Husk mig
▼ Indhold

Jyllandsstrømmen og næringsstoffer


Jyllandsstrømmen og næringsstoffer14-03-2016 17:50
kfl
★★★★★
(2167)
Resume:
I 1984 diskuterede DMU om Jyllandsstrømmen fandtes
I 1990 konstaterede DMU at Jyllandsstrømmen eksisterede
I 1993 diskuteres Jyllandsstrømmen ved det syvende danske havforskningsmøde
I 1999 kunne DMI kvantificere Jyllandsstrømmen
I 2002 Indgik Jyllandsstrømmen i DMU beregninger

Man har målinger af Jyllandsstrømmen helt tilbage til 1980'erne og man har haft kendskab til Jyllandsstrømmen helt tilbage til 1984, men med varierende opfattelse af dens betydning.

Det er min vurdering, at man har haft kvantificerbar viden om Jyllands strømmen siden 1999, men der er først nået til de officielle rapporter i 2002 – måske tidligere, men jeg har intet kunne finde herom.

Helios har gentagne gange være hævdet, at DMU intet eller først sent har haft kendskab til Jyllandsstrømmen. Den 23.oktober 2013 skrev Helios på Bæredygtig Landbrugs hjemmeside Vandmiljøplaner på forkert grundlag. Her er et centralt citat:

Tag nu eksemplet med DMU, der tidligere mente, at 35 procent af alt kvælstof i de danske farvande skyldtes landbruget. I 2002 ændrede de så pludselig kurs og sagde, at kun 12 procent af kvælstoffet kom fra landbruget. Det var en voldsom nedgang. Men de havde jo fuldstændig overset den største kilde til kvælstoftilførsel i de danske farvande; nemlig Jyllandsstrømmen. Og den er jo voldsom stor, så man kan undre sig over, at de havde overset den. Først lang tid efter, at teorien om en sådan strøm blev fremsat, medgav miljøstyrelsen, at der rent faktisk var en Jyllandsstrøm, der bidrog med stor kvælstoftilførsel fra Tyskland og Rhinen. Og det er jo et klart eksempel på en herskende teori, der viser sig ikke at holde som først antaget.


Imidlertid forholder det sig således, at DMU har haft kendskab til Jyllandsstrømmen siden 1984, men uden at man tilbage i 1990 kunne kvantificere omfanget. Her er et link til en væsentlig rapport:

Kathrine Richardson, Torben Jakobsen: NPO forskning fra Miljøstyrelse 1990

I de seneste år er de ofte blevet diskuteret hvorvidt der løber en egentlig strøm mod nord langs den jyske vestkyst. I NPO-redegørelse (Miljøstyrelsen, 1984) antydes muligheden af, at der med Jyllandsstrømmen føres betydelige mængde af næringssalte fra den sydøstlige del af Nordsøen(Tyske Bugt) ind i Kattegat.

Nuværende rapport fastslår Jyllandsstrømmen eksistens som en nordgående nettotransport af vand fra Tyske Bugt til Skagerrak. Den gennemsnitlige transport er på omkring 200.000 m3/sek, hvilket svarer til en strømhastighed 5-10 m/sek og såvel tidvands som vind vil derfor medføre, at der under tiden observeres en sydgående transport

Kattegat modtager vand fra både Østersøen og Nordsøen. Nordsøvandet kan være forholdsvis rent vand fra Nordatlanten, eller den kan stamme fra den sydlige del af Nordsøen og være ført til Skagerrak med Jyllandsstrømme. Formodentlig begge del. Med dette projekt kan det ikke afvises, at de sydlige den af Nordsøen bidrager væsentlig til Kattegats bundvand. Faktisk tyder isotopmålinger på, at mellem halvdelen og to tredjedele af Kattegats bundvand har passeret Tyske Bugt


DMI's første formodninger er, at Jyllandsstrømme bidrager væsentlig til Kattegats bundvand og måske til næringsstoftilføjelserne.

Denne analyse er fulgt op af følgende rapport fra 1999 fra DMI. Her er linket til rapporten:

Mads Hvid Nielsen: Dynamisk beskrivelse og hydrografisk klassifikation af JYLLANDS STRØMMEN(April 1999)

Her står

Hydrografiske målinger langs den jyske vestkyst over en 9 til 16 års periode indtil 1998 er analyseret. En modificeret vandmasseklassifikation benyttes til dataanalyse. Analysen giver, at middelkoncentrationen af nitrat, fosfat og silikat ved Hirtshals er meget lav fra maj til omkring september. Desuden vises, at årsmiddelandele af Tyske Bugtvand over 30 % kun findes i de øverste 10 meter af vandsøjlen ved Hirtshals med maksimum andele i juli og august under 50 % i middel. Det konkluderes herved, at Tyske Bugtvand transporteret af Den Jyske Kyststrøm i reglen ikke bidrager nævneværdigt til den totale koncentration af nitrat, fosfat, silikat og andre næringsstoffer i Kattegat i middel. Kun under specielle vindforhold med længerevarende stærk vind fra SSW i månederne januar til april kan Den Jyske Kyststrøm transportere store mængder af Tyske Bugtvand ind i Skagerrak og måske videre ind i Kattegat.


DMI når altså frem til den modsatte konklusion i forhold til 1990-rapporten.

Helios skriver:

at der rent faktisk var en Jyllandsstrøm, der bidrog med stor kvælstoftilførsel fra Tyskland og Rhinen


Mads Hvid Nielsen, DMI skriver:

at Tyske Bugtvand transporteret af Den Jyske Kyststrøm i reglen ikke bidrager nævneværdigt til den totale koncentration af nitrat, fosfat, silikat og andre næringsstoffer i Kattegat i middel


Der er altså vidt forskellige opfattelser af Jyllandsstrømmen virkning på Kattegat.

Hvem skal man tro på: Helios eller en højt kvalificeret forsker som Mads Hvid Nielsen?

Helios skriverier uden bund i virkeligheden. Han antyder, at DMU konspiratorisk har holdt noget tilbage. Imidlertid har Jyllandsstrømmen være på dagsordenen siden 1984. Forskning tager tid og inden viden når frem til en endelig officielle rapport, kan der meget vel være gået år.

Helios skriver desuden:

Tidligere arbejdede jeg sammen med en række biologer, og jeg opdagede, at når jeg kommunikerede med biologerne og forskere, så refererede de kun til sig selv. Ingen refererede til landbrugets forskning. De refererede kun til hinanden. Ligesom i en osteklokke. Man refererer altså kun til naboen, der tilsvarende sidder i sin osteklokke, men altså ikke til andre faggrene. Man pakker sig ind i sit eget og isolerer sig i sit eget spind. Dertil har man jo skubbet landbrugets eksperter ud på sidelinjen, og al deres forskning er opgivet og givet over til nogen uden landbrugskendskab.
.

Min fremhævning.

Det er utvivlsomt korrekt, at der findes nogle højt begavede og vidende forskere indenfor det agroindustrielle kompleks, men når det drejser sig om vandplaner findes alle eksperter inden for DCE/DMU/DMI.

Det er imidlertid sandsynligt, at når Helios taler om "eksperter", mener han i virkeligheden sig selv sig selv. En klassisk selvreference.

Jeg skal lige sige, at der kan ligge dokumenter mellem 1999 og 2002, der kan belyse DMU behandling af Jyllandsstrømmen og som måske kan flytte billede af, hvornår DMU har haft sikker viden om Jyllandsstrømme i deres analyser.

Der er nogen i DCE/DMU/DMI der må være meget vrede på Helios' insinuationer og fejlcitater. Ganske forståeligt.

[branner: Navn rettet ("Helios")]


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 15-03-2016 17:16
14-03-2016 23:57
Kosmos
★★★★★
(5366)
Der er nogen i DCE/DMU/DMI der må være meget vrede på Helios' insinuationer og fejlcitater

- det er da muligt, at de pågældende er 'meget vrede', men i så fald forhindrer ingen/intet dem vel i at tage til genmæle??
Er det iøvrigt synspunkter, der har været fremsat her? Hvis nej, hvorfor adresserer du ikke debatten, hvor den foregår??
Der er forresten en person(age?) ved navn Klaus Flemløse, der har skrevet præcis samme kommentar i Ingeniøren(?)

Redigeret af branner d. 15-03-2016 17:19
Deltag aktivt i debatten Jyllandsstrømmen og næringsstoffer:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik