel ø-drift eller ej, så er den en realitet.
Et nej til en effektiv nationalplan er samtidigt et ja til ø-drift.
Man kan ikke forvente, at danskerne bare lader stå til, selvom politikerne er lamme.

Det er positivt, fordi det skaber en hurtigere omstilling i disse lokale områder.
Men faren er, at de nationale VE-resurser bliver ulige fordelt og brugt forkert, så der ikke er nok til hele landet.
Og hvordan går det så med samfundets sammenhængskraft, som politikerne taler så meget om..??

Når vi her i Jylland har brugt vores biobrændsel, så behøver vi ikke mange vindmøller for at klare os selv.
Det ser vi måske ikke i dag, men det bliver snart mere tydeligt.

Spørgsmålet er så, når Jylland er blevet helt selvforsynende, men Sjælland stadig halter bagefter, om Jylland så vil blive ved med at sætte vindmøller op, importere kerneenergi og betale til dyre havmøller for Folketingsøen, som aldrig tog sagen alvorligt..?

Eller vil det være fornuftigt og mere retfærdigt at forlange, at Jylland bliver en selvstændig nation løsrevet fra resten af landet..?

Enhver kan jo se, at Sjælland er udsat for urbanisering ad helvede til, og de vil ikke drosle ned. De kan ikke få broer, bygninger og mennesker nok, og det bliver aldrig bæredygtigt.


Man kan måske med rette spørge, hvorfor Jylland skal trækkes ned i sølet af Sjælland, hvor overdreven urbanisering nærmest har umuliggjort en bæredygtig levevis.

Se også her:

http://ing.dk/artikel/108130-rige-koebenhavnere-i-indre-by-blaeser-mest-paa-miljoeet
Citat:
---------------
Københavnere med stort K modbeviser et godt gammelt dogme om den tætte by som bæredygtig.

I indre by, den næsttætteste af alle hovedstadens bydele, hvor folk med de største indtægter og længste uddannelser bor, er energiforbruget højt, og personbilerne holder tæt parkeret, selv om det til privilegierne hører at have let adgang til kollektiv transport.
---------------


Men vi har også en skævhed, fordi virksomheder, der bygger fabrik i Jylland, skal betale mere i rente, end hvis de anlægger fabrikken tæt på København.
Og så er det måske ikke så mærkeligt, at de unge også rejser til byen.
Det er jo også i storbyerne, at de store sygehuse bygges for de penge, som der spares ved at lukke velfungerende lokale sygehuse i Jylland.
Jeg tror ikke, at det bliver ved med at gå godt.http://ing.dk/artikel/108141-masseproduktion-af-effektive-solpaneler-paa-vej-i-soenderjylland
Citat:
--------------------
»Det er især vanskeligt at udnytte traditionelle solpaneler i byområder, der er meget større problemer med skygge,«
--------------------

Og vindmøller kan heller ikke bruges i byen.


Sjælland er massivt overbefolket og storbyer er næsten umulige og alt for dyre at gøre bæredygtige. Derfor må de opløses eller Sjælland ekskluderes.

Kan det komme så vidt..?.
22-04-2010 10:12
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Hvis Jylland blev en selvstændig nation, måtte de godt tage alle deres jyder tilbage, en stor del af befolkningen i København er jyder.
Disse vil vi selvfølgelig ikke brødføde når Jylland lægger sig selv uden for nationens rammer.

Og nu til den seriøse del af indslaget.

Jeg vil i øvrigt mene at solpaneler også vil kunne udnyttes mange steder i København, specielt hvis fremstilling af disse er priseffektiv nok.

I København er en stor del af byen ca samme højde, og det medfører selvfølglig at en masse af tagene ikke oplever de skygge problemer der er omtalt af Jakob.

Man bør så for enhver skyld undgå at der kommer skyskrabere etc i københavn som vil kunne ødelægge potentialet ved at udnytte tage etc.

Desuden viser test af tagvindmøller til urban brug at de jo sagtens kan fungere, måske ikke altid ligeså optimalt som ude på havet, eller på en mark.

Der er jo ikke kun ulemper ved urbanisering.
Jo flere mennesker man samler på et lille område jo mindre natur behøves indraget til menneskelig beboelse.
Desuden burde det være muligt at lave byerne meget mere miljøvenlige, både hvad angår affaldssortering, og energi forbrug/udnyttelse.

Jeg er enig i at der mangler en plan for hvordan man skal gøre, og denne kun kan gøres med politisk accept, men jeg tror politikerne er meget mere optaget af penge og magt, end miljø.
23-04-2010 10:12
helios
★★☆☆☆
(314)
@Jakob,
De danske politikere er alt for langsomme til at lave en effektiv nationalplan, som hurtigt kan sikre Danmarks klimaøkologisk omstilling.
Det er jeg efter at have ventet i årtier på vedvarende energi desværre efterhånden nået frem til.

- det er fint nok at drømme om vedvarende energi, men vi må se realiteterne i øjnene, skal vi producere f.eks. vindmøller i stor stil så kræver det store mængder fossil energi til fremstillingsprocessen. Med 100% vedvarende energi vil der ingen industri være.
I øjeblikket bidrager vineenergien til ca. 3% af Danmarks samlede primære energiproduktion, endda har vi i perioder med kraftig blæst et overskud af el, som vi ikke kan bruge til noget - i andre situationer er der lange perioder med stort set vindstille.
Det er realiteterne.
Hovedparten af vores producerede alternativ eenergi består i forbrænding af affald og importeret træ.
Atomenergien er det mest effektive alternativ til kul, modstanden mod denne energiform har bevirket at vort forbrug af fossil energi er steget voldsomt med CO2-problemer til følge. På trods heraf er der stadig mennesker, der fortsætter kampen mod atomenergien og dermed et fortsat overforbrug af fossil energi - indtil vore efterkommere må nøjes med energi som man havde den i Middelalderen.
23-04-2010 10:22
Kosmos
★★★★★
(5366)
Det er realiteterne

- dagens udgave af Weekendavisen indeholder en længere artikel, 'Muligheden af en ø', der går i flæsket på visionen om Bornholm som'Bright Green Island'!

(Se bagsiden af første sektion).
12-06-2010 20:29
Magnus Hansen
☆☆☆☆☆
(38)
Er der en klog sjæl herinde der kan sige mig om Samsø faktisk også er helt 100% CO2-neutral som der bliver påstået?

Har aldrig været på Samsø, men er der slet ikke nogle almindelige tankstationer eller hvad? Og bliver der kompenseret for forurening med at bygge ekstra mange vindmøller??

Det kan godt være lidt for let bare at sige 'CO2-neutral', hvis man ikke ser på hvordan det er regnet ud...
12-06-2010 23:16
Kosmos
★★★★★
(5366)
Det kan godt være lidt for let bare at sige 'CO2-neutral', hvis man ikke ser på hvordan det er regnet ud...

- ja, som jeg opfatter det, betyder det i en nøddeskal, at øen har en overproduktion af vind-el, som 'eksporteres' til fastlandet. Eksporten anses at 'kompensere' for øens fossile energiforbrug!
13-06-2010 09:07
Jakob
★★★★★
(9151)
.@Magnus Hansen


Helt neutrale er de ikke endnu.

Du kan se her, hvad de selv skriver:
http://www.energiakademiet.dk/front.asp?id=55
Citat:
--------------------
I 2002 påbegyndtes etablering af 10 havvindmøller. Det største projekt i VE-Ø udviklingen.
Møllerne skulle etableres som en kompensation for CO2 udledning fra transportsektoren og dække transport-energiforbruget. Indtil videre er der ikke teknologiske løsninger på området der kan erstatte alle de nuværende køretøjer.
--------------------


Men de bruger også solceller, halm og flis, så det er ikke udelukkende et spørgsmål om at eksportere mere vindstrøm, end der importeres. Der kan også være mulighed for at importere en del grøn strøm fra f.eks. vandkraft i Norge.

Oversigt over anlæg på Samsø:
http://www.energiakademiet.dk/flashkort.asp.
31-12-2015 01:04
Jakob
★★★★★
(9151)
­
2010 ... ja, det var dengang.. længe siden... COP svigter, og så må der i stedet satses på det nationale, men så svigter det nationale også, og så må man i stedet satse på det regionale og det kommunale og ø-drift.

Men hvordan er det gået, og hvor ender det..?

Det gik heller ikke imponerende godt, og Jylland er for svag. Hvis det ikke skal trække ud i det uendelige, så kan det nok ende med at blive op til den enkelte.

Enhver borger må selv bære det globale ansvar og stille om til at leve bæredygtigt og ansvarligt på sin egen "ø".


Der kommer f.eks. både fossilstrøm og atomstrøm flydende ud af din stikkontakt, og det vil du måske helst ikke købe. Men den eneste mulighed for at undgå det er at afbryde forbindelsen til EL-nettet (især i primetime og når det blæser mindre end 12 m/s.).

Måske er det vejen frem..?
Måske kan livet godt fungere fint alligevel..?

Det kan kun den enkelte og det enkelte bofællesskab afgøre.
Nogle steder vil det måske være ganske nemt at undvære, mens det andre steder vil fordre omfattende tekniske installationer at erstatte den tabte strøm.Men hvis tilstrækkeligt mange borgere går i VE ø-drift i protest, så må det gavne omstillingen direkte og samtidigt presse systemet til at sælge ren strøm..?

­
01-01-2016 16:42
no100
★☆☆☆☆
(102)
Hej jakob
Enhver borger må selv bære det globale ansvar og stille om til at leve bæredygtigt og ansvarligt på sin egen "ø".
Hvordan går det med dit ejet anlæg er det ø drift?
Men du kan vel lige som samsø lave lidt hokus pokus og hævde at du er co2 neutral.
no100.
01-01-2016 20:42
Jakob
★★★★★
(9151)
­no100 skrev:
Hvordan går det med dit ejet anlæg er det ø drift?


Det kommer overhovedet ikke diskussionen ved..!

Men når du nu spørger, så går det ikke særlig godt. Jeg overvejer, om ikke den bedste måde at omstille på vil være, at jeg løber skrigende væk og graver mig en jordhule.
Når man har en lejer, så bestemmer man ikke helt selv. Og når man har et meget varieret og til tider ganske stort forbrug også i stille vejr, så bliver det vanskeligere.
F.eks. skal der ikke bruges så meget strøm for at svejse lidt, men det trækker mange ampere, når det står på, og det virker betydeligt fordyrende på den teknik, der skal erstatte nettet.
Som jeg skrev, er det ikke lige nemt alle steder, og mit sted er desværre ikke det nemmeste. Jeg vil dog ikke udelukke, at det kommer til at ske.

­
02-01-2016 14:41
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/odelagt-sokabel-til-bornholm-er-repareret-laes-her-hvordan-106219

Ødelagt søkabel til Bornholm er repareret: Læs her hvordanBornholm er igen kabelfast med Sverige og de private vindmøller får igen lov til at levere til nettet.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-01-2016 22:20
Jakob
★★★★★
(9151)
­Hvis man ønsker at kunne etablere ø-drift i sin bolig på landet, så vil det måske være klogest at undlade at investere i en varmepumpe..?

­
02-01-2016 22:31
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
­
Hvis man ønsker at kunne etablere ø-drift i sin bolig på landet, så vil det måske være klogest at undlade at investere i en varmepumpe..?

­


Tja - eller også skal man også investere i en nødstrømsgenerator, der drives af rapsolie ell. lignende.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-01-2016 01:13
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jakob, jeg er lidt ked af, at du vil skille Sjælland fra Jylland :-)
Jeg er selv jyde, men er taget over for at hjælpe til herovre, så ikke godt med separation.
Meget morsomt, se dette om hvordan København bliver fossilfri: det er udarbejdet af Ålborg Universitet :-)
København fossilfri, made in Jylland
03-01-2016 12:35
Jakob
★★★★★
(9151)
­@Mikael Obelitz


Jeg kan ikke læse linket uden login. Men bliver du aldrig fornærmet over at høre om "udkantsdanmark" og "den rådne banan", når det i virkeligheden er København og Sjælland, der trækker Danmark mest uhjælpeligt ned i sølet..?

En separation vil på en måde være skidt for begge parter, men jeg tror, at københavnerne har behov for i det mindste at tænke tanken om, hvordan de kan leve bæredygtigt uden Jylland.
Hvis der med selvforsyning skal være mad til alle, så må dagens ret nok blive kloakrotter med kakerlakker til dessert.

Men det er godt, at du er der for at hjælpe dem.
Det er tilgiveligt.
Det er værre med dem, der opfører sig som uøkologiske dessertører og bekvemmelighedsflygtninge, der bare gerne vil have flere værtshuse og kulturelle institutioner tæt på deres bopæl.


@Boe Carslund-Sørensen


Tja - eller også skal man også investere i en nødstrømsgenerator, der drives af rapsolie ell. lignende.


Ja, og så skal denne generator være større end ellers, og den skal køre meget mere end ellers, og man er så afhængig af strøm, at man også bør have en ekstra generator i reserve.
På en stor gård med mange boliger måske, ellers vil jeg nok mene, at det vil være langt billigere og mere bæredygtigt at fyre med biobrændsel og undvære varmepumpen, så man kan nøjes med en mindre generator.
Mange steder vil et lille batteri og en inverter også kunne klare nogle dage, hvis man vil. Men bare sådan noget som et 380V vandværk vil gøre inverteren meget dyrere og stille større krav til batteriet.
Det kan faktisk være en temmelig nådesløs udfordring at opnå både økonomi, velfærd og bæredygtighed i ø-driften på en mindre gård.

­
Redigeret d. 03-01-2016 12:35
03-01-2016 15:29
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jakob: Øv med login, det så jeg ikke lige...det kunne være interessant at se, hvordan ålborgenserne vil gøre københavn fossilfrit. Men budskabet var blot, at københavnerne tager til jylland, når de vil være bæredygtige :-)
Men nu kender jeg jo efterhånden mange indfødte herovre - de bekymrer sig altså også om klimaet og tænker i bæredygtige baner - altså dem jeg kender, men der er et utal af dem, så måske du har overordnet ret anyway... :-)
Udkantsdanmark: nej, jeg bliver ikke fornærmet, tænker, at det er skørt at bruge så meget krudt på at kæmpe om befolkningens gunst med politiske forordninger, deportationer, ... Udkantsdanmark er en betegnelse for et eller andet, som bare skaber splid og kamp om statens midler og deler befolkningen i 2. "Either you are with us, or you are against us" - nuancerne forsvinder...
Men jeg er helt enig i, at Jylland og også flere mindre øer er rigtigt godt med, når vi taler klima og bæredygtighed.

Det er der nok mange meninger om :-)
03-01-2016 16:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mikael Obelitz skrev:
Jakob, jeg er lidt ked af, at du vil skille Sjælland fra Jylland :-)
Jeg er selv jyde, men er taget over for at hjælpe til herovre, så ikke godt med separation.
Meget morsomt, se dette om hvordan København bliver fossilfri: det er udarbejdet af Ålborg Universitet :-)
København fossilfri, made in Jylland


Den kan læses her:
http://vbn.aau.dk/files/209592938/Copenhagen_Energy_Vision_2050_report.pdf


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-01-2016 16:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mikael Obelitz skrev:
Jakob, jeg er lidt ked af, at du vil skille Sjælland fra Jylland :-)
Jeg er selv jyde, men er taget over for at hjælpe til herovre, så ikke godt med separation.
Meget morsomt, se dette om hvordan København bliver fossilfri: det er udarbejdet af Ålborg Universitet :-)
København fossilfri, made in Jylland


Prøv her:
http://ing.dk/artikel/aalborg-forskere-viser-vejen-til-et-koebenhavn-uafhaengigt-af-fossile-braendsler-175647


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-01-2016 17:32
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Tak :-), interessant, Boe Carslund-Sørensen.
03-01-2016 20:59
Jakob
★★★★★
(9151)
­
Mikael Obelitz skrev:
Men budskabet var blot, at københavnerne tager til jylland, når de vil være bæredygtige :-)Ja, det er da også meget sjovt.
Men det er næppe sandheden, så jeg tror ikke på, at det er et godt bytte.

Når de først på ubæredygtig vis har tjent kassen i København, så vil de på landet og have fred og ro og frisk luft.
Og så må den økologiske landmanden helst ikke arbejde i 10 km afstand, og det første, de gør, er, at melde sig ind i en forening, der er imod rejsning af flere vindmøller, fordi de synes, at vindmøller er støj- og synsforurening.
Måske køber de så med statstilskud i stedet nogle solceller, som er fem gange så dyre, og de vil fortælle os alle, at det bare er sådan, man skal gøre.
Et bæredygtigt liv får de aldrig, de er tværtimod fortsat den største hindring for at flertallet kan få det.

Ok, jeg kan godt selv se, at det lyder lidt skrapt og generaliserende, men jeg fornemmer, at der skal stærke argumenter til at overbevise dig.


Mikael Obelitz skrev:
deportationer, ...Det er virkelig bare sådan et grimt ord.
Det er helt fair, at du bruger det, du følger bare min lettere overdrevne terminologi i argumentationen.

Men lad mig sige det lidt anderledes så.
Hvis det kan gavne Danmarks bæredygtighed, så kan jeg ikke se, at der er noget galt med at motivere folk til at flytte.
I forvejen fjernes og oprettes der hele tiden nye stillinger, som folk må flytte fra og til fra hele landet.
Det er ikke altid lige sjovt for de berørte, men det er nødvendigt for at få samfundet til at fungere ordentligt.
Og når det kan gøres for profit og af sociale og velfærdsmæssige hensyn osv., hvorfor så ikke også for bæredygtighed..?
­
03-01-2016 21:49
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jakob: ja, deportation er et dumt ord at bruge. Men ideen om at flytte rundt på statslige institutioner for at glæde nogen borgmestre mmm, virker måske lige så godt, som hvis staten gik ind og oprettede forretninger, for at stoppe butiksdød. Jeg tror ikke rigtigt på central styring af, hvor vi skal bosætte os, men her er det er jo statens arbejdspladser, så held og lykke med det. Prisen er dog skatteydernes..., så derfor må vi jo tage stilling til ideen.
Jeg er helt enig i, og savner også, at der kommer forslag frem af enhver art, der gavner bæredygtigheden.
03-01-2016 21:58
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Mikael Obelitz skrev:
Jakob: ja, deportation er et dumt ord at bruge. Men ideen om at flytte rundt på statslige institutioner for at glæde nogen borgmestre mmm, virker måske lige så godt, som hvis staten gik ind og oprettede forretninger, for at stoppe butiksdød. Jeg tror ikke rigtigt på central styring af, hvor vi skal bosætte os, men her er det er jo statens arbejdspladser, så held og lykke med det. Prisen er dog skatteydernes..., så derfor må vi jo tage stilling til ideen.
Jeg er helt enig i, og savner også, at der kommer forslag frem af enhver art, der gavner bæredygtigheden.Affolkningen af landområderne skyldes jo favoriseringen af industrilandbruget.

Næste gang, jorden bliver opdelt, bør der skabes plads til bæredygtige tiltag.

.
04-01-2016 04:42
Jakob
★★★★★
(9151)
­­
@Mikael Obelitz


Jeg tror ikke rigtigt på central styring af, hvor vi skal bosætte os, men her er det er jo statens arbejdspladser, så held og lykke med det. Prisen er dog skatteydernes..., så derfor må vi jo tage stilling til ideen.
Jeg er helt enig i, og savner også, at der kommer forslag frem af enhver art, der gavner bæredygtigheden.


Ja, men hvis du f.eks. flytter sociale klienter fra dyre boliger i København til Lemvig, hvor der er huse med køkkenhaver i overskud, har du så ikke gjort det godt for både bæredygtigheden og skatteyderne.?
(For de sociale klienter må det nok blive paradis, men det kan vi evt. se bort fra og blot forudsætte, at de bliver motiveret til det på en acceptabel måde.)
win win (win)..!?
crank skrev:
Affolkningen af landområderne skyldes jo favoriseringen af industrilandbruget.


Hvordan det..?

­
04-01-2016 10:58
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
.
crank skrev:
Affolkningen af landområderne skyldes jo favoriseringen af industrilandbruget.Hvordan det..?
­


.

I 1950 var der ca.200.000 landbrug i Danmark. De fleste folk på landet arbejdede førhen ved landbruget.
I 2020 skønnes der at være ca. 8000 heltidslandbrug tilbage; som drives primært v.h.a. automatisering.

En opdeling af jorden med indførelse af bl.a. økologi og permakultur vil gavne miljøet og landområderne.

.
04-01-2016 16:27
Jakob
★★★★★
(9151)
­
­


@crank


Ja, jeg ser godt de gavnlige mål.
Det var mere det med favoriseringen, jeg studsede over.
Du kan måske i den forbindelse ligeså vel sige, at det er de fattige, der er blevet favoriseret, fordi det industrialiserede landbrug har gjort mad betydeligt billigere..?
Hvis du f.eks. i dag opløser alle de store landbrug og deler jorden ud til mange, så vil de ikke mere være rentable.
Gør du det på globalt plan, så vil det hjælpe på deres konkurrenceevne, men du må nok regne med, at det vil give hungersnød i flere regioner, fordi mad er blevet dyrere.
Kan du følge den tankegang..?

Du vil jo f.eks. nok heller ikke isolere Danmarks landbrug i en ø-drift og forbyde import af landbrugsvarer og lade resten af verden klare sig selv med mad..?­

­
05-01-2016 19:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
http://ing.dk/artikel/odelagt-sokabel-til-bornholm-er-repareret-laes-her-hvordan-106219

Ødelagt søkabel til Bornholm er repareret: Læs her hvordanBornholm er igen kabelfast med Sverige og de private vindmøller får igen lov til at levere til nettet.Nu vil jeg så igen ødelægge Jakob's gode humør:


Siden kablet den 10. januar blev ødelagt af et anker, har øen været elektrisk isoleret fra omverdenen. Det har betydet, at al el skulle produceres på kraftværket i Rønne.

De store private vindmøller fik umiddelbart efter kabelbruddet besked på at stå stille, men administrerende direktør for Østkraft, Poul Sonne-Pedersen oplyser, at det har været muligt at tillade en begrænset produktion fra møllerne:

Et nyt kabel til forbindelsen mellem Bornholm og Sverige blev sejlet ud i Østersøen på kabelskibet Cable One fra dykkerfirmaet JD-Contractors
»Vi har haft en rigtig god dialog med vindmølleejerne, og i perioder har møller haft mulighed for at producere, hvis vores driftsvagt fandt det forsvarligt,« siger han.


Det siger nok alt om Ø-drift med vindmøller.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
05-01-2016 22:13
Jakob
★★★★★
(9151)
­@Boe Carslund-Sørensen


Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle ødelægge mit gode humør.
Men du mangler at fortælle, hvorfor vindmøller faktisk er ganske gode i sådan en situation.

De kan standse på sekunder, når kablet ødelægges ved en ulykke.
Tabes der lidt strøm, så er det næsten kun vind, der går tabt.
Og vindmøller kan startes på sekunder igen, når kablet er repareret.

Havde det f.eks. været et kernekraftværk for fuld damp, så var der gået meget værdifuld energi til spilde, og svenskerne skulle vente minutter? timer? dage? på værkets genopstart efter reparationen.


Nogle mener, at det er uartigt at standse vindmøller, når det blæser, men det mener jeg ikke.
Vi skulle nærmere gerne op på så stor kapacitet, at det slet ikke er unormalt.
Også i den forbindelse må det være en fordel, hvis vindmøllerne bliver statsejede, fordi man derved nemmere vil kunne anlægge de bedste helhedsbetragtninger, når man udvælger de vindmøller, som må holde pause.

­
Redigeret d. 05-01-2016 22:17
06-01-2016 11:30
Love to the world
☆☆☆☆☆
(2)
Hørt Hørt
Deltag aktivt i debatten Ja til ø-drift:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik